Genealog VI - g blad 1.

GA Maassluis

Bevolkingsregister Maassluis 1851 - 1860 Wijk F nr. 111. Blad 537.

1. Montezaan Jacob 10-02-1826 Maassluis H Ned.Herv. Timmermansknecht naar G 25.

2. Valkenburg Neeltje 06-04-1832 H Geen

 

Wijk G nr. 25a Blad 631. als boven.

 

Bevolkingsregister Maassluis 1861 - 1869 Wijk G nr. 25. Blad 35. Noordvliet

1. Montezaan Jacob M Hoofd 9-02-1826 Maassluis H NH Timmermansknecht naar F 107b.

2. Valkenburg Neeltje V vrouw 6-04-1832 H -

3. Montezaan Jacoba v dochter 2-03-1863 O -

 

GA Maassluis 1993.10.18.

BS Maassluis Huwelijksacte nr. 25. d.d. 24 september 1856.

Jakob Montezaan, oud 30 jaar, van beroep timmermansknecht, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Jacob Montezaan, overleden, en van Jacoba Verhagen, zonder beroep, wonende alhier, en

Neeltje Valkenburg, oud 24 jaar, zonder beroep, geboren te Maassluis en wonende te Maasland, meerderjarige dochter van Cornelis Valkenburg, tuinier, en van Lena Kole, zonder beroep, beiden te Maasland woonachtig, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Cornelis Valkenburg, oud 30 jaar, van beroep arbeider, broeder van de bruid

2. Karel Frans Montezaan, oud 34 jaar, van beroep haarsnijder, broeder van de bruidegom

3. Willem Slot, oud 34 jaar, van beroep schipper, behuwdbroeder van de bruid

4. Dirk Slot, oud 39 jaar, van beroep timmerman

Allen wonende te Maassluis.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, ouders van de bruid en de vier getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 34. d.d. 6 april 1832.

Cornelis Valkenburg, oud 34 jaar, van beroep tuinder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Lena Kole, deszelfs huisvrouw, alhier op 6 april 1832 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Neeltje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacdob van de Linden, oud 41 jaar, van beroep binnenvader van t weeshuis, en van Maarten Kans, oud 64 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 20. d.d. 3 maart 1863.

Jacob Montezaan, oud 37 jaar, van beroep timmermansknecht, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Neeltje Valkenburg, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 2 maart 1863 des namiddags ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis aan den Noordvliet wijk G nr. 25, hetzelve de voornaam Jacoba gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel Frans Montezaan, oud 40 jaar, van beroep barbier, en van Willem Ghislain, oud 39 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VI - g blad 2.

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 114. d.d. 8 november 1864.

Jacob Montezaan, oud 38 jaar, van beroep timmermansknecht, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Neeltje Valkenburg, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 7 november 1864 des namiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis aan den Noordvliet wijk F nr. 107, hetzelve de voornaam Lena gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Valkenburg, oud 37 jaar, van beroep schippersknecht, en van Willem Ghislain, oud 40 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 104. d.d. 19 december 1864.

Jacob Montezaan, oud 38 jaar, van beroep timmermansknecht, vader van de overledene en Cornelis Valkenburg, oud 38 jaar, van beroep schippersknecht, oom van de overledene, beide wonende alhier, die verklaren dat op 18 december 1864 om des voormiddags vier uur is overleden Lena Montezaan, oud 6 weken, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Noordvliet wijk F nr. 107, dochter van Jacob Montezaan, en van Neeltje Valkenburg, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 39. d.d. 23 maart 1866.

Jacob Montezaan, oud 40 jaar, van beroep timmermansknecht, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Neeltje Valkenburg, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 22 maart 1866 des voormiddags ten half twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis aan den Zuidvliet wijk J nr. 6, hetzelve de voornaam Lena gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Valkenburg, oud 28 jaar, van beroep koopman, en van Willem Ghislain, oud 42 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 39. d.d. 27 april 1866.

Leonardus van der Waal, oud 53 jaar, van beroep gemeente-architect, en Willem Ghislain, oud 42 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 26 april 1866 om des voormiddags twee uur is overleden Lena Montezaan, oud 5 weken, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Zuidvliet wijk J nr. 6, dochter van Jacob Montezaan, timmermansknecht en van Neeltje Valkenburg, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 108. d.d. 16 october 1867.

Jacob Montezaan, oud 40 jaar, van beroep timmerman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Neeltje Valkenburg, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 16 october 1867 des voormiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis aan den Zuidvliet wijk J nr. 11, hetzelve de voornamen Johanna Petronella gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Smith, oud 31 jaar, van beroep schilder, en van Leonardus van der Waals, oud 54 jaar, van beroep gemeente-architect, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VI - g blad 3.

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 132. d.d. 10 november 1870.

Jacob Montezaan, oud 44 jaar, van beroep timmerman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Neeltje Valkenburg, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 8 november 1870 des namiddags ten vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis aan den Zuidvliet wijk J nr. 11, hetzelve de voornaam Lena gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel Frans Montezaan, oud 48 jaar, van beroep barbier, en van Willem Ghislain, oud 46 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 44. d.d. 12 april 1871.

Willem Prins, oud 44 jaar, van beroep aanspreker, en Willem Ghislain, oud 48 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 17 april 1871 om des voormiddags twee uur is overleden Lena Montezaan, oud 5 maanden, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Zuidvliet wijk J nr. 11, dochter van Jacob Montezaan, timmermansknecht en van Neeltje Valkenburg, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 48. d.d. 3 mei 1873.

Jacob Montezaan, oud 47 jaar, van beroep timmerman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Neeltje Valkenburg, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 3 mei 1873 des voormiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis aan den Zuidvliet wijk J nr. 11, hetzelve de voornamen Louisa Frederica gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Broos, oud 42 jaar, van beroep kleermaker, en van Willem Ghislain, oud 49 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 91. d.d. 12 september 1873.

Willem Prins, oud 46 jaar, van beroep aanspreker, en Willem Ghislain, oud 49 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 11 september 1873 om des namiddags zes uur is overleden Louisa Frederika Montezaan, oud 18 weken, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Zuidvliet wijk I nr. 10, dochter van Jacob Montezaan, timmermansknecht en van Neeltje Valkenburg, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 14. d.d. 9 februari 1897.

Willem Prins, oud 70 jaar, van beroep bedienaar der begrafenis, en Pieter van der Beld, oud 32 jaar, van beroep commies ter secretarie, beide wonende alhier, die verklaren dat op 8 februari 1897 om des voormiddags negen uur is overleden Jakob Montezaan, oud 71 jaar, van beroep

timmerman, geboren en wonende alhier, Noordvliet nr. 30, zoon van Jacob Montezaan en van Jacoba Verhagen, beiden overleden, gehuwd met Neeltje Valkenburg.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 63. d.d. 19 juni 1905.

Jan Prins, oud 40 jaar, van beroep bedienaar der begrafenis, en Iemand Vroombout, oud 44 jaar, van beroep los werkman, beide wonende alhier, die verklaren dat op 17 juni 1905 om des namiddags vijf uur is overleden Neeltje Valkenburg, oud 73 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Nassaustraat nr. 340, dochter van Cornelis Valkenburg en van Lena Kole, beiden overleden, weduwe van Jakob Montezaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.