Genealog VI - f blad 1.

GA Maassluis

Bevolkingsregister Maassluis 1860 - 1870 Wijk H nr.51. Kerkstraat

1. Aug. 1869 Montezaan Karel Frans M hoofd 3-10-1821 Maassluis H NH Barbier H59

2. van Baalen Appolonia V vrouw 7-02-1839 H geen

 

1. komt van G 30. en 2. komt van I 33.

 

GA Maassluis 1993.10.18.

BS Maassluis Huwelijksacte nr. 15. d.d. 2 junij 1869.

Karel Frans Montezaan, oud 47 jaar, van beroep barbier, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Jacob Montezaan, overleden, en van Jacoba Verhagen, zonder beroep, alhier woonachtig, en

Apollonia van Baalen, oud 30 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Arie van Baalen, zeeman, en van Jannetje de Haaij, zonder beroep, echtelieden, alhier woonachtig, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jacobus Montezaan, oud 43 jaar, van beroep timmerman, broeder van de bruidgom

2. Jan van der Burg, oud 40 jaar, van beroep tuinier

3. Jan Fiens, oud 30 jaar, van beroep schoenmaker

4. Leendert Bergwerff, oud 52 jaar, van beroep mandenmaker

Allen wonende te Maassluis.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 18. d.d. 7 februarij 1839.

Arie van Baalen, oud 33 jaar, van beroep zeeman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Jannetje de Haaij, deszelfs echtgenoote, zonder beroep, alhier op 6 februarij 1839 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis op de Noordvliet wijk J nr. 18, hetzelve de voornaam Appollonia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Slijp, oud 39 jaar, van beroep zeeman, en van Maarten Kans, oud 41 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 86. d.d. 20 juli 1872.

Karel Frans Montezaan, oud 50 jaar, van beroep barbier, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Apolonia van Baalen, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 19 juli 1872 des namiddags ten half twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis aan de Oude Kerkstraat wijk H nr. 59, hetzelve de voornaam Jacoba gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Riedijk, oud 42 jaar, van beroep kuiper, en van Willem Ghislain, oud 48 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 88. d.d. 25 september 1872.

Willem Prins, oud 45 jaar, van beroep aanspreker, en Willem Ghislain, oud 48 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 24 september 1872 om des voormiddags zes uur is overleden Apolonia van Baalen, oud 33 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, aan de Kerkstraat wijk H nr. 59, dochter van Arie van Baalen, zeeman en van Jannetje de Haaij, zonder beroep, wonende alhier, gehuwd met Karel Frans Montezaan, barbier, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog VI - f blad 2.

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 10. d.d. 21 januarij 1873.

Willem Prins, oud 46 jaar, van beroep aanspreker, en Willem Ghislain, oud 49 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 januarij 1873 om des voormiddags vijf uur is overleden Jacoba Montezaan, oud 6 maanden, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Sandelijnstraat wijk K nr. 35, dochter van Karel Frans Montezaan, barbier, wonende alhier en van Apollonia van Baalen, overleden alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 126. d.d. 28 november 1881.

Willem Prins, oud 54 jaar, van beroep aanspreker, en Willem Ghislain, oud 57 jaar, van beroep kantoorbediende, beide wonende alhier, die verklaren dat op 26 november 1881 om des voormiddags acht uur is overleden Karel Frans Montezaan, oud 60 jaar, van beroep barbier, geboren en wonende alhier, Kerkstraat wijk H nr. 59, zoon van Jacob Montezaan, overleden te Maasland, en van Jacoba Verhagen, overleden te Maassluis.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.