Genealog V - c                                                                                       blad 1.

GA Maassluis 1993.11.25

BS Maassluis Huwelijksacte nr. 13. d.d. 31 mei 1843.

Salomon Adriaan van der Sluijs, oud 31 jaar, van beroep zalmvisscher, geboren en wonende te Made en Drimmelen, meerderjarige zoon van Adriaan van der Sluijs, zalmvisscher, wonende te Made en Drimmelen en van wijlen Johanna Klijweg, en

Johanna Petronella Montezaan, oud 27 jaar, van beroep dienstbode, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacob Montezaan, kledermaker en van Jacoba Verhagen, zonder beroep, beiden wonende alhier, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Adrianus van der Sluijs, oud 72 jaar, van beroep zalmvisscher, vader van de bruidegom, wonende te Made en Drimmelen

2. Pieter van der Sluijs, oud 37 jaar, van beroep zalmvisscher, broeder van de bruidegom, wonende Maassluis

3. Pieter van den Berg, oud 40 jaar, van beroep aanspreker, wonende Maassluis

4. Maarten Kans, oud 45 jaar, van beroep stadsbode, wonende Maassluis

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruid en de vier getuigen.

 

RA Noord-Brabant te ‘s-Hertogenbosch 1994.02.04.

BS Made en Drimmelen Geboorte-acte  d.d. 14 april 1812.

Adriaan van der Sluijs, oud 42 jaar, van beroep visscher, wonende Drimmelen, welke ons verklaard heeft dat Johanna Klijweg, zijne huisvrouw alhier op 14 april 1812 des voormiddags ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Salomon Adriaan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Lukwas, oud 62 jaar, van beroep rentenier, en van Hendrik Snaphaan, oud 38 jaar, van beroep timmerman, beide wonende te Drimmelen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Made en Drimmelen Geboorte-acte nr. 4. d.d. 24 januarij 1844.

Salomon Adriaan van der Sluijs, oud 31 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Johanna Petronella Montezaan, zonder beroep, oud 30 jaar, alhier op 21 januarij 1844 des voormiddags ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Adriaan Jacobus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Stal, oud 61 jaar, van beroep zalmvisscher, en van Hendrik Stoop, oud 47 jaar, van beroep slagter, beide wonende te Drimmelen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Made en Drimmelen Overlijdensacte nr. 8. d.d. 27 februarij 1844.

Huibert den Dunnen, oud 31 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende te Drimmelen, en Onk Gelle de Vries, oud 38 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Made, die verklaren dat op 25 februarij 1844 om des avonds vijf uur is overleden Adriaan Jacobus van der Sluijs, oud 1 maand, zonder beroep, geboren en wonende alhier in wijk A nr.45, zoon van Salomon Adriaan van der Sluijs, zalmvisscher en van Petronella Montezaan, zonder beroep, beide wonende te Drimmelen. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Made en Drimmelen Overlijdensacte nr. 27. d.d. 16 julij 1845.

Salomon van der Sluijs, oud 33 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende te Drimmelen, en Adrianus van Drimmelen, oud 40 jaar, van beroep schoenmaker, wonende te Made, die verklaren dat Johanna Petronella Montezaan, oud 30 jaar, zonder beroep, huisvrouw van de eerste comparant op 15 julij 1845 om des namiddags twee uur is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis wijk A nr. 38, hetwelk als levenloos is aangegeven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

(de tweede comparant tekent “van der Sluijs”)


Genealog V - c                                                                                       blad 2.

BS Made en Drimmelen Geboorte-acte nr. 41. d.d. 23 julij 1846.

Salomon van der Sluijs, oud 36 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat deszelfs huisvrouw Johanna Petronella Montezaan, oud 30 jaar, zonder beroep, wonende alhier wijk A nr. 45, alhier op 22 julij 1846 des namiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Jacoba Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Timmers, oud 70 jaar, van beroep timmerman, en van Pieter Jansens, oud 58 jaar, van beroep wagenmaker, beide wonende te Drimmelen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Made en Drimmelen Geboorte-acte nr. 50. d.d. 6 november 1848.

Salomon van der Sluijs, oud 37 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat deszelfs huisvrouw Josina Petronella Montezaan, zonder beroep, wonende alhier wijk A nr. 45, alhier op 5 november 1848 des namiddags ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Adriaan Jacobus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Timmers, oud 74 jaar, van beroep timmerman, en van Peter Rovers, oud 38 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Made en Drimmelen Geboorte-acte nr. 6. d.d. 11 februarij 1850.

Salomon van der Sluijs, oud 38 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat deszelfs echtgenoote Josina Petronella Montezaan, zonder beroep, wonende alhier wijk A nr. 45, alhier op 11 februarij 1850 des voormiddags ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Jacobus Adrianus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nic Dubbelen, oud 43 jaar, van beroep visserman, en van Adriaan Hagers, oud 54 jaar, van beroep schipper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Made en Drimmelen Geboorte-acte nr. 48. d.d. 1 december 1851.

Salomon van der Sluijs, oud 39 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat deszelfs echtgenoote Josina Petronella Montezaan, zonder beroep, wonende alhier wijk A nr. 23, alhier op 30 november 1851 des voormiddags ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Pieter Johannes  gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Wouter Markus, oud 28 jaar, van beroep molenaar, en van Pieter Rovers, oud 40 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Made en Drimmelen Geboorte-acte nr. 44. d.d. 13 september 1853.

Salomon van der Sluijs, oud 41 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat deszelfs echtgenoote Josina Petronella Montezaan, zonder beroep, wonende alhier wijk A nr. 23, alhier op 12 september 1853 des avonds ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen  Johanna Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Janssens, oud 65 jaar, van beroep wagenmaker, en van Pieter Rovers, oud 42 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende te Drimmelen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog V - c                                                                                       blad 3.

BS Made en Drimmelen Overlijdensacte nr. 15. d.d. 25 mei 1854.

Salomon van der Sluijs, oud 41 jaar, van beroep zalmvisscher, vader van de overledene, en Johannes Kuijpers, oud 58 jaar, van beroep bouwman, beide wonende alhier, die verklaren dat op 24 mei 1854 om des namiddags een uur is overleden Johanna Maria van der Sluijs, oud 8 maanden, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van de eerste comparant en van Josina Petronella Montezaan, zonder beroep, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Made en Drimmelen Geboorte-acte nr. 72. d.d. 6 november 1856.

Salomon van der Sluijs, oud 44 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat deszelfs echtgenoote Josina Petronella Montezaan, zonder beroep, wonende alhier wijk B nr. 23, alhier op 5 november 1856 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen  Johanna Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Timmers, oud 82 jaar, van beroep winkelier, en van Pieter Janssens, oud 67 jaar, van beroep wagenmaker, beide wonende te Drimmelen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Made en Drimmelen Overlijdensacte nr. 52. d.d. 25 julij 1860.

Salomon van der Sluijs, oud 48 jaar, van beroep zalmvisscher, vader van het kind, en Antonie Buijs, oud 33 jaar, van beroep bouwman, beide wonende alhier, die verklaren dat Josina Petronella Montezaan, zonder beroep, huisvrouw van de eerste comparant op 24 julij 1860 om des morgens drie uur is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk als levenloos is aangegeven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Made en Drimmelen Overlijdensacte nr. 36. d.d. 15 julij 1865.

Huibert den Dunnen, oud 53 jaar, van beroep zalmvisscher, en Pieter Rovers, oud 55 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende alhier, die verklaren dat op 15 julij 1865 om des voormiddags acht uur is overleden Josina Petronella Montenzaan, oud 50 jaar, zonder beroep, geboren te Maassluis en wonende Made en Drimmlen, dochter van Jacob Montenzaan, overleden en van Jacoba Verhage, zonder beroep, wonende te Maassluis, gehuwd met Salomon van der Sluijs.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

RA Zeeland te Middelburg 1998.03.31.

BS Nieuwvliet Overlijdensacte nr. 7. d.d. 30 maart 1878.

Abraham Colijn, oud 39 jaar, van beroep landbouwer, en Jacobus de Groote, oud 46 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op 29 maart 1878 om des voormiddags tien uur is overleden Salomon Adriaan van der Sluijs, oud 65 jaar, zonder beroep, geboren te Made en Drimmelen en wonende Made en Drimmelen, zoon van Adrianus van der Sluijs en van Janneke Kleiweg, weduwnaar van Jozina Pieternella Montezaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Salomon van der Sluijs is verdronken in het kustwater van de gemeente Nieuwvliet.