Genealog VI - b - 2                                                                                 blad 1.

GA Den Haag

Bevolkingsregister 1895 - 1913    Fiche nr. 5426.     Deel 172 blad 272.

1. van der Put   Pierre                M   Hfd     1-5-1850  Louvain    H   Geref.   Leidekker

2. Montesaan   Maria Catharina V  vrouw 13-5-1844  Den Haag H         

1 en 2 zijn op 5-3-1897 uit Fayt-lez-Seneffe (België) gekomen.

1 is op 31-5-1897 vertrokken naar Bois d’Haine (België), deze plaatsen liggen bij La Louvière

tussen Charleroi en Mons.

 

RA Leuven (België) 2003.04.03.

BS Leuven Huwelijk Acte nr. 187. d.d. 26 augustus 1882.

Pierre Vandeput, geboren te Leuven 1 mei 1850, van beroep leidekkersknecht, meerderjarige zoon van Jean Benoit Vandeput, overleden te Leuven 28 november 1863 en van Marie-Anne Moreau, huisvrouw, echtelieden, alle drie wonende te Leuven, hier tegenwoordig en consenterende, en

Marie-Catherine Montesaan, geboren te La Haye (Hollande) 13 mei 1844, van beroep dagloonster, wonende te Liège, meerderjarige dochter van Jacobus Johannes Montesaan, verwer en van Maria van den Berg, huisvrouw, echtelieden, beiden wonende te La Haye, consenterende bij acte gepasseerd voor notaris Dasberg te La Haye 28 juli van dit jaar, geregistreerd, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. François Dervever, oud 35 jaar, van beroep stoker, zwager van de bruidegom

2. François Vandeput, oud 29 jaar, van beroep schildersknecht, broeder van de bruidegom

3. Herman Cuijtten, oud 38 jaar, van beroep kleermakersknecht, zwager van de bruidegom

4. André Moreau, oud 72 jaar, van beroep drukkersknecht van behangselpapier, oom van de bruidegom. Alle vier wonende te Leuven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de eerste, derde en vierde getuigen, de moeder van de bruidegom en de tweede getuige konden niet schrijven.

 

BS Leuven Geboorte-acte nr. 367. d.d. 2 mei 1850.

Jean Benoit Vandeput, oud 52 jaar, van beroep daglooner, wonende te Leuven in zijn woning rue des chevaliers, section quatre numéro trente un, geboren te Saint Trond (Limburg) welke ons verklaard heeft dat Marie Louise Moreau, kantwerkster, oud 36 jaren, geboren in Wilsele ( Brabant), zijne echtgenoote, gehuwd alhier, alhier op 1 mei 1850 des morgens ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Pierre gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pierre Dewit, oud 31 jaar, van beroep kuipersknecht, en van Corneille Heijligen, oud 35 jaar, van beroep kuipersknecht, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Den Haag 1993.09.17.

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1238. d.d. 18 april 1910.

Lucas Brandligt, oud 37 jaar, van beroep barbier, en Engelbertus Heilbron, oud 66 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 16 april 1910 om des morgens elf uur is overleden Maria Catharina Montesaan, oud 65 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van Jacobus Johannes Montesaan en van Maria van den Berg, beiden overleden, weduwe van Pieter van der Put.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog VI - b - 2                                                                                 blad 2.

SA Leuven 2003.04.03.

Bevolkingsregister 1880 folio 4787.

9. Vandeput Pierre geb. Leuven 1-5-1850 schoenmaker.

10. Montesaan Marie Cathérine Den Haag 13-5-1844 komt op 21-6-1882 van Cirlemont.

Beide vertrekken op 5-12-1882 naar Glain.

9. is inmiddels leidekker en beide komen weer in Leuven vanaf Luik op 1-5-1883.

10 vertrekt op 20-8-1883 naar Den Haag en 9. vertrekt op 14-9-1883 naar Den Haag.

Beide komen op 14-3-1884 weer terug naar Leuven van Den Haag.

Op 26-7-1887 vertrekken beide naar Haine St. Paul.

 

Administration communale de Manage 2003.07.15.

L’administration communale de Manage certifie que suivant les registres de population:

Monsieur Pierre VANDEPUT. Né à Louvain le 01.05.1850 fils de Jean Benoit et de MOREAU Marie Anne, est marié avec MONTESAAN Marie Catherine née à la Haye le 13 mai 1844. Il est décédé le 08.09.1898 à Bois d’Haine. Elle est royée le 18.09.1898 por Rotterdam (Hollande)

Ils étaient entrés le - 1895 venant de La Louvière.