Genealog VI - b blad 1.

GA Den Haag 1993.09.02.

Bevolkingsregister 1845 Fiche nr. 157. Q 407. L 97. Geboren

1. Montesaan Jacobus Johannes Verversknecht Protestant Gehuwd s Hage 1 - 4- 1821

2. van den Berg Maria zonder 16- 9- 1820

3. Montesaan Johannes Ongehuwd 4 - 2- 1842

4. Maria Catharina 13 -5- 1844

5. Sophia Frederika 31 -7- 1846

 

Laatste woonplaats: s Hage. 3. overleden in 1848.

 

Bevolkingsregister 1850 - 1860 Wijk L Slop van Maasdam Huisnr. 143 blad 258.

1. Montesaan Jacobus Johannes 1821 s Hage H NH verver

2. van den Berg Maria 1820 H zonder

3. Montesaan Jacobus Derk Karel 1849 O

4. Maria Catharina 1844 O

5. Johannes 1851 O

6. Willem Carel 1854 O overl. 23-8-1859

7. Frederik 1857 O

8. Sophia 1860 O

 

Bevolkingsregister 1861 - 1879 Deel 40 blad 55. Fiche nr. 1240.

1. Montesaan Jacobus Johannes M Hfd 1-4-1821 s Hage H NH Verver

2. van de Berg Maria V vrouw 16-9-1820 s Hage H NH

3. Montesaan Maria Catharina V dochter 13-5-1844

4. Jacobus Derk Carel M zoon 14-1-1849 Kurkensnijder

5. Johannes M 22-11-1851 Sigarenmaker

6. Frederik M 22-1-1857 Steenhouwer

7. Sophia V dochter 22-7-1860 Dienstbode

8. Jacobus Derk Carel M zoon 14-1-1849 Kurkensnijder

9. Maria V dochter 13-5-1844 Dienstbode

 

Zwarteweg 38 40 3. vertrekt 24-11-1865 naar Vlissingen.

4. vertrekt 22-6-1867 naar Dordrecht. 6. overlijdt 24-1-1878.

8. komt 5-10-1867 van Dordrecht. 9. Veenkade 10. 8.Vervolg zie deel 74 blad 55.

 

Bevolkingsregister 1880 - 1895 Deel 69 blad 8.

1. Montesaan Jacobus Johannes M hfd 1-4-1821 Den Haag H NH verver

2. van den Berg Maria V vrouw 16-9-1820 H zonder

3. Montesaan Sophia V dochter 20-1-1860 dienstbode

 

Zwarteweg 40 1. overleden 1 - 1- 1891. 3. zie deel 108 blad 157.

 

Bevolkingsregister 1895 - 1913 Fiche nr. 5178 Boek 148 blad 34.

Montesaan, geb. v.d.Berg Maria v Hfd 16-9-1820 s Hage w NH overleden 20-2-1907

Zwarteweg 40, Kortenbosch 80.

 


Genealog VI - b blad 2.

GA Den Haag 1993.09.23

BS s-Gravenhage Huwelijksacte nr. 138. d.d. 5 mei 1841.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 20 jaar, van beroep verwer, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Johannes Montesaan, verwer en van Catharina Wasmut, beiden wonende alhier, de vader alhier tegenwoordig en consenterende, verklarende dat ook aan de moeder de toestemming is gevraagd geworden, en

Maria van den Berg, oud 20 jaar, van beroep naaister, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Dirk van den Berg, turfdrager en van Johanna Maria Sophia Hubenthal, beiden wonende alhier, de vader alhier tegenwoordig en consenterende, verklarende dat ook aan de moeder de toestemming is gevraagd geworden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jacob van der Staas, oud 73 jaar, van beroep particulier, wonende alhier

2. Johannes Eerhard, oud 42 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier

3. Johannes Uding, oud 24 jaar, van beroep turfdrager, wonende alhier

4. Isaac Overing, oud 50 jaar, van beroep schipper, wonende alhier

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, vader van de bruidegom, de vader van de bruid en de eerste drie getuigen, de bruid en de vierde getuige konden niet schrijven.

 

De bruidegom en de bruid overlegden allebei een bewijs van onvermogen tot betaling van de kosten van de huwelijksacte.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1213. d.d. 19 september 1820.

Dirk van den Berg, oud 29 jaar, van beroep kledermaker, welke ons verklaard heeft dat Johanna Maria Sophia Huebental, oud 27 jaren, zijne echtgenoote, beiden wonende alhier, alhier op 16 september 1820 des morgens ten half tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Schouman, oud 37 jaar, van beroep schoenmaker, en van Fredrik van der Wiel, oud 42 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier.

Onder de akte staat de handtekening van de vader, de twee getuigen konden niet schrijven.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 249. d.d. 7 februarij 1842.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 21 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Maria van den Berg alhier op 4 februarij 1842 des morgens ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Reinier Hill, oud 42 jaar, van beroep arbeider, en van Ludovicus Machiel de Jager, oud 26 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 429. d.d. 22 februarij 1848.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 27 jaar, van beroep verwer, vader van de overledene, en Willem Frederik Romijn, oud 31 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 februarij 1848 om des avonds acht uur is overleden Johannes Montesaan, oud 6 jaar, zonder beroep , geboren en wonende alhier, zoon van de eerste comparant en van zijn huisvrouw Maria van den Berg.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog VI - b blad 3.

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1003. d.d. 14 mei 1844.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 23 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Maria van den Berg alhier op 13 mei 1844 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Maria Catharina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Heerik, oud 25 jaar, van beroep grenadier, en van Reinier Hill, oud 44 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1469. d.d. 1 augustus 1846.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 25 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Maria van den Berg alhier op 31 julij 1846 des morgens ten negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Sophia Frederika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Coenraad Schmetz, oud 34 jaar, van beroep kleermaker, en van Dirk Gregorines, oud 29 jaar, van beroep blikslager, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1090. d.d. 4 julij 1848.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 27 jaar, van beroep verwer, vader van de overledene, en Willem Frederik Romijn, oud 30 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 2 julij 1848 om des morgens vier uur is overleden Sophia Frederika Montesaan, oud 1 jaar en 11 maanden, zonder beroep , geboren en wonende alhier, dochter van de eerste comparant en van zijn huisvrouw Maria van den Berg.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 130. d.d. 16 januarij 1849.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 28 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Maria van den Berg alhier op 14 januarij 1849 des morgens ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Jacobus Dirk Carel gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arie Bosman, oud 32 jaar, van beroep tuinman, en van Dirk Kool, oud 31 jaar, van beroep tuinman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1082. d.d. 31 mei 1851.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 21 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Maria van den Berg alhier op 28 mei 1851 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montesaan, oud 68 jaar, van beroep verwer, en van Dirk Gregorinus, oud 34 jaar, van beroep blikslager, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 2254. d.d. 3 october 1879.

Jacobus Adrianus Hendrik Balthazar Hazebroek, oud 35 jaar, van beroep boekhouder, en Adrianus Hazebroek, oud 40 jaar, van beroep bidder, beide wonende alhier, die verklaren dat op 2 october 1879 om des middags twaalf uur is overleden Johannes Montesaan, oud 28 jaar, van beroep huisschilder, geboren en wonende alhier, zoon van Jacobus Johannes Montesaan, huisschilder en van Maria van den Berg, beiden wonende alhier, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

 


Genealog VI - b blad 4.

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 32. d.d. 7 januarij 1854.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 33 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Maria van den Berg alhier op 6 januarij 1854 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Willem Carel gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes ten Napels, oud 51 jaar, van beroep verwer, en van Dirk Gregorinus, oud 36 jaar, van beroep blikslager, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1502. d.d. 26 augustus 1859.

Thomas van Giesen, oud 45 jaar, van beroep kleermaker, en Hendrik Christiaan Herman Hagemans, oud 24 jaar, van beroep sigarenmaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 25 augustus 1859 om des morgens tien uur is overleden Willem Carel Montesaan, oud 5 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, zoon van Jacobus Johannes Montesaan, verwer en van Maria van den Berg, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 30. d.d. 7 januarij 1854.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 33 jaar, van beroep verwer, vader van het kind, en Dirk Gregorinus, oud 36 jaar, van beroep blikslager, beide wonende alhier, die verklaren dat Maria van den Berg huisvrouw van de eerste comparant op 6 januarij 1854 om des morgens vijf uur is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk als levenloos is aangegeven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 160. d.d. 24 januarij 1857.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 35 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Maria van den Berg alhier op 22 januarij 1857 des morgens ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Frederik gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Gregorinus, oud 39 jaar, van beroep blikslager, en van Gerardus Johannes de Fooij, oud 23 jaar, van beroep verwer, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 252. d.d. 26 januarij 1878.

Adrianus Hazebroek, oud 39 jaar, van beroep bidder, en Dirk van der Tas, oud 55 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 24 januarij 1878 om des namiddags vijf uur is overleden Frederik Montesaan, oud 21 jaar, van beroep steenhouwer, geboren en wonende alhier, zoon van Jacobus Johannes Montesaan, huisschilder en van Maria van den Berg, zonder beroep, beiden wonende alhier, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 238. d.d. 30 januarij 1860.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 38 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Maria van den Berg alhier op 28 januarij 1860 des morgens ten zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Sophia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Johannes de Fooij, oud 25 jaar, van beroep verwer, en van Abraham Karel Schuller, oud 31 jaar, van beroep verwer, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VI - b blad 5.

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 28. d.d. 3 januarij 1891.

Tobias Adam, oud 79 jaar, van beroep bidder, en Engelbertus Heilbron, oud 47 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 1 januarij 1891 om des morgens zeven uur is overleden Jacobus Johannes Montesaan, oud 69 jaar, van beroep huisschilder, geboren en wonende alhier, zoon van Johannes Montesaan en van Catharina Wasmut, beiden overleden, gehuwd met Maria van den Berg.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 708. d.d. 21 februarij 1907.

Lodewijk Onbehanen, oud 40 jaar, van beroep bode, en Engelbertus Heilbron, oud 63 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 20 februarij 1907 om des morgens een uur is overleden Maria van den Berg, oud 86 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van Dirk van den Berg en van Johanna Maria Sophia Huebenthal, beiden overleden, weduwe van Jacobus Johannes Montesaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten