Genealog VI - a blad 1.

Bevolkingsregister Den Haag Zuid Binnensingel 93 Zie 61/180.

Montesaan Frederica V hoofd 10 - 4 - 1818 Den Haag NH werkster

Johanna Pieterssen V dochter 8 - 6 - 1845 zonder

 

Bevolkingsregister Den Haag 1880 - 1895 Deel 69 blad 6

Montesaan Frederica V Hoofd 11 - 4 - 1818 Den Haag NH werkster overl. 24 - 5 - 1893

Slop van Willem Klein 53 b 153 89 5; Rozemarijnstraat 21

 

GA Den Haag 1993.09.23.

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 55. d.d. 9 januarij 1845.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 24 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Frederika Montesaan, zonder beroep, wonende alhier op 8 januarij 1845 des morgens ten half vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Johanna Frederika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Uding, oud 27 jaar, van beroep turfdrager, en van Frederik Martinus, oud 23 jaar, van beroep kistendrager, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangever en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1498. d.d. 26 mei 1893.

Jurianus Gerardus Siliabus, oud 42 jaar, van beroep bidder, en Johannes Petrus Casparus Aarts, oud 63 jaar, van beroep bidder, beide wonende alhier, die verklaren dat op 24 mei 1893 om des namiddags vier uur is overleden Frederica Montesaan, oud 75 jaar, zonder beroep , geboren en wonende alhier, ongehuwd, dochter van Johannes Montesaan en van Anna Catharina Wasmut. beiden overleden.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.