Genealog   V - u                                                                                     blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel VII 1861 - 1870 p. 651.

1. Wijnbergen   Christiaan              m hoofd   23-12-1831 Vaassen H    NH    metselaar

2. Montizaan     Maria                    v vrouw   18-11-1837             H     

3. Wijnbergen    Leendert               m vader    15-09-1801             W              + 05-04-1865

4.                     Jannetje                 v dochter 28-06-1860             O     

5.                     Aaltje                    v            17-09-1861              O              + 23-12-1868

6.                     Helena Elisabeth    v            30-06-1863              O             +  31-07-1869

7.                     Leendert                m zoon    08-10-1865              O    

8.                     Johanna Willemina v dochter 04-03-1868              O    

9. Keurhorst      Aaltje                     v moeder 22-07-1804              W   

Het gezin woont Hegge 192.

 

Idem deel XIII 1871 - 1880 p. 656.

1 en 2 als boven.

3. Wijnbergen   Jannetje                 v dochter 28-06-1860 Vaassen O     NH

4.                    Leendert                m zoon    08-10-1865             O      

5.                    Johanna Willemina v dochter 04-03-1868            O      

6. Keurhorst     Aaltje                     v moeder 22-07-1804             W     

7. Wijnbergen   Albertus                 m zoon    27-11-1870             O                + 13-08-1871

8.                    Albertus Marinus   m          06-08-1873              O               + 21-10-1873

2 overlijdt op 23-09-1873.  4 gaat op 07-02-1880 naar Apeldoorn.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Epe Huwelijksacte nr. 27. d.d. 30 april 1859.

Christiaan Wijnbergen, oud 27 jaar, van beroep metselaar, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van Leendert Wijnbergen, metselaar wonende te Vaassen, alhier tegenwoordig en van wijlen diens huisvrouw Jannetje van Schoonhoven, overleden te Vaassen,  en

Maria Montizaan, oud 21 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van wijlen Elias Montizaan, overleden te Vaassen en van Aaltje Keurhorst, landbouwster, alhier tegenwoordig, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Willem Koldenhof, oud 25 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen

2. Frederik Bonhof, oud 30 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaasen

3. Willem Bootsveld, oud 39 jaar, van beroep bakker, wonende te Vaassen

4. Gerrit van Laar, oud 56 jaar, van beroep bode, wonende te Epe

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid, vader van de bruidegom, moeder van de bruid en de vier getuigen.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.16.

BS Epe Geboorte-acte nr. 165. d.d. 29 december 1831.

Leendert Wijnbergen, oud 32 jaar, van beroep metzelaar, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Jannetje van Schoonhoven, oud 22 jaren, alhier op 28 december 1831 des morgens ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Christiaan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Hilberink, oud 33 jaar, van beroep koperslager, wonende te Vaassen en van Gerrit Langen, oud 28 jaar, van beroep broodbakker, wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 

 

 


Genealog   V - u                                                                                     blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 2002.07.19.

BS Epe Geboorte-acte nr. 23. d.d. 30 januarij 1860.

Christiaan Wijnbergen, oud 28 jaar, van beroep metselaar, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, oud 23 jaren,zijne huisvrouw, alhier op zaterdag 28 januarij 1860 des avonds ten half negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jannetje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 27 jaar, van beroep horlogemaker, en van Gerrit van Laar, oud 57 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 178. d.d. 18 september 1861.

Christiaan Wijnbergen, oud 29 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, zonder beroep, oud 23 jaren,zijne huisvrouw, alhier op dingsdag 17 september 1861 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Aaltje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 28 jaar, van beroep horlogemaker, en van Gerrit van Laar, oud 58 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 231. d.d. 23 december 1868.

Hermen Overbosch, oud 30 jaar, van beroep landbouwer, en Hendrikus Montizaan, oud 36 jaar, van beroep horologiemaker, beide wonende te Epe, die verklaren dat op woensdag 23 december 1868 om des morgens drie uur is overleden Aaltje Wijnbergen, oud 7 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, dochter van de echtelieden Christiaan Wijnbergen en van Maria Montizaan, landbouwers wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 141. d.d. 1 julij 1863.

Christiaan Wijnbergen, oud 31 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, landbouwster, oud 25 jaren,zijne huisvrouw, alhier op dingsdag 30 junij 1863 des morgens ten negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Helena Elisabeth gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 30 jaar, van beroep horlogemaker, en van Gerrit van Laar, oud 60 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 116. d.d. 2 augustus 1869.

Hendrik Rodijk, oud 32 jaar, van beroep daglooner, en Arend Gerrits van Apeldoorn, oud 61 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe, die verklaren dat op zaterdag 31 julij 1869 om des namiddags twee uur is overleden Helena Elisabeth Wijnbergen, oud 6 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, dochter van de echtelieden Christiaan Wijnbergen en van Maria Montizaan, landbouwers wonende te Vaassen onder Epe.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede comparant, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 185. d.d. 9 october 1865.

Christiaan Wijnbergen, oud 32 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, landbouwster, oud 28 jaren,zijne huisvrouw, alhier op zondag 8 october 1865 des namiddags ten vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Leendert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 32 jaar, van beroep horlogemaker, en van Gerrit van Laar, oud 62 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog   V - u                                                                                     blad 3.

BS Epe Geboorte-acte nr. 51. d.d. 5 maart 1868.

Christiaan Wijnbergen, oud 36 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, landbouwster, oud 30 jaren,zijne huisvrouw, alhier op woensdag 4 maart 1868 des morgens ten acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Johanna Willemina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Laar, oud 65 jaar, van beroep bode, en van Hendrikus Montizaan, oud 35 jaar, van beroep horlogemaker, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 256. d.d. 28 november 1870.

Christiaan Wijnbergen, oud 38 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, landbouwster, oud 33 jaren,zijne huisvrouw, alhier op zondag 27 november 1870 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Albertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 35 jaar, van beroep horlogemaker, en van Albertus Jonker, oud 29 jaar, van beroep smid, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 131. d.d. 14 augustus 1871.

Harmen Overbosch, oud 38 jaar, van beroep landbouwer, en Hendrikus Montizaan, oud 38 jaar, van beroep horologiemaker, beide wonende te Epe, die verklaren dat op zondag 13 augustus 1871 om des namiddags vijf uur is overleden Albertus Wijnbergen, oud 9 maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, zoon van de echtelieden Christiaan Wijnbergen en van Maria Montizaan, landbouwers wonende te Vaassen onder Epe.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede comparant, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 154. d.d. 7 augustus 1873.

Christiaan Wijnbergen, oud 41 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, landbouwster, oud 35 jaren,zijne huisvrouw, alhier op woensdag 6 augustus 1873 des morgens ten tioen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Albertus Marinus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Hogeboom, oud 23 jaar, van beroep landbouwer, en van Hendrikus Oostenbroek, oud 29 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 132. d.d. 24 september 1873.

Evert Visch, oud 63 jaar, van beroep daglooner, en Paul Heering, oud 62 jaar, van beroep kopergieter, beide wonende te Epe, die verklaren dat op dingsdag 23 september 1873 om des namiddags vier uur is overleden Maria Montizaan, oud 35 jaar, van beroep landbouwster, geboren en wonende te Vaassen, dochter van wijlen Elias Montizaan en van diens weduwe Aaltje Keurhorts, zonder beroep, wonende te Vaassen, gehuwd met Christiaan Wijnbergen, landbouwer wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 144. d.d. 22 october 1873.

Harmen Overbosch, oud 40 jaar, van beroep landbouwer, en Gradus Hermelink, oud 59 jaar, van beroep blaauwverwer, beide wonende te Epe, die verklaren dat op dingsdag 21 october 1873 om des morgens zes uur is overleden Albertus Marinus Wijnbergen, oud 2½ maand, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, zoon van Christiaan Wijnbergen, landbouwer te Vaassen en van wijlen diens huisvrouw Maria Montizaan, aldaar overleden.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.


Genealog   V - u                                                                                     blad 4.

BS Epe Overlijdensacte nr. 67. d.d. 30 maart 1885.

Evert Visch, oud 74 jaar, van beroep doodgraver, en Gerrit Jan Jonker, oud 38 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende te Epe, die verklaren dat op vrijdag 27 maart 1885 om des namiddags tien uur is overleden Christiaan Wijnbergen, oud 53 jaar, van beroep metselaar, geboren en wonende te Vaassen, zoon van wijlen de echtelieden Leendert Wijnbergen en van Jannetje van Schoonhoven, beiden overleden te Vaassen, weduwnaar van Maria Montizaan, overleden te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notariële akten, waarbij Maria Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

4512/ 3952

 

13-05-1859

 

 Testament van Christiaan Wijnbergen.

 

1

 

     V - u

4512/ 3953

 

13-05-1859

 

 Testament van Maria Montizaan.

 

1

 

     V - u

4518/ 5304

 

 

4521/ 5679

 

11-01-1871

 

 

22-12-1873

 

 Verkooping van gemeente-grond door een commissie

 waarvan Christiaan Wijnbergen deel uitmaakt.

 

 Boedel-inventaris van wijlen Maria Montizaan.

 

1

 

 

1

 

     V - u

    zie ook

   IV - i - 6

     V - u

4523/ 6248

 

09-08-1877

 

 Voorlopige veiling. Christaan Wijnbergen te Vaassen

 als gemachtigde van Aaltje Keurhorst, wed. Montizaan

 

5

 

     IV - n

4523/ 6291

 

10-01-1878

 

 Verkooping van meubilaire en onroerende goederen

 door Christiaan Wijnbergen voor ¦ 2314,60.

 

4

 

        -


 

2. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4529/    54

 

4530/    43

 

11-04-1883

 

23-04-1885

 

 Verkooping o.a. door de weduwe Gerrit Montizaan in

 het huis van Christiaan Wijnbergen.

 Boedel-inventaris van Christiaan Wijnbergen

 

5

 

1

 

   IV - i - 6

 

     V - u


 


Genealog   V - u                                                                               NA blad 1.

GA Epe 1997.10.23.

Inv. nr. 4512.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den dertienden Mei achttien honderd negen en vijftig. Compareerde voor Johannes van Dielen Notaris residerende te Vaassen in de Provincie Gelderland in tegenwoordigheid van

   1859 nagenoemde getuigen Christiaan Wijnbergen, metselaar wonende te Vaassen, welke ten

  13 mei            overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid der beide getuigen zijnen uitersten wil heeft

    Nº 3952. verleden dien ik in duidelijke bewoordingen in geschrift heb gebragt zoo als die zakelijk aan mij  door den erflater is opgegeven en hier volgt:

“ Ik geef en legateer aan mijne vrouw Maria Montizaan, zonder beroep, met mij zamen

“ wonende te Vaassen het vruchtgebruik gedurende hare geheele leven, van alle mijne

“ goederen en bezittingen van welken aard ook, niets uitgezonderd en zulks voor alzulk   

“ gedeelte waarover ik op den dag mijns afstervens volgens de wet de vrije beschikking zal

“ hebben, willende ik echter dat zij bij mijn overlijden, mijne kleederen en lijfstoebehoren aan

“ mijne wettige erfgenamen zal afgeven, ontheffende ik mijne gemelde vrouw van de   

“ verpligting om voor dat vruchtgebruik eenige zekerheid te stellen.

“ Ik stel en benoem tot mijne eenige erfgenamen onder den last van gemeld vruchtgebruik, die “ geenen die daartoe op den dag mijns afstervens volgens de wet geregtigd zullen wezen.

“ Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen welke vóór de tegenwoordige mogt hebben

“ gemaakt en verleden.

De opgaaf van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan, en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de Testateur, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen uitersten wil nader zakelijk in de tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna is in tegenwoordigheid der getuigen deze uiterste wil door mij Notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij, in dezelfde tegenwoordigheid  aan den Testateur afgevraagd, of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat waarop door hem  toestemmend is geantwoord.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris te Vaassen in tegenwoordigheid van Peter Eekmars Boks, gemeente-ontvanger en koopman en Christiaan Frederik Herberts,        /

                                                                                                                                               fol. 2.

bakker en winkelier wonende beide te Vaassen als getuigen zijnde met den comparant Testateur aan mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door den Comparant testateur, de gemelde getuigen en ons Notaris.

                                                                                                                                 C Wijnbergen              

                                                                                                           P: E Boks       C F Herberts              

                                                                                                                                          V Dielen                  

                                                                                                                                                  not            

 


Genealog   V - u                                                                               NA blad 2.

GA Epe 1997.10.23.

Inv. nr. 4512.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den dertienden Mei achttien honderd negen en vijftig. Compareerde voor Johannes van Dielen Notaris residerende te Vaassen in de Provincie Gelderland in tegenwoordigheid van

   1859 nagenoemde getuigen Maria Montizaan zonder beroep vrouw van Christiaan Wijnbergen,

  13 mei            metselaar wonende te Vaassen. Dewelke ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid

   Nº 3953.       der beide getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen in geschrift heb doen brengen zoo als die zakelijk aan mij door de erflaatster is opgegeven en hier volgt:

“ Ik geef en legateer aan mijnen man Christiaan Wijnbergen met wien ik woon te Vaassen het

“ vruchtgebruik gedurende zijn geheele leven van alle mijne goederen en bezittingen van  

“ welken aard ook niets uitgezonderd en zulks voor alzulk gedeelte waarover ik op den dag

“ mijns afstervens volgens de wet de vrije beschikking zal hebben willende ik echter dat hij bij

“ mijn overlijden, mijne kleederen en lijfstoebehoren aan mijne wettige erfgenamen zal afgeven “ ontheffende ik mijnen gemelden man van de verpligting om voor dat vruchtgebruik eenige

“ zekerheid te stellen.

“ Ik stel en benoem tot mijne erfgenamen onder den last van gemeld vruchtgebruik, die geenen “ die daartoe op den dag mijns afstervens volgens de wet geregtigd zullen wezen.

“ Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen welke ik vóór de tegenwoordige mogt hebben

“ verleden.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan, en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de testatrice alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren uitersten wil nader zakelijk in de tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna is in tegenwoordigheid der getuigen dezen uiterste wil door mij Notaris aan den erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij, in dezelfde tegenwoordigheid  aan de testatrice afgevraagd, of het voorgelezene haren uitersten wil bevat waarop door haar  toestemmend is geantwoord.                                                       /

                                                                                                                                               fol. 2.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris te Vaassen in tegenwoordigheid van Peter Eekmars Boks, gemeente-ontvanger en koopman en Christiaan Frederik Herberts, bakker en winkelier wonende beide te Vaassen als getuigen zijnde met de Comparante Testatrice aan mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door de Comparant Testatrice, de gemelde getuigen en ons Notaris.

                                                                                                                                 C Wijnbergen              

                                                                                                           P: E Boks       C F Herberts              

                                                                                                                                          V Dielen                  

                                                                                                                                                  not             

Afschrift uitgereikt.

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den Acht en twintigsten October 1800 drie en zeventig, deel 71, folio 23 recto, vak 5, een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht ¦ 2,40, voor 38 opcenten

¦ - ,91½ te zamen Drie gulden een en dertig en een halve cent.

¦ 3,31½                                                                                                         De Ontvanger                   

                                                                                                                                A Verkouteren                 

 


Genealog   V - u                                                                               NA blad 3.

GA Epe 1997.11.06.

Inv. nr. 4518.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

En op heden Woensdag den elfden Januarij achttien honderd een en zeventig ‘s morgens om

Nº 5304.          negen ure ten huize van Karel Kelderman herbergier in de Valk te Vaassen, ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Jan Mulder, Lid van den Gemeente raad en Grondeigenaar, Johannes Reuvekamp, papierfabrijkant, Gerardus van Ek, Hendrikus Klumper, Willem Dijkman en Christiaan Wijnbergen, deze vier landbouwers en allen te Vaassen wonende, uitmakende de commissie van beheer der gemeente of erfgenamen gronden van Vaassen en belast met de verkooping van eenige percelen dier grond, waartoe zij door de gezamenlijke eigenaren van dezelve behoorlijk zijn gemagtigd blijkens geërfden besluit of volmagt geteekend te Vaassen den Veertienden November achttien honderd Zeventig, en welke volmagt na door de gemagtigden in tegenwoordigheid van mij Notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, ten blijke waarvan dezelve door die allen is onderteekend, is gehecht aan het na te noemen proces verbaal van eerste veiling, luidende de Registratie dier volmagt: Geregistreerd te Apeldoorn den zevenden Januarij 1800 een en zeventig, deel 27, folio 142 verso vak 7, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor regt ¦ - ,80 voor 38 opcenten ¦ - ,30½ te zamen Een gulden tien en een halve cent. De ontvanger (geteekend) A. Verkouteren.

 


Genealog   V - u                                                                               NA blad 4.

GA Epe 1997.11.06.

Inv. nr. 4521.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

In het jaar achttien honderd drie en zeventig, den twee en twintigsten December, des voormiddags ten tien ure.

 1873   Ten sterfhuize van Maria Montizaan, aan de Hegge te Vaassen.

22 december            Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Christiaan Wijnbergen, landbouwer te Vaassen, in

Nº 5679.          privé als zijnde in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Maria Montizaan, overleden te Vaassen, den drie en twintigsten September dezes jaars, en als als mede-erfgenaam van zijn kind Albertus Marinus Wijnbergen, overleden ab intestato den een en twintigsten October dezes jaars, en in kwaliteit van wettigen voogd over zijne minderjarige kinderen Jannetje- Leendert- en Johanna Willemina Wijnbergen.

En ten overstaan van Hendrikus Montizaan, horologiemaker te Epe, in kwaliteit van toeziende voogd over opgemelde minderjarige kinderen, daartoe benoemd en als zoodanig beeedigd door den Heer Kantonregter van Apeldoorn, den negentienden November laatstleden.

Wordt door ons Johannes van Dielen, notaris residerende te Vaassen, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen en tot bewaring van de regten van partijen en van alle anderen, die daarbij belang zouden mogen hebben, overgegaan tot de inventarisatie van alle baten en lasten, titels en papieren en verdere renseignementen, behoorende tot den boedel van voornoemde echtelieden Christiaan Wijnbergen en Maria Montizaan, zijnde de nalatenschap van deze laatste, die bij testament, den dertienden Mei achttien honderd negen en vijftig, voor ons notaris verleden, behoorlijk geregistreerd, aan haren man Christiaan Wijnbergen heeft gelegateerd het vruchtgebruik van hare nalatenschap met uitzondering van hare kleederen en lijfstoebehooren, geërfd door hare vier kinderen opgemelde Jannetje- Leendert- Johanna Willemina- en Albertus Marinus Wijnbergen.

De opgave en aanwijzing der goederen zal geschieden door den rekwirant Christiaan Wijnbergen, als                                                    /

                                                                                                                                               fol. 2.

dezelven in bezit en bewaring hebbende, en de waardering daarvan zal worden gedaan door Daniël Heering Westhof, papierfabrikant te Vaassen, als deskundige door den toezienden voogd benoemd en die den negentienden November jongstleden in handen van gemelden Heer Kantonregter den eed heeft afgelegd, dat hij de schatting zal doen nar zijn beste kennis en wetenschap en volgens de opregte waarde.

En is men na voorlezing van het vorenstaande tot de inventarisatie overgegaan, als volgt:

                                                             Roerende goederen

                                                                  In de schuur.

Een kafmolen, geschat op negen gulden                                                                                  ¦   9, -  

Drie zeven en een zaadwan, op vier gulden                                                                                  4, -  

Vier kruiwagens, op negen gulden                                                                                               9, -  

Twee plaghakken en een zaadzigt en twee bijlen, op zes gulden vijftig cent                                 6,50 

Brandhout en plaggeturf, op twintig gulden                                                                                20, -  

Twee waschtobben met rommel, op elf gulden                                                                          11, -  

Een partij rijzen, brandhout en boonenstokken, op dertien gulden vijftig cent                             13,50 

Een slijpsteen en rommel, op vier gulden vijftig cent                                                                    4,50 

                                                                   In den berg

Een kar met toebehooren, op zeventig gulden                                                                            70, -  

Een dito met dito, op dertig gulden                                                                                            30, -  

Een ploeg, op vijftien gulden                                                                                                     15, -  

Twee paar eggen en een slede, op zes gulden vijftig cent                                                            6,50 

Plaggeturf, op zeven gulden                                                                                                         7, -  

Brandheide en rommel, op vier gulden                                                                                         4, -  

                                                                  Op den deel

Vijf greepen en vijf schoppen, op zeven gulden                                                                            7, -  


Genealog   V - u                                                                               NA blad 5.

Een snijtrog, op drie gulden                                                                                                         3, -  

Een vaatje met olie en rommel, op vijf gulden vijftig cent                                                             5,50 

Een baktrog en twaalf kilogrammen gewigt, op drie gulden                                                          3, -  

Een koperen ketel met drievoet, op vijftien gulden                                                                     15, -  

Twee ladders en rommel, op vijf gulden                                                                                      5, -  

Slieten, op vier gulden vijftig cent                                                                                               4,50 

Negen kippen en twee hanen, op vijf gulden vijftig cent                                                              5,50 

Paardetuig met paardedeken, op veertien gulden                                                                       14, -   

                                                                                                                Transportere      ¦ 272,50 

                                                                                                                                               fol. 3.

                                                                                                               Per transport       ¦ 272,50 

Een nieuwmelkse koe, op negentig gulden                                                                                 90, -  

Een dragtige roodbonte koe, op negentig gulden                                                                        90, -  

Een dito, op honderd twintig gulden                                                                                        120, -  

Een dragtige zwartbonte koe, op honderd vijf gulden                                                               105, -  

Een dragtige zwarte koe, op vijf en zeventig gulden                                                                    75, -  

Een roodbonte vaars, optwee en tachtig gulden                                                                         82, -  

Twee kalveren, op zeventig gulden                                                                                            70, -  

Een pinkos, op dertig gulden                                                                                                     30, -  

Een nuchter kalf, op vijf gulden                                                                                                   5, -  

Een bruin aftands merre paard, op honderd twee en tachtig gulden                                           182, -  

Ongeveer vier duizend garven rogge, op honderd zeventig gulden                                            170, -  

Ongeveer vijftien honderd garven boekweit, op zestig gulden                                                     60, -  

Ongeveer zestien honderd garven haver, op vier en zestig gulden                                               64, -  

Stroo, op twaalf gulden vijftig cent                                                                                           12,50 

Ongeveer negen duizend kilogram hooi, op twee honderd vier en dertig gulden                        234, -  

Ongeveer twee hectoliter rogge en boekweit, op vijf en twintig gulden                                        25, -  

Ongeveer vijf en twintig hectoliter aardappelen, op vijf en vijftig gulden                                      55, -  

Ongeveer zevntien en een half hectoliter pootaardappelen,

op dertig gulden zestig cent                                                                                                      30,60 

Een partij geele wortelen, op acht gulden                                                                                     8, -  

                                                                 Op den zolder

Garen en vlas, op tien gulden                                                                                                    10, -  

Zakken linnen, op drie gulden vijftig cent                                                                                    3,50 

Vier kussens en een deken, op vijf gulden vijftig cent                                                                  5,50 

Oud ijzer, op drie gulden vijftig cent                                                                                           3,50 

Een wieg en kinderstoel, op vijf gulden                                                                                        5, -  

Twee kisten en geperlde garst, op tien gulden tachtig cent                                                        10,80 

Knolrapen en spurriezaad, op zeven gulden                                                                                 7, -  

Twaalf meelzakken, op zeven gulden                                                                                           7, -  

Twee spinnewielen en rommel, op zes gulden                                                                              6, -  

                                                                    In de goot

Tinnen schotels en vijf borden, op zes gulden                                                                               6, -  

Twee lampen en drie ketels, op negen gulden                                                                              9, -   

                                                                                                             Transportere       ¦ 1853,90 

                                                                                                                                               fol. 4.

                                                                                                                Per transport    ¦ 1853,90 

Een karn en karnwaag, op twaalf gulden                                                                                   12, -  

Twee melktonnen en twee andere tonnen, op negen gulden                                                          9, -  

Twee en twintig melkvaten, op vijftien gulden veertig cent                                                         15,40 

Melkemmers en tonnen, op zeven gulden                                                                                    7, -  

Vijf ijzeren potten, op acht gulden                                                                                               8, -  

Kruiken en aardewerk op vier gulden                                                                                          4, -  


Genealog   V - u                                                                               NA blad 6.

                                                                  In den kelder

Een ton met snijboonen, op acht gulden                                                                                       8, -  

Een ton met zuurkool, op zes gulden                                                                                           6, -  

Een vleeschton en bank, op vijf gulden                                                                                        5, -  

Rommel, op twee gulden vijftig cent                                                                                           2,50 

Rundvleesch, op acht en vijftig gulden                                                                                       58, -  

Spek en wordt, op veertig gulden                                                                                              40, -  

Ongeveer twintig kilogram rund- en varkensvet, op zestien gulden tachtig cent                          16,80 

                                                                   In de kamer

Een karaf en blaadje met acht glaasjes, op een gulden vijftig cent                                                1,50 

Een theeservies, op twee gulden vijftig cent                                                                                2,50 

Aardewerk,op twee gulden twintig cent                                                                                     2,20 

Een trommel en flesschen, op een gulden vijftig cent                                                                   1,50 

Kommen, op een gulden vijftig cent                                                                                           1,50 

Een strijkijzer en koffijketel, op drie gulden                                                                                 3, -  

Zes lepels en zes vorken en een lamp, op drie gulden twintig cent                                               3,20 

Een spiegel en een letterdoek, op drie gulden                                                                              3, -  

Een mand met saaijet, op twee gulden                                                                                         2, -  

                                                     In de keuken en een kamertje.                                                    

Twee bedden met toebehooren, op vijf en zeventig gulden                                                         75, -  

Een dito met toebehooren, op dertig gulden                                                                               30, -  

Twee paar bedgordijnen, op zes gulden vijftig cent (met twee glasgordijnen)                               6,50 

Veertien rollen linnen, op vier en negentig gulden twintig cent                                                    94,20 

Dertig bedlakens, op zeven en dertig gulden vijftig cent                                                            37,50 

Tien kussensloopen, zes handdoeken en eenige servetten, op zeven gulden                                  7, -  

Vuurgereedschap, op vijf gulden                                                                                                 5, -  

Negen borden, eenige trommels, een koffij-                                                                        _______

                                                                                                              Transportere      ¦ 2321,20 

                                                                                                                                               fol. 5.

                                                                                                            Per transport        ¦ 2321,20 

molen en rommel, op twee gulden veertig cent                                                                           2,40 

Een petroleumlamp, twee koffijketeltjes en een theepot, op vier gulden vijftig cent                      4,50 

Aardewerk en twee kruiken, op een gulden tachtig cent                                                             1,80 

Negen stoelen, op zes gulden vijf en zevntig cent                                                                        6,75 

Een hoekkastje en twee tafels, op tien gulden vijf en twintig cent                                               10,25 

Een klok, op vijftien gulden                                                                                                       15, -  

Een kabinet met voetbank en kommen, op drie en vijftig gulden                                                 53, -  

                                                         Kleederen en lijfsieraden.

van de vrouw

Een koralen ketting met gouden slot, op acht gulden vijftig cent                                                  8,50 

Een gewerkte gouden vingerring, op vier gulden vijftig cent                                                         4,50 

Een dito met twee harten, op een gulden vijf en zeventig cent                                                      1,75 

Een dito met een hart, op een gulden veertig cent                                                                       1,40 

Een dito met een roosje, op twee gulden                                                                                     2, -  

Een gouden speld, op zes gulden                                                                                                 6, -  

Een paar gouden oorbellen, op vier gulden                                                                                  4, -  

Een beurs met zilveren knip, op drie gulden                                                                                 3, -  

Een boek met twee zilveren krappen, op vijf gulden                                                                     5, -  

Kleederen, waarvan geene specifieke beschrijving wordt verlangd,

op twee en vijftig gulden                                                                                                           52, -  

van den man

Een zilveren horologie met dito ketting, op vijftien gulden                                                           15, -   

Een paar zilveren schoengespen, op een gulden vijf en twintig cent                                              1,25  


Genealog   V - u                                                                                                             NA blad 7.

Kleederen, op zes en vijftig gulden                                                                                            56, -  

                                                        Op het erf en in de landen

Te veld staande rogge, op twee honderd veertig gulden                                                           240, -  

Mest, op veertien gulden                                                                                                           14, -  

Totaal der geschatte waarde van de roerende goederen twee duizend                             _________

acht honderd negen en twintig gulden dertig cent.                                                              ¦ 2829,30 

                                                                                                                                     ========

                                                                                                                                               fol. 6.

                                                                  Gereed geld.

In diverse specie voor een bedrag van twee en negentig gulden                                           ¦     92, -  

                                                                  Vorderingen

Van de weduwe Elias Montizaan te Vaassen, voor bij haar in bewaring

zijnde gelden twee duizend acht honderd vijf en twintig gulden                                            ¦ 2825, -  

Waarvan de rente is voldaan tot den twee en twintigsten Februarij aanstaande                      memorie 

Van Jan Enderman te Vaassen, voor geleend geld honderd gulden                                           100, -  

met de rente daarvan ad vier en een half ten honderd in het jaar,

sedert den eersten Februarij laatstleden                                                                               memorie 

Te zamen behalve het voor memorie uitgetrokkene twee duizend                                       ________

negen honderd vijf en twintig gulden                                                                                   ¦ 2925, -  

                                                                     Schulden

Aan Jan Mulder te Vaassen, voor geleend geld zestien honderd zeven gulden                      ¦ 1607, -  

met de rente daarvan, ad vier en een half ten honderd in het jaar,

sedert den vijftienden Februarij laatstleden

Aan Gerrit Wijnbergen te Doornspijk, voor geleend geld acht honderd

vijf en twintig gulden                                                                                                               825, -  

met de rente daarvan, ad vier ten honderd in het jaar,

sedert den eersten Mei laatstleden

Aan Clara Alberta Montizaan te Epe, voor geleend geld zes honderd gulden                            600, -  

met de rente daarvan, ad vier en een kwart ten honderd in het jaar,

sedert den eersten September laatstleden

Aan Daniël Heering Westhof voornoemd, voor geleend geld

twee honderd drie gulden vijftig cent                                                                                      203,50 

met de rente daarvan, ad vier en drie kwart ten honderd in het jaar,

sedert den eersten April laatstleden

Aan ons notaris voor diverse gekochte roerende goederen

honderd dertig gulden zeven en vijftig cent                                                                             130,57 

Voor bijdrage in de brandverzekering elf gulden veertien cent                                                   11,14 

Aan Aart Tenkink te Vaassen, voor kuipers-                                         /

                                                                                                                                               fol. 7.

werk zes gulden twintig cent                                                                                                      6,20 

Aan J.C.H. de Bruin te Vaassen, voor timmerwerk elf gulden vijf en twintig cent                       11,25 

Aan Lammert Voorhorst te Vaassen, voor schoenmakerswerk

acht gulden negentig cent                                                                                                           8,90 

Aan Gerrit van ‘t Zandt te Vaassen, voor wagenmakerswerk

zestien gulden negentig cent                                                                                                     16,90 

Aan de weduwe Willem Smit te Vaassen, voor smidswerk

acht en dertig gulden acht en zeventig cent                                                                               38,78 

Aan Cornelis Regterschot te Vaassen, voor dienstbodenloon

per resto een en twintig gulden vijftig cent                                                                                21,50 

Aan Heintje Kamphuis te Vaassen, voor idem per resto drie en twintig gulden                            23, -  

Aan het Sint Jorisgilde te Vaassen, voor landpacht twintig gulden                                               20, -  

Volgens opgave van den rekwirant behooren nog tot den boedel twee stukken veldgrond, in het Vaassenscheveld onder Vaassen gelegen, zamen groot ruim acht hectaren.


Genealog   V - u                                                                               NA blad 8.

Dit gedaan zijnde, verklaarde de inventariënt, dat hij vermeent dat alles is opgeschreven wat tot gemelden boedel behoort en dat hij daarvan niets heeft verduisterd en ook niet weet of gezien heeft dat daarvan iets verduisterd is, welke verklaring hij met eede, in handen van ons notaris afgelegd, heeft bevestigd, met belofte van de deugdelijkheid dier opgave nader te bevestigen wanneer zulks gevorderd wordt.

Al het opgeschrevene is in bezit en bewaring van den inventariënt gelaten, ten einde daarvan oplevering en verantwoording te doen wanneer zulks behoort.

En is hiermede dit procesverbaal gesloten des namiddags ten twee ure.

Gedaan en verleden op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van den Heer Pieter Crezee, kandidaat-notaris, en Johannes Boks, zonder beroep,                       /

                                                                                                                                               fol. 8.

beiden wonende te Vaassen, als getuigen, met de comparanten aan ons notaris bekend.

En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door den inventariënt, den toezienden voogd, den deskundige, de getuigen en ons notaris.

                                                                                             C Wijnbergen               H Montizaan         

         D H Westhoff                     P. Crezee

J Boks                

                                                                                                                                          V Dielen                             

                                                                                                                                                  not                       

 

Geregistreerd te Apeldoorn den zeven en twintigsten December 1800 drie en zeventig.

Deel 71 folio 65 verso vak 2. Vier bladen geen renvooi. Ontvangen voor regt ¦ 1,60 met de 38 opcenten ad ¦  - ,61 te zamen twee gulden een en twintig cents.

¦ 2,21                                                                                                De Ontvanger                 

                                                                                                                                A Verkouteren                

afschrift af

 

 


Genealog   V - u                                                                               NA blad 9.

GA Epe 1997.11.20.

Inv. nr. 4530.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den drie en twintigsten April achttien honderd vijf en tachtig des voormiddags om negen uur, ten Sterfhuize van Christiaan Wijnbergen, aan het Kerkenpad te Vaassen ten verzoeke van:

1. Gerrit Wijnbergen, smid te Doornspijk, in hoedanigheid van Voogd over Leendert en

1885    Johanna Willemina Wijnbergen, daartoe benoemd door den Heer Kantonrechter van

Nº 43.  Apeldoorn, den achtsten April dezes jaars;

2. Jannetje Wijnbergen, dienstmeid wonende te Apeldoorn.

Inventaris            Welke Jannetje- Leendert en Johanna Willemina zijn de eenige kinderen van wijlen de

boedel van C.          echtelieden Christiaan Wijnbergen en Maria Montizaan gewoond hebbende en overleden te

Wijnbergen              Vaassen, de eerste den zeven en twintigsten Maart achttien honderd vijf en tachtig, de laatste den drie en twintigsten September achttien honderd drie en zeventig.

in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, kastelein en horlogemaker te Epe, in hoedanigheid van toezienden voogd over voormelde minderjarige kinderen, daartoe benoemd door den Heer Kantonrechter van Apeldoorn, den negentienden November achttien honderd drie en zeventig.

Wordt door mij Adriaan Huender, Notaris ter standplaats Vaassen, Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen

tot bewaring der rechten van partijen en van allen die daarbij belang mochten hebben, overgegaan tot de inventarisatie van alle roerende goederen, contante gelden, titels en papieren, in- en uitschulden en in het algemeen van alles wat behoort tot en uitmaakt den boedel, zooals Christiaan Wijnbergen die laatstelijk bezat met zijne gemelde kinderen.

Zullende deze beschrijving geschieden naar opgave en aanwijzing van Hendrikus Montizaan voormeld, die, hoewel niet feitelijk sedert het overlijden van Christiaan Wijnbergen in het bezit des boedels geweest zijnde, daarmede het best bekend en op de hoogte is.

De waardeering der daaraan onderworpene roerende goederen zal geschieden door Gerrit de Bruin timmerman te Vaassen, als door den toezienden voogd benoemd en den vijftienden April jongstleden door den Kantonrechter beëedigde deskundige.

Tot de waardeering der roerende goederen overgaande zijn gevonden de navolgende voorwerpen.

                                                                 In de Keuken

Een kabinet met kommen en voetbank, geschat op vijf en veertig gulden                               ¦   45, -  

twee tafels, vier gulden vijftig cents                                                                                            4,50 

Een spiegel, een gulden vijftig cents                                                                                            1,50 

een klok, drie gulden                                                                                                                  3, -  

een hanglamp, draaglampje, suikerbus, theebus, tabakspot, dito kistje

twee gulden vijf en negentig cents                                                                                              2,95 

negen borden, vijftig cents                                                                                                         - ,50 

tinnen waterflesch, een gulden vijf en twintig cents                                                                      1,25 

koffieketeltje en molen, twee gulden vijf en zeventig cents                                                           2,75 

Een strijkijzer, koffipot, haardgereedschap, twee gulden dertig cents                                          2,30 

                                                                                                               Transporteere       ¦ 63,75 

                                                                                                                                               fol. 2.

                                                                                                                per transport        ¦ 63,75 

twee trommels, turf- en houtbak, scheurkalender, twee handstoffers,

doofpot, twee stoven, een gulden zeventig cents                                                                         1,70 

Een vuurpaard, waterketel en ketting, twee gulden vijftig cents                                                   2,50 

Komfoor, twintig cents                                                                                                             - ,20 

Spek en wordt, vijftien gulden                                                                                                   15, -  

drie gordijnen, schoorsteenkleedje, twee gulden vijftig cents                                                       2,50 

Een bed, peluw, drie kussens, drie dekens, vijf en dertig gulden                                                 35, -  


Genealog   V - u                                                                             NA blad 10.

Een bed, peluw, twee kussens en twee dekens, dertig gulden                                                     30, -  

bloempotjes, vijftig cents                                                                                                           - ,50 

Zeven stoelen, vijf gulden vijftig cents                                                                                         5,50 

                                                                 In het kabinet

Achttien bedlakens, achttien gulden                                                                                           18, -  

dertien slopen, drie gulden vijf en twintig cents                                                                           3,25 

twaalf witte handdoeken, drie gulden                                                                                           3, -  

zes blauwe dito en vijf theedoeken, twee gulden twintig cents                                                     2,20 

drie schoorsteenkleedjes, een gulden vijftig cents                                                                       1,50 

twaalf hemden, zes gulden                                                                                                           6, -  

manskleeding, twintig gulden                                                                                                     20, -  

Zilveren horloge, voetstoots, kleine keur, acht gulden                                                                   8, -  

                                                              Op een Kamertje

twee gordijnen, een gulden                                                                                                          1, -  

een tafeltje, drie gulden vijf en twintig cents                                                                                3,25 

een kleerkist, twee gulden                                                                                                           2, -  

een staande lamp, een gulden vijf en twintig cents                                                                       1,25 

Zes stoven, een ragebol, een waterpot, twee gulden                                                                    2, -  

twee spiegeltjes, twee bloemenhangers, een gulden vijf en zestig cents                                        1,65 

een blaadje met twee trommels, koffiekan, melk- en suikerpot,

een gulden vijf en twintig cents                                                                                                   1,25 

glas- aardewerk, acht messen en broodmes, vier gulden                                                              4, -  

                                                      Op de Goot en in de Kelder

melkton, melk- en botervat, twee gulden veertig cents                                                                2,40 

twee emmers, waterketel, vier gulden twintig cents                                                                     4,20 

vier kruiken, zeven aarden potten, tien kleine dito, twee potten met bloemen,

vier ijzeren potten, vijf gulden zestig cents                                                                                  5,60 

Een melkbank, twee melkzeven, schuimlepel, vier schalen, zes borden,

kommetjes, kopjes en schoteltjes en oliesnip, drie gulden veertig cents                                       3,40 

twee doorslagen, een gulden vijf en twintig cents                                                                        1,25 

lepelrak met lepels en vorken, bak en scheppen, een gulden vijf en veertig cents                         1,45 

lantaarn, flesschen, twee potten, komfoortjes, broodmandje, waschmand,

twee kuipen en gieter, twee gulden vijftien cents                                                                         2,15 

gieter, strijkplank, een gulden vijftien cents                                                                                 1,15 

ton met snijboonen, dito met zuurkool, vier gulden vijftig cents                                                    4,50 

drie ijzeren potten, vier gulden vijftig cents                                                                                 4,50 

twee pannen, hangijzer, een gulden vijftig cents                                                                          1,50 

drie potten met vet en boter, vijf gulden vijf entwintig cents                                                         5,25 

                                          Op de deel, zolder, In het schuurtje en buiten

Hooi, acht en twintig gulden                                                                                                      28, -   

                                                                                                              Transporteere      ¦ 300,35 

                                                                                                                                               fol. 3.

                                                                                                                Per transport    ¦   300,35 

Stroo, zeven gulden                                                                                                                    7, -  

gedorschte rogge, vijftien gulden                                                                                               15, -  

twee tonnen, een zak, boonen, tuinzaden, vier gulden veertig cents                                             4,40 

ijzerwerk, een gulden vijftig cents                                                                                               1,50 

boeken, vijftig cents                                                                                                                  - ,50 

bloemenhangers, twintig cents                                                                                                   - ,20 

twee geiten, zeventien gulden                                                                                                    17, -  

vier kippen, een haan, drie gulden vijftig cents                                                                            3,50 

zak met boonen, vijftig cents                                                                                                     - ,50 

twee zeeven, drie maten, vleeschgavel, drie gulden vijftien cents                                                 3,15 


Genealog   V - u                                                                             NA blad 11.

vier schoppen, een greep, drie gavels en harken, twee gulden                                                      2, -  

een snijkist, zeis, vijf gulden                                                                                                         5, -  

een slijpsteen, twee gulden vijf en zeventig cents                                                                         2,75 

twee kruiwagens, vijf gulden vijftig cents                                                                                    5,50 

een bank, vijf en zeventig cents                                                                                                 - ,75 

twee hiepen, een bijl, karnwaag, hand- en spanzaag, drie stokken,

drie gulden vijf en twintig cents                                                                                                  3,25 

brandhout en turf, acht gulden                                                                                                     8, -  

slieten en planken, twee gulden vijftig cents                                                                                2,50 

riggels en boonestokken, drie gulden                                                                                           3, -  

vat met aardappels, een gulden vijf en twintig cents                                                                    1,25 

aardappels in de kuilen, dertig gulden                                                                                        30, -  

vijf ladders, acht gulden                                                                                                              8, -  

manden, een gulden vijftig cents                                                                                                 1,50 

vijf kalkbakken, een gulden vijftig cents                                                                                     1,50 

metselaarsgereedschap, drie gulden vijf en zeventig cents                                                           3,75 

Waterpas en schietlood, twee gulden vijf en twintig cents                                                           2,25 

Te zamen bedragende vier honderd vier en dertig gulden en tien cents                               ¦   434,10 

                                                                                                                               ========

Contante gelden elf gulden vijftig cents                                                                                     11,50 

                                                                                                                                          ======

Inschulden: van den Hoogweledelgeboren Heer Edward baron van Lijnden

grondeigenaar te Utrecht, wegens metselwerk aan den Cannenburgh per

resto, tachtig gulden vier en vijftig cents                                                                               ¦   80,54 

van Gradus Heinen te Emst werkloon, een gulden tien cents                                                       1,10 

van Wolter Holkamp te Vaassen dito, zestig cents                                                                     - ,60 

van Evert Vosselman te Emst dito, vijftig cents                                                                          - ,50 

van Johannes Kinds te Vaassen dito, vijf gulden zes en dertig en een halve cents                        5,365

van Samuel de Jong aldaar dito, een gulden tachtig cents                                                            1,80 

van Gerrit Jan Zweckhorst aldaar dito, drie gulden                                                                      3, -  

van Frederik van Essen aldaar dito, acht gulden vier en twintig cents                                           8,24 

van de weduwe Struikenkamp aldaar dito, twee gulden zes en een halve cents                          2,065

van Wolter Holkamp gemeld wegens voor hem publiek gekochte sparren,

zeven gulden twee en negentig cents                                                                                          7,92 

van notaris Huender voor verkochte goederen, elf gulden vijf en zestig cents                             11,65 

van Hermanus Wegerif te Vaassen wegens bij voorschot betaald arbeidsloon

bij de vertimmering van de Pastorie op Oosterhof te Vaassen, vijf en veertig gulden                   45, -  

deze laatste post is echter wegens geschil met Wegerif over het gezamentlijk

verricht werk onzeker of ze juist is.

Schulden: Aan Gerrit de Bruin te Vaassen voor werkloon zestig centen,

voor doodkist tien gulden, voor taxatie en eedsaflegging met verschot

zeven gulden dertig cents, samen zeventien gulden negentig cents                                              17,90 

Aan Hendrikus Montizaan gemeld kosten voogdbenoeming zes gulden

tachtig cents en overlijdensbericht een gulden twintig cents. Samen acht gulden                             8, -  

Aan Gerrit Wijnbergen te Doornspijk voor geleend geld en rente tot heden

per resto drie honderd vijf en negentig gulden vijf en veertig cents                                           395,45 

Aan de weduwe Willem van Vemde te Vaassen een gulden negenen vijftig cents                        1,59 

Aan Lammert Smit aldaar een gulden twintig cents                                                                     1,20 

Aan Bernardus IJsseldijk aldaar vier gulden vijf en tachtig cents                                                  4,85 

Aan Gerrit van Eek aldaar veertien gulden negen en negentig cents                                           14,99 

                                                                                                                                               fol. 4.

Aan Cornelis Eikendal te Apeldoorn drie gulden                                                                    ¦    3, -  

alles wegens geleverde goederen en werkloonen


Genealog   V - u                                                                             NA blad 12.

Aan den arts ten Kate te Vaassen voor geneeskundige hulp

acht gulden dertig cents                                                                                                             8,30 

Aan notaris Huender voor gekochte goederen tien gulden

negen en dertig en een halve cents                                                                                          10,395

Aan de minderjarige kinderen van Aaldert Jan Keurhorst te Vaassen

voor geleend geld, honderd vijftig gulden                                                                                 150, -  

Rente ad vier en een half percent per jaar van twee en twintig Februari jongstleden               memorie

Aan Jan Mulder te Vaassen voor geleend geld, honder negentig gulden                                    190, -  

Rente ad vijf percent per jaar van een februari achttien honderd vier en tachtig                      memorie

Aan Hermanus Vosselman te Emst slot van rekening, zeventig cents                                           - ,70 

Aan Jannetje Wijnbergen gemeld voor geleend geld,

drie en zeventig gulden vijftig cents                                                                                           73,50 

Rente ad vier percent sedert een Februari jongstleden                                                          memorie

Aan notaris Huender te Vaassen boedelkosten                                                                    memorie

Aan de gemeente- of erfgenamen gronden van Vaassen wegens onbetaalde

kooppenningen van na te melden veldgrond, drie honderd zeven gulden                                   307, -  

Rente ad vijf percent van een Januari vier en tachtig                                                             memorie

Aan Lammert Brummel te Vaassen

Onroerende goederen bestaan in twee stukken heide onder Vaassen ten kadaster dier gemeente bekend in Sectie E numero 303, groot vier hektaren, drie en veertig aren, vijftig centiaren en numero 355 groot vier hektaren, twee en twintig aren, dertig centiaren, te zamen groot acht hektaren, vijf en zestig aren, tachtig centiaren.

Titels en papieren zijn niet aanwezig.

Niets meer gevonden zijnde om te beschrijven in dezen inventaris heeft Hendrikus Montizaan in handen van mij notaris afgelegd den eed, dat hij niets heeft verduisterd, noch gezien heeft noch weet, dat iets is verduisterd van de goederen dezes boedels, die in zijn bezit is geweest, doch die nu onder het beheer van den voogd is gesteld.

Met deze beschrijving is men bezig geweest tot des voormiddags elf uur.

Waarvan opgemaakt dit procesverbaal ten dage en plaats voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Antonius Mentink, bleeker, en Jan Hermelink, blauwverwer en roever, beide te Vaassen, als getuigen, die met de verschenen personen aan mij notaris bekend zijn.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris onmiddelijk na gedane voorlezing geteekend deze minute.

G Wijnbergen

H Montizaan

J Wijnbergen

G de Bruin

J: A: Mentink

Jan Hermelink

Adr. Huender

Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den Eersten Mei 1800 vijf en tachtig, deel 84, folio 137 verso, vak 3, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht Twee gulden veertig cents.

¦ 2,40                                                                                                            De Ontvanger                    

                                                                                                                                  van Lohuizen                  

 


Genealog   V - u                                                                          M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1997.05.27.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn.  Film 829.                                                    fol. 1.

Reg. IV nº 2/9753.                               Memorie van aangifte voor het regt

van Successie van de nalatenschap

den 15 mei 1874                                  van Maria Montizaan

 

De ondergeteekende Christiaan Wijnbergen, bouwman te Vaassen, in privé en als van regtswegen voogd over zijne minderjarige kinderen Jannetje, Leendert en Johanna Willemina Wijnbergen; aangifte doende ten kantore van het regt van successie te Apeldoorn en domicilie kiezende ten kantore van den notaris van Dielen te Vaassen, verklaart

dat zijne vrouw Maria Montizaan den 23 september 1873 te Vaassen, waar zij woonde, is overleden;

dat zij bij testament, den 13 mei 1859 voor gemelden notaris van Dielen verleden aan den ondergeteekenden heeft gelegateerd het vruchtgebruik van hare nalatenschap met uitzondering van haare kleederen en lijfstoebehooren;

dat zij als erfgenamen heeft nagelaten hare vier kinderen opgemelde drie minderjarigen en Albertus Marinus Wijnbergen;

dat tot hare nalatenschap behoort de onafgedeelde helft van twee stukken veld of heidegrond onder Vaassen gelegen, zamen groot 8 hectaren, 65 aren, 80 centiaren en op het kadaster der gemeente Vaassen vermeld in sectie E onder de nummers 303 en 355;

dat zij geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik bezat en door haar overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging overgegaan of vervallen is.

en dat opgemelde Albertus Marinus Wijnbergen den 21 October 1873 ab intestato is overleden en als erfgenamen heeft nagelaten zijn vader den ondergeteekende Christiaan Wijnbergen voor een vierde en zijne twee zusters en broeder, meergenoemde minderjarigen, zamen voor drie vierde.

                                                                                                          Vaassen   den       april   1874          

                                                                                                                                 C Wijnbergen                    

 

De aangifte van het kind zal spoedig worden ingestuurd, verzoeke dus daar van geene sommatie te zenden.