Genealog     V - t - 2                                                                               blad 1.

GA Voorst 1995.02.27.

Bevolkingsregister Terwolde Deel 24m blad 15.

Montizaan   Anna v meid 12-05-1874 Epe O   NH    D 42 komt op 17-10-1890 van Epe

en gaat op 13-03-1891 weer naar Epe.

 

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn   178/1102

Montizaan   Anna v dienstbode 12-05-1874 Epe O   NH   komt op 14-07-1891 van Epe.

Idem 155/93

als boven, zij gaat op 28-05-1894 naar Deventer.

 

Bevolkingsregister Terwolde Deel 24 m blad 16.

Montizaan Anna als boven, komt op 27-01-1897 van Epe.

Idem Deel 47   blad 94.

Montizaan Anna als boven, gaat op 29-01-1915 naar Epe (Oene).

Idem Deel 44/2 blad 7.

1. Peters          Cornelia   v hoofd  07-04-1830 Kampen W    NH zonder

2. Herms          Lammert m man    10-09-1877 Voorst   H          magazijnbediende

3. Montizaan    Anna       v vrouw 12-05-1874 Epe        H          huishoudster

1 is weduwe van Albert Scholten en overlijdt op 28-12-1918.

2 komt op 09-02-1915 van Zwolle.  2 komt op 10-03-1915 van Epe.

2 en 3 gaan naar Twello B36b in Mei 1919.  2 is dan magazijnmeester.

 

Gezinskaart

1. Herms           Lammert m hoofd 10-09-1877 Voorst        H    NH magazijnmeester

2. Montizaan    Anna        v vrouw 12-05-1874 Epe             H         zonder

3. Elsas van      Gerarda    v          13-12-1884 Amsterdam H            

Het gezin woont in Twello J 244.  2 overlijdt op 04-01-1934 te Deventer.

3 komt op 04-04-1935 van Deventer en trouwt op 02-04-1935 met 1.

 

CBG Den Haag 1996.01.09.

Overlijdensadvertenties

Heden overleed Lammert Herms, 73 jaar.  10-05-1951. Derhorstlaan J 346, Twello.

Heden overleed Gerarda van Elsas, weduwe van Lammert Herms, bijna 88 jaar, te Twello.

14-11-1972 Algemene Begraafplaats Terwolde “ Het Grote Huis”.

 

Notariële akten, waarbij Anna Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 t/m 1915.


    Inv. nr.

 

   Datum

 

                          Omschrijving                       

 

 

 

 Vindplaats


5543/ 2922

 

06-05-1897

 

 Testament van Jannes Gerrits Montizaan.              5

 

 

 

V - r - 2


 

BS Voorts Geboorte-acte nr. 189. d.d. 10 september 1877.

Teunis Herms, oud 43 jaar, van beroep daghuurder, wonende te Twello, welke ons verklaard heeft dat Janna Veldhoven, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 10 september 1877 des voormiddags ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Lammert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willebrandus Schol, oud 38 jaar, van beroep bakker, en van Gerardus Canteluppi, oud 35 jaar, van beroep daghuurder, beide wonende te Twello.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.


 

Genealog     V - t - 2                                                                               blad 2.

GA Epe 1996.03.01.

BS Epe Huwelijksacte nr. 10. d.d. 4 maart 1915.

Lammert Herms, oud 37 jaar, zonder beroep, geboren te Voorst en wonende te Epe,  meerderjarige zoon van Teunis Herms en van Janna Veldhoven, beiden overleden, en

Anna Montizaan, oud 40 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van Jan Willem Montizaan, klompenmaker, wonende te Epe en van Janna van Dijk, overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Dirk Montizaan, oud 37 jaar, van beroep klompenmaker, broeder van de bruid, wonende te      Epe

2. Lammert van Dijk, oud 60 jaar, van beroep landbouwer, oom van de bruid, wonende te Epe

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de twee getuigen.

 

BS Deventer Overlijdensacte nr. 12. d.d. 5 januari 1934.

Reinder Schoenmaker, oud 35 jaar, van beroep aanspreker te Voorst, en Jonkheer Idzerd Frans den Beer Poortugaal, oud 36 jaar, van beroep ambtenaar ter secretarie te Deventer , die verklaren dat op 4 januari 1934 om des namiddags een uur is overleden Anna Montizaan, oud 59 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende te Voorst, dochter van Jan Willem Montizaan en van Janna van Dijk, beiden overleden, gehuwd met Lambert Herms.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

GA Amsterdam 1995.12.06.

BS Amsterdam Geboorte-acte nr. 12670. d.d. 15 december 1884. blz. 56 vo.

Jacobus van Elsas, oud 26 jaar, van beroep kapper, wonende Warmoesstraat 61, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Johanna Antje Veltman, alhier op 13 december 1884 des namiddags ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Gerarda gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van  Herman Gerhard Geerlings, oud 38 jaar, van beroep fabrikant, wonende Grote Brekerstraat 55 en van Johan Martinus Jacobus Hirschman, oud 39 jaar, van beroep kapper, wonende Sint Janstraat 9.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.