Genealog   V - t                                                                                      blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel XIV p. 316. 1871 - 1880

1. Montizaan    Jan Willem m hoofd   12-01-1839 Heerde H   NH landbouwer

2. Dijk van       Janna          v vrouw   16-11-1849      “     H     “

3. Montizaan    Anna          v dochter 21-04-1873 Oene    O     “           + 15-05-1873

4.        “                ”            v     “       12-05-1874     “       O     “

5.        “            Dirk          m zoon     11-10-1877     “       O     “

6.        “            Egbert       m   “         04-11-1880     “       O     “

Het gezin woont Ooster Oene 169, later Herkhoekhorst 191.

 

Idem deel XXI p. 309.   1881 - 1900 Oene.

1 en 2 als boven.

3. Montizaan   Anna        v dochter 12-05-1874 Oene O   NH

4.        “           Dirk        m zoon     11-10-1877     “   O      “

5.        “           Egbert     m    “        04-11-1880    “    O     “                  + 05-04-1891

6.        “           Hendrika  v dochter 12-01-1884    “    O     “     

7.        “           Jannetje    v     “       08-11-1889    “    O     “                  + 27-01-1890

8.        “           Egberdina v     “       27-09-1891    “    O     “

3 gaat op 17-03-1890 naar Voorst. 6 gaat op 19-03-1900 naar Voorst.

 

Idem deel XXVIII Oene p. 252.

Het gezin woont Horsthoek 140a.  1 is klompenmaker en overlijdt op 22-06-1916.

2 overlijdt op 25-08-1910. 8 gaat op 06-06-1912 naar Apeldoorn, komt op 06-05-1913 van Apeldoorn en gaat op 28-11-1915 naar Apeldoorn.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 11. d.d. 24 februarij 1872.

Jan Willem Montizaan, oud 32 jaar, van beroep landbouwer, geboren te Heerde en wonende te Oene onder Epe, voor minder dan 6 maanden te Heerde, meerderjarige zoon van wijlen Derk Montizaan, overleden te Heerde en van diens huisvrouw Hannigje Born, zonder beroep, wonende te Epe, en

Janna van Dijk, oud 24 jaar, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Oene onder Epe, doch voor minder dan 6 maanden gewoond hebbende te Zwollerkerspel, meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Egbert van Dijk, en van Hendrika Kiesebrink, beide te Oene overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrikus Montizaan, oud 39 jaar, van beroep horlogiemaker, broeder van de bruidegom, wonende te Epe

2. Jan van Emst, oud 63 jaar, van beroep dagloner, wonende te Epe

3. Gerrit Jan Jonker, oud 25 jaar, van beroep smid, wonende te Epe

4. Jan Visch, oud 43 jaar, van beroep bakker, wonende te Epe

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom en de vier getuigen, de bruid kon niet schrijven.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.16.

BS Epe Geboorte-acte nr. 138. d.d. 17 november 1847.

Egbert van Dijk, oud 26 jaar, van beroep daglooner, wonende te Oene, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Kiesebrink, alhier op 16 november 1847 des namiddags ten half vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Janna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Berend Proper, oud 40 jaar, van beroep daglooner, en van Gerrit Jan Oudhof, oud 31 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Oene.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede getuige kon niet schrijven.


Genealog   V - t                                                                                      blad 2.

BS Epe Geboorte-acte nr. 83. d.d. 21 april 1873.

Jan Willem Montizaan, oud 33 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Oene, welke ons verklaard heeft dat Janna van Dijk, oud 24 jaren, zijne huisvrouw, alhier op maandag 21 april  1873 des morgens ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Anna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arend Riphagen, oud 49 jaar, van beroep landbouwer, en van Hendrikus Montizaan, oud 40 jaar, van beroep horlogiemaker, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 70. d.d. 16 mei 1873.

Peter Riphagen, oud 25 jaar, van beroep klompenmaker, en Hendrik Jan Stokkink, oud 25 jaar, van beroep klompenmaker, beide wonende te Epe, die verklaren dat op donderdag 15 mei 1873 om des namiddags vijf uur is overleden Anna Montizaan, oud 3 weken, zonder beroep, geboren en wonende te Oene, dochter van Jan Willem Montizaan, klompenmaker en van Janna van Dijk, zonder beroep, echtelieden wonende te Oene.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 114. d.d. 13 mei 1874.

Jan Willem Montizaan, oud 36 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Oene, welke ons verklaard heeft dat Janna van Dijk, zijne huisvrouw, oud 26 jaren, landbouwster, alhier op dinsdag 12 mei 1874 des middags ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Anna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 41 jaar, van beroep horlogiemaker, en van Jan Derk Schaftenaar, oud 37 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 213. d.d. 11 october 1877.

Jan Willem Montizaan, oud 38 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Oene, welke ons verklaard heeft dat Janna van Dijk, landbouwster, oud 29 jaren, zijne huisvrouw, alhier op donderdag 11 october 1877 des voormiddags ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Dirk gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk van den Beld, oud 34 jaar, van beroep daglooner, en van Gerrit ter Haar, oud 24 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 225. d.d. 5 november 1880.

Jan Willem Montizaan, oud 41 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Oene, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Janna van Dijk, oud 32 jaren, landbouwster, alhier op donderdag 4 november 1880 des namiddags ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Egbert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 47 jaar, van beroep horlogiemaker, en van Geurt Scholten, oud 55 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 59. d.d. 6 april 1891.

Gerrit Voerman, oud 48 jaar, van beroep klompenmaker, en Hendrik Jan van Essen, oud 34 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Epe, die verklaren dat op zondag 5 april 1891 om des namiddags half tien uur is overleden Egbert Montizaan, oud 10 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Oene, zoon van de echtelieden Jan Willem Montizaan, klompenmaker en Janna van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te Oene.

Onder de akte staat de handtekening van de eerste comparant, de tweede kon niet schrijven.

 


Genealog   V - t                                                                                      blad 3.

BS Epe Geboorte-acte nr. 13. d.d. 14 januari 1884.

Jan Willem Montizaan, oud 45 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Oene, welke ons verklaard heeft dat Janna van Dijk, landbouwster, oud 36 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zaterdag 12 januari 1884 des namiddags ten half twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Geurt Scholten, oud 58 jaar, van beroep landbouwer, en van Gerrit Jan Jonker, oud 37 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 69. d.d. 28 mei 1887.

Jan Willem Montizaan, oud 48 jaar, van beroep daglooner, en Gerrit Jan Jonker, oud 40 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende te Epe, die verklaren dat op donderdag 26 mei 1887 om des namiddags een uur Janna van Dijk, zonder beroep, oud 37 jaren, echtgenoote van de eerste comparant is bevallen van een kind, hetwelk als levenloos is aangegeven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 246. d.d. 8 november 1889.

Jan Willem Montizaan, oud 50 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Oene, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Janna van Dijk, alhier op vrijdag 8 november 1889 des voormiddags ten half een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jannetje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 56 jaar, van beroep horlogemaker te Epe, en van Albertus Montizaan, oud 55 jaar, van beroep horlogemaker te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 12. d.d. 28 januari 1890.

Hendrik Jan van Essen, oud 33 jaar, van beroep daglooner, en Johannes Vlaskamp, oud 27 jaar, van beroep klompenmaker, beide wonende te Epe, die verklaren dat op maandag 27 januari 1890 om des namiddags tien uur is overleden Jannetje Montizaan, oud 10 weken, zonder beroep, geboren en wonende te Oene, dochter van de echtelieden Jan Willem Montizaan en van Janna van Dijk, landbouwers, wonende te Oene.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede comparant, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 230. d.d. 28 september 1891.

Jan Willem Montizaan, oud 52 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Oene, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Janna van Dijk, alhier op zondag 27 september 1891 des voormiddags ten half zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Egberdina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 58 jaar, van beroep horlogemaker en van Gerrit Jan Jonker, oud 44 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 110. d.d. 26 augustus 1910.

Gerrit Lammers, oud 70 jaar, van beroep daglooner, en Jan Steenvoort, oud 33 jaar, van beroep koopman, beide wonende te Epe, die verklaren dat op 25 augustus 1910 om des namiddags elf uur is overleden Janna van Dijk, oud 62 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, dochter van Egbert van Dijk en Hendrika Kiesebrink, beiden overleden, gehuwd met Jan Willem Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

 


Genealog   V - t                                                                                      blad 4.

BS Epe Overlijdensacte nr. 75. d.d. 22 juni 1916.

Gerrit Lammers, oud 76 jaar, van beroep landbouwer, en Hendrikus Veldwijk, oud 51 jaar, van beroep koopman, beide wonende te Oene, die verklaren dat op 22 juni 1916 om des voormiddags half tien uur is overleden Jan Willem Montizaan, oud 77 jaar, van beroep landbouwer, geboren te Heerde en wonende te Oene, zoon van Derk Montizaan en Hannigje Born, beiden overleden, weduwnaar van Janna van Dijk.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Jan Willem Montizaan vertrekt op 2 januari 1872 van Heerde naar Oene en werkt daar als boerenknecht bij Koldenhof.

Na de dood van Janna van Dijk gaat hij bij zijn zoon Dirk wonen.

 

Notariλle akten, waarbij Jan Willem Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris P. Crezιe te Heerde van 1881 t/m 1913.


   Inv. nr.

3346/  199

 

    Datum

20-11-1889

 

                            Omschrijving

 Roijement o.a. Joachima Johanna Montizaan t.b.v

 Annatjan Heeres.

 

 

4

 

Vindplaats

        -


 

2. Notaris W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 t/m 1915.


2952/ 1354

 

25-02-1890

 

 Testament van Jan Willem Montizaan.

 

1

 

    V - t

2952/ 1355

 

25-02-1890

 

 Testament van Janna van Dijk.

 

1

 

    V - t

5919/ 7136

 

09-05-1913

 

 Testament van Jan Willem Montizaan.

 

1

 

    V - t


 

3. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4532/  113

 

07-11-1889

 

 Roiement Hendrika Montizaan te Epe als lasthebber     van o.a. Jan Willem Montizaan te Oene.

 

4

 

       -


 


Genealog   V - t                                                                                NA blad 1.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 2952.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den vijf en twintigsten Februari des jaars achttien honderd negentig is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen:

N 1354.           Jan Willem Montizaan, klompenmaker, wonende te Oene.

Welke comparant ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij notaris door den erflater is opgegeven, eigenhandig heb geschreven in de volgende bewoordingen:

“ Ik geef en legateer aan mijne echtgenoote Janna van Dijk, buiten beroep, met mij te zamen

“ wonende te Oene het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap haar leven lang gedurende,

“ met vrijstelling van de verplichting om daarvoor borg of zekerheid te stellen.

De opgave van dezen uitersten wil buiten tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij Notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen aan den erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het voorschrevene heeft plaats gehad in tegenwoordigheid der getuigen, die evenals de comparant erflater aan mij Notaris bekend zijn.

                                                                Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van den comparant te Oene op dato als in het hoofd dezes is gemeld in tegenwoordigheid van Gerrit ter Beek, klompenmaker wonende te Emst onder Epe en Hendrik Jan van Essen, daglooner wonende te Oene, als getuigen.

En onmiddelijk na voorlezing hebben de comparant erflater, de getuigen, benevens mij Notaris, deze onderteekend.

                                                                J W Montizaan

                                                                  G ter Beek                       W. Verkouteren

                                                                H J van Essen

 


Genealog   V - t                                                                                NA blad 2.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 2952.                                       overl. 25 Aug. 1910.

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den vijf en twintigsten Februari des jaars achttien honderd negentig is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen:

N 1355.           Janna van Dijk, zonder beroep wonende te Oene.

Welke comparante ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij notaris door den erflaatster is opgegeven, heb doen schrijven in de volgende bewoordingen:

“ Ik geef en legateer aan mijnen echtgenoot Jan Willem Montizaan, klompenmaker, met mij te

“ zamen wonende te Oene, het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap zijn leven lang

“ gedurende, met vrijstelling van de verplichting om daarvoor borg of zekerheid te stellen.”

De opgave van dezen uitersten wil buiten tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij notaris aan den erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen aan haar afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid der getuigen, die evenals de comparante aan mij Notaris bekend zijn.

                                                                Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van den comparante te Oene op dato als in den hoofde dezes is gemeld in tegenwoordigheid van Gerrit ter Beek, klompenmaker wonende te Emst onder Epe en Hendrik Jan van Essen, daglooner wonende te Oene, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing heeft de comparante met de getuigen en mij Notaris deze onderteekend.

                                                                  J   Van dijk

                                                                  G ter Beek                       W. Verkouteren

                                                                H J van Essen

                                                                           

 


Genealog   V - t                                                                                NA blad 3.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 5919                                     overleden 22 Juni 1916..                                     

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den negenden Mei des jaars negentien honderd en dertien is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen:

NΊ: 7136.            Jan Willem Montizaan, klompenmaker, wonende te Oene.

Welke comparant ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij Notaris door den erflater is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

“ Ik herroep en vernietig alle uiterste wilsbeschikkingen en andere acten ter zake des doods

“ door mij vσσr den dag van heden gemaakt of verleden.”

“ Ik geef en legateer aan mijne na te noemen kinderen, en ingeval van vσσroverlijden als dan

“ aan hunne wettige kinderen en nakomelingen in plaats van den vσσroverledene bij

“ plaatsvervulling en wel:

“ aan mijne zoon Derk Montizaan, daglooner, wonende te Oene, al mijne kleederen, benevens “ eene som van twee honderd gulden, en

“ aan mijne dochter Egberdina Montizaan, dagloonster, wonende aldaar, eveneens eene som

“ van twee honderd gulden.

“ Alles vrij van Successierechten.”

De opgave van dezen uitersten wil buiten tegenwoordigheid van de getuigen gedaan, en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid van de getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij Notaris aan den erflater voorgelezen en aan hem die verklaarde geheel doof te zijn ter lezing gegeven , die den geheelen uitersten wil zooals die in geschrift is gebracht, in tegenwoordigheid der getuigen duidelijk heeft voorgelezen, en na die voorlezing is door mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen aan den erflater zoo wel mondeling als schriftelijk afgevraagd nadat de schriftelijke vraag door de getuigen gelezen was of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het voorschrevene heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die evenals de comparant erflater aan mij Notaris bekend zijn.

                                                                Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe, op dato als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van Antonie Waaijenberg, schoenmaker en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notarisklerk, beide te Epe, als getuigen.

En onmiddelijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande is deze acte door   den comparant erflater, die geheel doof is, gelezen, en door hem, mij Notaris, en de getuigen  onderteekend.

                                                                J W Montizaan

                                                                 W. Verkouteren

                                                                     A Waaijenberg

                                                                       H.J.L. Blankhart

 


Genealog   V - t                                                                           M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn.                                                                      fol. 1.

Reg. IV 7/2247.                                               Memorie van aangifte voor het recht van

Successie betreffende de nalatenschap van

ingediend 5 febr. 1917.                                     Jan Willem  Montizaan.

Dag reg. dl 24.

   no 3/2781           

De ondergeteekenden:

1. Lammert Herms, reiziger te Terwolde als in huwelijk hebbende Anna Montizaan.

2. Derk Montizaan, klompenmaker te Oene.

3. Gerrit Willem Veen, schilder te Twello als in huwelijk hebbende Hendrika Montizaan.

4. Egberdina Montizaan, dienstbode te Wijhe.

Te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van den te Epe standplaats hebbenden Notaris Verkouteren.

                                                                    Verklaren

Dat op den 22 Juni 1916 aan zijne woonplaats te Oene is overleden Jan Willem Montizaan, in leven buiten beroep.

Dat die erflater bij testament op den 9 Mei 1913 voor voornoemden Notaris Verkouteren verleden heeft gelegateerd zijnen zoon sub 2 genoemd al zijne kleederen benevens ¦ 200, - en aan zijne dochter sub 4 genoemd eveneens ¦ 200, - . Alles vrij van Successierechten, en tot erfgenamen heeft nagelaten zijne uit zijn huwelijk met mede wijlen Janna van Dijk geboren kinderen, ieder voor Ό.

Dat zijne nalatenschap bestaat uit:

                                                                       Actief

Eene inlage in de Boerenleenbank met de daarop verloopen rente tot en met den sterfdag

                                                                                                                                           ¦ 518, -  

Roerende lichamelijke goederen                                                                                                25, -   

                                                                                                                                           ¦ 543, -  

                                                                      Passief

Begrafeniskosten                                                                                                                      40, -   

                                                                                                                                           ¦ 503, -  

                                                                                                                                        =======

En dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn overgegaan of vervallen.

Aldus opgemaakt en geteekend ter respectieve woonplaatsen in de maand Januari 1900 zeventien.

 

L Herms

D Montizaan

G W Veen

Egberdina Montizaan