Genealog     V - s                                                                                    blad 1.

GA Hattem 1994.12.20.

Bevolkingsregister Heerde 1860 - 1880 blad 91       112/1

13. Montizaan    Albertus        M hoofd  08-08-1834 Heerde H   Chr. Geref.  horlogiemaker

14. Eikelboom    Gerrigje        V vrouw  24-05-1836            H                     zonder               

15. Montizaan    Anna Louisa V dochter 24-09-1873            O         

16.                    Geurt            M zoon    01-10-1875            O        

17.                    Dirkje           V dochter 02-09-1877            O                       + 27-08-1878

13 en 14 trouwen op 09-03-1872.

 

Idem 1880 - 1900.  A 78 blad 110 boek 373.

1. Montizaan    Albertus           M hoofd   08-08-1834   Heerde H   Geref.   horlogiemaker

2. Eikelboom    Gerrigje            V vrouw  24-05-1836             H               zonder

3. Montizaan    Anna Louisa     V dochter 26-09-1873             O                 

4.                    Geurt               M zoon     01-10-1875             O                  

5.                    Dirkje Johanna V dochter 10-07-1882              O                 

6.                    Anna Louisa     V            26-09-1873              O              dienstmeid

7                                          V                                           H                     

8. Doornbos      Jan Olehert      M niet verwant 15-01-1874 Axel O   NH

9. Montizaan     Aartje              V nicht             16-08-1875   Epe O            zonder

4 gaat op 22-05-1894 naar Driebergen.

3 komt op 01-06-1891 van B 394-14 en gaat op 23-12-1891 naar Hattem.

7 komt op 01-11-1894 van Hattem, trouwt op 07-12-1895 met H. Reinders en

gaat op 05-08-1896 naar Ambt Vollenhove.

8 komt op 19-08-1889 in het gezin en is horlogiemakersknecht.

9 komt op 15-01-1897 van Epe.

 

Idem 1900 - 1920   blad 114

1 en 2 als boven.

3. Montizaan   Dirkje Johanna v dochter 10-07-1882 Heerde O

4.                   Aartje              v nicht      16-08-1875 Epe     O

5.                   Geurt              m zoon      01-10-1875 Heerde O   bakker

6.                                        m hoofd                                 O broodbakker en  winkelier

7. Pol              Berendina        v vrouw     27-01-1880 Meppel H

1 overlijdt op 22-10-1904. 2 overlijdt op 12-04-1916 te Putten.

3 trouwt op 02-06-1910 met Cornelis van der Zanden en gaat op 02-06-1910 naar Putten.

4 gaat op 03-10-1902 naar Epe.

5 komt op 01-06-1901 van Arnhem en gaat op 26-07-1901 naar Alkmaar.

6 komt op 04-11-1901 van Alkmaar en trouwt op 07-04-1920 te Ermelo met 7.

7 komt op 07-04-1920 van Ermelo.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.04.29.

BS Heerde Geboorte-acte nr. 66. d.d. 25 mei 1836.

Geurt Eikelboom, oud 40 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw Janna Keizer, oud 32 jaar, alhier op dinsdag 24 mei 1836 des avonds ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Gerrigje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Dikkeschei, oud 66 jaar, van beroep arbeider, en van Willem van Zomeren, oud 36 jaar, van beroep arbeider, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 

 

 


Genealog     V - s                                                                                    blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Heerde Huwelijksacte nr. 11. d.d. 9 maart 1872.

Albertus Montizaan, oud 37 jaar, van beroep horlogiemaker, geboren en wonende te Heerde, meerderjarige zoon van de echtelieden Derk Montizaan, in leven van beroep papiermakersknecht gewoond hebbende en overleden te Heerde en van Johanna Born, zonder beroep, wonende te Epe, en

Gerrigje Eikelboom, oud 35 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Heerde, meerderjarige dochter van de echtelieden Geurt Eikelboom en van Janna Keizer, van beroep landbouwers wonende te Heerde, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrikus Montizaan, oud 38 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Epe

2. Johannes Montizaan, oud 49 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde

3. Albert Eikelboom, oud 43 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde

4. Timen van Ark, oud 50 jaar, van beroep bakker, wonende te Heerde, niet verwant.

1 en 2 zijn broeders van de bruidegom en 3 is een zwager van de bruidegom.

Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid en de vier getuigen.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.04.29.

BS Heerde Geboorte-acte nr. 143. d.d. 27 september 1873.

Albertus Montizaan, oud 39 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne vrouw Gerrigje Eikelboom alhier op 26 september 1873 des namiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk Dorp hetzelve de voornamen Anna Louisa gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montizaan, oud 51 jaar, van beroep landbouwer, en van Tijmen van Ark, oud 52 jaar, van beroep bakker, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 151. d.d. 2 october 1875.

Albertus Montizaan, oud 41 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne vrouw Gerrigje Eikelboom alhier op 1 october 1875 des namiddags ten twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk Dorp hetzelve de voornaam Geurt gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montizaan, oud 53 jaar, van beroep landbouwer, en van Teunis Hekkert, oud 27 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 138. d.d. 3 september 1877.

Albertus Montizaan, oud 43 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne vrouw Gerrigje Eikelboom alhier op 2 september 1877 des namiddags ten twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk Dorp hetzelve de voornaam Dirkje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montizaan, oud 55 jaar, van beroep landbouwer, en van Gerrit Lammers, oud 29 jaar, van beroep koperslager, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Heerde Overlijdensacte nr. 88. d.d. 27 augustus 1878.

Tiemen van Ark, oud 56 jaar, van beroep bakker, en Gerrit Lammers, oud 30 jaar, van beroep koperslager, beide wonende te Heerde, die verklaren dat op 27 augustus 1878 om des morgens zes uur is overleden Dirkje Montizaan, oud 11 maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Heerde, dochter van Albertus Montizaan, horlogiemaker en Gerrigje Eikelboom, zonder beroep, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog     V - s                                                                                    blad 3.

BS Heerde Geboorte-acte nr. 79. d.d. 11 julij 1882.

Albertus Montizaan, oud 47 jaar, van beroep horlogemaker, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne vrouw Gerrigje Eikelboom alhier op 10 julij 1882 des namiddags ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk Dorp hetzelve de voornamen Dirkje Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Timen van Ark, oud 60 jaar, van beroep bakker, en van Egbert Johan van den Berg, oud 29 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Heerde Overlijdensacte nr. 102. d.d. 24 october 1904.

Rijk Jacobus van Ark, oud 50 jaar, van beroep bakker, en Lambert Meijer, oud 44 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende te Heerde, die verklaren dat op 22 october 1904 om des middags twaalf uur is overleden Albertus Montizaan, oud 70 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Heerde, zoon van wijlen de echtelieden Derk Montizaan en Johanna Born, gehuwd met Gerrigje Eikleboom.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Putten Overlijdensacte nr. 61. d.d. 13 april 1916.

Hermanus Hendrik Timmer, oud 53 jaar, van beroep slager, en Rudolf Arbon, oud 37 jaar, van beroep schilder, beide wonende te Putten, die verklaren dat op 12 april 1916 om des namiddags één uur is overleden in huis wijk A nr. 117 Gerrigje Eikelboom, oud 79 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Heerde, dochter van Geurt Eikelboom en Johanna Keizer, beide overleden, weduwe van Albertus Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

In 1860 koopt Albertus samen met zijn broer Hendrikus het pand kadastraal bekend Sectie U 1224 en 1225 op de Markt 4 te Epe, het latere café Dames Boeve.

 


 

Genealog     V - s                                                                                    blad 4.

Notariële akten, waarbij Albertus Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J.H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.

   Inv. nr.          Datum                               Omschrijving                                              Vindplaats

3325/4926   15-06-1864   Inzet                                                                           5      IV - l - 3

3325/4933   29-06-1864   Verkoop o.a. aan Albertus Montizaan.                        5      IV - l - 3

3327/5636   17-06-1868   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA. 1.

3328/5832   05-07-1869   Inzet van o.a. het zesde perceel.                                  3    blad NA. 2.

3328/5844   19-07-1869   Verkoop o.a. van het zesde perceel aan A.                  3    blad NA. 2.

Montizaan.

3328/5873   08-09-1869   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA. 3.

3328/5893   16-10-1869   Obligatie t.b.v. A. Montizaan.                                      1          V - s

3329/6035   30-06-1870   Inzet van het eerste, tweede en derde perceel.             3    blad NA. 5.

3329/6045   14-07-1870   Verkoop van de bovengenoemde percelen aan            3    blad NA. 5.

A. Montizaan.

3329/6051   20-07-1870   Inzet                                                                           4            -

3329/6064   03-08-1870   Verkoop. A. Montizaan heeft wel geboden, doch        4            -

niet gekocht.

3329/6092   24-08-1870   Huurcontract. A. Montizaan is de verhuurder.              1          V - s

3330/6411   06-03-1872   Testament van A. Montizaan.                                      1          V - s

3330/6412   06-03-1872   Testament van G. Eikelboom, vrouw van A.                1          V - s

Montizaan.

3330/6490   29-06-1872   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA. 9.

3331/6678   08-07-1873   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA. 9.

3331/6778   27-01-1874   Inzet van o.a. het zevende perceel.                              3    blad NA. 9.

3331/6788   10-02-1874   Verkoop van het zevende perceel aan                         3    blad NA.10.

A. Montizaan.

3332/6996   17-03-1875   Inzet van een huis met grond.                                       3    blad NA.10.

3332/7009   31-03-1875   Verkoop daarvan t.b.v. A. Montizaan.                        3    blad NA.10.

3332/7044   30-06-1875   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.10.

3332/7055   12-07-1875   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             4            -

3332/7074   10-08-1875   Verkoop van een huis met bouwland door                   1          V - s

A. Montizaan.

3332/7222   11-04-1876   Verkoop van land aan Albertus Montizaan.                 5      IV - l - 3

3332/7237   03-05-1876   Inzet van een stuk weiland door A. Montizaan             4            -

als gemachtigde t.b.v. Geurt Eikelboom.

3332/7249   17-05-1876   Verkoop aan A. Montizaan als gemachtigde                4            -

van Jan Visser en Jan Stevenszoon.

3332/7253   19-06-1876   Inzet van o.a. het vijfde perceel.                                  3    blad NA.12.

3332/7258   22-06-1876   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.12.

3332/7266   03-07-1876   Toewijzing van het vijfde perceel aan                           3    blad NA.12.

A. Montizaan.

3333/7455   07-06-1877   Inzet van een huis en erf.                                             3    blad NA.12.

3333/7460   14-06-1877   Verkoop hiervan aan A. Montizaan.                            3    blad NA.13.

3334/7648   18-06-1878   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.13.

3335/7864   20-05-1879   Verkoop van bouwland door A. Montizaan.                1          V - s

3335/7884   19-06-1879   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.14.

3336/8053   17-03-1880   Obligatie van o.a. A. Montizaan.                                 5          V - n

3336/8134   08-07-1880   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.14.


Genealog     V - s                                                                                    blad 5.

   Inv. nr.          Datum                               Omschrijving                                             Vindplaats

3336/8137   12-07-1880   Verkoop van een huis met erf door A.Montizaan.        1          V - s

3336/8250   18-01-1881   Inzet van een dennenbosch.                                         3    blad NA.16.

3336/8254   01-02-1881   Verkoop daarvan aan A. Montizaan.                           3    blad NA.16

 

2. Notaris P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.

3339/   23    03-06-1881   Obligatie met hypotheek. Crediteur A. Montizaan.       1          V - s

3339/   38    22-06-1881   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.18.

3339/ 112    08-09-1881   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.18.

3340/ 145    01-08-1882   Eerste veiling van een huis en erf.                                 1          V - s

3340/ 162    15-08-1882   2e veiling en toewijzing aan A. Montizaan.                   1          V - s

3340/   68    12-03-1883   Verkoop van een huis, erf, tuin en bouwland                1          V - s

door A. Montizaan.

3340/ 134    06-07-1883   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.23.

3340/ 173    06-08-1883   Verkoop van weiland door A. Montizaan.                   1          V - s

3341/   20    22-01-1884   Roijement A. Montizaan t.b.v. wed. Aart van den        4            -

Bosch te Heerde.

3341/   72    05-04-1884   Obligatie met hypotheek. Crediteur A. Montizaan.       1          V - s

3341/ 140    01-07-1884   1e veiling. Vijfde, zesde en zevende perceel.                3    blad NA.26.

3341/ 158    12-07-1884   Obligatie met hypotheek. Crediteur A. Montizaan.       1          V - s

3341/ 162    15-07-1884   2e veiling en toewijzing aan A. Montizaan.                   3    blad NA.28.

3341/ 168    17-07-1884   Roijement A. Montizaan t.b.v. Jan van Boven,             4            -

Frederik Houtsman, Gerrit Jan Houtman, Derkje

Houtman en Aleid Houtman allen te Heerde

3341/ 204    03-09-1884   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.28.

3341/ 207    16-09-1884   1e veiling van onroerende goederen.                            4            -

3341/ 211    30-09-1884   2e veiling.                                                                   4            -

3341/ 213    07-10-1884   Verklaring Montizaan heeft wel geboden maar             4            -

een ander heeft gemijnd.

3341/ 247    11-12-1884   Verkooping door A. Montizaan van 100 stuks             4            -

dennenbomen en dennentakken en heide voor

¦ 169,25.

3342/   91    18-06-1885   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.28.

3342/ 154    21-08-1885   Roijement A. Montizaan t.b.v. Jan Doornbosch           4            -

te Heerde.

3342/ 169    09-09-1885   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.28.

3342/ 199    28-10-1885   Obligatie met hypotheek. Crediteur A. Montizaan.       1          V - s

3343/     4    11-01-1886   Verkoop van bouwland door A. Montizaan.                1          V - s

3343/ 172    15-06-1886   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.32.

3343/ 195    30-06-1886   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.32.

3343/ 262    01-09-1886   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.32.

3343/ 307    01-11-1886   Verkoop van bouwland door A. Montizaan.                1          V - s

3343/ 308    01-11-1886   Verkoop van twee stukken bouwland door                 1          V - s

A. Montizaan.

3344/   27    02-03-1887   Verkoop van dennen en heide door A. Montizaan.      3    blad NA.36.

3344/   76    23-06-1887   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.36.

3344/   81    30-06-1887   Eerste veiling.                                                              3    blad NA.36.

3344/   89    14-07-1887   Tweede veiling en toewijzing.                                      3    blad NA.36.

3344/ 103    26-07-1887   Eerste veiling.                                                              3    blad NA.36.

3344/ 116    09-08-1887   Tweede veiling.                                                           3    blad NA.36.

3344/ 119    13-08-1887   Toewijzing van perceel 42 aan A. Montizaan.              3    blad NA.36.

3345/   88    28-06-1888   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.36.

3345/   92    05-07-1888   Eerste veiling.                                                              3    blad NA.37.


Genealog     V - s                                                                                                                  blad 6.

   Inv. nr.          Datum                               Omschrijving                                             Vindplaats

3345/   97    10-07-1888   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.37.

3345/ 105    19-07-1888   Tweede veiling en toewijzing van perceel 2 aan            3    blad NA.37.

A. Montizaan.

3345/ 166    08-11-1888   Roijement A. Montizaan t.b.v. Jan Doornbosch           4            -

te Heerde.

3346/   83    06-06-1889   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.37.

3346/ 166    17-09-1889   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.37.

3346/ 199    20-11-1889   Roijement Johannes Montizaan etc.                             5      IV - l - 3

3347/ 113    11-06-1890   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.37.

3347/ 179    11-09-1890   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.37.

3348/   21    04-02-1891   Koop door A. Montizaan van drie stukjes                   1          V - s

3348/ 141    02-07-1891   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.39.

3349/ 120    15-06-1892   Eerste veiling.                                                              4            -

3349/ 121    15-06-1892   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.39.

3349/ 132    02-07-1892   Toewijzing en aankondiging. Montizaan heeft               4            -

geboden doch niet gemijnd.

3349/ 134    06-07-1892   Eerste veiling.                                                              3    blad NA.39.

3349/ 147    14-07-1892   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.39.

3349/ 156    20-07-1892   Tweede veiling.                                                           3    blad NA.39.

3349/ 244    06-12-1892   Verkoop van o.a. heide door A. Montizaan.                3    blad NA.39.

3350/ 101    21-06-1893   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.39.

3350/ 133    27-07-1893   Verhuring door A. Montizaan.                                     3    blad NA.40.

3350/ 160    06-09-1893   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.40.

3351/ 129    21-06-1894   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.40.

3351/ 131    26-06-1894   Verkoop van wei- en hooiland door A. Montizaan.      1          V - s

3351/ 195    11-09-1894   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.41.

3351/ 198    13-09-1894   Eerste veiling.                                                              3    blad NA.42.

3351/ 203    27-09-1894   Tweede veiling en toewijzing van perceel 19 aan          3    blad NA.42.

A. Montizaan.

3352/   34    22-02-1895   Verhuur van bouwland door A. Montizaan.                 1          V - s

3352/ 103    17-06-1895   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.44.

3352/ 153    26-08-1895   Eerste veiling.                                                              3    blad NA.44.

3352/ 160    09-09-1895   Tweede veiling en toewijzing van perceel IV aan          3    blad NA.44.

A. Montizaan.

5643/     6    11-01-1896   Verkoop van bouwland door A. Montizaan.                1          V - s

5643/   37    19-02-1896   Obligatie met hypotheek. A. Montizaan is borg            4            -

voor Theodora Catharina Eva van Meurs, Maria

Johanna van Meurs en Jacoba Elisabeth van Meurs.

5643/ 136    25-06-1896   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.46.

5643/ 142    02-07-1896   Eerste veiling.                                                              3    blad NA.47.

5643/ 155    16-07-1896   Tweede veiling en toewijzing van percelenVII,             3    blad NA.47.

VIII en IX aan A. Montizaan.

5643/ 185    11-09-1896   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.47.

5644/   97    18-06-1897   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.47.

5644/ 134    28-07-1897   Verhuur van bouwland door A. Montizaan.                 3    blad NA.47.

5645/ 106    23-06-1898   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.47.

5645/ 173    14-09-1898   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.47.

5646/ 102    22-06-1899   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.48.

5646/ 133    03-08-1899   Verhuur van bouwland door A. Montizaan.                 3    blad NA.48.

5647/ 107    21-06-1900   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.48.

5648/ 103    20-06-1901   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.48.

5648/ 108    26-06-1902   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.48.


Genealog     V - s                                                                                    blad 7.

   Inv. nr.          Datum                               Omschrijving                                             Vindplaats

5650/ 175    24-07-1903   Verkoop van rogge van A. Montizaan.                        3    blad NA.48.

5650/ 182    30-07-1903   Verhuur van bouwland door A. Montizaan.                 3    blad NA.48.

5650/ 228    07-10-1903   Verkoop van twee huizen door A. Montizaan.             1          V - s

5650/ 187    01-09-1904   Verkoop gras op stam van o.a. A. Montizaan.             3    blad NA.50.

5651/ 166    27-07-1905   Verhuur van landerijen door wed. A. Montizaan.         3    blad NA.51.

5651/ 185    25-08-1905   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.51.

5651/ 217    30-10-1905   Boedelscheiding van wijlen A. Montizaan.                   1          V - s

H 97/ 120    15-06-1906   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.53.

H 97/ 169    24-08-1906   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.53.

H 98/ 125    14-06-1907   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.53.

H 98/ 189    28-08-1907   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.53.

H 99/ 152    12-06-1908   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.53.

H 99/ 220    26-08-1908   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.53.

H100/ 140   11-06-1909   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.53.

H100/ 177   29-07-1909   Verhuur van bouwland door de wed.                           3    blad NA.54.

 A. Montizaan.

H100/ 204   02-09-1909   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

H100/ 217   20-09-1909   Roijement wed. A. Montizaan, Hendrik Reinders         4            -

te Wageningen, Dirkje Johanna Montizaan en

Geurt Montizan te Heerde t.b.v. Evert Rorije te

Wapenveld.

H101/ 159   10-06-1910   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

H101/ 241   30-08-1910   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

H102/ 126   09-06-1911   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

H102/ 184   23-08-1911   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

H103/ 132   07-06-1912   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

H103/ 201   21-06-1912   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

H104/ 139   11-06-1913   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

H104/ 189   22-08-1913   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

 

3. Notaris J. Verdenius te Heerde van 1914 t/m 1915.

   Inv. nr.          Datum                               Omschrijving                                             Vindplaats

H121/ 160   10-06-1914   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.54.

H121/ 174   23-06-1914   Eerste veiling van een huis te Wapenveld door de        4            -

wed. A. Montizaan, Geurt Montizaan, Hendrik

Reinders en Cornelis van der Zanden.

H121/ 189   07-07-1914   Tweede veiling en toewijzing. Het huis heeft                 4            -

opgebracht ¦ 1720, - .

H121/ 233   24-08-1914   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.55.

H122/ 114   11-06-1915   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.55.

H122/ 168   27-08-1915   Verkoop gras op stam van de wed. A. Montizaan.      3    blad NA.55.

 

4. Notaris G.W. van der Feltz te Epe van 1819 t/m 1870.

   Inv. nr.          Datum                               Omschrijving                                             Vindplaats

2928/ 143    30-10-1858   Verkoop van een huis en tuin aan Hendrikus en           5          V - r

Albertus Montizaan.

2932/ 162    15-12-1863   Testament van Albertus Montizaan.                             1          V - s

2935/ 113    14-08-1868   Herroeping van testament door A. Montizaan.             1          V - s

 


Genealog     V - s                                                                                    blad 8.

5. Notaris Blois van Treslong te Epe van 1870 t/m 1884.

   Inv. nr.          Datum                               Omschrijving                                             Vindplaats

2952/  108   11-11-1876   Radiatie door Albertus Montizaan te Heerde               4            -

t.b.v. Berend de Weerd te Emst.

 

6. Notaris W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 t/m 1915.

   Inv. nr.          Datum                               Omschrijving                                             Vindplaats

5542/ 2720  13-04-1896   Boedel-inventaris van wijlen Hendrikus                        5          V - r

Montizaan.

5542/ 2791  28-08-1896   Boedel-scheiding van wijlen Hendrikus                        5          V - r

Montizaan.

5543/ 2938  09-06-1897   Verkoop onroerend goed van wijlen Jannes                 5        V - r - 2

Gerrits Montizaan.

5543/ 2951  23-06-1897   Tweede veiling van bovenstaand onroerend goed.        5        V - r - 2

5543/ 2952  23-06-1897   Veiling van de boedel van wijlen Jannes Gerrits            5        V - r - 2

Montizaan.

 

7. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.

   Inv. nr.          Datum                               Omschrijving                                             Vindplaats

4532/ 113    07-11-1889   Roijement Hendrika Montizaan te Epe als                    5        V - m - 3

lasthebber van o.a.Albertus Montizaan.

 


Genealog V - s                                                                               NA  blad. 1.

GA Epe 1997.09.18.

Inv. nr. 2932.

1863                                                                                                                  No 162 van 't Rep.                                                                                                                                                                fol. 1.

                                                                                           

Op heden den vijftienden December achttienhonderd drie en zestig verscheen voor Gustaaf

Willem van der Feltz, Notaris te Epe, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegen-

woordigheid der beide na te noemene getuigen;

Albertus Montizaan, horlogiemaker, wonende te Epe, welke aan ons Notaris in tegenwoordigheid van getuigen zijn laatste of uiterste wil zakelijk heeft opgegeven, waarna wij hem steeds in tegenwoordigheid derzelfde getuigen hebben voorgelezen de bewoordingen waarin hij zijn testament ingevolge de door hem gedane opgave hebben in geschrift gebragt, welke luiden als volgt:

“ Ik stel tot eenigen en algeheelen erfgenaam met uitsluiting van alle anderen, die volgens de

“ wet aanspraak op mijne nalatenschap zouden kunnen maken, mijnen broeder Hendrikus

Montizaan, met welken ik alhier te zamen woon en onze affaire uitoefen.”

Na welke voorlezing door ons Notaris in tegenwoordigheid der getuigen aan den erflater is afgevraagd of het voorgelezene voor hem duidelijk is en zijnen uitersten wil bevat, die daarop toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan Acte. Gedaan en verleden te Epe op voorschreven dagteekening in tegenwoordigheid  van Aart Wagenaar, daglooner en Christiaan Kelder, schoenmaker, beiden wonende te Epe, als getuigen evenals de testateur den Notaris bekend, welke deze acte met de Comparant benevens ons Notaris in wiens bewaring de minute zal verblijven, onmiddelijk na voorlezing geteekend hebben.

A Montizaan

 A Wagenaar                                                                    G W van der Feltz    Notaris                        

   C. Kelder

 

GA Heerde 1998.01.05.

Notarieel Archief Notaris J.H. van Meurs.

Verkoop van gras op stam van Albertus Montizaan.                                            Inv. nr. 3327/5636.

In het Lage Gulbroek aan de Evergunnen onder Heerde                                        d.d. 17 - 6- 1868.

Numero Een Gekocht door Allert Logtenberg voor                                                                 ¦ 20,-

             Twee                     Wichem van de Vosse                                                                 ¦ 23,-

             Drie                       Wichem van de Vosse                                                                 ¦ 28,-

                                                                                                                Tezamen                ¦ 71,-

 

 


Genealog V - s                                                                                NA blad. 2.

GA Epe 1997.09.18.        overleden te Heerde 22 Oct. 1904.

Inv. nr. 2935.

1868                                                                                                                  No 113 van 't Rep.                                                                                                                                            fol. 1.

                                                                                           

Den veertienden Augustus achttienhonderd acht en zestig verscheen voor Gustaaf Willem van

der Feltz, Notaris te Epe, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene getuigen;

Albertus Montizaan, horlogiemaker, wonende te Heerde, welke aan ons Notaris in tegenwoordigheid der getuigen, zijn laatste of uiterste wil zakelijk heeft opgegeven, waarna wij hem steeds in tegenwoordigheid derzelfde getuigen hebben voorgelezen de bewoordingen waarin hij zijn testament ingevolge de door hem gedane opgave hebben in geschrift gebragt, welke luiden als volgt:

“ Ik herroep en vernietig alle beschikkingen welke vroeger door mij mogten gemaakt zijn, in

“ zonderheid het testament verleden voor ons Notaris den vijftienden December achttien

“ honderd drie en zestig, en beschouw hetzelve als niet gemaakt zijnde.”

Na welke voorlezing door ons Notaris aan den testateur is afgevraagd of het voorgelezene voor hem duidelijk is en zijnen laatsten wil bevat, die daarop toestemmend heeft geantwoord, alles in tegenwoordigheid der getuigen

Waarvan Acte. Gedaan en verleden te Epe op voorschreven dagteekening in tegenwoordigheid  van Aart Wagenaar, daglooner en Christiaan Kelder, schoenmaker, beiden wonende te Epe, als getuigen evenals de Comparant den Notaris bekend, welke deze acte met den Comparant benevens mij Notaris in wiens bewaring de minute zal verblijven, onmiddelijk na voorlezing geteekend hebben.

A Montizaan

 A Wagenaar                                                                    G W van der Feltz    Notaris                        

   C. Kelder

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den achttienden Januari 1900 vijf, deel 112, folio 42 verso, vak 6.

Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig.

 

GA Heerde 1998.02.02.

Notarieel Archief. Notaris J.H. van Meurs.

Inzet.                                                                                                                Inv. nr.  3328/5832.

Het zesde Perceel.                                                                                                d.d. 5 - 7 - 1869.

Vijf negende gedeelte van een kamp weiland in de Maten kadaster Sectie D Numero 286

geheel groot Eene Bunder, 32 Roeden, 60 Ellen.

 

Verkoop.                                                                                                           Inv. nr. 3328/5844.

Het zesde Perceel.                                                                                               d.d. 19 - 7- 1869.

Vijf negende gedeelten van een kamp weiland. Bij inzet en hooging gebragt door Gerrit Jan Steenbergen, landbouwer, wonende te Heerde op                                                                                                       ¦ 1000,-

en nog verhoogd door Albertus Montizaan, horlogemaker, wonende te Heerde met             ¦     50,-

Op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde is gemijnd door gemelden Albertus Montizaan op          ¦ 1120,-

3° Albertus Montizaan, trekkend aan het zesde perceel, die verklaarde dat perceel in Commissie te hebben gekocht voor en ten behoeve van zine twee broeders Joachim Montizaan, horlogemaker, en Johannes Montizaan, klompenmaker, beide wonende te Heerde, door wie hij daartoe mondeling is gemagtigd.

 


Genealog V - s                                                                                NA blad. 3.

GA Heerde 1998.01.05.

Notarieel Archief Notaris J.H. van Meurs.

Verkoop gras op stam.    Van A. Montizaan                                                       Inv. nr. 3328/5873.

In het Lage Gulbroek aan de Evergunne.                                                               d.d. 8 - 9 - 1869.

Numero Een Gekocht door Jacob Marskamp                                                                         ¦   7,-

             Twee                     Marten van der Wal                                                                     ¦   8,-

             Drie                       Wichem van de Vosch                                                                 ¦   8,-

                                                                                                                Tezamen                ¦ 23,-

 


Genealog V - s                                                                                NA blad. 4.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3328.                                                                                                                          fol. 1.

 

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

N. 5893.                            Jan van Boven arbeider wonende te Heerde bij ons Notaris bekend, die verklaarde

 ter leen te hebben ontvangen van en dus wel en wettig schuldig te zijn aan Albertus Montizaan horlogemaker wonende te Heerde alhier tegenwoordig bij ons Notaris bekend en dit accepterende.

Eene som van duizend gulden, waarvan den Debiteur belooft en aanneemt alle jaren op den eersten October voor het eerst in achttien honderd zeventig te zullen betalen eene rente van vier en een half percent, en daarmede te zullen voortgaan tot aan de aflossing, welke ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden, wanneer zulks drie maanden te voren aan eene of andere zijde behoorlijk worde aangekondigd, waarvan de kosten voor rekening van den Debiteur zijn zullen, terwijl het kapitaal terstond en zonder eenige voorafgaande opzage opvorderbaar is indien de rente niet binnen eene maand na den verschijndag is betaald.

Tot verzekering van voorschreven kapitaal, rente en kosten, verklaart de Debiteur hypothecair te verbinden Een huisje, Erf, bouw en weiland, en heidegrond staande en gelegen in het Horsthoekerveld Gemeente Heerde kadaster Sectie H Numero 889 groot tachtig Ellen en 980 groot Eene Bunder, drie en zestig Roeden, vijftig Ellen, welke goederen volgens verklaring van den comparant Debiteur met geene hypotheken zijn bezwaard.

En zijn mede verschenen Frederik Houtman arbeider wonende te Heerde en zijne meederjarige kinderen Gerrit Jan Houtman arbeider wonende te Heerde, Derkje Houtman huisvrouw van en tot het uitbrengen dezes gemagtigd door Jan van Boven voornoemd en Aleida Houtman zonder beroep wonende te Heerde, alle bij ons Notaris bekend, die verklaarden tot meerdere zekerheid van voorschreven kapitaal, renten en kosten ten behoeve van den Crediteur hypothecair te verbinden Een huis, Erf en tuin staande en gelegen te Heerde kadaster Sectie K Numero 331 groot negen Roeden, vijftig Ellen, 332 groot eene Roede, vijftig Ellen, 333 groot drie Roeden, veertig Ellen en 1045 groot dertien Roeden, acht en vijftig Ellen.

En verklaren de comparanten met elkander te                    /

                                                                                                                                               fol. 2.

zijn overeengekomen, dat de hiervoor vermelde gebouwen in eene gevestigde Nederlandsche brandwaarborgmaatschappij tegen brandschade verzekerd moeten blijven, en dat de kwitantien der betaalde contributien jarlijks bij de voldoening der renten aan den Crediteur moeten worden vertoond, dat de verbondene goederen buiten schriftelijke toestemming van den Crediteur voor geen langeren tijd dan voor een jaar zullen mogen worden verhuurd en geene vooruitbetaling van huurpenningen bedongen of aangenomen mogen worden, terwijl de comparant Debiteur den geldschieter (als eersten hypothecaire schuldeischer) onherroepelijk magtigt, om indien het kapitaal van hem mogt worden opgeeischt en hij in gebreke mogt blijven het terugtegeven of wanneer de verschuldigde renten jaarlijks niet op den tijd mogt worden betaald of ook ingeval de verbondene goederen door anderen in executoriaal beslag mogten worden genomen, die goederen in het openbaar volgens de plaatselijke gebruiken ten overstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar te doen verkoopen ten einde uit den opbrengst de hoofdsom, renten en kosten te kunnen verhalen.

De comparanten verklaren ter executie dezes domicilie te kiezen ten woonhuize van den Crediteur.

Waarvan deze Acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den zestienden October achtien honderd negen en zestig in tegenwoordigheid van den Heer Willem Karel Brederode gemeente-ontvanger en Timen van Ark bakker beide wonende te Heerde als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de comparanten hebben geteekend.

 


Genealog V - s                                                                                NA blad. 5.

J van Boven                                                                                    A MontizaanF Houtman

G J Houtman                                                                                        D Houtman

  A Houtman                                                                                    J K BrederodeT van Ark

                                                                                                                                   JHvanMeurs                                                        

                                                                                                                                              Notaris                                                          

 

Geregistreerd, zonder renvooi te Elburg den vijf en twintigsten October 1800 Ngen en zestig, deel 60 folio 94 verso vak 3.

 

GA Heerde 1998.02.02.

Notarieel Archief Notaris J.H. van Meurs.

Inzet.                                                                                                                 Inv. nr. 3329/6035.

Eerste Perceel.                                                                                                    d.d. 30 - 6 - 1870.

Een huis, erf, tuin en bouwland op den breken in de buurt Assendorp kadaster Sectie F numero 439 groot 5 vierkante Roeden en 440 groot 21 vierkante Roeden 70 vierkante Ellen en één derde gedeelte van Numero 125 geheel groot 12 vierkante Roeden 70 vierkante Ellen, gedeeltelijk tiendvrij doch bezwaard met twee tiendhouders, bedragende veertig centen jaarlijks.

Tweede Perceel.

Een kamp weiland gelegen aan de Brekensche Straat kadaster Sectie E numero 192

groot 95 vierkante Roeden 80 vierkante Ellen.

Derde perceel.

Een kamp wei- of hooiland mede aan de Brekensche Straat gelegen, kadaster Sectie F numero 5 groot 2 Bunders 26 vierkante Roeden 30 vierkante Ellen.

 

                                                                                                                          Inv. nr. 3329/6045.

Verkoop.                                                                                                            d.d. 14 - 7 - 1870.

De twee eerste perceelen bij elkander op eene som van                                                      ¦ 2500,-

opgehangen en afgeslagen zijnde, is gemijnd door Albertus Montizaan,

horlogemaker, wonende te Heerde op                                                                                ¦ 2030,-

Het derde perceel. Bij inzet en hooging gebragt door Koendert Beeken,

landbouwer, wonende te Heerde op                                                                                   ¦ 1200,-

Timen van Ark, bakker, wonede te Heerde hoogt hierop nog                                              ¦     75,-

en Albertus Montizaan, voornoemd, nog                                                                             ¦     75,-

Op eene hoogerse som opgehangen en afgeslagen zijnde, is niet gemijnd

en dus opslag geloopen bij denzelfden Albertus Montizaan op                                             ¦ 1350,-

Waarna Albertus Montizaan terstond te kennen gegeven heeft, de beide eerste perceelen in commissie te hebben gekocht voor en ten behoeve van Beert Hoksbergen, landbouwer, wonende te Heerde en het derde perceel voor en ten behoeve van Clara Alberta Montizaan, zonder beroep, wonende te Epe, welke beide koopers alhier tegenwoordig de vorenstaande goederen, ieder voor zich in koop aannemen en met den trekker na voorlezing alhier hebben geteekend.

 

 


Genealog V - s                                                                                NA blad. 6.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3329.                                                                                                                          fol. 1.

 

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

N. 6092.                            Albertus Montizaan, horlogemaker wonende te Heerde, die verklaarde verhuurd te

 hebben aan Jan Willem ten Hove, arbeider wonende te Heerde, alhier tegenwoordig en in huur aannemende:

Twee kampjes bouwland “Het Slat” genaamd, gelegen in de buurt Horsthoek, Gemeente Heerde, kadaster Sectie H Numero 325 en een gedeelte van 234, groot ongeveer Eene Bunder.

Deze huur zal aanvangen den eersten September achttien honderd zeventig, vijf en twintig jaren voortduren en dus eindigen den eersten September achttien honderd vijf en negentig.

De huurder zal op het gehuurde voor zijne rekening een woonhuis bouwen, zullende dat huis bij het eindigen der huur door den verhuurder worden overgenomen tegen de waarde te bepalen door twee deskundigen, van weerszijden één te benoemen, terwijl indien deze het over de waarde niet eens mogten kunnen worden, door hen een derde zal worden geassumeerd.

De huurder zal moeten zorgen dat door hem of de zijnen geene schade aan het hout van den verhuurder wordt toegebragt.

Hij zal, boven en behalve de grondlasten van het huis, jaarlijks vóór of op den eersten September voor het eerst in achttien honderd een en zeventig, aan handen van den Verhuurder, zijne erven of regtverkrijgenden voor huur moeten betalen eene Som van dertig gulden. Indien deze huur niet binnen ééne maand na den verschijndag is betaald, zal de huurder des gevorderd het gehuurde dadelijk moeten ontruimen en verlaten en ter vrije beschikking van den eigenaar stellen. Hij zal het laatste huurjaar geene mest mogen vervoeren.

Tot zekerheid van voorschreven huur verklaart de huurder tot borgen te stellen Berend Riphagen en Jan ten Hove Senior, arbeiders beide wonende te Heerde, die mede alhier zijn verschenen en verklaren deze borgtocht zoo tezamen als ieder in het bijzonder als principale Debiteuren op zich te nemen, zich verbindende de verschuldigde huur op de eerste aanmaning als hunne eigene schuld te zullen voldoen, indien de huurder zelf daarmede in gebreke mogt blijven onder afstand der voorregten van eerste uitwinning en schuldsplitsing, welke borgen naar regten mogten competeren.

En verklaren de comparanten, die alle bij ons Notaris bekend zijn, ter executie dezes domicilie te kiezen ten kantore van den te Heerde gevestigden Notaris.                           /

                                                                                                                                               fol. 2.

Waarvan deze acte!

Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den vier en twintigsten Augustus achttien honderd zeventig in tegenwoordigheid van Daniel Docter en Aart van Leeuwen, arbeiders beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing, dez in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de comparanten hebben geteekend, met uitzondering van den huurder, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan en dus deze niet te kunnen onderteekenen.

                                                                 A Montizaan

                                                                   B Riphagen

                                                                   J ten Hove

                                                                    D Docter

                                                               A van Leeuwen

                                                                                                                                   JHvanMeurs                                                       

                                                                                                                                              Notaris                                                          

 


Genealog V - s                                                                                NA blad. 7.

Geregistreerd zonder renvooi te Elburg den zesden September 1800 zeventig, deel 51, folio 60 verso, vak 8. Ontvangen voor recht wegens verhuur                                                                                  ¦   1,83  

Voor regt wegens borgtocht                                                                                                    - ,915  

Zamen voor regt                                                                                                                 ¦   2,745 

Voor 38 opcenten                                                                                                                   1,045  

drie gulden negen en zeventig cents                                                                                       ¦   3,79  

                                                                                                                                   De ontvanger                 

                                                                                                                                     Rambonnet                  

 

Den Eersten Grosse uitgegeven aan en ten verzoeke van den verhuurder den vijftienden October achttien honderd zeventig.

                                                                                                                                   JHvanMeurs                                                        

 


Genealog V - s                                                                                NA blad  8.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3330.                                                                                                                          fol. 1.

 

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

N. 6411.                            Albertus Montizaan, horlogemaker wonende te Heerde bij ons Notaris bekend, die

 aan ons Notaris in tegenwoordigheid van de getuigen zijnen uitersten wil zakelijk heeft opgegeven, welke terstond daarop door ons Notaris in de navolgende bewoordingen in geschrift is gebragt.

“ Ik bespreek aan mijne aanstaande Echtgenoote Gerrigje Eikelboom het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap gedurende haar leven lang”

Deze bewoordingen door ons Notaris aan den Testateur voorgelezen zijnde hebben wij hem afgevraagd of die voor hem duidelijk zijn en zijnen uitersten wil bevatten dat door den Testateur toestemmend is beantwoord, alles in tegenwoordigheid van de getuigen.

Waarvan deze Acte.  Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den zesden Maart achttien honderd twee en zeventig in tegenwoordigheid van Daniel Docter en Klaas van Zalk arbeiders beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparant hebben geteekend

                                                                                                                                   A Montizaan                               

                                                                                                                                         D Docter                                    

                                                                                                                                     K Van Zalk                                 

                                                                                                                                   JHvanMeurs                           

                                                                                                                                              Notaris                       

 

Een afschrift uitgegeven aan den Testateur den twintigsten Maart achttien honderd twee en zeventig.

                                                                                                                                   JHvanMeurs                           

 

overl. 22 Oct. 04.

 

Geregistreerd te Elburg een en twintig Januari 1900 en vijf, deel 84 folio 139 recto vak 8.

Eenblad geen renvooi. Ontvangen voor recht: twee gulden veertig cent.

¦ 2,40                                                                               De Ontvanger                       

 


Genealog V - s                                                                                NA blad. 9.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3330.                                                                                                                          fol. 1.

 

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

N. 6412.                            Gerrigje Eikelboom boerenwerk doende wonende te Heerde, bij ons Notaris

 bekend, die aan ons Notaris in tegenwoordigheid van de getuigen hare uiterste wil zakelijk heeft opgegeven, welke terstond daarop door ons Notaris in de navolgende bewoordingen in geschrift is gebragt.

“ Ik bespreek aan mijn aanstaande Echtgenoot Albertus Montizaan het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap gedurende zijn leven lang”

Deze bewoordingen door ons Notaris aan de Testatrice voorgelezen zijnde hebben wij haar afgevraagd of die voor haar duidelijk zijn en hare uiterste wil bevatten dat door de Testatrice toestemmend is beantwoord, alles in tegenwoordigheid van de getuigen.

Waarvan deze Acte.  Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den zesden Maart achttien honderd twee en zeventig in tegenwoordigheid van Daniel Docter en Klaas van Zalk arbeiders beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparante hebben geteekend

                                                                                                                                  G Eikelboom                               

                                                                                                                                         D Docter                                    

                                                                                                                                     K Van Zalk                                 

                                                                                                                                   JHvanMeurs                           

                                                                                                                                              Notaris                      

 

Een afschrift uitgegeven aan de Testatrice den twintigsten Maart achttien honderd twee en zeventig.

                                                                                                                                   JHvanMeurs                           

 

GA Heerde 1998.01.05.

Notarieel Archief Notaris J.H. van Meurs.

Verkoop Gras op stam van Albertus Montizaan.                                                 Inv. nr. 3330/6490.

In het Lage Gulbroek aan de Evergunne te Heerde                                              d.d. 29 - 6 - 1872.

Numero Een Beert Hoksbergen                                                                                             ¦  49,-

             Twee                   Gijsbert Koster                                                                             ¦  35,-

             Drie                     Albert van Velde                                                                           ¦  36,-

                                                                                                         Tezamen                     ¦ 120,-

 

Verkoop Gras op stam van Albertus Montizaan.                                                 Inv. nr. 3331/6678.

In de kamp aan de Leigrave in het Lage Gulbroek.                                                 d.d. 8 - 7- 1873.

              Een                      Derk Breet                                                                                 ¦   49,-

              Twee                   Wichem van de Vosse                                                                ¦   36,-

              Drie                     Bartus Logtenberg                                                                      ¦   28,-

                                                                                                          Tezamen                    ¦ 113,-

 

Inzet.                                                                                                                 Inv. nr. 3331/6778.

Zevende perceel.                                                                                                  d.d 27 - 1- 1874.

Een stukje hooiland in het Lage Gulbroek, kadaster Sectie F numero 209, groot 38 Aren 60 centiaren.

 


Genealog V - s                                                                               NA blad. 10.

                                                                                                                         Inv. nr.  3331/6788.

Toewijzing.                                                                                                           d.d 10 - 2- 1874.

Op het zevende perceel door den Heer Karel Christiaan Bischoff Tulleken, landeigenaar wonende te Heerde, vijftig gulden, die dit perceel dus brengt op                                                                                                 ¦ 600,-

Het zevende perceel bij ingezet en hooging gebragt door den heer Karel Christiaan Bischoff Tulleken, landeigenaar, wonende te Heerde op zes honderd gulden.

Op eene hoogere Som opgehangen en afgeslagen zijnde is gemijnd door Albertus Montizaan, horlogiemaker, wonende te Heerde op                                                                                                                            ¦ 610,-

 

.                                                                                                                         Inv. nr. 3332/6996.

Inzet.                                                                                                                   d.d. 17 - 3 -1875.

Een huisje met bouwland, dennenbosch en heidegrond, staande en gelegen te Wapenveld, gemeente Heerde, bij het kadaster dier gemeente bekend in Sectie A Numero 938 groot één hectare 45 Aren 90 centiaren; 940 groot één hectare 19 Aren 49 centiaren; 941 groot 81 centiaren; 942 groot 10 Aren.

                                                                                                                          Inv. nr. 3332/7009.

Toewijzing.                                                                                                         d.d. 31 - 3 - 1875.

Na voorlezing hiervan is het perceel, dat bij inzet en hooging gebragt is door Willem Jan van Apeldoorn, bakker, wonende te Heerde op                                                                                                                            ¦ 500,-

en nog door hem verhoogd met                                                                                             ¦   50,-

Op eene hoogere som opgehangen, afgeslagen doch niet gemijnd en dus opslag geloopen bij Willem Jan van Apeldoorn, voornoemd, op                                                                                                                     ¦ 550,-

Die nadat de comparant verkooper verklaard heeft het perceel te gunnen, dadelijk te kennen geeft, die goederen voor de helft voor zichzelf te hebben gekocht en de wederhelft voor en ten behoeve van Albertus Montizaan, horlogemaker, wonende te Heerde, die mede alhier tegenwoordig, dit accepteert.

 

Verkoop  Gras op stam van Albertus Montizaan.                                                Inv. nr. 3332/7044.

In het Lage Gulbroek aan de Evergunne.                                                             d.d. 30 - 6 - 1875.

               Een                     Albert van Velde                                                                        ¦   42,-

               Twee                  Harmen Bunte                                                                             ¦   53,-

               Drie                    Christiaan Kasper                                                                       ¦   50,-

                                                                                                            Tezamen                  ¦ 145,-

 


Genealog V - s                                                                               NA blad. 11.

GA Heerde 1998.01.19.

Inv. nr. 3332.                                                                                                                          fol. 1.

 

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons

N. 7074.          bekende getuigen is verschenen:

Albertus Montizaan horologemaker, en Willem Jan van Apeldoorn, bakker, beide wonende te Heerde en bij ons Notaris bekend, die verklaarden verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Berend Logtenberg Gerrit Janszoon, arbeider wonende te Wapenveld, gemeente Heerde, alhier tegenwoordig, bij ons Notaris bekend, en in koop aannemende:

Een huisje met bouwland en heidegrond, staande en gelegen te Wapenveld, bij het kadaster der gemeente Heerde bekend in sectie A Numero’s 938 groot een Hectare, vijf en veertig Aren, negentig centiaren, 939 groot vier en veertig Aren, veertig centiaren, 940 een Hectare, negentien Aren, negen en veertig centiaren, 941 groot een en tachtig centiaren en 942 groot tien Aren; door de verkoopers aangekocht van Jan Meijer, bij procesverbaal van publieke verkoop verleden voor ons Notaris in bijzijn van getuigen den zeventienden en een en dertigsten Maart achttien honderd vijf en zeventig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den dertigsten Julij daaraanvolgende in deel zes honderd negentien, blad honderd negen en zestig, numero zes en zeventig.

Deze koop en nverkoop is aangegaan voor een som van vijf honderd en vijftig gulden, welke som de kooper aanneemt te betalen aan handen van de verkoopers vóór of op den eersten December dezes jaars en voorts onder de volgende bedingen.

De goederen kunnen door den kooper in genot worden aanvaard den twee en twintigsten Februarij achttien honderd zes en zeventig, zullende hij de huur aan den huurder moeten uithouden tot den twee en twintigsten Februarij achttien honderd negen en zeventig en zelf voor eene tijdige opzage moeten zorgen.

De goederen gaan op den kooper over in den stand en staat waarin ze zich thans bevinden met alle daarbij behoorende en daarop rustende erfdienstbaarheden, regten, pligten en gemeenschappen, geheel zooals het tot nu toe aan de verkoopers heeft toebehoord.

Partijen zullen ter zake van over of ondermaat geene regtsvordering tegen elkander hebben, ingeval het verkochte later bevonden mogt worden grooter of kleiner                  /

                                                                                                                                               fol. 2.

te wezen dan hierboven naar aanleiding der kadastrale registers is opgegeven.

Alle belastingen en ongelden van het verkochte geheven wordende zullen van af den eersten Januarij aanstaande door den kooper worden gedragen en betaald.

De Comparanten verklaren ter executie dezes domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den tienden Augustus achttien honderd vijf en zeventig, in tegenwoordigheid van Jan Hendriks, veldwachter, wonende te Veessen, en Klaas van Zalk, arbeider, wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute, benevens ons Notaris en de comparanten hebben geteekend.

                                                                                                                                   A Montizaan                          

                                                                                                                       W. J. van Apeldoorn                

                                                                                                                                  B Logtenberg                         

                                                                                                                                     J. Hendriks                           

                                                                                                                                     K Van Zalk                          

                                                                                                                                   JHvanMeurs                    

                                                                                                                                              Notaris               

 


Genealog V - s                                                                               NA blad. 12.

Geregistreerd te Elburg den negentienden Augustus 1800 vijf en zeventig, deel 64 folio 102 verso, vak 5, een blad een renvooi. Ontvangen voor regt van verkoop                                                                             ¦ 22, - 

voor 38 opcenten                                                                                                                      8,36

Zamen dertig gulden zes en dertig cents                                                                                ¦ 30,36

                                                                                                                                   De ontvanger                        

                                                                                                                                     Rambonnet                        

 

Een afschrift uitgegeven aan den kooper den tweeden September achttien honderd vijf en zeventig.

                                                                                                                                   JHvanMeurs                    

 

GA Heerde 1998.02.02.

Notaris J.H. van Meurs te Heerde

Inzet.                                                                                                                 Inv. nr. 3332/7253.

Vijfde perceel.                                                                                                     d.d. 19 - 6- 1876.

Een kamp weiland langs de Maten “ De Noordberg” genaamd, kadaster sectie E Numero 41, groot één Hectare 20 Aren 50 centiaren.

Ingezet door Albertus Montizaan, horlogemaker, wonende te Heerde op                           ¦   1306,-

die dit bod verhoogt met                                                                                                            94,-

 

Verkoop Gras op stam van A. Montizaan.                                                          Inv. nr. 3332/7258.

In het Lage Gulbroek aan de Evergunne.                                                            d.d.  22 - 6 - 1876.

               Een                     Maas Roskam                                                                            ¦   48,-

               Twee                  Gerrit van Olst                                                                            ¦   40,-

               Drie                    Johan Terbeek                                                                            ¦   40,-

Aldaar aan de Dorperstraat.

               Een                     Arend Hofmeijer                                                                         ¦   51,-

                                                                                                              Tezamen                ¦ 179,-

 

Toewijzing.                                                                                                        Inv. nr. 3332/7266.

Het vijfde perceel.                                                                                                  d.d. 3 - 7- 1876.

Bij inzet en hooging gebragt door Albertus Montizaan, horlogemaker,

wonende te Heerde op                                                                                                       ¦ 1400,-

en nog door hem verhoogd met honderd gulden                                                                  ¦   100,-

Op een hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde is niet gemijnd.

En hebben de comparanten na gehouden beraad verklaard de eerst en zevende perceelen aan te houden en de overige goederen aan de hoogste bieders en trekkers voor de door hen gebodene sommen te gunnen, waarna het tegenwoordige Proces Verbaal van uiterlijke toewijzing is gesloten.

 

                                                                                                                          Inv. nr. 3333/7455.

Inzet.                                                                                                                   d.d.  7 - 6 - 1877.

Een huis, erf en tuin in het dorp Heerde en bij het kadaster der gemeente Heerde bekend in sectie K numero 855 groot 3 aren en 856 groot 21 aren 50 centiaren.

Na voorlezing hiervan is het perceel ingezet door Albertus Montizaan,

horlogemaker, wonende te Heerde op                                                                              ¦   2506,-

die dit bod verhoogt met                                                                                                          150,-

 


Genealog V - s                                                                               NA blad. 13.

                                                                                                                          Inv. nr. 3333/7460.

Verkoop.                                                                                                            d.d. 14 - 6 - 1877.

Na voorlezing hiervan is het perceel, dat bij inzet en hooging gebragt is door Albertus Montizaan, horlogemaker, wonende te Heerde op                                                                                                                          ¦ 2656,-

en nog door hem verhoogd met                                                                                                  44,-

Op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde, doch niet gemijnd en

dus opslag geloopen bij denzelfden Albertus Montizaan op                                                  ¦ 2700,-

aan wien het voor die som is toegewezen en die dadelijk verklaarde deze koop gedaan te hebben voor de helft vvoor zichzelf en voor de wederhelft voor en ten behoeve van Hendrikus Montizaan, horlogemaker, wonende  te Epe, door wien hij daartoe mondeling is gemagtigd.

                                                                                                                                                      

Verkoop   Gras op stam van den Heer Montizaan.                                              Inv. nr. 3334/7648.

In het Lage Gulbroek aan de Evergunne.                                                            d.d.  18 - 6 - 1878.

Een             Harmen Bomhof                                                                                               ¦    22,-

Twee          Berend IJzerman                                                                                               ¦    32,-

Drie            Egbert van de Vosse                                                                                         ¦    39,-

Aldaar aan de Dorperstraat.

Een             Harmen de Graaf                                                                                               ¦   28,-

                                                                                                Zamen                                  ¦ 121,-

 

GA Heerde 1998.01.19.

Inv. nr. 3335.                                                                                                                          fol. 1.

 

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

N. 7864.                      Albertus Montizaan, horologiemaker, wonende te Heerde, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Gerrigje Eikelboom, die verklaarde verkocht te heebn en mitsdien in eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Albert Eikelboom, landbouwer, wonende te Heerde, alhier tegenwoordig en in koop aannemende:

Een stuk bouwland, gelegen op den Oosterenk in de buurt Hoorn, gemeente Heerde, bij het kadaster bekend in Sectie B numero 588 groot twee en twintig aren, vijftig centiaren en 589 groot een hectare, vijf en twintig aren, negentig centiaren.

De comparanten verklarendat zij van het verkochte geene bewijzen van eigendom bezitten en dat daarvan ook geene overschrijvingen ten kantore van hypotheken bij hun bekend zijn.

Deze koop en verkoop is aangegaan voor eene som van Een duizend zeven honderd vijf en zeventig gulden, welke som de kooper aanneemt te betalen aan handen van den verkooper vóór of op den Een en dertigsten December aanstaande, op welken dag hij het gekochte in eigen gebruik zal kunnen aanvaarden met alle lusten en lasten die daarbij van ouds en met regt behooren zonder eenige uitzondering.

Eindelijk verklaren de Comparanten, die beide bij ons Notaris bekend zijn, ter executie dezer domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den twintigsten Mei achttien honderd negen en zeventig, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk en Hermanus Stittelaar, tuinman, beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend.

                                                                                                                                   A Montizaan           

                                                                                                                                   A Eikelboom            

                                                                                                                                     J. Hendriks         

                                                                                                                                     H Stittelaar          

                                                                                                                                   JHvanMeurs    

                                                                                                                                              Notaris


Genealog V - s                                                                               NA blad. 14.

Verkoop   Gras op stam van Montizaan.                                                             Inv. nr. 3335/7884.

In de kamp in het Lage Gulbroek aan de Evergunne te Heerde.                           d.d.  19 - 6 - 1879.

Een             Theodorus Heeres                                                                                             ¦   30,-

Twee           Egbertus van de Vosse                                                                                      ¦   31,-

Drie             Dezelfde                                                                                                           ¦   39,-

In de kamp aldaar aan de Dorperstraat.

Een              Lubbertus Barneveld                                                                                         ¦   23,-

                                                                                                Zamen                                  ¦ 123,-

 

Verkoop   Gras op stam van den Heer Montizaan.                                              Inv. nr. 3336/8134.

In de kamp aan de Evergunne in het Lage Gulbroek te Heerde.                             d.d.  8 - 7 - 1880.

Een              Marten IJzerman                                                                                               ¦   38,-

Twee            Derk Breet                                                                                                      ¦   39,-

Drie              Sibble Heeres                                                                                                  ¦   47,-

                                                                                                 Zamen                                 ¦ 124.-

 


Genealog V - s                                                                               NA blad. 15.

GA Heerde 1998.01.19.

Inv. nr. 3336.                                                                                                                          fol. 1.

 

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

N. 8137.                      Albertus Montizaan, horologiemaker, wonende te Heerde en Hendrikus Montizaan, horologiemaker, wonende te Epe, beide bij ons Notaris bekend, die verklaarden verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Christoffel Dragt, wagenmaker, wonende te Welsum, gemeente Olst, alhier tegenwoordig, bij ons Notaris bekend en in koop aannemende:

Een huis,erf en tuin in het dorp Heerde en bij het kadaster bekend in sectie K numero’s 855 groot drie aren en 856 groot een en twintig aren, vijftig centiaren, door de Comparante verkoopers aangekocht bij procesverbaal van publieke verkoop verleden voor ons Notaris in bijzijn van getuigen den zevenden en veertienden Junij achttien honderd zeven en zeventig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den eersten Augustus daaraanvolgende in deel 658, blad 55, nummer 21.

Deze koop en verkoop is aangegaan voor eene som van twee duizend zeven honderd gulden, welke som de kooper aanneemt te betalen aan handen vande verkoopers vóór of op den eersten Mei achttien honderd een en tachtig en voorts onder de volgende bedingen:

Het gekochte zal op den kooper overgaan in den stand en staat waarin het zich thans bevindt met alle daartoe behoorende en daarop rustende erfdienstbaarheden, regten, pligten en gemeenschappen, geheel zooals het tot nog toe aan de verkoopers heeft toebehoord.

Partijen zullen ter zake van over of ondermaat geene regtsvordering tegen elkander hebben, ingeval het verkochte later bevonden mogt worden grooter of kleiner te wezen dan hierboven naar aanleiding der kadastrale registers is opgegeven.

Alle belastingen en ongelden van het verkochte geheven wordende zullen van af den eersten Mei achttien honderd een en tachtig door den kooper worden gedragen en betaald, op welke dag hij het ook in eigen gebruik zal kunnen aanvaarden

Eindelijk verklaarden de Comparanten ter executie dezes domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den twaalfden Julij achttien                                          /

                                                                                                                                               fol. 2.

honderd tachtig, in tegenwoordigheid van Jan Hendriks, klerk en Hermanus Stittelaar, tuiman, beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute, benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend.

                                                                                                                                   A Montizaan                          

                                                                                                                                   H Montizaan                         

                                                                                                                                         C: Dragt                               

                                                                                                                                     J. Hendriks                           

                                                                                                                                     H Stittelaar                          

                                                                                                                                   JHvanMeurs                    

                                                                                                                                              Notaris                       

 

Geregistreerd te Elburg den twee en twintigsten Juli 1800 tachtig, deel 68 folio 75 recto, vak 6 een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht ¦ 108, - voor 38 opcenten ¦ 41,04 Samen honderd negen en veertig gulden en vier cent.

¦ 149,04                                                                                                        De Ontvanger                 

                                                                                                                                           Immink                   

 

Een afschrift uitgegeven aan den kooper den zeven en twintigsten Augustus achttien honderd tachtig.               JHvanMeurs           


Genealog V - s                                                                                NA blad. 16.

                                                                                                                         Inv. nr.  3336/8250.

Inzet.                                                                                                                 d.d.  18 - 1 - 1881.

Een dennenbosch gelegen in het Veen te Heerde, kadaster sectie K, numero 23, groot

7 hectaren, 14 aren, ten allen tijde aan de Gemeente Heerde in eigendom behoordhebbende.

 

                                                                                                                         Inv. nr.  3336/8254.

Verkoop.                                                                                                             d.d.  1 - 2 - 1881.

En is na voorlezing van een en ander het perceel, dat bij verhooging gebragt is door Willem Jan van Apeldoorn, bakker, wonende te Heerde op                                                                                                       ¦   800,-

en nog verhoogd door Albertus Montizaan, horlogiemaker, wonende te Heerde met            ¦   200,-

Op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen, doch niet gemijnd en dus opslag

geloopen bij denzelfden Albertus Montizaan op                                                                   ¦ 1000,-

aan wien het door die som is toegewezen.

 


Genealog V - s                                                                               NA blad. 17.

GA Heerde 1998.02.02.

Inv. nr. 3339.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op den derden Junij achttien honderd een en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te noemen

  1881  getuigen verschenen Hendrik Draaijer Egbertszoon, dekker, te Heerde.

Welke bekende wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Albertus Montizaan,

3 Juni   horologiemaker, te Heerde, die mede compareerde en verklaarde den inhoud dezer aan te nemen, eene som van twee honderd gulden.

Nº 23.  De schuldenaar verklaarde zich te verbinden om van die som voor het eerst op den eersten Junij achttien honderd twee en tachtig en vervolgens alle jaren op dien dag rente te betalen tegen vijf ten honderd in het jaar, tot de teruggave der hoofdsom toe, welke teruggave ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden drie maanden nadat de partij, die zulks verlangt, aan de wederpartij opzegging heeft gedaan, en alle betalingen van kapitaal of rente te doen franco aan handen en ten woonhuize van den crediteur in grof, gangbaar, nederlandsch geld, zonder eenige korting.

Tot zekerheid van de teruggave van opgemeld kapitaal, de voldoening der rente en de nakoming van den geheelen inhoud dezer acte heeft de debiteur verbonden en met regt van hypotheek bezwaard:

Een huisje met erf en tuin, aan de Veerstraat te Heerde, groot te zamen negen aren en op het kadaster der gemeente Heerde voorkomende in sectie K nummers 1149 en 1150.

De schuldenaar verklaarde dat het verbondene hem in eigendom toebehoort en met geene hypothecaire schuld is bezwaard, voorts toe te stemmen in zoodanige inschrijving als de schuldeischer tot bewaring van zijn regt van hypotheek raadzaam zal oordeelen te nemen en zich te verbinden tot betaling van alle kosten en regten, welke uit deze kunnen ontstaan, die van opzegging en roijement daaronder begrepen en van alle lasten of belastingen, welke op het kapitaal of de rente mogten worden gelegd.

Verder is door den crediteur bedongen en door den debiteur toegestemd:

Dat het verbondene huisje tijdens het bestaan dezer hijpotheek tegen brandschade moet verzekerd zijn ten genoegen                                     /

                                                                                                                                               fol. 2.

van den crediteur, die ingeval van brand de schadevergoeding zal kunnen ontvangen en daarvoor kwiteren, om dezelve te verrekenen met hetgeen dan krachtens deze zal verschuldigd zijn.

Dat het verbondene goed zonder schriftelijke toestemming van den crediteur niet mag worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling van huurpenningen mag geschieden.

Dat bij willige verkooping van hetzelve ten aanzien van den crediteur geene zuivering van het daarop te vestigen verband zal plaats hebben.

Dat ingeval van brand aan het verbondene huisje, van beslag door derden op het gehijpothekeerde goed, bij verkoop van hetzelve of wanneer de debiteur in gebreke mogt blijven met de stipte voldoening der rente of met de nakoming van den geheelen inhoud der acte, de hoofdsom dadelijk zonder voorafgaande opzegging zal moeten worden teruggegeven.

En dat bij wanvoldoening van kapitaal of rente, zoodra de debiteur tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, de crediteur of de wettige houder van de grosse dezer acte onherroepelijk zal zijn gemagtigd met de magt van substitutie ingevolge de wet, om het verbondene goed in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik te doen verkoopen op voorwaarden en plaats als hij raadzaam zal oordeelen, den kooper te stellen in den eigendom en het bezit desnoods door de executie eener grosse dezer acte, de koopsom te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit te verhalen zoowel de hoofdsom als de rente en de kosten.

Voor de ten uitvoerlegging van den inhoud dezer is door den schuldenaar domicilie gekozen ten kantore van den tijdelijken notaris te Heerde.

Waarvan acte.


Genealog V - s                                                                               NA blad. 18.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, notarisklerk, en Jacob Boeve, logementhouder, beide te Heerde wonende, als getuigen, met de verschenen personen aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing en nadat de schuldenaar verklaard had niet te kunnnen schrijven of naamteekenen, als dat niet        /

                                                                                                                                               fol. 3.

geleerd hebbende, onderteekend door schuldeischer, de getuigen en mij notaris.

                                                                                                                                   A Montizaan                   

                                                                                                                                     J. Hendriks                    

                                                                                                                                          J. Boeve                       

                                                                                                                                        P. Crezée                    

                                                                                                                                                Nots                  

 

Geregistreerd te Elburg den zestienden Juni 1800 een en tachtig deel 68 folio 195 recto vak 1,

twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor regt van schuld                                                       ¦ 2, -  

Voor 38 opcenten                                                                                                                    - ,76

Zamen twee gulden zes en zeventig cent                                                                                 ¦  2,76

 

Notarieel Archief.  Notaris Crezée.                                                                      Inv. nr. 3339/38.

Verkooping van gras van den Heer Montizaan.                                                    d.d. 22 - 6 - 1881.

In de Kamp achter de Poelkamp in het Lage Gulbroek

Een     weduwe Steven van Lohuizen, arbeidster te Heerde                                                   ¦   29,-

Twee  Dezelfde                                                                                                                    ¦   29,-

Drie    Gerrit Jan Dijk, winkelier te Heerde                                                                            ¦   31,-

 

In de Allemanskamp in het Lage Gulbroek

Een     Hendrik van Norel, arbeider te Epe en Derk de Graaf, arbeider te Heerde                  ¦   34,-

                                                                                                                                            ¦ 123,-

 

Idem. Verkooping van gras op stam van Montizaan.                                             Inv. nr. 3339/112.

Gras a. In de kamp aan de Evergumme in het Lage Gulbroek                                d.d.  8 - 9 - 1881.

Nummer 1.  Derk van Zalk, metselaar te Heerde                                                                   ¦   17,-

              2.  Christoffel Dragt, timmerman en wagenmaker te Heerde                                     ¦   15,-

              3.  Berend Blaauwenoord, Hendrikus Wagenaar en

                   Mannes Blaauwenoord, arbeiders te Heerde                                                      ¦   16,-

        b. In de Allemanskamp aldaar.

              1.  Jannes Martens, veldwachter te Heerde                                                             ¦   15,-

                                                                                                           Zamen                       ¦   63,-

 


Genealog V - s                                                                          NA blad. 19.

GA Heerde 1998.02.02.

Inv. nr. 3340.                                                                                                                    fol. 1.

 

Op den eersten Augustus achttien honderd twee en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen:

  1882              Derk Hanekamp, arbeider, wonende te Heerde.       

Welke verklaarde op heden te willen overgaan tot de veiling ter voorloopige en den

1 en 15 Augustus    vijftienden Augustus dezes jaars tot die ter uiterlijke toewijzing van de navolgende onroerende goederen gelegen in de Zuppelt te Heerde, kadastrale gemeente Heerde.

Nrs 145 en 162. Eerste perceel. Een huis, erf, tuin en bouwland, groot ongeveer negen en vijftig aren, Sectie K, nummers 273, 1589, 1590, 1591 en een Zuidelijk op het terrein uitgebakend gedeelte van nummer 1138.

Tweede perceel. Een stuk bouwland, groot ongeveer vijf en twintig aren, zijnde een op het terrein uitgebakend oostelijk gedeelte van nummer 1138 der Sectie K.

Derde perceel. Een stuk bouwland, groot ongeveer vier en twintig aren, zijnde een op het terrein uitgebakend noordelijk gedeelte van gemeld nummer 1138.

Vierde perceel. Een stuk bouwland, groot ongeveer drie en veertig aren, zijnde een op het terrein uitgebakend noordelijk gedeelte van gemeld nummer 1138.

Vijfde perceel. Een stuk bouw en weiland, groot ongeveer drie en veertig aren, zijnde een op het terrein uitgebakend zuidelijk gedeelte van gemeld nummer 1138.

De comparant verklaarde dat van deze goederen geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of overschrijving ten kantore van hypotheken bij hem bekend is.

Zullende deze veiling en verkoop worden gedaan op de navolgende voorwaarden:

De betaling der kooppenningen moet geschieden ten kantore van mij notaris te Heerde vóór of op den tweeden Januarij achttien honderd drie en tachtig in goed, gangbaar, nederlandsch geld, zonder eenige korting, bij gebreke waarvan vijf percent verhooging zal verschuldigd zijn voor iedere ingegane maand verzuim.

Binnen acht dagen na de definitieve toewijzing moeten de koopers betalen de kosten van zegels en registratie, een half percent van de inzetsom voor premie van inzet, tien percent van de hoogingen en Zeven gulden voor gelag en afslager, terwijl bovendien voor hunne rekening blijven de kosten van de grosse, afschriften en uittreksels der acten van veiling en toewijzing, de kosten van overschrijving en het salaris van den notaris.

De eerste veiling zal geschieden door het schrijven op borden of briefjes, zullende de hoogste schrijvers inzetters zijn, daaraan verdienen de hiervoor bepaalde premie en het regt hebben van                                                     /

                                                                                                                                         fol. 2.

eerste hooging, daarna zal een ieder kunnen hoogen tot het uur der tweede veiling en zich daartoe moeten vervoegen ten kantore van mij notaris om daarvan de vereischte actes op te maken.

Van voorschreven hoogingen zal tien percent genoten worden.

Bij de tweede veiling zullen de perceelen op eene hoogere som dan de gebodene worden opgehangen en afgeslagen totdat iemand “mijn” zegt, die dan kooper zal zijn, terwijl zo ingeval niemand mijnen mogt aan de inzetters of hoogste bieders zullen worden toegewezen.

De bieders zijn aan hun bod gebonden totdat een ander als kooper is aangenomen en zijn, evenals de koopers verpligt desgevorderd twee gegoede borgen te stellen ten genoegen van mij notaris, die zich zoo tezamen als ieder afzonderlijk als principale debiteuren verbinden moeten voor al het krachtens deze verkooping verschuldigde, onder afstand der voorregten van eerste uitwinning en andere welke borgen naar regten mogten competeren.

Indien de koopers zoodanige borgen niet mogten kunnen stellen of met eenige betaling in gebreke blijven, zal het den verkooper vrijstaan de goederen aan de inzetters of hoogste bieders voor de door hen gebodene sommen te gunnen of wel ze dadelijk of later opnieuw


Genealog V - s                                                                                                      NA blad. 20.

te veilen en te verkoopen, met vaststelling van andere betalings en aanvaardingstermijnen, in welk geval het minder geldende en de kosten op de gebrekige koopers kan worden verhaald en het meerder geldende niet ten hunne voordeele zal komen.

Inzetters, hoogers, koopers en borgen worden geacht domicilie te hebben gekozen ter plaatse waar deze verkooping wordt gehouden.

De goederen zijn terstond na de finale toewijzing voor risico van de koopers, terwijl ze worden verkocht met alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, lusten en lasten, daartoe behoorende of daarop drukkende, zonder dat de verkooper deswege tot vrijwaring is gehouden, die ook niet kan instaan voor de juistheid van de opgave der grootte, zoodat deswege geene vermeerdering of vermindering van prijs zal kunnen worden gevorderd.

Alle belastingen en en uitgangen moeten door de koopers worden gedragen en betaald van af den eersten Januarij aanstaande.

Perceelen drie en vier verkrijgen regt van uitweg over de perceelen twee en vijf naar den weg.

Na afloop der uiterlijke toewijzing bedingt de verkooper een uur beraad om de gebodene prijzen geheel of gedeeltelijk aan te nemen of te bedanken, in welk laatste geval geene kosten of premiën zullen worden uitbetaald.                              /

                                                                                                                                         fol. 3.

Bij de uiterlijke toewijzing zullen bij elkander worden geveild perceelen twee en drie, perceelen vier en vijf, perceelen twee tot en met vijf en daarna alle perceelen.

De koopers zullen de goederen in eigen gebruik kunnen aanvaarden: Het huis, erf en tuin den twee en twintigsten Februarij achttien honderd drie en tachtig, de helft van het overige bouwland van het eerste perceel en van de tweede en vijfde perceelen en van de gedeelten van de derde en vierde perceelen, al hetwelk bij den verkooper zelf in gebruik is na inoogsting der vruchten in dit jaar en de wederhelft daarvan na inoogsting der rogge in het volgend jaar en de overige gedeelten van de derde en vierde perceelen, die verhuurd zijn, na inoogsting der vruchten in het volgend jaar, zullende de koopers daarvan de huur over dat jaar genieten. Deze huur bedraagt van het derde perceel van het aan Klaas van Zalk verhuurde drie gulden en aan Harmen de Graaf vier gulden vijftig centen en van het vierde perceel van het verhuurde aan Klaas van Zalk twee gulden, aan Willem Bartels vijf gulden en aan Harmen de Graaf een gulden. De koopers van deze perceelen zullen zelf voor de invordering der huur moeten zorgen.

Na voorlezing hiervan is de inzet geschied, als volgt:

Het eerste perceel is ingezet door Hendrik Mondria, kuiper te Heerde,

op honderd elf gulden                                                                                                    ¦ 111, -  

die dit bod verhoogt met drie honderd gulden                                                                    300, -  

Het tweede perceel is ingezet door Willem Jan van Apeldoorn, bakker

te Heerde op een en vijftig gulden                                                                                        51, -  

die dit bod verhoogt met negen en veertig gulden                                                                 49, -  

Het derde perceel is ingezet door Willem Jan van Apeldoorn, voornoemd

op een en veertig gulden                                                                                                      41, -  

die dit bod verhoogt met negen en vijftig gulden                                                                   59, -  

Het vierde perceel is ingezet door Willem Jan van Apeldoorn, voornoemd

op een en vijftig gulden                                                                                                        51, -  

die dit bod verhoogt met negen en negentig gulden                                                               99, -  

Het vijfde perceel is ingezet door Willem Jan van Apeldoorn, voornoemd

op twee en vijftig gulden                                                                                                      52, -  

die dit bod verhoogt met acht en negentig gulden                                                                 98, -  

En is hierna het tegenwoordige procesverbaal van voorloopige toewijzing gesloten.

Waarvan acte. Gedaan en verleden ten huize van Jacob Boeve, logementhouder, wonende te Heerde, in tegenwoordigheid van denzelfde Jacob Boeve en van Johannes Hendriks, klerk, wonende te Heerde, als getuigen, evenals den comparant en de inzetters aan mij notaris bekend.


Genealog V - s                                                                                                       NA blad 21.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den comparant, de inzetters, de getuigen en                                        /

                                                                                                                                         fol. 4.

mij notaris.

D hanekamp                            H Mondria                               J: Hendriks

W J van Apeldoorn

     J. Boeve                                                                                                    P. Crezée                              

                                                                                                                                             Nots                           

 

Geregistreerd te Elburg den tienden Augustus 1800 twee en tachtig, deel 69 folio 166 recto vak 4. Twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht ¦ - ,80 voor 38 opcenten ¦ - ,30½

Samen een gulden tien en een halve cent.

                                                                                                                             De ontvanger                 

                                                                                                                                   J Ekland                    

 

Nº 162.                        Op den vijftienden Augustus achttien honderd twee en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen:

Derk Hanekamp, arbeider, wonende te Heerde.       

Welke verklaarde op heden te willen overgaan tot de veiling ter uiterlijke toewijzing van Een huis, erf, tuin, bouw- en weiland, staande en gelegen in de Zuppelt te Heerde, breeder in perceelen omschreven in het vorenstaand behoorlijk geregistreerd procesverbaal van voorloopige toewijzing van den eersten Augustus dezes jaars, op de voorwaarden daarin vervat, welke thans aan de alhier vergaderden zullen worden voorgelezen.

En is na voorlezing hiervan nog gehoogd door Hendrik van Apeldoorn, winkelier, te Heerde, op elk der perceelen eene som van vijf en twintig gulden, tezamen honderd vijf en twintig gulden ¦ 125, - . En heeft hij na voorlezing alhier geteekend.

                                                           H. van Apeldoorn

Na voorlezing hiervan is de verkoop geschied, als volgt:

De perceelen en kolommen zijn niet gemijnd, met uitzondering van de massa van al de perceelen, welke is gemijnd door Albertus Montizaan, horologiemaker, wonende te Heerde, op eene som van duizend veertig gulden        ¦ 1040, - 

En heft de comparant na gehouden beraad verklaart de goederen aan den trekker der massa voor de door hem gebodene som te gunnen, waarna het tegenwoordige procesverbaal van uiterlijke toewijzing is gesloten.

Gedaan en verleden ten huize van Jacob Boeve, logementhouder, wonende te Heerde, in tegenwoordigheid van denzelfden Jacob Boeve en van Johannes Hendriks, klerk, wonende te Heerde, als getuigen, met den verkooper en kooper aan mij notaris bekend, zoomede insgelijks de hooger.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den verkooper, den kooper, de getuigen en mij notaris.

                                                                                                                       Derk Hanekamp                     

                                                                                                                             A Montizaan                         

                                                                                                                                    J. Boeve                              

                                                                                                                               J: Hendriks                         

                                                                                                                      P. Crezée                      

                                                                                                                                             Nots                    

 


Genealog V - s                                                                           NA blad 22.

GA Heerde 1998.02.02.

Inv. nr. 3340.                                                                                                                    fol. 1.

 

Op den twaalfden Maart achttien honderd drie en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te

     1883           noemen getuigen verschenen:

Albertus Montizaan, horologiemaker, wonende te Heerde, welke verklaarde verkocht te

12 Maart          hebben en mitsdien onder vrijwaring ingevolge de wet af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Jan Doornbosch, arbeider, wonende te Vorgten, alhier mede verschenen

   Nº 68.           en in koop aannemende:

Een huis, erf, tuin, bouw- en weiland, staande en gelegen in de Zuppelt te Heerde, tezamen groot een hectare, vier en negentig aren, en op het kadaster der gemeente Heerde vermeld in sectie K nummers 273, 1138, 1589, 1590 en 1591, door den comparant verkooper aangekocht bij procesverbaal van publieken verkoop verleden voor mij notaris in bijzijn van getuigen den eersten en vijftienden Augustus achttien honderd twee en tachtig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den twee en twintigsten November daaraanvolgende, in deel 752, nummer 28, zoodat de eigendomsoverdragt hiervan binnen het jaar geschiedt.

Een stuk weiland mede in de Zuppelt te Heerde gelegen, groot twee en negentig aren, dertig centiaren, en op het kadaster der gemeente Heerde vermeld in sectie K nummer 1290, door den comparant verkooper aangekocht bij acte van den elfden April achttien honderd zes en zeventig verleden voor den toen te Heerde residerende notaris van Meurs en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den elfden Mei daaraanvolgende in deel 634, nummer 43.

En is deze koop en verkoop aangegaan van de sub 1 vermelde goederen voor eene som van een duizend veertig gulden en van het sub 2 vermeld voor eene som van duizend gulden, welke sommen de kooper aanneemt te betalen aan handen van den verkooper vóór of op den twee en twintigsten Februarij achttien honderd vier en tachtig en voorts onder de volgende bedingen:

Het gekochte zal op den kooper overgaan in den stand en staat, waarin het zich thans bevindt, met alle daartoe behoorende en daarop rustende erfdienstbaarheden, regten, pligten en gemeenschappen, geheel zooals het tot nog toe aan den verkooper heeft toebehoord.

Partijen zullen ter zake van over of ondermaat geene regtsvordering tegen elkander hebben, ingeval het verkochte later bevonden mogt worden grooter of kleiner te wezen dan hierboven naar aanleiding der kadastrale registers is opgegeven.

Alle belastingen en ongelden van het verkochte geheven wordende, zullen van af den eersten Januarij aanstaande door den kooper worden gedragen en betaald.          /

                                                                                                                                         fol. 2.

De koper zal het gekochte kunnen aanvaarden:

Van de goederen sub 1 vermeld het huis en de helft vanhet bouwland in geb ruik bij Derk Hanekamp den twee en twintigsten Februarij achttien honderd vier en tachtig, de wederhelft van dat bouwland in dat jaar, het overige bouwland den elfden November achttien honderd acht en tachtig, als zijnde tot dien tijd verhuurd aan Klaas van Zalk en Hendrikus Wijnhout voor twintig gulden jaarlijks, welke huur voor den kooper zijn zal sedert den elfden November achtien honderd drie en tachtig en het sub 2 vermelde weiland, den elfden November achttien honderd vier en tachtig, als zijnde tot dien tijd verhuurd aan Gerrit Jan Houtman, voor vijftig gulden ‘s jaars, welke huur het laatste jaar voor den koper is.

Voor de ten uitvoerlegging van den inhoud deze verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken notaris te Heerde.

Waarvan acte.

 


Genealog V - s                                                                           NA blad 23.

Gedaan en verleden ten huize van Johan Christiaan Wieneke te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk wonende te Heerde en Berend Jan Smit, landbouwer, wonende te Veessen, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

                                                                                                                             A Montizaan                    

                                                                                                                           J Doornbosch                   

                                                                                                                               J. Hendriks                       

                                                                                                                                    B J Smit                          

                                                                                                                      P. Crezée                    

                                                                                                                                             Nots                   

 

Geregistreerd te Elburg den twee en twintigsten Maart 1800 drie en tachtig, deel 70 folio 33 verso vak 4. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop naar ¼ %

¦ 2,60 ; naar 4 % ¦ 40, - . Samen ¦ 42,60. voor 38 opcenten ¦ 16,19. Samen acht en vijftig gulden negen en zeventig cents.

                                                                                                                             De ontvanger                 

                                                                                                                                   J Ekland                    

 

Idem. Verkooping van gras van Albertus Montizaan.                                       Inv. nr. 3340/134.

In de Kamp in het Lage Gulbroek.                                                                   d.d. 6 - 7 - 1883.

1.  Jan van Leeuwen, koetsier te Heerde                                                                         ¦   39,-

2.  Jan Doornbosch, arbeider te Heerde                                                                          ¦   38,-

3.  Lubbertus van Egheren, arbeider te Heerde                                                                ¦   40,-

                                                                                                             Samen              ¦  117,-

 


Genealog V - s                                                                               NA blad 24.

GA Heerde 1998.02.02.

Inv. nr. 3340.                                                                                                                          fol. 1.

Op den zesden Augustus achttien honderd drie en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te

     1883           noemen getuigen verschenen:

Albertus Montizaan, horologiemaker, wonende te Heerde, welke verklaarde verkocht te

6 Augustus       hebben en mitsdien onder vrijwaring ingevolge de wet af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Willem van ‘t Veld, arbeider, wonende te Heerde, alhier mede verschenen en in

   Nº 173.         koop aannemende:

Een stuk weiland, gelegen in de buurtschap Hoorn te Heerde, groot drie en tachtig aren, tien centiaren, en op het kadaster der gemeente Heerde bekend in Sectie B nummer 1069,

door den verkooper aangekocht van Aart van den Belt Gerritszoon, arbeider, te Heerde,  bij procesverbaal van publieken verkoop verleden voor mij notaris in bijzijn van getuigen zeven en twintigsten Junij en elfden Julij dezes jaars, welke acte echter nog niet ten kantore van hypotheken is overgeschreven, verklarende de comparanten dat gemelde van den Belt van het verkochte land eigenaar is geworden bij procesverbaal van publieken verkoop verleden voor  notaris Van Meurs te Heerde den negentienden Junij en derden Julij achttien honderd zes en zeventig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den drie en twintigsten Augustus daaraanvolgende in deel 638 nummer 50 en dat de overdragt alzoo binnen het jaar geschiedt.

Deze koop en verkoop is aangegaan voor eene som van vier honderd twintig gulden, welke som de kooper aanneemt te betalen aan handen van den verkooper vóór of op den eersten November aanstaande en voorts onder de volgende bedingen:

Het gekochte zal op den kooper overgaan in den stand en staat, waarin het zich thans bevindt met alle daartoe behoorende en daarop rustende, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, lusten en lasten, geheel zooals het tot nog toe aan den verkooper heeft toebehoord.

Partijen zullen ter zake van over of ondermaat geene regtsvordering tegen elkander hebben, ingeval het verkochte later bevonden mogt worden grooter of kleiner te wezen dan hierboven naar aanleiding der kadastrale registers is opgegeven.

Alle belastingen en ongelden van het verkochte geheven wordende zullen van af den eersten Januarij aanstaande door den kooper worden gedragen en betaald, terwijl hij het den eersten November dezes jaars in eigen gebruik zal kunnen aanvaarden.       

Voor de ten uitvoerlegging van den inhoud dezes verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken                                      /

                                                                                                                                              fol. 2.

notaris te Heerde.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk, en Jan van Leeuwen, winkelier, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den verkooper, de getuigen en mij notaris, verklarende de kooper de schrijfkunst niet te verstaan en dus deze niet te kunnen teekenen. A Montizaan                    

                                                                                                                                     J. Hendriks                       

                                                                                                                               J van Leeuwen             

                                                                                                                            P. Crezée              

                                                                                                                                                  Nots            

Geregistreerd te Elburg den dertienden Augustus 1800 drie en tachtig, deel 70 folio 91 recto vak 3. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens verkoop                                                                                  ¦ 1,05 

voor 38 opcenten                                                                                                                    - , 40 

Zamen een gulden vijf en veertig cent                                                                                      ¦ 1,45 

                                                                                                                                   De ontvanger                   

                                                                                                                                         J Ekland                     


Genealog V - s                                                                               NA blad 25.

GA Heerde 1998.02.02.

Inv. nr. 3341.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op den vijfden April achttien honderd vier en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te noemen

  1884  getuigen verschenen:

5 April  Steven Buitenkamp, arbeider, wonende te Heerde.

Welke bekende wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Albertus Montizaan,

  Nº 72.            horologiemaker, te Heerde, alhier mede verschenen en dit accepterende.

- - - - - -          Eene som van drie honderd gulden.

De comparant schuldenaar verklaarde zich te verbinden om van die som voor het eerst op den eersten Mei achttien honderd vijf en tachtig en vervolgens alle jaren op dien dag rente te betalen tegen vijf ten honderd in het jaar, tot de teruggave der hoofdsom toe, die ten allen tijde zal kunnen en desverlangd ook zal moeten geschieden drie maanden na opzegging en om alle betalingen, zoo van kapitaal als van rente te doen franco aan handen en ten woonhuize van den crediteur of van den wettigen houder van de grosse dezer acte in grof, gangbaar, nederlandsch geld, zonder eenige korting.

Tot zekerheid van de teruggave en voldoening van opgemeld kapitaal en rente en voor de getrouwe nakoming van den geheelen inhoud dezer acte,  heeft de debiteur verbonden en met regt van hypotheek bezwaard:

Een huisje met bouwland staande en gelegen in het Hoornerveen te Heerde, te zamen groot drie en vijftig aren, zestig centiaren en op het kadaster der gemeente Heerde vermeld in sectie A nummers 1215 en 1216.

De onverdeelde helft van een stukje bouwland, aldaar gelegen, geheel groot dertig aren, twintig centiaren en op het kadaster der gemeente Heerde vermeld in sectie A nummer 1151.

De schuldenaar verklaarde dat die goederen zijn eigendom zijn en met geene hypotheeken zijn  bezwaard, hij verklaarde verder toe te stemmen in zoodanige inschrijving als de crediteur tot bewaring van zijn regt van hypotheek raadzaam zal oordeelen te nemen en zich te verbinden tot betaling van alle kosten en regten, welke uit deze zullen ontstaan, die van opzegging en roijement daaronder begrepen.

Voorts is tusschen den crediteur en den debiteur overeengekomen, bedongen en toegestemd:

Dat de verbonden goederen zonder schriftelijke toestemming van den crediteur of van den wettigen houder van de grosse dezer acte niet mogen worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling van huurpenningen mag geschieden.

Dat bij willige verkooping der goederen ten aanzien van den crediteur geene zuivering van  hypotheken zal plaats hebben.                                          /

                                                                                                                                              fol. 2.

Dat ingeval van beslag door derden op de verbonden goederen, bij verkoop van dezelven of wanneer de debiteur in gebreke mogt blijven met de stipte voldoening der rente of met de nakoming van den geheelen inhoud der acte, de hoofdsom dadelijk zonder voorafgaande opzegging zal moeten worden teruggegeven.

En dat bij wanvoldoening van kapitaal of rente, zoodra de debiteur tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, de crediteur of de wettige houder van de grosse dezer acte onherroepelijk zal zijn gemagtigd met de magt van substitutie ingevolge de wet, om de verbonden goederen in het openbaar volgens de plaatselijke gebruiken te doen verkoopen op voorwaarden en plaats als hij raadzaam zal oordeelen, den kooper te stellen in den eigendom en het bezit desnoods door de executie eener grosse dezer acte, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde uit de opbrengst te verhalen zoowel de hoofdsom als de rente en de kosten.

Voor de ten uitvoerlegging van den inhoud dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken notaris te Heerde.

Waarvan acte.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 26.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk, en Jan van Leeuwen, winkelier, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den crediteur, de getuigen en mij notaris, verklarende de debiteur de schrijfkunst niet te verstaan en dus deze niet te kunnen teekenen.

                                                                                                                                   A Montizaan                   

                                                                                                                                     J. Hendriks                    

                                                                                                                               J van Leeuwen          

                                                                                                                                        P. Crezée       

                                                                                                                                                Nots    

 

Geregistreerd te Elburg den zestienden April 1800 vier en tachtig deel 70 folio 178 recto

vak 2, een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt een gulden en twintig cent.

                                                                                                                                   De ontvanger                

                                                                                                                                         J Ekland                  

 

De Eerste Grosse uitgegeven aan en ten verzoeke van den crediteur Albertus Montizaan den dertienden Mei achttien honderd vier en tachtig.

                                                                                                                                               P. C.                            

 

Notarieel Archief.  Notaris Crezée.

Inv. nr. 3341/140.                                                                                                d.d.  1 - 7- 1884.

Eerste Veiling.

Vijfde perceel.      Een stuk bouwland in den Markluider Enk groot 32 aren, 58 centiaren.

                            Sectie H nummers 268 en 269.

Zesde perceel.      Een stuk bouwland aldaar groot 40 aren, 70 centiaren.

                            Sectie H nummers 270 en 271.

Zevende perceel.  Een stuk bouwland aldaar groot 40 aren, 57 centiaren.

                            Sectie H nummers 272 en 273.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 27.

GA Heerde 1998.02.02.

Inv. nr. 3341.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op den twaalfden Juli achttien honderd vier en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen:

  1884  Jan Doornbosch, arbeider, wonende te Heerde.

Welke verklaarde wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Albertus Montizaan,

12 Julij horologiemaker, wonende te Heerde, alhier mede verschenen en dit accepterende.

Eene som van zes honderd gulden.

Nº 158.            De schuldenaar verklaarde zich te verbinden om van die som voor het eerst op den twee en twintigsten Februari achttien honderd vijf en tachtig en vervolgens alle jaren op dien dag rente te betalen tegen vier en een half ten honderd in het jaar, tot de teruggave der hoofdsom toe, welke teruggave ten allen tijde zal kunnen, maar desgevorderd ook zal moeten geschieden drie maanden na opzegging, en om alle betalingen, zoo van kapitaal als van rente, te doen franco aan handen en ten woonhuize van den crediteur in goed, gangbaar, nederlandsch geld, zonder eenige korting.

Tot zekerheid van de teruggave der hoofdsom, de voldoening der rente op den bepaalden tijd en de getrouwe nakoming van den geheelen inhoud dezer acte heeft de schuldenaar regt van hypotheek verleend op:

Een huis, erf, tuin, bouw- en weiland, staande en gelegen in de Zuppelt te Heerde, te zamen groot eene hectare, vier en negentig aren en op het kadaster der gemeente Heerde vermeld in sectie K nummers 273, 1138, 1589, 1590 en 1591.

Een stuk weiland, mede in de Zuppelt te Heerde, groot twee en negentig aren, dertig centiaren en op het kadaster der gemeente Heerde vermeld in sectie K nummer 1290.

De schuldenaar verklaarde dat die goederen zijn eigendom zijn en met geene hypothecaire schulden zijn bezwaard dan met ééne ten behoeve van den crediteur, groot negen honderd gulden, hij verklaarde verder toe te stemmen in zoodanige inschrijving als de crediteur tot bewaring van zijn recht van hypotheek raadzaam zal oordeelen te nemen en zich te verbinden tot betaling van alle lasten of belastingen, welke op het kapitaal of de rente mochten gelegd worden, en van alle kosten en rechten, die  uit deze schuld zullen ontstaan, die van opzegging en roijement daaronder begrepen.

Verder is tusschen den crediteur en den debiteur overeengekomen, dat ingeval van brand aan het verbonden gebouw, van beslag door derden op de verbonden goederen, bij ver-

                                                                                                                                              fol. 2.

koop van dezelve of wanneer de debiteur in gebreke mocht blijven met de stipte voldoening der rente of met de nakoming van den geheelen inhoud dezer acte, de hoofdsom dadelijk zonder voorafgaande opzegging zal moeten worden teruggegeven.

Voor de ten uitvoerlegging van den inhoud dezes verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijke notaris te Heerde.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk, en Jan van Leeuwen, winkelier, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris.

                                                                                                                             Jan Doornbosch              

                                                                                                                                   A Montizaan                   

                                                                                                                                     J. Hendriks                    

                                                                                                                               J van Leeuwen          

                                                                                                                                        P. Crezée       

                                                                                                                                                Nots    

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 28.

Geregistreerd te Elburg vier en twintig Juli 1800 vier en tachtig deel 71 folio 28 recto vak 5. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt een gulden en twintig cent.

                                                                                                                                   De ontvanger                

 

De Eerste Grosse uitgegeven aan en ten verzoeke van den crediteur Albertus Montizaan den veertienden Augustus achttien honderd vier en tachtig.

                                                                                                                                               P. C.                            

 

Inv. nr. 3341/162.                                                                                              d.d. 15 - 7 - 1884.

Tweede veiling en toewijzing.

Het vijfde perceel is niet gemijnd.

Het zesde perceel is niet gemijnd.

Het zevende perceel is gemijnd door Hendrik van Apeldoorn, koopman te Heerde op ¦ 82,-.

De massa van perceelen vijf, zes en zeven is gemijnd door Albertus Montizaan, horlogiemaker te Heerde op ¦ 270,-.

3° Albertus Montizaan, voornoemd, die verklaarde de massa van de perceelen vijf, zes en            zeven voor zich zelf te hebben gekocht, waarna hij na voorlezing alhier heeft geteekend.

                                                                                                    A. Montizaan.

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                         Inv. nr. 3341/ 204.

In het Lage Gulbroek.                                                                                           d.d. 3 - 9 - 1884.

1.                                                                                                                                                  ¦   13,-

2.                                                                                                                                                  ¦   15,-

In de Allemanskamp                                                                                                             ¦   16,-

                                                                                                             Samen                    ¦   44,-

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                            Inv. nr. 3342/91.

In de Kamp in het Lage Gulbroek.                                                                     d.d.  18 - 6 - 1885.

1.                                                                                                                                                  ¦   32,-

2.                                                                                                                                                  ¦   37,-

3.                                                                                                                                                  ¦   35,-

In de Allemanskamp aldaar.

1.                                                                                                                                                  ¦   33,-

                                                                                                              Zamen                   ¦ 137,-

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                          Inv. nr. 3342/169.

In de Groote Kamp                                                                                              d.d. 9 - 9 - 1885.

1.                                                                                                                                                  ¦   13,-

2.                                                                                                                                                  ¦   12,-

3.                                                                                                                                                  ¦   13,-

In de Allemanskamp.

1.                                                                                                                                                  ¦   14,-

                                                                                                       Zamen                          ¦   52,-

 


Genealog V - s                                                                               NA blad. 29.

GA Heerde 1998.02.16.

Inv. nr. 3342.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op heden den acht en twintigsten October achttien honderd vijf en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der beide na te noemen en bij mij bekende getuigen verschenen:

  1885  Jan Doornbosch, arbeider, wonende te Heerde.

Welke verklaarde wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Albertus Montizaan,

28 October      horologiemaker, wonende te Heerde, alhier mede verschenen en dit accepterende.

Eene som van negen honderd gulden.

Nº 199.            De comparant schuldenaar verklaarde zich te verbinden om van die som voor het eerst op den eersten November achttien honderd zes en tachtig en vervolgens alle jaren op dien dag rente te betalen tegen vier en een half ten honderd in het jaar, tot de teruggave der hoofdsom toe, welke teruggave ten allen tijde zal kunnen, maar desverlangd ook zal moeten geschieden drie maanden na opzegging, en om alle betalingen, zoo van kapitaal als van rente, te doen franco aan handen en ten woonhuize van den schuldeischer in goed, gangbaar, nederlandsch geld, zonder eenige korting.

Tot zekerheid voor de teruggave en voldoening der hoofdsom en rente en voor de getrouwe nakoming van den geheelen inhoud dezer acte heeft de schuldenaar regt van hypotheek verleend op:

Een huis, erf, tuin, bouw- en weiland, staande en gelegen in de Zuppelt te Heerde, te zamen groot twee hectaren, zes en tachtig aren, dertig centiaren en op het kadaster der gemeente Heerde vermeld in sectie K nummers 273, 1138, 1290, 1589, 1590 en 1591.

De schuldenaar verklaarde dat die goederen zijn eigendom zijn en met geene andere hypotheken zijn bezwaard dan met eene ten behoeve van den schuldeischer, groot in kapitaal negen honderd gulden, hij verklaarde verder toe te stemmen in zoodanige inschrijving als de crediteur tot bewaring van zijn regt van hypotheek raadzaam zal oordeelen te nemen en zich te verbinden tot betaling van alle kosten en regten, welke  uit deze zullen ontstaan, die van opzegging en roijement daaronder begrepen.

Verder is tusschen den schuldeischer en den schuldenaar overeengekomen, dat de verbonden goederen zonder schriftelijke toestemming van den schuldeischer niet mogen worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruit-

                                                                                                                                              fol. 2.

betaling van huurpenningen mag geschieden, dat ingeval van brand aan het verbonden gebouw, van beslag door derden op de verbonden goederen, bij verkoop van dezelven of wanneer de schuldenaar in gebreke mogt blijven met de stipte voldoening der rente of met de getrouwe nakoming van den geheelen inhoud dezer acte, de hoofdsom dadelijk zonder voorafgaande opzegging zal moeten worden teruggegeven.

Voor de ten uitvoerlegging van den inhoud dezes verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken notaris te Heerde.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk, en Jan van Lohuizen, smid, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

                                                                                                                                 J Doornbosch                   

                                                                                                                                   A Montizaan                    

                                                                                                                                     J. Hendriks                    

                                                                                                                               J van Lohuizen               

                                                                                                                                        P. Crezée       

                                                                                                                                                Nots    

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 30.

Geregistreerd te Elburg negen en twintig October 1800 vijf en tachtig deel 72 folio 4 recto

vak 8. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt een gulden en twintig cent.

                                                                                                                                   De ontvanger                

                                                                                                                                   F.J. Meijlink                

 

De Eerste Grosse uitgegeven aan en ten verzoeke van den schuldeischer Albertus Montizaan den 18 November 1885.

                                                                                                                                               P. C.                             

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 31.

GA Heerde 1998.02.16.

Inv. nr. 3343.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den elfden Januarij achttien honderd zes en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te

     1886           noemen getuigen verschenen:

Albertus Montizaan, horologiemaker, wonende te Heerde, die verklaarde te hebben verkocht

11 Januarij        en bij deze in vollen eigendom af te staan aan en ten behoeve van de Koninklijke Nederlandsche Locaal Spoorweg Maatschappij, gevestigd te Apeldoorn, voor welke

     Nº 4.           Maatschappij in koop is aangenomen door den Heer Johannes Hendriks, notarisklerk, te Heerde, mede hier verschenen, daartoe mondeling gemagtigd door den Heer Karel Hendrik van Brederode, wonende te Apeldoorn, in zijne hoedanigheid van Hoofd Ingenieur- Directeur der genoemde Spoorweg Maatschappij.

Ongeveer vier aren, acht en twintig centiaren van een stuk bouwland zijnde een midden gedeelte van het perceel der kadastrale gemeente Heerde Sectie C nummer 808, ongeveer vijf aren, acht centiaren van een stuk bouwland, zijnde een midden gedeelte van het perceel der kadastrale gemeente Heerde Sectie C nummer 805, ongeveer achttien aren, veertien centiaren van een stuk bouwland, hakhout en heidegrond, zijnde een midden gedeelte van de perceelen der kadastrale gemeente Heerde Sectie H nummers 72, 323, 1270 en 1271, alles zooals dit voor den spoorweg benodigd is en ongeveer negen aren, twee en zeventig centiaren van een stuk bouwland zijnde middengedeelten van de perceelen der kadastrale gemeente Heerde, Sectie H, nummers 269 en 270, een zuidelijk gedeelte van het perceel der kadastrale gemeente Heerde Sectie H, nummer 272 en de westkant van het perceel der kadastrale gemeente Heerde Sectie H, nummer 273, benevens een midden gedeelte van dit perceel waarvan de eigendom aan verkooper is aangekomen bij procesverbaal van publieken verkoop verleden voor den notaris van Meurs te Heerde den twintigsten Julij en derden Augustus achtien honderd zeventig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den zesden September daaraanvolgende, in deel 535, nummer 82, bij procesverbaal van publieken verkoop verleden voor mij notaris den een en twintigsten Junij en den vijfden en twaalfden Julij achttien honderd twee en tachtig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den negen en twintigsten December daaraanvolgende, in deel 756, nummer 7 en bij pro-

                                                                                                                                              fol. 2.

cesverbaal van publieken verkoop verleden voor mij notaris den eersten en vijftienden Julij achttien honderd vier en tachtig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den zestienden September daaraanvolgende, in deel 782, nummer 87.

En zulks op de volgende voorwaarden:

Het verkochte wordt overgedragen en aangenomen zoodanig als hetzelve ter plaatse kennelijk is of zal worden afgepaald, met alle darop staande boomen, gewassen en getimmerten en de regten die verkooper mogt hebben op de binnen de onteigeningsgrenzen gelegen wegen en wateren, wordende wederzijds afgezien van alle aanspraak op restitutie of bijbetaling voor over- of ondermaat.

De verkooper warborgt zijne bevoegdheid tot dezen verkoop onder vrijwaring aan de koopster van alle uitwinningen, hypotheken en stoornissen van welken aard ook.

Het verkochte verklaart hij over te dragen vrij van alle lasten en regten (het tiendregt waar dit mogt bestaan, alleen uitgezonderd) en dat alle verhuringen, die daarvan mogten bestaan hebben, vervallen zijn, zoodat de koopster dit dadelijk kan aanvaarden en daarover terstond de volle beschikking verkrijgen, zoowel in gebruik als in eigendom.

De grondbelasting van het verkochte komt van af een Januarij achttien honderd zeven en tachtig voor rekening van koopster.

De koopster wordt bij deze gemagtigd zich den eigendom van het verkochte door het doen overschrijven van het afschrift dezer acte in de daartoe bestemde openbare registers te verzekeren.

De kosten dezer acte met de zegel-, registratie- en overschrijvingsregten komenten laste van koopster.


Genealog V - s                                                                              NA blad. 32.

Ter zake dezer acte wordt domicilie gekozen door verkooper ten kantore van den mij            notaris of den eventueelen houder van de minute dezer acte en door koopster aan het Bureau

der Koninklijke Nederlandsche Locaal Spoorweg Maatschappij, waar dit nu of later gevestigd mogt zijn.

De comparanten verkooper en kooper in hoedanigheid verklaarden vervolgens dat deze overdragt is geschied voor een prijs, waaromtrent partijen verklaarden het onderling te zijn eens geworden en dien zij ter berekening der regten van overdragt schatten op twee honderd negentien gulden zeven en tachtig centen, terwijl                           /

                                                                                                                                              fol. 3.

verkooper erkende den koopprijs van de koopster te hebben ontvangen ter volledige voldoening en daarvoor ten volle te kwiteren, zonder eenig voorbehoud.

Waarvan acte.

Verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Harmen Post, en Harmen ten Hove, landbouwers, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.      A Montizaan                    

                                                                                                                                     J. Hendriks                       

                                                                                                                                           H. Post                           

                                                                                                                                      H ten hove                    

                                                                                                                            P. Crezée                  

                                                                                                                                                  Nots              

 

Geregistreerd te Elburg den achttienden Januari 1800 zes en tachtig, deel 72, folio 29 recto, vak 2, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens verkoop                                                                    ¦  8,80 

voor 38 opcenten                                                                                                                    3,345

Zamen twaalf gulden veertien en een halve cent                                                                   ¦ 12,145

                                                                                                                                   De ontvanger                   

                                                                                                                                   F.J. Meijlink                   

 

Overgeschreven te Arnhem 24 Febr. ‘86 dl 809 nr. 75.

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                         Inv. nr.  3343/172.

In de Allemanskamp aldaar.                                  ¦   27,-                                  d.d. 15 - 6 - 1886.

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                          Inv. nr. 3343/195.

In het Kampje in het Lage Gulbroek.                                                                  d.d.  30 - 6 - 1886.

1.                                                                                                                                                  ¦   32,-

2.                                                                                                                                                  ¦   27,-

3.                                                                                                                                                  ¦   33,-

                                                                                                          Zamen                       ¦   92,-

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                        Inv. nr.   3343/262.

In de Kamp in het Lage Gulbroek.                                                                       d.d.  1 - 9 - 1886.

1.                                                                                                                                                  ¦   13,-

2.                                                                                                                                                  ¦   16,-

3.                                                                                                                                                  ¦   16,-

                                                                                                           Zamen                      ¦   45,-

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 33.

GA Heerde 1998.02.16.

Inv. nr. 3343.                                                                                                                          fol. 1.

Heden den eersten November achttien honderd zes en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te

     1886           noemen getuigen verschenen:

Albertus Montizaan, horlogemaker, en Evert Rorije, arbeider, beide wonende te Heerde, die

1 November            verklaarden de volgende koopovereenkomst te hebben gesloten.

De eerste staat af aan den tweeden comparant in vollen eigendom, een stuk bouwland, in den

Nº 307.            Wapenvelder Enk onder Heerde, groot ongeveer acht en veertig aren, kadastraal bekend Gemeente Heerde, Sectie C, van nummer 808 een noordwestelijk gedeelte, door den verkooper in eigendom verkregen bij publieken veiling, gehouden ten overstaan van mij notaris, blijkens procesverbaal van den een en twintigsten Juni, vijf en twaalf Juli acttien honderd twee en tachtig, overgeschreven ten hypotheek kantore te Arnhem den negen en twintigsten December volgende, in deel 756 nummer 7.

Zij verklaarden dat deze koop is gesloten:

a. voor een prijs van honderd gulden ¦ 100, - , dien de kooper verklaart den verkooper schuldig te blijven, en waarvan hij aanneemt, ieder jaar, voor het eerst in het volgende, op den vijf en twintigsten Juli eene rente van vijf percent te betalen tot de voldoening der som, die ten allen tijde drie maand na opzegging kan maar ook moet geschieden, en wel, evenals de rente, aan handen en ten woonhuize van den verkooper, in gangbaar, Nederlandsch geld, zonder eenige korting.

b. onder de volgende bepalingen:

Het verkochte wordt overgedragen in den staat, waarin het zich thans bevindt, met alle daartoe behoorende en daarop rustende, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, lusten en lasten, geheel zooals het tot nog toe aan den verkooper heeft toebehoord.

Het verkochte kan dadelijk door den kooper in eigen gebruik worden genomen.

Alle belastingen zijn van den eersten Januarij aanstaande voor rekening van den kooper.     /

                                                                                                                                               fol.2.

Verder verklaarde de kooper hypotheek te verleenen op het gekochte en het daarop staand huis, dat den kooper toebehoort, doch nog niet kadastraal bekend is, en dat voor de berekening van het registratierecht geschat wordt op dertig gulden, tot zekerheid der voldoening der kooppenningen, hetwelk door den verkooper wordt geaccepteerd.

Zij verklaarden voorts met elkaar te zijn overeengekomen, als volgt:

Het verbonden huis moet tijdens het bestaan dezer hypotheek tegen brandschade verzekerd wezen in eene soliede, inlandsche maatschappij, ten genoegen van den crediteur, die van deze hypotheek bij die maatschappij aanteekening zal kunnen doen maken, opdat ingeval van brand de schadevergoeding aan hem worde uitbetaald, om die met het dan verschuldigde te verrekenen.

Bij willige verkooping van het verbondene zal geene zuivering dezer hypotheek mogen plaats hebben.

Het verbondene mag niet worden verhuurd of in gebruik gegeven, zonder schriftelijke toestemming van den schuldeischer, en geene vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen plaats hebben.

Het verschuldigde zal dadelijk, zonder opzegging, opeischbaar zijn, indien het verbondene moet worden verkocht, of door derden in beslag genomen, het verbonden huis mocht afbranden, of de schuldenaar eenige bepaling dezer acte niet nakomt.

En bij wanvoldoening van het verschuldigde of de rente, zoodra een of ander uit welken hoofde ook vorderbaar is, zal de crediteur onherroepelijk gemachtigd zijn met de macht van substitutie ingevolge de wet, om hett verbondene in het openbaar volgens plaatselijk gebruik, tenoverstaan van een ambtenaar ter zijner keuze te doen verkoopen op voorwaarden en plaats als hij raadzaam zal oordeelen, de koopers te stellen in den eigendom en het bezit, desnoods door de executie eener grosse dezer acte, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit te verhalen zoowel de hoofdsom als de rente en de kosten.        /


Genealog V - s                                                                              NA blad. 34.

Alle kosten en rechten uit deze ontstaande die van opzegging en roiement daaronder begrepen zijn voor rekening van kooper.

Ter executie dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken           notaris te Heerde.

Waarvan acte.

Verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk, en Willem Pieter Hendrik Ludérus, landbouwer, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de verschenen personen aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den verkooper, de getuigen en mij notaris, de kooper verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan.

                                                                                                                                   A Montizaan                    

                                                                                                                              W.P.H. Ludérus              

                                                                                                                                     J. Hendriks                     

                                                                                                                                        P. Crezée              

                                                                                                                                                  Nots            

 

Geregistreerd te Elburg den achtsten November 1800 zes en tachtig, deel 72 folio 175 verso vak 4, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens verkoop                                                                     ¦ 5,20 

voor 38 opcenten                                                                                                                     1,98 

Samen zeven gulden achttien cent                                                                                           ¦ 7,18 

                                                                                                                                   De ontvanger                   

                                                                                                                                   F.J. Meijlink                   

 

De eerste grosse is uitgegeven aan en ten verzoeke van den crediteur Albertus Montizaan den 9den December 1886.

                                                                                                                                               P. C.                        

Overgeschreven  Arnhem 11 Dec. ‘86 dl 825 nr. 34.

Ingeschreven                  13 Dec. ‘86  “ 103  “ 117.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 35.

GA Heerde 1998.02.16.

Inv. nr. 3343.                                                                                                                          fol. 1.

Heden den eersten November achttien honderd zes en tachtig is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te

     1886           noemen getuigen verschenen:

Albertus Montizaan, horlogemaker, en Bartus Okkerse, arbeider, beide wonende te Heerde,

1 November            die verklaarden de volgende koopovereenkomst te hebben gesloten.

De eerste comparant staat af aan den tweeden  in vollen eigendom:

Nº 308.                        Twee stukken bouwland in den Wapenvelder Enk, onder Heerde, samen groot

ongeveer zeven en dertig aren, kadastraal bekend gemeente Heerde, Sectie C, van nummer 805 het gedeelte ten noordwesten van den spoorweg, en van nummer 808 mede het gedeelte ten noordwesten van den spoorweg, tot aan het gedeelte van dat nummer, door den verkooper aan Evert Rorije verkocht.

Verkooper is van die goederen eigenaar geworden blijkens procesverbaal van publieken verkoop verleden voor den ondergeteekeden notaris den een en twintigsten Juni, vijfden en twaalfden Juli acttien honderd twee en tachtig, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem den negen en twintigsten December volgende, in deel 756 nummer 7.

Partijen verklaarden deze overeenkomst te hebben gesloten:

a. voor een prijs van vijf en zeventig gulden ¦ 75, - , waarvan de verkooper verklaart vijf en dertig gulden te hebben ontvangen, zoodat de kooper het resteerende schuldig blijft, hij neemt aan dat ten allen tijde drie maanden na opeisching te voldoen, en ieder jaar op den eersten November voor het eerst in het volgende, vijf gulden ¦ 5, = van af te doen, en dan tevens van het nog verschuldigde eene rente van vijf percent te betalen alles aan handen en ten woonhuize van den verkooper, in gangbaar, Nederlandsch geld, zonder eenige korting.

b. onder bepaling, dat het verkochte op den koo-                                      /

                                                                                                                                              fol. 2.

per overgaat geheel zooals het den verkooper heeft toebehoord met alle lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, dat de kooper het terstond in eigen gebruik kan aanvaarden en er van een Januarij aanstaande de belastingen van moet betalen.

Ter executie dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken           notaris te Heerde.

Waarvan acte.

Verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk, en Willem Pieter Hendrik Ludérus, landbouwer, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den verkooper, de getuigen en mij notaris, de kooper verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan.

                                                                                                                                   A Montizaan                    

                                                                                                                              W.P.H. Ludérus              

                                                                                                                                     J. Hendriks                     

                                                                                                                                        P. Crezée              

                                                                                                                                                  Nots            

 

Geregistreerd te Elburg den achtsten November 1800 zes en tachtig, deel 72 folio 175 verso vak 6, een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens verkoop                                                                                  ¦ 3,20 

voor 38 opcenten                                                                                                                     1,22 

Samen vier gulden twee en veertig cent                                                                                   ¦ 4,42 

                                                                                                                                   De ontvanger                   

                                                                                                                                   F.J. Meijlink                   

 

Overgeschreven  Arnhem 11 Dec. ‘86 dl 825 nr. 32.

 

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 36.

Inv. nr. 3344/27.                                                                                                  d.d. 2 - 3 - 1887.

Openbare verkooping van dennenboomen, liggende op de plaats waar ze gewassen zijn en heide, op stam staande, alles in het Veer, in het bosch van den requirant Albertus Montizaan, onder Heerde. Opbrengst     ¦   101,75. 

 

Idem.  Verkooping van gras van Montizaan.                                                          Inv. nr. 3344/ 76.

In de Kamp in het Lage Gulbroek.                                                                      d.d. 23 - 6 - 1887.

1.                                                                                                                                                  ¦   31,-

2.                                                                                                                                                  ¦   29,-

3.                                                                                                                                                  ¦   32,-

In de Allemanskamp aldaar.

1.                                                                                                                                                  ¦   30,-

                                                                                                              Zamen                  ¦  122,-

 

Inv. nr. 3344/81.                                                                                                d.d. 30 - 6 - 1887.

Eerste veiling.

Perceel negen.  Een akker bouwland in de Wapenvelder Enk te Heerde,

                        groot 9 aren 70 centiaren. Sectie C nummer 837.

                        Aanvaarding als volgt: Perceel negen na inoogsting des boekweits in 1887.

Inzet: perceel negen door Jan van Laar, landbouwer te Heerde op                                           ¦ 16,- 

                                                     en verhoogd met                                                               ¦   4,- 

 

Inv. nr. 3344/89.                                                                                              d.d.   14 - 7 - 1887.

Tweede veiling en toewijzing.

Perceelnegen is gemijnd door Albertus Montizaan, horlogemaker, wonende te Heerde

op ¦ 25,- en toegewezen.

 

Inv. nr. 3344/ 103.                                                                                             d.d. 26 - 7 - 1887.

Eerste veiling.

Perceel 42. Een stuk weiland bij het dorp Heerde “de Molenweide” genaamd,

                  groot 86 aren 90 centiaren. Sectie K nummer 1196.

Perceel 42 in genot den 11 November aanstaande en in eigen gebruik den 11 November 1892,  zullende de koopers hiervan de huur ad vijftig gulden ‘s jaars genieten vanaf den 11 November aanstaande.

Perceel 42 door Willem Jan van Apeldoorn, bakker te Heerde ingezet op                             ¦ 647,- 

 

Inv. nr. 3344/116.                                                                                               d.d.  9 - 8 - 1887.

Tweede veiling.   Nihil over perceel 42.

 

Inv. nr. 3344/ 119.                                                                                            d.d.  13 - 8 - 1887.

5e Willem Jan van Apeldoorn, bakker te Heerde, die verklaarde perceel 42 voor en ten       behoeve van Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde, voor de som van ¦ 697,- te       hebben gekocht.

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                            Inv. nr. 3345/88.

In de Allemanskamp.                                                 ¦    23,-                           d.d.  28 - 6  - 1888.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 37.

Inv. nr.3345/92.                                                                                                  d.d.  5 - 7 - 1888.

Eerste veiling.

A Jan Doornbosch, arbeider te Heerde.

Perceel 2. Een stuk weiland ten Westen in de Zuppelt, groot ongeveer 69 aren 30 centiaren                  uitmakende ongeveer de zuidwestelijke helft van het kadastrale nummer Sectie K

                nr. 1138.

Perceel 2 ingezet door Willem Jan van Apeldoorn, bakker te Heerde op                               ¦ 250,- 

               en door hem verhoogd met                                                                                    ¦   50,- 

               Bart Veldeman, slager te Epe hoogt nog                                                                ¦   25,- 

 

Idem.   Verkooping van gras van Montizaan.                                                        Inv. nr.  3345/ 97.

In het Lage Gulbroek.                                                                                        d.d.  10 - 7 - 1888.

1.                                                                                                                                                  ¦   27,-

2.                                                                                                                                                  ¦   26,-

3.                                                                                                                                                  ¦   30,-

                                                                                                                Samen                 ¦   83,-

 

Inv. nr. 3345/105.                                                                                             d.d.  19 - 7 - 1888.

Tweede veiling en toewijzing.

a. Jan Doornbosch

Op perceel 2 door Albertus Montizaan, horlogemaker, wonende te Heerde heeft nog gehoogd met ¦ 25,- , die onmiddellijk na voorlezing alhier heeft getekend.

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                            Inv. nr. 3346/83.

                                                                                                                           d.d.  6 - 6 - 1889.

In de Allemanskamp                                                                                                             ¦   27,-

In de andere Kamp.

1.                                                                                                                                                  ¦   20,-

2.                                                                                                                                                  ¦   26,-

3.                                                                                                                                                  ¦   22.-

                                                                                                        Samen                         ¦   95,-

 

Idem . Verkooping van gras van Montizaan.                                                        Inv. nr.  3346/166.

                                                                                                                         d.d.  17 - 9 - 1889.

In de Allemanskamp                                                                                                              ¦    2,-

In de andere Kamp                                                                                                               ¦    1,-

                                                                                                         Samen                         ¦    3,-

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                        Inv. nr.   3347/113.

In de zoogenaamde Allemanskamp                               ¦   28,-                          d.d.  11 - 6 - 1890.

 

Idem. Verkooping van gras van Montizaan.                                                         Inv. nr.  3347/179.

1.                                                                                  ¦     4,-                         d.d.  11 - 9 - 1890.

 

Genealog V - s                                                                              NA blad. 38.

GA Heerde 1998.02.16.

Inv. nr. 3348.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden Woensdag den vierden februari achttien honderd een en negentig verscheen voor mij

     1891           Pieter Crezée Notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid

4 Februarij       der na te noemen getuigen

    Nº 21.          Hendrik Remmerts Hendrikszoon, arbeider wonende te Wapenveld Gemeente Heerde

Die verklaarde verkocht te hebben en mitsdien onder vrijwaring volgens de wet over te dragen aan Albertus Montizaan horlogemaker wonende te Heerde, die verklaarde in koop aan te nemen en alhier mede verschenen

Drie stukjes bouwland in de Wapenvelder Enk onder Heerde te zamen groot twee en veertig

aren, zeventig centiaren, kadastraal bekend gemeente Heerde Sectie C nummers 835, 2063 en 2064 van welk land de comparant verkooper den eigendom verkregen heeft bij acte van koop en verkoop den twee en twintigsten october achttien honderd zeven en tachtig voor mij notaris verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem den een en twintigsten November daarna in deel 841 nummer 46.

Deze koop en verkoop is gesloten voor eene som van honderd vijftig gulden, welke som de verkooper verklaart ontvangen te hebben, en voorts met de volgende bepalingen:

Het gekochte zal op den kooper overgaan met alle lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, geheel zooals het tot nog toe aan den verkooper heeft toebehoord.

Partijen zullen ter zake van over- of ondermaat geene regtsvordering tegen elkander hebben, ingeval het verkochte later bevonden mocht worden grooter of kleiner te wezen dan hierboven naar aanleiding der kadastrale registers is opgegeven.

Alle belastingen en ongelden van het verkochte geheven wordende zullen sedert den eersten Januari jongstleden door den kooper moeten worden gedragen en betaald.

De kooper zal het gekochte terstond in eigen gebruik kunnen aanvaarden.       

De comparanten, beiden aan den ondergeteekenden notaris bekend, verklaarden voor de ten uitvoerlegging van den inhoud dezes en alle gevolgen van dien domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.                                     

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van den                        /

                                                                                                                                              fol. 2.

ondergeteekenden notaris, ten dage, maand en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn notarisklerk en Jan van Lohuizen, zonder beroep, beide wonende te Heerde, als getuigen.

En heeft de comparant kooper met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend, nadat de comparant verkooper verklaard heeft uit onkunde niet te kunnen schrijven of zijnen naam teekenen.    

                                                                                                                                   A Montizaan                    

                                                                                                                                     J.R. Romijn                       

                                                                                                                               J van Lohuizen                  

                                                                                                                            P. Crezée              

                                                                                                                                                  Nots            

Geregistreerd te Elburg den zestienden februari 1800 een en negentig, deel 78 folio 191 recto vak 6. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens verkoop¦ 6, - voor 38 opcenten

¦ 2,25 Samen acht gulden acht en twintig Cent.

¦ 8,28.                                                                                                                        De ontvanger                    

                                                                                                                                   F.J. Meijlink                   

 

Genealog V - s                                                                              NA blad. 39.

Idem. Verkooping van gras voor Albertus Montizaan.                                          Inv. nr. 3348/ 141.

                                                                                                                          d.d.   2 - 7 - 1891.

1.                                                                                                                                                  ¦   23,-

2.                                                                                                                                                  ¦   20,-

3.                                                                                                                                                  ¦   20,-

4.                                                                                                                                                  ¦   24,-

                                                                                                           Samen                      ¦   87,-

 

Idem. Verkooping van gras voor Albertus Montizaan.                                           Inv. nr. 3349/121.

Een perceel voor                                                            ¦    30,-                       d.d.  15 - 6 - 1892.

 

Inv. nr. 3349/134.                                                                                               d.d.  6 - 7 - 1892.

Eerste Veiling.

II B Onroerend goed.

       Een huis met erf, staande en gelegen te Heerde in den Ouden Hoek, groot acht aren

       vijf en veertig centiaren. Kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie K nummers 1645 en         1646.                   Dit goed kan aanvaard worden den 22 Februari aanstaande.

Perceel II onroerend goed van de lastgever sub B genoemd is ingezet door Albertus Montizaan

horlogemaker te Heerde op ¦ 775,-, die dat had verhoogd met ¦ 75,-.

 

Idem. Verkooping van gras voor Albertus Montizaan .                                         Inv. nr.  3349/147.

In het Lage Gulbroek.                                                                                        d.d.  14 - 7 - 1892.

1.                                                                                                                                                  ¦   36,-

2.                                                                                                                                                  ¦   34,-

3.                                                                                                                                                  ¦   36,-

                                                                                                           Samen                      ¦ 106,-

 

Inv. nr. 3349/156.                                                                                             d.d.  20 - 7 - 1892.

Tweede veiling,

Er wordt nog gehoogd op het onroerend goed van de comparant sub B door Albertus Montizaan ¦ 70,-.  Het onroerend goed van de comparant sub B genoemd, is niet gemijnd en dus op afslag geloopen bij Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde op ¦ 920,-.

 

Inv. nr. 3349/ 244.                                                                                             d.d. 6 - 12 - 1892.

Verkooping van o.a. heide.

De heide van Albertus Montizaan, voornoemd moet vóór den eersten Januari 1894 gemaaid of geplagd zijn. Na voorlezing hiervan is verkocht voor Albertus Montizaan perceel 2 t/m 18.

Perceel 1 is niet verkocht.   Samen   ¦ 16,25.

 

Idem.  Verkooping van gras voor Albertus Montizaan.                                         Inv. nr.  3350/101.

In de Allemanskamp aldaar                                                                                 d.d. 21 - 6 - 1893.

Een perceel                                                                                                                          ¦   67,-

In het Kampje aldaar

Perceel 1.                                                                                                                            ¦   44,-

2.                                                                                                                                                  ¦   47,-

3.                                                                                                                                                  ¦   51,-

                                                                                                            Samen                     ¦ 209,-

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 40.

Inv. nr.  3350/133.                                                                                            d.d.  27 - 7 - 1893.

Verhuring.

De heer Jan Reint Romijn, notarisklerk te Heerde, in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van 7e Albertus Montizaan, horlogemaker, wonende te Heerde.

Deze huur zal aanvangen en het bouwland van Montizaan is te aanvaarden na inoogsting der rogge of aardappelen in 1900, waarmede dat land dan bezaaid of bezaaid of bepoot moet wezen. De huurders zullen het land goed moeten bebouwen, bemesten en van onkruid zuiveren en bij het einde der huur in goeden staat overgeven.

Voor Albertus Montizaan.  Bouwland in de Zuppelt voor zes jaar.

Perceel 1 is gehuurd door Gerit van Leeuwen Klaaszoon, winkelier, Hendrikus Wijnhoud en Lammert Boeve, beide arbeiders, allen wonende te Heerde voor een jaarlijkschen huurprijs van

                                                                                                                                            ¦     6,- 

Perceel 2,3,4 en 5 door Hendrikus Wijnhoud, Gerrit van Leeuwen Klaaszoon en

Lammert Boeve, allen voornoemd voor                                                                                ¦   27,- 

Perceel 6 en 7 door Lammert Boeve, Gerrit van Leeuwen Klaaszoon,

Hendrikus Wijnhoud, allen voornoemd voor                                                                         ¦   10,- 

Perceel 8 door Hendrikus Wijnhoud, Gerrit van Leeuwen Klaaszoon en

Lammert Boeve, allen voornoemd voor                                                                                 ¦    5,-  

                                                                                                                      Samen            ¦  48,- 

Lammert Boeve en Hendrikus Wijnhoud konden niet schrijven.

 

Idem. Verkooping van gras voor Albertus Montizaan.                                           Inv. nr. 3350/160.

In de Allemanskamp onder Heerde                                                                       d.d. 6 - 9 - 1893.

Een perceel                                                                                                                          ¦   27,-

In het Kamp onder Heerde

1.                                                                                                                                                  ¦   18,-

2.                                                                                                                                                  ¦   21,-

                                                                                                     Samen                            ¦   66,-

 

Idem. Verkooping van gras voor Albertus Montizaan.                                          Inv. nr.  3351/129.

In het Kampje                                                                                                    d.d. 21 - 6 - 1894.

perceel 1.                                                                                                                             ¦   18,-

2.                                                                                                                                                  ¦   17,-

3.                                                                                                                                                  ¦   18,-

In de Allemanskamp

Een perceel                                                                                                                          ¦   20,-

                                                                                                      Samen                           ¦   73,-

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 41.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 3351.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den zes en twintigsten Juni achttien honderd vier en negentig verscheen voor mij

     1894           Pieter Crezée Notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid

26 Junij            der na te noemen getuigen

  Nº 131.          Albertus Montizaan horlogemaker wonende te Heerde

Die verklaarde verkocht te hebben aan Herm Lindeboom landbouwer, mede te Heerde woonachtig, alhier mede verschenen, die verklaarde in koop aan te nemen.

Een stuk wei- of hooiland genaamd “het Kampje” gelegen te Heerde in het Lage Gulbroek,  groot een hectare, vier en vijftig aren, kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie F nummer 224.

welk perceel recht van overweg heeft over nummers 452 en 454 Sectie F Gemeente Heerde toebehoorende aan Aart IJzerman, blijkens acte van koop en verkoop den eersten November

 

Het laatste bewijs van eigendom eene acte van publieke veiling den vijftienden en negen en twintigsten Juni achttien honderd vier en zestig voor voornoemden notaris van Meurs te Heerde verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem den achtsten September van dat jaar in deel 449 nummer 12.

Deze koop en verkoop is gesloten voor eene som van zeventien honderd gulden, door den kooper te betalen aan den verkooper ten kantore van mij notaris, op den eersten Januari achttien honderd zes en negentig met een jaarrente van voormelde koopsom berekend ad vier en een vierde percent s’jaars en verder onder de volgende bepalingen:

De kooper kan het gekochte in gebruik en genot aanvaarden den eersten Januari achttien honderd vijf en negentig.

Van af dien datum zijn alle lasten en belastingen van het gekochte geheven wordende, voor zijne rekening.

Meerdere of mindere grootte dan de opgegevene zal geen invloed op den koopprijs hebben en evenmin eene regtsvordering geven tot ontbinding dezer overeenkomst.

Het verkochte wordt op den kooper overgedragen met alle lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, die tot geene andere vrijwaring dan die van uitwinning gehouden is.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid                                         /

                                                                                                                                              fol. 2.

van den Heer Jan Reint Romijn candidaat notaris en Jan van Lohuizen, zonder beroep, beide wonende te Heerde, als getuigen met de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

                    J.R. Romijn                                                                                            A Montizaan                    

                                                                                                                                H. Lindeboom                  

                                                                                                                               J van Lohuizen                  

                                                                                                                            P. Crezée              

Geregistreerd te Elburg den tweeden juli 1800 vier en negentig.                                                   Nots            

 

Idem. Verkooping van gras voor Albertus Montizaan.                                           Inv. nr. 3351/195.

In de Allemanskamp                                                                                           d.d. 11 - 9 - 1894.

Een perceel                                                                                                                          ¦     8,-

In het Kampje

Perceel 1.                                                                                                                            ¦   10,-

2.                                                                                                                                                  ¦   15,-

3.                              ¦   16,-

                                                                                                      Samen                           ¦   49,-


Genealog V - s                                                                              NA blad. 42.

Inv. nr. 3351/198.                                                                                              d.d. 13 - 9 - 1894.

Eerste Veiling.

Perceel Negentien Bouwland, genaamd de “Bluisterman” in de Weze,

groot 42 aren 75 centiaren. Sectie H nummer 1644. Verhuurd voor 10 gulden ‘s jaars, verschijnende jaarlijks den 11e November tot na inoogsting der rogge of aardappelen in 1898.

Met dit perceel worden verkocht de rechten, welke verkooper mocht hebben op de ten westen daarvan gelegen perceelen der kadastrale gemeente Heerde Sectie H nummer 1639 ten name van Gerrit Marskamp en 258 ten name van Harm van Rijssen en consorten.

Perceel 19 is ingezet door Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde op ¦ 130,- die dat bod verhoogde met ¦ 20,-.

 

Inv. nr. 3351/203.                                                                                               d.d 27 - 9 - 1894.

Tweede veiling en toewijzing.

Perceel 19 is gemijnd door Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde op ¦ 170,-.

Albertus Montizaan, voornoemd, die verklaarde perceel 19 voor zich zelf gekocht te hebben.

 

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 43.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 3352.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den twee en twintigsten februari achttien honderd vijf en negentig verscheen voor

     1895           mij Pieter Crezée Notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in

22 Februarij          tegenwoordigheid der na te noemen getuigen

    Nº 34.          Albertus Montizaan horlogemaker wonende te Heerde

Die verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Willem ten Hove Janszoon en Jans ten Hove,

landarbeiders en te Heerde woonachtig en alhier mede verschenen, die verklaarden in huur aan

te nemen:

Een stuk bouwland met weiland ”Het Slat” gelegen te Heerde in de buurtschap Horsthoek, zooals thans bij de huurders in gebruik is.

Deze huur is aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren aanvangende den eersten September achtien honderd vijf en negentig en dus eindigende op den eersten September negentien honderd en twintig.

Het huis op genoemde gehuurde staande is daarop door de huurders gebouwd en is dus hun eigendom.

Bij het einde der huur zal dat huis door den comparant verhuurder van de comparanten huurders moeten worden overgenomen tegen de waarde te bepalen door twee deskundigen, van elk der partijen één te benoemen, terwijl, indien deze het over de waarde niet eens mochten kunnen worden, door hen een derde zal worden geassumeerd.

De huurders zullen moeten zorgen dat door hen of de hunnen geene schade aan het hout van den verhuurder worde toegebracht.

Zij zullen jaarlijks voor of op den vijftienden December voor het eerst vijftien December achttien honderd zes en negentig aan en ten huize van den verhuurder voor huur moeten betalen eene som van twee en dertig gulden, waarvoor de huurders hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn.

Indien de huur niet binnen eene maand na den verschijndag is betaald, zullen de huurders desgevorderd het gehuurde dadelijk moeten ontruimen en verlaten en ter vrije beschikking van

den eigenaar stellen.

Zij zullen het laatste huurjaar geen mest mogen vervoeren.

En is ten deze mede verschenen Harm van Rijssen, landbouwer, wonende te Heerde, die verklaarde, onder afstanddoening van het voorrecht van uitwinning als borg zich te verbinden voor al de door de huurders bij deze op zich genomen verplichtingen, uitzonderheid voor de huur ad twee en dertig gulden s’jaars.                                       /

                                                                                                                                              fol. 2.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn candidaat notaris en Willem Proper, schilder, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

                    J.R. Romijn                                                                                            A Montizaan                    

                                                                                                                                  J W ten Hove                     

                                                                                                                                      J ten Hove                          

                                                                                                                                    H V. Rijssen                         

                                                                                                                                       W. Proper                         

                                                                                                                            P. Crezée                

                                                                                                                                                  Nots             

Geregistreerd te Elburg den vijf en twintigsten Februari 1800 vijf en negentig.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 44.

Idem.  Verkooping van gras voor Albertus Montizaan.                                         Inv. nr.  3352/103.

In de Allemanskamp in het Lage Gulbroek.                                                        d.d.  17 - 6 - 1895.

Een perceel                                                                                                                          ¦   15,-

 

Inv. nr. 3352/153.                                                                                              d.d. 26 - 8 - 1895.

Eerste veiling.

Perceel IV Een stuk bouwland ten zuiden van den Engweg, groot 21 aren 80 centiaren, kadastraal bekend gemeente Heerde Sectie H nummer 286. Het laatste bewijs van eigendom is eene acte van publieke veiling en toewijzing, 21 Juni, 5 Juli en 12 Juli 1882 voor mij notaris te Heerde verleden. Het vierde perceel kan aanvaard worden na inoogsting der rogge in het volgend jaar.

Perceel IV wordt ingezet door Willem Jan van Apeldoorn, bakker en winkelier te Heerde op

¦ 50,-, die dat bod verhoogde met ¦ 10,-.

 

Inv. nr. 3352/160.                                                                                                d.d. 9 - 9 - 1895.

Na voorlezing hiervan is tot den toeslag overgegaan. Perceel IV is gemijnd door Willem Jan van Apeldoorn op ¦ 85,-.

Willem Jan van Apeldoorn verklaarde perceel IV gekocht te hebben voor en als mondeling gemachtigde van Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde.

 


Genealog V - s                                                                               NA blad. 45.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 5643.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den elfden Januari achttien honderd zes en negentig verscheen voor mij

     1896           Pieter Crezée Notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid

11 Januarij        der na te noemen getuigen

    Nº 6.            Albertus Montizaan horlogemaker wonende te Heerde

Die verklaarde verkocht te hebben aan Berend Nijenhuis klompenmaker, wonende te Heerde  alhier mede verschenen, die verklaarde in koop aan te nemen:

Een stuk bouwland, gelegen te Heerde in Markluidesenk, groot vier en twintig aren, zeventig centiaren, kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie H nummers 1692, 2680 en 1628.

Het laatste bewijs van eigendom eene acte van publieke veiling den eersten Juli achttien honderd vier en tachtig bij inzet en den vijftienden Juli daarna bij toeslag voor mij notaris te Heerde verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem den zestienden September van dat jaar in deel 782 nummer 87.

Deze koop en verkoop is gesloten voor eene som van twee honderd gulden, die de kooper is schuldig gebleven en verder onder de volgende bepalingen:

De kooper kan het gekochte in gebruik aanvaarden ongeveer twee derde gedeelte dadelijk en ongeveer een derde gedeelte na het einde der huur en in genot van af heden.

Hij moet alle lasten en belastingen daarvan geheven wordende betalen sedert den eersten Januari laatstleden.

Meerdere of mindere grootte dan de opgegevene zal geen invloed op den koopprijs hebben en evenmin eene regtsvordering geven tot ontbinding dezer koop.

Het verkochte wordt op den kooper overgedragen met alle lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, geheel zooals het den verkooper heeft toebehoord, die tot geene andere vrijwaring dan die van uitwinning gehouden is.

Verder verklaren de comparanten:

Dat de kooper van de bij deze schuldig geblevene koopsom van twee honderd gulden jaarlijks  op den eersten Januari, voor het eerst een Januari achttien honderd zeven en negentig aan en ten huize van den verkooper zal betalen eene rente van vier en een half percent s’jaars.

Dat hij die som ten allen tijde drie maanden na opeisching of na aanzegging terug zal geven, zonder dat daartoe eene gerechtelijke acte noodig zal zijn.

Tot zekerheid van de teruggave van de bij deze schuldig gebleven hoofdsom van twee honderd gulden, verklaarde de comparant verkooper hypotheek voor te behouden en de com-         /

                                                                                                                                              fol. 2.

parant kooper hypotheek te verleenen op de voormelde onroerende goederen met het daarop te bouwen huis.

De comparant kooper verklaart toestemming te geven tot de inschrijving dezer hypotheek in de daartoe bestemde registers en zich te verbinden tot betaling van alle rechten en kosten, die uit deze overeenstemming zullen voortvloeien, die van opzegging en roiement daaronder begrepen.

Verder verklaren de comparanten nog te zijn overeengekomen:

Het te bouwen huis moet door den schuldenaar tegen brandschade verzekerd worden in eene soliede inlandsche maatschappij ten genoege van den crediteur, die van deze geldleening met hypotheekstelling bij de verzekerd hebbende maatschappij aanteekening zal kunnen laten doen, opdat ingeval van brand de schadevergoeding aan hem worde uitbetaald, ten einde die of te doen strekken tot herbouw van het afgebrande of wel tot voldoening van het dan verschuldigde aan te wenden.

De goederen mogen zonder schriftelijke toestemming van den crediteur niet worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling der huurpenningen mag worden bedongen of aangenomen.

Bij willige verkooping van het verbondene mag geene zuivering van dezer hypotheek plaats hebben.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 46.

Ingeval van brand aan het huis, van beslag door derden op- of verkoop van de goederen of bij  niet nakoming door den schuldenaar van eenige bepaling dezer overeenkomst in het bijzonder bij wanbetaling der rente op den bepaalden tijd, moet het kapitaal dadelijk bij opeisching worden teruggegeven, zonder dat daartoe eene gerechtelijke acte noodig zal zijn.

En bij wanvoldoening van kapitaal of rente, zoodra de schuldenaar tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, zal de crediteur-verkooper onherroepelijk gemachtigd zijn om de verbonden goederen in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik, ten overstaan van een ambtenaar ter zijner keuze te doen verkoopen op voorwaarden en plaats als hij raadzaam zal oordeelen, de koopers te stellen in het bezit, desnoods door de executie eener grosse der veilingsacte, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit het dan verschuldigde te verhalen.

En zijn ten deze mede verschenen Hendrik Nijenhuis klompenmaker en Hendrik Bosch arbeider, beide wonende te Heerde, die verklaarden zich hoofdelijk , onder afstanddoening der voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing, als borgen te verbinden voor al de bij deze door den kooper op zich genomen verplichtingen, in het bijzonder voor gemelde som van twee honderd gulden.                                                       /

                                                                                                                                              fol. 3.

De comparanten verklaren ter executie dezer en alle gevolgen van dien domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn candidaat notaris en Klaas van de Vosse, ploegbaas bij den spoorweg, beide wonende te Heerde, als getuigen met de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

                                                                                                                                    J.R. Romijn.

                                                               A Montizaan                    

                                                                               B Nijenhuis                           

                                                                         H. Nijenhuis                  

                                                   H Bosch                                                           P. Crezée              

                                                               K v.d. Vosse                                                               Nots            

 

Geregistreerd te Elburg den zestienden Januari 1800 zes en negentig.

 

Idem. Verkooping van gras voor Albertus Montizaan.                                           Inv. nr. 5643/136.

In de Allemanskamp in het Lage Gulbroek.                                                         d.d. 25 - 6 - 1896.

Een perceel                                                                                                                          ¦   20,-

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 47.

Inv. nr. 5643/142.                                                                                               d.d.  2 - 7 - 1896.

Eerste veiling.

Perceel VII Een stuk weiland aan den Grindweg van Heerde naar Kampen, groot ongeveer

65 aren, 87 centiaren, kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie A nummer 810 zuid-oostelijk deel.

Perceel VIII Een stuk weiland daarnaast groot ongeveer 65 aren 87 centiaren kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie A nummer 810 zuid-westelijk deel.

Perceel IX Een stuk weiland gelegen boven beide overige perceelen, groot ongeveer 69 aren 96 centiaren, kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie A nummer 810 noordelijk deel.

De scheiding tusschen de perceelen VII, VIII en IX is aabgeduid door posten.

De goederen kunnen aanvaard worden: Perceel VII, VIII en IX den eerste November a.s.

Perceel VII is ingezet door Willem Jan van Apeldoorn, bakker te Heerde                                ¦ 80,-

die dat bod verhoogde met                                                                                                     ¦ 20,-

waarna nog gehoogd werd door Gerrit Horst, bleeker te Heerde                                             ¦ 35,-

Perceel VIII is ingezet door Hendrik Jan Fiks, vrachtrijder te Heerde                                    ¦ 100,-

die dat bod verhoogde met                                                                                                   ¦   10,-

waarna nog gehoogd werd door Gerrit Horst, voornoemd                                                     ¦   35,-

Perceel IX is ingezet door Willem Jan van Apeldoorn, voornoemd                                          ¦ 80,-

die dat bod verhoogde met                                                                                                     ¦ 20,-

waarna nog gehoogde werd door Gerrit Horst, voornoemd                                                     ¦ 20,-

 

Inv. nr. 5643/155.                                                                                               d.d. 16 - 7- 1896.

Tweede veiling en toewijzing.

Perceel VII, VIII en IX zijn gemijnd niet, doch de massa dier drie perceelen is gemijnd door Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde op ¦ 575,- , waarna verschenen is Albertus Montizaan, voornoemd, die verklaarde de massa der perceelen VII, VIII en IX voor zich zelf te hebben gekocht.

 

Idem. Verkoop van gras voor Montizaan.                                                             Inv. nr. 5643/185.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                 ¦    6,-                     d.d. 11 - 9 - 1896.

 

Idem. Verkoop van gras voor A. Montizaan.                                                          Inv. nr. 5644/97.

In de Allemanskamp in het Lage Gulbroek                                                          d.d. 18 - 6 - 1897.

Een perceel voor                                                                 ¦   21,-

 

Inv. nr. 5644/134.                                                                                               d.d 28 - 7 - 1897.

Verhuring voor o.a. Albertus Montizaan.

H. Voor Albertus Montizaan.

     Bouwland op de Bluisterman in de Weze.

     Perceel 1 is gehuurd door Christinus Kolk, arbeider te Heerde en Albert Gelderman en                              Gerrit Marskamp, beide arbeiders te Heerde voor                                                                             ¦ 5, - 

                 2. door Gerrit Marskamp en Christinus Kolk, beide voornoemd, en Anatjan                                   Heeres, landbouwer te Heerde voor                                                                                                      ¦ 5,-  

                                                                               Samen       ¦ 10,- per jaar.

 

Idem. Verkoop van gras voor Albertus Montizaan.                                               Inv. nr. 5645/106.

In de Allemanskamp in het Lage Gulbroek                                                          d.d. 23 - 6 - 1898.

Een perceel voor                                                                  ¦   21,-

 

Verkoop gras voor Albertus Montizaan.                                                               Inv. nr. 5645/173.

Een perceel gras in de Allemanskamp in het Lage Gulbroek voor    ¦  8,-           d.d.  14 - 9 - 1898.

 

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 48.

Idem. Verkoop gras voor Albertus Montizaan.                                                    Inv. nr. 5646/ 102.

In de Allemanskamp in het Lage Gulbroek                                                          d.d. 22 - 6 - 1899.

Een perceel voor                                                                   ¦   24,-

 

Inv. nr. 5646/133.                                                                                                d.d. 3 - 8 - 1899.

Openbare verhuring van bouwland.

3. Albertus Montizaan, zonder beroep, wonende te Heerde, voor de lastgever sub 3 voor 6 jaar

    Bouwland in de Zuppelt.

    perceel 1 door Gerrit van Leeuwen Klaaszoon, winkelier, Lammert Boeve en

    Hendrikus Wijnhoud, beide landbouwers , alle te Heerde voor                                            ¦   6,- 

    2, 3, 4, 5 en 8 door Hendrikus Wijnhoud, Gerrit van Leeuwen Klaaszoon en

    Lammert Boeve, ale voornoemd, voor                                                                                ¦ 27,- 

    6 en 7 door Lammert Boeve, Hendrikus Wijnhoud en

    Gerrit van Leeuwen Klaaszoon, alle voornoemd, voor                                                         ¦ 10,-  

                                                       Tezamen                                                                         ¦ 43,- 

 

Idem. Verkoop gras voor Albertus Montizaan.                                                   Inv. nr.  5647/ 107.

In de Allemanskamp in het Lage Gulbroek                                                         d.d.  21 - 6 - 1900.

Een perceel voor                                                                      ¦  36,-

 

Idem. Verkoop gras voor Albertus Montizaan.                                                    Inv. nr.  5648/103.

In de Allemanskamp in het Lage Gulbroek                                                          d.d. 20 - 6 - 1901.

Een perceel voor                                                                       ¦  31,-

 

Idem. Verkoop gras voor Albertus Montizaan.                                                    Inv. nr.  5648/108.

In de Allemanskamp in het Lage Gulbroek                                                         d.d.  26 - 6 - 1902.

Een perceel voor                                                                       ¦  38,-

 

Inv. nr. 5650/175.                                                                                              d.d. 24 - 7 - 1903.

Verkoop gras en rogge voor Montizaan.

Een perceel rogge in de Domine’s wei voor                                                                         ¦   13, - 

 

Inv. nr. 5650/182.                                                                                             d.d.  30 - 7 - 1903.

Verhuring. Voor den lastgever Montizaan.  Bouwland in de Bluisterman.

perceel 1 is gehuurd door Christiaan Kolk, Gerrit Jan Marskamp Gerritszoon en

               Jan Willem ten Hove voor                                                                                        ¦  5,- 

2 door dezelfde Marskamp en Kolk en door Anatjan Heeres, landbouwer, voor                      ¦  5,-  

                                                                                                            Samen                       ¦ 10,- 

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 49.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 5650.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den zevenden October negentien honderd drie verscheen voor mij

     1903           Pieter Crezée, notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid

7 October        der na te noemen getuigen:

    Nº 228.        Albertus Montizaan zonder beroep te Heerde

die verklaarde te hebben verkocht aan Lambertus Lammers, koperslager wonende te Kampen   mede voor mij verschenen, die verklaarde van hem te hebben gekocht:

Twee huizen met erf te Heerde, op het dorp, geheel groot acht aren, vijf en veertig centiaren, kadastraal bekend gemeente Heerde Sectie K nummers 1645 en 1646, door den verkooper verkregen bij processen-verbaal van inzet en toewijzing verleden voor mij notaris den zes en twintigsten Juli achttien honderd twee en negentig overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem den zes en twintigsten September van dat jaar in deel 921 nummer 33.

Deze koop en verkoop is gesloten voor eene som van een duizend drie honderd gulden, waarvan door den kooper op den twee en twintigsten Februari aanstaande moet worden betaald honderd gulden, en verder onder de volgende bepalingen:

De kooper kan het gekochte na het einde der thans bestaande huur in gebruik aanvaarden, terwijl hij van af den twee en twintigsten Februari van het volgend jaar in het genot der huur treedt.

Alle lasten en belastingen daarvan geheven wordende zijn voor rekening van den kooper van af  den eersten Januari negentien honderd en vier.

Meerdere of mindere grootte dan de opgegevene zal geen invloed op den koopprijs hebben en evenmin eene rechtsvordering geven tot ontbinding dezer overeenkomst.

Het verkochte wordt aan den kooper overgedragen met alle lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, geheel zooals het den verkooper heeft toebehoord, die tot geene andere vrijwaring dan die van uitwinning gehouden is.

Van het schuldig te blijven gedeelte der koopsom- dat moet worden betaald- drie maanden na opeisching of aanzegging- zal door den kooper van af den twee en twintigsten Februari aanstaande, jaarlijks                                         /

                                                                                                                                              fol. 2.

op den twee en twintigsten Februari voor het eerst in negentien honderd en vijf aan en ten huize van den verkooper eene rente moeten worden betaald ad vier en een vierde percent s’jaars.

Tot zekerheid van de betaling van voormeld schuldig te blijven gedeelte der koopsom ad een duizend twee honderd gulden met de rente daarvan, verklaarde de verkooper zich hypotheek voor te behouden en de kooper hypotheek te verleenen op voormelde door laatstgenoemde gekochte onroerende goederen, terwijl de kooper voorts verklaarde toestemming te geven tot inschrijving dezer hypotheek in de daartoe bestemde registers en zich te verbinden tot betaling van alle kosten en rechten, die uit deze schuldbekentenis met hypotheekstelling zullen voortvloeien, die van opzegging en roijement daaronder begrepen.

Verder verklaarden de comparanten ten aanzien dezer hypotheekstelling te zijn overeengekomen:

Het verbonden getimmerte moet tegen brandschade verzekerd worden in eene soliede inlandsche maatschappij ten genoege van den verkooper-crediteur, die van deze schuldbekentenis met hypotheekstelling bij de verzekerd hebbende maatschappij aanteekening zal kunnen laten doen, opdat, ingeval van brand de schadevergoeding aan hem worde uitbetaald, ten einde die of te doen strekken tot herbouw van het afgebrande of wel tot voldoening of in mindering van het dan verschuldigde aan te wenden.

De verbonden goederen mogen zonder schriftelijke toestemming van den verkooper-crediteur niet worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling der huurpenningen mag worden bedongen of aangenomen.

Bij willige verkooping van de verbonden goederen mag geene zuivering dezer hypotheek plaats hebben.


Genealog V - s                                                                              NA blad. 50.

Ingeval van brand aan het verbonden getimmerte, van beslag door derden op- of verkoop van de goederen of bij niet nakoming door den kooper-debiteur van eene bepaling dezer acte, in het bijzonder bij wanbetaling der rente, op den bepaalde tijd moet voormelde hoofdsom dadelijk bij opeisching worden betaald, zonder dat daartoe eene gerechtelijke acte noodig is.

En bij wanvoldoening van kapitaal of rente, zoodra de kooper-schuldenaar tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, zal de verkooper-crediteur onherroepelijk gemachtigd zijn om de verbon-

                                                                                                                                              fol. 3.

den goederen in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik, ten overstaan van een ambtenaar ter zijner keuze te doen verkoopen op voorwaarden en plaats als hij raadzaam zal oordeelen, de koopers te stellen in den eigendom en het bezit, desnoods door de executie eener grosse der veilingsacte, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit het dan verschuldigde en de kosten te verhalen.

De comparanten verklaarden ter executie dezer en alle gevolgen van dien domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven gemeld in tegenwoordigheid van den Jacob Verdenius, candidaat-notaris te Heerde en Berend Wonink notarisklerk te Veessen, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

                                                               A Montizaan                    

                                                                                L Lammers                           

                                                                          J Verdenius            

                                                             B Woonink    P. Crezée              

                                                                                                        Nots            

 

Geregistreerd te Elburg twintig October 1900 en drie, deel 84 folio 3 recto vak 7. Twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht zes en twintig gulden.

    ¦ 26, -                                                                                                                   De Ontvanger                         

 

Hiervan eene Eerste Grosse uitgegeven aan en ten verzoeke van den verkooper-crediteur Albertus Montizaan zonder beroep te Heerde op den 3 November 1900 en drie.

                                                                                                                                                  PC                                          

 

Overgesch. te Arnhem den 21 Nov 03 deel 1124 nr 130.

Ingesch.                           21 Nov 03 deel   210 nr 200.

 

Idem. Verkoop gras voor Montizaan.                                                                   Inv. nr. 5650/187.

Een perceel gras in de Allemanskamp voor                                ¦  15,-                d.d.  1 - 9 - 1904.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 51.

Inv. nr. 5651/166.                                                                                             d.d.  27 - 7 - 1905.

Verhuring.

9 Gerrigje Eikelboom, weduwe Albertus Montizaan, zonder beroep te Heerde.

  Voor de lastgeefster sub 9 In de Zuppelt.

  perceel 1 is gehuurd door Gerrit van Leeuwen Klaaszoon, Berend Horst,

     voornoemd en Frederik Wijnhoud voor                                                                               ¦ 5,- 

  2 door Frederik Wijnhoud, Gerrit van Leeuwen Klaaszoon, beiden voornoemd en

     Lammert Boeve voor                                                                                                          ¦ 5,- 

  3 door dezelfde Wijnhoud, van Leeuwen en Boeve   voor                                                       ¦ 5,- 

  4                                                                                                                                ¦ 5,- 

  5                                                                                                                                ¦ 5,- 

  6                                                                                                                                ¦ 5,- 

  7                                                                                                                                ¦ 5,- 

  8                                                                                                                                ¦ 5,-  

                                                                                                 Samen                                  ¦ 40,- 

 

Idem. Verkoop gras voor de weduwe Montizaan.                                                Inv. nr. 5651/185.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                        ¦  35,-               d.d.25 - 8 - 1905.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 52.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 5651.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den dertigsten October negentien honderd en vijf verschenen voor mij

     1903           Pieter Crezée, notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid

7 October        der na te noemen getuigen:

1. Gerrigje Eikelboom, zonder beroep te Heerde, weduwe van Albertus Montizaan,

2. Hendrik Reinders, wachtmeester der Koninklijke Marechausseés te Ambt-Vollenhove, als in

    algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Anna Louise Montizaan,

3. Dirkje Johanna Montizaan, zonder beroep te Heerde, en

4. Geurt Montizaan, bakker aldaar.

die verklaarden te willen overgaan tot de scheiding en deeling der volgende onroerende goederen:

1. Een huis met schuur, erf en tuin te Heerde, kadaster gemeente Heerde Sectie K nummer           1762, groot acht aren,  negentig centiaren.

2. Een stuk weiland bij het kerkhof te Heerde, kadaster gemeente Heerde Sectie K nummer

    2425, groot zes en tachtig aren, negentig centiaren.

Tezamen door hen geschat op eene waarde van drie duizend acht honderd vijftig gulden.

Vooraf gaven zij te kennen:

dat voormelde goederen behooren tot de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tusschen de comparante sub 1 en wijlen haren man Albertus Montizaan,

dat laatstgenoemde den twee en twintigsten October negentien honderd en vier te Heerde, waar hij woonde, is overleden, tot erfgenamen nalatende zijne drie kinderen Anna Louise - Geurt - en Dirkje Johanna Montizaan, allen voornoemd, ieder tot een derde gedeelte, terwijl hij bij een testament verleden voor notaris Van Meurs te Heerde den zesden Maart achttien honderd twee en zeventig zijne vrouw de comparante sub 1 heeft gelegateerd het levenslang vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap.

dat genoemde erfgenamen als legitimarissen hebben gebruik gemaakt van het recht van keuze, hun verleend bij artikel 965 van het Burgerlijk Wetboek en thans verklaarden uitvoering aan voormelde beschikking te willen geven.

Als nu overgaande tot scheiding verklaarden de comparanten met onderling goedvinden voormelde onroerende goederen in vollen eigendom toe te deelen aan den comparant Geurt Montizaan, onder den last om voor zijne rekening te nemen en na opeisching te betalen de volgende ten laste van de onderwerpelijke huwelijksgemeenschap bestaande schulden, als aan:

                                                                                                                                              fol. 2.

Johannes Hendrikus Kasteel te Epe, drie honderd gulden.

Hendrik Jan Prins te Epe, vijf honderd gulden

alle met rente van af den eersten Januari aanstaande

en onder verplichting om:

uit te keeren binnen drie maanden na het overlijden van de comparante sub 1, aan de comparanten sub 2 en 3 ieder vier honderd acht gulden, drie en dertig cent.

uit te keeren aan de comparante sub 1, eerst opeischbaar drie maanden na haar overlijden, eene som van twaalf honderd vijf en twintig gulden.

te betalen aan de comparante sub 1, gedurende haar leven, eene som berekend naar acht en negentig gulden per jaar, loopende van af een Januari aanstaande en verschijnende voor het eerst een Januari negentien honderd en zeven.

Verder verklaarden de comparanten:

dat de aanvaarding in eigen gebruik van het vast goed sub 1 zal plaats hebben een Januari aanstaande, van het vast goed sub 2 na het einde der thans bestaande huur, terwijl de comparant sub 4 van af den eersten Januari aanstaande in het genot der huur treedt,

dat alle belastingen van af den eersten Januari aanstaande voor zijne rekening komen,

dat bij hen van vormelde vaste goederen, behalve erfopvolging bij versterf, geene eigendoms- bewijzen, titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend zijn, en

 


Genealog V - s                                                                               NA blad. 53.

dat zij het door de comparante sub 1 afgestane- en op de onverdeelde helft der gescheiden goederen drukkende vruchtgebruik voor de berekening van het registratie recht voor zooveel noodig schatten op zes honderd veertig gulden.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde, ten huize van de comparante sub 1, ten dage, maand en jare als bovengemeld in tegenwoordigheid van den Jacob Verdenius, candidaat-notaris te Heerde en Berend Wonink notarisklerk te Veessen, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

G Eikelboom                                                                                   

                                                                            G Montizaan

H. Reinders                                               D. J. Montizaan                           

                                                                          J Verdenius            

                                                           B Woonink    P. Crezée                  

                                                                                                        Nots            

 

Idem. Verkooping van gras voor de weduwe Montizaan.                                      Inv. nr. H 97/120.

In de Allemanskamp                                                                                                       (10 - 1 - 2)

Een perceel voor                                                                        ¦  49,-              d.d. 15 - 6 - 1906.

 

Idem. Verkooping van o.a. gras voor de weduwe Montizaan.                               Inv. nr. H 97/169.

In de Allemanskamp                                                                                                        (10 - 1- 2)

Een perceel voor                                                                         ¦  27,-            d.d.  24 - 8 - 1906.

 

Idem. Verkooping van gras voor de weduwe Montizaan.                                      Inv. nr. H 98/125.

In de Allemanskamp                                                                                                       (10 - 1 - 3)

Een perceel voor                                                                         ¦  48,-             d.d. 14 - 6 - 1907.

 

Idem. Verkooping o.a.gras voor de weduwe Montizaan.                                       Inv. nr. H 98/189.

In de Allemanskamp                                                                                                       (10 - 1 - 3)

Een perceel voor                                                                          ¦  26,-             d.d. 28 - 8- 1907.

 

Verkooping o.a.gras voor de weduwe Montizaan.                                                Inv. nr. H 99/152.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                           ¦  44,-                       (10 - 1 - 4)

                                                                                                                         d.d.  12 - 6 - 1908.

 

Idem. Verkooping o.a. gras voor de weduwe Montizaan.                                     Inv. nr. H 99/ 220.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                           ¦  20,-                       (10 - 1 - 4)

                                                                                                                           d.d. 26 - 8 -1908.

 

Idem. Verkooping gras voor de weduwe Montizaan.                                          Inv. nr. H 100/140.

In de Allemanskamp                                                                                                       (10 - 1 - 5)

Een perceel voor                                                                            ¦  50,-          d.d. 11 - 6 - 1909.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 54.

Inv. nr. H 100/177.                                                                                            d.d.  29 - 7 - 1909.

Verhuring door o.a.

c. Gerrigje Eikelboom, weduwe Albertus Montizaan, zonder beroep te Heerde

d. Voor de lastgeefster sub c Bouwland in de Bluisterman.

    perceel 1 is gehuurd door Gerrit Marskamp, zonder beroep, als mondeling gemachtigde van                     Timen Marskamp, Gerrit Jan Marskamp (landbouwer) en Jan Willem te Hove,                     beide voornoemd voor     ¦ 6,-

                2 door dezelfde Gerrit Marskamp in diens gemelde kwaliteit,

                   Gerrit Jan Marskamp en Jan Willem ten Hove voor                                                ¦ 6,-

                                                                           Samen                                                        ¦ 12,-

 

Idem. Verkooping o.a. gras voor de weduwe Montizaan : Gras.                          Inv. nr. H 100/204.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                             ¦  21,-                     (10 - 1 - 5)

                                                                                                                            d.d. 2 - 9 - 1909.

 

Idem. Verkooping gras voor de weduwe Montizaan.                                          Inv. nr. H 101/159.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                         ¦  30,-                         (10 - 1 - 6)

                                                                                                                         d.d.  10 - 6 - 1910.

 

Idem. Verkooping gras voor de weduwe Montizaan.                                          Ivn. nr. H 101/241.

de Allemanskamp voor                                                                ¦    4,-                        (10 - 1 - 6)

                                                                                                                          d.d.  30 - 8- 1910.

 

Idem. Verkooping van gras voor de weduwe Montizaan.                                   Inv. nr.  H 102/126.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                          ¦  32,-                        (10 - 1 - 7)

                                                                                                                           d.d.  9 - 6 - 1911.

 

Idem. Verkooping gras voor de weduwe Montizaan.                                          Inv. nr. H 102/184.

een perceel in de Allemanskamp voor                                           ¦  21,-                       (10 - 1 - 7)

                                                                                                                           d.d. 23 - 8- 1911.

 

Idem. Verkooping gras voor de weduwe Montizaan.                                          Inv. nr. H 103/132.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                          ¦  31,-                        (10 - 1 - 8)

                                                                                                                           d.d.  7 - 6 - 1912.

 

Idem. Verkooping o.a. gras voor de weduwe Montizaan.                                    Inv. nr. H 103/201.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                           ¦  19,-                       (10 - 1 - 8)

                                                                                                                         d.d.  21 - 8 - 1912.

 

Idem. Verkooping o. a. gras voor de weduwe Montizaan.                                   Inv. nr. H 104/139.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                           ¦  34,-                       (10 - 1 - 9)

                                                                                                                          d.d. 11 - 6 - 1913.

 

Idem. Verkooping gras voor de weduwe Montizaan.                                           Inv nr. H 104/189.

Een perceel gras in de Allemanskamp voor                                    ¦  16,-                       (10 - 1 - 9)

                                                                                                                          d.d.  22 - 8- 1913.

 

Notarieel Archief.  Notaris Verdenius.                                                            Inv. nr. H 121/ 160.

Verkooping gras voor de weduwe Montizaan.                                                               (10 - 2  - 2)

Een perceel in de Allemanskamp voor                                            ¦  41,-           d.d. 10 - 6- 1914.

 


Genealog V - s                                                                              NA blad. 55.

Idem. Verkooping gras.                                                                                      Inv. nr. H 121/233.

7. ten verzoeke van de weduwe Albertus Montizaan zonder beroep te Heerde                (10 - 2 - 2)

In de Allemanskamp een perceel voor                                             ¦  29,-         d.d. 24 - 8 - 1914.

 

Idem. Verkooping gras voor de weduwe Montizaan.                                        Inv . nr.  H 122/114.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                             ¦  66,-                     (10 - 2 - 3)

                                                                                                                          d.d. 11 - 6 - 1915.

 

Idem. Verkooping gras voor de weduwe Albertus Montizaan.                            Inv. nr.  H 122/168.

Een perceel in de Allemanskamp voor                                             ¦  52,-                     (10 - 2 - 3)

                                                                                                                         d.d.  27 - 8 - 1915.