Genealog    V - r                                                                                     blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel II G t/m N 1861 - 1870 p. 675.

1. Montizaan    Hendrikus      m hoofd  17-12-1832 Heerde       O    NH   horlogiemaker

2. Borren          Johanna         v moeder 02-02-1797 Apeldoorn W     

3.                    Clara Alberta v tante     12-12-1803                 O     

4. Montizaan                       v zuster       1828      Boxtel         O     

5. Vergeer        Johanna          v tante    23-10-1804 Eersel         O                + 02-12-1865

6. Durand         Bartha            v vrouw  21-05-1840 Epe            H     

7. Montizaan    Anna              v dochter 01-02-1869                 O     

Het gezin woont Dorp 43 K. 1 en 6 trouwen op 09-05-1868.

4 en 5 komen op 10-06-1861 van’s Hage. 6 komt op 09-05-1868 in het gezin.

 

Idem deel IX p. 715. 1871- 1880.

1. als boven.

2. Durand        Bartha             v vrouw  21-05-1840 Epe           H   NH

3. Montizaan   Anna               v dochter 01-02-1869                O    

4. Borren         Johanna          v moeder 02-02-1797 Apeldoorn W            +   13-08-1873

5.                   Clara Alberta  v tante     12-12-1803                 O             +   22-04-1879

6. Montizaan                       v zuster   01-10-1828 Boxtel       O    

7.                   Jannes Gerrits m zoon    02-11-1871 Epe           O    

8.                   Aartje             v dochter 16-04-1875                 O    

9.                   Derk               m zoon    09-11-1879                 O    

 

Idem Deel XVI

Montizaan   Clara Alberta   v hoofd 01-10-1828 Boxtel  O   NH   landbouwer

woont E nr 645.  Zij komt op 07-04-1884 van Wijhe.

 

Idem deel XVI 1881 - 1900 p. 1089.

1 t/m 3 als boven.

4. Montizaan    Jannes Gerrits m zoon     02-11-1871 Epe   O    NH

5.                    Aartje             v dochter 16-04-1875         O     

6.                    Derk               m zoon    09-11-1879         O                    + 06-07-1883

7.                    Jannes Gerrits m hoofd   02-11-1871         O                    + 20-05-1897

Het gezin woont Kom E 61. 1 overlijdt op 05-03-1896.   2 overlijdt op 23-01-1884.

4 gaat op 02-11-1889 naar Deventer.  5 gaat op 20-01-1897 naar Heerde.

7 komt op 14-04-1892 van Deventer.

 

GA Deventer 1994.11.02.

Bevolkingsregister Deventer D 5 blad 977. 1879 - 1899.   3/146

1. Montizaan    Jannes Gerrits M 02-11-1871 Epe   O   NH komt op 05-11-1889 van Epe.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.16.

BS Epe Geboorte-acte nr. 76. d.d. 22 mei 1840.

Jannes Gerrits Brouwer Durand, oud 24 jaar, van beroep schilder, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aartje Terwel alhier op 21 mei 1840 des voormiddags ten half twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Bartha gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Wiglinkhuizen, oud 50 jaar, van beroep timmerman, en van Jan van Lohuizen, oud 44 jaar, van beroep ijzersmid, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog    V - r                                                                                     blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 23. d.d. 9 mei 1868.

Hendrikus Montaizan, oud 46 jaar, van beroep horlogiemaker, geboren te Heerde en wonende te Epe, meerderjarige zoon van wijlen Derk Montaizan, te Heerde overleden en van diens huisvrouw Johanna Born, zonder beroep, wonende te Epe, en

Bartha Durand, oud 27 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van de echtelieden Jannes Gerrits Brouwer Durand, verwer, en van Aartje Terwel, zonder beroep, beide wonende te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Albertus Montizaan, oud 33 jaar, van beroep horlogiemaker, broeder van de bruidegom, wonende te Heerde

2. Gerrit Brinkhuis, oud 38 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde

3. Jan Vreek, oud 28 jaar, van beroep bakker, wonende te Epe

4. Gerrit van Laar, oud 65 jaar, van beroep bode, wonende te Epe

Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid, ouders van de bruid en de vier getuigen.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.03.

BS Epe Geboorte-acte nr. 19. d.d. 1 februarij 1869.

Hendrikus Montizaan, oud 36 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Bartha Durand, oud 28 jaren, zijne huisvrouw alhier op maandag 1 februarij 1869 des morgens ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Anna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannes Gerrits Brouwer Durand, oud 53 jaar, van beroep verwer, en van Arends Gerrits van Apeldoorn, oud 61 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 208. d.d. 3 november 1871.

Hendrikus Montizaan, oud 38 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Bartha Durand, oud 31 jaren, zijne huisvrouw alhier op donderdag 2 november 1871 des middags ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Jannes Gerrits gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannes Gerrits Brouwer Durand, oud 56 jaar, van beroep schilder, wonende te Epe, en van Albertus Montizaan, oud 37 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Heerde. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 153. d.d. 17 augustus 1875.

Hendrikus Montizaan, oud 42 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Bartha Durand, oud 35 jaren, zijne huisvrouw alhier op maandag 16 augustus 1875 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Aartje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannes Gerrits Brouwer Durand, oud 60 jaar, van beroep schilder, en van Hendrik Rehkamp, oud 33 jaar, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 34. d.d. 19 februarij 1878.

Hendrikus Montizaan, oud 45 jaar, van beroep horlogemaker, en Jannes Gerrits Brouwer Durand, oud 62 jaar, van beroep verwer, beide wonende te Epe, die verklaren dat op maandag 18 februarij 1878 om des namiddags één uur Bartha Durand, zonder beroep, wonende te Epe, gehuwd met Hendrikus Montizaan, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht het welk als levenloos is angegeven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog   V - r                                                                                      blad 3.

BS Epe Geboorte-acte nr. 254. d.d. 8 november 1879.

Hendrikus Montizaan, oud 46 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Bartha Durand, oud 39 jaren, zijne huisvrouw alhier op zaterdag 8 november 1879 des voormiddags ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Derk gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannes Gerrits Brouwer Durand, oud 64 jaar, van beroep schilder, en van Jan Visch, oud 51 jaar, van beroep bakker, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 129. d.d. 6 julij 1883.

Gerrit van Egteren, oud 43 jaar, van beroep doodgraver, en Gerrit Jan Jonker, oud 36 jaar, van beroep ambstbode, beide wonende te Epe, die verklaren dat op vrijdag 6 julij 1883 om des morgens tien uur is overleden Derk Montizaan, oud 3 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, zoon van de echtelieden Hendrikus Montizaan, kapper en Bartha Durand, zonder beroep, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 17. d.d. 24 januarij 1884.

Gerrit van Egteren, oud 44 jaar, van beroep doodgraver, en Gerrit Jan Jonker, oud 37 jaar, van beroep ambstbode, beide wonende te Epe, die verklaren dat op woensdag 23 januarij 1884 om des namiddags zes uur is overleden Bartha Durand, oud 43 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, dochter van de echtelieden Jannes Gerrits Brouwer Durand, en Aartje Terwel, zonder beroep, beiden wonende te Epe, gehuwd met Hendrikus Montizaan, horlogemaker. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 39. d.d. 7 maart 1896.

Gerrit van Egteren, oud 56 jaar, van beroep doodgraver, en Jan Willem van den Bremen, oud 63 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Epe, die verklaren dat op donderdag 5 maart  1896 om des namiddags zes uur is overleden Hendrikus Montizaan, oud 63 jaar, van beroep horlogemaker, geboren te Heerde en wonende te Epe, zoon van wijlen de echtelieden Derk Montizaan en Johanna Born, weduwnaar van Bartha Durand.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notariële akten, waarbij Hendrikus Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2  = transcriptie van een akte;

           3  = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4  = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen.

           5  = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J. H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                             Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

3327/ 5465

 

19-06-1867

 

 Verkoop gras op stam van Hendrik Montizaan ten           huize van Joachim Montizaan.

 

1

 

     V - r

3333/ 7455

 

07-06-1877

 

 Inzet van een huis en erf.

 

5

 

     V - s

3333/ 7460

 

14-06-1877

 

 Verkoop hiervan aan Albertus en Hendrikus                    Montizaan.

 

5

 

     V - s

3336/ 8053

 

17-03-1880

 

 Obligatie van o.a. Hendrikus Montizaan.

 

5

 

     V - n


 

2. Notaris P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.


3346/  199

 

20-11-1889

 

 Roijement o.a. Hendrikus Montizaan t.b.v. Annatjan       Heeres.

 

5

 

   IV - l - 3


 

 


Genealog   V - r                                                                                                                    blad 4.

3. Notaris G. W. van der Feltz te Epe van 1819 t/m 1870.


2928/  143

 

30-10-1858

 

 Verkoop van een huis, erf en tuin aan Hendrikus en         Albertus Montizaan.

 

1

 

     V - r

2932/  161

 

15-12-1863

 

 Testament van Hendrikus Montizaan.

 

1

 

     V - r

2935/  114

 

14-08-1868

 

 Herroeping van testament door Hendrikus Montizaan.

 

1

 

     V - r


 

4. Notaris Blois van Treslong te Epe van 1870 t/m 1884.


         1082

 

11-11-1876

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

        -

         1626

 

22-03-1879

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

        -

         1838

 

24-03-1880

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

        -

         2034

 

21-02-1881

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

        -

         2046

 

14-03-1881

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

        -


 

5. Notaris W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 t/m 1915.


2954/    68

 

09-06-1884

 

 Boedel-inventaris van Bertha Durand

 

1

 

      V - r

2957/  655

 

26-01-1887

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

         -

2957/  670

 

09-02-1887

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

        -


2957/  739

 

07-05-1887

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

1

 

      V - r

2958/ 1166

 

18-04-1889

 

 Acte van scheiding van een kerkgebouw.

 

1

 

      V - r

2958/ 1271

 

03-10-1889

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

         -

2959/ 1359

 

01-03-1890

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

        -

2961/ 1887

 

19-05-1892

 

 Hypothecaire obligatie. Crediteur Hendrikus                    Montizaan te Epe.

 

4

 

        -

5542/ 2720

 

13-04-1896

 

 Boedel-inventaris van wijlen Hendrikus Montizaan.

 

1

 

     V - r

5542/ 2791

 

28-08-1896

 

 Boedelscheiding van wijlen Hendrikus Montizaan.

 

1

 

     V - r


 

6. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4530/    43

 

23-04-1885

 

 Boedel-inventaris van wijlen Christiaan Wijnbergen    met Hendrikus Montizaan als toeziend voogd over    zijn kinderen.

 

5

 

     V - u


 


Genealog   V - r                                                                          NA blad 1.

GA Epe 1997.09.18.

Inv. nr. 2928.

1858                                                                                                           No 143 van 't Rep.                                                                                                                                                                      fol. 1.

                                                                                           

Op heden den dertigsten October achttienhonderd acht en vijftig verschenen voor ons Gustaaf Willem van der Feltz, Notaris te Epe, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegen woordigheid van de beide na te noemene en medeondergeteekende getuigen:

Hendrik Jonker Jannes zoon ijzersmid en zijn huisvrouw Maria van Laar, zonder beroep te zamen wonende te Epe, de vrouw gemagtigd en bijgestaan door haren gezegde echtgenoot tot het passeeren en teekenen dezer acte; welke verklaaren uit de hand te hebben verkocht en dienvolgens te cederen, transporteren en in vollen en vrijen eigendom op en over te dragen aan en ten behoeve van Hendrikus Montizaan en Albertus Montizaan beide horologiemakers, wonende te Heerde, die alhier tegenwoordig in koop aannemen, eene huisplaats in het dorp Epe waarvan het grootste gedeelte van het huis, achterhuis en schuur voor eenige tijd is afgebrand, alles aan den anderen gelegen in het dorp Epe, met tuin, geboomte en pomp voor het huis staande op de publieke weg bij het kadaster

voorkomende in sectie U onder de Nummers 1153 huis en erf groot zeven roeden vijf en

twintig ellen en 781 tuin groot elf roeden veertig ellen; onder den verkoop is begrepen,

alles van de gebouwen op dit ogenblik staande is als mede alle boomen welke in den tuin

     1153           of voor het huis zich bevinden, uitgezonderd alleen de kastanjeboom welke aan den weg

No. 781 bleek bij     staat en die verkooperen aan zich voorbehouden, alsmede behouden zij aan zich alle

de overschrijving     steenen en afbraak welke buiten de gezegde gebouwen op den grond of in den zelve

te zijn veranderd     aanwezig is, zoodat zij ook de steen van de nog staande stukken muur zullen mogen mede

en geworden 1200 nemen, doch zullen zij verkooperen moeten zorgen dat al het gereserveerde voor den twee

bij acte van rectifi-en twintigste februarij aanstaande van het erf vervoerd zijn, verbeurte van alles wat er dan

catie hersteld. nog gevonden zal worden; verkooperen verklaren dat hun de in deze verkochte goederen zijn aangekomen van Hermen Willems Overbosch en medegenooten bij acte verleden voor ons Notaris den vijftienden April dezes jaars en overgeschreven ten kantore van hijpotheken te Arnhem den acht en twintigsten Mei daaraan volgende in deel 339 blad 157 Nummer 49. - Voorts heeft den koop en verkoop plaats gehad op de volgende bedingen en voorwaarden: dat het verkochte op de koopers overgaat                                /      

                                                                                                                                        fol. 2.

zoodanig en in dien staat, grootte en omvang als waar in hetzelve gelegen en de koopers bekend is, met alles wat daarop en in, aard, muur- of nagelvast is, uitgezonderd het hiervoor gereserveerde, verder met alle lusten, lasten, regten en verpligtingen, erfdienstbaarheden, tiendpligten of tiendvrijheden, chinsen, uitgangen en al wat van dien aard is, voetstoots, zonder dat verkooperen voor iets van al dat genoemde, voor ondermaat noch gebreken noch voor eenig abuis in de opgave der kadastrale indeeling willen aansprakelijk zijn of zullen kunnen achterhaald worden; en dat in deze koop en verkoop mede begrepen is de kelder die onder het afgebrande huis was en aldaar nog

aanwezig is, zonder dat verkooperen daarvan verder iets zullen mogen afbreken; blijvende overigens allen voor rekening, bate en schade der koopers, welke geene andere of meerdere vrijwaring beloofd wordt dan die van den eigendom van het verkochte goed; - dat deze goederen door kooperen zullen kunnen aanvaard worden met den twee en twintigsten Januarij, of uiterlijk op den eersten Februarij achttien honderd negen en vijftig

en zij tevens alle lasten en belastingen van af de eerste Januarij eerstkomende zullen

moeten betalen en voldoen.

Eindelijk heeft deze koop en verkoop plaats gehad voor eene som van dertien honderd gulden vrij geld voor verkooperen, welke gelden vooraf op den eersten Februarij des

volgende jaars zullen moeten uitbetaald worden aan Gerhardina Reuvekamp weduwe van

Albertus Leonard Wijnbergen, en Peter Eelemers Boks, tegenover gifte van eene

behoorlijke acte van roijement, waarbij deze verkochte perceelen ontheven worden van de


Genealog   V - r                                                                          NA blad 2.

daarop drukkende hijpothecaire inschrijving.

Op deze wijze zijn partijen overeengekomen die om deze ter executie te kunnen doen leggen domicilie stellen ten kantore van ons Notaris.

Waarvan acte. - Gedaan en verleden op voorschreven datum in tegenwoordigheid van

Roelof Riphage en Derk Speldekamp, beide daglooners, wonende te Epe, als getuigen, even als alle comparanten den Notaris bekend, welke deze acte met de Comparanten benevens ons Notaris, in wiens bewaring de minute zal verblijven, onmiddelijk na voorleezing geteekend hebben.

 

Hendr. Jonker Jz       M V Laar

 H Montizaan         R. Riphagen

            A. Montizaan      D. Speldekamp     G.W.van der Feltz

                                                                                         Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den achtsten November 1800 acht en vijftig, deel 50, folio 152 recto, vak 8; een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt ¦ 52,00, 38 opcenten

¦ 19,76 zamen Een en zeventig gulden zes en zeventig centen.

¦ 71,76                                                                                                   De Ontvanger                   

                                                                                                                         A Verkouteren                   

 

Overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den 18 November 1858 in

deel 350 blad 15 Nº 31.

 

 


Genealog   V - r                                                                               NA blad 3.

GA Epe 1997.09.18.

Inv. nr. 2932.

1863                                                                                                                  No 161 van 't Rep.                                                                                                                                                                      fol. 1.

                                                                                           

Op heden den vijftienden December achttienhonderd drie en zestig verscheen voor Gustaaf

Willem van der Feltz, Notaris te Epe, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegen-

woordigheid der beide na te noemene getuigen;

Hendrikus Montizaan, horlogiemaker, wonende te Epe, welke aan ons Notaris in tegenwoordigheid van getuigen zijn laatste of uiterste wil zakelijk heeft opgegeven, waarna wij hem steeds in tegenwoordigheid derzelfde getuigen hebben voorgelezen de bewoordingen waarin hij zijn testament ingevolge de door hem gedane opgave hebben in geschrift gebragt, welke luiden als volgt:

“ Ik stel tot eenigen en algeheelen erfgenaam met uitsluiting van alle anderen, die volgens de

“ wet aanspraak op mijne nalatenschap zouden kunnen maken, mijnen broeder Albertus

Montizaan, met welken ik alhier te zamen woon en onze affaire uitoefen.”

Na welke voorlezing door ons Notaris in tegenwoordigheid der getuigen aan den erflater is afgevraagd of het voorgelezene voor hem duidelijk is en zijnen uitersten wil bevat, die daarop toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan Acte. Gedaan en verleden te Epe op voorschreven dagteekening in tegenwoordigheid  van Aart Wagenaar, daglooner en Christiaan Kelder, schoenmaker, beiden wonende te Epe, als getuigen evenals de testateur den Notaris bekend, welke deze acte met de Comparant benevens ons Notaris in wiens bewaring de minute zal verblijven, onmiddelijk na voorlezing geteekend hebben.

H Montizaan

 A Wagenaar                                                                            G W van der Feltz    Notaris                        

   C. Kelder

 


Genealog   V - r                                                                               NA blad 4.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3327

                                                                                                                                              fol. 1.

Deel 14 Nº 1087. Extract uit het register der voorlopige aangiften van openbare verkoopingen van roerende goederen.

Elburg den zeventienden Junij 1867 Compareerde de Heer Roelof Isaac Benten Griffier wonende te Elburg als behoorlijk gemagtigde van den Notaris Johan Hendrik van Meurs residerende te Heerde, die verclaarde dat gemelde Notaris voornemens is in het openbaar te verkoopen.

Op Woensdag den negentienden Junij 1867 ten huize van Montizaan te Heerde gras op stam voor Z. Stoel en H.Montizaan. Waarvan hij acte heeft verzocht en geteekend (was geteekend) R.I. Benten Voor Extract Conform De Ontvanger der registratie (was geteekend) Rambonnet.

Op heden den negentienden Junij achtien honderd zeven en zestig is door ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen, ten verzoeke van Zwier Stoel en Hendrik Montizaan overgegaan tot een publieken verkoop van gras op stam, op voorwaarde dat de betaling der kooppenningen zal moeten geschieden te kantore van den Notaris van Meurs te Heerde voor of op den twee en twintigsten februarij achttien honderd acht en zestig, in guldens van honderd en vijf centen, zullende bij eene latere betaling voor iedere ingegane maand verzuim, nog vijf percent verhooging moeten worden voldaan, terwijl de koopers dadelijk moeten betalen de kosten van zegels en registratie. Het gras moet voor of op den zes en twintigsten Junij eerst komende gemaaid zijn op poene van verbeurte.

Na voorlezing dezer voorwaarden is door ons Notaris overgegaan tot den Verkoop als volgt:

Van Zwier Stoel. In het Schaapsland in het Assendorperbroek onder Heerde.

Numero Een Wicher ten Have Gerritszoon twee en veertig gulden                                        ¦   42, -  

Twee Teunis Boeve een en veertig gulden                                                                                 41, -   

                                                                                                                 Transportere      ¦   83, -  

                                                                                                                                              fol. 2.

                                                                                                                 Per transport      ¦   83, -  

In het Divanskampje in het Assendorperbroek onder Heerde

Ruth Bijsterbosch negen en dertig gulden                                                                                  39, -  

In de Kerkenkamp Harmen Visser twaalf gulden                                                                       12, -  

Twee dezelfde negen gulden                                                                                                       9, -  

Deze kamp is mede in het Assendorperbroek onder Heerde gelegen                                   _______

Tezamen honderd drie en veertig gulden                                                                              ¦  143, - 

Van Hendrik Montizaan

In het Gulbroek onder Heerde

Een Wichem van de Vosse negentien gulden                                          ¦ 19, -

Twee dezelfde dertig gulden                                                                     30, -

Drie dezelfde vijf en dertig gulden                                                             35, -

Tezamen vier en tachtig gulden                                                                                                  84, -   

Totaal twee honderd zeven en twintig gulden                                                                       ¦  227, -  

Gedaan en verleden ten huize van Joachim Montizaan te Heerde, in tegenwoordigheid van Peter Winterink, gemeente-ontvanger, en Daniel Docter, arbeider, beide wonende te Heerde, als getuigen, welke na gedane voorlezing, dez in bewaring verblevene minute, benevens ons Notaris hebben geteekend.

P. Winterink

       D Docter

JHvan Meurs

Notaris

 


Genealog   V - r                                                                               NA blad 5.

Geregistreerd zonder renvooi te Elburg den twee en twintigsten Junij 1800 zeven en zestig, deel 58 folio 153 verso vak 3. Ontvangen voor regt van verkoop                                                                                        ¦   2,40  

 voor 38 opcenten                                                                   - ,915 

drie gulden een en dertig en een halve cent                                                                          ¦   3,315 

                                                                                                                                   De ontvanger                           

                                                                                                                                     Rambonnet                             

 


Genealog   V - r                                                                               NA blad 6.

GA Epe 1997.09.18.

Inv. nr. 2935.

1868                                                                                                                  No 114 van 't Rep.                                                                                                                                                          fol. 1.

                                                                                           

Den veertienden Augustus achttienhonderd acht en zestig verscheen voor Gustaaf Willem van

der Feltz, Notaris te Epe, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene getuigen;

Hendrikus Montizaan, horlogiemaker, wonende te Epe, welke aan ons Notaris in tegenwoordigheid der getuigen, zijn laatste of uiterste wil zakelijk heeft opgegeven, waarna wij hem steeds in tegenwoordigheid derzelfde getuigen hebben voorgelezen de bewoordingen waarin hij zijn testament ingevolge de door hem gedane opgave hebben in geschrift gebragt, welke luiden als volgt:

“ Ik herroep en vernietig alle beschikkingen welke vroeger door mij mogten gemaakt zijn, in

“ zonderheid het testament verleden voor ons Notaris den vijftienden December achttien

“ honderd drie en zestig, en beschouw hetzelve als niet gemaakt zijnde.”

Na welke voorlezing door ons Notaris aan den testateur is afgevraagd of het voorgelezene voor hem duidelijk is en zijnen laatsten wil bevat, die daarop toestemmend heeft geantwoord, alles in tegenwoordigheid der getuigen

Waarvan Acte. Gedaan en verleden te Epe op voorschreven dagteekening in tegenwoordigheid  van Aart Wagenaar, daglooner en Christiaan Kelder, schoenmaker, beiden wonende te Epe, als getuigen evenals de Comparant den Notaris bekend, welke deze acte met den Comparant benevens mij Notaris in wiens bewaring de minute zal verblijven, onmiddelijk na voorlezing geteekend hebben.

H Montizaan

 A Wagenaar                                                                            G W van der Feltz    Notaris                        

   C. Kelder

 


Genealog   V - r                                                                               NA blad 7.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 2954.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op den negenden Juni des jaars achttien honderd vier en tachtig, des middags ten een uur, ten sterfhuize van Bertha Durand hierna genoemd, ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, horlogemaker wonende te Epe voor zich zelven en in hoedanigheid van vader en voogd van rechtswege over Anna - Jannes Gerrits en Aartje Montizaan, eenige nagelaten kinderen en algeheele erfgenamen bij versterf ieder voor een derde gedeelte van

Nº 68.  voornoemde erflaatster Bertha Durand en aan deze door den requirant in huwelijk verwekt.

In tegenwoordigheid van Gerrit Durand, schilder wonende te Vaassen, in hoedanigheid van toezienden voogd over voornoemde minderjarigen.

En nog in tegenwoordigheid van Gijsbertus de Zoete, tuinman wonende in Tongeren onder Epe, benoemd en door den Heer Rechter des Kantons Apeldoorn beëedigd om na te melden roerende goederen voor zoo veel noodig als deskundige te waardeeren.

Ben ik Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Jonker, gemeentebode en Albertus Jonker, smid, beide wonende te Epe, als getuigen.

ter bewaring der rechten van partijen en van ieder die daarbij belang mocht hebben, overgegaan ter boedelbeschrijving van al de roerende goederen, in- en uitschulden, gereed geld, titels en papieren behoorende tot de huwelijksgemeenschap zooals die tusschen den requirant en wijlen voornoemde zijne echtgenoote Bertha Durand, in leven buiten beroep gewoond hebbende te Epe en aldaar ab intestato overleden den drie en twintigsten Januari dezes jaars, in huwelijk bestaan heeft, benevens tot de nalatenschap van laatstgemelde, alles zooals die goederen zich bevinden ten haren sterfhuize staande te Epe Wijk E Numero 50 alwaar dezen inventaris wordt opgemaakt, en zulks volgens opgave van den requirant als sedert het overlijden van zijne echtgenoote in het bezit der onderwerpelijke goederen geweest en sedert gebleven zijnde.

Daartoe vooraf opmerkende:

dat de requirant zijn huelijk met de erflaatster zonder oprichting van huwelijksvoorwaarden, onder de thans bestaande wetgeving heeft voltrokken, en de nalatenschap van de erflaatster uit niets anders bestaat dan uit de onverdeelde helft in de tusschen hen bestaan hebbende huwelijksgemeenschap, welke alzoo als hierna zal worden beschreven.

en als nu ten boedelbeschrijving zelve overgaande zoo wordt gevonden:

In de woonkamer

Twee tafels op vijf gulden vijftig cents                                                                                   ¦   5,50 

Negen stoelen op zes gulden vijf en zeventig cents                                                                     6,75  

                                                                                                                                              12,25 

                                                                                                                                              fol. 2.

                                                                                                                                              12,25 

Vijf stoven op zeventig cents                                                                                                     - ,70 

Drie blikken trommels op een gulden                                                                                          1, -  

Schilderijen en portretten op vier gulden vijftig cents                                                                  4,50 

Een spiegel op een gulden vijftig cents                                                                                       1,50 

Drie koperen ketels op vier gulden                                                                                              4, -  

Vuurgereedschap op een gulden vijftig cents                                                                              1,50 

Drie ijzeren potten op tachtig cents                                                                                           - ,80 

Twee stoffers op veertig cents                                                                                                  - ,40 

Een inktkoker en naaidoos op zeventig cents                                                                             - ,70 

Vier vazen en een doos op twee gulden vijftig cents                                                                   2,50 

Een tabakspot en luciferstandaard op een gulden                                                                         1, -  

Brandhoutkistje op zestig cents                                                                                                 - ,60 

Een schrijfbureau op zeven gulden                                                                                              7, -  

Een hoekbuffet op vier gulden                                                                                                     4, -  

Een kabinet met daarop staande kommen op veertig gulden vijftig cents                                   40,50


Genealog   V - r                                                                               NA blad 8.

Glasgordijnen en horretjes op een gulden vijftig cents                                                                 1,50

Twaalf kopjes en schoteltjes op een gulden vijftig cents                                                              1,50

Een karaft en zes glazen op een gulden tien cents                                                                       1,10

Een koperen koffiekan op een gulden vijf en twintig cents                                                          1,25

Een tinnen koffiekan op vijf en zeventig cents                                                                            - ,75

Zes kopjes en schoteltjes op zeventig cents                                                                               - ,70

Twee en dertig dito op twee gulden vijftig cents                                                                         2,50

Twee witte koffiekannen op zestig cents                                                                                    - ,60

Tien schalen op een gulden tien cents                                                                                         1,10

Een en twintig witte borden op een gulden vijf cents                                                                   1,05

Drie petroleumlampen op twee gulden vijftig cents                                                                     2,50

Twee presenteertrommels op vijftig cents                                                                                  - ,50

Vorken, lepels en messen op een gulden twintig cents                                                                1,20

Een theeblad en een broodbakje op een gulden                                                                           1, - 

Peperbus, twee zoutvaatjes en mosterdpot op vijf en dertig cents                                              - ,35

Een komfoor en een trekpot op vijf en dertig cents                                                                    - ,35

Een melk- en een stroopkan op vijf en twintig cents                                                                   - ,25

Een glazen suikerpot en melkkan op vijftig cents                                                                        - ,50

Een meelvat en tabakspot op dertig cents                                                                                  - ,30

Drie komforen op een gulden twintig cents                                                                                 1,20

Een botervlootje op twintig cents                                                                                              - ,20

Een suikerpot, melkkan, trekpot en spoelkom op een gulden                                                       1, - 

Defecte rommel en aardewerk op een gulden twintig cents                                                         1,20

Vier en vijftig likeur en bierglazen op twee gulden zeventig cents                                                 2,70

Honderd ledige flessen op vier gulden                                                                                         4, - 

Zes karaften op een gulden vijftig cents                                                                                      1,50

Dertig kruiken op een gulden twintig cents                                                                                 1,20

Drankmaten en trechters op een gulden veertig cents                                                                 1,40

Een bed met toebehoren op veertig gulden                                                                                40, - 

Een dito op vijf en twintig gulden                                                                                               25, - 

Vier wollen dekens op tien gulden                                                                                             10, - 

Twee katoenen dekens op zes gulden                                                                                         6, - 

Bedgordijnen op vijf en zeventig cents                                                                                       - ,75

Een en twintig beddenlakens op vijftien gulden                                                                          15, - 

Vijftien slopen op drie gulden                                                                                                      3, -  

                                                                                                                                            216,10

                                                                                                                                              fol. 3.

                                                                                                                                            216,10

Achttien handdoeken op twee gulden zeventig cents                                                                  2,70

Zes theedoekjes op zestig cents                                                                                                - ,60

Een statenbijbel op vijf gulden                                                                                                     5, - 

Boeken op vier en twintig gulden                                                                                              24, - 

Drie parapluien op vijf gulden                                                                                                     5, - 

Spek, vleesch en worst op achttien gulden                                                                                18, - 

Aardappelen op zes gulden                                                                                                         6, - 

Vet op een gulden                                                                                                                      1, - 

Provisievaten op twee gulden vijftig cents                                                                                  2,50

Sigaren op vier gulden                                                                                                                4, - 

Een flacon met zilveren dop op een gulden                                                                                  1, - 

Een zilveren knipje op drie gulden                                                                                               3, - 

Een boek met zilveren krab op vijf gulden                                                                                   5, - 

Gouden oorbellen op drie gulden vijftig cents                                                                             3,50

Een gouden doekspeld op drie gulden                                                                                         3, - 


Genealog   V - r                                                                               NA blad 9.

Een gouden slot met koralen op vier gulden                                                                                 4, - 

van welke laatste zes voorwerpen keur en gewicht onbekend is.

In de werkkamer

Een kachel met toebehooren op twee gulden vijftig cents                                                           2,50

Twaalf stoelen op drie gulden zestig cents                                                                                  3,60

Horloges op zeven en zestig gulden                                                                                           67, - 

Klokken op honderd acht en twintig gulden vijf en twintig cents                                              128,25

Horlogeglazen op dertig gulden                                                                                                 30, - 

Horlogeveeren op tien gulden vijftig cents                                                                                10,50

Horlogesleutels op drie gulden vijf en zeventig cents                                                                   3,75

Horlogekettingen op een gulden vijf en zeventig cents                                                                 1,75

Horlogekasten op twee gulden vijftig cents                                                                                2,50

Klokkenkettingen op vijf gulden vijftig cents                                                                              5,50

Gereedschappen en werktafels op twee en dertig gulden vijftig cents                                        32,50

Oude klokken en rommel op negen en twintig gulden vijftig cents                                             29,50

Op den deel

Een trap en een ladder op negentig cents                                                                                   - ,90

Brandhout en turf op zes gulden                                                                                                  6, - 

Een waschkom en zeepbak op dertig cents                                                                               - ,30

Een koekenpan en hangijzer op een gulden vijf en twintig cents                                                  1,25

Een oliekan en een blik op zestig cents                                                                                      - ,60

Een voederbak en slijpsteen op twee gulden vijf en twintig cents                                                2,50

Een kruiwagen op drie gulden                                                                                                     3, - 

Een hiep en een bijl op twee gulden                                                                                            2, - 

Metselsteenen op drie gulden                                                                                                      3, - 

Een spanzaag en gieter op een gulden vijf en zeventig cents                                                        1,75

Tuingereedschap op een gulden vijf en zeventig cents                                                                 1,75

Drie waschtobben op twee gulden vijf en twintig cents                                                               2,25

Twee emmers op een gulden                                                                                                      1, - 

Een baktrog en manden op een gulden vijftig cents                                                                     1,50

Twee geiten op veertien gulden                                                                                                 14, - 

Een ragebol op vijftig cents                                                                                                       - ,50

Hooi en stroo op drie gulden                                                                                                      3, - 

Timmerhout op zes gulden                                                                                                          6, - 

Een mangel op drie gulden                                                                                                          3, -  

                                                                                                                                            675,80

                                                                                                                                              fol. 4.

                                                                                                                                            675,80

Een kinderstoel op een gulden vijftig cents                                                                                 1,50

Een regenton op een gulden vijftig cents                                                                                     1,50

Een meelzeef en waschbak op een gulden tien cents                                                                   1,10

Een kinderwagen en een vuurmand op een gulden vijf en twintig cents                                        1,25

Een kachel op een gulden                                                                                                           1, - 

Rommel op acht gulden                                                                                                              8, - 

Vrouwenkleederen op twee en veertig gulden                                                                           42, - 

Mans- en kinderenkleederen op acht en zeventig gulden                                                            78, - 

Vijf kruiken op vijf en zeventig cents                                                                                         - ,75

Boonenstokken op een gulden vijf en twintig cents                                                                     1,25

Voorhanden streken drank, bier en likeuren op zes en negentig gulden                                       96, -  

Of te zamen bedragende de som van Negen honderd acht gulden vijftien cents                    ¦ 908,15

Gereede gelden                                                                                                               ======

Een bankbillet van Honderd gulden, twee dito van vijf en twintig gulden, elf rijksdaalders, zes stukken van vijf en twintig centen, twintig stukken van tien cents, twee en dertig stukken van


Genealog   V - r                                                                                                           NA blad 10.

twee en een halve cent en zes honderd vijftig stukken van een cent of te zamen bedragende de som van honderd acht en tachtig gulden dertig cents                                                                                                  ¦ 188,30

Inschulden                                                                                                                        ======

Volgens verklaring van den rendant heeft de onderwerpelijke boedel te vorderen van:

Arie van Vliet te Epe wegens geleend geld Vijf en twintig gulden                                           ¦   25, - 

Gerrit van den Berg Hz. te Gortel onder Epe wegens idem Vijf en twintig gulden                        25, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den vijfden November

laatstleden alhier voor memorie

J.J. Das te Epe wegens idem Vijf en twintig gulden                                                                    25, - 

A. Montizaan te Heerde wegens idem Vijf honderd vijf en zeventig gulden                               575, - 

Hendrikus Berkhoff te Epe wegens idem Twee honderd gulden                                               200, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den zestien Augustus

des vorigen jaars alhier voor memorie

Evert Langevoort te Oene onder Epe wegens idem Twintig gulden                                            20, - 

rente daarvan à vijf ten honderd s’jaars van af een en dertig Januari

laatstleden alhier voor memorie

de weduwe Teunis te Lintel te Oene onder Epe wegens idem vijftig gulden                                50, - 

rente daarvan à vijf ten honderd s’jaars van af vijf en twintig Maart

dezes jaars alhier voor memorie

den Heer Gotheling Vennes wegens geleverde waren Veertig gulden                                         40, - 

G. Apool te Epe wegens geleend geld twee honderd gulden                                                    200, -  

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van                                                      _______

                                                                                                                                            1160, - 

                                                                                                                                              fol. 5.

                                                                                                                                            1160, - 

af den eersten Januari laatstleden alhier voor memorie

Derk van den Berg te Gortel onder Epe wegens idem Twee honderd gulden                            200, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den eersten Maart

laatstleden alhier voor memorie

Berend de Weerd te Emst onder Epe wegens idem Twee honderd gulden                               200, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den eersten Februari

laatstleden alhier voor memorie

Lubbertus Kooiman te Epe wegens idem Honderd gulden                                                       100, - 

rente daarvan à vijf ten honderd s’jaars van af den eersten Maart

laatstleden alhier voor memorie

Gerrit Scholten Gz. te Oene onder Epe wegens idem Honderd gulden                                     100, - 

rente daarvan à vijf ten honderd s’jaars van af den twee en twintigsten Februari

laatstleden alhier voor memorie

Aart Westerink onder Epe wegens idem per resto Honderd veertig gulden                              140, - 

rente daarvan à vijf ten honderd s’jaars van af den twaalfden Januari

des vorigen jaars alhier voor memorie

Hypothecaire obligatien

Een ten laste van Jan van den Hoeve te Epe blijkens acte op den achtsten Januari

achtien honderd vijf en zeventig voor den destijds te Epe standplaats hebbende

Notaris Bloijs verleden per resto groot in hoofdsom Twee honderd gulden                              200, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den eersten Januari

laatstleden alhier voor memorie

Een ten laste van Berend de Weerd Andrieszoon te Emst onder Epe blijkens

acte op den elfden November achtien honderd zes en zeventig voor

voornoemde Notaris Bloijs verleden groot in hoofdsom Duizend gulden                                 1000, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den elfden November

laatstleden alhier voor memorie

 


Genealog   V - r                                                                             NA blad 11.

Een ten laste van Derk van den Berg te Gortel onder Epe blijkens

acte op den twee en twintigsten Maart achtien honderd negen en zeventig voor

voornoemde Notaris Bloijs verleden groot in hoofdsom Duizend gulden                                 1000, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den eersten Maart

laatstleden alhier voor memorie

Een ten laste van Berend de Weerd Andrieszoon voornoemd blijkens

acte op den vier en twintigsten Maart achtien honderd tachtig voor

voornoemde Notaris Bloijs verleden groot in hoofdsom acht honderd gulden                           800, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den eersten Februari           _______  laatstleden alhier voor memorie                                                                                                                               4900, - 

                                                                                                                                              fol. 6.

Een ten laste van Roelof Bonk Janneszoon te Epe blijkens acte op den                                  4900, - 

een en twintigsten Februari achtien honderd een en tachtig voor

voornoemde Notaris Bloijs verleden groot in hoofdsom Duizend gulden                                 1000, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af twee en twintig

Februari laatstleden alhier voor memorie

Een ten laste van Jan Fiks Junior onder Epe blijkens acte op den

achttienden November achtien honderd tachtig voor voornoemde

Notaris Bloijs verleden groot in hoofdsom Twee honderd vijftig gulden                                    250, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den achttienden

November laatstleden alhier voor memorie

Een ten laste van Lambertus Wijnbergen onder Epe blijkens acte op den

veertienden Maart achtien honderd een en tachtig voor voornoemde

Notaris Bloijs verleden groot in hoofdsom vier honderd vijftig gulden                                       450, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den vijftienden

Maart laatstleden alhier voor memorie

Johannes Berkhof te Zuuk onder Epe wegens geleend geld Tien gulden                                     10, - 

diverse personen voortspruitende uit de door den rendant gedreven

zaak vijftig gulden                                                                                                                     50, -  

Of te zamen bedragende de som van zes duizend zes honderd zestig gulden                      ¦   6660, - 

Uitschulden                                                                                                                  ========

Volgens verklaring van den rendant is de onderwerpelijke boedel verschuldigd aan:

Berend Jan Sterken te Oene onder Epe wegens op den een en twintigsten

November des vorigen jaars geleend geld Twintig gulden                                                     ¦   20, - 

Gerrit van Essen Manneszoon onder Epe wegens op den elfden

December des vorigen jaars geleend geld Honderd gulden                                                      100, - 

rente daarvan à vier ten honderd s’jaars van af den elfden December

des vorigen jaars alhier voor memorie

Aart Potkamp Wz. te Terwolde wegens op den eersten Augustus

achttien honderd twee en tachtig geleend geld Vijf en vijftig gulden                                             55, - 

rente daarvan à vier ten honderd s’jaars van af den eersten Augustus

des vorigen jaars alhier voor memorie

Bart Pram te Vaassen wegens op den twintigsten September

achttien honderd drie en tachtig geleend geld Vier en veertig gulden                                           44, - 

rente daarvan à vier ten honderd s’jaars van af den twintigsten September

des vorigen jaars alhier voor memorie

Gerrit van Diel onder Epe wegens op den vijf en twintigsten Juli

des vorigen jaars geleend geld Twee honderd vijf en tachtig gulden                                         285, - 

rente daarvan à vier ten honderd s’jaars van af den                                                             _______

                                                                                                                                              504, - 

                                                                                                                                              fol. 7.

vijf en twintigsten Juli des vorigen jaars alhier voor memorie                                                     504, - 

Clara Alberta Montizaan te Epe wegens op den twee en twintigsten Februari


Genealog   V - r                                                                             NA blad 12.

achttien honderd twee en tachtig geleend geld Zes honderd gulden                                      ¦  600, - 

rente daarvan à vier en een half ten honderd s’jaars van af den twee en

twintigsten Februari laatstleden alhier voor memorie

Derk Vos te Gortel wegens op den eersten Januari achttien honderd

twee en tachtig geleend geld vier honderd vijf en twintig gulden                                               425, - 

rente daarvan à vier ten honderd s’jaars van af den eersten Januari

laatstleden alhier voor memorie

Elsas te Zutphen voor geleverde goederen vijf en vijftig gulden                                                   55, - 

G. Schimmelpennink te Deventer voor geleverde goederen zeven gulden                                     7, - 

Thomas Heijdrijers en Zoon te Schiedam voor geleverde genever

veertien gulden vijf en negentig cent                                                                                         14,95

Of te zamen bedragende de som van zestien honderd vijf gulden

vijf en negentig cents                                                                                                        ¦ 1605,95

                                                                                                                                       =======

Verklarende de rendant alsnog dat door hem met penningen der gemeenschap zijn betaald de begrafeniskosten van de erflaatster bedragen hebbende de som van Vier en zeventig gulden vijftig cents.

Titels en papieren

De grossen der hiervoren vermelde hypothecaire obligatien en bewijzen der losse schuldvorderingen.

Afschrift eener acte op den dertigsten October achttien honderd acht en vijftig voor den destijds te Epe standplaats hebbenden Notaris van der Feltz verleden waarbij door den rendant en Albertus Montizaan te Heerde is aangekocht de huisplaats met tuin waarop staat het huis waarin deze inventaris is opgemaakt en afschrift eener acte op den tienden Juli achttien honderd een en zeventig voor de destijds te Epe standplaats hebbenden Notaris Bloijs verleden, waarbij door den rendant is aangekocht de onverdeelde wederhelft in het hiervoern vermelde huis.

Onroerende goederen

Het huis met grond waarin dezen inventaris wordt opgemaakt en een stuk heide met dennen gelegen aan den grindweg naar Tongeren onder Epe.

En na hiermede bezig te zijn geweest tot des namiddags ten vijf uren en niets meer gevonden of aangetoond zijnde om in dezen inventaris op te nemen of daarin te vermelden, zoo hebben wij deze acte gesloten en de goederen in bewaring gelaten van den rendant, die zich met die bewaring belast en aangenomen heeft die weder te voorschijn te zullen brengen daar, wanneer en aan wien zulks zal behooren.

Tenslotte heeft dienzelfden rendant als sedert het overlijden van de erflaatster het bezit der onderwerpelijke goe-                                                /

                                                                                                                                              fol. 8.

deren geweest en sedert gebleven zijnde, in handen van mij Notaris den eed afgelegd dat hij niets heeft verduisterd, gezien heeft of weet dat iets verduisterd is van de goederen behoorende tot den boedel ten deze beschreven.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij Notaris bekend.

En onmiddelijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen, benevens mij Notaris deze onderteekend.

H Montizaan                           G de Zoete

G. Durand                               A Jonker

G J Jonker

                                                                                                                               W Verkouteren                                           

 

Geregistreerd te Apeldoorn den dertienden Juni 1800 vier en tachtig, deel 83, folio 135 recto,

vak 1. Vier bladen een renvooi. Ontvangen voor recht twee gulden veertig cent.

¦ 2,40                                                                                                De Ontvanger               

                                                                                                                                  van Lohuizen              


Genealog   V - r                                                                             NA blad 13.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 2957.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op den zevenden Mei des jaars achttien honderd zeven en tachtig is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het arrondissement Zutfen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen:

Jetse Jans Das, Gemeente veldwachter wonende te Epe.

N. 739.            Welke comparant erkende wegens aan hem ter leen gegeven gelden wel en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrikus Montizaan, herbergier en horlogemaker wonende te Epe mede alhier verschenen en accepteerende.

Eene hoofdsom groot vijf honderd vijftig gulden met belofte en acceptatie om daarvan van af den eersten Mei laatstleden en alzoo voor het eerst op dien dag in het jaar achttien honderd acht en tachtig te zullen betalen eene rente tegen vier en een half ten honderd in het jaar en daarmede in ieder jaar op dien vervaldag te zullen voortgaan tot den dag der algeheele voldoening der hoofdsom toe, welke ten allen tijde opeischbaar en aflosbaar zal zijn wanneer van de eene of andere zijde ten minste drie maanden te voren tegenzijds opzegging zal zijn gedaan, komende de kosten daarvan in elk geval ten laste van den debiteur.

Tot zekerheid en waarborg voor alle betalingen altijd franco aan handen en ten woonhuize van den crediteur, zijne erven of rechtverkrijgenden zonder korting voor belastingen die bij eenige wet mogten worden ingevoerd, zoo van hoofdsom als van renten en eventueel aan te wenden kosten, mitsgaders voor de prompte en volledige nakoming dezer acte heeft de comparant debiteur verbonden en verhypotheceerd:

Een huis met omgelegen bouwland staande en gelegen in Loohuizen onder Epe, kadastraal bekend Gemeente Eep en Oene Sectie U nummer 1858 huis en bouwland groot veertien aren, twintig centiaren, een stuk heide onder Epe kadastraal bekend Gemeente Eep en Oene Sectie A nummer 543 heide groot een hectare, twee en zestig aren, zeventig centiaren, benevens een stuk grond met hakhout onder Epe de Herder genaamd kadastraal bekend Gemeente Eep en Oene Sectie U nummers 5 hakhout, 6 en 7 dennenboomen te zamen groot een hectare, zeventien aren, dertig centiaren.                                   /

                                                                                                                                              fol. 2.

Voorts is door den crediteur speciaal bedongenen door den debiteur uitdrukkelijk toegestemd:

Dat deze laatste de op de grond staande gebouwen tot de herbouw-waarde in eene solide maatschappij ter keuze en ten genoege van den crediteur, zoolang het tegenwoordig verband zal bestaan, onafgebroken voor brandschade zal moeten verzekerd houden en daarvan jaarlijks bij de betaling der renten door vertoon van de kwitantie der betaalde premie zal moeten doen blijken.

Dat ingeval die goederen brandschade mogt overkomen de assurantiepenningen tot het beloop der hoofdsom en verschuldigde renten daarenboven in de plaats dezer onderzetting zullen treden.

Dat in dat geval alsmede in geval van beslag door derden op de verbonden goederen, of bij gebreke van den debiteur in de stipte betaling der renten jaarlijks op den vervaldag of uiterlijk binnen eene maand daarna of in de prompte en volledige nakoming dezer acte, benevens wanneer de verbonden goederen mogten worden verkocht of door toedoen van den debiteur in waarde mogten verminderen, de hoofdsom dadelijk opvorderbaar zal zijn.

Dat ingeval van willigen verkoop er ten aanzien van den crediteur geene zuivering zal plaats hebben wegens de verbonden goederen, dus ook buiten zijne schriftelijke toestemming niet verhuurd of in gebruik aan derden zullen mogen gegeven worden, terwijl, ingeval de debiteur in strijd met dit beding mogt handelen alle deswege door hem aangegane overeenkomsten nietig en van onwaarde zullen zijn; dat er in geen geval vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen plaats hebben.

Dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of van de betaling der verschuldigde renten, de crediteur onherroepelijk zal zijn gemachtigd de verbonden goederen in het openbaar  te doen verkoopen op voorwaarden en plaats als hij raadzaam zal oordeelen, den kooper te


Genealog   V - r                                                                             NA blad 14.

stellen in den eigendom, het bezit en genot, de opbrengst te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit te verhalen zoowel de hoofdsom als de verschuldigde renten en de kosten.

En dat de debiteur altijd in gebreke zal zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn.

De kosten welke door deze acte reeds veroorzaakt zijn en nog zullen worden zijn en blijven geheel voor rekening van den debiteur, die zijne toestemming geeft tot al zoodanige inschrijvingen als de crediteur raadzaam zal                               /

                                                                                                                                              fol. 3.

oordeelen te nemen tot behoud van zijn recht van onderzetting en die voor de tenuitvoerlegging dezer acte zoo voor zich zelve als voor zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden onherroeplijk woonplaats kiest ten kantore alwaar deze minute blijft berusten.

                                                                 Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe in tegenwoordigheid van den Heer Aleid Rambonnet kandidaat-notaris en Gerrit Jan Jonker gemeentebode, beide wonende te Epe, als getuigen.

En onmiddelijk na voorlezing hebbende comparanten met de getuigen en mij Notaris deze acte onderteekend.

J J Das

H Montizaan

G.J. Jonker

A Rambonnet

        W Verkouteren

 

Geregistreerd te Apeldoorn den elfden Mei 1800 zeven en tachtig, deel 87, folio 12 recto,

vak 7. Twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent.

¦ 1,20                                                                                                 De ontvanger                    

                                                                                                                                  van Lohuizen                   

 

Eerste Grosse uitgegeven op den elfden Juni achtien honderd zeven en tachtig, ten verzoeke van Hendrikus Montizaan crediteur.

                                                                       W. V.

 

 


Genealog   V - r                                                                             NA blad 15.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 2958.                                                                                                                         fol. 1.

 

Op den achttiende April des jaars achttien honderd negen en tachtig zijn voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe,

N 1166.           in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen verschenen:

1. Lambertus Scholten, bakker en winkelier, wonende te Epe, voor zich en als gemachtigde van Gerrit Durand, schilder wonende te Terwolde, deze weder in hoedanigheid van toezienden voogd over nagenoemde minderjarigen;

2. Reinder van Putten, winkelier wonende te Epe

3. Hendrikus Montizaan, horlogemaker, wonende te Epe, zoovoor zich zelve als in hoedanigheid van vader en voogd over Anna-; Jannes Gerrits- en Aartje Montizaan, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Bertha Durand.

Ontleenende de comparant Scholten zijne lastgeving aan eene akte onderhands geteekend te Terwolde den zestienden april dezes jaars en welke akte na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend te zijn, aan deze minuut gehecht.

Welke comparanten verklaarden te willen overgaan tot scheiding en verdeeling van een tusschen de comparanten Lambertus Scholten, Reinder van Putten en Hendrikus Montizaan en zijne kinderen in onverdeelden eigendom bezeten wordend gebouw, gebruikt wordende voor Godsdienstoefening met omgelegen grond te Epe kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene, Sectie U, nummers 1491, kerk en erf, 1492 bouwland, 1493 bouwland, te zamen groot zeventig aren, negentig centiaren.

Daartoe vooraf te kennen gevende:

dat gemeld onroerend goed door de comparanten sub 1, 2 en 3, wat den grond betreft voor gezamenlijke rekening is gekocht bij akte onderhands geteekend elf augustus achttien honderd een en zeventig, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den achtsten September daaraanvolgende, deel 550 nummer 37, terwijl het gebouw voor gezamenlijke rekening is gesticht;                                                      /

                                                                                                                                              fol. 2.

dat de comparant Hendrikus Montizaan in gemeenschap van goederen was gehuwd met Bertha Durand, die te Epe ab intestato is overleden den drie en twintigsten Januari achttien honderd vier en tachtig, tot hare erfgenamen nalatende hare kinderen de bovengenoemde minderjarigen; dat de deelgenooten voor aankoop van den grond en stichting van het gebouw hebben aangegaan een geldleening per resto groot vijf honderd dertig gulden, oorspronkelijk bij de weduwe Gerrit Scholten, thans aan den comparant Lambertus Scholten verschuldigd;

dat gemeld onroerend goed is gewaardeerd door Bart Johannes ter Haar, timmerman, Gijsbertus de Zoete, opzichter en Aart van Essen Hendrikszoon, landbouwer, allen wonende onder Epe als door partijen benoemde en door den heer Kantonrechter te Apeldoorn beeedigde deskundigen;

dat blijkens het aan deze akte vastgehecht rapport van genoemde deskundigen het onroerend goed door hen is geschat op de som van vijf honderd dertig gulden;

dat in gemeld onroerend goed alzoo zijn gerechtigd, en in gemelde schuld moeten dragen de comparanten Lambertus Scholten en Reinder van Putten elk voor een derde, de comparant Hendrikus Montizaan voor een zesde en de genoemde minderjarigen te zamen voor een zesde gedeelte;

En als nu ter toebedeeling overgaande zoo wordt met onderling goedvinden toebedeeld:

aan den comparant Lambertus Scholten het hierboven genoemde onroerend goed ter waarde van vijf honderd dertig gulden, waarvoor hij voor zijne rekening neemt de geheele bovengemelde vordering voor een gelijk bedrag.

En verklaarden de deelgenooten hiermede het in deze beschreven actief en passief volkomen te hebben verdeeld endeswege niets meer van elkander te vorderen te hebben. Het onroerend goed                                                          /


Genealog   V - r                                                                             NA blad 16.

                                                                                                                                              fol. 3.

gaat over in den staat waarin het zich thans bevindt met alle lusten en lasten, zonder nadere verrekening voor onder- of overmaat, onder verplichting om daarvan alle lasten te voldoen van af primo Januari dezes jaars.

Zijnde deze akte verleden onder goedkeuring en in tegenwoordigheid van den Edelachtbaren heer Jonkheer Meester Gustaaf Willem Mollerus, rechter van het kanton Apeldoorn, wonende aldaar.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

                                                                Waarvan Akte.

Gedaan en verleden in de gerechtszaal van het Kantongerecht te Apeldoorn, opdatoi als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Kolber, brigadier der Rijksveldwacht en Jan Bakker, gasfitter, beiden wonende te Apeldoorn als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze onderteekend.

L. Scholten                   H Montizaan

   Re van Putten

   G W Mollerus

                       J Kolber

                        J Bakker

W. Verkouteren

 

Geregistreerd te Apeldoorn drie en twintig April 1800 negen en tachtig deel 88 folio 161 recto vak 2. Twee bladen één renvooi. Ontvangen voor recht negen en zeventig en een halve cent.

¦ 0,795                                                                                               De Ontvanger                  

 


Genealog   V - r                                                                             NA blad 17.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 5542.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op den dertiende April des jaars achttien honderd zes en negentig, des morgens ten tien uur ten sterfhuize van Hendrikus Montizaan hierna genoemd, ten verzoeke en in tegenwoordigheid van:

Albertus Montizaan, horlogemaker wonende te Heerde, in hoedanigheid van voogd over

N 2720.           Aartje Montizaan

Anna Montizaan, buiten beroep wonende te Epe en

Jannes Gerrits Montizaan, horlogemaker wonende te Epe.

In tegenwoordigheid van Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notarisklerk, wonende te Epe in hoedanigheid als lasthebber van Gerrit Durand, schilder wonende te Terwolde deze in de hoedanigheid van toeziende voogd over voornoemde minderjarige.

Blijkende van die lastgeving uit een acte onderhands geteekend te Terwolde den tienden April laatstleden en welke acte, na vooraf door de lasthebber, in tegenwoordigheid van mij Notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door alle onderteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

En nog in tegenwoordigheid van Gijsbertus de Zoeten, opzichter wonende te Tongeren onder Epe als door partijen benoemd door den Heer Rechter des Kanton Apeldoorn beëedigd om na te melden roerende goederen als deskundige te waardeeren.

Ben ik Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van Steven Doornink, bakker en Gerit Jan Jonker, gemeentebode, beide wonende te Epe als getuigen, overgegaan ter boedelbeschrijving van alle roerende goederen, in- en uitschulden, gereed geld, titels en papieren behoorende tot den boedel van wijlen Hendrikus Montizaan, in leven horlogemaker, gewoond hebbende te Epe en aldaar ab intestato overleden den vijfden Maart dezes jaars, waarmede nog vermengd is de nalatenschap van wijlen zijne echtgenoote Bertha Durand overleden te Epe den drie en twintigsten Januari achttien honderd vier en tachtig welke is beschreven bij acte op den negenden Juni van dat jaar ten overstaan van mij Notaris verleden, alles zooals die goederen zich bevinden ten zijnen sterfhuize staande te Epe Wijk E Numero 61, en zulks volgens opgave van den requirant Jannes Gerrits Montizaan als sedert het overlijden van zijnen vader in het bezit der onderwerpelijk goederen geweest en sedert gebleven zijnde.

Daartoe vooraf opmerkende:

dat de erflater tot erfgenamen heeft nagelaten zijne uit zijn huwelijk met wijlen voornoemde Bertha Durand geboren kinderen, de requiranten Anna- en Jannes Gerrits Montizaan met voornoemde                                                    /

                                                                                                                                              fol. 2.

minderjarige, ieder voor een derde gedeelte.

En als nu ter boedelbeschrijving overgaande zoo wordt gevonden:

vier tafels door den deskundige gewaardeerd op acht gulden vijftig cent                               ¦    8,50 

twee en dertig stoelen op vier en dertig gulden                                                                           34, -  

zes stoven op een gulden vijf en twintig cent                                                                               1,25 

zeven schilderijen op vijf gulden vijftig cent                                                                                5,50 

drie spiegels op negen gulden                                                                                                      9, -  

drie lampen op zes gulden vijftig cent                                                                                         6,50 

kabinet op acht en dertig gulden                                                                                                38, -  

bureau op zeven gulden                                                                                                              7, -  

hoekbuffet op vier gulden                                                                                                           4, -  

pendule tien gulden vijftig cent                                                                                                 10,50 

schoorsteen en kastornamenten op vier gulden vijftig cent                                                          4,50 

raamgordijnen en horretjes op vier gulden                                                                                   4, -  

karaffen, bier en likeurglazen op zes gulden                                                                                 6, -  

kruiken en flesschen op drie gulden                                                                                             3, -  


Genealog   V - r                                                                             NA blad 18.

maten en trechters op een gulden vijftig cent                                                                              1,50 

glas en aardewerk op twintig gulden                                                                                          20, -  

koffiemolen en kannen op drie gulden                                                                                         3, -  

twee waterketels op een gulden vijftig cent                                                                                1,50 

vorken, lepels en messen op drie gulden                                                                                      3, -  

ijzeren potten en vuurgereedschap op vijf gulden                                                                          5,-   

doofpot op zes gulden                                                                                                                6, -  

drie trommels op een gulden vijf en twintig cent                                                                          1,25 

bedden met toebehooren op honderd twintig gulden                                                                120, -  

bedlinnen op achttien gulden                                                                                                     18, -  

huishoudelijk linnen op vier gulden                                                                                              4, -  

twee kachels en een gruisbak op negen gulden                                                                            9, -  

boeken en een Statenbijbel op zeven en twintig gulden                                                              27, -  

keukengereedschap op vier gulden                                                                                             4, -  

vleesch, spek, aardappelen en inmaak op dertig gulden                                                             30, -  

linnenkastje op zeven gulden                                                                                                       7, -  

chiffonnière op vijf gulden                                                                                                           5, -  

ledikant op vier gulden                                                                                                                4, -  

bloemenstandaard en tabakspot op een gulden vijftig cent                                                          1,50 

mangel op vier gulden                                                                                                                 4, -  

wieg en kinderstoel op vijf gulden                                                                                               5, -  

heden en manden op zes gulden                                                                                                  6, -  

slieten en planken op zeven gulden                                                                                              7, -  

hooi en stroo op twee gulden vijftig cent                                                                                    2,50 

fornuispot op zes gulden vijftig cent                                                                                           6,50  

                                                                                                                                            443,50 

                                                                                                                                              fol. 3.

                                                                                                                                            443,50 

kruiwagen en slijpsteen op vier gulden vijftig cent                                                                       4,50 

zes banken op vier gulden vijftig cent                                                                                         4,50 

trap en ladder op drie gulden                                                                                                      3, -  

voerbak en baktrog op vier gulden                                                                                              4, -  

ledige vaten en turfkisten op twee gulden vijftigcent                                                                    2,50 

twee geiten op dertien gulden                                                                                                    13, -  

zaag, bijl en hakmes op twee gulden vijf en zeventig cent                                                            2,75 

kooi met twee duiven op een gulden vijftig cent                                                                          1,50 

eenige defecte rommel op twee gulden vijftig cent                                                                      2,50 

horlogemakersgereedschap op twee en dertig gulden vijftig cent                                               32,50 

twaalf klokken op vijf en zeventig gulden                                                                                   75, -  

dertien horloges op drie en zestig gulden                                                                                   63, -  

kettingen, glazen, veeren enzoovoorts op twaalf gulden                                                              12, -  

oude klokken en losse stukken op vijf en twintig gulden                                                             25, -  

sterke dranken en likeuren op honderd twintig gulden                                                              120, -  

tuingereedschap op twee gulden                                                                                                 2, -  

twee regentonnen op en gulden vijftig cent                                                                                 1,50 

manskleederen op acht en twintig gulden                                                                                   28, -  

flacon met zilveren dop op een gulden                                                                                         1, -  

zilveren knipje op drie gulden                                                                                                      3, -  

boek met zilveren krap op vijf gulden                                                                                          5, -  

gouden oorbellen op drie gulden vijftig cent                                                                               3,50 

gouden doekspeld op drie gulden                                                                                               3, -  

gouden slot met koralen op vier gulden                                                                                       4, -  

eenig oud zilver op acht en twintig gulden                                                                                  28, -  


Genealog   V - r                                                                                                           NA blad 19.

Van alle welke gouden en zilveren voorwerpen keur en gewicht onbekend zijn.                 ________

Of te zamen bedragende acht honderd acht en tachtig gulden vif en twintig cent                   ¦ 888,25 

Gereed geld, bestaande in diverse muntspecien voor en bedrag van vier en                        =======

zeventig gulden een en zeventig en een halve cent                                                             ¦   74,71½

Inschulden                                                                                                                       =======

Volgens verklaring van den rendant heeft de onderwerpelijke boedel te vorderen van:

Hypothecaire obligatien

eene ten laste van Jacob Buisman te Epe groot honderd gulden blijkens acte op den dertienden Mei achttien honderd vijf en tachtig voor mij Notaris verleden                                                                                       ¦   100, -  

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den eersten April laatstleden voor                                                                                        memorie

eene ten laste van Derk Jan Visch Fiks te Oene blijkens acte op den                      /

                                                                                                                                              fol. 4.

eersten November achttienhonderd negentig voor mij Notaris verleden

groot in hoofdsom twee honderd vijftig gulden                                                                    ¦   250, -  

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den eersten November laatstleden voor                                                                               memorie

eene ten laste van Gerrit Scholten Geurtszoon te Oene blijkens acte op

den negenden Februari achttien honderd zeven en tachtig voor

mij Notaris verleden groot in hoofdsom vier honderd gulden                                                    400, -  

rente daarvan vanaf den eersten Januari laatstleden ad

vier en een half ten honderd in het jaar voor                                                                         memorie

eene ten laste van Jetze Jans Das te Epe blijkens acte op

den zevenden Mei achttien honderd zeven en tachtig voor

mij Notaris verleden groot in hoofdsom vijf honderd vijftig gulden                                            550, -  

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den eersten Mei laatstleden voor                                                                                         memorie

eene ten laste van Derk Johan Logtenberg te Epe blijkens acte op

den derden October achttien honderd negen en tachtig voor

mij Notaris verleden groot in hoofdsom achttien honderd gulden                                            1800, -  

rente daarvan vanaf den eersten October achttien honderd 

vier en negentig tegen vier en een half ten honderd in het jaar

waarop echter is betaald vijf en veertig gulden voor                                                             memorie

eene ten laste van Jan van de Hoeve te Epe blijkens acte op

den achtsten Januari achttien honderd vijf en zeventig voor

Notaris Bloijs van Treslong te Epe verleden groot in hoofdsom

drie honderd vijftig gulden                                                                                                       350, -  

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den eersten Januari laatstleden voor                                                                                     memorie

eene ten laste van Derk van den Berg te Gortel blijkens acte op

den twee en twintigsten Maart achttien honderd negen en zeventig

voor voornoemden Notaris Bloijs van Treslong te Epe verleden

groot in hoofdsom duizend gulden                                                                                         1000, -  

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den eersten Maart laatstleden voor                                                                                      memorie

eene ten laste van Berend de Weerd te Emst blijkens acte op                                         _________

den vier en twintigsten Maart                                                                                                4450, -  

                                                                                                                                              fol. 5.

                                                                                                                                            4450, -  

achttien honderd tachtig voor voornoemden Notaris Bloijs

verleden groot in hoofdsom acht honderd gulden                                                                     800, -  

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den eersten Februari des vorigen jaars voor                                                                         memorie


Genealog   V - r                                                                             NA blad 20.

eene ten laste van Hendrik Gerrit Mulder onder Epe blijkens acte op

den zes en twintigsten Januari achttien honderd zeven en tachtig voor

mij Notaris verleden groot in hoofdsom vier honderd gulden                                                    400, -   

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den eersten Februari laatstleden voor memorie

eene ten laste van denzelfde blijkens acte op den negenden Januari

achttien honderd een en negentig voor mij Notaris verleden

groot in hoofdsom drie honderd gulden                                                                                   300, -   

rente daarvan als voren voor                                                                                               memorie

eene ten laste van Lulof de Wilde te Epe blijkens acte op

den eersten Maart achttien honderd negentig voor mij Notaris

verleden groot in hoofdsom twee honderd gulden                                                                    200, -   

rente daarvan als voren vanaf den eersten Februari

des vorigen jaars voor                                                                                                         memorie

eene ten laste van Reinder van Zuuk Junior te Epe blijkens acte op

den een en twintigsten Februari achttien honderd een en tachtig

voor voornoemden Notaris Bloijs verleden groot

in hoofdsom duizend gulden                                                                                                  1000, -   

rente daarvan als voren vanaf den twee en twintigsten Februari

laatstleden voor                                                                                                                  memorie

eene ten laste van Gerrit Jan Logtenberg te Epe blijkens acte op

den negentienden Mei achttien honderd twee en negentig voor

mij Notaris verleden groot in hoofdsom drie honderd vijftig gulden                                           350, -   

rente daarvan als voren vanaf den negentienden Mei

laatstleden voor                                                                                                                  memorie

eene ten laste van Derk Jan Fiks te Oene blijkens acte op

den tienden Januari achttien honderd vijf en tachtig voor

mij Notaris verleden groot in hoofdsom vier honderd gulden                                                    400, -   

rente daarvan als voren vanaf den eersten Januari

laatstleden voor                                                                                                                  memorie

eene ten laste van Berend de Weerd voornoemd blijkens acte op                                                    

den elfden November achttien honderd zes en zeventig voor

voornoemden Notaris Bloijs verleden groot in

hoofdsom duizend gulden                                                                                                     1000, -  

rente daarvan als voren vanaf den elfden November

laatstleden voor                                                                                                                  memorie

                                                                                                                                            8900, -  

                                                                                                                                              fol. 6.

eene ten laste van Jan Fiks onder Epe blijkens acte op                                                          8900, -  

den achttienden November achttien honderd tachtig voor

voornoemden Notaris Bloijs verleden groot in

hoofdsom twee honderd vijftig gulden                                                                                     250, -  

rente daarvan als voren vanaf den achttienden November                                                                

laatstleden voor                                                                                                                  memorie

Losse schuldvorderingen

eene ten laste van Johannes Montizaan te Heerde groot vijftig gulden                                         50, -  

eene ten laste van Hendrik van Putten Janszoon te Emst

groot drie honderd gulden                                                                                                       300, -  

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den vijftienden November laatstleden voor                                                                          memorie

eene ten laste van Derk van den Berg te Gortel

groot twee honderd gulden                                                                                                     200, -  

 


Genealog   V - r                                                                             NA blad 21.

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den eersten Maart des vorigen jaars voor                                                                            memorie

eene ten laste van Johannes Logtenberg te Epe groot honderd gulden                                      100, -  

rente daarvan als voren vanaf den vijf en twintigsten Augustus                                                          

achttien honderd drie en negentig voor                                                                                 memorie

eene ten laste van Derk Jan Fiks te Oene groot vijf en tachtig gulden                                         85, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten November laatstleden voor                                  memorie

eene ten laste van Arend Jan Geerhof te Oene groot honderd gulden                                       100, -  

rente daarvan als voren vanaf den tienden April laatstleden voor                                           memorie

eene ten laste van Arie Witmam te Oene

groot drie honderd vijf en twintig gulden                                                                                  325, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten Februari laatstleden voor                                     memorie

eene ten laste van H.G. Mulder voornoemd groot honderd negentig gulden                              190, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten Juli laatstleden voor                                             memorie

eene ten laste van de erven van Gerrit van de Voste te Zuuk

groot honderd gulden                                                                                                             100, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten September laatstleden voor                                  memorie

eene ten laste van de erven van Aart Westerink te Epe

groot per resto honderd veertig gulden                                                                                    140, -  

rente daarvan als voren vanaf den twaalfden Januari laatstleden voor                                    memorie

eene ten laste van de Kerk van Oene te Oene groot vier honderd gulden                                 400, -  

rente daarvan als voren vanaf den dertigsten Augustus laatstleden                                        _______

tegen vier en een vierde                                                                                                     11 140, -  

                                                                                                                                              fol. 7.

                                                                                                                                         11 140, -  

ten honderd in het jaar voor                                                                                                memorie

eene ten laste van Berend de Weerd te Emst groot twee honderd gulden                                 200, -   

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar vanaf

den eersten Februari des vorigen jaars voor                                                                         memorie

eene ten laste van Jan van de Voste Gerritszoon te Epe

groot twee honderd gulden                                                                                                     200, -   

rente daarvan als voren vanaf den eersten Augustus laatstleden voor                                    memorie

eene ten laste van L. Kooiman te Epe groot honderd gulden                                                    100, -   

rente daarvan als voren vanaf den eersten Maart des vorigen jaars voor                               memorie

eene ten laste van Gerrit Scholten Geurtszoon te Oene

per resto groot vijftig gulden                                                                                                     50, -  

rente daarvan als voren vanaf den twee en twintigsten Februari laatstleden voor                    memorie

eene ten laste van Gerrit Brummel Derkszoon te Epe groot zeventig gulden                                70, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten Februari laatstleden voor                                     memorie

eene ten laste van Jan Schipper te Epe groot zestig gulden                                                         60, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten Januari

achttien honderd vier en negentig voor                                                                                 memorie

eene ten laste van Jan Kers te Epe groot twee honderd gulden                                                200, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten Januari laatstleden voor                                        memorie

eene ten laste van Derk Jan Vos te Emst groot honderd gulden                                                100, -  

rente daarvan als voren vanaf den tienden December laatstleden voor                                  memorie

eene ten laste van Aart Visch onder Epe groot zestig gulden                                                      60, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten Februari

achttien honderd vier en negentig voor                                                                                 memorie

eene ten laste van Evert Langevoort te Oene groot twintig gulden                                              20, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten Januari achttien honderd

drie en negentig tegen vijf ten honderd in het jaar voor                                                         memorie

eene ten laste van denzelfde groot drie gulden vijftig cent                                                            3,50 


Genealog   V - r                                                                                                           NA blad 22.

eene ten laste van H.G. Mulder voornoemd groot vijftig gulden                                                  50, -  

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar                                                 _______

vanaf den acht en twin-                                                                                                     12253,50 

                                                                                                                                              fol. 8.

                                                                                                                                        12253,50 

tigsten Februari laatstleden voor                                                                                          memorie

eene ten laste van Tijmen Bosch te Epe groot vier gulden vijftig cent                                           4,50 

eene ten laste van Gerrit van den Berg te Gortel groot vijf en twintig gulden                                25, -  

rente daarvan als voren vanaf den vijfden November laatstleden voor                                   memorie

eene ten laste van G. H. Westhoff te Vaassen groot vier honderd gulden                                  400, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten Maart laatstleden voor                                         memorie

eene ten laste van W. Hanekamp te Oene per resto groot vijftien gulden                                    15, -  

rente daarvan als voren vanaf den eersten Mei

achttien honderd negentig voor                                                                                            memorie

eene ten laste van Johannes Bekamp te Epe per resto groot dertien gulden                                13, -  

rente daarvan als voren vanaf den twee en twintigsten November

achttien honderd vier en tachtig voor                                                                                   memorie

eene ten laste van Jan Willem van de Bremen te Epe

groot negen en twintig gulden                                                                                                    29, -  

rente daarvan als voren vanaf den dertigsten Juli laatstleden voor                                          memorie

eene ten laste van Derk Johan Logtenberg voornoemd per resto

groot vijf en twintig gulden                                                                                                        25, -  

rente daarvan als voren vanaf den dertienden November

achttien honderd negentig voor                                                                                            memorie

eene ten laste van Tijmen Brummel te Epe groot vijf en twintig gulden                                        25, -  

rente daarvan als voren vanaf den achttienden Juni

achttien honderd een en negentig voor                                                                                 memorie

eene ten laste van J.G. van Wageningen te Epe groot vijf en twintig gulden                                 25, -  

eene ten laste van Gerrit Jan Witman te Oene

per resto groot vijf en twintig gulden                                                                                          25, -  

rente daarvan als voren vanaf den achttienden Januari

achttien honderd vier en negentig voor                                                                                 memorie

eene ten laste van Bartus van Zuuk onder Epe per resto groot negen gulden                                 9, -  

eene ten laste van J. Heeres te Heerde groot zestig gulden                                                         60, -  

rente daarvan als voren vanaf den dertigsten November

achttien honderd een en negentig voor                                                                                 memorie

eene ten laste van Albertus Montizaan te Heerde groot vijf en twintig gulden                              25, -  

denzelfde groot twee honderd gulden                                                                                      200, -   

                                                                                                                                          13134, -  

                                                                                                                                              fol. 9.

                                                                                                                                          13134, -  

eene ten laste van Gerrit Bosch te Vaassen

groot een en dertig gulden vijf en twintig cent                                                                           31,25 

eene ten laste van Derk Johan Logtenberg te Epe groot acht en twintig gulden                           28, - 

eene ten laste van A.J. Geerhof te Oene groot drie gulden                                                           3, - 

diverse personen voortspruitende uit het door den erflater gedreven beroep

groot negentig gulden twintig cent                                                                                            90,20

Of te zamen bedragende dertien duizend twee honderd zes en tachtig gulden                   _________

vijf en veertig cent                                                                                                          ¦ 13286,45

Uitschulden                                                                                                                    ========

Volgens verklaring van den rendant is de onderwerpelijke boedel verschuldigd aan:

H. Buesman te Oene wegens op den eersten Februari achttien honderd

negen en tachtig in bewaring genomen geld, twee honderd gulden                                       ¦   200, -  


Genealog   V - r                                                                             NA blad 23.

rente daarvan tegen drie en een half ten honderd in het jaar

van af den eersten Februari laatstleden voor                                                                        memorie

G. van Essen Hzoon te Heerde wegens idem op den achttienden Mei

achtien honderd zeven en tachtig honderd negentig gulden                                                       190, -  

rente als voren van af den achttienden Mei laatstleden voor                                                  memorie

Harmen Scholten te Epe wegens idem op den vijfden Februari

laatstleden drie honderd gulden                                                                                               300, -  

rente daarvan tegen drie ten honderd van af gemelden datum voor                                       memorie

Johannes Mentink wegens idem op den eersten Maart des vorigen jaars

vijf honderd vijftig gulden                                                                                                        550, -  

rente daarvan tegen drie ten honderd van af den eersten Februari

laatstleden voor                                                                                                                  memorie

Reinder van Zuuk Junior te Epe wegens idem op den vijfden December

laatstleden honderd gulden                                                                                                      100, -  

rente daarvan tegen vier en en half ten honderd in het jaar

van af gemelden datum voor                                                                                                memorie

Johannes Mentink voornoemd wegens geleend geld op den twintigsten Maart

laatstleden honderd gulden                                                                                                      100, -  

Albertus Montizaan te Heerde wegens voorgeschoten geld

elf gulden tachtig cent                                                                                                              11,80 

aan de requiranten Anna en Jannes Gerrits Montizaan en voornoemde

minderjarige wegens aan hen toebedeeld blijkens acte op den vijf en twintigsten

Augustus achttien honderd twee en negentig voor mij Notaris verleden en in

dezen boedel gevloeid vier honder acht en zeventig gulden tien cent                                        478,10 

aan dezelfden wegens de hun toekomende helft in de opbrengst van een

verkocht stuk land vier honderd gulden                                                                                   400, -  

Gebroeders van Haaren te Arnhem wegens geleverde drank

zes gulden vijf en zestig cent                                                                                                      6,65 

J.H. Hulsink te Harderwijk wegens idem dertien gulden vijf en negentig cent                             13,95  

                                                                                                                                          2350,50 

                                                                                                                                            fol. 10.

                                                                                                                                          2350,50 

Mispelblom te Zutphen wegens idem vijf gulden vier en zestig cent                                             5,64 

Thomas Heiligers en Zonen te Schiedam voor idem elf gulden                                                    11, -   

Of te zamen bedragende twee duizend drie honderd zeven en zestig gulden

veertien cent                                                                                                                    ¦ 2367,14 

Titels en papieren                                                                                                           ========

De grossen der hiervoor vermelde hijpothecaire obligatien en bewijzen der losse schuldvorderingen.

Afschrift eener acte den dertigsten October achttien honderd acht en vijftig voor den destijds te Epe standplaats hebbende Notaris van der Feltz verleden waarbij door den erflater en Albertus Montizaan te Heerde is aangekocht de huisplaats met tuin waarop staat het huis waarin deze inventaris wordt opgemaakt en afschrift eener acte op den dertienden Juli achttien honderd een en zeventig voor voornoemden Notaris Bloijs verleden, waarbij door den (rendant is aangekocht zegge) erflater is aangekocht de onverdeelde wederhelft in voormelde goederen.

eene onderhandsche acte gedagteekend den een en dertigsten Juli achttien honderd vier en tachtig waarbij is aangekocht de overdeelde helft in een dennenbosch te Heerde, sectie K numero 23.

eene onderhandsche acte gedagteekend den twaalfden Juli achttien honderd twee en en negentig waarbijm is aangekocht een dennenbosch onder Epe sectie A numero 586.

Onroerende goederen

Het huis met grond, waarin de inventaris wordt opgemaakt, Gemeente Epe en Oene sectie U numero 2059.


Genealog   V - r                                                                             NA blad 24.

Een stuk heide met dennen onder Epe sectie A numero 591 en

Een stuk grond onder Epe sectie A numero 582

en de onverdeelde helft van een dennenbosch onder Heerde.

En na hiermede bezig te zijn geweest tot den namiddag ten drie uur en niets meer gevonden of aangetoond zijnde om in dezen inventaris op te nemen of daarin te vermelden zoo hebben wij deze acte gesloten en de goederen in bewaring gelaten van den rendant Jannes Gerrits Montizaan, die zich met die bewaring belast en aangenomen heeft, die weder te voorschijn te zullen brengen daar wanneer en aan wien zulks zal behooren.

Tenslotte heeft dienzelfden rendant als sedert het overlijden van den erflater in het bezit der onderwerpelijke goederen geweest en sedert gebleven zijnde in handen van mij Notaris     /

                                                                                                                                            fol. 11.

den eed afgelegd, dat hij niets heeft verduisterd noch gezien heeft noch weet, dat iets verduisterd is van de goederen behoorende tot den boedel ten dage beschreven.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij Notaris bekend.

Een onmiddelijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen benevens mij Notaris deze onderteekend.

A Montizaan                A Montizaan                            J G Montizaan

H.J.L. Blankhart            G de Zoete                           S Doornink

  G. J. Jonker

W. Verkouteren

 

Geregistreerd te Apeldoorn den zestienden April 1800 zes en negentig, deel 98,

folio 168 verso, vak 2. Zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens 2 vacaties ad

¦ 2,40. Vier gulden tachtig cent.

De Ontvanger

     Ram

 


Genealog   V - r                                                                             NA blad 25.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 5542.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op den acht en twintigsten Augustus des jaars achttien honderd zes en negentig zijn voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen:

Nº 2791.          1. Anna Montizaan buiten beroep wonende te Epe

2. Jannes Gerrits Montizaan horlogemaker wonende aldaar, voor zich zelven en in hoedanigheid als lasthebber van Gerrit Durand, schilder wonende te Terwolde, deze weder in hoedanigheid van toezienden voogd over na te noemen minderjarige.

Blijkende van die lastgeving uit een acte onderhands geteekend te Terwolde den een en twintigsten Augustus dezes jaars en welke acte na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij Notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend te zijn aan deze minute is gehecht.

3. Albertus Montizaan horlogemaker wonende te Heerde in hoedanigheid van voogd over

Aartje Montizaan

Zijnde voornoemde Anna- Jannes Gerrits en Aartje Montizaan de eenige nagelaten kinderen en algeheele erfgenamen ieder voor één derde gedeelte van wijlen de echtelieden Hendrikus Montizaan en Bertha Durand hiernagenoemd.

Welke comparanten verklaarden bij deze te willen overgaan tot Scheiding en Verdeeling der nalatenschap van wijlen de echtelieden Hendrikus Montizaan en Bertha Durand, gewoond hebbende te Epe en aldaar ab intestato overleden deze den drie en twintigsten Januari achttien honderd vier en tachtig en gene den vijfden Maart dezes jaars benevens van eene daarmede vermengd zijnde en reeds aan de deelgenooten toekomende som van acht honderd acht en zeventig gulden tien cent voortspruitende uit het aan hen toebedeelde blijkens acte op den vijf en twintigsten augustus achttien honderd twee en negentig voor mij Notaris verleden en uit den opbrengst van verkocht land.

Daartoe vooraf opmerkende.

Dat de boedel en nalatenschappen van voornoemde erflaters behoorlijk zijn beschreven blijkens acte op den dertienden April dezes jaars ten overstaan van mij Notaris verleden.

Dat de in voormelde inventaris omschreven manskleederen en flacon met zilveren dop door de deelgenooten met onderling goedvinden zijn weggeschonken en de overige roerende goederen zullen worden in verdeeling gebracht volgens de waarde daaraan bij dien inventaris toegekend, terwijl het hierna vermelde onroerend goed is gewaardeerd door Lambertus Scholten koopman, Willem Jan Mulder timmerman en Johannes van Wageningen metselaar,                  /

                                                                                                                                              fol. 2.

die te Epe door partijen benoemd en door den Heer Rechter des Kantons Apeldoorn beëedigd als deskundigen wier rapport aan deze minute is gehecht.

Dat als nog in het gemeen en onverdeeld zal worden gehouden: een stuk heide met dennen onder Epe kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene sectie A numero 591 dennenbosch groot twee hectaren, twaalf aren, zestig centiaren, een stuk grond aldaar kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene sectie A numero 586 bouwland, heide groot twee hectaren, elf aren, zeventig centiaren; de onverdeelde helft van een stuk dennenbosch onder Heerde sectie K numero 23 geheel groot zeven hectaren, veertien aren, benevens de navolgende bij voormelden inventaris omschreven dubieuse vorderingen ten laste van Johannes Montizaan te Heerde groot vijftig gulden; Johannes Logtenberg te Epe groot honderd gulden; Arend Jan Geerhof te Oene groot honderd gulden; H.G.Mulder te Epe groot honderd negentig gulden; L. Kooiman te Epe groot honderd gulden; G. Scholten Gzoon te Oene groot vijftig gulden; G. Brummel Dzoon te Epe groot zeventig gulden; J. Schipper te Epe groot zestig gulden; D,J, Voste te Emst groot honderd gulden; Aart Visch te Epe groot zestig gulden; E. Langevoort te Oene groot twintig gulden; denzelfde groot drie gulden vijftig cent; H.G.Mulder te Epe groot vijftig gulden; Tijmen Bosch te Epe groot vier gulden vijftig cent; G. van den Berg te Gortel groot vijf en twintig gulden; W. Hanekamp te Oene groot vijftien gulden; Ab Steen te Epe groot twintig


Genealog   V - r                                                                             NA blad 26.

gulden; G.J.te Epe groot zeventien gulden; D.J. Logtenberg te Epe groot vijf en twintig gulden; Tijmen Brummel te Epe groot vijf en twintig gulden; J.G. van Wageningen te Epe groot vijf en twintig gulden; B. van Zuuk te Epe groot negen gulden; J. Heeres te Heerde groot zestig gulden; D.J. Logtenberg groot acht en twintig gulden; A.J. Geerhof te Oene groot  drie gulden.

Dat in voormelde inventaris abusief is omschreven de schuldvordering ten laste van Gerrit Jan Witman te Oene groot vijf en twintig gulden als behoorende deze niet meer tot den boedel, en dat de renten van na te melden hypothecaire en losse schuldvorderingen evenals van na te melden schulden zullen worden berekend tot den eersten September eerstkomende.

Waarna zij verklaren dat het te verdeelene bestaat uit:

                                                                       Actief

Een huis en erf met tuin te Epe kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene sectie U numero 2059 huis en tuin groot veertien aren, vijf en zestig centiaren door voornoemde deskundigen gewaardeerd op vijf duizend twee honderd gulden   ¦ 5200, -  

Door den erflater Hendrikus Montizaan verkregen ge-                          /

                                                                                                                                              fol. 3.

deeltelijk bij acte op den dertigsten October achttien honderd acht en vijftig

voor den destijds te Epe standplaats hebbende Notaris van der Feltz verleden,

overgeschreven ten hypotheek- kantore te Arnhem den achttienden November daaraanvolgende in deel 350 onder numero 31 en overigens bij acte op den

dertienden Juli achttien honderd een en zestig voor den destijd te Epe

standplaats hebbende Notaris Bloijs van Treslong verleden, overgeschreven

ten hypotheek-kantore voormeld den vierden augustus daaraanvolgende

in deel 549 onder numero 85.

Inboedel met uitzondering van voormelde manskleederen en flacon bij

voormelden inventaris gewaardeerd op acht honderd negen en vijftig

gulden vijf en twintig cent                                                                                                      859,25  

Gereede gelden voortspruitende uit:

die bij den inventaris omschreven zegge voorhanden vier en zeventig gulden

een en zeventig en een halve cent                                                           ¦   74,71½

Geincasseerde rente van J.J. Das vier en twintig gulden

vijf en zeventig cent                                                                                    24,75

Dito van D.J. Logtenberg zes en dertig gulden                                36, -

Dito van B. de Weerd vijf en veertig gulden                                                45, -

Dito van J. van de Voste negen gulden                                             9, -           

Geincasseerd kapitaal van G.J. de Kamp zeven gulden                     7, -

Dito van J.W. van den Breemen negen en twintig gulden                             29, -

Dito van A. Montizaan twee honderd vijf en twintig gulden                        225, -

Dito van G. Bosch een en dertig gulden vijf en twintig cent                          31,25

Geincasseerde rente van D.van den Berg tien gulden                       10, - 

dito van de erven G. van de Voste vier gulden vijftig cent                              4,50

Diverse vorderingen voortspruitende uit het beroep van

den erflater negentig gulden twintig cent                                          90,20

samen vijf honderd zes en tachtig gulden een en veertig

en een halve cent                                                                                  ¦ 586,41½

Waarvan is uitgeleend: aan M. Stern twintig gulden        ¦ 20, -

aan G.J. Jonker zeventien gulden                                     17, -  

Samen zeven en dertig gulden                                                         37, -

Welke posten als voren in het gemeen en onverdeeld blijven.     _________

Blijft vijf honderd negen en veertig gulden een en veertig en een halve cent                           549,41½

Hijpothecaire Obligatien:                                                                                                _________

a. Eene ten laste van Jacob Buisman te Epe blijkens                                                         6608,66½

                                                                                                                                              fol. 4.


Genealog   V - r                                                                             NA blad 27.

acte op den dertienden Mei achttien honderd vijf en tachtig voor                                       6608,66½

mij Notaris verleden groot in hoofdsom honderd gulden             ¦ 100, -

rente daarvan à vier en een half ten honderd in het jaar van af

den eersten April dezes jaars een gulden

zeven en tachtig en een halve cent                                                                 1,87½

Samen honderd een gulden zeven en tachtig en een halve cent                                             101,87½

b. Eene ten laste van Derk Jan Fiks te Oene blijkens

acte op den eersten November achttien honderd negentig voor

mij Notaris verleden groot in hoofdsom

twee honderd vijftig gulden                                                                    ¦ 250, -

rente daarvan à 4 ½ zegge vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten November des vorigen jaars

negen gulden zeven en dertig en een halve cent                                 9,37½

Samen twee honderd negen en vijftig gulden en

zeven en dertig en een halve cent                                                                                        259,37½

c. Eene ten laste van Gerrit Scholten Geurtszoon te Oene

blijkens acte op den negenden Februari achttien honderd

zeven en tachtig voor mij Notaris verleden groot

in hoofdsom vier honderd gulden                                                           ¦ 400, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Januari dezes  jaars

twaalf gulden                                                                                             12, -

Samen vier honderd twaalf gulden                                                                                           412, -   

d. Eene ten laste van J.J. Das te Epe blijkens acte

op den zevenden Mei achttien honderd zeven en

tachtig voor mij Notaris verleden groot

in hoofdsom vijf honderd vijftig gulden                                       ¦ 550, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Mei dezes  jaars

acht gulden vijf en twintig cent                                                         8,25                     

Samen vijf honderd acht en vijftig gulden vijf en twintig cent                                                   558,25  

e. Eene ten laste van D.J. Logtenberg te Epe blijkens acte

op den derden October achttien honderd negen en

tachtig voor mij Notaris verleden groot

in hoofdsom achttien honderd gulden                                         ¦ 1800, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten October laatstleden                                                            _________

vier en zeventig gulden vijf en twintig cent                                                     74,25           7940,16½

                                                                                                                                              fol. 5.

                                                                                                                                       7940,16½

Samen achttienhonderd vier en zeventig gulden vijf en twintig cent                                        1874,25  

f. Eene ten laste van J. van der Hoeven te Epe blijkens acte

op den achtsten Januari achttien honderd vijf en zeventig

voor voornoemden Notaris Bloijs van Treslong verleden

groot in hoofdsom drie honderd vijftig gulden                             ¦ 350, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Januari dezes jaars                                                                              

tien gulden vijftig cent                                                                     10,50

Samen drie honder zestig gulden vijftig cent                                                                           360,50  

g. Eene ten laste van Derk van den Berg te Gortel blijkens acte

op den twee en twintigsten Maart achttien honderd negen en

zeventig voor voornoemden Notaris Bloijs van Treslong

verleden groot in hoofdsom duizend gulden                                         ¦ 1000, -


Genealog   V - r                                                                                                           NA blad 28.

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Maart dezes jaars                                                                               

twee en twintig gulden vijftig cent                                                               22,50

Samen duizend twee en twintig gulden vijftig cent                                                                 1022,50  

h. Eene ten laste van Berend de Weerd te Emst blijkens acte

op den vier en twintigsten Maart achttien honderd tachtig

voor voornoemden Notaris Bloijs van Treslong verleden

groot in hoofdsom acht honderd gulden                                    ¦ 800, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Februari dezes jaars                                                                            

een en twintig gulden                                                                     21, -

Samen acht honderd een en twintig gulden                                                                              821, -    

i. Eene ten laste van Hendrik Geurt Mulder onder Epe

blijkens acte op den zes en twintigsten Januari achttien

honderd zeven en tachtig voor mij Notaris verleden groot

in hoofdsom vier honderd gulden                                                          ¦ 400, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Februari dezes jaars                                                                            

tien gulden vijftig cent                                                                    10,50

Samen vier honderd tien gulden vijftig cent                                                                             410,50  

j. Eene ten laste van denzelfde blijkens acte

op den negenden Januari achttien honderd

een en negentig voor mij Notaris verleden groot

in hoofdsom drie honderd gulden                                                          ¦ 300, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Februari laatstleden                                                            _________

zeven gulden zeven en tachtig en een halve cent                               7,87½                     12428,91½

                                                                                                                                              fol. 6.

                                                                                                                                     12428,91½

Samen drie honderd zeven gulden zeven en tachtig en een halve cent                                   307,87½

k. Eene ten laste van Lulof de Wilde te Epe blijkens acte

op den eersten Maart achttien honderd negentig

voor mij Notaris verleden groot

in hoofdsom twee honderd gulden                                                        ¦ 200, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Maart des vorigen jaars

dertien gulden vijftig cent                                                                           13,50                             

Samen twee honderd dertien gulden vijftig cent                                                                      213,50  

l.  Eene ten laste van de erven Roelof Bosch Janneszoon

te Epe nu Reinder van Zuuk Junior aldaar blijkens acte

op den een en twintigsten Februari achttien honderd een

en tachtig voor voornoemden Notaris Bloijs van Treslong

verleden groot in hoofdsom duizend gulden                                         ¦ 1000, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den twee en twintigsten Februari

dezes jaars drie en twintig gulden vijftig cent                                  23,50 

Samen duizend drie en twintig gulden vijftig cent                                                                  1023,50  

m. Eene ten laste van Gerrit Jan Logtenberg te Epe

blijkens acte op den negentienden Mei achttien honderd

twee en negentig voor mij Notaris verleden groot

in hoofdsom drie honderd vijftig gulden                                     ¦ 350, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den negentienden Mei achttien


Genealog   V - r                                                                             NA blad 29.

honderd vijf en negentig twintig gulden zeventien cent                          20,17                                    

Samen drie honderd zeventig gulden zeventien cent                                                                370,17  

n. Eene ten laste van Derk Jan Fiks voornoemd

blijkens acte op den tienden Januari achttien honderd

vijf en tachtig voor mij Notaris verleden groot

in hoofdsom vier honderd vijftig gulden                                     ¦ 400, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Januari dezes jaars

twaalf gulden                                                                                            12, - 

Samen vier honder twaalf gulden                                                                                             412, -    

o. Eene ten laste van Berend de Weerd voornoemd

blijkens acte op den elfden November achttien honderd                                                __________

zes en zeventig voor voornoemden Notaris                                                                        14755,96  

                                                                                                                                              fol. 7.

Bloijs van Treslong verleden groot in hoofdsom                                                                 14755,96  

duizend gulden                                                                      ¦ 1000, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den elfden November des vorigen

jaars zes en dertig gulden twaalf en een halve cent                                      36,12½

Samen duizend zes en dertig gulden twaalf en een halve cent                                             1036,12½

p. Eene ten laste van Jan Fiks onder Epe blijkens acte

op den achttienden November achttien honderd                                                                              

tachtig voor voornoemden Notaris Bloijs van Treslong

verleden groot in hoofdsom twee honderd vijftig gulden            ¦ 250, -                              

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den achttienden November des vorigen

jaars acht gulden een en tachtig cent                                                           8,81

Samen twee honderd acht en vijftig gulden een en tachtig cent                                                258,81  

Losse schuldvorderingen

a. Eene ten laste van Hendrik van Putten Janszoon te Emst

groot in hoofdsom drie honderd gulden                                     ¦ 300, -                              

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den vijftienden November des vorigen

jaars tien gulden negen en zestig cent                                                        10,69

Samen drie honderd tien gulden negen en zestig cent                                                              310,69  

b. Eene ten laste van Derk van den Berg te Gortel

groot in hoofdsom twee honderd gulden                                          ¦ 200, -                               rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Maart laatstleden

vier gulden vijftig cent                                                                     4,50

Samen twee honderd vier gulden vijftig cent                                                                           204,50  

c. Eene ten laste van Derk Jan Fiks te Oene

groot in hoofdsom vijf en tachtig gulden                                      ¦ 85, -                     

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten November des vorigen

jaars drie gulden negentien cent                                                      3,19

Samen acht en tachtig gulden negentien cent                                                                            88,19  

d. Eene ten laste van Arie Witman te Oene                                                                   __________

groot in hoofdsom drie honderd vijf en twintig gulden                                             16654,27½    fol. 8.

zegge                                                                                                  ¦ 325, -               16654,27½

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar

van af den eersten Februari dezes jaars


Genealog   V - r                                                                             NA blad 30.

acht gulden drie en vijftig cent                                                         8,53

Samen drie honderd drie en dertig gulden drie en vijftig cent                                                   333,53  

e. Eene ten laste van de erven Gerrit van de Voste in Zuuk

onder Epe groot in hoofdsom honderd gulden                           ¦ 100, -                                  100, -    

f. Eene ten laste van de erven Aart Westerink te Epe

pro resto groot in hoofdsom honderd veertig gulden                              ¦ 140, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den twaalfden Januari dezes jaars

drie gulden negen en en negentig cent                                              3,99

Samen honderd drie en veertig gulden negen en negentig cent                                                 143,99  

g. Eene ten laste van de Kerk van Oene te Oene

groot in hoofdsom vier honderd gulden                                     ¦ 400, -

rente daarvan tegen vier en een vierde ten honderd

in het jaar van af den dertigsten Augustus des vorigen

jaars zeventien gulden vier cent                                                      17,04

Samen vier honderd zeventien gulden vier cent                                                                       417,04  

h. Eene ten laste van Berend de Weerd te Emst

groot in hoofdsom twee honderd gulden                                               ¦ 200, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Februari dezes jaars

vijf gulden vijf en twintig cent                                                           5,25

Samen twee honderd vijf gulden vijf en twintig cent                                                                205,25  

i. Eene ten laste van Jan van de Voste Gerritszoon te Epe

groot in hoofdsom twee honderd gulden                                               ¦ 200, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Augustus dezes jaars

vijf en zeventig cent                                                                                   - ,75

Samen twee honderd gulden vijf en zeventig cent                                                                   200,75  

j. Eene ten laste van Jan Kers te Epe

groot in hoofdsom twee honderd gulden                                               ¦ 200, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Januari dezes jaars                                                           __________

zes gul-                                                                                                                          18054,83½

                                                                                                                                              fol. 9.

den                                                                                                             6, -              18054,83½

Samen twee honderd zes gulden                                                                                             206, -   

k. Eene ten laste van G.H. Westhoff te Vaassen

groot in hoofdsom vier honderd gulden                                     ¦ 400, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd

in het jaar van af den eersten Maart dezes jaars

negen gulden                                                                                               9, -

Samen vier honderd negen gulden                                                                                           409, -   

Totaal van het actief achttien duizend zes honderd negen en zestig gulden                    ___________

drie en tachtig en een halve cent                                                                                  ¦ 18669,83½

                                                                      Passief

Aan H. Bultman te Oene wegens in bewaring genomen gelden

twee honderd gulden                                                                             ¦ 200, -

rente daarvan tegen drie en een half ten honderd in het jaar

van af den eersten Februari dezes jaars vier gulden acht cent             4,08

Aan G. van Essen Hzoon te Heerde wegens idem

honderd negentig gulden                                                                        ¦ 190, -

rente daarvan tegen drie en een half ten honderd in het jaar

van af den achttienden Mei des vorigen jaars


Genealog   V - r                                                                             NA blad 31.

acht gulden vier en vijftig cent                                                           8,54

Aan Harmen Scholten te Epe wegens idem

drie honderd gulden                                                                              ¦ 300, -

rente daarvan tegen drie en een half ten honderd in het jaar

van af den vijfden Februari dezes jaars

vijf gulden twaalf en een halve cent                                                               5,12½

Aan Johannes Mentink te Epe wegens idem

vijf honderd vijftig gulden                                                                      ¦ 550, -

rente daarvan tegen drie en een half ten honderd in het jaar

van af den eersten Februari dezes jaars

negen gulden twee en zestig en een halve cent                                   9,62½

Aan Reinder van Zuuk Junior te Epe wegens idem

honderd gulden                                                                         ¦ 100, -

rente daarvan tegen vier en een half ten honderd in het jaar

van af den vijfden December des vorigen jaars

drie gulden een en dertig en een halve cent                                                   3,31½

Aan den comparant sub 2 wegens alreeds betaald aan:              _________

Successierechten en kosten inventaris twee honderd drie en dertig         1370,68½

                                                                                                                                            fol. 10.

gulden veertig cent                                                        ¦ 233,40          1370,68½                         

Johannes Mentink wegens geleend geld

honderd gulden                                                    100, -

Albertus Montizaan te Heerde wegens idem

elf gulden tachtig cent                                             11,80

Gebroeders van Haaren te Arnhem

zes gulden vijf en zestig cent                                                 6,65

J.H. Hulsink te Harderwijk

dertien gulden vijf en negentig cent                                     13,95

Mispelblom te Zutphen

vijf gulden vier en zestig cent                                                5,64

Thomas Heiligers en Zonen te Schiedam

elf gulden                                                                           11, -

Samen drie honderd twee en tachtig gulden                   ________

vier en veertig cent                                                                                   382,44

Aan kosten dezer scheiding en diverse bemoeiïngen

honderd een en veertig gulden vijf en tachtig cent                                      141,85

Totaal achttien honderd vier en negentig gulden                          ________

zeven en negentig en een halve cent                                                                                  1894,97½

Of zuiver de som van zestien duizend zeven honderd vier en zeventig gulden              ____________

zes en tachtig cent                                                                                                        ¦   16774,86  

Waarin de comparanten sub 1 en 2 en de minderjarige sub 3 alzoo ieder                    ==========

zijn gerechtigd voor één derde gedeelte of vijf duizend vijf honderd

een en negentig gulden twee en zestig cent                                                                      ¦   5591,62  

En als nu ter toebedeeling overgaande zoo wordt met onderling goedvinden                  ========= 

toegescheiden aan:

I den comparant Jannes Gerrits Montizaan sub 2 genoemd:

Het hiervoren omschreven onroerend goed ter waarde van

Vijf duizende twee honderd gulden                                                                                    ¦ 5200, -   

Van den voormelden inboedel voor eene waarde van

zeven honderd vijf en veertig gulden vijf en twintig cent                                                          745,25  

Van de hiervoren omschreven gereede gelden voor een bedrag van

vijf honderd drie en veertig gulden een en zeventig en een halve cent                                    543,71½

De losse schuldvorderingen sub d, e, f en g ter waarde van


Genealog   V - r                                                                             NA blad 32.

negen honderd vier en negentig gulden zes en vijftig cent                                                        994,56  

De door de comparante Anna Montizaan opgelegde contanten ad

drie gulden zeven cent                                                                                                               3,07  

Samen zeven duizend vier honderd zes en tachtig gulden                                             ___________

negen en vijftig en een halve cent                                                                                 ¦   7486,59½

                                                                                                                                            fol. 11.

Hij neemt voor zijne rekening het hiervoren omschreven Passief ad

achttien honderd vier en negentig gulden zeven en negentig en een halve cent                     1894,97½

Zoodat juist overblijft zijn aandeel ad vijf duizend vijf honderd een en negentig             ___________

gulden twee en zestig cent                                                                                              ¦   5591,62  

II den comparant sub 3 voor en ten behoeve van de minderjarige Aartje Montizaan:

De hijpothecaire obligatien sub b, e, g, l, m en o omschreven ter waarde van

vijf duizend vijf honderd vijf en tachtig gulden twee en negentig cent                                ¦   5585,92  

Het restant van de gereede gelden ad vijf gulden zeventig cent                                                    5,70  

Of te zamen uitmakende het aandeel van die minderjarige ad                                         __________

vijf duizend een en negentig gulden twee en zestig cent                                                    ¦   5591,62  

III de comaparante Anna Montizaan sub 1 genoemd:

Het restant in de hiervoren vermelde inboedel ad honderd veertien gulden                          ¦    114, -    

De resteerende hiervoren omschreven hijpothecaire obligatien ad

drie duizend acht honderd zes en vijftig gulden een en dertig cent                                          3856,31  

De resteerende hiervoren omschreven losse schuldvorderingen ad

zestien honderd vier en twintig gulden acht en dertig cent                                                      1624,38   

Of samen vijf duizend vijf honderd vier en negentig gulden negen en zestig cent                ¦   5594,69  

Zij is als voren slechts gerechtigd tot vijf duizend vijf honderd een en negentig

gulden twee en zestig cent                                                                                                   5591,62   

Zoodat zij te veel krijgt drie gulden zeven cent                                                                 ¦        3,07  

Welke som zij alhier in contante heeft opgelegd.

En verklaarden de comparanten hiermede de onderwerpelijke nalatenschappen met uitzondering van de goederen welke hiervoren zijn vermeld als te blijven in het gemeen en overdeeld finaal te hebben gescheiden en verdeeld onder afstand van al zoodanige rechten als den een op des anderens toebedeelde voor den dag van heden mocht hebben toegekomen, erkennende ieder het aan hun of haar zoo in prive als in kwaliteit toebedeelde, zoo in natura als door middel van titels en papieren ontvangen en naar zich genomen te hebben, elkander deswege finaal kwiteerende en dechargeerende zonder eenig voorbehoud hoe ook genaamd.

Het onroerend goed wordt bij deze toegescheiden en aangenomen met alle daaraan verbonden heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, tiendvrijheden, tiendplichten en alle andere zoo bekende als onbekende lusten                                         /

                                                                                                                                            fol. 12.

en lasten, daartoe van ouds en wettig mogende behooren in zoodanigen staat en grootte als hetzelve zich thans bevindt, zonder nadere verrekening voor onder- of overmaat in alle opzichten voetstoots, zullende de comparant sub 2 daarover van heden af zoo in eigendom als in genot kunnen beschikken onder gehoudenheid om daarvan alle rijks en andere lasten te voldoen van af den eersten Januari laatstleden.

Eindelijk is deze acte verleden in tegenwoordigheid en onder goedkeuring van den Edel Achtbaren Heer Jonkheer Meester Gustaaf Willem Mollerus, Rechter des Kantons Apeldoorn, wonende te Apeldoorn.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij Notaris bekend.

                                                                 Waarvan acte.

Gedaan en verleden in de gerechtszaal van het Kantongerecht te Apeldoorn op date als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van den Heer Robertus Marius Smith, beambte ter Griffie en Jannes van Lohuizen, ijzersmid, beide wonende te Apeldoorn als getuigen.

En onmiddelijk na voorlezing hebbende comparanten, de getuigen benevens mij Notaris deze onderteekend.


Genealog   V - r                                                                             NA blad 33.

A Montizaan                            J G Montizaan

                                                                    A Montizaan

                                                                  G W Mollerus

                                                                    R.M. Smith

                                                                    J Van Lohuizen

                                                                        W. Verkouteren

 

Geregistreerd te Apeldoorn den derden September 1800 zes en negentig deel 99, folio 54 recto

vak 5. Zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht acht en twintig gulden en een halve cent.

¦ 28,005                                                                                             De Ontvanger                          

                                                                                                                                                Ram                                 

 

Overgeschreven ten hijpotheekkantore te Arnhem, 23 September 1896 in deel 986 onder Numero 80.

 

Genealog   V - r                                                                          M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.02.10.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn.  Film 16. Inv. nr. 105. nr. 2570 t/m 2574. fol. 1.

Opgave van den staat des boedels                                           

1º Baten                       ¦ 5528,915

2º Lasten en schulden      894,305

Succ. IV. 3/9352.                                                         3º Saldo                       ¦ 4634,61

                                                                                                               62     

Memorie van aangifte voor het recht

van Successie betreffende de nalatenschap

van Bertha Durand.

 

De ondergeteekende Hendrikus Montizaan, horlogemaker wonende te Epe, in hoedanigheid van vader en voogd van rechtswege over Anna - Jannes Gerrits en Aartje Montizaan.

Ter dezer zake domicilie kiezende ten kantore van de te Epe standplaats hebbende Notaris Verkouteren.

                                                                    Verklaart

Conform de             dat op den 23 Januari 1884 aan hare woonplaats te Epe ab intestato is overleden Bertha

regt  van den             Durand, in leven buiten beroep, echtgenoote van hem aangever tot hare eenige en algeheele

erfgenamen nalatende hare uit haar huwelijk met hem aangever geboren kinderen, voormelde

inventaris                minderjarigen, ieder voor een derde gedeelte.

op heden in dl         Dat hare nalatenschap bestaat uit de onverdeelde helft in de huwelijksgemeenschap, zooals die

83 folio 135             tusschen haar en hem aangever in huwelijk bestaan heeft, welke huwelijksgemeenschap

recto vak 1.             wederom bestaat uit:

                                                                       Actief

Een huis en erf met tuin te Epe, kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene Sectie U numero’s

Reg. 50            1224 huis en erf en 1225 tuin te zamen groot 18 Hectaren, 65 centiaren en

No. 8/1424 Een stuk heidegrond onder Epe, kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene Sectie A Numero 591 dennenbosch groot 2 Hectaren, 12 Aren, 66 centiaren.

Een en ander ter waarde van                                                                                             ¦ 3050, -   

Roerende goederen (waaronder geene effecten) ter waarde van                                             908,15  

Gereede gelden                                                                                                                    262,80  

Eene vordering ten laste van A. van Vliet te Epe wegens geleend geld                                        25, -   

Een dito ten laste van G. van den Berg Hzoon te Gortel onder Epe

wegens idem                                                                                                                            25, -   

Een dito ten laste van J.J. Das aldaar wegens idem                                                                    25, -   

Een dito ten laste van A. Montizaan te Heerde wegens idem                                                    575, -   

Een dito ten laste van H. Berkhoff te Epe wegens idem                                                           200, -   

Een dito ten laste van E. Langevoort onder Epe wegens idem                                                    20, -   

Een dito ten laste van de weduwe T. te Lintel aldaar wegens idem                                             50, -   

Een dito ten laste van den Heer Gotheling Vennes aldaar wegens gekochte waren          40, -   

Een dito ten laste van G. Aprol te Epe wegens idem                                                     200, -   

Een dito ten laste van D. van den Berg onder Epe wegens idem                                    200, -     Een dito ten laste van B. de Weerd aldaar wegens idem                                                                                                    200, -   

Een dito ten laste van L. Kooiman aldaar wegens idem                                                            100, -   

Een dito ten laste van G. Scholten Gz.aldaar wegens idem                                                       100, -   

Een dito ten laste van A. Westerink aldaar wegens idem                                                          140, -   

Een dito ten laste van J. Berkhof aldaar wegens idem                                                                10, -   

Hypothecaire obligatien

Eene ten laste van Jan van de Hoeve te Epe groot                                                                   200, -   

Eene ten laste van Berend de Weerd Azoon aldaar groot                                                      1000, -   

Eene ten laste van D. van den Berg onder Epe groot                                                             1000, -   

Eene ten laste van Roelof Bosch Janneszoon aldaar groot                                                      1000, -   

Eene ten laste van Berend de Weerd Azoon aldaar groot                                                        800, -   


Genealog   V - r                                                                                                        M.v.S. blad 2.

Eene ten laste van Jan Fiks Junior onder Epe groot                                                                 250, -   

Eene ten laste van Lambertus Wijnbergen aldaar groot                                                            450, -   

Eenige vorderingen ten laste van te Epe wonende personen, voortspruitende           /

                                                                                                                                              fol. 2.

uit het beroep van den aangever                                                                                                50, -   

Rente van de hiervoren vermelde last en hypothecaire schuldvorderingen

van af den laatsten verschijndag tot en met den sterfdag der erflaatster                                   176,88  

Totaal van het actief                                                                                                       ¦ 11057,83 

                                                                      Passief

Aan Berens Jan Sterken te Oene onder Epe wegens op den 21 November 1883 geleend geld blijkens handschrift van dien dag                                                         20, -

Aan Gerrit van Essen Manneszoon onder Epe wegens op den

11 December 1883 geleend geld blijkens handschrift van dien dag         100, -                          

rente daarvan à 4 % van af 11 December 1883                             - , 465

Aan Aart Potkamp Wzoon te Terwolde wegens op den

1 Augustus 1882 geleend geld blijkens handschrift van dien dag   55, -                          

rente daarvan à 4 % van af 1 Augustus 1883                                             1,055

Aan Bart Prins te Vaassen wegens op den 20 September

1883 geleend geld blijkens handschrift van dien dag                                 44, -                          

rente daarvan à 4 % van af 1 Augustus 1883                                             - ,60

Aan Gerrit van Beek onder Epe wegens op den 25 Juli

1883 geleend geld blijkens handschrift van dien dag                                285, -                         

rente daarvan à 4 % van af 25 Juli 1883                                                    5,635

Aan C.A. Montizaan te Epe wegens op den 22 Februari

1882 geleend geld blijkens handschrift van dien dag                                600, -                         

rente daarvan à 4½ % van af 22 Februari 1883                            24,825

Aan Derk Vos te Gortel wegens op 1 Januari

1882 geleend geld blijkens handschrift van dien dag                                425, -                         

rente daarvan à 4 % van af 1 Januari 1884                                                 1,085

Aan Elsas te Zutphen wegens in 1883 geleverde goederen                        55, -

Aan G. Schimmelpennink te Deventer wegens in 1883

geleverde wijn                                                                               7, -

T. Heiligers & Zoon te Schiedam wegens in 1883

geleverde genever                                                                                    14,95

Totaal van het passief                                                                                                        1639,615

Bedragende de huwelijksgemeenschap alzoo zuiver                                                        ¦  9418,215

Waarvan de helft alzoo uitmaakt de nalatenschap der erflaatster of de som van

vier duizend zeven honderd negen gulden elf cents                                                          ¦   4709,11 

Hieraf hare begrafeniskosten ad                                                                                              74,50 

Zoodat hare nalatenschap zuiver bedraagt vier duizend zes honderd                              __________

vier en dertig gulden een en zestig cents                                                                          ¦   4634,61 

                                                                                                                                   =========

En dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik bezat en door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen vervallen of bij opvolging zijn overgegaan.

Aldus opgemaakt en geteekend te Epe den 12 Juni 1884.

                                                                                                                                  H Montizaan     

 


Genealog   V - r                                                                          M.v.S. blad 3.

Berekening

Saldo ¦ 4634,61

waarvan ieder kind erft

1/3 of ¦ 1544,87, zoodat verschuldigd is

                                             door ieder    door allen

voor recht van successie 1 %    ¦ 15,45            46,35

voor 38 opcenten                         5,87           17,61

Totaal ¦  21,32           63,96

 

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor recht van successie zes en veertig gulden vijf en dertig cent voor 38 opcenten zeventien gulden een en zestig cent samen drie en zestig gulden zes en negentig cent. Specifieke nota verzonden 14 juni 1884.

                                                                                                                                   De ontvanger                    

                                                                                                                                  van Lohuizen                   

 

In ontvang gebracht bevonden den zeven en twintigsten Juni 1800 vier entachtig, deel 16 no. 11, de som van zes en veertig guldens vijf en dertig cents voor recht van successie.

                                                                                                        te Apeldoorn, den 16 Juli 1884               

                                                                                                                                  De inspecteur                         

 

                                                                                                                    63               fol. 3.

Dagr. 2/3385.                                       Suppletoire memorie van aangifte

Ingev. 24 Juni 1889.                             der nalatenschap van Bertha

Durand.

 

De ondergeteekende

Hendrikus Montizaan, horlogemaker wonende te Epe in hoedanigheid vanvader en voogd

Reg. IV 3/9352  van rechtswege over Anna - Jannes Gerrits en Aartje Montizaan.

Ter dezer zake domicilie kiezende ten kantore van de te Epe standplaats hebbende Notaris Verkouteren.

                                                                 Verklaart

Conform Scheiding            dat hij bij de indiening der memorie van aangifte voor het recht van Successie der

gereg. 23 April  nalatenschap van zijne echtgenoote Bertha Durand, overleden te Epe den 23 Januari 1884,

1889 dl. 88 fol. 161           heeft verzuimd op te geven dat tot de huwelijksgemeenschap tusschen hem en zijne

 echtgenoote bestaan hebbende, behoort:

verso vak 2 ¦ 530, -        Een onverdeeld derde gedeelte in een gebouw gebruikt wordende tot godsdienstoefening

met grond te Epe, kadastraal bekend Sec tie U Numeris 1491 kerk en erf, 1492 en 1493

Epe Oene    bouwland te zamen groot zeventig aren, negentig centi aren gelegen in de kadastrale

art. 2858.     Gemeente Epe en Oene.

dat hij zulks alsnog doet en zulks aangeeft op een waarde van                                     ¦ 176,67 

Reg. 50. 4/6697 Tengevolge waarvan de nalatenschap der erflaatster moet worden verhoogd

                                                                                                                                       fol. 4.

                       met                                                                                                           ¦  88,33½

Epe 15 juni 1800 negen en tachtig.

                                                              H Montizaan

 

                                                                Berekening

Saldo verhoogd met                            ¦ 88,335      

geërfd door 3 kinderen     elk 1/3 =                             ¦ 29,445      

waarover zij schuldig zijn voor recht van

Successie            1 %   = ¦ 0,295 x   3 = 0,885

38 opcenten            0,11  x   3 = 0,33 

   elk         ¦ 0,405 samen 1,215


Genealog   V - r                                                                                                 M.v.S. blad 4.

Op deze nalatenschap is dus als nog verschuldigd voor recht van Successie

acht en tachtig en een halve cent.                                       Spec. nota verz.

juni 1889

                                                                                                                           De ontvanger                                       

 

In ontvang gebracht bevonden den Achtsten Juli 1800 negen en tachtig 214 den som van acht en tachtig en een halve cent.

Apeldoorn den 26 Nov. 1889

                                                                                                                           De inspecteur                                

                                                                                                                        Van den Bergh                              

 


Genealog   V - r                                                               M.v.S. blad 5.

RA Gelderland te Arnhem 1997.05.27.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn.  Film 837.  nr. 1742 t/m 1744.      fol. 1.

Reg. IV 5/1287.                                   Memorie van aangifte voor het

10 Juli 1896.                                        recht van Successie betreffende

de nalatenschap van Hendrikus

De ondergeteekende                                                                        Montizaan.

ontvanger heeft aan-                                                                                                         De ondergeteekenden:       172        

gewezen tot het afleggen         1. Anna Montizaan, buiten beroep te Epe

van den eed Jannes  2. Jannes Gerrits Montizaan, horlogemaker aldaar

Gerrits Montizaan  3. Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde als voogd over Aartje Montizaan

sub 2 genoemd.                       Ter dezer zake domicilie kiezende ten kantore van de te Epe standplaats hebbenden

Apeldoorn 10 Juli 1896          Notaris Verkouteren.

      De Ontvanger                                                   Verklaren

Ram                 dat op den 5 Maart 1896 aan zijne woonplaats te Epe ab intestato is overleden Hendrikus Montizaan, in leven horlogemaker, tot erfgenamen nalatende zijne uit zijn huwelijk met wijlen Bartha Durand geboren kinderen, de aangevers sub 1 en 2 en de minderjarige sub 3 ieder voor 1/3 gedeelte.

dat zijne nalatenschap bestaat uit:

                                                                Actief

De onverdeelde helft van hetgeen nog aanwezig is van de tusschen hem en wijlen zijne

Epe & Oene                 echtgenoote Bartha Durand overleden te Epe den 23 Januari 1884 bestaan hebbende

2581                huwelijksgemeenschap, bestaande uit:

Een huis en erf met tuin te Epe, kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene Sectie U

Reg. 50. Nº 5/4612                       numero 2059 huis en tuin groot 0.14.65. ter waarde van       ¦ 5000, -    

Een stuk heide met dennen onder Epe, kadastraal bekend Gemeente

Cf. inventaris alhier                 Epe en Oene sectie A Numero 591 dennenbosch groot 2.12.60.

geregd 16 April 1896                                                                                                                        ter waarde van       100, -    

IV dl. 98 fo. 168 v  vak 2                                   Roerende lichamelijke goederen ter waarde van       888,25  

Hypothecaire obligatien ten laste van:

  200, -                                                                               Jan van de Hoeve te Epe groot       200, -   

1000, -                                                                             Berend de Weerd te Emst groot       1000, -   

1000, -                                                                              D. van den Berg te Gortel groot       1000, -   

  800, -                                                                       Berend de Weerd voornoemd groot       800, -   

de erven Roelof Bosch Janneszoon te Epe

1000, -                                                                 nu Reinder van Zuuk Junior te Epe groot       1000, -   

  250, -                                                                                       Jan Fiks onder Epe groot       250, -    

Losse schuldvorderingen wegens geleend geld ten laste van:

G. van den Berg groot                                                                                                25, -   

Evert Langevoort te Oene groot                                                                                 20, -   

D. van den Berg te Gortel groot                                                                                200, -   

   735, -                                                                                       L. Kooiman te Epe groot                                                     100, -   

G. Scholten Gzn te Oene per resto groot                                                                    50, -   

de erven Aart Westerink te Epe groot                                                                       140, -   

_______                                                                            B. de Weerd voornoemd groot                                                     200, -   

       ¦ 4985, -   Renten van de hiervoren vermelde hypothecaire en losse schuldvorderingen

       waarvan ½            van af de laatste verschijndagen tot en met den sterfdag van den                      /

       ¦ 2492,50                                                                                                                         fol. 2.

erflater                                                                                                                 ¦   89,09   

                                                                                                        Totaal      ¦ 11062,34  

                                                                                                                     ========= 

A586 Verk. 4 febr.’97                                                                                  Waarvan de helft alzoo bedraagt       ¦   5531,17  

dl 99.                                       Voorts

Een stuk grond onder Epe kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene


Genealog   V - r                                                                                          M.v.S. blad 6.

Epe & Oene art. 4937.  sectie A Numero 586 bouwland en heide groot 2.11.70. ter waarde van       100, -    

De onverdeelde helft van een stuk dennenbosch onder Heerde

Renvooi naar Elburg                kadastraal bekend sectis K Numero 23 geheel groot 7.14.00.

Juli 1896 Nº 1.                                                                                            ter waarde van       250, -    

Gereede gelden                                                                                                   74,71½

hiervoor ¦ 2492,50         Hypothecaire obligatien ten laste van:

      100, -                                                                               Jacob Buisman te Epe groot       100, -   

      250, -                                                                              Derk Jan Fiks te Oene groot       250, -   

      400,-                                                            Gerrit Scholten Geurtszoon te Oene groot       400, -   

      550, -                                                                                          J.J. Das te Epe groot       550, -   

    1800, -                                                                              D.J. Logtenberg aldaar groot       1800, -   

      150, -                                                                             J. van der Hoeve aldaar groot       150, -   

      400, -                                                                                   H.G. Mulder aldaar groot       400, -   

      300, -                                                                                                  denzelfde groot       300, -   

      200, -                                                                               Lulof de Wilde te Epe groot       200, -   

      350, -                                                                              G.J. Logtenberg aldaar groot       350, -   

      400, -                                                                         Derk Jan Fiks voornoemd groot       400, -   

Losse schuldvorderingen wegens geleend geld ten laste van:

      300, -                                                              Hendrik van Putten Jzoon te Emst groot       300, -   

      100, -                                                                      Johannes Logtenberg te Epe groot       100, -   

        85, -                                                                                      D.J. Fiks te Oene groot       85, -   

      100, -                                                                                   A.J. Geerhof aldaar groot       100, -   

      325, -                                                                                   Arie Witman aldaar groot       325, -   

      190, -                                                                              J.G. Mulder onder Epe groot       190, -   

      100, -                                                                           G. v.d. Vegte onder Epe groot       100, -   

      400, -                                                                       de Kerk van Oene te Oene groot       400, -   

      200, -                                                                       Jan van de Vegte Gz te Epe groot       200, -   

        70, -                                                                               G. Brummel Dz aldaar groot       70, -   

        60, -                                                                                   Jan Schipper aldaar groot       60, -   

      200, -                                                                                         Jan Kers aldaar groot       200, -   

      100, -                                                                                          D.J. Vos te Emst gro       100, -   

        60, -                                                                                Aart Visch onder Epe groot       60, -   

        50, -                                                                           H.G. Mulder voornoemd groot       50, -   

      400, -                                                                         G.H. Westhoff te Vaassen groot       400, -   

        15, -                                                                             W. Hanekamp te Oene groot       15, -   

        13, -                                                                          Johannes Rekamp te Epe groot       13, -   

        29, -                                                                     J.W. van den Bremen te Epe groot       29, -   

        25, -                                                                              D.J. Logtenberg aldaar groot       25, -   

        25, -                                                                             Tijmen Brummel te Epe groot       25, -   

        25, -                                                                                 G.J. Witman te Oene groot       25, -    

        60, -                                                                                  J. Heeres te Heerde groot       60, -   

 ________       renten van deze hypothecaire en losse schuldvorderingen van af de laatste

         ¦ 10324,50                             verschijndagen tot en met den sterfdag vanden erflater       228,98 

Niet rentegevende vorderingen wegens geleend geld ten               /

                                                                                                                                fol. 3.

laste van:

Johannes Montizaan te Heerde groot                                                                          50, -   

Evert Langevoort te Oene groot                                                                                  3,50 

J.G. van Wageningen te Epe groot                                                                              25, -   

Bartus van Zuuk onder Epe groot                                                                                 9, -   

Albertus Montizaan te Heerde groot                                                                           25, -   

denzelfde groot                                                                                                        200, -   

G. Bosch te Vaassen groot                                                                                       31,25 


Genealog   V - r                                                                                          M.v.S. blad 7.

D.J. Logtenberg te Epe groot                                                                                     28, -    

A.J. Geerhof te Oene groot                                                                                          3, -    

Tijmen Bosch te Epe groot vier gulden vijftig cent, welke echter wegens

insolventie van den debiteur wordt geschikt                                                                   nihil   

Eenige vorderingen ten laste van te Epe wonende personen

voortspruitende uit het beroep van den erflater                                                           90,20   

                                                                                                      Totaal     ¦ 14481,81½

                                                               Passief

aan H. Bultman te Oene wegens op den 1 Februari 1889 in bewaring

genomen geld blijkens handschrift van dien dag              ¦ 200, -

rente daarvan à 3½ % van af 1 Februari 1896                     - ,68

aan G. van Essen Hz te Heerde wegens idem op den

18 Mei 1887 blijkens handschrift van dien dag                 190, -

rente daarvan à 3½ % van af 18 Mei 1895                                       4,74½

aan Harmen Scholten te Epe wegens idem op den

8 Februari 1896 blijkens handschrift van dien dag                         300, -

rente daarvan à 3 % van af 8 Februari 1896                                     - ,75

aan Johannes Mentink te Epe wegens idem op den

1 Maart 1895 blijkens handschrift van dien dag                550, -

rente daarvan à 3 % van af 1 Februari 1896                                     1,64

aan Reinder van Zuuk Junior te Epe wegens idem op den

5 December 1895 blijkens handschrift van dien dag                      100, -

rente daarvan à 4½ % van af 5 Decmber 1895                     1,12½

aan Gebroeders Elzas te Zutphen voor in 1896

geleverde goederen                                                                      100, -

aan de aangevers sub 1 en 2 en de minderjarige sub 3

genoemd wegens aan hen toebedeeld blijkens acte op

den 25 Augustus 1892 voor voornoemden Notaris

Verkouteren verleden en door den erflater als hunnen

vader en voogd onder zijne berusting gehouden                478,10  

aan dezelfden wegens de hun toekomende helft in de

opbrengst van een                              /

                                                                                                                                fol. 4.

bij acte op den 23 Mei 1889 voor voornoemden Notaris

Verkouteren verleden verkocht stuk land, welke

opbrengst eveneens door den erflater onder zijne

berusting is gehouden                                                                   400, - 

aan Gebroeders van Haaren te Arnhem wegens in

1895 geleverde drank                                                                      6,65

aan J.H. Hulsink te Harderwijk wegens idem                                  13,95

aan Mispelblom te Zutphen wegens idem                                          5,64

aan Thomas Heiligers en Zonen te Schiedam

wegens idem                                                                                   11, -

aan de aangevers sub 1 en 2 en de minderjarige sub 3

genoemd wegens de hun toekomende helft van de

blijkens inventaris op den 9 Juni 1884 voor

voornoemden Notaris Verkouteren verleden tot de

huwelijksgemeenschap van hunne ouders behoord

hebbende en thans niet meer aanwezige baten en

lasten als:

Baten

Gereede gelden                                                ¦ 262,80

Eene vordering ten laste van A. v. Vliet


Genealog   V - r                                                                                          M.v.S. blad 8.

te Epe ad                                                               25, -

Eene dito ten laste van J.J. Das aldaar        25, -

Eene dito ten laste van A. Montizaan

te Heerde ad                                                       575, -

Eene dito ten laste van H. Berkhoff

te Epe ad                                                             200, - 

Eene dito ten laste van de weduwe

te Lintel te Oene ad                                               50, -

Eene dito ten laste van den Heer

Goteling Vennes te Epe ad                                     40, -

Eene dito ten laste van G. Aprol

te Epe ad                                                             200, -

Eene dito ten laste van J. Berkhoff

aldaar ad                                                               10, -

Eene dito ten laste van G. Scholten Gz

te Oene ad                                                            50, -

Eene hypothecaire obligatie ten laste van

Lambertus Wijnbergen onder Epe groot               450, -

Vorderingen ten laste van te Epe

wonende personen voortspruitende uit

het beroep van den erflater                                     50, -

         Totaal   ¦ 1937,80

Lasten

De bij voormelden inventaris omschreven

uitschulden                                                      ¦ 1605,95

Blijft       331,85

                                                                                                                                fol. 5.

Waarvan de helft alzoo bedraagt                     ¦  165,92½

Hieraf nog weder de begrafeniskosten

hunner moeder ad                                                 74,50

       Is alzoo                                 91,42½

Totaal van het passief                                                                                         2455,70½

Zoodat zijne nalatenschap zuiver bedraagt                                                      ¦   12026,11   

En dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn overgegaan of vervallen.

Aldus opgemaakt en geteekend ter respectieve woonplaatsen den 2 Juli 1896.

                                                                                                                     A Montizaan              

                                                                                                                     A Montizaan              

                                                                                                                 J G Montizaan            

                                                                                      Actief nalatenschap   ¦ 14481,815      

                                                                                      Passief                          2455,705        

                                                                                                           Saldo   ¦ 12026,11       

Rentegevende vorderingen                                                       ¦ 10324,50       

Welke nalatenschap wordt geërfd door:

zijne 3 kinderen.

R. v. S. ¦ 12026,11 ad 1 %                              ¦ 120,26

R. v. O.   10324,50 ad ¼ %                             ¦   25,81

Samen  ¦ 146,07

   38 opcenten       55,505

Totaal  ¦ 201,575

De Ontvanger

Ram


Genealog   V - r                                                               M.v.S. blad 9.

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor recht van successie en van overgang naar art 1 nº 1 der successie-wet met de 38 opcenten twee honderd een gulden zeven en vijftig en een halve cent.

Nota verzonden, 10 Juli 1896.  De Ontvanger

Ram

 

In ontvang gebracht bevonden, den 10 Augustus 1896 deel 223 nº 32 voor recht van successie honderd twintig gulden zes en twintig cent voor recht van overgang naar art. 1 nº 1 der Successiewet vijf en twintig gulden een en tachtig cent.

Apeldoorn, den 19 Augustus 1896.                                                  De Inspecteur               

 

Bijlagen:

Renvooi wegens onroerende goederen, gelegen in den Kring van het kantoor Elburg, voorkomende in de memorie van aangifte der nalatenschap van Montizaan, Hendrikus in leven wedr Bartha Durand, gewoond hebbende te Epe en overleden aldaar op den 5 Maart 1896, welke memorie is ingeleverd op den 10 Juli 1896.