Genealog   V - q                                                                                     blad 1.

GA Hattem 1994.12.20.

Bevolkingsregister Heerde 1860 - 1880 blad 91.     112/199

1. Montizaan     Joachim                               M hoofd    30-01-1820 Boxtel H   NH

2. Born             Anneken                               V vrouw   08-12-1818           H    

3. Montizaan     Johannes                              M broeder 24-05-1822           O    

4.                    Albertus                                M           08-08-1834 Heerde O    

5. Heeres          Elionardus Pieterus Adrianus M neef     13-06-1843 Smilde  O    

6. Prins             Janna                                     V n. v.     13-11-1836 Epe       O    

7. Montizaan    Joachima Johanna                  V dochter 29-08-1872 Heerde  O   

1 en 2 trouwen op 14-11-1857. 1 is horlogiemaker. Het gezin woont op A 81.

2 overlijdt op 27-03-1863. 3 is klompenmaker. 4 is horlogiemaker.

5 gaat op 16-06-1869 naar Epe. 6 is dienstmeid en komt op 08-05-1862 van Epe.

1 en 6 trouwen op 28-10-1871. 1 overlijdt op 21-05-1872, daarna wordt 3 hoofd van het gezin.

 

Idem 1880 - 1900 boek 373 blad 112.   Heerde A 86.

1. Montizaan    Johannes               M hoofd            24-05-1822 Boxtel O Chr. Geref.

2. Prins             Janna                    V schoonzuster 13-11-1836 Epe      W                  zonder

3. Montizaan    Joachima Johanna V nicht              29-08-1872 Heerde O       

1 is landbouwer. 2 is weduwe van Joachim Montizaan. 1 en 2 gaan op 14-02-1899 naar Epe.

3 is schoolleerling, trouwt op 05-02-1894 met Hermanus van Haselen en gaat op 22-03-1894 naar Amersfoort.

 

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel XVI 1881 - 1900 p. 1090.

1.  Montijsaan   Johannes M hoofd            24-05-1822 Boxtel O Geref.   zonder

2.  Prins            Janna       V schoonzuster 13-11-1836 Epe     W    

Het gezin woont Kom E 106.  1 en 2 komen op 24-02-1899 van Heerde.

1 overlijdt op 19-02-1911.  2 gaat naar H.J. Prins, haar neef. (deel XXIIII p. 873.)

 

Gezinskaart Epe 1920 - 1938.

1. Prins   Hendrik Jan m hoofd 17-03-1868 Epe W GK  directeur eener zuivelfabriek te Epe.

2.          Janna           v tante   13-11-1836       W  

1 is weduwnaar van Gerritje Heering en overlijdt op 29-06-1934.

2 is weduwe van Joachim Montizaan en overlijdt op 22-03-1923.

 

Janna Prins komt op 8 mei 1862 van Epe naar Heerde als dienstmeid.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Heerde Huwelijksacte nr. 33. d.d. 14 november 1857.

Joachim Montisaan, oud 37 jaar, van beroep horlogiemaker, geboren te Boxtel en wonende te Heerde, meerderjarige zoon van Derk Montisaan en van Johanna Born, wonende te Heerde, en

Anneke Born, oud 38 jaar, van beroep dienstmeid, geboren te Boxtel en wonende te

‘s-Gravenhage, meerderjarige dochter van Aaltje Born, overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Johannes Montisaan, oud 35 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Heerde

2. Hendrikus Montisaan, oud 25 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Heerde

3. Albert Montisaan, oud 23 jaar, van beroep horlogiemaker, wonende te Heerde

4. Sibele Heeres, oud 39 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde

1, 2 en 3 zijn broeders van de bruidegom en 4 is een behuwdbroeder van de bruidegom.

Onder de akte staan de handtekeningen van ouders van de bruid en de vier getuigen.

 

 


Genealog   V - q                                                                                     blad 2.

RA Noord-Brabant te ‘s-Hertogenbosch 1994.02.04.

BS Boxtel Geboorte-acte nr. 93. d.d. 9 december 1818.

Joachim Born, van beroep papiermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Aaltje Born, wonende te Boxtel, alhier op 8 december 1818 des nachts ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Anneke gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Peter Kusters, oud 42 jaar, en van Egbert van den Bergh, oud 35 jaar, beide wonende te Boxtel.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangever en de twee getuigen.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.04.29.

BS Heerde Overlijdensacte nr. 25. d.d. 28 maart 1863.

Timen van Ark, oud 41 jaar, van beroep bakker, en Jacob Boeve, oud 30 jaar, van beroep logementhouder, beide wonende alhier, die verklaren dat op vrijdag 27 maart 1863 om des avonds zeven uur is overleden Anneke Born, oud 44 jaar, zonder beroep, geboren te Boxtel en wonende te Heerde (dorp), dochter van Aaltje Born, overleden, gehuwd met Joachim Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Heerde Huwelijksacte nr. 20. d.d. 28 october 1871.

Joachum Montisaan, weduwnaar van Anneke Born, oud 51 jaar, van beroep horlogienmaker, geboren te Boxtel en wonende te Heerde, meerderjarige zoon van Derk Montisaan, overleden te Heerde, en van diens huisvrouw Johanna Born, zonder beroep,wonende te Epe, en

Janna Prins, oud 34 jaar, van beroep dienstmeid, geboren te Epe en wonende te Heerde,

meerderjarige dochter van Hendrik Prins, overleden te Epe, en van diens huisvrouw Hendrika Bruin, zonder beroep, wonende te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Albertus Montisaan, oud 37 jaar, van beroep horlogienmaker, wonende te Heerde

2. Derk Jan Bruggeman, oud 21 jaar, van beroep boerenknecht, wonende te Heerde

3. Hendrik Dijkslag, oud 53 jaar, van beroep arbeider, wonende te Heerde

4. Albert Bruggeman, oud 52 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde

1 is broeder van de bruidegom.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid en de vier getuigen.

 

Bijlage: De bruidegom verklaarde dat zijn naam is Joachum Montisaan zoals die in zijn geboorte-acte staat en iet Joachim Montizaan zoals die voorkomt in de overlijdesacte zijner vroegere echtgenoote, welke verklaring door zijn broeder en de beide laatst genoemde getuigen werd bevestigd.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.04.29.

BS Epe Geboorte-acte nr. 180. d.d. 15 november 1836.

Hendrik Prins, oud 42 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Bruin, oud 32 jaren, alhier op 13 november 1836 des voormiddags ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Janna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Speldekamp, oud 72 jaar, van beroep daglooner, en van Frederik Houtman, oud 31 jaar, van beroep ijzersmidskenecht, beide wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 


Genealog   V - q                                                                                     blad 3.

BS Heerde Overlijdensacte nr. 50. d.d. 21 mei 1872.

Timen van Ark, oud 50 jaar, van beroep landbouwer, en zijn broeder Harmen van Ark, oud 45 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 mei 1872 om des ochtens zes uur is overleden Joachum Montizaan, oud 52 jaar, van beroep horlogiemaker, geboren te Boxtel en wonende te Heerde (dorp), zoon van Dirk Montizaan, overleden te Heerde, en Johanna Born, zonder beroep, wonende te Epe, weduwnaar van Anneke Born, zonder beroep, thans gehuwd met Janna Prins, zonder beroep, wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 109. d.d. 30 augustus 1872.

Christina Gerritsen, oud 56 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat Janna Prins, zonder beroep, sedert drie maanden weduwe van Joachum Montizaan, alhier op 29 augustus 1872 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Joachima Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus van Hekeren, oud 31 jaar, van beroep commies ter secretarie, en van Johannes Docter, oud 33 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vroedvrouw en de twee getuigen.

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.07.19.

BS Epe Overlijdensacte nr. 37. d.d. 23 maart 1923.

Martinus Ellenbroek, oud 63 jaar, van beroep klompenmaker, en Adriaan Huijsen, oud 49 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 22 maart 1923 om des namiddags vijf uur is overleden Janna Prins, oud 86 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, dochter van Hendrik Prins, en Hendrika Bruin, beiden overleden, weduwe van Joachum Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog    V - q                                                                                    blad 4.

Notariële akten, waarbij Joachim Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2  = transcriptie van een akte;

           3  = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4  = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen.

           5  = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J. H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.


   Inv. nr.

 

   Datum

 

                           Omschrijving 

 

 

 

Vindplaats

3317/ 2958

 

 

3324/ 4695

 

11-09-1854

 

 

28-02-1863

 

 Verkoop van een huis door Johanna Born, weduwe      van Derk Montizaan aan Joachim en Johannes         Montizaan.

 Verkoop van de Oostelijke helft van een kamp               weiland door Joachim Montizaan en Johannes               Montizaan.

 

4

 

 

1

 

       -

 

 

    V - q

3325/ 4933

 

29-06-1864

 

 Tweede veiling en inzet. o.a. Joachim Montizaan.

 

5

 

  IV - l - 3

3327/ 5442

 

02-05-1867

 

 Koop van een stukje tuingrond door Joachim      Montizaan en Johannes Montizaan.

 

1

 

    V - q

3327/ 5465

 

19-06-1867

 

 Verkoop gras op stam van Hendrik Montizaan ten     huize van Joachim Montizaan.

 

5

 

    V - r

3328/ 5832

 

05-07-1869

 

 Inzet.

 

4

 

       -

3328/ 5844

 

19-07-1869

 

 Verkoop o.a. aan Joachim en Johannes Montizaan

 

4

 

       -

3330/ 6338

 

24-10-1871

 

 Testament Joachim Montizaan.

 

1

 

    V - q

3330/ 6339

 

24-10-1871

 

 Testament Janna Prins.

 

1

 

    V - q

3330/ 6513

 

27-07-1872

 

 Boedel-inventaris van Joachim Montizaan.

 

1

 

    V - q

3331/ 6959

 

08-01-1875

 

 Koop van een kamp weiland door Johannes     Montizaan, Janna Prins en Joachima J. Montizaan.

 

5

 

  IV - l - 3

3332/ 7221

 

11-04-1876

 

 Verkoop van een deel van een huis met een stuk   tuingrond door Johannes Montizaan en Janna Prins.

 

5

 

  IV - l - 3

3332/ 7222

 

11-04-1876

 

 Verkoop van een stuk tuingrond en een kamp   weiland door Johannes Montizaan en Janna Prins.

 

5

 

  IV - l - 3

 

2. Notaris

 

 

 

 

 P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.

 

 

 

 

3346/  199

 

20-11-1889

 

 Roijement o.a. Janna Prins t.b.v. Annatjan Heeres.

 

4

 

       -

3348/  182

 

06-08-1891

 

 Eerste veiling van een huis en erf.

 

5

 

  IV - l - 3

3348/  191

 

20-08-1891

 

 Tweede veiling en toewijzing door Johannes    Montizaan en Janna Prins.

 

5

 

  IV - l - 3

3349/   19

 

01-02-1892

 

 Roijement o.a Janna Prins t.b.v. Gerrit Lammers

 

4

 

        -

3349/   20

 

01-02-1892

 

 Obligatie met hypotheek. Crediteuren Johannes   Montizaan en Janna Prins

 

5

 

  IV - l - 3

5646/   29

 

09-02-1899

 

 Verkoop van een huis met erf door Johannes   Montizaan en Janna Prins.

 

5

 

  IV - l - 3

H 100/ 30

 

30-01-1909

 

 Verkoop van een kamp weiland door Johannes   Montizaan en Janna Prins.

 

5

 

  IV - l - 3

 

3. Notaris

 

 

 

 

 A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.

 

 

 

 

4532/  113

 

07-11-1889

 

 Roiement Hendrika Montizaan te Epe als lasthebber   van o.a. Janna Prins.

 

4

 

       -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Genealog    V - q                                                                              NA blad 1.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3324.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arondissement Arnhem,

Nº 4695.          Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen zijn verschenen:

Joachim Montizaan, horlogemaker en Johannes Montizaan, klompenmaker, beide wonende te Heerde bij ons Notaris bekend, welke verklaren verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Bartus uit den Bogaard, bakker en winkelier, wonende te Heerde, alhier tegenwoordig bij ons Notaris bekend en in koop aanneemende:

De Oostelijke helft van een kamp weiland gelegen langs de Korenbeek aan den Kampeweg in de Gemeente Heerde kadaster Sectie K numero 191 groot geheel Eene Bunder, vier en tachtig Roeden, zestig Ellen door de Comparanten verkoopers aangekocht van de Erfgenamen van wijlen Egbertus Jacobus Nikkels en Anna Catharina Croese in leven Echtlieden bij proces verbaal van publieke verkoop verleden voor ons Notaris in bijzijn van getuigen den negen en twintigsten December achttien honderd acht en vijftig en twaalfden januarij achttien honderd negen en vijftig behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den zeventienden Maart daaraanvolgende in deel drie honderd zes en vijftig blad honderd twee numero twee en dertig.

De Eigenaar van de naast het verkochte perceel gelegene Korenbeek heeft ten allen tijde het regt het rentende grond uit de beek op de wal te leggen en van daar te vervoeren, zullende de kooper verpligt zijn de wallen goeddigt en in orde te houden zoodat er geen water uit de beek verloren kunne gaan. Hij zal de beekdijk  niet mogen verlagen buiten toestemming van den eigenaar der Beek, terwijl hij indien het Beekdijkje tusschen de Beek van den Korenmolen en die van Klaas uit den Bogaard reparatie behoeft, zal moeten dulden dat de daar voor noodige grond uit de weide gegraven wordt, waartoe de eigenaar van de beek het regt heeft door de weide te rijden en tevens des noodig de beek af te steken en het water door de weide te laten loopen.

Deze koop is aangegaan voor eene som van acht honderd gulden welke som de verkoopers verklaren ontvangen te hebben en daarvoor te kwiteren bij deze en uit dien hoofde voorschreven weiland aan den kooper te cederen en over te dragen om daarover       /

                                                                                                                                               fol. 2.

met den dag van heden als zijn wel en wettig eigendom te beschikken met alle lusten en lasten welke daarbij van ouds en met regt behooren en met belofte van dezen verkoop te zullen vrijwaren voor evictie onder verband als naar regten.

De Comparanten verklaren ter executie dezes domicilie te kiezen aan hunne tegenwoordige woonhuizen. Waarvan deze Acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris den acht en twintigsten februarij achttien honderd drie en zestig in tegenwoordigheid van Peter Winterink, Gemeente Ontvanger en Daniel Docter, arbeider, beide wonende te Heerde als getuigen welke na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend.

Joachim Montizaan                                                                       

J Montizaan

B Uit Den Bogaard

P. Winterink

D Docter

                                                                                                                                   JHvanMeurs                                                                 

                                                                                                                                           Notaris                                                      

 

 


Genealog    V - q                                                                              NA blad 2.

Geregistreerd zonder renvooij te Elburg den Elfden Maart 1800 drie en zestig, deel 55 folio 70 verso, vak 1. Ontvangen voor regt ¦ 32, - makende met de 38 opcenten ad ¦ 12,16 Vier en veertig gulden zestien cents. De ontvanger                  

¦ 44,16                                                                                                 Rambonnet                  

 

Een afschrift uitgegeven aan den kooper den achttienden April achttien honderd drie en zestig.

                                                                                                                                   JHvanMeurs                                                             

 


Genealog    V - q                                                                              NA blad 3.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3327.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arondissement Arnhem,

Nº 5442.          Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

Harmen Poot, landbouwer, wonende te Heerde, voor zich zelve en als man en meester der Regten van zijne huisvrouw Aaltje Boeve met wie hij in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd, die verklaarde verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Joachim Montizaan, horlogemaker, en Johannes Montizaan, landbouwer, beid wonende te Heerde, alhier tegenwoordig en in koop aanneemende:

Een stukje tuingrond gelegen in het dorp Heerde bekend op den kadastralen legger van Heerde onder Sectie K numero 1158 groot acht Roeden, zeventig Ellen door genoemde Aaltje Boeve aan geërfd van wijlen Johannes Docter, gewoond hebbende en overleden te Heerde den dertienden Maart achttien honderd veertig. Krachtens zijn testament op den veertienden Augustus achttien honderd zeven en dertig voor den toen te Heerde residerende Notaris Meester Nicolaas Stephanus van Meurs in bijzijn van getuigen verleden, behoorlijk geregistreerd, doch niet ten kantore van hypotheken overgeschreven, terwijl daarvan volgens verklaring van de Comparanten geene bewijzen van eigendom aanwezig zijn of overschrijving bij hen bekend is.

Deze koop is aangegaan voor eene som van honderd en vijftig gulden, welke som de Comparant verkooper verklaart ontvangen te hebben en daarvoor te kwiteren en uit dien hoofde voorschreven grond aan de koopers te cederen en over te dragen om daarover met den dag van heden als hun wel en wettig eigendom te beschikken met al de lusten en lasten, die daarbij van ouds en met regt behooren en met belofte van dezen verkoop te zullen vrijwaren voor evictie onder verband als naar regten.

De Comparanten, die alle bij ons Notaris bekend zijn, verklaren ter executie dezes domicilie te kiezen aan hunne tegenwoordige woonhuizen. Waarvan deze Acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris den tweeden Mei achttien honderd zeven en zestig in tegenwoordigheid van Peter Winterink, Gemeente Ontvanger en Wichem van de Vosse, landbouwer, beide wonende te Heerde als getuigen welke na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend. 

                                                                      H Poot

                                                            Joachim Montizaan

                                                                  J Montizaan

                                                                  P. Winterink

                                                               W van de Vosse

                                                                                                                                   JHvanMeurs                                                

                                                                                              Notaris              

 

Geregistreerd zonder renvooij te Elburg Zevenden Mei 1800 zeven en zestig, deel 58 folio 138 recto, vak 6. Ontvangen voor regt wegens verkoop                                                                                     ¦  6, -  

Voor 38 opcenten                                                                                                                 ¦  2,28

Acht gulden acht en twintig cents.                                                                                          ¦  8,28

                                                                                                           De ontvanger                                         Rambonnet                  

 

Een afschrift uitgegeven aan de koopers den achttienden Mei achttien honderd zeven en zestig.

                                                                                                                                   JHvanMeurs                                        

 

                       

 


Genealog    V - q                                                                              NA blad 4.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3330.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arondissement Arnhem,

Nº 6338.          Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

Joachim Montizaan, klokkenmaker, wonende te Heerde, bij ons Notaris bekend, die na vroeger aan ons Notaris zijnen uitersten wil zakelijk te hebben opgegeven, tengevolge waarvan die buiten tegenwoordigheid van de getuigen door ons Notaris in geschrift is gebragt, dien wil, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, nader aan ons Notaris in tegenwoordigheid van de getuigen zakelijk heeft opgegeven, waarna door ons Notaris in tegenwoordigheid van de getuigen aan den Testateur voorlezing is gedaan van de bewoordingen waarin zijne uiterste wil in geschrift is gebragt, als volgt:

                        “ Ik bespreek aan mijne aanstaande huisvrouw Janna Prins het vruchtgebruik mijner nalatenschap tot hertrouwens toe, en ingeval van niet hertrouwen levenslang, terwijl ik haar ontsla van de verpligting van daarvoor zekerheid te stellen”

Na welke voorlezing door ons Notaris in tegenwoordigheid van de getuigen aan den Testateur is afgevraagd of die bewoordingen voor hem duidelijk zijn en zijnen uitersten wil bevatten, dat door den Testateur toestemmend is beantwoord.

Waarvan deze Acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den vier en twintigsten October achttien honderd een en zeventig in tegenwoordigheid van Daniel Docter en Klaas van Zalk, arbeiders, beide wonende te Heerde als getuigen die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparant hebben geteekend.                                                 J Montizaan

Overleden 21 Mei 1872.                               D Docter

                                                                   K van Zalk

                                                                     JHvanMeurs                                                

                                                                                              Notaris              

 

Een afschrift uitgegeven aan den Tetateur den een en dertigsten October achttien honderd een en zeventig.

                                                                                                                                   JHvanMeurs                                       

 


Genealog    V - q                                                                              NA blad 5.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3330.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arondissement Arnhem,

Nº 6339.          Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

Janna Prins, dienstmeid, wonende te Heerde, bij ons Notaris bekend, die na vroeger aan ons Notaris hare uitersten wil zakelijk te hebben opgegeven, tengevolge waarvan die buiten tegenwoordigheid van de getuigen door ons Notaris in geschrift is gebragt, dien wil, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, nader aan ons Notaris in tegenwoordigheid van de getuigen zakelijk heeft opgegeven, waarna door ons Notaris in tegenwoordigheid van de getuigen aan den Testatrice voorlezing is gedaan van de bewoordingen, waarin hare uiterste wil in geschrift is gebragt, als volgt:

                        “ Ik bespreek aan mijn aanstaande man Joachim Montizaan het vruchtgebruik mijner nalatenschap tot hertrouwens toe, en ingeval van niet hertrouwen levenslang, terwijl ik hem ontsla van de verpligting van daarvoor zekerheid te stellen”

Na welke voorlezing door ons Notaris in tegenwoordigheid van de getuigen aan de Testatrice is afgevraagd of die bewoordingen voor haar duidelijk zijn en hare uitersten wil bevatten, dat door den Testatrice toestemmend is beantwoord.

Waarvan deze Acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den vier en twintigsten October achttien honderd een en zeventig in tegenwoordigheid van Daniel Docter en Klaas van Zalk, arbeiders, beide wonende te Heerde als getuigen die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparante hebben geteekend.                                                      J Prins

Overleden 21 Mei 1872.                               D Docter

                                                                   K van Zalk

                                                                     JHvanMeurs                                                 

                                                                                              Notaris              

 

Een afschrift uitgegeven aan den Tetatrice den een en dertigsten October achttien honderd een en zeventig.

                                                                                                                                   JHvanMeurs                                       

 


Genealog    V - q                                                                              NA blad 6.

GA Heerde 1998.01.05.

Inv. nr. 3330.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Op heden den Zeven en twintigsten Julij achttien honderd twee en zeventig, des voormiddags ten negen ure verscheen voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende

Nº 6513.          te Heerde, Arondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van Daniel Docter en Klaas van Zalk, arbeiders wonende te Heerde als getuigen, ten haren huize te Heerde Janna Prins, zonder beroep wonende te Heerde, weduwe van Joachim Montizaan aldaar gewoond hebbende en kinderloos overleden den een en twintigsten Mei achttien honderd twee en zeventig, die verklaarde zwanger te zijn, waarom zij in tegenwoordigheid van

Johannes Montizaan landbouwer wonende te Heerde, die door den Heer Kantonregter te Elburg benoemd is tot Curator over die ongeboren vrucht, wenschte over tegaan tot beschrijving der nalatenschap van genoemden haar man, terwijl zij vooraf te kennen geeft dat zij met haar man onder de tegenwoordige Wetgeving, zonder huwelijksche voorwaarden en dus in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd, zoodat zijne nalatenschap bestaat in de helft van die gemeenschap, dat hij bij zijn testament op den vier en twintigsten October achttien honderd een en zeventig, voor ons Notaris in bijzijn van getuigen verleden, en den vijf en twintigsten Junij achttien honderd twee en zeventig te Elburg geregistreerd aan haar het vruchtgebruik zijner nalatenschap heeft besproken tot wedertrouwens toe en ingeval van niet hertrouwen levenslang.

De roerende goederen, die zich alle bevinden in en bij een huis door de Requirante met den Curator bewoond wordende zullen worden gewaardeerd door Timen van Ark bakker wonende te Heerde, die in handen van den Heer Kantonregter te Elburg met eede heeft verklaard de waardeering naar zijne beste kennis en wetenschap te zullen doen en ten dien einde mede alhier verschenen is.

En is men hierna tot de beschrijving overgegaan volgens opgave en aanwijzing van de Comparante.

Manskleederen gewaardeerd op vijf en twintig gulden                                                          ¦   25, -  

Vrouwenkleederen op zestien gulden                                                                                        16, -   

Te zamen een en veertig gulden                                                                                            ¦   41, -  

De Comparante verklaart wijders dat de navolgende goederen voor de helft in eigendom behooren aan Johannes Montizaan voornoemd, terwijl de wederhelft tot de onderhavige gemeenschap behoort.

                                                             Roerende goederen

Een kabinet met stel gewaardeerd op veertig gulden                                                              ¦  40, -  

Eene chiffonière op tien gulden                                                                                                  10, -   

                                                                                                              Transportere          ¦  50, -  

                                                                                                                                               fol. 2.

                                                                                                              Per transport          ¦  50, -  

Een ladetafel twee gulden vijf en twintig centen                                                                           2,25

Een tapkastje eene gulden vijf en twintig centen                                                                          1,25

Drie tafels drie gulden vijftig centen                                                                                            3,50

Twee klokken vijftiengulden                                                                                                      15, - 

Stoelen tien gulden                                                                                                                    10, - 

Twee spiegels eene gulden vijf en zeventig centen                                                                       1,75

Twee petroleumlampen drie gulden                                                                                             3, - 

Karaffen en glazen eene gulden                                                                                                   1, - 

Twee blaadjes eene gulden vijftig centen                                                                                    1,50

Linnen dertig gulden                                                                                                                  30, - 

Boeken zeven gulden                                                                                                                  7, - 

Koffijkan eene gulden                                                                                                                 1, - 

Witte borden eene gulden tien centen                                                                                         1,10

Kleine bordjes vijftig centen                                                                                                      - ,50


Genealog    V - q                                                                              NA blad 7.

Kopjes en schoteltjes eene gulden vijf en twintig centen                                                              1,25

Twee schalen vijf en zeventig centen                                                                                          - ,75

Een koffijmolen vijftig centen                                                                                                     - ,50

Koffijketels vier gulden                                                                                                               4, - 

Twee ijzeren potten twee gulden vijftig centen                                                                            2,50

Drie bedden met toebehooren honderd twintig gulden                                                              120, - 

Huishoudelijk gereedschap vijf gulden                                                                                         5, - 

Vuurgereedschap eene gulden vijftig centen                                                                               1,50

Een kagchel drie gulden vijftig centen                                                                                         3,50

Een baktrog eene gulden vijftig centen                                                                                       1,50

Waschtobbe twee gulden                                                                                                            2, - 

Een karn en melk gereedschap tien gulden                                                                                 10, - 

Tonnen drie gulden                                                                                                                     3, - 

Een kafmolen negen gulden                                                                                                         9, - 

Een snijtrog twee gulden                                                                                                             2, - 

Deel gereedschap tien gulden                                                                                                    10, - 

Een kortzaag drie gulden                                                                                                             3, - 

Stroo en hooi dertien gulden                                                                                                     13, - 

Een melkkoe honderd vijf en twintig gulden                                                                             125, - 

Een melkkoe honderd vijftien gulden                                                                                       115, - 

Eene geit zes gulden                                                                                                                    6, - 

Drie varkens twee en vijftig gulden                                                                                            52, - 

Bijen en toebehooren honderd vijf en zeventig gulden                                                              175, - 

Rogge veertig gulden                                                                                                                40, - 

Aardappelen zestig gulden                                                                                                        60, - 

Tezamen bedragende eene som van Acht honderd vier en negentig gulden                           _______

vijf en dertig centen                                                                                                            ¦ 894,35

                                                                                                                                               fol. 3.

                                                           Onroerende goederen

                                                        In de Gemeente “Heerde”

Een huis, erf en tuin in het dorp Heerde, kadaster Sectie K Numero’s 857, 1158 en 1159 groot acht en twintig Aren, dertig centiaren.

Een stukje weiland aan den Hattemerweg, kadaster Sectie K Numero’s 426, 429, 430, 1078 en 1079 groot negentien Aren, zeven en veertig centiaren.

Twee stukken bouwland in de Assendorper Enk, kadaster Sectie K Numero’s 496, 1344 en 1367 groot twee en zestig Aren, vijf en zeventig centiaren.

Een stuk weiland in de Zuppelt, kadaster Sectie K Numero 1290 groot twee en negentig Aren, dertig centiaren.

Vijf negende gedeelten in een kamp weiland in de Maten in het Wapenvelderbroek, kadaster Sectie D Numero 286 geheel groot eene Hectare, twee en dertig Aren, zestig Centiaren.

                                              Inkomende Schulden der gemeenschap

Van Sibble en Pieter Heeres voor verkocht gras zes en zestig gulden                                      ¦ 66, -  

Van verschillende personen voor arbeidsloon en leverantie vijf en twintig gulden                         25, -   

Tezamen eene som van een en negentig gulden                                                                       ¦ 91, -  

                                                  Lastige schulden der gemeenschap

Aan Roelof van de Hoeve te Epe wegens geleend geld drie honderd gulden                          ¦ 300, -  

Aan Adriaan Willem van Apeldoorn te Heerde wegens idem drie honderd gulden                    300, -   

Tezamen eene som van zes honderd gulden                                                                          ¦ 600, -  

 


Genealog    V - q                                                                              NA blad 8.

             Lastige Schulden alleen ten laste van de Comparante en haar overleden Echtgenoot

Aan Docter Hijner te Heerde voor geneeskundige hulp en geleverde

medicijnen elf gulden twintig centen                                                                                       ¦ 11,20 

Aan Docter van Heemskerck te Epe voor idem

twee en twintig gulden vijftig centen                                                                                         22,50  

Tezamen eene som van drie en dertig gulden zeventig centen                                                 ¦ 33,70 

Alna niets meer gevonden zijnde of bedacht kunnende wordemn om in deze te bevatten heeft de requirante verklaard niets te hebben verduisterd, noch gezien te hebben, noch te weten dat door iemand iets is verduisterd van hetgeen tot de in deze behandelde gemeenschap en nalatenschap behoort, welke verklaring door haar met den eed afgelegd in handen van ons Notaris is bevestigd.

En is al het opgeschrevene gelaten in het bezit en onder de bewaring van de requirante, die dit erkent en belooft het te zullen te voorschijn brengen of verantwoorden wanneer         /

                                                                                                                                               fol. 4.

en aan wien zulks zal worden gevorderd, waarna deze is gesloten, zijnde men bezig geweest tot des namiddags een ure.

En hebben de Requirante, de Curator, de taxateur en de getuigen, die alle bij ons Notaris bekend zijn deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris geteekend.

                                                                      J Prins

                                                                  J Montizaan

                                                                    T van Ark

                                                                    D Docter

                                                                   K van Zalk

                                                                     JHvanMeurs                                                

                                                                                              Notaris              

 

Geregistreerd met een renvooi te Elburg de derden Augustus 1800 twee en zeventig, deel 62 folio 150 recto, vak 7. Ontvangen voor regt                                                                                                              ¦ 1,60 

Voor 38 opcenten                                                                    - ,61 

twee gulden een en twintig cent                                               ¦ 2,21 

                                                                                                                                  De Ontvanger             

                                                                                                                                     Rambonnet               

 


Genealog    V - q                                                                         M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.15.

Memories van Successie. Kantoor Elburg.  Film 900. Inv. nr. 28. nr. 1809 t/m 1814.        fol. 1.

Reg. IV. nr. 5949.                                                        Opgave van den staat des boedels       

Ingeleverd 24 September 1863.                                    1º Baten                       ¦ 1060,50

Dagreg. dl. 13 fo. 47 nr. 2660.                         2º Lasten en schulden      564,22½

Tafel V bis deel. 2 fo. 21 nr. 198.                                 Saldo                       ¦   496,27½

 

Memorie van aangifte der nalaten-schap van Anneke                                                     Born gewoond hebbende en overleden te Heerde den

zeven en twintigsten Maart 1800 drie en zestig, opgemaakt

door Joachim Montizaan horlogiemaker wonende te

Heerde, weduwnaar van de overledene, welke ter dezer

zake woonplaats kiest ten kantore van den Notaris van

Meurs te Heerde.

 

En wordt mitsdien aangegeven:

1º Dat de overledene gehuwd, doch kinderloos is gestorven; dat zij geene bloedverwanten heeft nagelaten en dat dus haar man haar eenige Erfgenaam is.

2º Dat de nalatenschap van de overledene bestaat in het navolgende:

Een vierde gedeelte van Een huis en erf en tuin in het Dorp Heerde, kadaster sectie H Nº 857 en 1159 groot 19 Roeden, 60 Ellen voor dit gedeelte gewaardeerd op Vijf honderd vijftig gulden                     ¦ 550, -  

Een vierde gedeelte van een kampje weiland in de Zuppelt te Heerde

kadaster sectie K Nº 1290 groot 92 Roeden, 30 Ellen voor dat gedeelte                                  

gewaardeerd op twee honderd gulden                                                                                     200, -  

Van welke goederen haar man Joachim Montizaan mede een vierde gedeelte

en Johannes Montizaan de helft behoort.

De helft van eenige roerende goederen waarvan haar man de wederhelft

behoort voor de helft gewaardeerd op twee honderd zeven en veertig gulden

vijftig centen                                                                                                                          247,50

Hare kleederen, lijfstoebehooren en lijfscieradien gewaardeerd op

drie en zestig gulden                                                                                                                  63, -   

Makende het actief alzoo te zamen duizend zestig gulden vijftig centen                               ¦ 1060,50

Terwijl het passief bestaat in het navolgende:

Een vierde gedeelte in eene Schuld ten behoeve van Harmen Post te Heerde,

wegens geleend geld volgens obligatie van den 16 December 1851, geheel

groot een duizend drie honderd gulden en dus voor dit gedeelte drie honderd

vijf en twintig                                     /

                                                                                                                                               fol. 2.

gulden                                                                                                                                 ¦ 325, -  

Rente daarvan ad 4 % in het jaar, vanaf den 1 Januarij 1863 tot den Sterfdag                             3,14

Een vierde gedeelte in een Schuld ten behoeve van Clara Alberta Born

te Epe wegens geleend geld volgens obligatie van den 1 November 1859

geheel groot zes honderd vijftig Gulden, dus voor dat gedeelte

honderd twee en zestig gulden vijftig cent                                                                               162,50

Rente daarvan ad vier en ½ percent in het jaar vanaf

den 1 November 1862 tot den sterfdag                                                                                    2,985

Aan Docter Rombach te Heerde voor geneeskundige hulp en

geleverde medicijnen in 1863 gedurende de laatste ziekte                                                         39,60

Begravingskosten                                                                                                                [HM1]      31, -   

Te zamen vijf honderd vier en zestig Gulden twee en twintig en een halve cent                    ¦ 564,225

Het welk afgetrokken van het actief een zuiver Saldo oplevert van vier honderd

zes en negentig gulden zeven en twintig en een halve cent                                                   ¦ 496,275


Genealog    V - q                                                                                                       M.v.S. blad 2.

Zijnde het bedrag der nalatenschap.

3º Dat de overleden geene goederen als bezwaarde Erfgename of in vruchtgebruik bezat en dat door het overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging overgegaan of vervallen zijn.

Heerde den 22 September 1863

J. Montizaan

                                                                                                 Berekening                        1060,50 

                                                                                                                                           564,225

                                                                                                                      Saldo        ¦  496,275

 

                                                                                          Geërfd door den man is 4 % =   ¦ 19,85  

                                                                                                                          38 opc          7,545  

                                                                                                                                        ¦   27,395 

Alzoo verschuldigd voor successie ‘t regt en 38 opcenten zeven en twintig gulden negenen dertig en ½ cent.       De Ontvanger                    

 

De Specificatie dezes is opgezonden heden 24 Sept: 1863.

                                                      De Ontvanger

 

In ontvang gebracht bevonden op den 13 Oct. 1863, deel 5 folio 4 nr. 2 de som van negentien Gulden vijf en tachtig cent.                                                                                                                                   de Inspecteur           

 

Amice !

 

Clara Alberta Born te Epe is eene zuster van de overledene moeder van Anneke Born. Deze was echter eene natuurlijke dochter door hare moeder niet erkend, zoodat zij volgens de wet volstrekt geene familie had. Ik heb de memorie opgemaakt, die door Winterink op zegel is overgeschreven.       Hoogachten,

                                                                                                                                  JHvan Meurs                                       

Heerde, 23 September 1863.

 

Op heden den dertienden October achttien honderd drie en zestig is voor ons Mr Jan Carel Josephus Arriens Kantonregter van het Kanton Elburg Arrondissement Arnehm, Provintie Gelderland, gadsisteerd met den Griffier Roelof Haak Benten ter plaatse van onze gewone teregtzittingen op het Raadhuis te Elburg verschenen Joachim Montizaan horologiemaker wonende te Heerde welke na duidelijke voorlezing van het formulier der Eed op de memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen zijne huisvrouw Anneke Born, den zeven en

Nº 8661.          twintigsten Maart dezes jaars te Heerde overleden, heeft afgelegd den Eed bij artikel acht en twintig der Wet van dertien Mei achttien honderd negen en vijftig Staatsblad Nº 66 voorgeschreven.

Waarvan wij dit proces verbaal hebben opgemaakt het welk door een Kantonregter en den Griffier is geteekend.

R H Benten Gf.                                                                     J.C.J. Arriëns                            

 

In duplo gratis geregistreerd te Elburg den drie en twintigsten October 1800 drie en zestig, deel 18 folio 15 R.

                                                                                                                                   De ontvanger                                   

                                                                                                                                     Rambonnet                                   

 


Genealog    V - q                                                                         M.v.S. blad 3.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.15.

Memories van Successie. Kantoor Elburg.  Film 901. Inv. nr. 37. nr. 2292 t/m 2293.        fol. 1.

Reg. IV. nº 2/298.

Dagreg. dl. 14 nr. 4144.

d.d. 23 Dec. 1872

Tafel V bis dl. 4 fo. 102 nr. 78.

Tafel VI dl. 7 f. 56 nr. 34.

Memorie van aangifte der nalatenschap van

wijlen Joachim Montizaan gewoond hebbende

en overleden te Heerde den 21 Mei 1872.

                                                                                                                                                 141                  

De ondergeteekdende Janna Prins zonder beroep wonende te Heerde weduwe van bovengenoemde Joachim Montizaan, voor zich en als moeder en voogdes over de na te noemene minderjarige ten haren huize domicilie kiezende doet bij deze aangifte, ten kantore van Registratie en Successie te Elburg dat zij op het overlijden van genoemde Joachim Montizaan, zwanger was, dat zij later is bevallen van een kind genaamd Joachima Johanna, die de eenige Erfgenaam ab intestato van haar vader is, dat de overledene echter bij zijn testament op den 24 October 1871, ten overstaan van den Notaris van Meurs te Heerde in bijzijn van getuigen verleden en den 25 Junij 1872 te Elburg geregistreerd, aan zijne huisvrouw het vruchtgebruik zijner nalatenschap heeft besproken tot wedertrouwens toe en ingeval van niet hertrouwen levenslang; dat hij geene goederen als bezwaarde Erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, dat door dit overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging overgegaan of vervallen zijn en dat de onroerende goederen door hem nagelaten bestaan in de helft der gemeenschap tusschen hem en zijne huisvrouw, zijnde de helft van:

a. Een huis en Erf en tuin in het dorp Heerde kadaster Sectie H Nº 857, 1158 en 1159 groot 28 aren, 30 centiaren.

b. Een stukje weiland aan den Hattemerweg te Heerde kadaster Sectie K Nº 426, 429, 430,1078 en 1079 groot 19 aren, 47 centiaren.

c. Twee stukken bouwland in den Assendorper Enk te Heerde, kadaster Sectie K Nº 496, 1344 en 1367 groot 62 aren, 75 centiaren.

d. Een kamp weiland gelegen in de Zuppelt te Heerde, kadaster Sectie K Nº 1290 groot 92 aren, 30 centiaren.

e. Vijf negende gedeelte in een kamp weiland                                /

                                                                                                                                               fol. 2.

in het Wapenvelderbroek Gemeente Heerde kadaster Sectie D Nº 286 geheel groot 1 Hectare, 32 aren, 60 centiaren.

Van alle welke goederen Johannes Montizaan de wederhelft behoort.

                                                        Heerde 6 December 1872

  Janna Prins

 


 [HM1]31, -