Genealog   V - o                                                                                     blad 1.

GA Deventer 1994.11.02.

Bevolkingsregister Deventer   1840    46 - 249.

Bosch          Gerrit Willem             Deventer    55   M   bakker   gehuwd      Prot.

Montizaan   Antonia                      Vaassen      24   V   zonder         “              ”

Bosch          Arnoldus Jan              Deventer    19   M   bakker   ongehuwd      “

    “              Bernardus Hendrikus       “           13   M   zonder           “            ”

    “              Jan                                   “           12  M       “                ”            “

    “              Gerhard Engelbert            “            7   M       “               ”             “

    “              Willem Gerrit                   “            5   M       “                ”            “

    “              Engelbarta Harmina         “            2    V       “                ”            “

 

Idem 1849 - 1859 Deel 13 blad 69.

1. Bosch   Gerrit Willem            1784 Deventer W Hervormd    zonder         + 19-03-1853

2.     “       Arnoldus Jan             1820       “        O        “           daglooner     x 26-05-1853

3.     “       Bernardus Hendrikus 1825       “        O        “                 ”

4.     “       Gerhard Engelbart     1832       “        O        “           koperslagersleerling

5.     “       Willem Gerhard         1834       “        O        “            geen            + 28-08-1850

6.     “       Reinier                      1839        “        O       “                ”

7.     “       Jacob                        1841        “        O       “                ”

8.     “       Engelbarta Harmina   1837       “        O       “                ”

9.     “       Antonia                     1843       “         O      “                 ”               + 21-05-1851

10.   “       Jan                  22-04-1829       “         O                    broodbakkersknecht

 

BS Deventer Huwelijksacte nr. 22. d.d. 23 maart 1837.

Gerrit Willem Bos, weduwnaar van Engelberta Harmina Braskamp, van beroep bakker, geboren en wonende te Deventer, meerderjarige zoon van Egbert Bos en van Berentjen Florein, beide overleden, en

Antonia Montizaan, zonder beroep, geboren te Vaassen en wonende te Deventer, meerderjarige dochter van Reint Montizaan, overleden en van Dina Middelbeek, zonder beroep, woonende te Apeldoorn, alhier tegenwoordig, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jacob Geelink, oud 61 jaar, zonder beroep, zwager, wonende te Deventer

2. Jan Nieuwenkamp, oud 64 jaar, zonder beroep, bekende van de bruidegom, wonende te      Deventer

3. Johannes Eelhardus Mφller, oud 34 jaar, van beroep bakker, wonende te Deventer

4. Gerhardus Hogenkamp, oud 40 jaar, van beroep winkelier, wonende te Deventer, beide      bekenden van de bruid.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen, de moeder van de bruid kon niet schrijven.

 

Deventer Hervormd Doopboek DTB 114.    1775  -  1791.

                                                              Den 9 Maij 1784.                                                    f. 132.

   Vader                              Moeder                                   Kind

Egbert Bos                   Berentjen Florein                      Gerrit Willem

 

BS Deventer Geboorte-acte nr. 193. d.d. 17 mei 1837.

Gerrit Willem Bosch, oud 53 jaar, van beroep bakker, wonende te Deventer, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Antonia van Montizaan alhier op 17 mei 1837 des morgens te drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Engelbarta Harmina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Nieuwenkamp, oud 64 jaar, van beroep melkboer, en van Cornelis Roudijk, oud 40 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.


Genealog   V - o                                                                                     blad 2.

BS Deventer Geboorte-acte nr. 498. d.d. 24 december 1839.

Gerrit Willem Bosch, oud 55 jaar, van beroep bakker, wonende te Deventer, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Antonia Montizaan alhier op 23 december 1839 des avonds ten zes uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reinier gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Geelink, oud 64 jaar, van beroep winkelier, en van Cornelis Roudijk, oud 43 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Deventer Geboorte-acte nr. 186. d.d. 24 mei 1841.

Gerrit Willem Bosch, oud 57 jaar, van beroep bakker, wonende te Deventer, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Antonia Montizaan alhier op 15 mei 1841 des nachts ten half twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jacob gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Roudijk, oud 44 jaar, van beroep schoenmaker, en van Jan Romunde, oud 45 jaar, van beroep bruggeman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Deventer Geboorte-acte nr. 291. d.d. 4 augustus 1843.

Gerrit Willem Bosch, oud 59 jaar, van beroep bakker, wonende te Deventer, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Antonia Montizaan alhier op 2 augustus 1843 des middags ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Antonia  gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Roudijk, oud 49 jaar, van beroep schoenmaker, en van Abraham Nales, oud 30 jaar, van beroep melkboer,  beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Deventer Overlijdensacte nr. 167. d.d. 22 mei 1851.

Dirk Steunenberg, oud 51 jaar, van beroep aanspreker, en Hendrik Jan Versteege, oud 51 jaar, van beroep aanspreker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 mei 1851 om des middags twee uur is overleden Antonia Bosch, oud 7 jaar en tien maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Deventer, Voorstad 90, dochter van Gerrit Willem Bosch, zonder beroep, wonende te Deventer, en van Antonia Montizaan, overleden.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Deventer Geboorte-acte nr. 96. d.d. 8 maart 1845.

Gerrit Willem Bosch, oud 60 jaar, van beroep bakker, wonende te Deventer, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Antonia Montisan alhier op 6 maart 1845 des middags ten twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Jacoba Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Jacob Wijtenhorst, oud 44 jaar, van beroep koopman en van Cornelis Roudijk, oud 48 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Deventer Overlijdensacte nr. 110. d.d. 21 maart 1849.

Theodorus Franciscus Poelhekke, oud 38 jaar, van beroep aanspreker, en Hendrik Bloemendal,  oud 55 jaar, van beroep aanspreker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 20 maart 1849 om des morgens zeven uur is overleden Jacoba Hendrika Bosch, oud 4 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Deventer, Voorstad 418, dochter van Gerrit Willem Bosch, van beroep bakker, en van Antonia Montizaan, zonder beroep, wonende te Deventer.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

 


Genealog   V - o                                                                                     blad 3.

BS Deventer Geboorte-acte nr. 329. d.d. 23 september 1847.

Gerrit Willem Bosch, oud 63 jaar, van beroep bakker, wonende te Deventer, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Antonia Montizan alhier op 22 september 1847 des nachts ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Berendina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Roudijk, oud 50 jaar, van beroep schoenmaker, en van Matthijs Romunde, oud 26 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Deventer Overlijdensacte nr. 534. d.d. 10 december 1849.

Bernardus Janinck, oud 48 jaar, van beroep aanspreker, en Theodorus Franciscus Poelhekke,  oud 38 jaar, van beroep aanspreker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 8 december 1849 om des morgens elf uur is overleden Berendina Bosch, oud 2 jaar en 3 maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Deventer, Voorstad 698, dochter van Gerrit Willem Bosch, zonder beroep, wonende te Deventer, en van Antonia Montizaan, overleden.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Deventer Overlijdensacte nr. 179. d.d. 8 junij 1849.

Haenderik Bloemendal, oud 55 jaar, van beroep aanspreker, en Bernardus Janincx, oud 48 jaar, van beroep aanspreker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 7 junij 1849 om des middags een uur is overleden Antonia Montizaan, oud 36 jaar, zonder beroep, geboren te Vaassen en wonende te Deventer, Voorstad 418, dochter van Reint Montizaan, overleden, en van Berendina Middelbeek, zonder beroep, wonende te Vaassen. Gehuwd met Gerrit Willem Bosch.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Deventer Overlijdensacte nr. 101. d.d. 21 maart 1853.

Peter Bosch, oud 37 jaar, van beroep timmerman, zoon van de overledene, en Theodorus Franciscus Poelhekke, oud 42 jaar, van beroep aanspreker, bekende, beide wonende alhier, die verklaren dat op 19 maart 1853 des namiddags ten vier uur is overleden Gerrit Willem Bosch, oud 68 jaar en 11 maanden, van beroep bakker, geboren en wonende te Deventer, Voorstad 90, zoon van Egbert Bosch,  en van Berentjen Florein, beiden overleden, laatst weduwnaar van Antonia Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.