Genealog V - n blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel II 1861 - 1870 p. 679. Vaassen.

1. Montizaan Jan m hoofd 13-02-1811 Vaassen H NH

2. Kamphuis Hendrika v vrouw 11-04-1814 H

3. Montizaan Heimen m zoon 12-03-1842 Epe daglooner + 01-07-1862

4. Maria v dochter 24-04-1847

5. Rijka v 12-01-1851 Vaassen client bij Palm

6. Jan m zoon 23-03-1855 Epe

 

Idem deel VII 1861 - 1870 p. 407.

1 en 2 als boven.

3. Montizaan Reintje v dochter 24-02-1840 Epe

4. Berendina v 01-10-1844

5. Maria v 24-04-1847

6. Rijka v 12-01-1851 Vaassen

7. Jan m zoon 23-03-1855 Epe

1 is landbouwer. 3 trouwt op 22-10-1864 en gaat naar Deel VII fol. 615.

4 trouwt en gaat naar deel VII fol. 589.

 

Idem deel XIII p. 400. 1871 - 1880.

1,2, 5, 6 en 7 als boven. 2 overlijdt op 09-06-1879.

5 is dienstbode en komt op 01-05-1874 van Voorst, trouwt en gaat naar fol. 251.

6 is dienstbode en komt op 05-04-1875 van Voorst.

7 trouwt en gaat naar fol. 424.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Epe Huwelijksacte nr. 22. d.d. 4 mei 1839.

Jan Montizaan, oud 28 jaar, van beroep gegageerd militair, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van Reint Montizaan, overleden te Apeldoorn en van Berendina Middelbeek, papiermaakster, aldaar woonachtig, en

Hendrika Kamphuis, oud 25 jaar, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van Heimen Kamphuis en van Maria Bosch, dagloners, alsmede woonende te Vaassen, zijnde bruidegoms moeder, alsmede de ouders van de bruid tegenwoordig, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Peter van Niersen, oud 24 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen

2. Albert Voorhorst, oud 56 jaar, van beroep schoenmaker, wonende te Vaassen

3. Peter Brummel, oud 26 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen

4. Gerhardus van Eck, oud 40 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen

Onder de akte staan de handtekeningen van ouders van de bruid en de vier getuigen, bruidegom en bruid, alsmede de moeder van de bruidegom konden niet schrijven.

 

BS Vaassen Geboorte-acte. d.d. 12 april 1814.

Heimen Kamphuis, oud 27 jaar, van beroep dagloner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Maria Bosch zijn wettige huisvrouw alhier op 11 april 1814 des avonds ten zevn uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Mentink, oud 44 jaar, van beroep papiermaker, en van Hendrik Bosch, oud 41 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 

 


Genealog V - n blad 2.

BS Epe Geboorte-acte nr. 27. d.d. 25 februarij 1840.

Jan Montizaan, oud 28 jaar, van beroep gepensioneerd militair, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Hendrika Kamphuis, zijne huisvrouw alhier op 24 februarij 1840 des nachts ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reintje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Laar, oud 34 jaar, van beroep dagloner, en van Frederik van Overbeek, oud 31 jaar, van beroep kastelein, beide wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader verklaarde uit hoofde van blindheid niet te kunnen schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 63. d.d. 14 maart 1842.

Jan Montizaan, oud 28 jaar, van beroep gegageerd militair, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Kamphuis alhier op 12 maart 1842 des avonds ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Heimen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Wensenk, oud 29 jaar, van beroep veldwachter, en van Evert Gijsbert van Emst, oud 64 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 95. d.d. 2 julij 1862.

Arnoldus Mentink, oud 61 jaar, van beroep daglooner, en Jan Hendrik Leerkes, oud 65 jaar, van beroep daglonerarbeider, beide wonende alhier, die verklaren dat op dingsdag 1 julij 1862 om des avonds acht uur is overleden Heimen Montizaan, oud 25 jaar, van beroep daglooner, geboren en wonende te Vaassen bij zijn ouders, zoon van Jan Montizaan, en Hendrika Kamphuis, daglooners, wonende te Vaassen, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 141. d.d. 2 october 1844.

Jan Montizaan, oud 33 jaar, van beroep gepensioneerd militair, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Kamphuis alhier op 1 october 1844 des morgens ten half negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Berendina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannes Gerrit Brouwers Durand, oud 29 jaar, van beroep schilder, en van Albert Krijgsman, oud 34 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 54. d.d. 26 april 1847.

Jan Montizaan, oud 36 jaar, van beroep gepensioneerd militair, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Kamphuis alhier op 24 april 1847 des middags ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Berkhoff, oud 33 jaar, van beroep timmerman, wonende te Epe, en van Peter Jonkers, oud 38 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Oene. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 6. d.d. 14 januarij 1851.

Jan Montizaan, oud 40 jaar, van beroep gepensioneerd militair, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Kamphuis alhier op 12 januarij 1851 des avonds ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Rijka gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannes van Zuuk, oud 67 jaar, van beroep landman, en van Hendrik Kleiboer, oud 30 jaar, van beroep boerenknecht, beide wonende te Epe. Onder de akte staat de handtekening van de eerste getuige, de tweede getuige en de vader konden niet schrijven.

 


Genealog V - n blad 3.

BS Epe Geboorte-acte nr. 65. d.d. 24 maart 1855.

Jan Montizaan, oud 45 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Hendrika Kamphuis, oud 41 jaren, zijne huisvrouw alhier op vrijdag 23 maart 1855 des nachts ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Laar, oud 52 jaar, van beroep bode, en van Hendrik Jonker, oud 46 jaar, van beroep smid, beide wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 120. d.d. 10 juni 1879.

Teunis van Beek, oud 48 jaar, van beroep landbouwer, en Evert Horst, oud 31 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op maandag 9 juni 1879 om des voormiddag vijf uur is overleden Hendrika Kamphuis, oud 65 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, dochter van Hijmen Kamphuis en Maria Bos, beiden te Vaassen overleden, gehuwd met Jan Montizaan, landbouwer te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 138. d.d. 21 september 1886.

Johannes Hendrikus Esmans, oud 49 jaar, van beroep daglooner, en Hendrikus Montizaan, oud 53 jaar, van beroep horlogemaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op maandag 20 september 1886 om des voormiddag zeven uur is overleden Jan Montizaan, oud 75 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen ten huize van Jan Montizaan, zoon van wijlen de echtelieden Reint Montizaan, overleden te Apeldoorn en van Berendina Middelbeek, overleden te Vaassen, weduwnaar van Hendrika Kamphuis, overleden te Vaassen.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede comparant, de eerste kon niet schrijven.

 

Jan (de vader) is in 1832 - waarschijnlijk in de oorlog met Belgi - blind en daardoor gegageerd milicien geworden, d.w.z. dat hij een militair invaliditeitspensioen krijgt. Dat pensioen zal wel niet zo hoog geweest zijn, want in 1850 wordt er door de gemeente een opgaaf gedaan dat hij onvolkomen blind is en weinig bezittende.

 

Notarile akten, waarbij Jan Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J.H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats


3336/ 8053

 

17-03-1880

 

Obligatie aan Jan Montizaan van Johannes, Albertus,

Hendrikus en Clara Alberta Montizaan.

 

1

 

V - n


2. Notaris G.W. van der Feltz te Epe van 1819 t/m 1870.


2932/ 116

2933/ 31

 

08-07-1863

05-03-1864

 

Verkooping van huis en land te Epe door J. Montizaan

Obligatie met hypotheek. Jan Montizaan debiteur.

 

3

3

 

blad NA. 3.

blad NA. 3.

3. Notaris 1451

 

Blois van

04-06-1878

 

Treslong te Epe van 1870 t/m 1884.

Tweede veiling o.a. aan Jan Montizaan te Oene een

huis met land voor 795,-. Alles gelegen te Oene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


1410/ 1085

 

03-12-1838

 

Verkoop van een huis, erf en bouwland door Hendrik

Ruijs aan Jan Montizaan.

 

5

 

V - l

4509/ 3372

 

27-02-1855

 

Obligatie met hypotheek. Jan Montizaan debiteur.

 

1

 

V - n


4510/ 3768

 

18-02-1858

 

Verkooping door o.a. Jan Montizaan.

 

3

 

 


blad NA. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealog V - n blad 4.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

4524/ 6469

4524/ 6477

 

03-07-1879

17-07-1879

 

Voorlopige veiling in bijwezen van Jan Montizaan

Finale toewijzing ten overstaan van Jan Montizaan.

 

3

3

 

blad NA. 3.

blad NA. 3.


 

4. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4527/ 5

 

25-05-1881

 

Testament van Jan Montizaan.

 

1

 

V - n

4529/ 105

 

28-09-1883

 

Boedelscheiding van wijlen Hendrika Kamphuis.

 

1

 

V - n

4530/ 102

 

02-10-1886

 

Verklaring van Erfrecht. Verklaring door den Notaris

Adriaan Huender te Vaassen, dat de eenige erfgenam-

en van Jan Montizaan, overleden te Vaassen zijn: Jan

Montizaan, Reindje Montizaan, vrouw van Berend

Vos Derkszoon; Dina Montizaan, vrouw van Peter

van Voorst; Maria Montizaan, vrouw van Lammert

Huisman; allen te Vaassen en Rika Montizaan te

Apeldoorn.

 

4

 

-


 


Genealog V - n NA blad 1.

GA Epe 1997.10.23.

Inv. nr. 4509.

fol. 1.

Voor Johannes van Dielen Notaris residerende te Vaassen in de Provincie Gelderland in

1855 tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen compareerde Jan Montizaan gepensioneerd

27 februarij Militair wonende op de Kiefkamp in de gemeente Epe, dewelke bekende wettig Schuldig te

N 3372. wezen aan Derk van t Einde Landbouwer wonende te Niersen onder Vaassen, tegenwoordig en den inhoud dezer akte accepterende eene Som van Zes honderd gulden heenkomende wegens eene geldleening door den Crediteur aan den Debiteur zoo als laatstgenoemde erkent bereids gedaan, van welk Kapitaal de Schuldenaar aanneemt jaarlijks op den verschijndag die op den twee en twintigsten februarij achttien honderd zes en vijftig het eerst en zoo vervolgens alle jaren wezen zal, te zullen betalen intrest ad vier en een half percent in het jaar, mits binnen zes weken na den verschijndag betalende, anders vijf percent en zulks tot de werkelijke erlegging en afbetaling der hoofdsom toe die ten allen tijden zal kunnen en moeten geschieden mits van de zijde van welke de erlegging begeerd wordt, tenminste zes maanden te voren aan de wederpartij opzegging worde gedaan. De debiteur verbindt zich alle betalingen zoo van intrest als eventueel van de hoofdsom te zullen doen franco en aan handen en ter woonstede van den Crediteur of van den wettigen houder van de Grosse dezer akte, in goed grof Nederlandsch geld zonder korting noch inhouding van belastingen die bij eenige wet of akte van openbaar gezag mogten mogen worden ingevoerd.

Tot zekerheid van gemeld Kapitaal, renten en aan te wendene Kosten, mitsgaders voor de stipte nakoming van den geheelen inhoud dezer akte, heeft de Debiteur verbonden en met regt van Hijpotheek bezwaard, Een Bouwplaatsje op de Kiefkamp in de gemeente Epe Staande en gelegen bestaande in Een huis en erf met bouw en weiland te zamen groot een en vijftig roeden vijftig ellen op het Kadaster van gezegde gemeente vermeld in Sectie N sub numeris 212, 213, 214 en 215 bij den Debiteur in eigen gebruik.

De Debiteur verklaart dat voorschreven goederen hem in eigendom toebehoren en dat dezelve

met geen Hijpotheek zijn bezwaard, hoedanig hij die aanbiedt bij deze, op straffe bij de wet bepaald, stemmende hij toe in al zoodanige inschrijvingen als de Crediteur tot bewaring van zijn regt van Hijpotheek raadzaam zal oordeelen te nemen, en belast hij Schuldenaar zich tevens, met alle Kosten en regten die uit deze zouden kunnen ontstaan die van denuntiatie en roijement daaronder begrepen.

Voorts is door den Crediteur voor zich zijne erven en regtverkrijgenden /

fol. 2.

bedongen en door den Debiteur toegestemd:

Dat het verbondene huis tijdens het bestaan dezes onderzetting tegen brandschade zal moeten verzekerd zijn, in eene Solide maatschappij ter keuze van den Crediteur, die in geval van brand de Schadevergoeding daarvoor zal kunnen ontvangen, daarvoor bij de maatschappij die de verzeekering gedaan heeft kwiteren, ten welken einde de assurantie gelden, ten belope van hetgeene krachtens deze zal zijn verschuldigd, in de plaats dezer onderzetting zullen treden.

Dat in geval van brand alsmede van beslag door derden op de verbonden goederen, en bij gebreke van den Debiteur in de stipte voldoening der interessen of in de volledige nakoming dezer akte, de hoofdsom dadelijk opvorderbaar zal zijn.

Dat het verbondene goederen niet zonder schriftelijke toestemming van de Crediteur zullen mogen worden verhuurd noch in gebruik gegeven en dat er in geen geval vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen geschieden, zoomede dat bij willige verkoop de verbondene goederen er ten aanzien van den Crediteur geene zuivering wegens die goederen zal plaats hebben.

Dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der rente of hoofdsom alsook wanneer de Debiteur in eenigerlei opzigt in strijd met eene der bepalingen dezer akte mogt handelen de Crediteur zijne erven of regtverkrijgenden onherroepelijk zal of zullen zijn gemagtigd met de magt van Substitutie ingevolge de wet om de verbondene goederen, in het openbaar volgens plaatselijk gebruik te doen verkoopen, op voorwaarden en plaats als hij of zij raadzaam zal of zullen


Genealog V - n NA blad 2.

oordeelen den kooper te stellen in den eigendom en het bezit, den opbrengst te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit te verhalen daarop toe te rekenen of daarmede in vergelijking te brengen zoowel de hoofdsom als de interessen en Kosten en eindelijk dat de Debiteur steeds in gebreke zal zijn door het enkele verloop van den bepaalden termijn zonder dat er eenige geregtelijke daad tot inverzuimstelling zal noodig wezen; Ter Executielegging dezer akte en hare gevolgen kiest de Debiteur domicilie aan het verbondene huis in de gemeente Epe alles ten einde en effecte regtens.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris te Vaassen den zeven en twintigsten februarij achttien honderd vijf en vijftig in tegenwoordigheid van Teunis Huiskamp, en Bernardus van Gorp, beide schoenmakers, en te Vaassen wonende als getuigen zijnde beide met de Comparanten aan mij notaris bekend. En is deze minute onmidde- /

fol. 3.

lijk na gedane voorlezing onderteekend door de Comparanten debiteur en crediteur, de gemelde getuigen en ons notaris.

J Montizaan T Huiskamp

D van t Einde B van Gorp

V.Dielen

Not

 

Obligt 600 = Geregistreerd te Apeldoorn den dertienden Maart achttien honderd Vijf

_______ en Vijftig deel Vijf en Veertig folio Zeventien recto vak Vijf en Zes,

1 % 6 = houdende een en een half blad zonder renvooijen. Ontvangen voor regt

38 opc 2,28 Zes Gulden,makende met de acht en dertig Opcenten Acht Gulden acht

_______ en twintig Cents.

8,28 De Ontvanger

________

 

Eerste Grosse uitgereikt aan en ten verzoeke

van den Crediteur Derk van t Einde den Zestienden

Maart achttien honderd vijf en vijftig.

vD

 


Genealog V - n blad NA. 3.

Notaris J. van Dielen te Vaassen.

Verkooping aan Heimen Kamphuis. Inv. nr. 4510/3768.

d.d. 18-02-1858.

Jan Montizaan, gepensioneerd militair, als in algemeene gemeenschap van goederen gehuwd zijnde met Hendrika Kamphuis, zonder beroep, wonende beide in de gemeente Epe.

Jan Montizaan, gepensioneerd militair voor zich en als uitoefenende de regten zijner vrouw

Hendrika Kamphuis, zonder beroep, beide wonende in de Gemeente Epe.

Jan Montizaan als verkooper verklaarde niet te kunnen teekenen omdat hij niet kon schrijven.

 

Notaris G.W. van der Feltz te Epe.

Verkooping van een huis met land. Inv. nr. 2932/116.

d.d 08-07-1863.

Jan Montizaan, gepensioneerd militair te Vaassen verkoopt eenhuis en land, en ook land met mede eigenaar Peter Brummel aan Hendrik Beekhuis te Epe.

Jan Montizaan had de grond gekocht van Hendrik Ruijs d.d. 03-12-1838 bij Notaris van Dielen te Vaassen.

 

Notaris G.W. van der Feltz te Epe.

Obligatie met hypotheek. Inv. nr. 2933/ 31.

d.d. 05-03-1864.

Jan Montizaan, gepensioneerd militair te Vaassen leent 350,- met rente van 4,5 % van Maria Berkhoff, weduwe van Lambertus Johannes Boks, winkelierster te Vaassen met als onderpand zijn nieuw gebouwd woonhuis te Vaassen bij het kadaster nog niet bekend en verklaart een brandverzekering te sluiten.

 

Notaris J. van Dielen te Vaassen.

Voorlopige veiling van nagelaten goederen, Inv. nr. 4524/ 6469.

van wijlen de echtelieden Jan Nijhof en Jannetje Logtenberg, d.d. 03-07-1879.

door Derk Nijhof en zijn minderjarige kinderen, in bijzijn van Jan Montizaan.

 

Finale toewijzing. Inv. nr. 4524/ 6477.

d.d. 17-07-1879.

Ten overstaan van Jan Montizaan, gepensioneerd militair te Vaassen in betrekking van toeziend voogd over opgemelde minderjarigen, daartoe benoemd en als zoodanig beeedigd door den Heer Kantonregter van Apeldoorn den 22 December 1875.

 


Genealog V - n blad NA. 4.

GA Heerde 1998.01.19.

Inv. nr. 3336.

fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs, Notaris residerende te Heerde, Arondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen is

N 8053. verschenen:

Jan Montizaan, landbouwer, wonende te Oene, gemeente Epe, die verklaarde ter leen te hebben ontvangen van - en dus wel en wettig schuldig te zijn aan Johannes Montizaan, landbouwer, Albertus Montizaan, horologiemaker, beide wonende te Heerde, Hendrikus Montizaan, horologiemaker en Clara Alberta Montizaan, zonder beroep, beide wonende te Epe,

Eene som van duizend gulden, waarvoor de debiteur belooft en aanneemt alle jaren op den eersten December, voor het eerst in dit jaar, eene rente van vier percent te zullen betalen en daarmede te zullen voortgaan tot aan de aflossing, die ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden wanneer drie maanden te voren aan eene of andere zijde behoorlijke opvrage gedaan worde, terwijl de Schuldeischers de hoofdsom met de renten daarop alsdan te goed, dadelijk en zonder eenige voorafgaande opvrage zullen kunnen terugvorderen:

bij geheele of gedeeltelijke vervreemding van de na te melden verbonden goederen,

bij inbeslagneming daarvan door derden,

en bij wanbetaling der renten prompt op den verschijndag, waarvan het enkel verstrijken voldoende zal zijn om den schuldenaar in verzuim te stellen.

Tot zekerheid van voorschreven kapitaal en de daarop te verloopen renten en kosten verklaart de debiteur hypothecair te verbinden:

Een huis, erf, tuin en bouwland, staande en gelegen te Oene, bij het kadaster der gemeente Epe en Oene bekend in Sectie E, numeris 455, groot negen en dertig aren zestig centiaren, 632, groot drie en zeventig centiaren, 633, groot vijftien centiaren en 634, groot vijftig aren, twaalf centiaren.

En verklaarde de debiteur met de Crediteuren te zijn overeengekomen , als volgt:

Hij zal het verbonden getimmer in eene gevestigde Nederlandsche Brandwaarborg Maatschappij tegen brandschade moeten verzekeren en verzekerd houden, aan de schuldeischers de polis van verzekering moeten ter hand stellen en hen telkens op hunne eerste aanvraag, voldoend bewijs van de voortduring der verzekering moeten geven.

Bij brandschade aan het verbonden getimmer overkomen, zullen de assurantiepenningen treden in de plaats der onderzetting;

De schuldenaar zal het verbondene niet van aard of bestemming mogen veranderen, niet met erfdienstbaarheden mogen bezwaren, zonder schriftelijke toestemming der schuldeischers niet mogen verhuren en geene vooruitbetaling van huurpenningen mogen bedingen of aannemen.

fol. 2.

Bij willige verkooping vanhet verbondene zal geene zuivering van hypotheken plaats hebben.

Bij gebreke van behoorlijke voldoenng der hoofdsom of van de betaling der renten prompt op den verschijndag gelijk mede indien de verbondene goederen door anderen in executoriaal beslag genomen of daarmede bedreigd mogten worden, zullen de schuldeischers met de magt van substitutie onherroepelijk zijn gemagtigd de verbondene goederen in het openbaar, volgens de plaatselijke gebruiken, ten overstaan van eenen daartoe bevoegden ambtenaar te doen verkoopen, ten einde uit de opbrengst te verhalen zoowel de hoofdsom als de renten en de kosten.

Alle kosten en regten waartoe deze geldleening en hypothecatie, alsmede de opzegging en aflossing dezer schuld te eenige tijd, mogten aanleiding geven zullen door den schuldenaar worden gekweten en gedragen.

En is mede verschenen Albertus Montizaan voornoemd die verklaarde voorschreven Schuldbekentenis te accepteren zoo voor zich zelf als in betrekking van mondeling gemagtigde van de overige schuldeischers.

 


Genealog V - n blad NA. 5.

De Comparanten, die beide bij ons Notaris bekend zijn, verklaren ter executie dezer domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris, op heden, den Zeventienden Maart achttien honderd tachtig, in tegenwoordigheid van Johannes hendriks, klerk en Hermanus Stittelaar, tuinman, beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing, deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend.

J: Montizaan

A Montizaan

J: Hendriks

H Stittelaar

JHvanMeurs

Notaris

 

Geregistreerd te Elburg den Achtienden Maart 1800 tachtig deel 68 folio 17 recto,

vak 5, een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt van schuld 10, -

voor 38 opcenten 3,80

Zamen dertien gulden tachtig cent 13,80

De ontvanger

Rambonnet

 

 


Genealog V - n blad NA. 6.

GA Epe 1997.11.13.

Inv.nr. 4527.

 

Op heden den vijf en twintigsten Mei achttien honderd een

N 5. en tachtig, compareerde voor mij Adriaan Huender,

notaris ter Standplaats Vaassen, arrondissement Zutphen,

Testament in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen

Jan Montizaan, landbouwer te Vaassen

weduwnaar van Hendrika Kamphuis

welke comparant genegen om bij uitersten wil te

beschikken bij eene tot dat einde aan mij Notaris

buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane

zakelijke opgave heeft verklaard:

"Ik legateer aan mijnen Zoon Jan Montizaan

"landbouwer te Vaassen, bij vooruitmaking en dus

heeft niets "boven zijn Wettelijk erfdeel in mijne nalatenschap

nagelaten "de Somma van Een honderd vijftig gulden

sedert dato "aan hem uit te keeren binnen zes maanden na mijn

"overlijden

dezes alles Dit opstel door mij notaris gereedgemaakt zijnde en

afgestaan den wil des erflaters aldus in duidelijke bewoordingen

hebbende geschreven, zooals die zakelijk door hem

overleden aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflater al-

20 Sept.1886 vorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen wil

nader zakelijk, in tegenwoordigheid der getuigen

opgegeven aan mij Notaris.

Daarna hebben wij Notaris, in tegenwoordig-

heid der getuigen, dezen uitersten wil aan den erf-

later voorgelezen en na die voorlezing in tegen-

woordigheid der getuigen aan den erflater afge-

vraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat,

waarop hij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan akte. Gedaan en verleden ten kantore

van mij Notaris te Vaassen, in tegenwoordigheid

van Hendrikus Wools, kleedermaker en Hermanus

Broekhof, smid, beide wonende te Vaassen als

getuigen, die met den Comparant aan mij Notaris

bekend zijn.

En is deze minute, onmiddelijk na gedane voor-

lezing onderteekend door de getuigen en mij Notaris

verklarende de testateur wegens zwakte van gezicht

niet te kunnen teekenen.

H. Wools

H. Broekhof

 

Adr. Huender

Notaris

 

 


Genealog V - n blad NA. 7.

GA Epe 1997.11.13.

Inv.nr. 4529

fol. 1.

Op den acht en twintigsten September achttien honderd drie en tachtig;

compareerden voor mij, Adriaan Huender, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Vaassen, in tegenwoordigheid van na te noemene getuigen:

1883 1. Jan Montizaan Senior, gepensioneerd militair te Vaassen, weduwenaar van Hendrika

N 105 Kamphuis;

Scheiding 2. Berend Vos Derkszoon, daglooner te Vaassen, als in huwelijk hebbende Reindje Montizaan;

boedel Jan 3. Peter van Voorst, klompenmaker te Vaassen, als gehuwd met Dina Montizaan;

Montizaan 4. Lammert Huisman, landbouwer te Vaassen, als in huwelijk hebbende Maria Montizaan;

en Hendrika 5. Rika Montizaan, dienstmeid te Apeldoorn;

Kamphuis 6. Jan Montizaan Junior, fabrieksarbeider te Vaassen;

zijnde gemelde Reindje, Dina, Maria, Rika en Jan Montizaan, eenige kinderen, geboren uit het huwelijk van den eersten comparant en wijlen diens gemelde echtgenoot.

Welke comaparanten verklaardente willen overgaan tot scheiding en verdeeling des boedels, zooals de eerste comparant, die met zijne vrouw in gemeenschap van goederen bezat en van de nalatenschap van laatstgemelde, die te Vaassen ab-intestato is overleden.

De te verdelen boedel bevat aan:

Actief

Een plaatsje, gelegen te Vaassen ten kadaster aldaar bekend in Sectie E numeris 274, huis en erf, twee aren, acht centiaren, en 275 bouwland, vier en dertig aren, twee en vijftig centiaren, te zamen groot zes en dertig aren, zestig centiaren, geschat op eene waarde van vijf honderd vijftig gulden 550, -

Partijen verklaren, dat geen titels van aankomst of bewijzen van eigendom

van voormelde onroerende goederen bestaan of aan hen bekend zijn, en

dat er ook nimmer evenals, van voormelde erfopvolging, overschriijving

ten kantore van hypotheken te _______

Transporteere 550, -

fol. 2.

Per transport 550, -

te Arnhem heeft plaats gehad, alles voor zooveel hun bekend is.

roerende goederen geschat op honderd gulden 100, -

Samen zes honderd vijftig gulden 650, -

Passief

Aan de minderjarige kinderen, geboren uit het huwelijk van Herman Daams

en wijlen diens vrouw Derkje Boks te Vaassen met namen: Gerrit, Maria en

Lambertus Johannes Daams, te zamen als erfgenamen hunner grootmoeder

Maria Beekhoff, weduwe Lambertus Johannes Boks, gewoond hebbende

en overleden te Vaassen, een hypothekaire schuld groot drie honderd

vijftig gulden 350, -

blijkens akte den vijfden Maart achttien honderd vier en zestig

voor den vroegeren notaris van der Feltz te Epe verleden.

rente vier en een half percent van n April achttien honderd

drie en tachtig tot n October dezes jaars, zeven gulden

zeven en tachtig en een halve cent 7,875

loopende schulden, bedragende vier en twintig gulden

twaalf en een halve cent 24,125

Samen drie honderd twee en tachtig gulden 382, - 382, -

Blijft twee honderd acht en zestig gulden 268, -

Hierin is de eerste comparant gerechtigd voor de helft, vermits hij in

gemeenschap van goederen met wijlen zijne vrouw is gehuwd geweest _______

dus honderd vier en dertig gulden 134, -


Genealog V - n blad NA. 8.

terwijl de wederhelft of honderd vier en dertig gulden 134, -

uitmaakt de nalatenschap van Hendrika Kamphuis, waarin ieder haren

kinderen gerechtigd is voor een vijfde ieder dus _______

Transporteere 134, -

fol. 3.

Per transport 134, -

zes en twintig gulden tachtig cents 26,80

Toedeeling

Aan Jan Montizaan Junior, fabrieksarbeider te Vaassen

Het plaatsje, gelegen te Vaassen, hiervoren omschreven, voor de geschatte waarde van vijf honderd vijftig gulden 550, -

uit de roerende goederen voor een waarde van tien gulden 10, -

Te zamen vijf honderd zestig gulden 560, -

en aan passief: de hypothekaire schuld met rente, hiervooren vermeld,

groot drie honderd zeven en vijftig gulden zeven en tachtig en een halve cent 357,875

Zoodat hij uit den boedel ontvangt voor een waarde van twee honderd ________

gulden twaalf en een halve cent 202,125

zijn aandeel bedraagt slechts zes en twintig gulden tachtig cents 26,80

Alzoo moet hij aan den boedel uitkeeren honderd vijf en zeventig gulden ________

twee en dertig en eenhalve cent 175,325

Aan Jan Montizaan Senior: =======

uit de uitkeering van Jan Montizaan Junior zijn aandeel ad honderd en

vier en dertig gulden 134, -

Aan Berend Vos Derkszoon als in huwelijk hebbende Reindje Montizaan: =======

Uit de roerende goederen, zijn of haar aandeel ad zes en twintig gulden

tachtig cents 26,80

Aan Peter van Voorst, als gehuwd met Dina Montizaan: =======

Uit de roerende goederen, zijn of haar aandeel ad zes en twintig gulden

tachtig cents 26,80

Aan Lammert Huisman, als in huwelijk hebbende Maria Montizaan: =======

Uit de roerende goederen, zijn of haar aandeel ad zes en twintig gulden

tachtig cents 26,80

Aan Rika Montizaan: =======

de restant der roerende goederen, bedragende negen gulden zestig cents 9,60

en uit de uitkeering van haren broeder

Transporteere 9,60

fol. 4.

Per transport 9,60

Jan Montizaan zeventien gulden twintig cents 17,20

Te zamen haar aandeel of zes en twintig gulden tachtig cents 26,80

Blijvende van de uitkeering over vier en twintig gulden twaalf =======

en een halve cent 24,125

waaruit de resteerende schulden zullen worden voldaan. =======

Hiermede deze scheiding en verdeeling naar ieders genoegen hebbende plaats gehad, verklaarden partijen elkander over- en weder te kwiteeren en te dechargeeren zonder reserve; zijnde de toedeeling van voormeld plaatsje te Vaassen aan Jan Montizaan Junior geschied met alle aan het goed verbondene lusten en lasten, rechten en gerechtigheden, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, zullende de lasten en belastingen van stonden aan voor zijne rekening zijn.

Partijen verklaarden goed te keuren dat de overschrijving van vorenomschreven vast goed ten kantore van hypotheken te Arnhem worde bewerkstelligd door een door den notaris geauthentiseerd uittreksel dezer akte, waarin alles, wat op dat goed betrekking heeft, zal worden vermeld.


Genealog V - n blad NA. 9.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten huize van den eersten comparant op het Laar onder Vaassen, in tegenwoordigheid van Egbert Speldekamp, daglooner enGradus van Oene, landbouwer, beide wonende te Vaassen, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de laatste vier comparanten, de getuigen en de notaris onmiddelijk na gedane voorlezing geteekend deze minute, verklarende de eerste comparant wegens zwakte van gezicht en de tweede comparant wegens onervarenheid in het schrijven niet te kunnen teekenen.

P: van Voorst

L Huisman

R Montizaan

J Montizaan

E Speldekamp

G van Oene

Adr Huender

Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den eersten October 1800 drie en tachtig, deel 82 folio 199 verso, vak 2. Twee bladen twee renvooien. Ontvangen voor recht zeven en negentig en een halve cent. De Ontvanger

- ,975 vanLohuizen

 

Extract gereed en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den 15den October 1883 deel 768 n 20.

 

 


Genealog V - n M.v.S. blad. 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.02.10.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. Film 15.(831) Inv. nr. 96. blad 64. fol. 1.

Reg. 4. N. 3/5129. Memorie van aangifte voor het regt 61.

geboekt dag.reg.dl:16. van successie van de nalatenschap van

5. N.2/645. den 10 Hendrika Kamphuis gehuwd geweest met

April 1880. Jan Montizaan.

V dl.10. fo.

N.111. Mem.14 N 441.

 

De ondergeteekenden:

Jan Montizaan arbeider te Vaassen evenzo de drie volgenden

Berend Vos gehuwd met Reintje Montizaan

Peter van Voorst gehuwd met Dina Montizaan

Lammert Huisman gehuwd met Maria Montizaan

Rika Montizaan dienstmeid te Apeldoorn.

domicilie kiezende ten kantore van den notaris van Dielen te Vaassen, verklaren:

Dat Hendrika Kamphuis gehuwd geweest met Jan Montizaan den 9 Junij 1879 te Vaassen waar zij woonde ab intestato is overleden.

Dat hare nalatenschap is gerfd door hare vijf kinderen Jan, Reintje, Dina, Maria en Rika Montizaan allen voornoemd.

Dat zij heft nagelaten de onafgedeelde helft van Een huis met erf, hof en bouwland op het Laar onder Vaassen groot 36 aren 60 centiaren en op het kadaster der gemeente Vaassen vermeld in sectie E nr.274 en 275 waardig geschat 500, -

Huisraad en verdere ligchamelijke roerende goederen geschat op 50, -

Tezamen 650, -

Waarvan de helft bedraagt 325, -

Bezwaard met de helft van eene schuld wegens geleend geld aan

Maria Berkhof, weduwe van Lambertus Johannes Boks te Vaassen groot 350, -

Waarvan de helft bedraagt 175, -

Dat zij geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik bezat en door haar overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging overgegaan of vervallen is.

Vaassen Maart 1880.

J Montizaan Dit merk is door Be-

P: van Voorst R Montizaan rend Vos voor handtee-

L. Huisman kening gesteld na ver-

klaring van niet te kun-

nen schrijven, zulks ver-

klaren wij.

VDielen P.Creze