Genealog V - m blad 1.

RA Arnhem 1994.07.12.

Nederduits Gereformeerde Gemeente Vaassen Doopboek 1772 - 1811 DTB 673.

11 September 1808

gedoopt eene dochter van Evert Wijnbergen en Berendje Kroon EL, geboren 3 September

genaamd Hendrika Getuige: Derkje Goossens.

 

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 225/96.

1. Montizaan Johannes M hoofd 13-08-1807 Vaassen H NH akkerbouwer J 16

2. van Loenen Aartje V vrouw 13-05-1808 Epe H

3. Montizaan Reint M zoon 27-02-1844 Vaassen O

4. Evert M 06-07-1845 O

5. Berendina Hendrika V dochter 13-02-1850 O

3 vertrekt op 22-01-1863 naar Twello.

 

Idem 243/23 1, 2, 4 en 5 als boven.

 

Idem 194/22 1, 2, 4 en 5 als boven. 1 overlijdt op 27-08-1881 en 2 overlijdt op 16-09-1878.

Montizaan Derk broeder van 1 24-10-1817 Vaassen O papiermaker komt op 20-01-1878 van Epe en overlijdt op 21-01-1878.

 

Idem 117/16.

1. Montizaan Evert M hoofd 12-08-1847 Epe O NH landbouwer

2. Hendrika Berendina V zuster 13-02-1850 O

1 en 2 wonen op de Poel J 13. 1 overlijdt op 28-12-1902. 2 vertrekt op 02-03-1903 naar Epe.

 

GA Epe 1994.12.09.

Bevolkingsregister Epe deel XXVII Vaassen 1900 - 1920 p. 414.

1. Montizaan Hendrika Berendina v hoofd 13-02-1850 Epe O NH

2. Vos Jannetje v inw. 15-01-1866 O

1 en 2 wonen in de Eierstreek 114 b en komen op 02-03-1903 van Apeldoorn.

1 overlijdt op 30-04-1908.

 

Epe Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente DTB 663. 1772 - 1811.

Namen der kinderen Ouders Doopgetuigen Geboren Gedoopt

Janna Evert Gerrits Geertjen Gerrits

Tweelingen & & 13 Maij 1808 22 dito

Aartjen Berentjen Gerrits Dina Derks

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Epe Huwelijksacte nr. 4. d.d. 25 februarij 1843.

Joannes Montizaan, oud 35 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van Reijnt Montizaan, overleden te Apeldoorn en van Berendina Middelbeek, papiermaakster, aldaar woonachtig, en

Hendrika Wijnbergen, oud 34 jaar, van beroep doende huiswerk, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van Evert Wijnbergen, overleden te Vaassen en van Berentje Kroon, doende dagenwerk, wonende te Vaassen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Heimen Kamphuis, oud 55 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen

2. Jan van Putten, oud 48 jaar, van beroep dagloner, wonende te Epe

3. Jan van Wiglinkhuizen, oud 52 jaar, van beroep timmerman, wonende te Epe

4. Hendrik Manvis, oud 54 jaar, van beroep lid van de gemeenteraad, wonende te Epe

Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid en de vier getuigen.


Genealog V - m blad 2.

BS Epe Geboorte-acte nr. 34. d.d. 29 februarij 1844.

Johannes Montizaan, oud 36 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Wijnbergen alhier op 28 februarij 1844 des namiddags te een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reint gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Christoffel Andries Kemmink, oud 56 jaar, van beroep schilder, wonende te Vaassen en van Frederik Jacobs Braakman, oud 39 jaar, van beroep ambtenaar bij de accijnsen, wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 103. d.d. 27 augustus 1846.

Jannes Montizaan, oud 38 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Wijnbergen alhier op 26 augustus 1846 des namiddags te een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Evert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Egbert Roemerman, oud 31 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen en van Hendrikus Berkhoff, oud 32 jaar, van beroep timmerman, wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 27. d.d. 14 februarij 1850.

Johannes Montizaan, oud 42 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Wijnbergen alhier op 12 februarij 1850 des namiddags ten twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Berendina Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannes van Egteren, oud 38 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Vaassen en van Jan Wensenk, oud 37 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 16. d.d. 22 maart 1850.

Peter Ankersmit, oud 35 jaar, van beroep daglooner, en Jannes van Egteren, oud 38 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende te Vaassen, die verklaren dat op 21 maart 1850 om des avonds zes uur is overleden Hendrika Wijnbergen, oud 42 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, dochter van Evert Wijnbergen, overleden te Vaassen, en Berendina Kroon, zonder beroep, wonende aldaar, in der tijd echtelieden, gehuwd met Jannes Montizaan, landbouwer, wonende aldaar.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede comparant, de eerst kon niet schrijven.

 

BS Epe Huwelijksacte nr. 25. d.d. 1 mei 1852.

Joannes Montizaan, oud 45 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Vaassen, weduwnaar van Hendrika Wijnbergen, meerderjarige zoon van Reijnt Montizaan, en van Berendina Middelbeek, beiden overleden te Epe, en

Aartje van Loenen, oud 43 jaar, van beroep doende huiswerk, geboren te Epe en wonende te Vaassen, weduwe van Hendrik van Egteren, meerderjarige dochter van Evert van Loenen, en van Berendje Gerrits, beiden overleden te Epe in der tijd echtelieden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jannis van Egteren, oud 40 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Vaassen

2. Jan van Lohuizen, oud 56 jaar, van beroep smid, wonende te Epe

3. Hermen Krijgsman, oud 31 jaar, van beroep boerenknecht, wonende te Epe

4. Lambertus Lammers, oud 34 jaar, van beroep kastelein, wonende te Epe

Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom en de vier getuigen, de bruid kon niet schrijven.

 

 

 


Genealog V - m blad 3.

Bijlagen:

1. Extract uit het register van overlijden der gemeente Epe. Op 26 maart 1847 is overleden Hendrik van Egteren, man van Aartje van Loenen.

2. Extract uit het doopregister te Vaassen van de bruidegom.

3. Extract uit het register van overlijden der gemeente Epe. Op 21 maart 1850 is overleden Hendrika Wijnbergen, huisvrouw van Jannis Montizaan.

4. Extract uit het doopboek van de Hervormde gemeente Epe. Den 13 mei 1808 is geboren Aartje, dochter van Evert Gerrits en Berendje Gerrits, echtelieden.

5. Extract uit het register van aangenomen geslachtsnamen te Epe, is verschenen Evert Gerrits de welken verklaard tot familienaam aan te nemen van Loenen.

 

BS Apeldoorn Overlijdensacte nr. 252. d.d. 17 september 1878.

Gradus Kooijer, oud 49 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe, en Gerrit Martinus Buurman, oud 31 jaar, van beroep bakker, wonende te Apeldoorn, die verklaren dat op maandag 16 september 1878 om des namiddags twee uur is overleden Aartje van Loenen, oud 70 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende te Apeldoorn, dochter van wijlen de echtelieden Evert van Loenen en Berendje Riphagen, gehuwd met Johannes Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 167. d.d. 30 augustus 1881.

Jacob Vosselman, oud 55 jaar, van beroep daglooner, wonende te Apeldoorn, en Gerrit Jan Jonker, oud 34 jaar, van beroep ambstbode, wonende te Epe, die verklaren dat op zaterdag 27 augustus 1881 om des namiddags vier uur is overleden Joannes Montizaan, op zijn bouwland te Vaassen, oud 74 jaar, van beroep landbouwer, geboren te Vaassen en wonende te Apeldoorn, zoon van Reijnt Montizaan en Berendina Middelbeek, beide te Epe overleden, eerst weduwnaar van Hendrika Wijnbergen overleden te Vaassen, daarna van Aartje van Loenen te Apeldoorn overleden.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notarile akten, waarbij Johannes Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

4507/ 2860

 

30-08-1851

 

Boedel-inventaris van wijlen Hendrika Wijnbergen.

 

1

 

V - m

4507/ 2861

 

31-08-1851

 

Obligatie met hypotheek. Johannes Montizaan debiteur.

 

1

 

V - m

4508/ 3251

 

06-04-1854

 

Verkooping door o.a. Johannes Montizaan van nieuw

linnen van het Spinfonds te Vaassen.

 

4

 

-

4508/ 3296

 

24-07-1854

 

Publieke verhuring of verpachting. Huurders o.a.

Johannes Montizaan.

 

3

 

blad NA. 6.

4510/ 3718

 

06-09-1857

 

Testament van Johannes Montizaan.

 

1

 

V - m

4510/ 3719

 

06-09-1857

 

Testament van Aartje van Loenen.

 

1

 

V - m

4512/ 4101

 

18-06-1860

 

Verkooping van bouwland door o.a. Johannes Montizaan.

 

3

 

blad NA. 8.

4513/ 4250

 

18-07-1861

 

Verkooping van rogge door o.a. Aaltje Keurhorst.

 

5

 

IV - n

4514/ 4650

 

04-06-1864

 

Testament van Aartje van Loenen.

 

1

 

V - m


 

2. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4528/ 84

 

31-10-1881

 

Boedelscheiding van wijlen Johannes Montizaan.

 

1

 

V - m


 


Genealog V - m blad NA. 1.

GA Epe 1997.10.09.

Inv. nr. 4507.

fol. 1.

Op heden den dertigsten Augustus achttien honderd een en vijftig des namiddags ten vier ure ten huize en ten verzoeke van Johannes Montizaan bouwman wonende aan de Achter Hegge te

1851 Vaassen uit eigen hoofde als zijnde met zijne huisvrouw Hendrika Wijnbergen den drie en

Augustus 30 twintigsten Maart achttien honderd vijftig te Vaassen overleden onder de tegenwoordige wetgeving en alzoo in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd en als vader en wettige

No 2860 voogd over zijne drie minderjarige kinderen Reint Montizaan, Evert Montizaan en Hendrika Montizaan, allen zonder beroep en bij hem inwonende, door hem bij wijlen zijne gemelde huisvrouw in echt verwekt

In bijwezen en ten overstaan van Hendrik van Werven bouwman wonende onder Epe, als Toeziende voogd over de voornoemde drie minderjarigen Reint - Evert - en Hendrika Montizaan, zijnde hij tot die betrekking benoemd en beedigd door den Heer Kantonregter van Apeldoorn, blijkens proces-verbaal van den negen en twintigsten Mei achttien honderd vijftig, behoorlijk geregistreerd.

Zijnde de voornoemde minderjarigen bevoegd om zich als erfgenamen te gedragen in de nalatenschap van hunne moeder, ieder voor een derde gedeelte.

Tot bewaring van de regten van partijen en van ieder ander die daarbij belang zoude mogen hebben, Wordt door Johannes van Dielen, notaris residerende te Vaassen in de provincie Gelderland in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen overgegaan tot eene nauwkeurige en getrouwe beschrijving van alle meubilaire en roerende goederen, in en uitschulden, papieren, vaste goederen en verdere renseignementen behoorende tot den gemeenschappelijken boedel van den Inventarient Johannes Montizaan en wijlen diens huisvrouw Hendrika Wijnbergen beide voornoemd; en tot de nalatenschap van laatstgemelde zooals zich die goederen in het gemelde huis waar dezen Inventaris wordt opgemaakt of elders bevinden ter plaatsen daarbij opgegeven en zulks volgens de opgave en aanwijzing die daarvan zal worden gedaan door Johannes Montizaan voornoemd, als zijnde sedert het overlijden alleen in het bezit der te inventariseren goederen geweest en die beloofd heeft die opgave getrouwelijk te zullen doen zonder iets achter te houden of te verbergen. De waardering der goederen voor zooverre die daar aan onderworpen zijn, zal geschieden door Harmen Wijnbergen, deurwaarder bij het Kantongeregt van Apeldoorn, wonende te Epe als deskundige door den Toeziende voogd benoemd en die onder eede afgelegd in handen van den Heer Kantonregter van Apeldoorn heeft verklaard, die waardering te zullen doen /

fol. 2.

te goeder trouw en overeenkomstig de voorschriften der wet alles uitwijzens een behoorlijk geregistreerd proces-verbaal van den negen en twintigsten Mei achttien honderd vijftig.

Het hoofd van dezen inventaris gereed gemaakt en aan partijen voorgelezen zijnde is men tot de Inventarisatie overgegaan, als volgt:

In het Voorhuis:

Een hangende Friesche klok geschat op de som van acht guldens 8, -

Een bruine opgelegde kast getauxeerd op Vijftien gulden 15, -

Een dito chiffonire op zes gulden 6, -

Twee bedden met twee wollen en eene katoenen deken; twee peluwsen en

vier kussens tezamen geschat op eene waarde van veertig gulden 40, -

Een wieg met Kinderbed op twee gulden 2, -

Twee tafels en zes stoelen op twee gulden 2, -

Een spiegel, strijkijzer en koperen lamp tezamen op drie gulden 3, -

Een paar groene woldoeksche bedgordijnen met valletje en

twee katoenen glasgordijnen tezamen op eene gulden vijftig cents 1,50

Een bont aarden kabinetstelsel op eene gulden 1, -

Eenig vuurgereedschap als ijzeren vuurschop, dito vuurlepel, dito tang en

dito blaaspijp tezamen op twee gulden 2, -


Genealog V - m blad NA. 2.

Drie koperen ketels en twee ijzeren potten tezamen op vijf gulden 5, -

Een Koekepan en hangijzer tezamen op eene gulden 1, -

Een tinnen theepot benevens een zak met lepels en vorkens

tezamen op eene gulden vijftig cents 1,50

Een vuurstoof, twee trommels en twee zeven tezamen op vijftig cents -,50

Een spinde en mengbak tezamen op drie gulden 3, -

Een Kern, twee melktonnen, drie dito emmers en eenige dito vloten

met een kernewaag tezamen op zeven gulden vijftig cents 7,50

Een oude kleederkist op drie gulden 3, -

Een spinnewiel op twee gulden 2, -

Circa twintig ponden spek en vleesch, het pond geschat op vijf en twintig cents

is dus tezamen vijf gulden 5, -

Drie bonte aarden schotels, zes dito borden, twee witte borden, eenige kopjes

en schoteltjes benevens eenig daagsch aardegoed tezamen op drie gulden 3, -

112,00

fol. 3.

112,00

In het Achterhuis.

Een Zwart paard getauxeerd op vijftien gulden 15, -

Een driejarige roodbonte koe op vijf en twintig gulden 25, -

Een driejarige zwartbonte koe op vijf en twintig gulden 25, -

Een grijsbonte koe oud elf jaar op vijftien gulden 15, -

Een voljarig kalf op acht gulden 8, -

Een halfjarig zwartbont kalf op vijf gulden 5, -

Een schaap op drie gulden 3, -

Een geit op twee gulden 2, -

Een varken op vijf gulden 5, -

Elf kippen op eene gulden 1, -

Twee karren met ladders op zestig gulden 60, -

Een ploeg en twee span eggen op vier en twintig gulden 24, -

Een paardetuig en Eggeketting op twee gulden vijftig cents 2,50

Een Kruiwagen en Snijtrogge tezamen op twee gulden vijftig cents 2,50

Een koffijmolen, een unster en een Schuimspaan tezamen op eene gulden 1, -

Een plakschop, drie grepen en vier gavels tezamen op twee gulden 2, -

Eenige tonnen met eenig touwwerk, benevens teurvat en rommel

tezamen op twee gulden 2, -

De balken en hildesluten op twee gulden 2, -

Goederen zich buiten het huis bevindende.

Eenige Tuinvruchten, als kool, wortelen en zoo voorts geschat op drie gulden 3, -

De aardappelen wassende op ongeveer Dertig Roeden gronds

bij dezen boedel in gebruik op twee en zestig gulden 62, -

Ruim acht en twintig garven rogge op honderd gulden 100, -

De boekweit op ruim een halve bunder grond staande

bij den boedel in gebruik op acht en veertig gulden 48, -

Een partijtje haver, dito paardeboonen en garst tezamen op achttien gulden 18, -

Eenig Olijzaad op twee gulden 2, -

De gunst van mestspecie in en om het huis en het mestregt in de lnaderijen

bij den boedel in gebruik tezamen op veertig gulden 40, -

Kleederen en lijfstoebehooren van de

overledene Hendrika Wijnbergen

Vijf diverse jakken, zes dito rokken, zes dito boezelaars en een zwarte doek

tezamen geschat op tien gulden 10, -

Vijf linnen hemden, vier dito bedlakens, twee dito slopen en


Genealog V - m blad NA. 3.

eenig oud huisselijk linnen op zes gulden 6, -

601,00

fol. 4.

601,00

Een doos met eenige mutsen getauxeerd op drie gulden 3, -

Een boek met twee zilveren krammen benevens twee gouden vingerringen,

een dito schuif en twee dito oorhangers, alles zonder bekende keur

tezamen op achttien gulden 18, -

Kleederen en lijfstoebehooren van den

Inventarisant.

Twee jassen, vier buisjes, drie broeken, twee vesten en een blaauwe kiel

tezamen geschat op dertig gulden 30, -

Een zilveren zakhorlogie, zijnde een Engelsch werk op acht gulden 8, -

Twee hoeden en twee petten tezamen op eene gulden 1, -

Onroerende Goederen

Een stuk Hooi of Weiland aan den Eijerstreek in de gemeente Vaassen gelegen

groot Twee bunder acht en zeventig roeden tachtig ellen op het kadaster vermeld

in Sectie D subnumeris 15 en 16.

De Inventarisant verklaart dat voorschreven grond voor verscheidene jaren aan

wijlen zijne vrouw Hendrika Wijnbergen bij scheiding zijn toe en aanbedeeld, dat

hij daarvan echter het schriftelijke bewijs niet bezit zoo dat hij het zelve niet ter

beschrijving kan overgeven, dat die grond echter nog werkelijk aan dezen

gemeenschappelijken boedel toebehooren en dat wijders geen titels of papieren

in dezen boedel voorhanden zijn al hetwelk alhier wordt vermeld voor Memorie.

Contante gelden.

De Inventarisant verklaart dat er geene contante gelden in den boedel aanwezig zijn.

Vorderingen.

De Inventarisant verklaart dat de boedel te vorderen heeft:

Van: Paul Heering, koperfabrijkant te Vaassen voor werkloon vijftien gulden 15, -

Jan Scheffer Langen, gepensioneerd militair aldaar pro idem vijf gulden 5, -

Giel van den Beld, papiermaker aldaar, pro idem achttien gulden 18, -

Jan Enterman, arbeider aldaar, pro idem drie gulden 3, -

Jan Montizaan, gepensioneerd militair te Epe, pro idem zes gulden 6, -

Hiermede de beschrijving der roerende goederen afgeloopen zijnde bedragen

zich dezelve met de vorderingen de som van zeven honderd en acht gulden _______

708, -

fol. 5.

Schulden.

Aan Elias Montizaan, grondeigenaar, wonende te Vaassen voor geleend geld

Vier honderd gulden, rentende vier en een half ten honderd s jaars, dus 400, -

zes maanden renten hiervan. Verschuld is negen gulden 9, -

Aan Peter Eekmans Boks, koopman, wonende te Vaassen

Honderd gulden pro idem 100, -

rentende vier en een half percent s jaars en zijnde van de opgenoemde som

aan rente schuldig drie jaren is dus dertien gulden vijftig cent 13,50

Aan Daniel Westhof, papiermaker, wonende te Vaassen, voor geleend geld

Honderd negentig gulden 190, -

Aan Willem Smit, ijzersmid, te Vaassen wonende voor Smidswerk

twintig gulden 20, -

Aan Arnoldus Gerritsen, ijzersmid, wonende te Vaassen pro idem vijf gulden 5, -

Aan gerrit Jan Dijkkamp, winkelier, wonende te Vaassen, voor geleverde

winkelgoederen achttien gulden 18, -

 


Genealog V - m blad NA. 4.

Aan Teunis Huiskamp, schoenmaker, wonende te Vaassen, voor geleverde

goederen vijf gulden 5, -

Aan Gerrit van t Zandt, wagenmaker te Vaassen wonende pro idem zes gulden 6, -

Aan Gerrit Wagenaar, winkelier, wonende te Epe voor geleverde

winkelgoederen negen gulden 9, -

Aan den Ontvanger vans Rijksbelastingen te Epe voor Grond- en Personele

belasting zes gulden vijftien cents 6,15

Aan den Gemeenteontvanger van Epe voor Ambtslasten eene gulden 1, -

Aan Gradus van de Eekte, bouwman te Vaassen voor pacht van het door den

boedel gebruikte bouwplaatsje tot heden acht en veertig gulden vijftig cent 48,50

Tezamen Acht honderd een en dertig gulden vijftien cent 831,15

Het bedrag der roerende goederen en vorderingen is zeven honderd acht

gulden en alzoo minder dan de Schulden 708, -

Honderd drie en twintig gulden vijftien cents 123,15

Dit gedaan en niets meer gevonden zijnde dat op dezen Inventaris behoorde gebragt of gedeclareerd te worden is al hetgeen daarin is vermeld wedergesteld in de bewaring van den Inventarisant Johannes Montizaan, die zulks erkent en aanneemt al het zelve weder te voorschijn te brengen ofte verantwoorden en wanneer en aan wien zulkks zal behooren.

Daarna heeft den Inventarisant in handen van ons notaris den eed afgelegd op zijne verklaring dat hij van dezen /

fol. 6.

boedel en nalatenschap niets heeft verduisterd, noch gezien heeft noch weet dat daarvan iets verduisterd is.

Met al het vorenstaande bezig geweest zijnde tot der nademiddags ten zeven ure en alzoo gedurende ne vacatie is dit Proces-Verbaal gesloten. Waarvan Akte.

Gedaan en verleden op tijd en plaats voormeld in tegenwoordigheid van Bernardus Sombeek, timmerman, en Lammert Proper, bouwman, beide te Vaassen wonende als getuigen, zijnde met alle de bij deze akte comparerende personen aan mij notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door den Inventarisant, den Toezienden voogd, den Taxateur, de gemelde getuigen en ons notaris.

J Montizaan H van Werven B Sombeek

H: Wijnbergen L Proper

V.Dielen

Not

Regt 1,60 Geregistreerd te Apeldoorn den dertienden September 1800 Een en Vijftig

38 opc -,61 met drie Bladen Een Renvoij in Deel negen en dertig folio honderd drie en 2,21 veertig recto vak een tot en met vijf.

Ontvangen voor Regt Een gulden zestig cent met 38 opcenten

Twee gulden Een en twintig cent

De Ontvanger

 


Genealog V - m blad NA. 5.

GA Epe 1997.10.09.

Inv. nr. 4507.

fol. 1.

Voor Johannes van Dielen, notaris residerende te Vaassen in de provincie Gelderland in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen compareerde Johannes Montizaan, bouwman

1851 wonende aan de achter Hegge in de gemeente Vaassen, dewelke bekende wel en wettig

31 augustus schuldig te wezen aan de Diaconij der hervormde gemeente te Vaassen, wordende den Inhoud

dezer akte voor en in naam van gemelde Diaconij geaccepteerd door den hierbij verschenen

N 2861. administrerenden Diaken Dewis Smit, herbergier, wonende te Vaassen, eene som van Vijf Honderd gulden heenkomende wegens eene geldleening door gemeld Fonds aan den schuldenaar zooals hij erkent bereids gedaan.

Van welk kapitaal de debiteur aanneemt jaarlijksch op den verschijndag, dewelke op den Eersten Augustus achttien honderd twee en vijftig het eerst en zoo vervolgens alle jaren op dien dag wezen zal, te zullen betalen intrest tegen v ier en een halve gulden van iedere honderd gulden in het jaar en wel tot de werkelijke erlegging en afbetaling der hoofdsom toe, die ten allen tijden zal kunnen en moeten plaats hebben met van die zijde van welke deze toe begeerd wordt tenminste zes maanden te voren aan de wederpartij opzegging worde gedaan.

De debiteur verbindt zich alle betalingen zoo van Intrest als eventueel van de hoofdsom te zullen doen franco en ten huize van den tijdelijk administrerenden Diaken van gemeld Fonds of van den wettigen houder van de Grosse dezer akte in goed grof Nederlandsch geld zonder korting noch inhouding van belastingen die bij eenige wet of akte van openbaar gezag zouden mogen worden ingevoerd.

Tot zekerheid van gemeld kapitaal, renten en kosten, zoomede der geheele nakoming dezer akte heeft de debiteur verbonden en met regt van Hijpotheek bezwaard: de onafgedeelde helft van een stuk Hooi of weiland aan den Eijerstreek in de gemeente Vaassen gelegen groot voor het geheel Twee Bunder, acht en zeventig roeden, tachtig ellen, op het kadaster der gemeente Vaassen vermeld in Sectie D sub numeris 15 en 16.

De debiteur verklaart dat de verbondene helft dier grond aan hem in eigendom toebehoort, als hebbende hij die verkregen bij aanhuwelijking met wijlen zijne vrouw Hendrika Wijnbergen met wie hij onder de tegenwoordige wetgeving in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd, zoomede dat dien grond is vrij en onbezwaard zoo als hij die aanbiedt bij deze op straffe bij de wet bepaald; hij stemt toe in alzoodanige Inschrijvingen als de Administratie van gemeld Diakenfonds tot bewaring van haar regt van Hijpotheek raadzaam zal oordeelen te nemen /

fol. 2.

terwijl hij zich belast met alle kosten en regten, die uit deze zouden kunnen ontstaan, die van Denuntiatie en Roijement daaronder begrepen.

Voorts is door den gemelden administrerenden Diaken voor en in naam van gemeld Diaconij of Armenfonds bedongen en door den schuldenaar toegestemd:

Dat het verbondene goed zonder schriftelijke toestemming van de Administratie van gemeld Diaconij Fonds niet zal mogen worden verhuurd noch in gebruik gegeven en dat er in geen geval vooruitbetalingen van huurpenningen zullen mogen plaats hebben, zoomede dat bij willige verkoop van het verhijpotheceerde goed er ten aanzien van gemelde Administratie geene zuivering wegens dat goed zal plaats hebben.

Dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of der verschuldigde renten, gelijk mede dat zoo de debiteur in eenigerlei opzigt in strijd met een der bepalingen dezer akte mogt handelen de voornoemde Administratie of derzelver regtverkrijgenden onherroepelijk zal zijn gemagtigd met de magt van Substitutie ingevolge de wet om de verbondene grond in het openbaar te doen verkoopen op voorwaarden en plaats als zij raadzaam zal oordeelen, den kooper te stellen in den eigendom en het bezit, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteren ten einde daaruit te verhalen, daarop toe te rekenen of daarmede in vergelijking te brengen zoowel de hoofdsom als de Interessen en kosten, zullende de debiteur steeds in

 


Genealog V - m blad NA. 6.

gebreke zijn door het enkele verloop van den bepaalden termijn, zonder dat er eenige geregtelijke daad tot inverzuimstelling zal noodig wezen.

Ter Executielegging dezer akte en de gevolgen vandien kiest de debiteur domicilie ten kantore van den notaris Johannes van Dielen te Vaassen ten einde en effecte regtens.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons notaris te Vaassen den een en dertigsten Augustus achttien honderd een en vijftig in tegenwoordigheid van Antonij Hulleman, ijzersmid, en Egbert van Duren, schoenmaker, beide te Vaassen wonende als getuigen zijnde beide met de bij deze akte comparerende personen aan mij notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door den debiteur, den acceptant, de gemelde getuigen en ons notaris.

J Montizaan D Smit A: Hulleman

E van Duren

V.Dielen

Not

 

 

Notaris J. van Dielen te Vaassen.

Verpachting van landerijen. Inv. nr. 4508/ 3296.

Namens Kerkvoogden en Diacenen der Hervormde Gemeente te Vaassen. d.d 24-07-1854.

Namens het collegie van Kerkvoogden

37. Een akker bouwland in de Heggerenk, groot omstreeks dertig roeden in gebruik bij Montizaan, gepacht bij Jannes Montizaan, bouwman te Vaassen voor elf gulden vijf en twintig cents. Borgen: Giel van den Beld en Gerrit Jan Dijkkamp, winkelier, de eerste papiermaker, beide te Vaassen. 11,25

 

38. Een dito, groot circa dertig roeden aldaar, in gebruik bij van den Beld, gepacht bij Egbert Dijkkamp, dagloner te Vaassen voor zeven gulden vijf en twintig cents.

Borgen: Gerrit Jan Dijkkamp en Jannes Montizaan, voornoemd. 7,25

 

Namens de Rekwiranten ten Diakenen

1. Een akker bouwland in de Heggerenk groot circa twintig roeden onder Vaassen gehuurd

door Jannes Montizaan, voornoemd voor zeven gulden vijf en zeventig cents. 7,75

 


Genealog V - m blad NA. 7.

GA Epe 1997.10.23.

Inv. nr. 4510.

fol. 1.

Op Heden den zesden September achttien Honderd Zeven en Vijftig.

Compareerde voor mij Johannes van Dielen, Notaris residerende te Vaassen Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen,

1857 Johannes Montizaan, bouwman wonende op de Kooi in de gemeente Apeldoorn.

6 September Dewelke ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid der beide Getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen heb in geschrift doen brengen,

N 3718. zooals die zakelijk aan mij door den erflater is opgegeven en hier volgt:

Ik geef en legateer aan mijne vrouw Aartje Van Loenen, zonder beroep, met mij tezamen

inwonende op de Kooi in de Gemeente Apeldoorn, het vruchtgebruik gedurende haar geheele leven van alle mijne goederen en bezittingen, van welke aard ook, niets uitgezonderd en zulks voor alzulk gedeelte als waarover ik op den dag mijns afstervens volgens de wet de vrije

beschikking zal hebben, ontheffende ik mijne gemelde vrouw van de verpligting om voor dat vruchtgebruik eenige zekerheid te stellen. Ik benoem en stel tot voogd over mijne na te laten minderjarige kinderen door mij in huwelijk verwekt bij wijlen mijne eerste vrouw Hendrika

Wijnbergen, mijn broeder Gerrit Montizaan, bouwman wonende aan de Hegge te Vaassen en bij ontstentenis of weigering van dien mijn broeder Jan Montizaan, gepensioneerd Militair

wonende in de Gemeente Epe.

Ik herroep en vernietig alle uiterste wilsbeschikkingen, welke ik voor de tegenwoordige mogt hebben gemaakt en verleden.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de testateur alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijne wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven; daarna is in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil door mij notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij in dezelfde tegenwoordigheid aan den testateur afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop door hem toestemmend is /

fol. 2.

geantwoord.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden ten huize van den Comparant testateur op de Kooi in de gemeente Apeldoorn, in tegenwoordigheid van Albert Korten, daglooner en Willem Schumacher, klompenmaker, wonende beide in de Gemeente Apeldoorn, als getuigen, zijnde met den testateur aan mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door den Comparant Testateur, de Gemelde getuigen en ons Notaris.

J Montizaan A Korten

W Schumacher

V.Dielen

Not

 


Genealog V - m blad NA. 8.

GA Epe 1997.10.23.

Inv. nr. 4510.

fol. 1.

Op Heden den zesden September achttien Honderd Zeven en Vijftig.

Compareerde voor mij Johannes van Dielen, Notaris residerende te Vaassen in de Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen,

1857 Aartje van Loenen, zonder beroep, huisvrouw van Johannes Montizaan, Bouwman, wonende tezamen op de Kooi in de gemeente Apeldoorn, dewelke ten overstaan van mij notaris en in

6 September tegenwoordigheid der beide getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen heb in geschrift gebragt; zooals die zakelijk aan mij door de testatrice is opgegeven en hier volgt:

N 3719. Ik geef en legateer aan mijnen man Johannes Montizaan, bouwman, met wien ik samen woon op de Kooi onder Apeldoorn, het vruchtgebruik gedurende zijn geheele leven, van alle mijne goederen en bezittingen van welken aard ook, niets uitgezonderd en zulks voor alzulk

gedeelte als waarover ik op den dag mijns afstervens, volgens de wet, de vrije

beschikking zal hebben, ontheffende ik mijnen gemelden man, van de verpligting om voor dat vruchtgebruik eenige zekerheid te stellen.

Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen welke ik voor de tegenwoordige mogt hebben

gemaakt en verleden.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan geschied is, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven; daarna is in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil door mij notaris aan de testatrice voorgelezen en na die voorlezing is door mij in dezelfde tegenwoordigheid aan de Comparante erflaatster afgevraagd, of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop door haar toestemmend is geantwoord.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van de Comparante testatrice op de Kooij in de gemeente Apeldoorn, in tegenwoordigheid van Albert Korten, daglooner en Willem Schumacher, klompenmaker, wonende beide in de gemeente Apeldoorn, als getuigen, zijnde met de testatrice aan /

fol. 2.

ons Notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing en nadat de testatrice verklaard had niet te kunnen schrijven noch onderteekenen als dat niet geleerd hebbende,

onderteekend door de gemelde getuigen en ons Notaris.

A Korten W Schumacher

V.Dielen Not

Verkooping van bouwland. Inv. nr. 4512/ 4101.

o.a verkoopt Johannes Montizaan d.d 18-06-1860.

wonende op de Kooi onder Apeldoorn, bouwman.

5. Namens den Rekwirant Johannes Montizaan

1e perceel aan de Eijerstreek onder Vaassen 16,-

2e perceel op de Kooi onder Apeldoorn 8,-

3e perceel op de Kooi onder Apeldoorn 12,-

4e perceel op- en aangehouden.

 


Genealog V - m blad NA. 9.

GA Epe 1997.10.30.

Inv. nr. 4514.

fol. 1.

Op Heden den vierden Junij achttien honderd vier en zestig.

Compareerde voor ons Johannes van Dielen, Notaris residerende te Vaassen, in de Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen:

1864 Aartje van Loenen, zonder beroep, huisvrouw van Johannes Montizaan, bouwman, wonende tezamen op de Kooi in de gemeente Apeldoorn, dewelke ten overstaan van mij Notaris en in

4 Junij tegenwoordigheid der beide getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen heb in geschrift doen brengen, zooals die zakelijk aan mij door de testatrice is opgegeven en hier volgt:

N 4650. Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen welke ik voor de tegenwoordige heb gemaakt,

speciaal die van den zesden September achttien honderd zeven en vijftig en al nu opnieuw

beschikkende stel en benoem ik tot mijne eenige erfgenamen diegenen die daartoe volgens

versterfregt en de wet bij mijn overlijden geregtigd zullen wezen.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan geschied is, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven; daarna is in tegenwoordigheid der getuigen deze uiterste wil met dat opstel door mij notaris aan de testatrice voorgelezen en na die voorlezing is door mij in dezelfde tegenwoordigheid aan de Comparante erflaatster afgevraagd, of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop door haar toestemmend is geantwoord.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris te Vaassen in tegenwoordigheid van Christiaan Frederik Herberts, bakker en winkelier, en Antonij Hulleman, ijzersmid, beiden te Vaassen wonende, als getuigen, zijnde met de testatrice aan ons Notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing en nadat de testatrice verklaard had /

fol. 2.

niet te kunnen schrijven noch onderteekenen als dat niet geleerd hebbende, onderteekend door de gemelde getuigen en ons Notaris.

C F Herberts A: Hulleman V.Dielen

Not

 

Afschrift aan de Testatrice uitgereikt.

 

Geregistreerd te Apeldoorn den drie en twintigsten Januarij 1800 negen en zeventig Deel 77 folio 108 verso vak 11 Eenblad en geen renvooi. Ontvangen voor regt 2,40 voor dubbel regt 2,40 tezamen 4,80 met 38 opcenten 1,82 uitmakende zes gulden twee en zestig en een halve cent. 6,62 De ontvanger

 


Genealog V - m blad NA. 10.

GA Epe 1997.11.13.

Inv. nr. 4528.

fol. 1.

Op heden den een en dertigsten October achttien honderd een en tachtig.

Verschenen voor mij Adriaan Huender, Notaris ter standplaats Vaassen, Arrondissement

N 84. Zutphen in tegenwoordigheid der nader te noemene getuigen:

1 Reint Montizaan, landbouwer te Vaassen

Scheiding 2 Evert Montizaan, landbouwer onder Apeldoorn

J.Montizaan 3 Hendrika Montizaan, landbouwster, mede onder Apeldoorn woonachtig;

Apeldoorn tezamen de eenige kinderen en erfgenamen van Johannes Montizaan en diens echtgenoot Hendrika Wijnbergen beide onder Apeldoorn gewoond hebbende en aldaar overleden, zonder bij testament of op andere wijze, over hunne na te laten goederen te hebben beschikt.

Welke Comparanten verklaarden te willen overgaan tot scheiding en verdeeling der nalatenschappen hunner gemelde ouders, en dat die boedels bevatten aan:

actief

1: Een Stuk weiland, aan de Eijerstreek onder Vaassen ten kadaster dier gemeente bekend in Sectie D Numeris: vijftien (15) groot een hektare zeven en zeventig aren zeventig centiaren en zestien (16) groot een hektare een are tien centiaren, te zamen groot twee hektaren acht en zeventig aren tachtig centiaren waardig geschat met inbegrip van hetgeen zich daarop en in bevindt, de Somma van Een duizend negen honderd vijftig Gulden 1950, -

2: Meubilaire en alle andere roerende goederen, geschat op

negen honderd gulden 900, -

3: Eene vordering ten laste van Reint Montizaan, voornoemd,

zonder rente beding, groot drie honderd Gulden 300, -

Het Actief bedraagt te zamen drie duizend een honderd vijftig gulden 3150, -

Waarin ieder der deelgenoten gerechtigd zijn voor een derde,

of Een duizend vijftig gulden 1050, -

passief

1 Eene schuldvordering met hypotheek op voormeld weiland /

fol. 2.

ten behoeve der diakonie van de Hervormde Gemeente te Vaassen, blijkens akte den een en dertigsten Augustus achttien honderd een en vijftig verleden voor den Notaris Johannes van Dielen, destijds te Vaassen residerende, groot vijf honderd gulden 500, -

rente ad vier en een half percent in het jaar van Een Augustus des vorigen

jaars achttien honderd tachtig tot elf November achttien honder een en tachtig 28,81

2 Eene Schuldvordering ten behoeve derzelfde diakonie,

groot drie honderd gulden 300, -

rente, ad vijf percent sjaars van af een Maart jongstleden,

tot als voren, tien gulden zeven en zestig en een halve cent 10,675

3 Eene dito ten behoeve van den Heer Jan Mulder te Vaassen,

groot drie honderd gulden 300, -

met de rente ad vijf percent sjaars. Sedert zeventien December achttien honderd

tachtig tot als voren, dertien Gulden vier en vijftig Cents 13,54

4 De pacht van de bouwplaats, toebehoorende aan het Kroon Domein,

gelegen onder Apeldoorn door wijlen Johannes Montizaan bewoond geweest;

verschijnende elf November achttien honderd een en tachtig, honderd en een gulden 101, -

5 Voorts diverse loopende Schulden, allen aan de deelgenoten wel bekend, ten

bedrage van honderd zes en zeventig gulden zeven en negentig en een halve cent 176,975

Het passief bedraagt te zamen Veertien honderd een en dertig gulden 1431, -

Hierin is ieder der deelgenoten verplicht te dragen een derde

of vier honderd zeven en zeventig gulden 477, -


Genealog V - m blad NA. 11.

Toedeeling

A. Aan Evert Montizaan en aan Hendrika Montizaan, te zamen

a. in het actief

1: Het weiland aan de Eijerstreek te Vaassen, hiervoor vermeld Sub 1. van het Actief, voor de Somma van Een duizend negen honderd vijftig gulden 1950, -

2: Uit de roerende goederen, vermeld Sub 2. van het Actief,

voor eene waarde van honderd vijftig gulden 150, -

Maakt uit hun gezamenlijk aandeel in het Actief __________

of twee duizend een honderd Gulden 2100, -

fol. 3.

b. in het Passief

1: De schuldvordering met hypotheek op voormeld weiland, ten behoeve van de diakonie der Hervormde gemeente te Vaassen, hiervoor Sub 1 van het passief omschreven,

groot vijf honderd gulden 500, -

met de rente ad acht en twintig gulden een en tachtig Cents 28,81

2: De schuldvordering ten behoeve der zelfde diakonie,

groot drie honderd gulden, vermeld sub 2. 300, -

met de rente ad tien gulden zeven en zestig en een halve cent 10,675

3: De pacht van de bouwplaats, vermeld Sub 4, groot honderd en eene gulden 101, -

4: In de overige Schulden tot een bedrag van

dertien gulden een en vijftig en een halve cent 13,515

Maakt te zamen uit hun aandeel in het passief of

negen honderd vier en vijftig gulden 954, -

 

B. Aan Reint Montizaan

a. in het actief

1: De resterende roerende goederen, tot een waarde van

zeven honderd vijftig gulden 750, -

2: De vordering ten zijnen laste, vermeld Sub 3 van het Actief,

groot drie honderd gulden 300, -

Maakt te zamen uti zijn aandeel in het Actief of Een duizend vijftig Gulden 1050, -

b. in het Passief

De resterende Schulden ad vier honderd zeven en zeventig gulden 477, -

Zullende elk der deelgenoten gehouden zijn tot betaling van een derde der boedelkosten, welke nog niet kunnen worden opgegeven.

Hiermede deze scheiding en verdeeling naar ieders genoegen hebbende plaats gehad, verklaren de deelgenoten elkander over en weder te kwiteren en te dchargeeren, doch elkander, volgens de wet, het vrije en ongestoorde bezit van het toebedeelde te verzekeren. Zullende ieder het hem toebedeelde kunnen aanvaarden den elfden November dezes jaars; terwijl ook ieder verplicht is de Schulden aan hun toebedeeld, op tijd te betalen. Hebbende de toedeeling plaats gehad, voetstoots, zoodanig en in die Staat, als waarin de goederen zich thans bevinden, met alle daaraan verbondene lusten en lasten, rechten en gerechtigheden, heerschende /

fol. 4.

en lijdende erfdienstbaarheden, daartoe van ouds behoorende.

De deelgenoten verklaren dat voormeld weiland door hunne moeder Hendrika Wijnbergen is verkregen uit de nalatenschap harer ouders blijkens akte van Scheiding, verleden voor den Notaris Johannes van Dielen te Vaassen, den vierden Augustus Achttien honderd dertig - doch dat uit het in hun bezit zijnde extract dier akte niet blijkt van overschrijving ten Kantore van hypotheken, terwijl hun ook niet bekend is dat immer eenige overschrijving ten bedoelden Kantore heeft plaats gehad.

 

 


Genealog V - m blad NA. 12.

Eindelijk verklaren de deelgenoten toe te stemmen dat de overschrijving ten Kantore van hypotheken te Arnhem plaats hebbe bij een door den Notaris uit te geven uittreksel dezer akte, houdende minstens al dat gene wat op de toebedeelde onroerende goederen betrekking heeft.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden ten Kantore van mij Notaris te Vaassen op dato voormeld, in tegenwoordigheid van de Heeren Jan Mulder, lid van den raad en grondeigenaar en Hendrik Heering Gerritszoon, winkelier, beide wonende te Vaassen, als getuigen, die met de comparanten aan mij Notaris bekend zijn en met de Comparanten en den Notaris, onmiddelijk na gedane voorlezing hebben geteekend deze minute.

R Montizaan

E Montizaan

H Montizaan Adr Huender

J Mulder

H Heering Gzn Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den Vierden November 1800 een en tachtig, deel 80, folio 178 recto, vak 4, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht van scheiding 2,40 en van toestemming overschrijving - , 80, te zamen 3,20, met de 38 opcenten ad 1,22 uitmakende Vier gulden twee en veertig cents. De Ontvanger

Afschrift gereed 4,42

 

Overgeschreven bij uittreksel ten Kantore van Hypotheken te Arnhem den Achttienden November 1800 een en tachtig deel 733 N 57. Ontvangen voor recht en salaris twee gulden veertien en een halve cent.

 


Genealog V - m M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.27.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. Film 825. Inv. nr. 65. blad 152. fol. 1.

No. 760 Dagregister Deel 12. fo. 89. 67.

den 14 Junij 1850.

Reg. 50. No. 1042. Memorie van aangifte voor

Reg. 4. No. 691. het regt van Successie.

 

De ondergeteekende Jannes Montizaan, landbouwer wonende te Vaassen, als vader en voogd over zijne minderjarige kinderen genaamd Reint, evert en Berendina Hendrika, in huwelijk met wijlen Hendrika Wijnbergen verwekt, verklaard onder domiciliestelling ten zijnen huize te Vaassen, dat gezegde Hendrika Wijnbergen op den een en twintigsten Maart jongstleden overleden en den genoemden minderjarigen tot hare eenige erfgenamen heeft nagelaten.

Dat in hare nalatenschap gevonden wordt de helft in eenige onroerende goederen gelegen onder Vaassen gekadastreerd in Sectie D numeros 15 en 16 groot twee bunder acht en zeventig roeden twintig ellen. Dat door haar overlijden geen vruchtgebruik is afgestorven, noch erfstellingen over de hand vervallen zijn, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed is overgegaan.

Vaassen den 31ste Mei 1850.

J Montizaan

 


Genealog V - m M.v.S. blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1998.02.10.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. Film 14. (830). Inv. nr. 94. nr. 1711 t/m 1720.

Staat des boedels Saldo 564,10. 99. fol. 1.

Reg. 4. N. 3/4333. Memorie van aangifte voor

Geboekt dag regst het regt van successie der nalaten-

deel 15, fo. 185. N. schap van Aartje van Loenen,

2/389. den 8 Mei 1879. huisvrouw van J. Montizaan.

De ondergeteekenden

1. Jan van Loenen, arbeider, onder Epe,

2. Danil van Loenen, arbeider, te Vaassen,

3. Hendrikus van Loenen, bouwman, onder Epe,

4. Willempje van Loenen, weduwe van Gerrit Hofmeijer, aldaar,

5. a. Evert van Loenen, daglooner, aldaar,

b. Gerrit van Loenen, dienstknecht, te Doornspijk,

c. Willem Jan van Loenen, mede dienstknecht, aldaar,

d. Evert Kooiman, landbouwer, onder Epe, in huwelijk hebbende Jannetje van Loenen,

e. Hendrikus van Loenen, daglooner, onder Epe, in huwelijk hebbende Berendina van Loenen,

Mem. 14 f. Tonia van Loenen, boerenwerk doende, onder Epe,

N 34. g. Hendrikus van Loenen, sub no 3 genoemd, als voogd over de minderjarige Gerritje van Loenen, en

6. Harmen van Velde, bouwman, onder Epe, in huwelijk hebbende Cornelia Scholten

deze aangifte doende ten kantore voor het regt van successie te Apeldoorn en daaroe domicilie kiezende ten kantore van den notaris van Dielen te Vaassen,

verklaren:

Dat Aartje van Loenen den 16 September 1878, onder Apeldoorn, waar zij woonde, kinderloos en ab intestato is overleden,

Dat zij onder de tegenwoordige wet, zonder huwelijksche voorwaarden is gehuwd met Johannes Montizaan, bouwman, onder Apeldoorn, welke drie kinderen had uit een eerder huwelijk, die allen nog in leven zijn,

Dat zij ten huwelijk heeft aangebragt voor eene waarde van twee honderd gulden,

Dat hare nalatenschap is geerfd door /

fol. 2.

hare broeders Jan - , Danil - en Hendrikus van Loenen, de drie eerste onderteekenaren, elk voor een zesde, hare zuster Willempje van Loenen, sub 4 vermeld, voor en zesde,

Evert - , Gerrit - , Willem Jan - , Jannetje - , Berendina - , Tonia - en Gerritje van Loenen, sub 5 genoemd, kinderen van wijlen haren broeder Gerrit van Loenen, zamen voor een zesde, en

Cornelia Scholten, sub 6 gemeld, met Evert Scholten, militair in Neerlandsch-Oost-Indi, kinderen van wijlen haren zuster Gerritje van Loenen, te zamen voor het overige zesde gedeelte,

Dat zij heeft nagelaten:

a. Haar aanbreng ten huwelijk ad 200, -

b. De helft van de winst staande huwelijk, ad 46,45, is 23,22

c. Een vierde gedeelte van den boedel van haren man Johannes Montizaan,

bestaande in :

De helft van de volgende baten, waarvan de wederhelft toebehoort aan

de drie kinderen uit zijn eerder huwelijk, te weten:

Reg. 50. Een perceel hooiland te Vaassen, groot 2 hectaren, 78 aren, 80 centiaren,

N.3/6103. kadastraal bekend sectie D, nummers 15 en 16,

waardig geschat 2500, -

Ligchamelijke roerende goederen, bestaande in vee, bouw-,

deel- en melkgereedschappen, huisraad enz., waardig geschat 1240, -

Geld, ten bedrage van 190,09


Genealog V - m M.v.S. blad 3.

Te zamen 3930,09

Bezwaard met de helft van de volgende schulden, te weten:

Aan de diaconie der Hervormde gemeente te Vaassen, voor

geleend geld, luid obligatoire acte met hijpotheek, verleden

voor den notaris van Dielen aldaar, den 31 Augustus van het

jaar 1859 500, -

__________________________________

Transporteren 500, - 3930,09 223,22

100. fol. 3.

Per transport 500, - 3930,09 223,22

De rente daarvan, 4 % in het jaar, sedert

1 Augustus 1878 2,87

Aan dezelve wegens idem, luid onderhandsche

schuldbekentenis dd. 28 februarij 1874 300, -

De rente daarvan 5 % sjaars sedert

1 Maart 1878 8,16

Aan de drie kinderen uit het eerste huwelijk

voor in bewaring zijnde gelden, zonder

schriftelijk bewijs 350, -

Aan G. van t Zandt te Vaassen, voor

wagenmakerswerk 20, -

Aan L. Smit aldaar, voor smidswerk 18, -

Aan D. Smit aldaar, voor brood 6, -

Aan gebroeders Kluitenberg aldaar, voor

schoenmakerswerk 5, -

Aan den Heer Kooiman aldaar, voor

geneeskundige behandeling 15, -

Aan het Kroondomein voor landpacht 81,60

alles over 1878 tot het overlijden der erflaatster

de aanbreng ten huwelijk door de erflaatster ad 200, -

de winst staande huwelijk ad 46,45

Te zamen 1553,09

Rest 2377,00

Waarvan 1/8 gedeelte bedraagt 297,12

Totaal 520,35

Dat de winst staande huwelijk gemaakt blijkt uit het volgende:

J. Montizaan voornoemd bezat volgens door hem aan haar gedane opgave bij huwelijk met de erflaatster de helft van

opgemeld hooiland ter waarde van 2500, -

Roerende goederen ter waarde van 708, -

Te zamen 3208, -

Bezwaarde met diverse schulden ten bedrage van 831, -

Rest 2377, -

Waarvan de helft bedraagt 1188,50

En waarvan de wederhelft behoorde aan zijne kinderen uit het eerste huwelijk _________

1188,50

fol. 4.

1188,50

als erfgenamen hunner moeder.

De erflaatster bragt aan in roerende goederen en geld voor eene waarde van 200, -

Te zamen 1388,50

Bij het overlijden der erflaatster bestond de boedel blijkens boven uit:

 


Genealog V - m M.v.S. blad 4.

Baten 3930,09

Schulden 1306,64

Blijft 2623,45

Af aandeel der voorkinderen in de eerste gemeenschap 1188,50

Rest 1434,95

Maar een winst van 46,45

Dat de erflaatster geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik bezat en door haar overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging overgegaan of vervallen is.

Opgemaakt en geteekend in de maand April 1800 negen en zeventig.

D van Loenen

H van Loenen H van Velde

E van Loenen H van Loenen

Dit merk is van W J van Loenen

Willempje van Loenen weduwe G van Loenen

Hofmeijer verklaarde niet anders

te kunnen teekenen

P.Crezee E Kooiman

Dit merk is van Jan

van Loenen verklarende niet anders

te kunnen teekenen

Hetwelk getuigen

P.Crezee

Op deze nalatenschap is verschuldigd voor recht van Successie Zes en twintig gulden een en dertig en een halve cent, voor 38 opcenten Negen gulden negen en negentig en een halve cent

te zamen Zes en dertig gulden een en dertig cents, waarvan de specifieke nota verzonden is den 9 Mei 1879. De Ontvanger

 

In ontvang gebracht bevonden den Vierden Juni 1800 negen en zeventig deel 13 N 63 de som van Zes en twintig gulden een en dertig en een halve cent, voor recht van Successie.

te Apeldoorn, den 24 Sept. 1879. De inspecteur.

101. fol. 5.

Berekening der rechten verschuldigd op de nalatenschap van wijlen Aartje van Loenen, overleden onder Apeldoorn den 16 september 1878 ingevoge memorie van aangifte geboekt dagregister deel 15 N 2/389 den 8 Mei 1879.

 

De erflaatster laat na 223,22

benevens 1/8 in Actief 3930,09

en in Passief 1553,09

waaraf het bedrag van de niet

naar de wet omschreven schuld ad 350, -

1203,09

Zuiver 2727, -

========

Hiervan bedraagt 1/8 340,87

te zamen 564,10

__________


Genealog V - m M.v.S. blad 5.

Hiertoe zijn gerechtigd en het zelve wordt verkregen door en in recht van Successie verschuldigd door:

elks

gedeel- Erfdeel Pct Recht 38 op Totaal

te

Jan van Loenen, broeder 1/6 94,012/3 4 3,76 1,43 5,19

Danil van Loenen, broeder 1/6 94,012/3 4 3,76 1,43 5,19

Hendrikus van Loenen, broeder 1/6 94,012/3 4 3,76 1,43 5,19

Willempje van Loenen, zuster 1/6 94,012/3 4 3,76 1,43 5,19

Evert van Loenen, Neef 1/42 13,432/21 6 - ,801/2 0,301/2 1,11

Gerrit 1/42 13,432/21 6 - ,801/2 0,301/2 1,11

Willem Jan 1/42 13,432/21 6 - ,801/2 0,301/2 1,11

Jannetje Nicht 1/42 13,432/21 6 - ,801/2 0,301/2 1,11

Berendina 1/42 13,432/21 6 - ,801/2 0,301/2 1,11

Tonia 1/42 13,432/21 6 - ,801/2 0,301/2 1,11

Gerritje 1/42 13,432/21 6 - ,801/2 0,301/2 1,11

Cornelia Scholten, Nicht 1/12 47,005/6 6 2,82 1,07 3,89

Evert Neef 1/12 47,005/6 6 2,82 1,07 3,89

Totaal 564,10 26,311/2 9,991/2 36,31

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor recht van Successie Zes en twintig gulden een en dertig en een halve cent, voor 38 opcenten Negen gulden negen en negentig en een halve cent, te zamen Zes en dertig gulden een en dertig cents.

De Ontvanger

 


Genealog V - m M.v.S. blad 6.

RA Gelderland te Arnhem 1997.05.27.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. Film 832. nr. 278 t/m 279.

fol. 1.

Reg. 4. N. 3/7185. Memorie van aangifte voor betrffende de

Geboekt dag regst deel 15, fo. nalatenschap van Johannes Montizaan, over-

139. N. 2/1091 den 12 Nov. 1881. leden te Apeldoorn den 27sten Augustus 1881.

De ondergeteekenden:

1. Reint Montizaan, landbouwer te Vaassen

2. Evert Montizaan, landbouwer onder Apeldoorn

3. Hendrika Montizaan, landbouwster onder Apeldoorn

Welke Reint- Evert en Hendrika Montizaan zijn de eenige kinderen en erfgenamen van wijlen de echtlieden Johannes Montizaan en Hendrika Wijnbergen beide te Apeldoorn overleden.

verklaren ten deze domicilie te kiezen ten kantore van den notaris te Vaassen.

- dat Johannes Montizaan den 27sten Augustus 1881, zonder testamentaire beschikkingen te Apeldoorn is overleden, zijne gemelde kinderen tot eenige erfgenamen nalatende.

- dat de overledene met zijne genoemde vrouw in gemeenschap van goederen onder de werking der tegenwoordige wet is gehuwd geweest.

dat die gemeenschap bevatte aan:

Actief

Een stuk weiland aan de Eijerstreek onder Vaassen ten kadaster dier gemeente bekend in

Reg. 50 Sectie D N 15 groot een hektare, 77 aren, 70 centiaren en 16 groot een hektare, een are, 10

N 2/8955. centiaren, tezamen groot 2 Hektare, 78 aren, 80 centiaren, waardig geschat 1950, -

meubilaire en andere roerende goederen, geschat op 900, -

Een vordering ten laste Reint Montizaan voornoemd, zonder rentebeding groot 300, -

Totaal van her actief 3150, -

Passief

Een schuldvordering ten behoeve van de diakonie der Hervormde

gemeente van Vaassen groot 500, -

blijkens akte verleden voor den notaris Johannes van Dielen te

Vaassen dd. 31 Augustus 1851.

rente ad 4 % van 4 Augustus 1880 tot en met _____________________

transporteeren 500, - 3150, -

fol. 2.

per transport 500, - 3150, -

den dag van overlijden 24,185

een dito ten behoeve van gemelde diakonie volgens afgegeven

bewijs dd. 28 Februari 1874 groot 300, -

rente ad 5 % van af 1 Maart 1881 tot alsboven 7,375

een dito ten behoeve van de Heer Jan Mulder te Vaassen,

volgens afgegeven bewijs dd. 17 December 1878 groot 300, -

rente ad 5 % van af 17 December 1880 tot alsboven 10,415

de pacht van een bouwplaats toebehoorende aan het

Kroon Domein van t Loo van af 11 November 1880

tot alsboven 80,235

pacht van een stuk land toebehoorende aan den Heer

Jan Mulder te Vaassen van af 11 November 1880

tot als boven ad 65 sjaars 51,635

aan Pieter Wagenaar te Epe voor winkelwaren in 1880

en eerste maanden 1881 20,13

aan Gerrit van t Zandt, timmerman te Vaassen voor

timmerwerk in 1880 4, -

aan Lammert Smit, smid te Vaassen voor smidswerk in 1880 4, -


Genealog V - m M.v.S. blad 7.

aan Jannes Kluitenberg, schoenmaker te Apeldoorn voor

schoenmakerswerk in Januari 1881 5, -

aan den notaris Adr. Huender te Vaassen voor gekochte

brandstoffen in 1881 9,79

grondbelasting van 1 Januari 1881 tot en met den dag van

overlijden 1,22

personeele belasting van en tot alsboven 1,50

hoofdelijke omslag van en tot alsboven 1,035

Totaal van t Passief 1320,52

Blijft over de zuivere gemaanschap ad 1829,48

Hiervan de helft of 914,74

maakt uit de nalatenschap van den overledene,

echter nog bezwaard met zijne doodschulden _________

transporteren 0914,74

fol. 3.

per transport 914,74

als:

aan den Heer Doctor van Vlaanderen te Apeldoorn voor

geneeskundige hulp gedurende de laatste ziekte in 1881 9, -

aan den Heer Nicolaas ten Kate te Vaassen voor

alsboven in 1880 en 1881 39,35

Zamen 48,35

Blijft over de zuivere nalatenschap of 866,39

Hierin zijn ieder der drie kinderen gerechtigd, ieder voor 1/3 of _________

twee honderd acht en tachtig gulden twee en negentig twee derde cent 288,922/3

 

Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door dit overlijden geene periodieke uitkeeringen bij erfopvolging zijn overgegaan of vervallen.

Gedaan en geteekend te Vaassen den 31sten October 1881.

R Montizaan

E Montizaan

H Montizaan