Genealog   V - l                                                                                      blad 1.

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 238/76.

1. Ruijs           Hendrik        1804         Heerde       H Herv.  papierfabriekarbeider

2. Montizaan   Geertrui       1802          Epe           H     “     zonder

3. Ruijs           Heimen        1834             “             O     “     schooll:

4.     “             Jan               1840          Apeldoorn O     “           ”

5.     “             Willemina     1830          Epe           O     “     papierfabriekarbeidster

6.     “             Reinera         1836             “            O     “      schooll:

7.     “             Bernardina    1838             “            O     “            ”

8.     “             Elizabeth       1844         Apeldoorn O     “      zonder

9.     “             Hendrika       1847                  “       O     “          ”

10.   “             Trijntje       07-10-1855          “        O     “          ”     

10 is een kind van Trijntje Ruijs.   5 woont bij L. Dijkgraaf D 137.

Op 08-04-1856 vertrekt het gezin naar Heerde met uitzondering van 5.

 

GA Hattem 1994.12.20.

Bevolkingsregister Heerde   1860 - 1880 blad 73      131/237.

1. Ruis            Hendrik   M hoofd    08-06-1804 Heerde      H  NH papiermakersknecht

2. Montizaan   Geertrui   V vrouw   28-02-1806 Vaassen    H     “  arbeidster

3. Ruis            Willemina V dochter 23-09-1830       “         O     “  dienstmeid

4.    “              Jan           M zoon     13-09-1840 Apeldoorn O    “   papiermakersknecht

5.    “              Elisabeth  V dochter 27-12-1844        “         O    “   werkmeid

6.    “              Hendrika  V     “       27-07-1847        “         O    “     naar R 40-2

6 huwt op 15-05-1875 met Jannes Rietberg.

Het gezin woont in de Dorpbuurt 54.  2 overlijdt op 14-06-1874. 3 gaat naar Apeldoorn.

4 gaat op 11-06-1864 naar Zwolterkersspel. 5 verhuist naar M 59-15. 1 verhuist naar R 73-10.

 

10. Ruis      Hendrik wednr van Geertrui Montizaan M hoofd    08-06-1804 Heerde H NH

11 van Laar Geertjen wed. van Reinder Jonker        V vrouw   20-04-1808      “      H   “

12. Ruis      Harmen                                                M broeder 28-02-1807      “      O   “

Het gezin woont in Dorpbuurt 55. 10 komt van R 73-1. 10 en 11 trouwen op 08-07-1876.

11 komt van J 32-2 en is op 26-02-1874 weduwe geworden. 10 en 11 zijn beide dagloner.

12 komt op 19-11-1879 van Amsterdam en vertrekt op 31-08-1880 naar Amsterdam.

12 heeft geen beroep.

 

Bevolkingsregister Heerde 1880 - 1900 blad 131. boek 375. Dorpbuurt B 55 Vosbergen.

1. Ruis        Hendrik wednr v. Geertrui Montizaan M hoofd  08-06-1804 Heerde H dagloner

2. van Laar Geertjen wed. v. Reinder Jonker         V vrouw 25-04-1808 Epe      H  zonder

2 overlijdt op 06-03-1891. 1 vertrekt op 13-05-1892 naar Apeldoorn.

 

GA Apeldoorn 1995.03.02.

Bevolkingsregister Apeldoorn   181/257

4. Ruijs wedr. G. Montizaan later van G. v. Laar   Hendrik m beh. vader 08-06-1804 Heerde W  NH  zonder   komt op 13-04-1892 van Heerde en gaat op 04-12-1893 naar Epe (168/211).

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.03.08.

Heerde Doopboek Neder Duits Gereformeerde Gemeente DTB 878.  1799 - 1811.

                                                                        1804                                                             fol. 37.

Den 8 Junij is een zoon geboren van Heimen Ruijs en Willemina Jans.

Gedoopt den 17 dito naam Hendrik. Door den Vader zelfs ten doop gehouden.

 

 

 


Genealog   V - l                                                                                      blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Epe Huwelijk Acte nr. 25. d.d. 31 julij 1830.

Hendrik Ruijs, oud 26 jaar, van beroep papiermakersknecht, geboren te Heerde en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van Heimen Ruijs, landbouwer, wonende te Heerde, hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende en van Willemina Jans, overleden, en

Geertruida Montizaan, oud 24 jaar, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van Reint Montizaan te Apeldoorn overleden en van Berendina Middelbeek, dagloonster, wonende te Vaassen, hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jan van de Poll, oud 50 jaar, van beroep koopman.

2. Jannes Jonker, oud 47 jaar, van beroep ijzersmid.

3. Hendrik van Laar, oud 62 jaar, van beroep dagloner.

4. Bernardus IJsseldijk, oud 34 jaar, van beroep kastelein.

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de vader van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen, de moeder verklaarde de schrijfkunst geheel onervaren te zijn.

 

Bijlagen bij dit huwelijk:

1. Bewijs van voldoening aan de nationale militie.

2. Doop-extract van de bruidegom.

3. Dood-extract van de moeder van de bruidegom.

    Willemina Jans gehuwd met Heimen Ruijs is op 5 mei 1826 te Heerde overleden.

4. Doop-extract van de bruid.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 127. d.d. 25 september 1830.

Hendrik Ruijs, oud 26 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende te Vaassen , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Geertje Montizaan, oud 24 jaren, alhier op 23 september 1830 des voormiddags ten half tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Willemina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Riessen, oud 23 jaar, van beroep boerenknecht, en Lucas Bomhof, oud 24 jaar, van beroep boerenknecht, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 122. d.d. 22 november 1832.

Hendrik Ruijs, oud 27 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende te Epe , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Geertje Montizaan, oud 26 jaren, alhier op 21 november 1832 des voormiddags ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reiniera gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Kornelis Speldekamp, oud 27 jaar, van beroep daglooner, en Beert Wagenaar, oud 34 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 35. d.d. 7 april 1835.

Arend van Laar, oud 42 jaar, van beroep daglooner, buurman, en Willem van Oene, oud 26 jaar, van beroep landbouwer, buurman, beide wonende alhier, die verklaren dat op 6 april 1835 om des voormiddags elf uur is overleden Reiniera Ruijs, zonder beroep, oud 2 jaar, geboren en wonende alhier op den Enk Nr. 304, dochter van Hendrik Ruijs, papiermakersknecht en van Geertje Montizaan, wonende te Epe, ongehuwd.

De twee aangevers konden niet schrijven.

 

 

 


Genealog   V - l                                                                                      blad 3.

BS Epe Geboorten Acte nr. 109. d.d. 11 augustus 1834.

Hendrik Ruijs, oud 30 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Epe , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Geertje Montizaan, oud 28 jaren, alhier op 10 augustus 1834 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Heimen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannes Riphagen, oud 41 jaar, van beroep daglooner te Epe, en Jan Arends Scheidemans, oud 64 jaar, van beroep veldwachter te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 62. d.d. 11 april 1836.

Hendrik Ruijs, oud 32 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Geertruida Montizaan, alhier op 9 april 1836 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reiniera gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bernardus IJsseldijk, oud 40 jaar, van beroep kastelein, en Antonie Jacobus Onstink, oud 34 jaar, van beroep timmermansknecht, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 177. d.d. 3 december 1838.

Hendrik Ruijs, oud 34 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende te Epe , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Geertje Montizaan, oud 32 jaren, alhier op 1 december 1838 des middags ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Berendina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Vos, oud 60 jaar, van beroep daglooner te Vaassen, en Diesmer Slijkhuis, oud 36 jaar, van beroep daglooner te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 213. d.d. 14 october 1840.

Hendrik Ruijs, oud 44 jaar, van beroep papiermaker, wonende alhier , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Geertrui Montizaan, oud 34 jaren, alhier op dingsdag 13 october 1840 des middags ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hermanus Hendriks ter Apel, oud 35 jaar, van beroep papiermaker, en Gijsbert Ketel, oud 54 jaar, van beroep bode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 310. d.d. 30 december 1844.

Hendrik Ruijs, oud 40 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Geertrui Montizaan, oud 38 jaren, alhier op zaterdag 28 december 1844 des morgens ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Elisabeth gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Antonie Gaaredles, oud 45 jaar, van beroep arbeider, en Gijsbert Ketel, oud 58 jaar, van beroep bode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 114. d.d. 28 junij 1847.

Hendrik Ruijs, oud 42 jaar, van beroep papiermaker, wonende alhier , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Geertrui Montizaan, oud 40 jaren, alhier op maandag 28 junij 1847 des morgens ten zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Henderika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannis Beumer, oud 23 jaar, van beroep kleermaker, en Harmen Spekking, oud 44 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.


Genealog   V - l                                                                                      blad 4.

BS Heerde Overlijden Acte nr. 164. d.d. 15 junij 1874.

Gerrit voor de Poorte, oud 69 jaar, van beroep landbouwer, en Hendrik Steenbergen, oud 42 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op 14 junij 1874 om des avonds acht uur is overleden Geertrui Montizaan, zonder beroep, oud 68 jaar, geboren te Epe en wonende wijk Vosbergen te Heerde, dochter van Reint Montizaan en van Berendina Middelbeek, beide overleden, gehuwd met Hendrik Ruijs, daglooner wonende te Heerde.

De twee aangevers konden niet schrijven.

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.03.08.

Epe Doopboek Neder Duits Gereformeerde Gemeente DTB 663.  1772 - 1811.  Deel 2.

                                                                        1809                                                           fol. 251.

Maria               Hendrik van Laar          Getuige   Geb.               Ged.

tweeling               &                              &                       Maria 20 April            7 Maij

          Geertjen      Dina Jans               Witteveen

 

BS Heerde Huwelijk Acte nr. 30. d.d. 8 julij 1876.

Hendrik Ruijs, weduwnaar van Geertrui Montizaan, oud 72 jaar, van beroep arbeider, geboren en wonende te Heerde, meerderjarige zoon van de echtlieden Heimen Ruijs en van Willemina Jans, beiden in leven arbeidslieden gewoond hebbende en overleden te Heerde, en

Geertjen van Laar, weduwe van Reinder Jonker, oud 68 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende te Heerde, meerderjarige dochter van de echtelieden Hendrik van Laar en van Dina Jans, in leven arbeidslieden, beide gewoonde hebbende en  overleden te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Evert Jan van Apeldoorn, oud 61 jaar, van beroep timmerman.

2. Wicher ten Have, oud 43 jaar, van beroep herbergier.

3. Maas Jacob Roskam, oud 43 jaar, van beroep landbouwer.

4. Gerrit Hans, oud 50 jaar, van beroep daglooner.

Allen wonende te Heerde. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom en de vier getuigen, de bruid verklaarde de schrijfkunst geheel onervaren te zijn.

 

Bijlagen bij dit huwelijk:

1. Doop-extract van de bruidegom.

2. Dood-extract van de eerste vrouw van de bruidegom.

3. Doop-extract van de bruid.

    Op 20 april 1808 is te Epe geboren Geertjen dochter van de echtelieden Hendrik van Laar          en van Dina Jans.

4. Dood-extract van de eerste man van de bruid.

 

BS Heerde Overlijden Acte nr. 33. d.d. 7 maart 1891.

Aart van Ommen, oud 71 jaar, van beroep landbouwer en Reindert van Dijk, oud 52 jaar, van beroep tuinman, beide wonende alhier, die verklaren dat op 6 maart 1891 om des avonds elf uur is overleden Geertjen van Laar, zonder beroep, oud 82 jaar, geboren te Epe en wonende in de wijk Vosbergen te Heerde, dochter van wijlen de echtelieden Hendrik van Laar en van Dina  Jans, gehuwd met Hendrik Ruijs, weduwe van Reinder Jonker.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 194. d.d. 2 december 1893.

Derk de Graaf, oud 67 jaar, van beroep landbouwer te Heerde, en Teunis van Essen, oud 25 jaar, van beroep dagloner te Epe, die verklaren dat op vrijdag 1 december 1893 om des namiddags vijf uur is overleden Hendrik Ruijs, zonder beroep, oud 89 jaar, geboren te Heerde en wonende te Epe, zoon van wijlen de echtelieden Hermen Ruijs en van Willemina Jans , eerst weduwnaar van Geertrui Montizaan daarna van Geertjen van Laar.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede aangever, de eerste kon niet schrijven.


Genealog   V - l                                                                                      blad 5.

Notariële akten, waarbij Geertruida Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

3350833350/    83

 

18-05-1893

 

 Testament van Hendrik Ruijs.

 

1

 

      V - l


 

2. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


1407/  378

 

21-05-1831

 

 Obligatie met hypotheek en borgtocht. Hendrik Ruijs en

 Geertruida Montizaan debiteuren. Elias Montizaan borg

 

1

 

      V - l

1410/ 1085

 

03-12-1838

 

 Verkoop van een huis en erf en bouwland door Hendrik

 Ruijs aan Jan Montizaan.

 

1

 

      V - l

1410/ 1127

 

21-04-1839

 

 Roijement Willem Loogen t.b.v. Hendrik Ruijs en

 Geertruida Montizaan.

 

1

 

      V - l


 

3. Notaris G. W. van der Feltz te Epe van 1819 t/m 1870.


2932/  116

 

08-07-1863

 

 Verkoop van land door Jan Montizaan, dat hij van

 Hendrik Ruijs had gekocht. (Not. v. Dielen 1410/1085)

 

5

 

     V - n


 


Genealog   V - l                                                                                NA blad 1.

GA Epe 1997.10.02.

Inv. nr. 1407.                                                                                                                          fol. 1.

Voor Johannes van Dielen openbaar notaris des Kantons Apeldoorn residerende te Vaassen in het voornoemde Kanton Kwartier Arnhem Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van

  1831  nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen compareerden Hendrik Ruijs

Mei 21 papiermakersknecht en diens huisvrouw Geertruid Montizaan zonder beroep, wonende

Nº 378.            tezamen op de Kiefkamp in de Gemeente Epe, de vrouw tot het passeren dezes door haren man geauthoriseerd wordende dewelke bekende beide te zamen en ieder afzonderlijk voor het geheel en in solidum schuldig te zijn aan Willem Loogen grondeigenaar wonende te Niersen onder Vaassen zijnde alhier tegenwoordig en deze schuldbekentenis accepterende, de som van drie honderd gulden heenkomende wegens bij de comparanten ter leen ontvangen penningen tot hun nut en behoef geemploijeerd, van welk kapitaal de komparanten beloofden jaarlijks op den vervaldag welke het eerste zal zijn heden over een jaar te betalen interest tegen vijf gulden van elke honderd en zulks tot de aflossing en restitutie der hoofdsom toe welke ten allen tijde los en opvorderbaar zal zijn mits van die zijde van welke zulks begeerd wordt tenminsten zes maanden te vooren daarvan opzegging worde gedaan aan de andere partij; belovende de debiteuren onder solidair verband alsvoren alle betalingen zoo van interest als eventueel van de hoofdsom te zullen doen franco en ter woonstede van den crediteur of wettigen houder van de grosse dezes in goed hard Nederlandsch geld.

Voorts hebben de komparanten tot zekerheid van het gelibelleerde kapitaal interessen bijkomende kosten mitsgaders de promte achtervolging dezes naar desselfs inhoud geaffecteerd en verhijpothekeerd hunlieder eigendommelijke daghuurdershuisje genummerd drie honderd en vier met den ondergrond en een om het huis gelegen hof groot tezamen ongeveer veertien Nederlandsche roeden staande en gelegen op de Kiefkamp in de gemeente Epe de grond beland ten noorden grond van Albert Voorhorst ten oosten en ten zuiden grond van den Heer van de Kannenburg en ten westen het gemeene veld. Voorts een akkertje bouwland groot ongeveer veertien Nederlandsche roeden gelegen op het Laar onder Vaassen beland eenerzijds grond van den Heer van Kannenburg en anderzijds grond van Gerrit van Oene schietende met één einde aan het gemeen veld en met het andere grond van Jannes Vos.

Allewelke goederen door den eersten comparant Hendrik Ruijs zijn aangekocht van Willem Otterlo dagloner thans onder Twello wonende blijkens akte van transport gepasseerd tenoverstaan van den ondergeteekenden notaris en zekere getuigen den vier en twintigsten Julij achttien honderd dertig zijnde geregistreerd te Apeldoorn den derden augustus daaraanvolgende verklarende de comparanten dat dezelve vrij en niet bezwaard met eenige legale judiciele noch conventionele Hijpotheken of privilegien consenterende zij in alle zoodanige inschrijvingen als de crediteur voornoemd nodig zal oordelen te nemen tot conservatie van zijn regt van hijpotheek op dezelve goederen                      /

                                                                                                                                               fol. 2.

nemende voor hunne rekening privatif alle kosten welke te eeniger tijd uit deze zouden kunnen ontstaan die eener eventuele opgage daaronder begreepen.

      Wijders compareerde Elias Montizaan papiermaker wonende te Vaassen, dewelke nadat hem deze akte voorgelezen was, verklaarde zich vrijwillig te stellen als solidaire borge voor de ehelieden Hendrik Ruijs en Geertruijd Montizaan voornoemd ten behoeve van opgemelden Geldschieter Willem Loogen en zulks zoo wel voor het gementioneerde kapitaal van drie honderd guldens als voor de renten en eventuele kosten alles in voegen hierboven is bedongen ten dien einde zich verbindende als volgens de wet.

      Om welke tegenswoordige ter executie te leggen de gezamenlijke comparanten domicilie kiezen ten kantore van den tijdelijken notaris te Vaassen alles ten einde en ten effecte regtens.

      Waarvan akte. Gedaan en gepasseerd te Vaassen ten kantore van ons notaris voornoemd op heden den een en twintigsten mei achttien honderd een-en-dertig in tegenwoordigheid van Jacobus van der Vaart koopman en Gerrit Langen bakker beide te Vaassen wonende getuigen ten dezen verzocht dewelke met de comparanten schuldenaren met den schuldeischer met den

 


Genealog   V - l                                                                                NA blad 2.

borge Elias Montizaan en met mij notaris na gedane voorlezing hebben geteekende deze  minute die in onze bewaring is verbleven.

                                                                      H Ruijs   G Montizaan

                                                                     W. Loogen

                                                                    E: Montizaan

                                                                      G. Langen

                                                                      J. van der Vaart

                                                                                                                                  = Van Dielen                                                

                                                                                                                                                  not                                                  

 

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den vier en twintigsten Mei achttien honderd een en dertig, folio een en tachtig verso vak een deel twaalf een blad en twee renvooijen.

Ontvangen voor regt van obligatie drie gulden uitmakende met de vijf en dertig opcenten vier gulden vijf cent. Van wegens Borgtogt Eene Gulden vijftig cents met de vijf en dertig opcenten Zes gulden zeven en een halve cent.     De ontvanger               

 

¦ 3, -

         35 opc.     1,05

¦ 4,05                                                                           Eerste Grosse uitgereikt aan              

      Borgtogt      1,50                                                               Willem Loogen den zes en twintigsten

         35 opc.        525                                                                                Mei 1800 een-en -dertig                   

¦ 6,075

 

 


Genealog   V - l                                                                                NA blad 3.

GA Epe 1997.10.02.

Inv. nr. 1410.                                                                                                                          fol. 1.

Voor Johannes van Dielen openbaar Notaris residerende te Vaassen in de Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen compareerden Hendrik Ruijs papiermaker

1838    wonende in de gemeente Epe dewelke bekende verkocht te hebben en mits in vollen en vrijen

December 3eigendom over te dragen onder belofte van vrijwaring aan Jan Montizaan gepensioneerd

Nº 1085.          militair in de gemeente Vaassen wonende zijnde hierbij tegenwoordig en deze koop accepteerende.

Een daghuurdersplaatsje op de Kiefkamp in de gemeente Epe gelegen bestaande in Een huis en erf groot twee roeden vijftig el Kadastraal Nº 214, Een Bouwland groot zeven en twintig roeden twintig el Nº 215, Een dito groot vijftien roeden zestig el Nº 213 en een weiland groot zes roeden twintig el Nº 212, alles in de Kadastrale Sectie N. Voorts in Sectie E in de gemeente Vaassen een bouwland groot acht en twintig roeden zeventig el Nº131 en hakhout twee roeden tien el Nº 132.

                        Zijnde deze verkooping geschied voetstoots met de lusten, lasten, regten en accessoiren daartoe van ouds en regtens gehorende zoo en in dien staat des verkooper de verkochte goederen heeft bezeten die den eigendom daarvan heeft verkregen bij aankoop van Willem Otterlo destijds te Epe gewoonde hebbende blijkens akte van koop en opdragt gepasseerd ten overstaan van den ondergeteekenden notaris den vier en twintigsten Julij achttien honderd dertig behoorlijk geregistreerd verklarende de verkooper niet te weten of daarvan al dan niet overschrijving in de registers van Hijpotheken heeft plaats gehad als zijnde de Expeditie dier akte verbrand.

De kooper zal de getransporteerde goederen aanvaarden en in gebruik nemen den eersten April eerstkomende met uitzondering van een stukje bouwland groot ongeveer vijftien roeden thans verpacht aan Jan van Laar dagloner onder Vaassen voor vijf gulden in het jaar waarvan de pacht voor rekening van den kooper zal loopen van af den twee en twintigsten februarij des jaars achttien honderd negen en dertig, zullende de kooper alle lasten en belastingen daarvan dragen en voldoen van af den eersten Januarij eerstkomende tot welken tijd die door verkooper zullen worden afbetaald.

Bovendien is deze verkooping geschied voor eene som van Vier honderd Nederlandsche gulden dewelke de verkooper bekent ontvangen te hebben daarvoor kwiternede mits deze zonder eenige reserve. Ter executie legging dezer verkiezen partijen domicilie ten kantore van den tijdelijken notaris te Vaassen alles ten                    /

                                                                                                                                               fol. 2.

einde en effecte regtens.

Waarvan akte. Gedaan en verleden ten kantore van ons notaris te Vaassen den derden december achttien honderd acht en dertig in tegenwoordigheid van Peter Eekmans Boks koopman en Johannes Antonius Wolters koperslager beide te Vaassen wonende getuigen ten dezen verzocht, dewelke met de comparanten verkooper en kooper voorts met mij notaris na gedane voorlezing hebben geteekend deze in bewaring geblevene minute.

H Ruijs                                          J Montizaan                                                 P: E: Boks             

                                                                                                                                     J A Wolters         

   4 pct    ¦ 16, -                                                                                        = Van Dielen          23 opc.        3,68                                                                                                not                                  ¦ 19,68 

 

Geregisteerd te Apeldoorn den zeventiende December 1800 acht en dertig, folio drie verso, vak drie, vier en vijf. Deel twintig, een blad, een renvooij (uitmakende met de Zegge).  Ontvangen voor regt van koop zestien gulden, uitmakende met de drie en twintig opcenten negentien gulden acht en zestig cents.                                  De ontvanger              

                                                                                                                                                                                                        

Expeditie uitgereikt den

30 April 1839


Genealog   V - l                                                                                NA blad 4.

GA Epe 1997.10.02.

Inv. nr. 1410.                                                                                                                          fol. 1.

Voor Johannes van Dielen openbaar Notaris residerende te Vaassen in de Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen compareerde Willem Loogen grondeigenaar wonende te Niersen in de gemeente Vaassen.

Dewelke verklaarde toe te stemmen en den Bewaarder der Hijpotheken zulks aangaande te magtigen tot de doorhaling der inschrijving bewerkstelligd aan het kantoor der

1839    Hijpotheken te Arnhem den acht en twintigsten mei achttien honderd een-en-dertig volume een

April 21            en vijftig numero drie honderd zestien ten zijnen behoeve en ten laste van Hendrik Ruijs

Nº 1127.          papiermakersknecht en diens huisvrouw Geertruid Montizaan zonder beroep gewoond hebbende op de Kiefkamp in de gemeente Epe, thans in de gemeente Apeldoorn woonachtig op eenige onroerende goederen daarbij genoemd tot zekerheid eener som van drie honderd gulden en de renten en kosten begroot op honderd gulden en alzoo voor vier honderd gulden.

Zijnde deze inschrijving genomen krachtens eene obligatoire akte door voornoemden Hendrik Ruijs en huisvrouw gepasseerd ten overstaan van den ondergeteekenden Notaris en zekere getuigen den een en twintigsten mei achttien honderd een en dertig en behoorlijk geregistreerd.

Authoriserende de comparant overzulks den Heere Bewaarder van Hijpotheken te Arnhem voorschreven hijpothecaire inschrijving geheel te vernietigen en daartoe van deze zoodanige aanteekening te maken als zal behoren.

Waarvan akte. Gedaan en gepasseerd ten kantore van ons Notaris te Vaassen den een en twintigsten April achtien honderd negen en dertig in tegenwoordigheid van Johannes Antonius Wolters koperslager wonende te Vaassen en Jan van Rijssen dagloner te Nijbroek woonachtig getuigen ten dezen verzocht dewelke met den comparant en met mij Notaris na gedane voorlezing hebben geteekend deze in de bewaring van ons Notaris verblevene minute.

 

W. Loogen                               J Van Rijssen

   J A Wolters

                                                          = Van Dielen         

                                                                                  not                  

 


Genealog   V - l                                                                                NA blad 5.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 3350.

Op heden den achttienden Mei achttien honderd drie en negentig.

verscheen voor mij Pieter Crezée notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen in

    1893            tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

18 Mei Hendrik Ruijs, zonder beroep, wonende te Epe.

  Nº 83.            Die genegen zijnde om bij uitersten wil te beschikken, bij eene tot dat einde aan mij notaris, buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane zakelijke opgave heeft verklaard:

Ik herroep alle voor deze door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

Ik legateer aan mijn dochter Hendrika Ruijs weduwe van Jannes Rietberg, wonende te Epe.

a. alle mijne na te latene roerende lichamelijke goederen uitgezonderd gereed geld en

b. Een huis met erf en tuingrond aan het Groenewegje te Heerde, afkomstig van mijn broeder Harmen Ruijs.

Ik legateer aan Geertje Ruijs, dochter van mijn overleden zoon Hein Ruijs, eene som van twee honderd gulden.

Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil des erflater aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven zooals die zakelijk door hem aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven; daarna heb ik notaris mede in tegenwoordigheid der getuigen, dezen uitersten wil aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in dezelfde tegenwoordigheid aan hem erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij toestemmend heeft geantwoord.

Gedaan en verleden te Epe ten huize van den comparant ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn notarisklerk en Gerrit de Graaf arbeider, beide wonende te Heerde, als getuigen met den comparant mij notaris bekend.

Overleden te Epe       En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane

1 Dec. ‘93    voorlezing onderteekend.

  H. Ruijs                                                 J. R. Romijn                                                 P Crezée                  

     G de Graaf                                                                                                                    Nots