Genealog V - k blad 1.

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 239/161.

1. van Dam Hendrikus 1804 Apeldoorn H Herv. papiermaker

2. Montizaan Elizabeth 1804 H

3. van Dam Berend 1832 O

4. Rijntje 1830 H

4 huwt op 18-10-1851 Gerrit Masson geboren 1826.

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.03.08.

Apeldoorn Doopboek Neder Duits Gereformeerde Gemeente DTB 45. 1771 - 1813.

Geb. Ged. 1804 fol. 158.

9 Junij 24 Gerrit van Dam en Aardjen Wolven Hendrikus

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.12.

BS Apeldoorn Huwelijk Acte nr. 14. d.d. 24 april 1829.

Hendrikus van Dam, oud 24 jaar, van beroep papiermakersknegt, geboren te Apeldoorn en wonende te Beekbergen, meerderjarige zoon van Gerrit van Dam, papiermakersknegt te Apeldoorn, hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende en van Aaltje Wolven, ook wel genaamd Aardje de Wolff te Apeldoorn overleden, en

Elisabeth Montizaan, oud 24 jaar, van beroep dienstmeid, geboren te Vaassen en wonende te Beekbergen, meerderjarige dochter van Reint Montizaan te Apeldoorn overleden en van Berendina Middelbeek, daghuurdster te Vaassen, hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Lambert Brugsma, oud 44 jaar, van beroep soldaat.

2. Gerardus van de Krabel, oud 34 jaar, van beroep soldaat.

3. Hendrik Mensink, oud 37 jaar, van beroep soldaat.

4. Jan Zevenhuizen, oud 39 jaar, van beroep deurwaarder.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader van de bruidegom en de vier getuigen, de bruidegom, de bruid en haar moeder verklaren de schrijfkunst geheel onervaren te zijn.

 

Bijlagen bij dit huwelijk:

1. Doop-extract van de bruidegom.

2. Doop-extract van de bruid.

3. Bewijs van voldoening aan de nationale militie.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 259. d.d. 30 december 1829.

Hendrikus van Dam, oud 25 jaar, van beroep papiermaker, wonende in het Kerspel Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw Elisabeth Montizaan, oud 25 jaren, alhier op maandag 29 december 1829 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reintje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Aart Kruimer, oud 27 jaar, van beroep knegt, en Hendrikus Hoegen Dijkhof, oud 38 jaar, van beroep landman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 191. d.d. 28 october 1831.

Hendrikus van Dam, oud 28 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Apeldoorn , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Elisabeth Montizaan, oud 28 jaren, alhier op donderdag 27 october 1831 des morgens ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Aartje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik ter Haene, oud 25 jaar, van beroep papiermaker, en Hendrikus Piepenbroek, oud 37 jaar, van beroep regtsdienaar, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.


Genealog V - k blad 2.

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 98. d.d. 20 mei 1840.

Johannes van Hritum, oud 35 jaar, van beroep papiermaker, en Gijsbert Ketel, oud 54 jaar, van beroep bode, beide wonende alhier, die verklaren dat op dingsdag 19 mei 1840 om des morgens elf uur is overleden Aartje van Dam, zonder beroep, oud 8 jaar, geboren en wonende alhier, dochter van Hendrikus van Dam, papiermaker en van Elisabeth Montizaan, wonende te Apeldoorn, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 104. d.d. 18 junij 1833.

Hendrikus van Dam, oud 29 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Apeldoorn , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Elisabeth Montizaan, oud 29 jaren, alhier op dingsdag 18 junij 1833 des morgens ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Berend gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Joost Terwel, oud 26 jaar, van beroep papiermaker, en Cornelis Ribbens, oud 53 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 142. d.d. 20 april 1864.

Hendrik Groeneveld, oud 51 jaar, van beroep arbeider, en Reinder Berends, oud 48 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier, die verklaren dat op dingsdag 19 april 1864 om des namiddags twee uur is overleden Elisabeth Montizaan, zonder beroep, oud 59 jaar, geboren te Vaassen en wonende te Apeldoorn, dochter van wier ouders de namen den aangevers onbekend zijn, gehuwd met Hendrikus van Dam, papiermakersknecht te Apeldoorn wonende.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede aangever, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 246. d.d. 13 julij 1891.

Gerhardus Johannes du Bois, oud 53 jaar, van beroep aanspreker, en Jacob Slijkhuis, oud 44 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op zaterdag 11 julij 1891 om des namiddags acht uur is overleden Hendrikus van Dam, zonder beroep, oud 87 jaar, geboren te Apeldoorn en wonende te Brink en Orden, zoon van wijlen de echtelieden Gerrit van Dam en van Aardjen Wolven, weduwnaar van Elisabeth Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.