Genealog V - j                                                                                        blad 1.

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 253/8

1. Wilbrink      Hendrik            1823       Apeldoorn H landbouwer

2. Montizaan   Aaltje               1829       Epe            H

3. Wilbrink      Hendrik Jan 06-10-1854 Apeldoorn O

4.       “            Hendrika     19-06-1857        “         O

5.       “            Elisabeth     30-09-1821        “         O dienstbode

1 en 2 trouwen op 07-05-1852. 2 komt op 07-05-1852 van Epe.  5 komt op 25-08-1858 van Utrecht.

Idem 233/100.

1. Wilbrink      Hendrik       M hoofd    11-03-1823 Beekbergen H   NH akkerbouwer

2. Montizaan   Aaltje          V vrouw    06-04-1830 Vaassen      H      “      + 22-05-1862

3. Wilbrink      Hendrik Jan M zoon     06-10-1854 Beekbergen O      “

4.       “            Hendrika     V dochter 19-06-1857          “         O      “

5.       “            Jantje          V dochter 25-10-1859          “         O      “

6. Dalen van    Alberdina     V vrouw  29-12-1836 Voorst         H      “

7. Wilbrink      Gerritje        V dochter 25-09-1864 Beekbergen O      “

8.       “            Hendrik       M zoon    19-07-1866         “          O      “      + 28-07-1866

1 huwt op 07-11-1863 met 6.   1 overlijdt op 04-05-1867.

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.03.08.

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 50. d.d. 13 maart 1823.

Hendrik Janssen Wilbrink, oud 33 jaar, van beroep dagloner, wonende in het kerspel van Beekbergen , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw met name Jannetje Gerrits Deel, oud 28 jaren, alhier op woensdag 12 maart 1823 des nachts ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrik gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Piepenbroek, oud 28 jaar, van beroep geregtsdienaar, en Reijer de Goeijen, oud 57 jaar, van beroep griffier, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, verklarende de eerste Comparant niet te kunnen schrijven.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.05.

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 263. d.d. 7 october 1854.

Hendrik Wilbrink, oud 32 jaar, van beroep landman, wonende te Beekbergen , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Montizaan, oud 25 jaren, alhier op vrijdag 6 october 1854 des namiddags ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Hendrik Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes Buurman, oud 49 jaar, van beroep tapper, en Gerrit Jan Vink, oud 37 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 193. d.d. 20 junij 1857.

Hendrik Wilbrink, oud 34 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Beekbergen , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Montizaan, oud 26 jaren, alhier op vrijdag 19 junij  1857 des voormiddags ten vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes Buurman, oud 52 jaar, van beroep tapper, en Gijsbert Ketel, oud 73 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog V - j                                                                                        blad 2.

BS Apeldoorn Huwelijk Acte nr. 38. d.d. 7 mei 1852.

Hendrik Wilbrink, jongman, oud 29 jaar, van beroep landman, geboren te Apeldoorn en wonende te aldaar, meerderjarige zoon van de ehelieden Hendrik Jansen Wilbrink, overleden, en van Jannetje Gerrits Deel, zonder beroep, wonende te Beekbergen Gemeente Apeldoorn, hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende, en

Aaltje Montizaan, jongedochter, oud 22 jaar, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Epe, minderjarige dochter van de ehelieden Jan Montizaan en van Hendrika Mulder, ook wel genaamd Hendrikje Mulder, kleindochter van vaderszijde van Johannes Montizaan en Elisabeth Reinssen en van moederszijde Janna Mulder, allen overleden, zijnde de Comparante Bruid geadsisteerd door Johannes Montizaan, papiermaker wonende onder Epe derzelver voogd, hier tegenwoordig en in dit huwelijk consenteerende en door Elias Montizaan, landman wonende te Vaassen Gemeente Epe deszelfs toestemming tot het tegenwoordig huwelijk bij de na te melden acte gevende; hebben de nagemelde huwelijksgetuigen aan ons Burgemeester onder eede verklaard dat het hen bekend is dat de grootmoeder der bruid van vaderszijde, waarvan de naam in de overlijdensacte niet is vermeld, als opgemeld Elisabeth Reinssen was genaamd, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jan Gerrit Buitenhuis, oud 46 jaar, van beroep arbeider.

2. Evert Buitenhuis, oud 47 jaar, van beroep arbeider.

3. Hendrik Jan Beumer, oud 60 jaar, van beroep kleedermaker.

4. Gerrit Westenbroek, oud 47 jaar, van beroep grofsmid.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de moeder van de bruidegom, de bruid, haar voogd en drie getuigen, met uitzondering evenwel der vierde getuige die verklaard  niet te kunnen schrijven.

 

Bijlagen bij dit huwelijk:

1. Geboorte-extract van de bruidegom.

2. Bewijs van voldoening aan de nationale militie.

3. Dood-extract van zijn vader.

4. Geboorte-extract van de bruid.

5. Dood-extract van hare beide ouders.

6 a. Dood-extract van hare grootouders van vaderszijde

6 b. Dood-extract van haar grootmoeder van moederszijde:

       Op 19 julij 1844 te Epe is overleden Janna Mulder, ongehuwd, geboren te Epe en                       wonende te Vaassen, dochter van Zwier Mulder en zijne huisvrouw Hente Mulder.

7. Acte van consent van de voogd der bruid.

8. Bewijs van de huwelijksafkondigingen te Epe.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 396. d.d. 28 november 1859.

Hendrik Wilbrink, oud 37 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Beekbergen , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Montizaan, oud 35 jaren, zonder beroep, alhier op vrijdag 25 november 1859 des namiddags ten acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jantje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Hartgers, oud 68 jaar, van beroep landbouwer, en Derk Loois, oud 54 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 123. d.d. 23 mei 1862.

Berend Dolman, oud 60 jaar, van beroep arbeider, en Izaak de Boer, oud 54 jaar, van beroep kantoorbediende, beide wonende alhier, die verklaren dat op donderdag 22 mei 1862 om des namiddags acht uur is overleden Aaltje Montizaan, zonder beroep, oud 32 jaar, geboren te Vaassen en wonende te Beekbergen, dochter van de echtelieden Jan Montizaan en van Hendrika Mulder, beide overleden, gehuwd met Hendrik Wilbrink, landbouwer te Beekbergen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.


Genealog V - j                                                                                        blad 3.

BS Apeldoorn Huwelijk Acte nr. 80. d.d. 7 november 1863.

Hendrik Wilbrink, weduwnaar van Aaltje Montizaan, oud 40 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Beekbergen, meerderjarige zoon van de echtelieden Hendrik Jansen Wilbrink, overleden, en van Jannetje Gerrits Deel, zonder beroep, wonende te Deventer, en

Alberdina van Dalen, oud 25 jaar, van beroep dienstmeid, geboren te Voorst en wonende te Beekbergen, meerderjarige dochter van de echtelieden Gerrit Jan van Dalen, oud 52 jaar, timmerman te Apeldoorn wonende, alhier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende, en van Gerritjen Arends, overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Izaak de Boer, oud 56 jaar, van beroep kantoorbediende.

2. Gerrit van Boore, oud 49 jaar, van beroep gemeentebode.

3. Cornelis Slijkhuis, oud 58 jaar, van beroep cipier.

4. Lourens Wijtze Hoekstra, oud 55 jaar, zonder beroep.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid, de vader van de bruid en de vier getuigen.

Bijlagen bij dit huwelijk:

1. Geboorte-extract van de bruidegom.

2. Dood-extract van zijn eerste vrouw.

3. Geboorte-extract van de bruid.

4. Dood-extract van de moeder van de bruid.

 

BS Voorst Geboorten Acte nr. 223. d.d. 30 december 1837.

Gerrit van Dalen, oud 28 jaar, van beroep timmerman, wonende te Voorst , welke ons verklaard heeft dat Gerritjen Arends zijne echtgenoote, oud 27 jaren, alhier op vrijdag 29 december 1837 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Alberdina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Bloemkolk, oud 26 jaar, van beroep daghuurder, en Hendrik Wesselink, oud 40 jaar, van beroep karman, beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 126. d.d. 6 mei 1867.

Berend Dolman, oud 60 jaar, van beroep arbeider, en Izaak de Boer, oud 59 jaar, van beroep ambtenaar, beide wonende alhier, die verklaren dat op zaterdag 4 mei 1867 om des namiddags acht uur is overleden Hendrik Wilbrink, zonder beroep, oud 43 jaar, geboren en wonende te Beekbergen, zoon van Hendrik Wilbrink en van Jantje Deel, beide overleden, eerst weduwnaar van Aaltje Montizaan, gehuwd met Alberdina van Dalen, zonder beroep, wonende te Beekbergen. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 1. d.d. 2 januari 1919.

Frederik Rouwenhorst, oud 49 jaar, van beroep aanspreker, en Hendrik Muis, oud 43 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 30 december 1918 om des voormiddags half twaalf uur is overleden Alberdina van Dalen, zonder beroep, oud 81 jaar, geboren te Voorst en wonende te Apeldoorn, dochter van Gerrit Jan van Dalen en van Gerritjen Arends, beide overleden, weduwe van Reinder Koldenhof, te voren van Hendrik Wilbrink. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 


Genealog V - j                                                                                        blad 4.

Notariλle akten, waarbij Aaltje Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

4507/ 2967

 

04-05-1852

 

 Huwelijksconsent van Elias Montizaan als toeziend       voogd over Aaltje Montizaan minderjarige dochter van

 Jan Montizaan en Hendrika Mulder.

 

4

 

        -


 


Genealog V - j                                                                              M.v.S.blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1997.05.27.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn.  Film 827. blad 152.                                    fol. 1.

Reg. IV N. 9645.                                             Memorie van aangifte der Nalatenschap

den 7 januarij 1863                                                       van Aaltje Montizaan

 

De aangifte wordt gedaan door:

Hendrik Wilbrink Hz. landman te Beekbergen voor zich en in hoedanigheid van vader en voogd over deszelfs minderjarige kinderen, bij na te noemen overledene in echt verwekt genaamd Hendrik Jan Wilbrink, Hendrika Wilbrink, Aaltje Wilbrink, domicilie kiezende ten Raadhuize te Apeldoorn, verklarende:

dat op den 22 mei 1862 aan haar laatste woonplaats Beekbergen is overleden Aaltje Montizaan nalatende tot haar eenige erfgenamen hare minderjarige kinderen boven gemeld volgens de wet.

dat zich in de nalatenschap bevindt de volgende vaste goederen onder Beekbergen voor de helft, kadaster sectie A nr. 243, 429, 430, sectie F nr. 78, sectie K nr. 1307, 1308, sectie F nr. 139, 140, 141, 414, 427, 430, 489, 571, sectie A nr. 169, 170, 171, sectie F nr. 1545 en 1546.

Huis en erf, tuin, bouw- en weilanden, heide en hakhout, geheel groot 7 bunder, 74 roeden, 76 ellen in erfpacht van de Liermark te Beekbergen sectie F nr. 98, 1488 weiland geheel groot 24 roeden, 34 ellen.

dat boven gemelde Wilbrink Hz benoemd is als erfgenaam van het beschikbaar gedeelte der nalatensch (Ό gedeelte) volgens testament gepasseert voor de Kruijf Not: op 30 october 1853.

 

 


Genealog V - j                                                                              M.v.S.blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1998.02.10.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn.  Film 12 (828). Inv. nr. 82. blad 730.         fol. 1.

Reg. IV No. 2/3849.                                                                                                            p. 199.

Ingediend den 27 Januarij 1868                                    Memorie van aangifte der Nalatenschap

dag. reg. dl. 14. Nr. 7500.                                                        van Hendrik Wilbrink

Tafel V bis dl. 5. fol. 180. No. 25.

Mem. 14. art. 103.

 

De aangifte wordt gedaan door:

Jan Evers Wilbrink, landbouwer, wonende te Beekbergen in hoedanigheid van Voogd over de minderjarige Kinderen in eerder huwelijk bij wijlen Aaltje Montizaan in echt verwekt, genaamd Hendrik Jan Wilbrink, Hendrika Wilbrink en Jantje Wilbrink en Alberdina van Dalen, arbeidster wonende te Beekbergen in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over haar minderjarig kind bij na te noemen overledene in echt verwekt genaamd Gerritje Wilbrink domicilie kiezende ten Raadhuize te Apeldoorn.

verklarende:

dat op 4 Mei 1867 aan zijn laatste woonplaats te Beekbergen ab intestato is overleden Hendrik Wilbrink nalatende tot zijn eenige erfgnamen zijne kinderen bovenvermeld.

dat zich in de nalatenschap bevindt een vierde der na te melden vaste goederen onder Beekbergen

Kadaster Sectie H nr. 429 weiland 17 roeden 10 ellen

Reg. 50.                 “           ”      “ ”   430      “      33     “      10   “

No. 3/4321.          “           ”      D “    48       “       ”      “      80   “

     ______________________

    Te zamen geheel groot   62 roeden   “    ”

 

Dat door den overledene geene meerdere onroerende goederen zijn nagelaten noch door hem eenige goederen als bezwaarde Erfgenaam of in vruchtgebruik zijn bezeten, terwijl ook geene periodieke uitkeerinegn door zijn overlijden bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.

 

Gedaan te Beekbergen, den                                      1867

            Alberdina van Dalen verklaarde niet

te kunnen schrijven, heeft nevenstaand           J E Wilbrink

handmerk in onze tegenwoordigheid        

gesteld.

              P. Koppel                  A Koppel