Genealog    V - h                                                                                    blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel II 1861 - 1870 p.678.

1. Montizaan  Jan Jacobus m hoofd    07-09-1818 Vaassen H   NH papiermaker

2. Voortman  Gerrigje        v vrouw   02-02-1830      “       H     “

3. Montizaan  Hendrika      v dochter 26-10-1856      “       O     “

4.         “        Geertruida    v      “      03-11-1861      “       O     “

5.         “        Albertus       m zoon     12-07-1869 Epe        O    “

6.         “        Jan Albertus m    “        29-11-1865 Vaassen O    “

 Het gezin woont op 443a.

Idem deel VII p. 402.

1 t/m 6 als boven. 1 is dagloner. Het gezin woont op het land 144d.

Idem deel IX p. 714.  1871 - 1880

1 t/m 6 als boven. 1 is papiermaker. Het gezin woont op Vemde 213a.

6 overlijdt op 24-06-1872.  1 t/m 5 gaan op 03-10-1874 naar Apeldoorn.

 

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 204/14.

1. Montizaan   Jan Jacobus M hoofd         1819      Epe H   kleermaker      + 22-05-1880

2. Voortman   Gerritje        V vrouw   04-02-1830    “   H   W

3. Montizaan   Hendrika     V dochter 01-10-1857    “    O

4.         “         Geertruida   V     “       03-11-1871    “    O

5.         “         Albertus       M zoon    12-07-1869    “    O                         + 14-04-1875

Het gezin komt op 20-10-1874 van Epe.   2 en 4 vertrekken naar AC 166e.

Idem 180/239.

1. Voortman wed. Montizaan   Gerritje     V hoofd   04-02-1830 Epe W   huwt op 08-04-1882

2. Montizaan                           Geertruida V dochter 03-11-1871   “   O

1 en 2 komen van BE 9 en gaan naar AC 2084.

Idem 180/512.

1. Ploeg          Jan            M hoofd   04-01-1821 Apeldoorn H 01-04-1882 NH dagloner

2. Voortman   Gerrigje     V vrouw  04-02-1830 Epe           H         “            ”

3. Montizaan  Geertruida V dochter 03-11-1871   “             H 24-01-1885   “

1 van BE 43b naar AC 1372. 2 van AC 166e naar AC 1372. 3 van AC 166e naar AC 2523.

Idem 180/198.

1. Ploeg          Jan           M hoofd          04-01-1821 Apeldoorn 01-04-1882 NH dagloner

2. Voortman   Gerrigje    V vrouw         04-02-1830 Epe                   “            ”         ”

3. Montizaan  Egbert      M stiefzoon     17-04-1863   “                                   ”   kleermaker

4.        “         Geertruida V stiefdochter 03-11-1861   “                                   ”

Dir wordt nr. 137. 1 overlijdt op 30-04-1892. 1en 2 komen van AC 208.

3 en 4 komen van Deventer op 16-12-1885 en vertrekken naar AA 110e.

Idem 116/117.

10. Wed. J. Ploeg geb. Voortman Gerritje 04-02-1830 Epe W komt van A 41

en gaat op 16-09-1907 naar Leerdam.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.12.

BS Epe Geboorten Acte nr. 28. d.d. 4 februarij 1830.

Barteld Voortman, oud 27 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Geertruij Vos, zijne huisvrouw, oud 28 jaren, alhier op 2 februarij 1830 des avonds ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Gerrigje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Vos, oud 56 jaar, van beroep daglooner te Vaassen en Bernardus Ijsseldijk, oud 33 jaar, van beroep kastelein te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 


Genealog    V - h                                                                                    blad 2.

BS Epe Huwelijk Acte nr. 16. d.d. 3 mei 1856.

Jan Jacobus Montizaan, oud 37 jaar, van beroep papiermaker, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Jan Montizaan en van Hendrika Mulders, beide te Vaassen overleden, en

Gerrigje Voortman, oud 26 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van wijlen Barteld Voortman, overleden te Vaassen en van diens huisvrouw Geertruij Vos, wonende te Vaassen, alhier tegenwoordig, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrik Wildbrink, oud 33 jaar, van beroep landbouwer te Apeldoorn, zwager van de bruidegom.

2. Peter Jonker, oud 47 jaar, van beroep landbouwer te Epe

3. Hendrik Jonker, oud 47 jaar, van beroep smid te Epe

4. Gerrit van Laar, oud 53 jaar, van beroep bode te Epe

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid en de vier getuigen, de moeder van de bruid kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 194. d.d. 27 october 1856.

Jan Jacobus Montizaan, oud 38 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Gerrigje Voortman, oud 26 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zondag 26 october 1856 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Laar, oud 53 jaar, van beroep bode, en Gerrit Willem de Graaf, oud 38 jaar, van beroep wegwerker, beide wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 215. d.d. 4 november 1861.

Jan Jacobus Montizaan, oud 42 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Gerrigje Voortman, oud 31 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zondag 3 november 1861 des morgens ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Geertruida gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Teunis Bagerman, oud 29 jaar, van beroep papiermaker, en Gerrit van Laar, oud 58 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 237. d.d. 29 november  1865.

Jan Jacobus Montizaan, oud 47 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Gerrigje Voortman, dagloonster, oud 36 jaren, zijne huisvrouw, alhier op woensdag 29 november 1865 des nachts ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Jan Albertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Berkhoff, oud 38 jaar, van beroep winkelier, en Gerrit van Laar, oud 62 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 91. d.d. 25 junij 1872.

Jan Bernardus Mulder, oud 28 jaar, van beroep wever, en Gerrit Bonhof, oud 28 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op maandag 24 junij 1872 om namiddags vier uur is overleden Jan Albertus Montizaan, oud 6½ jaar geboren en wonende te Epe zoon van de echtelieden Jan Jacobus Montizaan en Gerritje Voortman, daglooners, wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 


Genealog    V - h                                                                                    blad 3.

BS Epe Overlijden Acte nr. 66. d.d. 9 april 1868.

Jan Jacobus Montizaan, oud 49 jaar, van beroep papiermakersknecht, en Jacob Hoogeboom, oud 44 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op donderdag 9 april 1868 om des morgens tien uur Gerritje Voortman, huisvrouw van de eerste comparant, van beroep dagloonster, wonende te Epe, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk levenloos ia aangegeven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 134. d.d. 12 julij 1869.

Jan Jacobus Montizaan, oud 50 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe , welke ons verklaard heeft dat Gerrigje Voortman, dagloonster, oud 40 jaren, zijne huisvrouw, alhier op maandag 12 julij 1869 des morgens ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Albertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 36 jaar, van beroep horlogiemaker, en Arend Gerrits van Apeldoorn, oud 61 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 125. d.d. 15 april 1875.

Gerrit Middelink, oud 70 jaar, van beroep landbouwer, en Marten Schiphorst, oud 32 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier, die verklaren dat op woensdag 14 april 1875 om voormiddags tien uur is overleden Albertus Montizaan, oud 5 jaar en 9 maanden, geboren te Epe en wonende te Beekbergen, zoon van de echtelieden Jan Jacobus Montizaan, papierfabriekarbeider en Gerritje Voortman, zonder beroep, beiden te Beekbergen in deze gemeente wonende. Onder de akte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 151. d.d. 24 mei 1880.

Abraham Schiphorst, oud 42 jaar, van beroep daglooner, en Derk Jan Drosten, oud 42 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op zaterdag 22 mei 1880 om voormiddags tien uur is overleden Johannes Jacobus Montizaan, oud 62 jaar, van beroep papiermaker, geboren te Epe en wonende te Apeldoorn, zoon van wijlen de echtelieden Jan  Montizaan en Hendrika Mulder, gehuwd met Gerrigje Voortman.

Onder de akte staan de handtekeningen  van de twee aangevers.

 

BS Apeldoorn Huwelijk Acte nr. 29. d.d. 1 april 1880.

Jan Ploeg, weduwnaar van Trijntje Dorland, oud 61 jaar, van beroep daglooner, geboren en wonende te Apeldoorn, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Evert Ploeg en van Gerritjen Janssen, en

Gerrigje Voortman, weduwe van Johannes Jacobus Montizaan, oud 52 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende te Apeldoorn, meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Barteld Voortman en van Geertruij Vos, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Henri Hubert Nicolaas Franchiment, oud 29 jaar, van beroep gemeenteambtenaar

2. Jannes Gregoor, oud 62 jaar, van beroep gemeenteambtenaar

3. Derk Schouten, oud 34 jaar, van beroep gemeenteambtenaar

4. Jacob Slijkhuis, oud 34 jaar, van beroep cipier

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid en de vier getuigen.

 


Genealog    V - h                                                                                    blad 4.

Bijlagen bij dit huwelijk

1. Geboorte-extract van de bruidegom.

    Gemeente Apeldoorn op 4 januarij 1821 is geboren Jan, zoon van Evert Ploeg en Gerritje           Janssen.

2. Dood-extract van zijn vorige echtgenote

    Gemeente Apeldoorn op 4 october 1877 is Trijntje Dorland overleden,, gehuwd met Jan      Ploeg.

3. Geboorte-extract van de bruid.

4. Dood-extract van haar vorige echtgenoot.

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.02.15.

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 279. d.d. 2 Mei 1892.

Jan Tamboer, oud 63 jaar, van beroep arbeider, en Goossen de Boer, oud 56 jaar, van beroep daglooner, beide wonende alhier, die verklaren dat op zaterdag 30 april 1892 om namiddags tien uur is overleden Jan Ploeg, oud 71 jaar, van beroep daglooner, geboren te Apeldoorn en wonende Brink en Orden onder Apeldoorn, zoon van wijlen de echtelieden Evert Ploeg en van Gerritjen Janssen, eerst weduwnaar van Trijntje Dorland, thans gehuwd met Gerrigje Voortman. Onder de akte staan de handtekeningen  van de twee aangevers.

 

GA Delft 1994.10.13.

BS Delft Overlijden Acte nr. 29. d.d. 19 januari 1915.

Johannes Wilschut, oud 56 jaar, van beroep bedienaar van begrafenissen, en Arie Marinus van der Lee, oud 47 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 16 januari 1915 om namiddags half negen uur is overleden Gerrigje Voortman, oud 84 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende alhier, dochter van Barteld Voortman en van Geertruij Vos, beiden overleden.

Onder de akte staan de handtekeningen  van de twee aangevers.

 


Genealog   V - h                                                                                     blad 5.

Notariλle akten, waarbij Jan Jacobus Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris G.W. van der Feltz te Epe van 1819 t/m 1870.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

2924/      8

 

16-01-1854

 

 Verhuur van roerende goederen van Jan Jacobus                Montizaan aan Johannes Montizaan.

 

1

 

     V - h

2925/    53

 

22-03-1854

 

 Roijement o.a. J.J. Montizaan en J. Montizaan te Epe.

 

4

 

        -


 

2. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


4510/ 3720

 

16-09-1857

 

 Obligatie met hypotheek. Jan Jacobus Montizaan te Epe

 debiteur. Martinus Buitenhuis te Vaassen crediteur.

 

1

 

     V - h

4514/ 4435

 

25-10-1862

 

 Voorlopige veiling. o.a. Jan Jacobus Montizaan te

 Vaassen.

 

3

 

blad NA. 4.

4514/ 4441

 

08-11-1862

 

 Finale toewijzing.

 

3

 

blad NA. 4.

4514/ 4459

 

08-12-1862

 

 Verkoop van een huis en erf met bouwland door Jan

 Jacobus Montizaan.

 

1

 

     V - h

4517/ 5086

 

13-02-1869

 

 Verkoop o.a.door Gerritje Voortman, huisvrouw van

 Jan Jacobus Montizaan onder Epe van 6/8 deel van een

 huis en erf.

 

4

 

        -


 

 


Genealog    V - h                                                                            blad NA.  1.

GA Epe 1997.09.18.

Inv. nr. 2924.                                              NΊ 8, Rep.                                                           fol. 1.

Voor ons Gustaaf Willem van der Feltz, Notaris te Epe, arrondissement Arnhem Provincie Gelderland in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, is verschenen Jan Jacobus Montizaan papiermaker wonende te Vaassen aan ons Notaris bekend, die verklaart heeft te hebben verhuurd en alzoo in gebruik af te staan aan Johannes Montizaan zonder beroep thans wonende te Vaassen die hier tegenwoordig en ons bekend verklaart in huur aan te nemen eenige roerende goederen, bestaande in de navolgende door partijen onderling gewaardeerd als achter dezelve is vermeld, te weten:

Een kabinet waardig vijftig gulden                                                                                        ¦  50,oo 

Een kastje twaalf gulden                                                                                                      ¦  12,oo 

Een glazen kast tien gulden                                                                                                  ¦  10,oo 

twee tafels twaalf gulden                                                                                                      ¦  12,oo 

Een hangklok twintig gulden                                                                                                ¦  20,oo 

Zes stoelen zes gulden                                                                                                         ¦    6,oo 

Koper, tin, glas en aardewerk, een Spiegel en Schilderijen veertig gulden                             ¦  40,oo 

twee bedden met toebehoren en linnen honderd gulden                                                        ¦100,oo 

melk en deelgereedschap vijftig gulden                                                                                 ¦  50,oo 

drie koeijen en een os twee honderd gulden                                                                         ¦200,oo 

Een kar, ploeg en Eegde tachtig gulden                                                                                ¦  80,oo 

Varkens zeventig gulden                                                                                                      ¦  70,oo 

Alle welke goederen gezamenlijk alzoo een waarde hebben van                                           ====== 

zes honderd vijftig gulden                                                                                                   ¦ 650,oo 

Deze huur is geschiedt voor den tijd van vijf eerstkomende en achter een volgende jaren aanvang nemende op den twee en twintigsten februarij achttien honderd vier en vijftig, voor eene Som van negentien gulden vijftig cent ‘s jaars verschijnende alzoo voor het eerst op Sint Petri achttien honderd vijf en vijftig.

De huurder zal zijne goederen voor geen ander gebruik mogen bezigen dan waarvoor zij bestemd zijn, en zal aansprakelijk wezen voor alle schade en nadeel daaraan door zijn toedoen toegebragt, zullende echter geene schade of vermindering van waarde daaraan door een regtmatig en zorgelijk gebruik veroorzaakt op de huurder kunnen verhald worden.

De comparanten kiezen ter uitvoering den woonplaats ten kantore van de ondergeteekenden Notaris.

Waarvan Acte. Gedaan en verleden te Epe op den zestienden Januarij achttien honderd vier en vijftig in tegenwoordigheid van Peter Jonkers veldwachter wonende te Oene en Bartus van Essen daglooner wonende te Epe, welke deze acte met de Comparanten benevens mij Notaris in wiens bewaring de Minute zal verblijven onmiddellijk na voorlezing geteekend hebben.

J J Montizaan                                                  G:W:vanderFeltz

  J Montizaan                                                                          Notaris

P: Jonkers

 B van Essen

 

 


Genealog    V - h                                                                            blad NA.  2.

GA Epe 1997.10.23.

Inv. nr. 4510.                                                                                                                         fol. 1.

Op heden den zestienden September achttien honderd zeven en vijftig.

Compareerde voor ons Johannes Van Dielen Notaris residerende te Vaassen, provincie

1857      Gelderland, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen:

16 September          Jan Jacobus Montizaan papiermakersknecht wonende in de gemeente Epe dewelke bekende

   NΊ 3720.           wel en wettig schuldig te wezen aan Martinus Buitenhuis landbouwer wonende te Niersen onder Vaassen tegenwoordig en den inhoud dezer akte accepterende de som van Zeven Honderd Gulden, heerkomende wegens eene geldleening door den Crediteur aan den Debiteur, zoo als laatstgenoemde erkent bereids gedaan. Van welk kapitaal de Schuldenaar aanneemt jaarlijks op den verschijndag die op den eersten September achttien honderd acht en vijftig het eerst en zoo vervolgens alle jaren op dien dag wezen zal, te zullen betalen interest ad Vier en een half percent in het jaar en zulks tot de werkelijke erlegging en afbetaling der gemelde hoofdsom toe, die ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden, mits van de zijde van welke de erlegging begeerd wordt, tenminste zes maanden te voren aan de wederpartij opzegging worde gedaan.

De debiteur verbindt zich alle betalingen, zoo van interest als eventueel van de hoofdsom, te zullen doen franco, in handen en ten woonhuize van den Crediteur of van den wettigen houder van de grosse dezer akte, in goed grof nederlandsch geld, zonder korting noch inhouding van belastingen, die bij eenige wet of acte van openbaar gezag mogten worden ingevoerd. Tot zekerheid van gemeld kapitaal, renten en aantewendene kosten, mitsgaders voor de stipte nakoming dezer akte naar haren geheelen inhoud, heeft de Debiteur verbonden en met regt van Hypotheek bezwaard: Een stuk veldgrond, groot negen en veertig roeden, zes en zeventig ellen, in de gemeente Epe gelegen, en op het kadaster der gemeente Epe en Oene vermeld in Sectie M, sub Numeris 1302, met een onlangs daarop door hem gebouwd huis, hetwelk nog niet gemeten, noch afzonderlijk in het kadaster bekend is, kunnende daarvan alzoo geen eigene kadastrale opgave worden gedaan.

De Debiteur verklaart dat voorschreven goederen aan hem in eigendom toebehooren, en dat dezelve zijn vrij                                                          /

                                                                                                                                               fol. 2.

en onbezwaard hoedanig hij die aanbiedt bij deze op strafse bij de wet bepaald, stemmende hij toe in alzoodanige inschrijvingen als de Crediteur tot bewaring van zijn regt van hypotheek raadzaam zal oordeelen te nemen, en belast hij Debiteur zich tevens met al de kosten en regten die uit deze zouden kunnen ontstaan die van denunciatie en roijement daaronder begrepen.

Voorts is door den Crediteur, voor zich, zijne erven en regtverkrijgenden bedongen en door den Debiteur toegestemd. Dat het verbondene huis, tijdens het bestaan dezer onderzetting ten genoegen van den Crediteur tegen brandschade zal moeten verzekerd zijn, en dat laatstgenoemde in geval van brand de schadevergoeding daarvoor bij de maatschappij, waarin de verzekering gedaan is, ten beloope van de som waarvoor het tegenwoordige verband wordt gegeven zal kunnen ontvangen.

Dat de verbondene goederen zonder toestemming van den Crediteur niet zullen mogen worden verhuurd, noch in gebruik gegeven en dat er in geen geval vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen geschieden.

Dat bij willige verkoop derzelve er ten aanzien van den Crediteur geene zuivering wegens die goederen zal plaats hebben.

Dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der interessen of hoofdsom, zoomede dat wanneer de debiteur in eenigerlei opzigt in strijd met eene der bepalingen dezer akte mogt handelen, de Crediteur zijne erven of regtverkrijgenden onherroepelijk zal of zullen zijn gemagtigd met de magt van substitutie ingevolge de wet, om de verbondene goederen in het openbaar volgens plaatselijk gebruik te doen verkoopen, op voorwaarden en plaats als hij of zij raadzaam zal of zullen oordeelen, den kooper te stellen in den eigendom en het bezit, den opbrengst te ontvangen en daarvoor te quiteren, ten einde daaruit te verhalen, daarop toe te rekenen of daarmede in vergelijking te brengen, zoowel de hoofdsom als de interessen en kosten, en


Genealog    V - h                                                                            blad NA.  3.

eindelijk dat de Debiteur steeds in gebreke zal zijn door het enkele verloop van den bepaalden termijn zonder dat er eenige geregtelijke daad tot in verzuimstelling zal noodig wezen.

Ter executie legging deze akte en hare gevolgen kiest de comparant Debiteur domicilie aan het bij deze verbondene huis in de gemeente Epe, alles ten einde en effecte regtens.          /

                                                                                                                                               fol. 3.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris te Vaassen, in tegenwoordigheid van Teunis Huiskamp en Bernardus van Gorp schoenmakers beide te Vaassen wonende als getuigen zijnde  met bij deze akte comparerende personen aan mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing, en nadat den comparant Crediteur verklaart had niet te kunnen schrijven noch onderteekenen als dat niet geleerd hebbende, onderteekend door den Debiteur, de gemelde getuigen en ons Notaris.

                                                                J J Montizaan                     B van Gorp

                                                                  T Huiskamp

V Dielen

    Not

Geregistreerd te Apeldoorn den acht en twintigsten September achttien honderd Zeven en Vijftig - deel negen en veertig folio dertig recto vak Vijf en Zes houdende een en een half bladen met twee renvooijen. Ontvangen voor regt Zeven Gulden, makende met de acht en dertig opcenten negen Gulden Zes en Zestig Cents.

Regt            ¦ 7, -

38 opc.           2,66                                                                                                    De Ontvanger                 

        ¦ 9,66

 

Eerste Grosse uitgereikt aan en ten Verzoeke van den Crediteur Martinus Buitenhuis.

                                                                                         den eersten october 1800 zeven en vijftig                    

V D

 

 


Genealog    V - h                                                                            blad NA.  4.

Notaris J. van Dielen te Vaassen.

Verkooping ten verzoeke van:                                                                           Inv. nr. 4514/ 4435.

o.a ten derden Jan Jacobus Montizaan,                                                                  d.d. 25-10-1862.

papiermakersknecht woonende te Vaassen.

Namens hem: een huis en erf met bouwland in de gemeente Epe gelegen, te zamen groot 49 roeden 76 ellen en op het kadaster dier Gemeente vermeld in sectie M numeris 1359 en 1360.

Dit perceel kan worden aanvaard op 22 februarij 1863 met uitzondering van circa 12 roeden grond, ter keuze van den tegenwoordige gebruiker, die aanvaard kunnen worden, zoodra de aardappelen, die de huurder daarop het volgende jaar kan pooten, zullen zijn en geoogst, de kamer aan het huis kan worden aanvaard den 22 februarij 1864, zullende de kooper daarvan de huur ad 15 gulden van dat jaar genieten.

Een staande en liggende vuurplaat worden gereserveerd en zijn niet onder deze koop begrepen. De vasten onraad van dit goed is 4 gulden met de premie voor inzet ad 2 gulden daaronder begrepen.   Ingezet op ¦ 560,-.

 

Finale toewijzing.                                                                                               Inv. nr. 4514/ 4441.

Namens den Rekwirant Montizaan                                                                        d.d. 08-11-1862.

Een huis, erf en bouwland op eene som van duizend gulden opgehangen zijnde, is die zonder mijning afgeteld. Hiermede de veiling afgeloopen zijnde heeft Jan Jacobus Montizaan de bieders voor de door hen uitgeveilde perceelen bedankt en die perceelen alzoo op en aangehouden, zoodat daarvan geen eigendomsovergang plaats heeft.

 

GA Epe 1997.10.30.

Inv. nr. 4514.                                                                                                                         fol. 1.

Op Heden den achtsten december achttien honderd twee en zestig.

Compareerde voor ons Johannes Van Dielen Notaris residerende te Vaassen, in de Provincie

1862      Gelderland, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen:

8 december              Jan Jacobus Montizaan papiermakersknecht wonende te Vaassen, dewelke bekende verkocht

       NΊ 4459.        te hebben en bij deze onder belofte van vrijwaring ingevolge de wet te transporteren aan Geerlig van Orden bouwman wonende in de gemeente Epe, hier tegenwoordig en deze koop en overdragt accepterende:

Een huis en erf met bouwland, in de gemeente Epe gelegen, te zamen groot negen en veertig roeden, zes en zeventig Ellen, en op het Kadaster dier Gemeente vermeld in Sectie M numeris (1359) dertien honderd negen en vijftig en (1360) dertien honderd zestig.

Deze verkooping is geschiedt voetstoots, met de regten en lasten tot voorschreven goederen behoorende, zoodanig als verkooper dien heeft bezeten, dewelke de grond heeft aangekocht van den kooper zelven, blijkens acte van transport, verleden ten overstaan van ons Notaris en zekere getuigen, den dertienden Augustus achttien honderd zeven en vijftig, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten Kantore van Hypotheken te Arnhem den vijftienden September volgende deel 324 blad 147 numero 60, het huisje heeft de verkooper zelve doen bouwen, zoodat daar van geen schriftelijke titel van eigendom bestaat, noch eenige overschrijving in de Registers van Hypotheken heeft plaats gehad.

De kooper zal het gekochte goed kunnen aanvaarden den twee en twintigsten Februarij achttien honderd drie en zestig, met uitzondering van circa twaalf roeden grond, ter keuze van den tegenswoordigen gebruiker, die aanvaard kunnen worden, zoodra de aardappelen, die de huurder daarop het volgende jaar kan pooten zullen zijn ingeoogst, zijnde echter onder deze verkooping niet begrepen een staande en liggende ijzeren vuurplaat benevens de balken en hildeslijten, die door verkooper voor de aanvaardingstijd zullen worden weggenomen.

De lasten en belastingen zullen door den kooper worden gedragen en voldaan, van af den eersten Januarij eerstkomende.                                                /

                                                                                                                                               fol. 2.

Bovendien is deze verkooping geschiedt voor eene som van Vijf honderd Zestig Gulden, waarvan de kooper aan verkooper heeft betaald Zestig Gulden, welke laatste daarvoor


Genealog    V - h                                                                                                          blad NA.  5.

kwiteerd met de overige Vijf honderd Gulden zla de kooper betalen, waartoe hij zoch verbindt bij deze een op het verkochte goed gevestigd Kapitaal, per resto groot Vijf honderd Gulden, door den verkooper verschuldigd aan Martinus Buitenhuis landbouwer te Niersen onder Vaassen, rentende vier en een half percent in het jaar, verschijnende den eersten September van elk jaar, los en opvorderbaar ten allen tijde mits eene opzegging een of anderzijds zes maanden te voren worde gedaan, alles blijkens obligatoire Akte, met onderzetting verleden ten overstaan van ons Notaris en zekere getuigen den zestienden September achttien honderd zeven en vijftig behoorlijk geregistreerd en ingeschreven ten Kantore van Hypotheken te Arnhem den zesden November daaraanvolgende in deel 82 blad 55 numero 45.

Ook zal de koper, die som op gemelde goederen kunnen gevestigd houden, mits hij zich deswege met gemelden Crediteur versta en de renten van dat Kapitaal behoorlijk voldoe van af den eersten September laatstleden en zonder dat verkooper of zijne Erven darvoor ooit zullen kunnen worden aangesproken.

                                                                Waarvan Akte.

Gedaan en verleden ten Kantore van ons Notaris te Vaassen, in tegenwoordigheid van Cornelis Buitenhuis boerenwerk doende, en Teunis Huiskamp schoenmaker beide in de Gemeente Vaassen wonende als getuigen zijnde  met de comparanten aan mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten verkooper en kooper, de gemelde getuigen en ons Notaris.

                                                                J:J: Montizaan

Afschrift uitgereikt                                                   G van Orden

      C Buitenhuis

Eerste Grosse uitgereikt aan en                                 T Huiskamp

ten verzoeke van den Crediteur Martinus                          V Dielen

Buitenhuis den negentienden december                                Not

1800 twee en Zestig

v D

 

Geregistreerd te Apeldoorn den zestienden December 1800 twee en zestig Deel 56 folio 162 recto vak 6. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt ¦ 22,80 met de 38 opcenten ad

¦ 8,66½ te zamen een en dertig gulden zes en veertig en een halve cents.

                                                                                                                                  De Ontvanger                  

¦ 31,46½                                                     A Verkouteren