Genealog    V - g                                                                                    blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel II 1861 - 1870   p. 680

1. Montizaan   Johannes    m hoofd     22-12-1815 Epe H  NH winkelier   268a

2. Brummel     Egbertje      v vrouw    20-10-1829    “   H    “                              + 26-09-1865

3. Montizaan   Tijmen        m zoon     17-03-1853    “   O    “

4.        “           Giel            m    “        06-06-1859    “   O    “                              + 26-02-1868

5.        “           Hendrika     v dochter 16-09-1851    “   O    “

6.        “           Janna Giela  v     “       05-08-1855    “   O    “

7.        “           Egbert        m zoon     17-04-1863    “   O    “

 

1, 6 en 7 vertrekken op 20-02-1869 naar Heerde.

 

GA Hattem 1994.12.20.

Bevolkingsregister Heerde 1860 - 1880   blad 94        202

1. Montizaan  Johannes wednr M hoofd   22-12-1815 Epe W   NH papiermakersknecht

             Hendrika Wijnbergen

2.         “         Janna Giba       V dochter 05-08-1855    “

3.         “         Egbert             M zoon     17-04-1863    “

 

Het gezin woonde Horsthoek nr.27 en kwam op 20-02-1869 van Epe en

vertrok op 17-11-1870 naar Epe.

 

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel IX 1871 - 1880    p. 738.

1. Montizaan  Johannes   m hoofd    22-12-1815 Epe W papiermakersknecht   Dorp 56

2.         “        Janna Giela v dochter 05-08-1855    “   O huwt zie fol. 155 Epe deel VIII

3.         “        Egbert       m zoon     17-04-1863    “   O op 10-05-1878 naar Voorst

4.         “        Tijmen       m   “         17-03-1853    “   O op 28-03-1874 van Heerde

5.         “        Hendrika    v dochter 16-09-1853    “   O op 07-09-1878 van Voorst

6.         “        Egbert       m zoon     17-04-1863    “   O op 28-12-1879 van Deventer

 

1 komt op 17-11-1870 van Heerde. 4 overlijdt op 16-09-1874. 

5 gaat op 18-07-1879 naar Deventer. 6 gaat op 03-07-1880 naar Zwolle.

 

Bevolkingsregister Epe deel XVI 1881 - 1900   p. 1091

1. Montizaan  Johannes M hoofd 22-12-1815 Vaassen W   NH papiermakersknecht Ekom 50b

overlijdt op 02-06-1890.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Epe Huwelijk Acte nr. 41. d.d. 2 november 1850.

Johannes Montizaan, oud 34 jaar, van beroep papiermaker, geboren te Vaassen en wonende te Epe, meerderjarige zoon van Jan Montizaan en van Hendrika Mulder, in der tijd echtelieden, beiden overleden te Vaassen, en

Egbertje Brummel, oud 22 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, minderjarige dochter van Tijmen Brummel, landbouwer wonende te Epe en van Egbertje van Tongeren, overleden aldaar in der tijd echtelieden, zijnde de vader der bruid tegenwoordig, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van :

1. Johannes Bourgonje, oud 47 jaar, van beroep kledermaker te Epe

2. Albert van Ommen, oud 55 jaar,van beroep timmerman te Epe

3. Hijmen Krijgsman, oud 30 jaar, van beroep boerenknecht te Epe

4. Peter Jonkers, oud 41 jaar, van beroep veldwachter te Oene

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid, vader van de bruid en de vier getuigen.


Genealog    V - g                                                                                    blad 2.

Bijlagen bij dit huwelijk:

1. Dood-extract van de moeder van de bruid.

2. Geboorte-extract van de bruidegom.

3. Certificaat van deNationale Militie van de bruidegom.

    Lengte: 1 el 690 streepen                              Johannes Montizaan

    Aangezigt: lang                                              geb. 22 - 12 - 1815 te Vaassen

    Voorhoofd: hoog                                          papiermaker

    Oogen: blauw                                               zoon van Jan en Hendrika Mulder

    Neus: smal                                                    overleden

    Mond: matig                                     wonende gemeente Epe

    Kin: breed                                                    ingelijfd 13Ί afdeling Infanterie

    Haar: bruin                                                   den tijd van 5 jaar gediend hebbende

    Wenkbrauwen: idem                         behoorlijk uit de dienst is ontslagen

    Merkbare tekenen: pokdalig

4. Geboorte-extract van de bruid.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 133. d.d. 22 october 1828.

Tijmen Brummel, oud 39 jaar, van beroep landbouwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Egbertje van Tongeren, oud 36 jaren, alhier op 20 october 1828 des avonds ten acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Egbertje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Aart Janse Jonker, oud 53 jaar, zonder beroep, en Reinder Roemerman, oud 55 jaar, van beroep papiervormenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 113. d.d. 16 september 1851.

Johannes Montizaan, oud 35 jaar, van beroep papiermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Egbertje Brummel, alhier op 16 september 1851 des nachts ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Lohuizen Teuniszoon, oud 56 jaar, van beroep broodbakker, en Herman Roemerman, oud 27 jaar, van beroep papiervormmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 69. d.d. 18 maart 1853.

Johannes Montizaan, oud 37 jaar, van beroep papiermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Egbertje Brummel, alhier op donderdag 17 maart 1853 des morgens ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Tijmen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Tijmen Hermens Kamphuis, oud 37 jaar, van beroep landbouwer, en Gerrit Brouwer, oud 37 jaar, van beroep daglooner, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 135. d.d. 17 september 1874.

Lubbert Dekker, oud 76 jaar, van beroep daglooner te Heerde, en Lubbertus Leertouwer, oud 42 jaar, van beroep landbouwer te Heerde, die verklaren dat op donderdag 17 september 1874 om ‘s middags twaalf uur is overleden Tijmen Montizaan, oud 21 jaar, zonder beroep, geboren  en wonende te Epe bij zijn vader, zoon van Johannes Montizaan, tolgaarder te Epe en van wijlen diens huisvrouw Egbertje Brummel, overleden te Epe, ongehuwd.

Onder de akte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 


Genealog    V - g                                                                                    blad 3.

BS Epe Geboorten Acte nr. 128. d.d. 6 augustus 1855.

Johannes Montizaan, oud 39 jaar, van beroep landbouwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Egbertje Brummel, oud 27 jaren, zijne echtgenoote alhier op zondag 5 augustus 1855 des middags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Janna Giela gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Dalhuisen, oud 41 jaar, van beroep landbouwer te Oene, en Hendrikus Poll Jonker, oud 46 jaar, van beroep grutter te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 100. d.d. 7 junij 1859.

Johannes Montizaan, oud 43 jaar, van beroep papiermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Egbertje Brummel, oud 31 jaren, zijne huisvrouw alhier op maandag 6 junij 1859 des middags ten twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Giel gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Kluitenberg, oud 58 jaar, van beroep daghuurder, en Gerrit van Laar, oud 56 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 32. d.d. 27 februarij 1868.

Gerrit Bonhof, oud 47 jaar, van beroep schoenmaker, en Jan Mulder, oud 55 jaar, van beroep daglooner, beide wonende alhier, die verklaren dat op woensdag 26 februarij 1868 om ‘s middags vijf uur is overleden Giel Montizaan, oud 8 jaar, zonder beroep, geboren  en wonende te Epe, zoon van Johannes Montizaan, papiermaker en van wijlen Egbertje Brummel, overleden te Epe, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 89. d.d. 18 april 1863.

Johannes Montizaan, oud 47 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Egbertje Brummel, dagloonster, oud 36 jaren, zijne huisvrouw alhier op vrijdag 17 april 1863 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Egbert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 30 jaar, van beroep horlogiemaker, en Gerrit van Laar, oud 60 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 136. d.d. 26 september 1865.

Gerrit Bonhof, oud 75 jaar, van beroep schoenmaker, en Jan Kamphuis, oud 71 jaar, van beroep daglooner, beide wonende alhier, die verklaren dat op dingsdag 26 september 1865 om ‘s morgens zes uur is overleden Egbertje Brummel, oud 36 jaar, van beroep dagloonster, geboren  en wonende te Epe, dochter van wijlen de echtelieden Tijmen Brummel en Egbertje van Tongeren, gehuwd met Johannes Montizaan, papiermakersknecht wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 85. d.d. 3 junij 1890.

Bernardus Hulsman, oud 61 jaar, van beroep landbouwer, en Gerrit van Egteren, oud 50 jaar, van beroep doodgraver, beide wonende alhier, die verklaren dat op maandag 2 junij 1890 om voormiddag acht uur is overleden Johannes Montizaan, oud 74 jaar, van beroep koopman, geboren te Vaassen en wonende te Epe, zoon van wijlen de echtelieden Jan Montizaan en Hendrika Mulder, weduwnaar van Egbertje Brummel.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 


Genealog    V - g                                                                                    blad 4.

Notariλle akten, waarbij Johannes Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris G.W. van der Feltz te Epe van 1819 t/m 1870.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

2924/    87

2924/      8

 

10-08-1853

16-01-1854

 

 Boedelscheiding van wijlen Tijmen Brummel en vrouw.

 Verhuur van roerende goederen van Jan Jacobus

 Montizaan aan Johannes Montizaan.

 

3

5

 

 Hier onder

     V - h

2925/    53

 

22-03-1854

 

 Roijement o.a. J.J. Montizaan en J. Montizaan te Epe.

 

4

 

        -

2928/  150

 

16-12-1858

 

 Openbare verkoop van roerende goederen door Jannes      Montizaan te Epe.

 

3 

 

 Hier onder


 

2. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


4509/ 3395

 

13-04-1855

 

 Boedel-inventaris van wijlen Johanna Montizaan.

 

5

 

     V - i

4513/ 4250

 

18-07-1861

 

 Verkooping van rogge door o.a. Aaltje Keurhorst.

 

5

 

     IV - n


 

Notaris G.W. van der Feltz te Epe.

Boedelscheiding van wijlen Tijmen Brummel en Egbertje van Tongeren.                   Inv.nr. 2924/ 87.

                                                                                                                            d.d. 10-08-1853.

Erfgenamen zijn hun negen kinderen, waaronder Egbertje Brummel, die gehuwd is met Johannis Montizaan, papiermaker.

 

Openbare verkooping van roerende goederen.                                                     Inv. nr. 2928/ 150.

                                                                                                                            d.d. 16-12-1858.

door Jannes Montizaan, landman te Epe en Jan van Tongeren, landbouwer te Epe.

Beide zijn gehuwd met meisjes Brummel en zijn dus zwagers.