Genealog       V - f                                                                                  blad 1.

GA Groningen 1995.04.20.

Bevolkingsregister Groningen 1830       Boek 2 folio 266.    Afdeling M. aan het Ossemarkt.

Kosthuis van het instituut voor doofstommen. Huis nr. 7.   1 gezin   151 inwoners.

Montezaan   Lammegien 23 Groningen jongedochter dienstmeid Protestant.

 

Lammegien Montizon naar Amsterdam op 26-08-1835.

 

GA Brielle 1995.06.02.

Bevolkingsregister Brielle 1830 Deel 2 blad 86. Wijk 3. Voorstraat Oostzijde No.50.(nu 170)

1 gezin, 7 personen.

van Keulen   Anna                 43 Brielle weduwe schoolonderwijdster Prot.

Ladage         Yzak                 16     “       m                                            “

     “             Jacobus              11    “       m                                            “

     “             Steijntje              15    “       v                                            “

     “             Anna                  13    “       v                                             “

     “             Lena Pieternella   7    “        v                                            “

 

Bevolkingsregister Brielle 1840 Deel 1 blad 133. Nieuwstraat Westzijde Nr.73. (nu 11)

2 gezinnen, ieder 3 personen.

Ladage       Jacobus 22  Hellevoetsluis H   Timmerman Prot.

Montasan   Lumma  32  Groningen      H                          “

Ladage       Antje     1½ Brielle             v                          “

 

Bevolkingsregister Brielle 1845 - 1850   Wijk 3 nr. 27.

1. Ladage      Jacobus                  Scheepmaaker  Ger.  H   Hellevoetsluis 16-10-1818

2. Montuzaa  Lomina                   Winkelierster      “    H    Groningen     04-12-1806

3. Ladage      Antje Jan                                           “    O    Brielle           07-06-1838

4.      “          Willemina Anriette                             “    O        “               26-02-1841

5.      “          Heinne Keetje                                    “    O        “               09-12-1843

 

Laatste woonplaats van 1: Hellevoetsluis; aankomst 1822.

    “              ”           “   2: Amsterdam             “       October 1836.

 

Bevolkingsregister Brielle 1845 - 1850 Deel 5 blad 99.  Wijk 4 nr.99.

Ladage      Jacobus                    Timmerman NH   H Hellevoetsluis 16-10-1818

Montison   Lamina                                          “     H Groningen      04-12-1806

Ladage      Arentje                                           “    O  Brielle            07-06-1838

     “          Willemina Andrietta                        “    O       “               26-02-1841

     “          Hendrika Cornelia                           “    O       “               09-12-1843

     “          Jan Willem                                      “    O       “               01-01-1846

 

GA Hellevoetsluis 1995.06.19.

Bevolkingsregister Hellevoetsluis 1862 - 1872   blad 234.

1. Ladage       Jacobus                  m hoofd      scheepmaker NH

2. Montusan   Lamina                   v vrouw

3. Ladage       Cornelia Hendrina   v dochter

4.      “           Willemina Henrietta v     “

 

Adres: Kerkstraat N 12, daarna Hoofdwacht A 20.

3. vertrekt op 06-11-1862 naar Westkade A 35 a

4. trouwt op 11-09-1862 en vertrekt naar Hoofdwachtstraat A 12.

 

 


Genealog    V - f                                                                                     blad 2.

Bevolkingsregister Hellevoetsluis   1873 - 1910   blad 2612.

1. Ladage       Jacobus M hoofd 16-10-1818 Brielle        H CG   scheepstimmerman

2. Montusan   Lamina  V vrouw 04-12-1806 Groningen H         + 23-08- 1880

 

Adressen: Westzanddijk B 28; Nieuwstraat A 120, A 139; Achterom A 106.

1. vertrekt naar K - 2244.

 

Bevolkingsregister Hellevoetsluis 1873 - 1910.   Blad 2244.

14.  Ladage Jacobus M vader 16-10-1818 Hellevoetsluis   W    + 22-03-1906

 

Inwonend bij dochter Willemina Henrietta gehuwd met Abraham Cornelis Klop.

 

Ouders van Jacobus Ladage:

vader Izaak Ladage, scheepstimmermansknecht, metselaar op ‘s Lands werf te Hellevoetsluis.

Geboren 23-04-1792 te Brielle en aldaar gedoopt op 29 dito. Overleden te Rotterdam op

30-01-1823. Hij huwt op 16-09-1812 Anna van Keulen, gedoopt te Brielle op 14-07-1786.

 

GA Groningen 1994.11.24.

BS Groningen Geboorten Acte  d.d. 16 mei 1831.

Johannes Hermannus Sinnige, oud 23 jaar, van beroep student in de medicijnen, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Lamina Montesaan, oud 24 jaren, dienstmeid, wonende in Groningen, ongehuwd,  alhier op 15 mei 1831 des nachts ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het Nascitorium Academicum hetzelve de voornaam Henderika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van  Petrus van Assen, oud 24 jaar, van beroep student, en Gerrit Siering, oud 22 jaar, van beroep knecht in bovengemeld gesticht, beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de aangever, die bij de verlossing geadsisteerd heeft, en de twee getuigen.

 

BS Groningen Overlijden Acte  d.d. 11 julij 1831.

Jan van Hummel, oud 65 jaar, van beroep schoolhouder, en Jan Neutenaar, oud 34 jaar, van beroep koperslagersknecht, beide wonende alhier, die verklaren dat op 10 julij 1831 om namiddag drie uur is overleden Henderika Montesaan, oud 2 maanden, geboren en wonende te Groningen in de Kostersgang R 129, dochter van Lamina Montesaan, dienstmeid, wonende te Groningen.

Onder de akte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 

ARA Den Haag 2002.04.09.

BS Hellevoetsluis Geboorten Acte nr. 57. d.d. 17 october 1818.

IJsak Ladage, oud 26 jaar, van beroep metzelaarsknecht op s’Lands Werf, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Anna van Keulen, zijne huisvrouw, alhier op 16 october 1818 des namiddags ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis

NΊ 125 in de Kerkstraat, hetzelve de voornaam Jacobus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Onne Mos Mart zoon, oud 27 jaar, van beroep smitsknegt op s’Lands Werf, en Cornelis de Boo, oud 26 jaar, van beroep huistimmerman op s’Lands Werf, beide wonende alhier in het huis NΊ 125 in de Kerkstraat.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog    V - f                                                                                     blad 3.

ARA Den Haag 1994.11.17

BS Brielle Huwelijk Acte nr. 6. d.d. 10 februarij 1838.

Jacobus Ladage, oud 19 jaar, van beroep scheepstimmermansknecht, geboren te Hellevoetsluis en wonende alhier, minderjarige zoon van Izak Ladage, overleden te Rotterdam, en van Anna Keulen, schoolhoudster, alhier woonachtig ten deze present en hare toestemming gevende, en

Lamina Montusaan, oud 31 jaar, van beroep dienstbode, geboren te Groningen en wonende alhier, meerderjarige dochter van Willem Montusaan, overleden te Groningen en van Harmina (Harmpien) Jans, overleden te Groningen, in der tijd echtelieden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Willem Johannes van den Bergh, oud 36 jaar, van beroep scheepstimmermansknecht

2. Jan Kooi, oud 35 jaar, scheepstimmermansknecht

3. Abraham van Willigen, oud 42 jaar, van beroep scheepstimmermansknecht

4. Cornelis Berhout, oud 28 jaar, van beroep scheepstimmermansknecht

Allen wonende te alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid en de vier getuigen.

N.B. Ladage wordt wel vermeld als Ledage en Montusaan als Montesaan.

Bijlagen bij dit huwelijk:

1. Geboorte-extract van de bruidegom.

    Op 16 october 1818 is te Hellevoetsluis geboren Jacobus zoon van Yzak Ladagie en Anna         van Keulen, zijn huisvrouw.

2. Bewijs van onvermogen.

    Ondergeteekenden wijkmeesters van wijk 3 en 5 te Brielle verklaren na gedaan onderzoek          dat de personen van Jacobus Ladage van beroep scheepstimmermansknecht wonende binnen      deze stad in wijk drie no. 50 en Lamina Montusaan van beroep dienstbode wonende binnen        deze stad in wijk vijf no. 15 in behoeftige omstandigheden verkeren, zoodat zij niet in staat        zijn tot betaling van zegel etc. benoodigt tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk

3. Extract uit het overlijdensregister van Rotterdam van de vader van de bruidegom.

4. Certificaat van de nationale Militie van de bruidegom.

5. Extract uit het doopregister vande Nedrduitsche Hervormde Kerk te Groningen van de           bruid.

6. Extract uit het overlijdensregister van Groningen van de vader van de bruid.

7. Extract uit het overlijdensregister van Groningen van de moeder van de bruid.

 

BS Brielle Geboorten Acte nr. 85. d.d. 8 junij 1838.

Jacobus Ladage, oud 20 jaar, van beroep scheepstimmermansknecht, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Lamina Montusaan, oud 31 jaren, alhier op 7 junij 1838 des avonds ten half zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Antje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van David van der Linde, oud 48 jaar, van beroep klerk ter secretarij, en Leonardus Michiel Adriaan van Leeuwen, oud 30 jaar, van beroep klerk ter secretarij, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Brielle Geboorten Acte nr. 30. d.d. 27 februarij 1841.

Jacobus Ladage, oud 23 jaar, van beroep scheepstimmerman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat deszelfs huisvrouw Lamina Montusaan, alhier op 26 februarij 1841 des nachts ten half twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk 4 nr. 75, hetzelve de voornamen Willemina Henriλtta gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Leonardus Michiel Adriaan van Leeuwen, oud 33 jaar, van beroep klerk ter secretarie, en Andries Simon Burgerhout, oud 26 jaar, van beroep klerk ter secretarie, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 


Genealog    V - f                                                                                     blad 4.

BS Brielle Geboorten Acte nr. 145. d.d. 11 december 1843.

Jacobus Ladage, oud 25 jaar, van beroep scheepstimmerman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat deszelfs huisvrouw Lamina Montusaan, alhier op 9 december 1843 des namiddags ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk 4 nr. 34, hetzelve de voornamen Cornelia Hendrina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van David van der Linde, oud 53 jaar, van beroep klerk ter secretarie, en Leonardus Michiel Adriaan van Leeuwen, oud 35 jaar, van beroep klerk ter secretarie, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Brielle Geboorten Acte nr. 1. d.d. 2 januarij 1846.

Jacobus Ladage, oud 27 jaar, van beroep scheepstimmerman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Lamina Montusaan, alhier op 1 januarij 1846 des voormiddags ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk 3 nr. 27, hetzelve de voornamen Jan Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van David van der Linde, oud 55 jaar, van beroep klerk ter secretarie, en Andries Simon Burgerhout, oud 31 jaar, van beroep klerk ter secretarie, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Hellevoetsluis Overlijden Acte nr. 64. d.d. 23 augustus 1880.

Arie Koos, oud 39 jaar, van beroep lijkbedienaar, en Jan van der Weijden, oud 40 jaar, van beroep bode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 22 augustus 1880 om ‘s avonds elf uur is overleden Lamina Montusan, oud 72 jaar, zonder beroep, geboren te Groningen en wonende alhier, dochter van zijnde de namen van de ouders van de overledene de aangevers onbekend. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Hellevoetsluis Overlijden Acte nr. 12. d.d. 21 maart 1906

Arie Bouman, oud 52 jaar, van beroep lijkbedienaar, en Jacob Lingbeek, oud 59 jaar, van beroep straatreiniger, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 maart 1906 om voormiddags half acht uur is overleden Jacobus Ladage, oud 87 jaar, zonder beroep, geboren  en wonende alhier in wijk A 142, zoon van Yzak Ladage en Anna van Keulen, beiden overleden. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.