Genealog V - c blad 1.

GA Amsterdam 1995.12.06.

Bevolkingsregister Amsterdam TT 2 452 Haarlemmerdijk no. 13 529 kelder

1. Knaap Aalt 07-05-1800 Harderwijk H NH Schoenmaker

2. Montduzan Johanna Hendrika 14-08-1804 Nieuwerkerk H

3. Knaap Jan 06-07-1833 Harderwijk

4. Roelof 17-03-1843

5. Gerrit 29-06-1846 Amsterdam

6. Johannes Hendrikus 03-11-1849

7. Maria 28-08-1826 Harderwijk

8. Wilhelmina 04-08-1830

9. Woutertje 09-11-1835

10. Gerritje 29-05-1839

11. Hendrika 09-05-1828

 

1. komt in mei 1840; het gezin gaat in januari 1855 naar TT 546, in Augustus 1855 naar

TT 2 578 komend van TT 377, waar 2. op 10-11-1857 overlijdt. In April 1862 gaat het gezin naar U 629.

 

Bevolkingsregister Amsterdam UU 629 Buiten Oranjestraat 2144

1. Knaap Aalt M 07-05-1800 Harderwijk W NH schoenmaker

2. Wilhelmina V 04-08-1830

3. Roelof M 17-03-1843

4. Gerrit M 29-06-1846 Amsterdam

5. Johannes Hendrikus M 03-11-1849

 

Het gezin gaat in April 1863 naar UU 278, blad 712. Daar overlijdt 1. op 20-02-1873.

5. huwt op 30-07-1873.

 

GA Amsterdam 1996.11.27.

Lidmaten Film 866 Dirk Knaap Haarlemmerdijk Belijdenis 20 maart 1846

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.02.15.

Doopboek Harderwijk Nederduits Gereformeerde Gemeente DTB 832. 1793 - 1811.

1800 p.45.

geboren gedoopt

7 Maij 11 Maij Aalt zoon van Derk Knaap en Wilmina Breukers

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.03.25.

BS Nijkerk Huwelijk Acte nr. 22. d.d. 17 julij 1823.

Aalt Knaap, oud 23 jaar, van beroep schoenmaker, geboren te Harderwijk en wonende te Nijkerk, meerderjarige zoon van Dirk Knaap, overleden en van Wilmina Breukers, naaister wonende te Harderwijk, oud 59 jaren, en

Johanna Hendrika Montesaan, oud 17 jaar, zonder beroep, geboren te Hoogland en wonende te Nijkerk, minderjarige dochter van Jan Montesaan, daghuurder, oud 51 jaren en van Maria de Bruin, oud 48 jaren beiden wonende te Nijkerk, zijnde de gemelde moeder des bruidegoms en de ouders der bruid alhier tegenwoordig, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Cornelis Schuurman, oud 64 jaar, van beroep bouwman

2. Mees van de Wetering, oud 50 jaar, van beroep bouwman

3. Aart Hartgersen, oud 43 jaar, van beroep bouwman

4. Willem Cornelissen, oud 40 jaar, van beroep schoenmaker

Allen wonende te Nijkerk. Onder de akte staan de handtekeningen van Bruidegom, bruid, moeder van de bruidegom, ouders van de bruid en de vier getuigen.


 

Genealog V - c blad 2.

Bijlagen bij dit huwelijk:

1. Certificaat der Nationale Militie. Aalt Knaap, geboren Harderwijk 7 mei 1800, schoenmaker, zoon van Derk overleden en Willemina Breukers naaister te Harderwijk, is uit hoofde van ligchaams gebreken finaal vrijgesteld.

2. Afkondigingen in Harderwijk.

3. Doop-extract van de bruid.

4. Dood-extract van de vader van de bruidegom.

5. Doop-extract van de bruidegom.

 

BS Harderwijk Geboorten Acte nr. 134. d.d. 25 september 1824.

Aalt Knaap, oud 24 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Johanna Fredrika Montazan, oud 19 jaren, alhier op vrijdag 24 september 1824 des namiddags ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Dirk gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Cremer, oud 32 jaar, van beroep timmerman, en Gerrit Schuuring, oud 26 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Harderwijk Geboorten Acte nr. 129. d.d. 29 augustus 1826.

Aalt Knaap, oud 26 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Johanna Hendrika Montozan, oud 22 jaren, zonder beroep, alhier op maandag 28 augustus 1826 des avonds ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Cremer, oud 34 jaar, van beroep timmermansknecht, en Hendrik van Westendorp, oud 50 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Harderwijk Geboorten Acte nr. 66. d.d. 9 mei 1828.

Aalt Knaap, oud 28 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Johanna Hendrika Montesan, oud 24 jaren, alhier op vrijdag 9 mei 1828 des morgens ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis nr. 398 in de Hoogstraat hetzelve de voornaam Hendrikje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Willemsen, oud 29 jaar, van beroep schoenmaker, en Gijsbert Klaver, oud 27 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Harderwijk Geboorten Acte nr. 96. d.d. 5 augustus 1830.

Aalt Knaap, oud 30 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Johanna Hendrika Montesan, oud 26 jaren, alhier op woensdag 4 augustus 1830 des namiddags ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis nr. 50 in de Vijhestraat hetzelve de voornaam Willemina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Willemsen, oud 30 jaar, van beroep schoenmaker, en Hendrik van Westendorp, oud 54 jaar, van beroep horlogiemaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Harderwijk Geboorten Acte nr. 100. d.d. 8 julij 1833.

Aalt Knaap, oud 33 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Johanna Hendrika Montezan, oud 29 jaren, alhier op zaterdag 6 julij 1833 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis nr. 468 in het Olijstraatje hetzelve de voornaam Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gijsbert Klaver, oud 32 jaar, van beroep schoenmaker, en Marten Raaijen, oud 27 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 


Genealog V - c blad 3.

BS Harderwijk Geboorten Acte nr. 143. d.d. 10 november 1835.

Aalt Knaap, oud 35 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Johanna Hendrika Montesan, oud 31 jaren, alhier op maandag 9 november 1835 des avonds ten zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis nr. 468 in het Olijstraatje hetzelve de voornaam Woutertje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk van Asselt, oud 39 jaar, van beroep schoenmaker, en Gijsbert Claver, oud 34 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Harderwijk Geboorten Acte nr. 92. d.d. 30 mei 1839.

Aalt Knaap, oud 39 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Johanna Hendrika Montezan, oud 34 jaren, alhier op woensdag 29 mei 1839 des middags ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis nr. 50 in de Vijhestraat hetzelve de voornaam Gerritje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Willemsen, oud 40 jaar, van beroep schoenmaker, en Gijsbert Claver, oud 38 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Harderwijk Geboorten Acte nr. 33. d.d. 17 maart 1843.

Aalt Knaap, oud 42 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Johanna Hendrika Montazan, oud 39 jaren, alhier op vrijdag 17 maart 1843 des morgens ten half acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis nr. 49 in de Vijhestraat hetzelve de voornaam Roelof gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Paulus Bijleveld, oud 48 jaar, van beroep schrijnwerker, en Peter Michgelsen, oud 44 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 

GA Amsterdam 1995.12.06.

BS Amsterdam Geboorten Acte d.d. 1 julij 1846.

Aalt Knaap, oud 46 jaar, van beroep schoenmaker, wonende Haarlemmerdijk 13, welke ons verklaard heeft dat Johanna Hendrika Montesaan, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 29 junij 1846 des namiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis als boven hetzelve de voornaam Gerrit gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Vincent, oud 33 jaar, van beroep schoenmaker, en Hermann Rovenbohm, oud 36 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Amsterdam Geboorten Acte d.d. 5 november 1849.

Aalt Knaap, oud 49 jaar, van beroep schoenmaker, wonende Haarlemmerdijk 13, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote, Johanna Hendrika Montesaan, zonder beroep, alhier op 3 november 1849 des voormiddags ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis als boven hetzelve de voornamen Joannes Hendrikus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Vincent, oud 37 jaar, van beroep schoenmaker Lindenstraat 83, en Dirk Knaap, oud 25 jaar, van beroep schoenmaker Anjeliersgracht 21 (oudste zoon), beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 


Genealog V - c blad 4.

BS Amsterdam Overlijden Acte d.d. 11 november 1857.

Aalt Knaap, oud 57 jaar,van beroep schoenmaker, echtgenoot, en Hendrik Mulder, oud 23 jaar, van beroep zeeman, Vinkenstraat 389, beide wonende alhier, die verklaren dat op 10 november 1857 om namiddags drie uur is overleden Johanna Hendrika Montesaan, oud 52 jaar, zonder beroep, geboren te Hoogland en wonende Haarlemmerdijk Kanton 3, buurt tt

no. 529. , dochter van Jan Montesaan, overleden en Maria de Bruin, gehuwd met Aalt Knaap.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Amsterdam Overlijden Acte d.d. 21 februarij 1873.

Jan Knaap, oud 44 jaar,van beroep aanspreker Boomstraat 46, zoon van de overledene, en Christinus Holm, oud 36 jaar, van beroep pakhuisknecht, Haarlemmerwiede 223, beide wonende alhier, die verklaren dat op 20 februarij 1873 om namiddags twee uur is overleden Aalt Knaap, oud 72 jaar, van beroep schoenmaker, geboren te Harderwijk en wonende Haarlemmerdijk nr. 272 Kanton 4, buurt uu, weduwnar van Johanna Hendrika Montesaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.