Genealog V - a                                                                                        blad 1.

GA Den Haag 1993.09.17.

BS Den Haag Huwelijk Acte nr. 74. d.d. 18 mei 1814

Johannes Montezaan, oud 31 jaar, van beroep verwer, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Montezaan, overleden volgens de acte van overlijden en van Petronella Hedding, zonder beroep, wonende alhier, in tegenwoordigheid consenterende, en

Anna Catrina Wasmoet,oud 26 jaar, van beroep dienstmaagd, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johan Bernhard Wasmoet, overleden volgens de acte van overlijden en van Joanna Adriana Viejou, naaister, wonende alhier, in tegenwoordigheid consenterende.

Dewelken ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan in tegenwoordigheid van:

1. Johannes Wette, oud 26 jaar, van beroep schoenmaker

2. Isaac Weimeling, ou 58 jaar, van beroep zilversmid (oom van de bruidegom)

3. Johannes van den Burgh, oud 26 jaar, van beroep vleeschhouwer

4. Robertus Viejou, oud 41 jaar, van beroep schoenmaker, oom van de bruid

Allen wonende alhier.Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de moeder van de bruidegom, de moeder van de bruid en de eerste drie getuigen, de bruid en de vierde getuieg konden niet schrijven.

 

Bijlagen Huwelijksacte no. 74   1814.

No. 821.                                                    J. Montesaan

                       Extract uit het doopregister van de Groote Kerk van ‘s Hage

1783                               In het jaar zeventien honderd drie en tachtig

                                                  den eersten Junij is gedoopt

                   Johannes, zoon van Johannes Montezaan en Petronella Hedding

 

No. 835                                                     J. Montesaan

                                Extract uit het doodregister van ‘s-Gravenhage

                     In het jaar achttien honderd dertien, den negenden februarij

1813            des namiddags ten vijf uren is overleden Johannes Montesaan

                                                          oud acht en vijftig jaren.

 

No. 820.                                                    J. Montesaan

                    Extract uit het doopregister van de Hoogduitsche Kerk van ‘s Hage

                                    In het jaar zeventien honderd acht en tachtig

1788                                       den twaalfden Mei is gedoopt 

             Anna Catrina, dochter van Johan Bernard Wasmoet en Joanna Adriana Viejou

                           geboren den elfden Mei zeventien honderd acht en tachtig.

 

No. 833                                                     J. Montesaan

                                      Extract uit het doodregister van ‘s-Gravenhage

1798                               In het jaar zeventien honderd acht en negentig

                                     den vijftienden Januarij is in voornoemd register

                                               ingeschreven Bernard Wasmoet.

 

BS Den Haag Geboorten Acte d.d. 22 januarij 1814.

Johannes Montesaan, oud 30 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaart heeft dat Anna Catharina Wasmoedt, oud 25 jaar, van beroep dienstbode, wonende alhier op 19 januarij 1814 des avonds ten half negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, onechte zoon, hetzelve de voornamen Johannes Bernardus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Wette, oud 26 jaar, van beroep schoenmaker, en Leonardus van Bremen, oud 59 jaar, van beroep verwer, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 


Genealog V - a                                                                                        blad 2.

BS Den Haag Overlijden Acte d.d. 9 april 1814.

Johannes Montesaan, oud 30 jaar, van beroep verwer, vader van het kind, en Andries Wagenaar, oud 40 jaar, van beroep verwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op 8 april 1814 om des morgens één uur is overleden Johannes Bernardus Montesaan, oud drie maanden, geboren alhier, onechte zoon van Johannes Montesaan, verwer, wonende alhier wijk L 5 en Catharina Wasmoed, dienstbode, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Den Haag Geboorten Acte nr. 443. d.d. 14 april 1818.

Johannes Montesaan, oud 35 jaar, van beroep verwer, wonende alhier, welke ons verklaart heeft dat Anna Catrina Wasmut, oud 29 jaar, zijne echtgenoote, alhier op 11 april 1818 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Frederica gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Schuijt, oud 30 jaar, van beroep verwer, en Willem Kruijs, oud 38 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Den Haag Geboorten Acte nr. 499. d.d. 3 april 1821.

Johannes Montesaan, oud 37 jaar, van beroep verwer, welke ons verklaart heeft dat Catharina Wasmut, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier op 11 april 1818 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Jacobus Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Baronner, oud 33 jaar, van beroep verwer, en Johannes Wette, oud 32 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Den Haag Geboorten Acte nr. 918. d.d. 26 junij 1824.

Johannes Montesaan, oud 41 jaar, van beroep verwer, welke ons verklaart heeft dat Johanna Catharina Wasmut, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier op 24 junij 1824 des morgens ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Antoni  gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter van de Velde, oud 50 jaar, van beroep kleermaker, en Cornelis Garnier, oud 50 jaar, van beroep verwer, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Den Haag Overlijden Acte nr. 872. d.d. 14 julij 1825.

Johannes Montesaan, oud 42 jaar, van beroep verwer, vader van de overledene, en Hermanus Witmer, oud 50 jaar, van beroep verwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op 12 julij 1825 om des avonds zeven uur is overleden Antonie Montesaan, in het huis wijkA 16, oud een jaar, geboren en wonende alhier, zoon van de eerste comparant en van Anna Catharina Wasmut, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Den Haag Geboorten Acte nr. 1928. d.d. 26 december 1826.

Johannes Montesaan, oud 43 jaar, van beroep verwer, welke ons verklaart heeft dat Anna Catharina Wasmut, zijne huisvrouw, beide wonende alhier op 25 december 1826 des morgens ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Willem Karel gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Philip Stresen, oud 27 jaar, van beroep metselaar, en Cornelis Winter, oud 32 jaar, van beroep verwer, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 


Genealog V - a                                                                                        blad 3.

BS Den Haag Overlijden Acte nr. 247. d.d. 22 januarij 1848.

Johannes Montesaan, oud 65 jaar, van beroep verwer, vader van de overledene, en Willem Frederik Romijn, oud 32 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 22 januarij 1848 om des morgens half twee uur is overleden Willem Karel Montesaan, oud 21 jaar, van beroep behanger, geboren en wonende alhier, zoon van de eerste comparant en van  Catharina Wasmut, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Den Haag Geboorten Acte nr. 673. d.d. 4 mei 1830.

Johannes Montesaan, oud 46 jaar, van beroep verwer, welke ons verklaart heeft dat Anna Catharina Wasmuth, zijne huisvrouw, beide wonende alhier op 2 mei 1830 des middags ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Benjamin Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Reinier Mill, oud 29 jaar, van beroep schoenmaker, en Leenderd Gelderman, oud 44 jaar, van beroep, stoelenstoffeerder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Den Haag Overlijden Acte nr. 75. d.d. 12 januarij 1832.

Johannes Montesaan, oud 49 jaar, van beroep verwer, vader van de overledene, en Johannes Baronner, oud 45 jaar, van beroep verwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op 11 januarij 1832 om des avonds half negen uur is overleden Benjamin Johannes Montesaan, in het huis wijk L 183, oud 1 jaar en 8 maanden, geboren en wonende alhier, zoon van de eerste comparant en van Anna Catharina Wasmut, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Den Haag Overlijden Acte nr. 915. d.d. 29 mei 1848.

Johannes Montesaan, oud 65 jaar, van beroep verwer, man van de overledene, en Willem Frederik Romijn, oud 36 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 27 mei 1848 om des avonds zeven uur is overleden Anna Catharina Wasmuth, oud 60 jaar, geboren en wonende alhier, dochter van Johan Bernard Wasmuth, overleden en van Anna Wasmuth, zonder beroep, wonende alhier, gehuwd met de 1e comparant.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Den Haag Overlijden Acte nr. 750. d.d. 7 mei 1853.

Abraham Montagne, oud 67 jaar, van beroep gasthuis meester in het Burger Gasthuis, en Karel Dirk Boschnijzer, oud 27 jaar, van beroep bediende, beide wonende alhier, die verklaren dat op 5 mei 1853 om des morgens half twee uur is overleden Johannes Montezaan, oud 69 jaar, van beroep verwer,  geboren en wonende alhier, zoon van Johannes Montezaan, en Petronella Hedding, beide overleden, weduwnaar van Anna Catharina Wasmuth.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 


Genealog V - a                                                                                        blad 4.

ARA Den Haag 1996.10.09.

Stamboek Officieren en Onderofficieren   1795 - 1815      2.01.17       25-132

Vierde Regiment Infanterie van Ligne Stamlijsten der soldaten van de compagnie No. 2.

Soldaat 16 Johannes Montesaan.

Wanneer aangenomen: 23 Julij 1805 in dit battaillon georganiseerd.

Voor hoe lang dienst genomen: 2 jaar 2 maand 18 dagen.

Tijd van dienst expireert: 11 October 1807.

Lengte op kousen: 5 voet 4 duim 2streek. Ouderdom: 25 jaar. Geboorteplaats: ‘s Hage.

Van te voren gediend: Bij wien en hoe lang:

Bij het 14e Battaillon, 3 jaar 10 maanden en 12 dagen.

Daarvan afgegaan: den 23 Julij 1805 georganiseerd in dit Battaillon.

Signalement: Bruin haar, wenkbrauwen en oogen; groote neus en mond, spitse kin, lankwerpig van weezen. Gereformeerd.

Wanneer en op welke wijze afgegaan:

den 28 Julij 1806 geincorporeert in ‘t 1e Battaillon 5e Regiment.

 

Stamboek Officieren en Onderofficieren 1795 - 1815        2.01.17     4-210

Stamlijst der Fuseliers van de Compagnie No. 5.

65 Johannes Montesaan, aangenomen: 18 September 1801.

Voor hoe lang dienst genomen: 6 jaar + 1 maand. Tijd van dienst expireert: 11 October 1807.

Lengte op kousen: 5 voet 4 duim. Ouderdom: 18 jaar (geboren 1783)

Geboorteplaats: Den Haag.

Signalement: Bruin hair en wenkbrauwen, bruine oogen, grote neus, spitse kin,

rond voorhoofd, langwerpig en een weinig blozend van tronie, spreekt Hollandsch, Gereformeerd.

Aan wie gepresenteerd en door wien goedgedaan: Majoor U.E. van Berchuijs.

Wanneer en op welke wijze afgegaan: 22 Julij 1805 in het 3e Battaillon van het 5e Regiment georganiseert.

 

Stamboek, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten   1795 - 1813.     2.01.36.      220-49

1e Bataillon 6e Regiment. Monster Rolle van de Compagnie no. 8.

Soldaat nr. 66 Johannes Montesan, geen aanmerking, Compagnie in de provoost te Middelburg

 

Stamboek, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten. 1795 - 1813.      2.01.36    219-42

3e battaillon Compagnie 2 Charge Fuselier nummer 22: Johan Montesan.

Aangenomen: 23 Julij 1805. Lengte op kousen 5 voet 4 duim 2 streep. Oud: 26 jaar.

Geboorteplaats: ‘s Hage.

Van te voren gediend: bij ‘t 14e Battaillon 3 jaar, 10 maanden en 12 dagen .

Hoe lang den lande van alles gediend: 4 jaar 10 maanden.

Welke gebreken: een borstkwaal.

 

219-52 3e Battaillon Compagnie 2 Charge Fuseliers. Nummer 16: Johannes Montesaan.

Aangenomen: 23 Julij 1805. Voor hoe lang dienst genomen: 2 jaar 2 maanden 18 dagen.

Tijd van dienst expireert: 11 October 1807.

Lengte op kousen: 5 voet, 4duim, 2 streep. Oud: 26 jaar. Geboorteplaats: Den Haag.

Van te voeren gediend: 2e Battaillon 5½ , 6 Regiment en 14e Battaillon 3 jaar 10 maanden en 12 dagen. Daar van afgegaan: 26 Julij 1805 in dit Battaillon georganiseerd.

Signalement: bruin haar, oogen en wenkbrauwen, grote neus en mond, spitse kin, lang van weesen. Gerefoormeerd. Van wie gepresenteerd en van wie goed gedaan: Majoor de Chaveau.

Aanmerking: borstkwaal.

 


Genealog V - a                                                                                        blad 5.

GA Den Haag 1993.09.02.

Volkstelling 1830 Fiche nr. 46.

Nieuwenhaven 183 3 gezinnen/huis   19 bewoners

Johannis Montesaan 47 jaar, gehuwd, verwersknegt, protestant, geboorteplaats ‘s Hage

Wasmoet, Anna Catharina, 41 jaar,        zonder              id.                                     id.  

Montesaan, Jacobus Johannes, 8 jaar          “                    ”                                        “   zoon

     “             Willem Carel        3 jaar           “                   ”                                        “   zoon

     “             Frederica              11 jaar         “                    ”                                      “   dochter

 

Volkstelling 1840 Fiche nr. 83.

Wijnkade 445   3 gezinnen / huis    12 bewoners/huis

Montesaan, Johannes,      56 jaar, ‘s Hage, M, H, verwer, P

Wasmoet, Catharina,       50 jaar,       “       V, H,              P

Montesaan, Jacobus,       18   “          ”       M, O,              P

         “        Willem Carel 11  “          ”       M, O,              P

        “         Frederica      21   “          ”       V, O,              P

 

Bevolkingsregister Den Haag 1845   Fiche nr. 158.

1. Q 413 Montesaan, Johannis, Verwersknecht, Protestant, Gehuwd, ‘s Hage, 25 mei 1783

2.           Wasmoet, Anna Catharina, zonder             “                 ”             “      11 mei 1789

3.           Montesaan, Frederica              “                 ”        Ongehuwd,      “      12 april 1818

4.                   “         Willem Carel, Behanger,          “                ”              “      23 dec. 1826   

5.                   “         Frederica Johanna, zonder        “                ”             “        8 jan.  1845

No. 2 en No. 4 overleden in 1848.          

 

Volkstelling 1850    Fiche nr. 86.

Wijk Q Nr. 130     654   Turfmarkt 416    1 gezin bestaande uit 1 man en 2 vrouwen.

1. Montesaan Johannes               M     66   H    ‘s Hage     NH     verwersknecht

2.         “        Frederica               V     31   O           “           ”      zonder

3.         “        Johanna Frederica  V       4   O          “           ”          “

 

Bevolkingsregister 1950 - 1960 (??) Wijk Q Turfmarkt Huisnr. 416     blad 77.

                                            geb.

Montesaan Johannes      1783    ‘s Hage   W   NH     verversknegt      overl. 5 mei 1853

        “        Frederica      1818           “       O     “       zonder

        “        Johanna Fr.  1845           “       O     “           ”