Genealog IV - q blad 1.

GA Den Haag 1997.03.11.

Doopboek Den Haag Inv.nr. 17. p. 113 vs.

Den 3 October 1767

Antoni, zoon van Jan Beck en Lena Vindewaart.

getuigen: Antoni Beck en Klara van der Vet. Gedoopt door Ds. Munnekemolen.

 

RA Arnhem 1994.03.25.

Nederduits Gereformeerde Gemeente Elburg Trouwboek 1727 - 1789 RBS 628.2.

Anthonij Beck, Corporaal onder het Regiment van den Collonel Westerlo in de Compagnie van den Capitein Perret Gentil, geboren in s Hage, tans woonende alhier en

Maria Montesant J:D: geboren en woonende alhier.

den 3 April in wettige ondertrouw opgenomen, hebben op den 5 April hunne eerste proclamatie gehad, alhier getrouwt den 19 April 1789.

 

GA Den Haag 1994.03.03.

Doopboek van de Nieuwe Kerk Den Haag Reg. 250 p.177.

Zondag den 19 Julij 1789

Lena dochter van Antonie Beck en Maria Montesan, geboren den 15 dito.

Getuige: Amerensia Beck. Gedoopt door Ds. Badon.

 

Doopboek van de Groote Kerk Reg. 21 p. 235.

Den 7e Augustus 1793

Jan (geboren alhier den 6e deezer) zoon van Antonie Beck en Maria Montezand, wordende de vader, die in het leger is, gerepresenteert door s kinds grootvader Jan Beck, de moeder is lidmaat. Gedoopt door Ds. Bowier.

 

Doopboek Nieuwe Kerk Den Haag Reg. 249 p. 26.

24 November 1771

Arnoldus zoon van Michiel de Zwart en Katharina van Weijtvliet.

Getuige: Johanna Kroese. Gedoopt door Ds. Cremer, predikant te Leerdam.

 

Trouwboek Den Haag DTB 86.

den 3 Mei 1795 ondertrouwden Arnoldus de Zwart, soldaat j.m. van alhier en

Maria Montezan, weduwe van Anthonie Beck, beide wonende alhier.

Getrouwd in de Kloosterkerk den 17 Mei 1795.