Genealog   IV - p                                                                                    blad 1.

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 272/208.

Jan Zeegers Zevenhuizen    1792     papierfabrikant

Aartjen Montizaan              1797

Gerritjen Zevenhuizen         1819

Jannetjen         “                  1821

Reinder           “                  1825

     “                ”                  1760

 

Idem 262/155.     D 95.

Zevenhuizen    Jan Zeger   1793 Apeldoorn    papiermakersknegt

Montizaan       Aartje         1800 Vaassen

Zevenhuizen    Jannetien    1822 Apeldoorn

        “              Reinder      1825       “

        ”              Elisabeth    1829       “

        ”              Jannes        1830       “

        ”              Hendrika    1834       “

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.02.15.

Doopboek Apeldoorn Nederduits Gereformeerde Gemeente DTB 45.  1771 - 1813.

                                                                        1793                                                               p. 92.

geboren            gedoopt                        ouders                            kinderen                     getuigen

   Julij                  Julij               Reijnder Zevenhuijzen en          Jan Zegers

     1                     7                Gerritjen Zegers

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.12.

BS Epe Huwelijk Acte nr. 6. d.d. 16 april 1818.

Jan Zegers Zevenhuizen, oud 24 jaar, van beroep papiermakersknegt, geboren te Apeldoorn en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van Reijnder Zevenhuizen, immeker wonende te Apeldoorn alhier present en zijne toestemming tot het huwelijk gevende, en van wijlen Gerritje Zegers, hebbende de bruidegom aan de nationale militie voldaan, en

Aartjen Montizaan, oud 20 jaar, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Vaassen, minderjarige dochter van wijlen Johannes Montizaan en van wijlen Jannetje Wolbrinks, hebbende het consent tot dit huwelijk verkregen van de familieraad blijkens Proces Verbaal van het Vredegerecht van Vaassen van den 10 april 1818, geregistreerd te Hattem den 11 april daaropvolgende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Harmen Wijnbergen, oud 37 jaar, van beroep slagter

2. Gerrit Eijlander, oud 45 jaar, van beroep timmerman

3. Johannes Antonius Wolters, oud 25 jaar, van beroep koperslager

4. Aart Jonker, oud 63 jaar, van beroep spekslager

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de vader van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 46. d.d 20 maart 1819.

Jan Zegers Zevenhuisen, oud 26 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aartje Montizaan, oud 21 jaar, alhier op vrijdag 19 maart 1819 des avonds ten acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Gerritjen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Reindert Zevenhuisen, oud 58 jaar, zonder beroep, en Derk de Wilde, oud 59 jaar, van beroep daglooner, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog   IV - p                                                                                    blad 2.

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 84. d.d 29 april 1821.

Jan Zegers Zevenhuizen, oud 28 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aartje Montizaan, oud 23 jaar, alhier op zaterdag 28 april 1821 des avonds ten zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jannetjen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pilip Filips, oud 38 jaar, van beroep particulier, en Anthonij Scherrenberg, oud 31 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 144. d.d 10 augustus 1824.

Jan Zegers Zevenhuizen, oud 31 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Beekbergen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aartje Montizaan, oud 26 jaar, alhier op maandag 9 augustus 1824 des middags ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reinder gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Zevenhuizen, oud 47 jaar, van beroep herbergier, en Gerhardus Wilhelmus van Milligen, oud 46 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 209. d.d 2 november 1827.

Jan Zegers Zevenhuizen, oud 35 jaar, van beroep winkelier, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aartje Montizaan, oud 30 jaar, alhier op vrijdag 2 november 1827 des nachts ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Elisabeth gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas Bonhoff, oud 66 jaar, van beroep schφter, en Reinder Hendriks van der Donk, oud 47 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier.Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 17. d.d 12 augustus 1830.

Jan Zegers Zevenhuizen, oud 36 jaar, van beroep koopman, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw Aartje Montizaan, oud 31 jaar, alhier op woensdag 11 augustus 1830 des morgens ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Theunis Steunenberg, oud 39 jaar, van beroep veldwachter, en Jacob Kesse, oud 35 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 112. d.d 7 juli 1834.

Jan Zegers Zevenhuizen, oud 41 jaar, van beroep daglooner, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aartje Montizaan, oud 36 jaar, alhier op maandag 7 juli 1834 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Henderika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Hulleman, oud 36 jaar, van beroep arbeider, en Jan Geurts Hulleman, oud 47 jaar, van beroep landman, beide wonende alhier.Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Geboorten Acte nr. 224. d.d 21 september 1838.

Jan Zegers Zevenhuizen, oud 45 jaar, van beroep arbeider, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aartje Montizaan, oud 41 jaar, alhier op donderdag 20 september 1838 des avonds ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Jan Zeger gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Brink, oud 41 jaar, van beroep vleeschhouwer, en Willem Pannekoek, oud 50 jaar, van beroep landman, beide wonende alhier.Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 


Genealog   IV - p                                                                                    blad 3.

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 208. d.d. 30 october 1843.

Gerrit Geurtsen, oud 41 jaar, van beroep koopman, en Gijsbert Ketel, oud 57 jaar, van beroep bode, beide wonende alhier, die verklaren dat op zondag 29 october 1843 om ‘s avonds elf uur is overleden Aartje Montizaan, oud 47 jaar, zonder beroep, geboren te Vaassen en wonende te Apeldoorn, dochter van zijnde de namen van derzelven ouders aan declaranten niet bekend.

Gehuwd met Jan Zeger Zevenhuizen, arbeider te Apeldoorn.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede aangever, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 141. d.d. 20 julij 1844.

Gijsbert Ketel, oud 58 jaar, van beroep bode, en Aalbert Reintjes, oud 54 jaar, van beroep landman, beide wonende alhier, die verklaren dat op zaterdag 20 julij 1844 om ‘s morgens vier uur is overleden Jan Zevenhuizen, oud 5 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Apeldoorn, zoon van Jan Zeger Zevenhuizen, arbeider, wonende te Apeldoorn en van wijlen Aartje Montizaan deszelfs huisvrouw, aldaar overleden

Onder de akte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 276. d.d. 2 november 1869.

Hendrikus Wools, oud 54 jaar, van beroep schoenmaker, en Gerrit van Boord, oud 45 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op dingsdag 2 november 1869 om ‘s morgens zeven uur is overleden Jan Zeeger Zevenhuizen, oud 76 jaar, van beroep daglooner, geboren en wonende te Apeldoorn, ten huize van Johannes Zevenhuizen, zoon van  wiens ouders de namen den aangevers onbekend zijn. Weduwnaar van Aartje Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

 


Genealog   IV - p                                                                        M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.27.

Memories van Successie Kantoor Apeldoorn Film 823. Inv. nr. 53.  blad 926.               fol. 327.

 

De Burgemeester der Gemeente Apeldoorn verklaart hiermede dat Aartje Montizaan, gewoond hebbende en overleden te Apeldoorn den 29 october 1843 geene gereede of ongereede goederen heeft nagelaten en de erven onvermogend zijn het zegel voor eene memorie van aangifte te bekostigen.

                                                                                                                              De burgemeester                     

                                                                                                                                      voornoemd