Genealog IV - n blad 1.

RA Arnhem 1994.06.16.

Nederduits Gereformeerde Gemeente Vaassen Doopboek 1772 - 1811 DTB 673.

den 26 Julij 1801

gedoopt een dogter van Harmmanus Arends Keurhorst en Maria van Weckel E.L.

geboren den 21 deezer en genaamd Aaltjen. Getuige: Aaltjen Romein.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Epe Huwelijk Acte nr. 17. d.d. 16 junij 1821.

Elias Montizaan, oud 28 jaar, van beroep papiermaker, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van Johannes Montizaan, overleden, grootouders van vaderszijde als moederszijde zijn overleden te Vaassen doch dat zulks al zeer lang geleden was en niet in het doodboek van Vaassen te vinden is, en van Jennetje Wilbrink, overleden, en

Aaltje Keurhorst, oud 20 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, minderjarige dochter van Harmanus Arends Keurhorst, landbouwer en van Maria van Weckel, echtelieden, wonende te Vaassen, hier tegenwoordig., welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van :

1. Hijmen van den Brink, oud 77 jaar, zonder beroep

2. Phil Heering, oud 68 jaar,van beroep koperslager

3. Willem Schipper, oud 73 jaar, van beroep koopman

4. Hendrik den is van de Eexte, oud 60 jaar, van beroep dagloner

Allen wonende te Vaassen. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid, ouders van de bruid en de vier getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 131. d.d. 12 november 1822.

Elias Montizaan, oud 28 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen in huis letter V nr. 72, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Keurhorst, oud 21 jaar, alhier op 11 november 1822 des voormiddags ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Schoonhoven, oud 53 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen en Andries van den Beld, oud 52 jaar, van beroep radmaker, wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 93. d.d. 13 augustus 1824.

Elias Montizaan, oud 30 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Keurhorst, oud 23 jaar, alhier op 12 augustus 1824 des nachts ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hermannus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Montizaan, oud 58 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen en Pieter Louis Berkhoff, oud 38 jaar, van beroep koopman, wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 65. d.d. 29 september 1824.

Jan Arends Scheidemans, oud 54 jaar, van beroep veldwachter, als goede vriend, en Reinder Brummelkamp, oud 25 jaar, van beroep boereknecht, als buurman, beide wonende te Vaassen, die verklaren dat op 27 september 1824 om namiddag vier uur is overleden Hermannus Montizaan, zonder beroep, oud zes weken, geboren en wonende te Vaassen in huis nr. 70, zoon van Elias Montizaan, papiermaker, en van Aaltje Keurhorst, beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 

 

 


Genealog IV - n blad 2.

BS Epe Overlijden Acte nr. 20. d.d. 28 februari 1826.

Elias Montizaan, oud 31 jaar, van beroep papiermaker, en Jan Montizaan, oud 59 jaar, van beroep papiermaker, als buurman, beide wonende te Vaassen, die verklaren dat op 27 februari 1826 om s avonds acht uur Aaltje Keurhorst, oud 24 jaar, huisvrouw van eerstgenoemde comparant is bevallen van een doodgeboren kind van de mannelijke sexe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 87. d.d. 6 november 1826.

Elias Montizaan, oud 32 jaar, van beroep papiermaker, en Berend Hakke, oud 44 jaar, van beroep daglooner, als buurman, beide wonende te Vaassen, die verklaren dat op 5 november 1826 om s avonds vijf uur Aaltje Keurhorst, oud 25 jaar, huisvrouw van eerstgenoemde comparant is bevallen van een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.

Onder de akte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 24. d.d. 7 februari 1828.

Elias Montizaan, oud 34 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Keurhorst, oud 27 jaar, alhier op 5 februari 1828 des avonds ten half zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hermannus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik van Werven, oud 28 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen en Pieter Louis Berkhoff, oud 41 jaar, van beroep koopman, wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 13. d.d. 16 februari 1828.

Jan Arends Scheidemans, oud 56 jaar, van beroep veldwachter, als goede vriend, en Heimen Kamphuis Aartszoon, oud 39 jaar, van beroep landbouwer, als buurman, beide wonende te Vaassen, die verklaren dat op 15 februari 1828 om s avonds tien uur is overleden Hermannus Montizaan, zonder beroep, oud acht dagen, geboren en wonende te Vaassen in huis V nr. 70, zoon van Elias Montizaan, papiermaker, en van Aaltje Keurhorst, beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 94. d.d. 9 december 1833.

Giesbert Kroes, oud 25 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, en Pieter Louis Berkhoff, oud 47 jaar, van beroep winkelier, wonende te Epe, die verklaren dat op 8 december 1828 om des nachts vier uur Aaltje Keurhorst, oud 32 jaar, huisvrouw van Elias Montizaan, papiermaker, wonende te Vaassen, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk dood is vertoond geworden.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 64. d.d. 20 julij 1835.

Gerrit van Lohuizen, oud 26 jaar, van beroep kuiper, wonende te Vaassen, en Beert Wagenaar, oud 37 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Epe, die verklaren dat op 18 julij 1835 om namiddags vijf uur Aaltje Keurhorst, oud 34 jaar, huisvrouw van Elias Montizaan, papiermaker, wonende te Vaassen, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk dood is vertoond geworden.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

 


Genealog IV - n blad 3.

BS Epe Geboorten Acte nr. 110. d.d. 12 julij 1836.

Elias Montizaan, oud 42 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Keurhorst, oud 35 jaar, alhier op 10 julij 1836 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Schetser Langen, oud 30 jaar, van beroep gegageerd schutter, wonende te Vaassen en Gerrit Langen, oud 32 jaar, van beroep broodbakker, wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste getuige kon wegens blindheid niet schrijven.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 74. d.d. 18 julij 1836.

Gerrit van Lohuizen, oud 27 jaar, van beroep broodbakker, als buurman, wonende te Vaassen, en Jan van Lohuizen, oud 40 jaar, van beroep broodbakker,als goede vriend, wonende te Epe, die verklaren dat op 18 julij 1836 om des nachts half drie uur is overleden Maria Montizaan, zonder beroep, oud zeven dagen, geboren en wonende te Vaassen aan de Hegge nr. 87, dochter van Elias Montizaan, papiermaker, en van Aaltje Keurhorst, beide wonende te Vaassen. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 165. d.d. 20 november 1837.

Elias Montizaan, oud 43 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Keurhorst, oud 36 jaar, alhier op 18 november 1837 des avonds ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Louis Berkhoff, oud 51 jaar, van beroep winkelier, en Hendrik Visch, oud 43 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 126. d.d. 2 december 1840.

Gerrit van Lohuizen, oud 31 jaar, van beroep kuiper, wonende te Vaassen, en Herman Wijnbergen, oud 60 jaar, van beroep deurwaarder, wonende te Epe, die verklaren dat op 30 november 1840 Aaltje Keurhorst, huisvrouw van Elias Montizaan, papiermaker, wonende te Vaassen, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk levenloos is aangegeven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 137. d.d. 29 september 1841.

Elias Montizaan, oud 47 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Keurhorst, alhier op 27 september 1841 des nachts ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Arends Scheidemans, oud 72 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Vaassen, en Jan Wensink, oud 28 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 112. d.d. 27 december 1841.

Gerrit van Lohuizen, oud 32 jaar, van beroep kuiper, wonende te Vaassen, en Gerrit Scholten Gz., oud 59 jaar, zonder beroep, wonende te Epe, die verklaren dat op 25 december 1841 om s morgens half tien uur is overleden Johanna Montizaan, zonder beroep, oud drie maanden, geboren en wonende te Vaassen aan de Hegge nr. 87, dochter van Elias Montizaan, papiermaker, en van Aaltje Keurhorst, wonende te Vaassen. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 


Genealog IV - n blad 4.

BS Epe Overlijden Acte nr. 97. d.d. 10 october 1853.

Gerhardus Harmelink, oud 39 jaar, van beroep wever, en Bernardus Bekker, oud 59 jaar, van beroep wever, beide wonende alhier, die verklaren dat op zondag 9 october 1853 om s nachts drie uur is overleden Elias Montizaan, van beroep landbouwer, oud 59 jaar, geboren en wonende te Vaassen, zoon van Johannes Montizaan en Jannetje Wolbrink, indertijd echtelieden beide te Vaassen overleden. Gehuwd met Aaltje Keurhorst, zonder beroep, wonende aldaar. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 11. d.d. 13 januari 1883.

Evert Visch, oud 72 jaar, van beroep doodgraver, en Nicolaas ten Kate, oud 59 jaar, van beroep wever, beide wonende alhier, die verklaren dat op zondag 9 october 1853 om s nachts drie uur is overleden Elias Montizaan, van beroep landbouwer, oud 59 jaar, geboren en wonende te Vaassen, zoon van Johannes Montizaan en Jannetje Wolbrink, indertijd echtelieden beide te Vaassen overleden. Gehuwd met Aaltje Keurhorst, zonder beroep, wonende aldaar. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

 


Genealog IV - n blad 5.

Notarile akten, waarbij Elias Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris G.W. van der Feltz te Epe van 1819 t/m 1870.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

717/ 31

 

16-06-1821

 

Testament van Elias Montizaan.

 

1

 

IV - n

717/ 32

 

16-06-1821

 

Testament van Aaltje Keurhorst.

 

1

 

IV - n

719/ 59

 

29-05-1826

 

Acte van bekendheid o.a. Jan en Elias Montizaan.

 

4

 

-


 

2. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


1407/ 280

 

20-04-1830

 

Verkoop van een stuk bouwland aan Elias Montizaan.

 

1

 

IV - n

1407/ 378

 

21-05-1831

 

Obligatie met hypotheek en borgtocht. Elias Montizaan

te Vaassen borge.

 

5

 

V - l

1407/ 513

 

15-10-1832

 

Eerste veiling van onroerende goederen.

 

3

 

blad NA. 5.

1407/ 514

 

29-10-1832

 

Definitieve toewijzing o.a. aan Elias Montizaan.

 

3

 

blad NA. 5.

1408/ 628

 

26-02-1834

 

Publieke verkooping van vaste goederen als gezworene

van het Boerregt ter rekwisitie van Jacobus van der

Vaart, Sander van Lohuizen en Elias Montizaan.

 

4

 

-

1408/ 668

 

11-08-1834

 

Kwitantie als gezworene van het Boerregt door Jacobus

van der Vaart, Sander van Lohuizen en Elias Montizaan

 

4

 

-

1408/ 739

 

23-05-1835

 

Verkooping van nieuw linnen door Johannes de Goeijen

te Epe en Elias Montizaan te Vaassen als administrateuren van het Hervormde Spinfonds te

Vaassen.

 

4

 

-

1408/ 753

1408/ 754

1409/ 822

 

08-07-1835

22-07-1835

11-05-1836

 

Eerste veiling van onroerende goederen.

Definitieve toewijzing o.a. aan Elias Montizaan

Als 1408/ 739.

 

3

3

4

 

blad NA 5.

blad NA 5.

-

1409/ 929

 

20-04-1837

 

Als 1408/ 739.

 

4

 

-

1410/ 1020

 

26-04-1838

 

Als 1408/ 739.

 

4

 

-

1410/ 1128

 

25-04-1839

 

Als 1408/ 739.

 

4

 

-

1411/ 1235

 

29-04-1840

 

Verkooping van nieuw linnen en meubilaire goederen

door Johannes de Goeijen te Epe en Elias Montizaan te

Vaassen als administrateuren van het Spinfonds der

Hervormde gemeente te Vaassen en Bernardus Lombeek te Vaassen als Diaken Boekhouder van de

Catholijke gemeente aldaar.

 

4

 

-

1411/ 1339

 

11-05-1841

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

1412/ 1474

 

06-04-1842

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

4500/ 1620

 

27-04-1843

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

4501/ 1782

 

24-04-1844

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

4502/ 1921

 

17-04-1845

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

4503/ 2065

 

26-03-1846

 

Eerste veiling van stukjes grond.

 

3

 

blad NA. 5.

4503/ 2073

 

09-04-1846

 

Tweede veiling van gemeente grond.

 

3

 

blad NA. 5.

4503/ 2096

 

07-05-1846

 

Toewijzing aan Elias Montizaan.

 

4

 

-

4503/ 2089

 

29-04-1846

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

4503/ 2232

 

15-04-1847

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

4504/ 2401

 

27-04-1848

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-


 

 

 


Genealog IV - n blad 6.


Inv. nr.

4505/ 2556

 

Datum

06-06-1849

 

Omschrijving

Verkooping door het Spinfonds. Als 1411/ 1235.

 

 

4

 

Vindplaats

-

4505/ 2585

 

02-08-1849

 

Eerste veiling van bouwland.

 

3

 

blad NA. 5.

4505/ 2588

 

16-08-1849

 

Tweede veiling en toewijzing o.a. aan Elias Montizaan.

 

3

 

blad NA. 6.

4505/ 2672

 

18-04-1850

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

4506/ 2748

 

26-11-1850

 

Koop van een huis, erf, tuin, bouwland en grond door

Elias Montizaan.

 

1

 

IV - n

4506/ 2750

 

01-12-1850

 

Eerste veiling van o.a. een weiland.

 

3

 

IV - n

4506/ 2755

 

11-12-1850

 

Definitieve toewijzing o.a. aan Elias Montizaan.

 

3

 

IV - n

4506/ 2805

 

10-04-1851

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

4507/ 2956

4507/ 2967

 

07-04-1852

04-05-1852

 

Als 1411/ 1235.

Huwelijksconsent van Elias Montizaan als toeziend voogd over Aaltje Montizaan, minderjarige dochter van

Jan Montizaan en Hendrika Mulder.

 

4

4

 

-

-

4507/ 3108

 

07-04-1853

 

Als 1411/ 1235.

 

4

 

-

4508/ 3272

 

29-05-1854

 

Boedel-inventaris van wijlen Elias Montizaan.

 

1

 

IV - n

4510/ 3811

 

20-05-1858

 

Eerste veiling van een stukje veldgrond.

 

3

 

blad NA.14.

4510/ 3814

 

02-06-1858

 

Finale toewijzing o.a. aan Aaltje Keurhorst, weduwe

Elias Montizaan.

 

3

 

blad NA.14.

4513/ 4191

 

29-01-1861

 

Verkooping van roerende en meubilaire goederen door

door Aaltje Keurhorst, weduwe Elias Montizaan.

 

1

 

IV - n

4513/ 4250

 

18-07-1861

 

Verkooping van rogge door o.a. Aaltje Keurhorst.

 

3

 

blad NA.19.

4513/ 4361

 

10-04-1862

 

Verkooping van meubilaire en roerende goederen door

Aaltje Keurhorst.

 

3

 

blad NA.19.

4517/ 5178

 

15-12-1869

 

Testament van Aaltje Keurhorst.

 

1

 

IV - n

4518/ 5371

 

08-08-1871

 

Boedelscheiding van wijlen Elias en Johannes Montizaan

 

1

 

IV - n

4522/ 5927

 

21-07-1875

 

Testament van Aaltje Keurhorst.

 

1

 

IV - n

4523/ 6248

 

09-08-1877

 

Eerste veiling van een bouwplaats door Aaltje Keurhorst

 

1

 

IV - n

4523/ 6252

 

23-08-1877

 

Tweede veiling en toewijzing.

 

1

 

IV - n

4523/ 6299

 

04-02-1878

 

Verkooping van diverse houtgewassen door Aaltje

Keurhorst.

 

3

 

blad NA.34.


 

3. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4528/ 132

 

31-10-1882

 

Testament van Aaltje Keurhorst.

 

1

 

IV - n


 

4. Notaris J.J. Bricheau te Vaassen van 1811 t/m 1813.


1401/ 48

 

28-09-1812

 

Boedel-inventaris van Jannetje Wolbrink.

 

5

 

III - g


 

Het spinfonds is ingesteld door Lodewijk Napoleon voor enige Veluwse gemeenten, zowel Hervormd als Roomsch Katholiek voor de armen, die daar konden spinnen. Elk jaar werd er linnen verkocht.

 


Genealog IV - n NA blad 1.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 717. fol. 1.

No 31 van t Rep.

Voor ons Gustaaf Willem van der Feltz, openbaar Notaris resideerende te Epe, Canton Vaassen, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid der vier na te noemene en mede ondergeteekende getuigen, compareerde Elias Montizaan, papiermaker, wonende te Vaassen, ons Notaris en getuigen bekend.

Dewelke over denkende de zekerheid des doods en de onzekere Ure van dien, en begerig zijnde vr zijn overlijden, over deszelfs nalatenschap te beschikken, zich tot dat einde op de ambtskamer te Epe bij ons vervoegt heft en als toen gezond naar ziel en ligchaam zijn Testament of Uiterste wil heeft opgegeven, welke door ons Notaris eigenhandig in tegenwoordigheid der vier getuigen volgends des Comparants opgave geschreven is als volgt.

Ik maak en legateer aan mijne huisvrouw Aaltjen Keurhorst, uit liefde en achting welke ik

haar toedraag, het vruchtgebruik levenslang gedurende van alle mijne roerende en

onroerende goederen, actien, crediten, niets uitgezonderd van het geen wat blijken zal bij

mijn overlijden aan mij toe te behoren, met dispensatie van het stellen van borgtocht, mits

inventaris makende, doch in geval uit ons huwelijk kind of kinderen geboren worden zal dit

vruchtgebruik tot op de helft mijner na te latene goederen verminderd worden met dezelfde

dispensatie als hier boven. /

fol. 2.

De Comparant hiermede deszelfs laatste wil sluitende, hebben wij dezelve duidelijk in tegenwoordigheid der vier getuigen aan den testateur voorgelezen, die verklaarde zulks wel te hebben begrepen en verstaan en daarbij alzoo te blijven volharden en berusten, als volkomen zijne begeerte uitdrukkende.

Waarvan Acte.

Gedaan en gepasseerd op de ambtskamer, staande in het dorp Epe voornoemd, op heden den zestienden Junij achttien honderd een en twintig in tegenwoordigheid van Jacob Gerard, veldwachter, wonende te Oen, Aart Wagenaar, veldwachter, Hermannus Wensink, herbergier en IJzebrand van Zuuk, zonder beroep, wonende de drie laatste te Epe, getuigen hiertoe uitdrukkelijk verzocht, welke met den Testateur, benevens ons Notaris op deze tegenwoordige minute, die in het bezit en bewaring van gezegden Notaris verbleven is, na gedane voorlezing geteekend hebben.

E. Montizaan J. Gerard A: Wagenaar

Hs Wensink

J van Zuuk

G:W:VanderFeltz. Notaris

 

Geregistreerd

 


Genealog IV - n NA blad 2.

Inv. nr. 717. fol. 1.

No 32 van t Rep.

Voor ons Gustaaf Willem van der Feltz, openbaar Notaris resideerende te Epe, Canton Vaassen, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid der vier na te noemene en mede ondergeteekende getuigen, Compareerde Aaltjen Keurhorst, huisvrouw van Elias Montizaan, papiermaker, wonende te Vaassen, ons Notaris en getuigen bekend.

Dewelke over denkende de zekerheid des doods en de onzekere Ure van dien, en begerig zijnde vr haar overlijden, over hare nalatenschap te beschikken, zich tot dat einde, op de ambtskamer te Epe, bij ons vervoegt heeft en als toen gezond naar ziel en ligchaam haar Testament of Uiterste wil heeft opgegeven, welke door ons Notaris eigenhandig in tegenwoordigheid der vier getuigen volgends des Comparantes opgave, geschreven is als volgt.

Ik maak en legateer aan mijnen man Elias Montizaan, uit liefde en achting welke ik

hem toedraag, het vruchtgebruik levenslang gedurende van alle mijne roerende en

onroerende goederen, actien, crediten, niets uitgezonderd van het geen wat blijken zal bij

mijn overlijden aan mij toe te behoren, met dispensatie van het stellen van borgtocht, mits

inventaris makende, doch in geval uit ons huwelijk kind of kinderen geboren worden zal dit

vruchtgebruik tot op de helft mijner na te latene goederen verminderd worden met dezelfde

dispensatie als hier boven. /

fol. 2.

De Comparante hiermede haren laatsten wil sluitende, hebben wij dezelve duidelijk in tegenwoordigheid der vier getuigen aan de testatrice voorgelezen, die verklaarde zulks wel te hebben begrepen en verstaan en daarbij alzoo te blijven volharden en berusten, als volkomen hare begeerte uitdrukkende.

Waarvan Acte.

Gedaan en gepasseerd op de ambtskamer, staande in het dorp Epe voornoemd, op heden den zestienden Junij achttien honderd een en twintig in tegenwoordigheid van Jacob Gerard, veldwachter, wonende te Oen, Aart Wagenaar, veldwachter, Hermannus Wensink, herbergier en IJzebrand van Zuuk, zonder beroep, wonende de drie laatste te Epe, getuigen hiertoe uitdrukkelijk verzocht, welke met den Testatrice, benevens ons Notaris op deze tegenwoordige minute, die in het bezit en bewaring van gezegde Notaris verbleven is, na gedane voorlezing geteekend hebben.

A: Keurhorst J. Gerard A: Wagenaar

Hs Wensink

J van Zuuk

G:W:VanderFeltz. Notaris

 

 


Genealog IV - n NA blad 3.

Inv. nr. 1407. fol. 1.

Voor Johannes Van Dielen openbaar Notaris des Kantons Apeldoorn, residerende te Vaassen, in het voornoemde Kanton in de Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen Compareerden, Heimen Kamphuis, landbouwer en diens huisvrouw Berendje Kroon zonder beroep wonende te zamen te Vaassen de vrouw ten dezen door haren man zooveel nodig geauthoriseerd en geadsisteerd.

Derkjen Wijnbergen, zonder bepaald beroep ehevrouw van - en ten dezen zooveel nodig geauthoriseerd en geadsisteerd door - Hendrik van Werven, landbouwer wonende te zamen te Vaassen en de vrouw laatsgenoemde tendien einde hiermede tegenwoordig.

Hendrika Wijnbergen eigen werk doende en te Vaassen woonachtig - Dewelke Comparanten bekenden verkocht te hebben en mits deze te cedeeren, te transporteeren en in eigendom op en over te dragen onder belofte van vrijwaring wegens alle Stoornissen, evictie of hypotheek gelijk mede wegens alle andere beletselen in gevolge de wet aan Elias Montizaan papiermaker 1830 en aan diens huisvrouw Aaltje Keurhorst zonder beroep wonende te zamen te Vaassen, zijnde 20 April eerstgenoemde alhier tegenwoordig en deze koop en overdragt voor zich zijne voornoemde

N 280.

vrouw en beide erven accepteerende.

Een stuk bouwland groot omstreeks eenen bunder en dertig roeden gelegen op den Heggerenk te Vaassen tot dusverre tusschen de Comparanten verkoopers in gemeenschap en onverdeeld bezeeten geweest, zijnde beland ten noorden grond van de Gereformeerde Diaconie van Vaassen ten oosten een gemeene weg van Epe op den Oosterhof ten zuiden Gereformeerde Kerk en grond en ten westen een gemeene weg van de Hegge op den Oosterhof.

Welke verkooping is geschiedt voetstoots met de lusten, lasten, regten en geregtigheeden, daartoe van ouds en met regt gehorende, zoo en in dier voegen des verkoopers deze grond rustig en ongestoord hebben bezeeten dewelke verklaren dat nu wijlen Evert Lammerts Wijnbergen en de mede Comparante Berendje Kroon indertijd ehelieden hetzelve hebben aangekocht van Jochem Langen koopman wonende te Vaassen en diens hiusvrouw nu wijlen Willemina Van Loo blijkens Koopbrief gepasseerd voor Geerfdens op Veluwe den dertigsten Januarij achttien honderd en vijf, zijnde geregistreerd ten protocolle des ambts of Kerspel Vaassen den negenden februarij desselfden jaars Sub numero zeven op folio vier en dertig recto van welken Evert Lammers Wijnbergen voor veele jaren overleeden, de mede Comparante Derkjen Wijnbergen en Hendrika Wijnbergen zijn de kinderen en erfgenamen verklarende de Comparanten verkoopers wijders die grond zedert dien tijd rustig en onge- /

fol. 2.

stoord te hebben bezeeten.

Koopers zullen voorschreeven grond kunnen aanvaarden voor een derde gedeelte in de Herfst dezes Jaars in Boekweiten Stoppelen en voor de twee overige derde gedeeltens in Roggen Stoppelen van het Jaar achttien honderd een en dertig.

De belasting van voorschreven grond geheeven wordende zullen door den Koopers worden gedragen en voldaan te rekenen van den eersten Januarij des Jaars achttien honderd een en dertig tot welken tijd die door verkoopers zullen worden aangezuiverd en afbetaald.

Bovendien is de verkooping geschiedt voor en om eene Somma van vijf honderd Nederlandsche guldens, dewelke de verkoopers respectivelijk ieder voor hun aandeel bekennen ontfangen te hebben, Kwiterende daarvoor alzoo bij deze.

Op deze wijze is dit Contract overeengekomen tusschen partijen dewelke ter executie van hetzelve domicilie verkiezen ten huize van den mede Comparant Heimen Kamphuis te Vaassen Sub numero een en negentig - alles ten einde regtens.

Waarvan akte. Gedaan en gepasseerd te Vaassen aan de Hegge ten huize van den mede Comparant Heimen Kamphuis op heden den twintigsten april des Jaars achttien honderd dertig in tegenwoordigheid van Jan Willem Gerrits Hilleger, timmerman en Jan Janssen Harmelink benuw verwer beide te Vaassen wonende getuigen ten dezen verzocht dewelke met alle de Comparanten, except de Comparante Berendje Kroon dewelke verklaard heeft niet te kunnen schrijven, met den kooper en met mij Notaris na gedane voorlezing hebbengeteekend deze minute dewelke is gebleven in het bezit en de bewaring van voornoemden Notaris. /


Genealog IV - n NA blad 4.

fol. 2.

H: Kamphuis

D Wijnbergen

H Van Werven

H Wijnbergen

E: Montizaan

J W G helger

J: J: Hermelink

v Dielen

not.

 

expeditie uitgereikt den 7 Junij 1830.

 

Geregistreerd te Apeldoorn den derden Mei achttien honderd dertig folio acht en zestig Recto, Vak twee, drie en vier. Deel Elf, Een blad, Een renvooij.

Ontvangen voor regt van koop twintig Gulden, makende met de verhoging zeven en twintig Gulden. De ontvanger

20

38 opct 7, -

27, -

 

 


Genealog IV - n NA blad 5.

Notaris J. van Dielen te Vaassen.

Veiling. Inv. nr. 1407/ 513 en 514.

d.d. 15/29-10-1832.

Elias Montizaan, papiermaker als gezworene, uitmakende te zamen het Boerregt van het Kerspel Vaassen. Jacobus van der Vaart was Boerregter.

Verkoop van percelen gelegen bij het huis van Giel Gielen van den Beld.

 

Veiling. Inv. nr. 1408/ 753 en 754.

d.d. 8/22-07-1835.

Elias Montizaan koopt:

een perceel bestaande uit bouwland voor 401,-

een perceel bestaande uit weide en een stukje grond met hakhout voor 820,-

 

Verkooping van gemeente-grond. Inv. nr. 4503/ 2065.

Zes en vijftigste perceel. d.d. 26-03-1846.

Een stukje weidegrond groot een roede, zestig el op het kadaster vermeld in sectie H onder nummer 97 achter het huis van Elias Montizaan gelegen, die daarop regt van bepoting heeft en op wiens naam hetzelve reeds in het kadaster staat.

Ingezet bij den mede rekwirant Derk Jan Koldenhof voornoemd op twee gulden, de welke niet gehoogd heeft dus 2,-

 

Zestigste perceel.

Een stukje veldgrond bij het huis van Peter Iding gelegen, groot circa twaalf roeden, uitmakende een gedeelte van het meergemelde kadastrale nummer 430 in sectie H.

Ingezet bij Peter Iding, timmerman te Vaassen, op twaalf gulden, de welke dadelijk heeft gehoogd vijf gulden, dus te zamen zeventien gulden 17,-

 

Toewijzing. Inv. nr. 4503/ 2073 en 2096.

d.d. 09-04/ 07-05-1846.

Het 56e perceel is afgemijnd door Elias Montizaan, papierfabrijkant, woonende te Vaassen op drie gulden.

Het 60e perceel is afgemijnd door Elias Montizaan op 36 gulden.

 

Eerste veiling. Inv. nr. 4505/ 2585.

Tweede perceel d.d. 02-08-1849.

De zuidelijke helft van een nieuw aangegraven kamp bouwland mede aan de Hegge te Vaassen gelegen groot van deze helft circa twintig roeden, hebbende een gedeelte uitgemaakt van het kadastrale nummer 430 in Sectie H voor zich geheel groot geweest tien bunders, negen en negentig voeten, zestig ellen, zullende in geval van koop gunning zoo verre zulks doenlijk is, worden opgegeven.

De kooper heeft dit en het volgende perceel verkregen bij aankoop van meergemeld bestuur der gemeente-grond van Vaassenblijkens acte van finale toewijzing ten zevende Maart achttienhonderd acht en veertig voor den ondergeteekende notaris in bijzijn van getuigen verleden, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore ............

Ingezet door Lammert van Laar, gepensioneerd militair, wonende te Vaassen

op de som van 56,-

die dadelijk heeftgehoogd 9,-

Te zamen 65,-

 

 


Genealog IV - n NA blad 6.

Derde perceel

De noordelijke helft van de hiervoren in het brede omschreven kamp bouwland mede groot circa twintig roeden, zullende bij de koop gunning van dit even als van het vorige perceel zoo zulks doenlijk is het kadastrale nummer worden opgegeven.

In gezet bij Lucas Veldhuis, voornoemd, op de som van twee en zestig gulden, die dadelijk heeft gehoogd acht gulden. Te zamen zeventig gulden. 70,-

 

Tweede veiling en toewijzing. Inv. nr. 4505/ 2588.

Tweede perceel d.d. 16-08-1849.

De zuidelijke helft van een nieuw aangegraven kamp bouwland (zie verder als boven) sectie H nummer 557 groot vijftig roeden, tachtig ellen.

Van hoogere som afgeslagen zijnde is het zelve gemijnd door voormelden Lammert van Laar op de som van 5,- daarboven. Alzoo te zamen 70,-

 

Derde perceel

De noordelijke helft van het hier voren omschreven Kadastrale nummer 557 Sectie H op al zoodanige Conditien en bedingen zoo als bij meergenoemde Eerste veiling in het brede is omschreven en daarbij ingezet en verhoogd door meer gemelden Lucas Veldhuis op de som van 70,-. Niemand meer zullende hoogen is dit perceel op een hoogere som opgehangen, welke geheel zonder mijning is afgeteld. Hierop is het tweede en het derde perceel in een blok vereenigd, uitgeveild, hebbende in perceelen kunnen gelden de som van 140,-.

Op eene hoogere som opgehangen zijnde is het zelve afgemijnd door Elias Montizaan, bouwman te Vaasen op de som van 32,- daarboven, die alzoo van deze massa provisioneel kooper geworden is voor de som van 172,-.

 

 


Genealog IV - n NA blad 7.

GA Epe 1997.10.09.

Inv. nr. 4506. fol. 1.

Voor Johannes Van Dielen notaris, residerende te Vaassen, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, compareerde:

1850 Peter Eekmans Boks, koopman, wonende te Vaassen. Dewelke bekende verkocht te hebben en

26 November mitsdien onder belofte van vrijwaring volgens de wet te transporteren aan Elias Montizaan,

N 2748. bouwman mede te Vaassen wonende, hier tegenwoordig en deze koop en overdragt accepterende.

Een Huis, erf, tuin, bouw- en weiland nevens grond met opgaande boomen en nieuw gecultiveerde grond bij en aan elkander aan de Hegge in de gemeente Vaassen gelegen te zamen groot twee en vijftig roeden, drie en twintig ellen, kadastraal vermeld in Sectie H sub numerus 455, 456, 459, 494 en 564.

Deze verkooping is geschied voetstoots met de lusten, lasten, regten en accessoiren tot voorschreven goederen vanouds en regtens behoorende zoodanig als verkooper dezelver heeft bezeten, die daarvan eigenaar is geworden als volgt:

Het nummer 459 Sectie H heeft de verkooper aangekocht van het Bestuur der erfgename gronden van Vaassen bij akte van definitieve Toewijzing gepasseerd ten overstaan van mij notaris en getuigen den zevenden Mei achttien honderd zes en veertig, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van Hijpotheken te Arnhem den zevenden Januarij achttien honderd zeven en veertig deel 126, blad 92 numero 25.

Het nummert 564 Sectie H bij aankoop van opgemeld bestuur blijkens akte van finale Toewijzing gepasseerd ten overstaan van den ondergeteekenden notaris en getuigen den negenden Junij achttien honderd zeven en veertig, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van Hijpotheken te Arnhem den eersten februarij achttien honderd acht en veertig deel 141, blad 189 numero 68 en alle de overige nummers in meergemelde Sectie H zijn door Verkooper aangekocht van de echtelieden Hendrik van Werven en Derkje Wijnbergen onder Epe bij akte van koop gepasseerd ten overstaan van ons notaris en zekere getuigen den twaalfden September achttien honderd zeven en veertig, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van Hijpotheken te Arnhem den zeven en twintigsten September achttien honderd zeven en veertig deel 137, blad 161, numero 70. fol. 2.

De kooper zal de getransporteerde goederen dadelijk kunnen aanvaarden en in gebruik nemen onder verpligting daarvan van heden af alle lasten en belastingen te dragen en te voldoen.

Wijders is deze verkooping geschied om en voor eene som van Negen honderd gulden, welke som de verkooper van de kooper erkent ontvangen te hebben, daarvoor kwiterende mits deze zonder eenig voorbehoud.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons notaris te Vaassen den zes en twintigsten November achtien honderd vijftig in tegenwoordigheid van Antonij Hulleman, ijzersmid, en Egbert van Duren, schoenmaker, beide te Vaassen wonende als getuigen en met de bij deze akte comparerende personen aan mij notaris bekend. En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten verkooper en kooper, de gemelde getuigen en ons notaris.

P: E: Boks E van Duren A: Hulleman

E= Montizaan v Dielen

not.

Geregistreerd te Apeldoorn den Zevenden December achttien honderd vijftig deel acht en dertig, folio een en negentig recto, vak zes enz. Een blad en geen renvooijen. Ontvangen voor regt van koop Zes en dertig gulden bedragende met de acht en dertig opcenten negen en veertig gulden acht en Zestig Cents. De ontvanger

Regt 36, - timmer

Afschrift uitgereikt. 38 opc: 13,68

49,68


Genealog IV - n NA blad 8.

Inv. nr. 4506 Acte nr. 2750. d.d. 1 - 12 - 1850 . blad 3 verso.

Eerste veiling.

Tweede perceel Een Weiland aan de Hegge te Vaassen gelegen ter grootte van een Bunder, Veertien roeden op het kadaster vermeld in sectie H sub numero 13.

De kooper van dit perceel zal moeten uitwegen door het Straatje naar het Veld, en het zelve kunnen aanvaarden met den Eersten Januarij aanstaande onder verpligting en van dien tijd af aan daarvan de lasten en belastingen te dragen en te voldoen, de Vast en Onraad is vier gulden zijnde daaronder begrepen twee gulden voor premie door Inzet, Ingezet door genoemden Lucas Veldhuis op Zes honderd en Tien gulden 610,00

hoogende dadelijk Twintig gulden 20,00

Alzoo te zamen bedragende de Somma van Zes Honderd en dertig gulden 630,00

Hiermede de veiling afgeloopen zijnde is door requiranten in priv en Kwaliteit bepaald dat de finale Toewijzing dezer goederen zal plaats hebben op Woensdag den Elfden december aanstaande, terzelfder uuren, plaats waar deze is geschiedt, hetwelk aan de gegadigden is Kenbaar gemaakt.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden op tijd en plaats voorschreven in tegenwoordigheid van Karel Kelderman, herbergier en bouwman en Jannes van Egteren, veldwachter, beide te Vaassen wonende als getuigen zijnde beide met de bij deze akte comparerende personen aan mij notaris bekend, En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door de requiranten den Heere Berbardus Johannes Hegens en Jannes van Bussel door den heer gemagtigden, Adrianus Piper, de Inzetters en hoogers, de genoemde getuigen en ons notaris, hebbende de requiranten Hendricus van Bussel en Hendrik Teunis Dijkhuizen verklaard niet te kunnen schrijven noch onderteekenen, als dat niet geleerd hebbende.

L Veldhuis B. J. Hegens

Jan Nijhof j v bussel

A: van Lohuizen J: Van Egteren

A. Piper K. Kelderman

v Dielen

not.

 

Inv. nr. 4506 Acte nr. 2755. d.d. 11 - 12 - 1850. blad 1 verso.

Finale toewijzing.

Tweede perceel Een Weiland aan de Hegge te Vaassen gelegen, bij meergemelde Veiling breder omschreven en daarbij Ingezet en verhoogd door Lucas Veldhuis, bouwman wonende te Vaassen op Zes honderd en dertig gulden 630,00

Niemand meer willende hoogen is dit perceel op eene hoogere Som

opgehangen, dewelke is afgeteld tot twaalf gulden 12,00

Te zamen Zes Honderd Twee en veertig gulden 642,00

Waarvoor hetzelve is afgemijnd door Elias Montizaan, landbouwer wonende te Vaassen.

Hiermede de Veiling in perceelen afgeloopen zijnde, zijnde beide perceelen te zamen gevoegd en in Massa uitgeveild hebbende die perceelen kunnen gelden Twee duizend Zes honderd twee en veertig gulden 2642,00

Op eene hoogere som opgehangen is dezelve afslag niet gemijnd.

Waarop na gehouden Beraad door de requiranten Verkoopers in priv en kwaliteit voorschreven, met goedvinden van den toezienden Voogd, deze geveilde goederen an de hoogste Bieders in perceelen op voorgelezene Conditien in koop zijn afgestaan als het eerste perceel aan den hoogsten Bieder Albert van Lohuizen meergenoemd voor de Som van Twee Duizend gulden en het Tweede perceel aan den mijner Elias Montizaan voornoemd voor Zes Honderd twee en Veertig gulden.

 


Genealog IV - n NA blad 9.

GA Epe 1997.10.23.

Inv. nr. 4508. fol. 1.

In den Jare achttien honderd vier en vijftig op heden Maandag den negen en twintigsten Mei Snamiddags drie uur ten huize der rekwisitie en in tegenwoordigheid van Aaltje Keurhorst

1854 weduwe van Elias Montizaan, landbouwster, wonende aan de Hegge in de gemeente Vaassen

29 Mei voor zich zelve krachtens de gemeenschap van goederen die tusschen haar en wijlen haren man

N 3272. heeft bestaan en als wettige voogdesse van hare minderjarige dochter Maria Montizaan zonder beroep bij haar domicilierende door haren gemelden man met haar rekwirante in echt is verwekt - voorts ter rekwisitie van Johannes Montizaan, ook wel Jannes Montizaan genoemd, landbouwer wonende te Vaassen, zoo voor zich en als toeziende voogd over zijne gemelde minderjarige Zuster Maria Montizaan, daartoe benoemd door den Heer Kantonregter van Apeldoorn bij een behoorlijk geregistreerd procesverbaal van den eersten februarij dezes jaars achtien honderd vier en vijftig.

Zijnde gemelde Johannes Montizaan en Maria Montizaan bevoegd zich als erfgenamen te gedragen en ieder voor de helft in de nalatenschap van hunnen vader wijlen Elias Montizaan gewoond hebbende en overleden te Vaassen den negenden october achttien honderd drie en vijftig van wien zij de eenige kinderen zijn. - Tot bewaring der regten van partijen en van ieder die daarbij belang zoude mogen hebben wordt door Johannes van Dielen, Notaris residerende te Vaassen inde Provincie Gelderland in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen overgegaan tot eene nauwkeurige en getrouwe beschrijving van alle roerende en meubilaire goederen, pretentien, schulden, vaste goederen, titels, papieren en verdere renseignementen behorende tot den boedel van de Inventarisante Aaltje Keurhorst en van wijlen Elias Montizaan voornoemd en tot laatstgemelden nalatenschap, en wel zoo als zich die goederen bevinden in het gemeenschappelijk woonhuis van de Rekwiranten zijnde het Sterfhuis van den erflater Elias Montizaan. De opgave en aanwijzing zal worden gedaan door de Inventarisante Aaltje Keurhorst voornoemd deszijnde zedert het overlijden van haren man in het bezit der te inventariseren goederen geweest, welke inventarisante verklaard heeft de gevorderde opgave en aanwijzing getrouwelijk te zullen doen, zonder iets het zij middelijk of onmiddelijk achter te houden of te verbergen. De waardering der goederen zoo verre die daaraan onderworpen zijn, zal geschieden door Peter Eekmans Boks gemeenteontvanger en koopman, wonende te Vaassen als door den toezienden voogd gekozen /

fol. 2.

deskundige, die onder eede afgelegd voor den Heer Kantonregter van Apeldoorn uitwijzens het hierboven aangehaalde procesverbaal, heeft verklaard de waardering dier goederen te zullen doen ter goedertrouw en overeenkomstig de voorschriften der wet. - Het vorenstaande als hoofd van dezen Inventaris aan partijen voorgelezen zijnde is men tot de beschrijving en waardering der goederen overgegaan als volgt:

In de Keuken

Een bruin gevreven eikenhouten Kabinet zijnde geschat op twee en veertig gulden 42, -

Een bruin geverfd Buffet met een aarden stee op zeven gulden 7, -

Een bont aarden theeservies op vier gulden 4, -

Eenige borden, schalen en glaasjes geschat op twee gulden 2, -

onderscheidene boeken opdrie gulden 3, -

twee ijzere vuurtangen, dito asschop, blaaspijp, komfoor,

ketting en theeketel tezamen op vijf gulden 5, -

Een hangende klok op zeventien gulden 17, -

Een spiegel en twee schilderijtjes op twee gulden 2, -

Een kopere beddepan, een zak met twintig tinnen lepels

en een dito bierkan op twee gulden 2, -

Tien aarden bordjes voor eene gulden 1, -

Drie koperen koffijketeltjes, een tinnen theepot, een koffijmaat

en een koffijtrommel te zamenop vier gulden 4, -

Een tafel geschat op drie gulden 3, -


Genealog IV - n NA blad 10.

tien gewone stoelen op zes gulden 6, -

vier vuurstoven met eenige rommel op eene gulden 1, -

In de Kamer

Een tafeltje geschat op twee gulden 2, -

Zes stoelen op vijf gulden 5, -

een Beddetafeltje op eene gulden 1, -

dertien differente aarden bordjes en eenig theegoed op twee gulden 2, -

Twee Strijkijzers en drie mandjes op twee gulden 2, -

een losse staande ijzere plaat op twee gulden 2, -

een glasgordijn met een schoorsteenkleedje op eene gulden 1, -

In de Kelder

Zeventien melkvaten geschat op vijf gulden 5, -

een bank op eene gulden 1, -

ongeveer dertig Nederlandsche ponden vet op twintig gulden 20, -

eenige gemeene potten en pannen met eenige kruiken en

vlessen te zamen op vier gulden 4, -

Een ton met ingelegde boonen en een dito met zuurkool te zamen _______

144, -

fol. 3.

Transport 144, -

op zeven gulden 7, -

In de waschkamer of goot

Een kerne met een ijzere kernewaag geschat op acht gulden 8, -

drie melktonnen op zes gulden 6, -

vijf emmers op vier gulden 4, -

Zes diverse ijzere potten met deksels op vier gulden 4, -

Een koekepan en hangijzer op eene gulden 1, -

Een groote kopere ketel, een kleine dito en een gewone waterketel

te zamen op dertig gulden 30, -

een Tinnen Schotel met zeven dito lepels, twaalf ijzere

vorken en twaalf messen op twee gulden 2, -

een hakmes, een braadspit, een schuimspaan, een pannekoeken mes

en een beslag vat, zamen op twee gulden 2, -

twee kopere lampen op tweegulden 2, -

twee dito kranen op eene gulden 1, -

twee blikken lantarens op eene gulden 1, -

eenige gemeene aarden potten, pannen en borden, eene gulden 1, -

een melk bank op eene gulden 1, -

Op het Kamertje boven de Kelder

Een koffertje en een Kistje zamen op zes gulden 6, -

een blikken gieter op eene gulden 1, -

twee Spinnewiels en een haspel op drie gulden 3, -

tien nederlandsche ponden gerst op twee gulden 2, -

een unster op twee gulden 2, -

Op de Deel

Een zwart ruinpaard, oud zeven jaar, op honderd en tien gulden 110, -

Een roodbonte Koe, oud zeven Jaren, op zeventig gulden 70, -

Een dito dito, oud zes Jaren, op zestig gulden 60, -

een Dito zijnde roodbont, oud vier jaren, op drie en vijftig gulden 53, -

een dito roodbont, oud drie jaren, op acht en veertig gulden 48, -

een dito pink, oud twee jaren, op twintig gulden 20, -

een zwartbont jarig vaars Kalf zeventien gulden 17, -

 


Genealog IV - n NA blad 11.

een jong Kalf op vijf guldens geschat 5, -

vier honderd vijftig gerven rogge gewaardeerd op zeven en twintig gulden 27, -

twee honderd dito haver op zes gulden 6, -

Vijftien honderd nederlandsche ponden hooi geschat op zes en dertig gulden 36, -

Zeventien honderd vijftig dito ponden stroo op vijf en dertig gulden 35, -

715, -

fol. 4.

Transport 715, -

Ongeveer honderd vijf en twintig nederlandsche ponden grutten meel

geschat op twee en twintig gulden 22, -

Vijf nederlandsche mudden rogge op vijftig gulden 50, -

drie dito Boekweit op veier en twintig gulden 24, -

vijf en zeventig Kop gerst op vier gulden 4, -

vijf en zeventig dito paardeboonen op zes gulden 6, -

vijf en twintig dito weik of tarwe drie gulden 3, -

Twaalf diverse zakken op vijf gulden 5, -

een bergkleed op drie gulden 3, -

Een wanne en drie zeven op drie gulden 3, -

Een maat, houdende een kwart mudde op twee gulden 2, -

vijf schoppen, vijf greepen en twee krabbers op vier gulden 4, -

Eenige hooigavels, zaadgavel en harken zamen op eene gulden 1, -

Twee korenzichten en twee zeissen op drie gulden 3, -

Een paardetuig met eenig touwwerk op tien gulden 10, -

een ladder op eene gulden 1, -

een Kist en eenige tonnen op vijf gulden 5, -

Veertig nederlandsche mudden aardappelen geschat op negentig gulden 90, -

In de Schuur

Een mengbak of baktrogge op twee gulden vijftig cents 2,50

een bank eene gulden 1, -

een vleeschton vier gulden 4, -

twee waschtobben vijf gulden 5, -

een Kafmolen op acht gulden 8, -

een Snijkist op twee gulden 2, -

een Kortkist op eene gulden 1, -

drie Kruiwagens op vier gulden 4, -

Een Koebak met eenige tonnen en manden op drie gulden 3, -

acht Kippen en een haan zamen op drie gulden 3, -

Een Karretje met Huif of kleed op dertig gulden 30, -

Een hooge of lange Kar met Kleed op zestig gulden 60, -

Een oude dito op twintig gulden 20, -

Een ploeg veertien gulden 14, -

Een Span Eggen met ijzere tanden op vijf gulden 5, -

In de Koren of Schuurberg

Een lange ladder op twee gulden 2, -

Een partijtje turf, rijzen en brandhout op acht gulden 8, -

Een Slijpsteen op twee gulden 2, -

1120,50

fol. 5.

Transport 1120,50

Bedden, Beddegoed en thuisrijk Linnen, onderscheidene

rollen wit Linnen geschat op zeventig gulden 70, -

Verscheidene dito grijs linnen op acht en twintig gulden 28, -

Twee tafellakens geschat op zes gulden 6, -


Genealog IV - n NA blad 12.

vijf en dertig linnen bedlakens op vijf en dertig gulden 35, -

Twee bedden, een peluw en zes kussens met sloopen

tezamen begroot op zeventig gulden 70, -

Een frans groene Bedgordijnen op vier gulden 4, -

Drie bedden, twee peluwen, zeven kussens met sloopen en drie wollen

benevens twee Catoenen dekens tezamen waardig geschat honderd twintig gulden 120, - \

Twee frans groene bedgordijnen op zes gulden 6, -

Buiten S Huis

Het Roggen gezaaid op circa twee bunders grond bij den boedel in gebruik

geschat op twee honderd en acht gulden 208, -

Eenige voorraad van mestspecie benevens eenige mest in den grond

geschat op dertig gulden 30, -

Nog overgeslagen Een partijtje Spek, vleesch en worst tezamen

geschat op vijf en dertig gulden 35, -

Bedragende zich alle de geinventariseerde en gewaardeerde goederen de som van _______

Zeventien honderd twee en dertig gulden en vijftig cent 1732,50

Kleederen en Lijfsbehoor

De Inventarisante verklaard dat de Kleederen en het lijfstoebehoor van haren man Elias Montizaan voor diens kinderen en erven hiervoor genoemd, zullen blijven, waartegen de Kleederen en het lijfstoebehoor van haar Inventarisante haar privaat eigendom zullen blijven . Zoodat daarvan niets nader behoefde beschreven noch getaxeerd te worden, al hetwelk door den toezienden voogd is toegestemd.

Titels en Boedelspapieren

De Inventarisante verklaart dat de titels en boedelspapieren tot dezen boedel betrekking hebbende, voor eenige jaren bij een plats gehad hebbenden brand zijn vernield, doch dat wijlen haren man Elias Montizaan bij deszelfs testament op den zestienden Junij achttien honderd een en twintig ten overstaan van den Notaris Gustaaf Willem van der Feltz residerende te Epe, gepasseerd en behoorlijk geregistreerd aan haar Inventarisante heeft gelegateerd, het levenslange vruchtgebruik zijner geheele Nalatenschap, met dispensering van Borgtocht mits Inventaris makende terwijl ingeval er Kind of Kinderen bij de ontbinding van hunlieder huwelijk uit hetzelve mogten bestaan, zoo als thans het geval is, dat vrucht- /

fol. 6.

gebruik tot op de helft zijner na te laten goederen verminderd zal worden. Voorts verklaart de Inventarisante dat tot dezen gemeenschappelijken boedel behoern de navolgende onroerende goederen als Een huis en erf met schuurberg en nog een huis en erf benevens tuin, bouw en weiland met grond met hakhout, Heide en opgaande bos zo van alles te zamen groot zeven bunder, zeven en tachtig roeden, twee en zestig ellen in de gemeente Vaassen staande en gelegen en op het Kadaster vermeld in Sectie H Sub nummers 5, 6, 13, 214, 219, 453, 454, 458, 468, 465, 455, 456, 459, 494, 554, 557 en 569.

Contanten en Vorderingen

De Inventarisante Aaltje Keurhorst verklaart dat er aan Contanten in den boedel aanwezig

honderd vier en vijftig gulden 154, -

dat de Boedel heeft te vorderen van Arend Jan Keurhorst, landbouwer

wonende te Vaassen voor geleend geld twee duizend gulden 2000, -

dit Kapitaal geeft eene rente van vier en een kwart percent s jaars en verschijnt

jaarlijks op den eersten Mei zijnde verschuld de Som van acht en zeventig gulden 78, -

van Gerrit van Lohuizen, kuiper te Vaassen voor geleend geld vijf en zestig gulden 65, -

dit Kapitaal geeft eene rente van vier en een half percent s jaars en verschijnt elken

eersten mei zijnde de rente tot heden aanbetaald _______

Tezamen twee duizend twee honderd en zeven en negentig gulden 2297, -

De Inventarisante Aaltje Keurhorst verklaart dat dezen boedel is verschuld aan:

Peter Eekmans Boks, koopman en gemeenteontvanger wonende te Vaassen voor voorgeschotene gelden acht honder een en vijftig gulden vijf en zestig Cents 851,65


Genealog IV - n NA blad 13.

Hiervan is geen rente verschuld.

Aan Jan Tieman, onderwijzer te Vaassen Pro idem de Som van

een honder vijftig gulden 150, -

Hiervan is mede geene Rente verschuld.

Aan Johannes de Goeijen, grondeigenaar onder Epe pro idem waarvan mede

geene rente verschuld is, honderd gulden 100, -

Aan den Dienstknecht frederik Bonhof te Vaassen voor loon ngenen dertig gulden 39, -

Aan de Dienstmeid Marigje Apool te Vaassen voor idem negen gulden 9, -

1149,65

fol. 7.

Bedragende zich alzoo alle de Schulden dezes Boedels elf honderd negenen veertig gulden vijf en zestig Cents 1149,65

de roerende en meubilaire goederen zoo als hiervoor gemeld 1732,50

de vorderingen en Contanten mede hierboven beschreven

de Som van 2297, -

4029,50

Blijvende alzoo het actief dezes boedels twee duizend acht honderd negen en _________

zeventig gulden vijf en tachtig Cents 2879,85

De onroerende goederen daaronder niet begreepen. ========

Dit gedaan zijnde en niets meer te beschrijven vallende heeft de weduwe Inventarisante verklaard alles te hebben opgegeven wat tot dezen boedel en nalatenschap behoort en alzoo dezen inventaris te zijn deugdelijk en opregt aannemende desgevorder wordende deze verklaring nader bij eede te zullen bevestigen.

Daarop heeft dezelve in handen van ons notaris afgelegd den eed dat zij niets heeft verduisterd noch te weten of gezien te hebben dat iets verduisterd is. - Vervolgens zijn alle de voorschrevene goederen met goedvinden van den toezienden voogd gelaten in het bezit van de

Inventarisante Aaltje Keurhorst, die de bewaring op zich genomen en zich verbonden heeft om dezelve weder te zullen opleveren of verantwoorden wanneer en aan wie zulks zal behoren.

Met het bovenstaande bezig geweest zijnde tot des nademiddags zeven uren en alzoo gedurende eene vaccatie is dit proces verbaal gesloten. Waarvan akte.

Gedaan en verleden op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Grades Harmelink verwer en wever en Bernardus Schrijver, wever, beide te Vaassen wonende als getuigen en met alle bij deze akte Comparerende personen aan ons notaris bekend. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de Inventarisante, den Toezienden voogd, den taxateur, de gemelde getuigen en ons notaris.

A: Keurhorst

J Montizaan G. Harmelink

P: E: Boks B Schriever

v Dielen

not.

 

 

 

Geregistreerd

 


Genealog IV - n NA blad 14.

Eerste veiling. Inv. nr. 4510/ 3811.

48e perceel d.d. 20-05-1858.

Een stukje veldgrond op het Heggerveld, groot 46 roeden, 60 ellen door een requirant Gradus van Eek op 60 gulden, hoogt drie gulden. Te zamen 63 gulden.

 

Tweede veiling en toewijzing. Inv. nr. 4510/ 3814.

d.d. 02-06-1858.

Aaltje Keurhorst, weduwe Elias Montizaan, boerenwerk doende, woonende te Vaassen koopt het 48e perceel voor honderd gulden.

 

GA Epe 1997.10.30.

Inv. nr. 4513. fol. 1.

Kantoor Apeldoorn Extract uit het register voor de voorloopige aangiften van openbare verkoopingen van roerende goederen.Deel 18 N 642. Den twee en twintigsten Januarij 1800 een en zestig compareerde de Heer Jacob Koppel, gemeenteontvanger wonende te Apeldoorn, 1861 als gemagtigde van den Notaris Johannes van Dielen, residerende te Vaasen, vermogens eene

29 Januarij ten dezen kantore geregistreerde en gedeponeerde procuratie van den vijfden Mei achttien

N 4191. honderd twee en dertig. Dewelke verklaarde dat gemelde Notaris voornemens is te houden de navolgende openbare verkoopingen van meubilaire en roerende goederen als:

1 Op Vrijdag den, enzovoorts

2 Op Dingsdag den negen en twintigsten dezer maand dezer maand Januarij smorgens tien uur ter rekwisitie en ten huize van Aaltje Keurhorst, weduwe van Elias Montizaan, bouwerij doende aan de Hegge te Vaassen en verder ter rekwisitie van hare kinderen Johannes Montizaan, mede bouwerij doende aldaar en Christiaan Wijnbergen, metselaar, voor zich en als uitoefenende de regten zijner zonder beroep zijnde huisvrouw Maria Montizaan, wonende insgelijks te Vaassen, te zamen en in gemeenschap.

3 OP Donderdag, enzovoorts. Behoorende de te verkoopen goederen aan de rekwiranten respective, voor zich en als gemeld. Waarvan hij akte verzocht en deze geteekend heeft. (geteekend) J. Koppel. Voor Extract conform. De Ontvanger der Registratie (was geteekend) A Verkouteren.

Op Heden Dingsdag den negen en twintigsten Januarij achttien honderd een en zestig smorgens tien uur ter rekwisitie en ten huize van Aaltje Keurhorst, weduwe van Elias Montizaan, bouwerij doende wonende aan de Hegge te Vaassen en ten verzoeke van hare kinderen Johannes Montizaan, mede bouwerij doende en Christiaan Wijnbergen, metselaar, voor zich en administrerende de regten zijner zonder beroep zijnde huisvrouw Maria Montizaan, allen te Vaassen wonende, te zamen en in gemeenschap. Wordt door Johannes van Dielen, Notaris residerende te Vaassen in de provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen en overeenkomstig de aan het hoofd dezer bij uittreksel afgeschrevene declaratie overgegaan tot de openbare verkooping van meubilaire roerende goederen, aan de Rekwiranten toebehoorende, en wel op conditin /

fol. 2.

Artikel n. De verkooping geschiedt om nederlandsch geld doch om guldnes van honderd en tien cents ieder en mindere gedeelten naar evenredigheid, door de koopers kosteloos te betalen de posten beneden twee gulden dadelijk bij den slag en de overigen ten kantore van den ondergeteekenden Notaris, voor of op den elfden November dezes jaars, zullende de koopers, die als dan niet betaalt, bij en boven de koopsom moeten voldoen tien percent voor opgeld, zonder daarvoor uitstel te hebben.

Artikel twee. Dekoopers zullen dadelijk bij den slag voor iedere post, die niet onmiddellijk wordt voldaan, twee gegoede medekoopers moeten stellen ten genoege van den ondergeteekenden Notaris, welke door de medeteekening dezer akte of door de verklaring van niet te kunnen schrijven, voor die kopen verbonden en aansprakelijk zullen zijn, solidair en met afstand van alle exceptin.


Genealog IV - n NA blad 15.

Artikel drie. Zoo de koopers in gebreke blijven met de betaling van den koopprijs op den hiervoor gestelden tijd zullen zij zoowel als hunne medestanders door de executie eener grosse dezer akte of door andere regtsmiddelen naar verkiezing tot betaling kunne worden genoodzaakt, waarvan alle kosten en die van aanmaning voor rekening van de zuimachtigen zijn, wordende de koopers en hunne medestanders geacht, met betrekking tot deze verkooping en hare gevolgen domicilie te hebben gesteld ten huize van Jan Scheidemans in het Posthuis te Vaassen, ten einde en effecte regtens.

Artikel vier. Er zal noch om vorderingen noch om andere redenen aan den uitgeloofden Koopprijs mogen worden gekort, blijvende een uur beraadtijd na de veiling van het laatste voorwerp aan de Rekwiranten gereserveerd, om het uitgeveilde goed geheel of gedeeltelijk in koop af te staan of op en aan te houden zonder tot iets verpligt te wezen, zullende de bieders inmiddels voor de bewaring der door hen aangehoogde voorwerpen verantwoordelijk wezen.

En is men na voorlezing dezer conditin tot de verkooping overgegaan, als volgt:

Een plagzicht eene gulden veertig cent 1,40

Een zeef vijf en dertig cent -,35

Gavels veertig cent -,40

Grepen vijf en negentig cent -,95

Dito en de schuppen vijf en dertig cent -,35

3,45

fol. 3.

Transport 3,45

Een graafschup vijf en tachtig cent -,85

Een bijl vijf en zeventig cent -.75

Een dito met schup vijf en vijftig cent -,55

Krabbers vijftien cent -,15

Harken twintig cent -,20

IJzerwerk zestig cent -,60

Hulpzeelen veertig cent -,40

IJzerwerk vijftig cent -,50

Dito vijf en veertig cent -,45

Dito eene gulden veertig cent 1,40

Vlegels vijftig cent -,50

Een kruiwagen eene gulden zestig cent 1,60

Een dito eene gulden vijf en veertig cent 1,45

Een tafel vijftig cent -,50

Een baktrog drie gulden vijf en twintig cent 3,25

Een vleeschton vier gulden 4, -

Een waschkuip twee gulden 2, -

Tobben eene gulden vijf en zeventig cent 1,75

Tonnen tachtig cent -,80

Een wannemolen bij Gradus Harmelink, verwer en wever, Arend Zweckhorst en

Heimen Kamphuis, bouwlieden, allen te Vaassen voor vier gulden vijf en zeventig cent 4,75

Een Koe bij Harmen van Huffelen, Hendrik van Huffelen en Jan Klein Bossenbroek,

allen bouwlieden in de gemeente Epe, voor zestig gulden 60,-

Een koe bij Berend van Beek, daglooner te Terwolde, Hendrik Jan Pannekoek,

landbouwer onder Apeldoorn en Aart van Beek, daglooner te Nijbroek,

voor vijf en tachtig gulden 85, -

Een koe bij Harmanus Bloemink, stalhouder, Gerrit Nijdeken Andrieszoon,

bouwman, beiden onder Apeldoorn, en Hendrik Terwel, ijzersmid te Vaassen

voor zeven en tachtig gulden 87, -

Een koe bij Klaas van de Worp, Tijmen van de Worp en Gerrit Westerbroek,

allen bouwlieden onder Epe, voor zeven en zestig gulden 67, -

 


Genealog IV - n NA blad 16.

Een ploeg bij Hendricus van Loenen, Hendricus van Triest en Gerrit Apool,

allen bouwlieden onder Epe, voor tien gulden vijftig cent 10,50

Rogge bij Arnoldus Gerritse, Hendrik Terwel, beiden ijzersmid, en ______

Willem Bootsveld, bakker en / 339,40

fol. 4.

Transport 339,40

winkelier, allen te Vaassen voor veertien gulden 14, -

Dito bij dezelfden voor veertien gulden 14, -

Dito bij Egbert Uit den Bogaard, Harmen Bossenbroek en Peter Schrijver,

allen bouwlieden onder Epe, voor veertien gulden 14, -

Dito bij Arend Zweckhorst, Gradus Harmelink en Heimen Kamphuis,

allen gemeld, veertien gulden 14, -

Dito bij Egbert Uit den Bogaard, Harmen Bossenbroek en Peter Schrijver,

allen voornoemd, voor veertien gulden twintig cent 14,20

Dito bij Gerrit Kamphuis, Derk Nijhof en Derk Jan Vosselman,

allen bouwlieden te Vaassen, voor veertien gulden 14, -

Dito bij Gerrit van Lohuizen, kuiper te Vaassen, Gerrit van Schoonhoven en

Albert van Gunst, bouwlieden onder Epe, veertien gulden 14, -

Dito dezelfden veertien gulden 14, -

Dito Martinus van Bussel, klompenmaker onder Apeldoorn

voor veertien gulden twintig cent 14,20

Stroo bij Teunis Broekhuis, daglooner onderEpe, nevens Hendrik van Huffelen en

Harmen van Huffelen, voornoemd, twaalf gulden 12, -

Hooi bij Jannes Kamphuis, Derk Aarssen Corneliszoon, daglooners en

Hendrik Wezenberg, gepensioneerd militair, allen te Vaassen, voor zeventien gulden 17, -

Dito bij Evert Veenbergen, daglooner onder Epe, nevens Gerrit van Schoonhoven en

Albert van Gunst, beiden voornoemd, voor zeventien gulden vijf en zeventig cent 17,75

Dito bij Elbert Mulder, bouwman onder Apeldoorn, Gerrit Mulder, papiermaker en

Gerrit van Laar, bouwman, beiden te Vaassen voor negen gulden 9, -

Dito bij dezelfden voor negen gulden 9, -

Dito bij Berend van Werven Hendrikszoon, daglooner onder Epe,

Johannes Montizaan, bouwman onder Apeldoorn, en Evert van den Burg,

bouwman te Vaassen achttien gulden 18, -

Een koe bij Derk Jan Vosselman, Marten Vosselman en Derk Nijhof,

bouwlieden te Vaassen, voor drie en zestig gulden 63, -

611,55

fol. 5.

Transport 611,55

Een koe bij Harmen Berend Termaten, Peter Klunder, bouwlieden onder

Apeldoorn, en Anthonij Steunenberg, bouwman te Terwolde, voor zestig gulden 60, -

Een koe bij Cornelis Proper en Gerrit Berghuis, dalooners onder Epe, benevens

Lammert Proper, bouwman te Vaassen, voor vijftig gulden en vijftig cent 50,50

Een pink bij Elbert Musch, daglooner, Rik van Apeldoorn en Jochem Veldhuis,

bouwlieden, allen onder Epe, voor veertien gulden 14, -

Een koe bij Jan Leunk, landbouwer, Arend van de Vlekkert, daglooner, beiden te

Nijbroek, en Arend Hendrik Middelburg Hendrikszoon, landbouwer te Vaassen

voor vijf en zeventig gulden 75, -

Een koe bij Aart de Weert, daglooner, Tijmen Bosch en Hendrik Keijzer,

bouwlieden, allen onder Epe, voor drie en vijftig gulden 53, -

Een koe bij Johannes Wassink, landbouwer, Harmanus Bloemink, stalhouder, en

Gerrit Wassink, vischkooper, allen onder Apeldoorn, voor drie en zestig gulden 63, -

Een zak met rogge - bij Gerrit van Lohuizen, Gerrit van Schoonhoven en

Albert van Gunst, allen voornoemd, voor drie gulden vijftig cent 3,50


Genealog IV - n NA blad 17.

Een koperen ketel bij Arnoldus Gerritse, Albert Vosselman en Jan Leunk,

allen bouwlieden te Nijbroek, voor twaalf gulden 12, -

Een bed bij Derk Bekker, arbeider, Jan Vosselman Bosch, bouwman,

beiden onder Epe, en Gradus Harmelink, bouwman, verwer te Vaassen

voor twintig gulden 20, -

Een bed bij Wouter Tellegen, herbergier, Harmen Bomhof, landbouwer,

beiden onder Epe, en Albertus Bomhof, papiermaker onder Apeldoorn,

voor twee en twintig gulden 22, -

Een peluw bij Derk Bekker, Jan Vosselman Bosch en Gradus Harmelink,

allen gemeld, voor drie gulden vijf en zeventig cent 3,75

Een deken bij Lubbert Lubberts, bouwman, Teunis de Weert, daglooner,

beiden te Nijbroek, en Jan Janssen, bouwman te Terwolde, voor _______

988,30

fol. 6.

Transport 988,30

zes gulden vijftig cent 6,50

Een tafel bij Derk Bekker en Jan Vosselman Bosch, beiden voornoemd, nevens

Lambertus Vels, bouwman onder Epe, voor vier gulden vijf en twintig cent 4,25

Een ditobij Johannes Wools, kleermaker, Willem Bouwmeester en

Wicher van Beek, bouwlieden, allen te Vaassen, voor twee gulden 2, -

Vet bij Willem Mulder, bouwman onder Epe, voor vier gulden 4, -

Aardappelen bij Gerrit van Eek, bouwman te Nijbroek, en Arend Jan Keurhorst,

landbouwer te Vaassen, voor zes gulden tien cent 6,10

Dito bij dezelfden, voor zes gulden tien cent 6,10

Dito bij Gradus Pannekoek, daglooner, Hendrik Breden en Gradus Bosch,

bouwlieden, allen te Vaassen, voor zes gulden vijftig cent 6,50

Dito bij Danil van Loenen, daglooner te Vaassen, Jochem Veldhuis, bouwman en

Willem van Putten, daglooner, beiden onder Epe, voor zes gulden vijftig cent 6,50

Dito bij Hendrik Mossink, daglooner en Marten Adelerhof, gepensioneerd militair,

beiden te Vaassen, nevens Wicher van Beek meergenoemd, voor zes gulden veertig cent 6,40

Een wan zestig cent -,60

Een zeef twintig cent -,20

Spurriezaad eene gulden 1, -

Dito zestig cent -, 60

Boonen negentig cent -,90

Dito zeventig cent -,70

Dito vijftig cent -,50

Dito vijf en dertig cent -,35

Rominel dertig cent -,30

Een haspel vijf en vijftig cent -,55

Een spinnewiel eene gulden vijf en twintig cent 1,25

Een vat vijf en vijftig cent -,55

Een melkkan zestig cent -,60

Een melkzeef zestig cent -,60

Een melkvloot zestig cent -,60

Dito vijf en negentig cent -,95

Vaatjes vijf en zeventig cent -,75

1047,65

fol. 7.

Transport 1047,65

Een koe bij Danil Heering Westhof, papiermaker te Vaassen,

voor zeven en vijftig gulden 57, -

 


Genealog IV - n NA blad 18.

Een paard bij den mederekwirant Christiaan Wijnbergen,

voor honderd zevenen zestig gulden 167, -

Een emmer vijf en tachtig cent -,85

Een ketel vijf en negentig cent -.95

Een ijzeren pot eene gulden veertig cent 1,40

Een schup vijftig cent -,50

Aardewerk zestig cent -,60

Stoven vijf en dertig cent -,35

Een tafel eene gulden tien cent 1,10

Een brandton dertig cent -,30

Te zamen twaalf honderd zevenen zeventig gulden zeventig cent 1277,70

Waarvoor de uitgeveilde goederen aan de respective koopers zijn geaccordeerd =========

en waarmede dit porcesverbaal is gesloten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Peter Jonkers, veldwachter te Oene en Cornelis Johannes Bunte, veldwachter te Vaassen, beiden in de gemeente Epe wonende, als getuigen, zijnde met al de bij deze akte verschijnende personen aan mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing en nadat de koopers en medekoopers Arend Zweckhorst, Tijmen van de Worp, Teunis Broekhuis, Jannes Kamphuis, Harmen Berend Termaten, Anthonij Steunenberg, Cornelis Proper, Elbert Musch, Jochem Veldhuis, Arend van de Vlekkert, Gradus Pannekoek, Hendrik Breden, Gradus Bosch, Hendrik Mossink en Marten Adelerhof verklaard hadden niet te kunnen schrijven noch onderteekenen, de laatste als door blindheid daartoe verhinderd zijnde en de anderen als dat niet geleerd hebbende, onderteekend door de Rekwiranten verkoopers, al de overige koopers en medestanders, de gemelde getuigen en ons Notaris. En hadden /

fol. 8.

de koopers Willem Mulder en Danil Heering Westhof benevens de medekooper Arend Jan Keurhorst zich bij de sluiting reeds verwijderd, waarom dezelven deze minute niet mede hebben onderteekend.

B van Beek A: van Beek H J Pannekoek

K v d Worp G Westerbroek H van Huffelen

H van Huffelen J Kleinbossenbroek

H Bloemink H Termaten G Nijdeken

P H van Loenen G Apool H van Triest

D J Vosselman D Nijhof M Vosselman

D Aarssen H Wezenberg W Bootsveld

P Klunder A Gerritsen E Mulder

G Mulder G van Laar

E Veenbergen A van Gunst

G van Schoonhoven G. Hermelink L Proper

H Kamphuis R van Apeldoorn G Berghuis

E uijt den Bogard H Bossenbroek A; H: Middelburg

P Schrijver J Leunk

A Gerritse A: Vosselman G Kamphuis

A P Weert H Keijzer T Bosch

Bernt van Werven J Montizaan

E van den Burg D Bekker J V Bosch

J Wassink G Wassink

W Tellegen A Bomhof H Bomhof

L Lubberts J Jansen

F de Weerd G Vels W van Beek

J Wools W Bermester D van Loenen

G van Elk M van Bussel W van Putten


Genealog IV - n NA blad 19.

G van Lohuizen C Wijnbergen

A Keurhorst J Montizaan

P Jonkers

C J Bunt

v Dielen

not.

 

Geregistreerd te Apeldoorn den twaalfden februarij 1800 een en zestig. Deel 54 folio 3 recto vak 7. Vier bladen geen renvooi. Ontvangen voor regt 27,40, met de 38 opcenten ad

10,41 tezamen zeven en dertig gulden een en tachtig en een nhalve cent.

De Ontvanger

37,81 A Verkouteren

 

 

Verkooping van rogge. Inv. nr. 4513/ 4250.

d.d. 18-07-1861.

Er worden verscheidene perceelen rogge onder Vaassen verkocht en zulks te verzoeke van Aaltje Keurhorst, weduwe Elias Montizaan en hare kinderen, Johannes Montizaan bouwerij doende en Christaan Wijnbergen, bouwman en metselaar, allen te Vaassen te zamen en in gemeenschap. Johannes Montizaan en Aaltje Keurhorst, beiden boerenwerk doende.

Inzetters o.a. Johannes Montizaan, bouwman onder Apeldoorn 14,-

Jannes Montizaan 34,-

 

Verkooping. Inv. nr. 4513/ 4361.

d.d 10-04-1862.

Verkooping ten huize van Christiaan Wijnbergen aan de Hegge te Vaassen o.a namens Aaltje Keurhorst, weduwe Elias Montizaan, zonder beroep, wonende aan de Hegge te Vaassen van meubilaire en roerende goederen.

Een deur en kozijn 6,-

Esterikken 2,-

Idem 2,10

Idem 2,-

Totaal 12,10

 

 


Genealog IV - n NA blad 20.

GA Epe 1997.10.30.

Inv. nr. 4517. fol. 1.

Op heden den vijftienden December achttien honderd negen en zestig

1869 Compareerde voor ons Johannes van Dielen, Notaris residerende te Vaassen in de provincie

15 december Gelderland, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen Aaltje Keurhorst, weduwe van

N 5178. wijlen Elias Montizaan, landbouwster, wonende te Vaassen.

Dewelke ten overstaan van mij Notaris in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen in geschrift heb doen brengen, zoo als die zakelijk door de Testatrice aan mij Notaris is opgegeven en hierna volgt:

Ik geef en legateer aan mijnen zoon Johannes Montizaan, landbouwer, wonende te Vaassen de mij eigendommelijk toebehoorende onverdeelde helft van de navolgende onroerende goederen als: Een huis en erf met tuin, bouwland en bosch, te zamen het geheel groot vijf en zestig roeden, zestig ellen, op het kadaster der gemeente Vaassen vermeld in Sectie H nummers: 455/ vier honderd vijf en vijftig/ 456/ vier honderd zes en vijftig/ 468/ vier honderd acht en zestig/ 494/ vier honderd vier en negentig/ en 564/ vijf honderd vier en zestig/ en dan nog van eene roede, acht ellen van het kadastrale nummer 565/ vijf honderd vijf en zestig/ van Sectie H der gemeente Vaassen, bosch voor het geheel groot twee roeden, zestien ellen, alles tegen eene waarde van vijf honderd gulden.

Verder geef en legateer ik aan mijne dochter Maria Montizaan, huisvrouw van Christiaan Wijnbergen, landbouwster, wonende te Vaassen, de onafgedeelde helft van navermelde onroerende goederen, in deze gemeente Vaassen gelegen, als: Een huis en erf met bouwland, weiland, hakhout en heide te zamen voor het geheel groot zeven bunder, vijf en veertig roeden, vijf en /

fol. 2.

zeventig ellen, op het kadaster van voormelde gemeente vermeld in Sectie H nummers: 5 / vijf/ 6 /zes/ 13/dertien/ 214/ twee honderd veertien/ 219/ twee honderd negentien/ 458/ vier honderd acht en vijftig/ 459/ vier honderd negen en vijftig/ 465/ vier honderd vijf en zestig/ 554/ vijf honderd vier en vijftig/ 557/ vijf honderd zeven en vijftig/ 660/ zes honderd zestig/ en 709/ zevenhonderd negen/ de helft van het kadastrale nummer 710/ zeven honderd tien/ tuingrond voor het geheel groot een en twintig roeden, drie en tachtig ellen, alles tegen eene waarde van drei duizend gulden.

Ik wil en begeer, dat de voormelde sommen door mijne kinderen en legatarissen bij mijn overlijden in de massa mijner nalatenschap zullen worden ingebragt of verrekend met hetgeen blijken zal aan hen toe te komen wanneer echter een mijner kinderen of hunne nakomelingen zich tegen deze mijne taxatie en beschikking mogt verzetten of die niet in alle opzichte goedkeuren onterf ik die voor het beschikbare gedeelte mijner nalatenschap en geve dat disponibele gedeelte aan diegeene mijner kinderen of descendenten die dit testament in allen opzichte zullen goedkeuren.

Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor de tegenwoordige zoude mogen hebben gemaakt ten bepale mij bij deze als mijn laatste wil bevattende.

De opgaaf van deze uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde heeft de Testatrice alvorens de voorlezing daarvan is geschied haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna is in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil door mij Notaris aan de Testatrice voorgelezen en na die voorlezing is door mij in dezelfde tegenwoordigheid de Testatrice afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat waarop door haar toestemmend is geantwoord.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris te Vaassen in tegenwoordigheid van den heer Paul Heering Hendrikzoon, wethouder en den heer Jan Mulder,Lid van den gemeente raad, beide te Vaasen wonende, als getuigen zijnde met de comparante aan mij Notaris bekend.

En is deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparante testatrice, de gemelde getuigen en ons Notaris.


Genealog IV - n NA blad 21.

A: Keurhorst P Heering Hz v Dielen J Mulder not.

 

 


Genealog IV - n NA blad 22.

GA Epe 1997.11.06.

Inv. nr. 4518. fol. 1.

Op heden den achtsten Augustus achttien honderd een en zeventig

1871 compareerden voor ons Johannes van Dielen, Notaris residerende te Vaassen in de provincie

8 augustus Gelderland, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen

N 5371. Aaltje Keurhorst, landbouwster, wonende onder Vaassen, weduwe van Elias Montizaan aldaar gewoond hebbende en overleden.

Christiaan Wijnbergen, bouwman te Vaassen, als hoofd der huwelijksgemeenschap met zijne echtgenoote Maria Montizaan.

Willemina Langen, landbouwster wonende te Vaassen, weduwe van Johannes Montizaan, aldaar overleden.

Welke comparanten aan mij Notaris verklaarden te willen overgaan tot ontscheiding der gemeenschap van goederen in huwelijk bestaan hebbende tusschen Elias Montizaan en de eerste comparante, alsmede der nalatenschap van gemelden Elias Montizaan, benevens van de gemeenschap van wijlen Johannes Montizaan en de derde comparante en van de nalatenschap van gemelden Johannes Montizaan.

Alvorens hiertoe over te gaan geven de comparanten te kennen:

Dat wijlen Elias Montizaan en de eerste comparante, een zoon meergemelde Johannes Montizaan, in leven echtgenoot van de derde comparante en eene dochter Maria, vrouw van den tweeden comparant hebben gehad.

Dat Elias Montizaan bij testament den zestienden Junij achttien honderd een en twintig voor den te Epe residerende Notaris Gustaaf Willem van der Feltz en getuigen verleden en door den dood bekrachtigd, voorhet geval hij kinderen naliet, legateert aan zijne echtgenoote het vruchtgebruik van de helft zijner nalatenschap.

Dat Johannes Montizaan den een en twintigsten Junij achttien honderd vijf en zestig voor den te Vaassen residerende Notaris Johannes van Dielen passeerde eene uiterste wilsbeschikking waarbij hij aan zijne echtgenoote Willemina Langen heeft besproken het vruchtgebruik van het beschikbare gedeelte zijner nalatenschap. /

fol. 2.

Dat wijders ter voldoening aan hare wettelijke verpligting door de eerste comparante eene boedelbeschrijving is opgemaakt verleden voor genoemden Notaris Johannes van Dielen den negen en twintigsten Mei achttien honderd vier en vijftig behoorlijk geregistreerd, welke inventaris ten grondsalg zal strekken voor de te maken verdeeling, zijnde de goederen sedert dien tijd in gemeenschap gebleven.

Wijders zijn partijen overeengekomen de waarde der vruchtgebruiken in kapitaal uit te keeren en de in den boedel zich bevindende onroerende goederen onderling in der minne te schatten.

En alsnu overgaande tot de verdeeling volgt hieronder de staat van den gemeenen boedel van Elias Montizaan en de eerste comparante zooals de gemelde inventaris die aanwijst.

Actief der Gemeenschap

Onroerende Goederen

================

Nummer een. Een huis en erf met tuin, bouw en weiland, hakhout en grond met opgaande boomen te zamen voor het geheel groot zeven hectaren, twee en twintig aren, twee centiaren, gelegen onder de gemeente Vaassen en aldaar kadastraal bekend in Sectie H onder de nummers 5, vijf, 6 zes, 13 dertien, 214 twee honderd veertien, 219 twee honderd negentien, 458 vier honderd acht en vijftig, 459 vier honderd negen en vijftig, 465 vier honderd vijf en zestig, 554 vijf honderd vier en vijftig, 557 vijf honderd zeven en vijftig, 709 zeven honderd negen en 710 zeven honderd tien van welke laatste nummers een stukje grond aan de Westzijde van hetzelve ter breedte van drie el bij het volgende perceel wordt gevoegd.

Geschat op zes duizend gulden 6000, -

Nummer twee. Een huis met erf en tuin, bouwland en bosch te zamen voor het

geheel groot vijf en zestig aren, zestig centiaren, gelegen onder de gemeente

 


Genealog IV - n NA blad 23.

Vaassen en aldaar kadastraal bekend in Sectie H onder de nummers 455 vier

honderd vijf en vijftig, 456 vier honderd zes en vijftig, 468 vier honderd acht

en zestig, 494 vier honderd vier en negentig en 564 vijf honderd vier en zestig

met uitzondering van twee ellen van even gemeld numero 564 aan de Oostzijde

van hetzelve dat bij het eerste perceel zal behooren.

Geschat op een duizend gulden 1000, -

De comparanten verklaren dat de eigendom van voorschreve onroerende

goederen wijlen Elias Montizaan is aangekomen bij de navolgende ten overstaan

van mij Notaris verleden acten en wel: ________

Transporteren 7000, -

fol. 3.

per Transport 7000, -

eene acte van verkoop en koop van den twintigsten April achttien honderd

dertig, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den drie en

twintigsten Junij van datzelfde jaar in deel of volume 82a nommer 60.

Een proces-verbaal van de definitieve toewijzing van den dertienden September

achttien honderd twee en dertig, overgeschreven ten kantore van hypotheken

te Arnhem den twaalfden Maart achttien honderd drie en dertig deel 90 b

nommer 65.

Een proces-verbaal van de definitieve toewijzing van den twee en twintigsten

Julij achttien honderd vijf en dertig, overgeschreven ten kantore van hypotheken

te Arnhem den vierden December van datzelfde jaar in deel 103a nommer 37.

Eene acte van verkoop en koop van den acht en twintigsten Mei achttien

honderd vijf en veertig, overgeschreven ten kantore van hypotheken

te Arnhem den vierden October van datzelfde jaar in deel 105 nommer 82.

Een proces-verbaal van definitieve toewijzing van den zestienden Augustus

achttien honderd negen en veertig, overgeschreven ten kantore van hypotheken

te Arnhem den tienden April achttien honderd vijftig in deel 177 nommer 13.

Een acte van verkoop en koop van den zes en twintigsten November achttien

honderd vijftig, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den

drie en twintigsten Augustus achttien honderd een en vijftig in deel 196

nommer 85 en bij Een proces-verbaal van definitieve toewijzing van den

elfden December achttien honderd vijftig, overgeschreven ten kantore van

hypotheken te Arnhem den dertienden Junij achttien honderd een en vijftig

in deel 97 nommer 13.

Roerende Goederen

A. De inboedel, tot de onderwerpelijk gemeenschap behoorende bij gemelden

inventaris geschat _________

Transporteren 7000, -

fol. 4.

per Transport 7000, -

op zeventien honderd twee en dertig gulden vijftig cents 1732,50

B. Eene Som van twee duizend een honderd drie en veertig gulden afkomstig

uit verschillende vorderingen in den inventaris vermeld 2143, -

C. Contante gelden in den boedel een honderd vier en vijftig gulden 154, -

Makende een totaal van het actief ad Elf duizend negen en twitig gulden _________

vijftig cents 11029,50

Passief der gemeenschap

Blijkens meergemelden inventaris is de gemeenschap bezwaard met verschillende

Schulden tot een gezamenlijk bedrag van Elf honderd negen en veertig gulden

vijf en zestig cents 1149,65

Blijvend dus het zuiver bedrag Negen duizend acht honderd negen en zeventig _________

gulden vijf en tachtig cents 9879,85


Genealog IV - n NA blad 24.

Vervolgens verklaren de comparanten dat de gemeenschap tusschen wijlen Johannes Montizaan en Willemina Langen bestaat uit de volgende goederen als :

Onroerende Goederen

1. Eene weide met twee stukjes grond met hakhout op de Kiefkamp in de gemeente Epe gelegen, groot negen en tachtig aren, zestig centiaren, op den kadastralen legger der gemeente Epe en Oene bekend in Sectie N onder de Nommer 178, 179 en 180, honderd acht en zeventig tot en met honderd tachtig, geschat op drie honderd gulden 300, -

2. Eene weide of hooiland, genaamd de helmtjes of de drie Vierel gelegen

gedeeltelijk onder Vaassen in het Vaassensche broek ter grootte van een hectare,

vijf en zeventig aren, zeventig centiaren, en op het kadaster dier gemeente bekend

in Sectie B onder de nommers 398, drie honderd acht en negentig, 399, drie

honderd negen en negentig en 816, acht honderd zestien, en gedeeltelijk ter

grootte van twee en negentig aren onder Apeldoorn gelegen en op het kadaster

dier gemeente bekend in Sectie C onder de Nommers 1384, dertien honderd

vier en tachtig en 2104, twee duizend een honderd vier.

Geschat op vijftien honderd gulden 1500, -

Transporteren 1800, -

fol. 5.

per Transport 1800, -

3. Een stuk veldgrond aan den grindweg achter de kamp van de Bruin in de

gemeente Apeldoorn gelegen, groot een hectare, tachtig centiaren op het

kadaster dier gemeente voorkomende onder nommer 2444, twee duizend vier

honderd vier en veertig van Sectie D geschat op veertig gulden 40, -

4. Twee zitplaatsen in de kerk der Hervormde gemeente te Vaassen, die kerk op

het kadaster der gemeente Vaassen vermeld staande onder nommer 629, zes

honderd negen en twintig van sectie C, geschat op veertig gulden 40, -

 

Dezelve goederen zijn naar der comparanten verklaring den boedel van de

comparante Willemina Langen en wijlen Johannes Montizaan in eigendom

aangekomen bij Acte van boedelscheiding den twintigsten Augustus achttien

honderd zes en zestig voor onze Notaris verleden en overgeschreven ten

kantore van hypotheken te Arnhem den vijftienden Januarij achttien honderd

zeven en zestig in deel 482 nummer 45.

Roerende goederen

De inboedel tot deze gemeenschap behoorende is te gelde gemaakt en daaruit

zijn de schulden gedelgd terwijl thans nog een zuiver overschot aanwezig is van

zes honderd gulden 600,-

Behalve deze goederen omvat de gemeenschap nog het aandeel van Johannes

Montizaan in de vaderlijke nalatenschap alhier pro memorie uitgetrokken memorie

Tezamen behalve de memoriepost Twee duizend vier honderd tachtig gulden 2480, -

=========

Als nu overgaande tot de verdeeling van den boedel van Elias Montizaan en zijne echtgenoote en van diens nalatenschap zoo komt hiervan toe aan de comparante Aaltje Keurhorst de helft als aandeel in de gemeenschap of vier duizend negen honderd negen en dertig gulden twee en negentig en een halve cent 4939,925

En het vruchtgebruik van de helft van de wederhelft van Elias Montizaan

krachtens bovengemeld testament makende een kapitaal van vijf honderd

twee en negentig gulden negen en zeventig cent 592,79

Makende tezamen haar aandeel in den boedel ten bedrage van vijf duizend _________

vijf honderd twee en dertig gulden een en zeventig en een halve cent 5532,715

fol. 6.

Aan den tweeden comparant komt toe een vierde in de nalatenschap van Elias

Montizaan in vollen eigendom alzoo twaalf honderd vier en dertig gulden


Genealog IV - n NA blad 25.

acht en negentig en een achste cent 1234,981/8

En de helft in de met het gekapitaliseeerde vruchtgebruik

verminderde halve nalatenschap voormeld ten bedrage van

Negen honderd acht en dertig gulden acht en vijftig en een

achtste cent 938,581/8

Tezamen alzoo eene som van een en twintig honderd drie en ___________

zeventig gulden zes en vijftig en een vierde cent 2173,56

De nalatenschap van Johannes Montizaan is tot een gelijk bedrag geregtigd

zijnde twee duizend een honderd drie en zeventig gulden zes en vijftig en

een vierde cent 2173,56

Makende te zamen weder het bedrag van den gemeenen boedel of negen _________

duizend acht honderd negen en zeventig gulden vijf en tachtig cent 9879,85

=========

Blijkens bovenstaande verdeeling moet bij den boedel van Johannes Montizaan en Willemina Langen gevoegd worden eene som van twee duizend een honderd drie en zeventig gulden zes en vijftig en een vierde cent 2173,56

Onroerende goederen en contanten dier boedel boven breder omschreven

vier en twintig honderd tachtig gulden 2480, -

Zoodat het zuivere bedrag dier boedel is vier duizend zes honderd drie en __________

vijftig gulden zes en vijftig en een vierde cent 4653,56

=========

Overgaande tot de verdeeling dezer gemeenschap en van de nalatenschap van Johannes Montizaan zoo komt hiervan toe aan de derde comparant de helft als haar aandeel in de gemeenschap of een bedrag van twee duizend drie honderd zes en twintig gulden acht en zeventig en een achste cent 2326,781/8

En het vruchtgebruik van het beschikbaar gedeelte der

nalatenschap van Johannes Montizaan of drie vierde in kapitaal

groot zeven honderd zeven en zestig gulden vier en tachtig cent 767,84

Makende het bedrag van haar aandeel ad drie duizend vier en __________

negentig gulden twee en zestig en een achtste cent 3094,621/8

De eerste comparante in deze nalatenschap geregtigd als wettelijk erfgenaam

voor een vierde _________

Transporteren 3094,621/8

fol. 7.

per Transport 3094,621/8

part of vijf honderd een en tachtig gulden negen en zestig en

vijf achtste cent 581,695/8

en voor een derde in het met kapitaal van het vruchtgebruik

verminderde drie vierde dier nalatenschap of eene som van

drie honderd vijf en twintig gulden acht en zeventig en

drie zestiende cent 325,783/16

Tezamen ten bedrage van Negen honderd zeven gulden zeven __________

en veertig en dertien zestiende cent 907,4713/16

Aan den tweeden comparant Christiaan Wijnbergen kmt toe twee derde gedeelte

en drie vierde der nalatenschap van Johannes Montizaan na aftrek van het

kapitaal waarop het vruchtgebruik geschat is of eene som van zes honderd een

en vijftig gulden zes en vijftig en zes zestiende cents 651,566/16

Makende zamen weder het bedrag van den Gemeenschappelijken boedel van __________

Johannes Montizaan en Willemina Langen ten bedrage van vier duizend zes

honderd drie en vijftig gulden zevn en vijftig en een vierde cent 4653,56

==========

Alsnu overgaande tot de toedeeling, zoo is aan de eerste comparant toebedeeld geworden.

Het onroerend goed hierboven sub memorie vermeld ter waarde van


Genealog IV - n NA blad 26.

zes duizend gulden 6000, -

Van de Contanten eene som van vier honderd veertig gulden twintig

vijf zestiende cent 440,205/16

Makende tezamen hare aandeelen in beide boedels ten bedrage van zes duizend ____________

vier honderd veertig gulden twintig vijf zestiende cent 6440,205/16

==========

Aan den tweeden comparant is toto voldoening zijner aandeelen toebedeeld den inboedel vermeld sub A vermeld tot zeventien honderd twee en dertig gulden vijftig cent 1732,50

En aan Contanten eene som van een duizend twee en negentig gulden twee

en vijftig negen zestiende cent 1092,529/16

Makende het bedrag van het hem toekomende in de boven genoemde ___________

nalatenschappen van twee duizend acht honderd vijf en twintig gulden twee en

een halve cent 2825,02

==========

Aan de derde comparante wordt toebedeeld het onroerend goed

vermeld onder B voor duizend gulden 1000, -

Het onroerend goed onder a vermeld ter waarde van drie honderd gulden 300,-

___________

Transporteren 1300, -

fol. 8.

per Transport 1300, -

Het onroerend goed onder b vermeld ter waarde van vijftien honderd gulden 1500,-

Het onroerend goed onder c vermeld voor veertig gulden 40,-

De zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Vaassen onder d vermeld

voor veertig gulden 40,-

Aan Contanten eene som van twee honderd veertien gulden twee en zestig

en een achtste cent 214,621/8

Makende tezamen haar aandeel ten bedrage van drie duizend vier en negentig __________

gulden twee en zestig en een achtste cent 3094,621/8

=========

En verklaren comparanten de gemeenschappen bestaan hebbende tusschen Elias Montizaan en Aaltje Keurhorst en tusschen Johannes Montizaan en Willemina Langen alsmede de nalatenschappen van Elias en Johannes Montizaan op de bovengemelde wijze tot onderling genoegen te hebben verdeeld en ontscheiden en elkander over en weder te dier zake volkomen en zonder eenig voorbehoud hoe ook genaamd te kwijten onder gehoudenheid van de eerst en derde comparante om vanaf den dag van heden alle lasten en belastingen der haar toebedeelde onroerende goederen tot hare rekening te nemen evenals elke risico of schade welke die goederen mogten overkomen. Wijders verklaren comparanten elkander over en weder den eigendom der toebedeelde goederen te vrijwaren als naar regten.

Tenslotte verklaren comparanten den bewaarder der hypotheken te Arnhem te magtigen de overschrijvinge dezer acte te doen plaats grijpen naar een authentiek uittreksel.

Ter executie dezer acte verklaren partijen woonplaats te kiezen ten kantoer van den tijdelijken Notaris te Vaassen.

Waarvan acte. Gedaan en verleden te Vaassen ten huize van de eerste Comparante in tegenwoordigheid van Martinus Landenberg, kandidaat notaris en Gerrit Uitdenbogaart, bakker en winkelier, beide wonende te Vaassen, als getuigen en met de comparanten mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuiegn en mij Notaris onderteekend.

A: Keurhorst C. Wijnbergen M Montizaan

W Langen M. Landenberg G uit den Bogaard

v Dielen not.

Extracten uitgereikt.

overgeschreven te Arnhem, den 4 Januarij 1872 deel 557, no. 29.


Genealog IV - n NA blad 27.

Geregistreerd te Apeldoorn den Twee en twintigsten Augustus 1800 een en zeventig, deel 68, folio 73 recto, vak 7, vier bladen vijf renvooijen. Ontvangen voor regt 2 x 2,40 is 4,80, met de 38 opcenten ad 1,82 uitmakende Zes gulden twee en zestig en een halve cent.

6,62 De Ontvanger

A Verkouteren

 

Genealog IV - n NA blad 28.

GA Epe 1997.11.06.

Inv. nr. 4522. fol. 1.

Heden den een en twintigsten Julij achttien honderd vijf en zeventig

1875 Compareerde voor ons Johannes van Dielen, notaris, residerende te Vaassen, provincie

21 Julij Gelderland, in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: Aaltje Keurhorst, weduwe van Elias Montizaan, zonder beroep, wonende te Vaassen.

N 5927. Welke genegen om bij uitersten wil te beschikken bij eene tot dat einde aan ons notaris afzonderlijk gedane, zakelijke opgave heeft verklaard:

Vooreerst. Ik herroep alle testamenten en andere beschikkingen vanuitersten wil, door mij voor dato dezer gemaakt en verleden.

Ten anderen. Ik geef en legateer aan mijn behuwdzoon Christiaan Wijnbergen, bouwman te Vaassen, eene bouwplaats te Vaassen, bestaande in huis en verder getimmer met erf, tuin, bouw en weiland, grond met hakhout en opgaande boomen, te zamen groot ongeveer zeven hectaren, twintig aren, onder den last om daarvoor binnen zes maanden na mijn overlijden in mijne nalatenschap in te brengen eene som van zes duizend twee honderd vijftig gulden in gereed geld.

En eindelijk. Ik benoem tot erfgenamen mijner gansche nalatenschap degenen, welke de wet daartoe roepen zal.

Dit opstel door ons notaris gereed gemaakt zijnde en den wil der erflaatster aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven zooals die zakelijk door haar aan ons notaris is opgegeven, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna hebben wij notaris mede in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil aan de erflaatster voorgelezen en hebben wij notaris na die voorlezing, in dezelfde tegenwoordigheid, aan haar erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan acte. /

fol. 2.

Gedaan en verleden ten woonhuize van de comparante te Vaassen, in tegenwoordigheid van den Heer Pieter Crezee, candidaatnotaris, en Danil Heering Westhof, papierfabrikant, beiden te Vaassen wonende, als getuigen, met de comparante aan ons notareis bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparante, de getuigen en ons notaris.

A: Keurhorst

D H Westhoff

afschrift af P Crezee

v Dielen

Not.


Genealog IV - n NA blad 29.

GA Epe 1997.11.13.

Inv. nr. 4523. fol. 1.

Op den negenden Augustus achttien honderd zeven en zeventig, des middags twaalf uur, ten huize van Herberts, in de Kroon te Vaassen, compareerde voor ons Johannes van

1877 Dielen, notaris, residerende te Vaassen, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

9 augustus Christiaan Wijnbergen, bouwman, te Vaassen, als gemagtigde bij monde van Aaltje Keurhorst,

en 23 dito weduwe van Elias Montizaan, zonder beroep, aldaar.

Ns 6248. Welke verklaarde op heden ter dezer plaatse, ten onzen overstaan te willen overgaan tot de

en 6252. eerste veiling of inzetting van eene bouwplaats, aan de Hegge te Vaassen gelegen, waarvan de tweede veiling en toewijzing zal plaats hebben op den drie en twintigsten dezer maand, terzelfder ure en plaatse.

Op de volgende voorwaarden:

Artikel een. De goederen worden verkocht voetstoots in den staat waarin dezelven zich bevinden, met alle regten, lusten en lasten daartoe behoorende, en zijn van af den dag der toewijzing voor rekening en risico van de koopers, die geacht worden dezelven wel te kennen, speciaal wat de grootte, aard, kadastrale indeeling en ligging betreft, zullende de verkoopster deswege noch om eenige andere reden tot vrijwaring gehouden zijn.

Artikel twee. De betaling der kooppenningen moet geschieden in grof, gangbaar, nederlandsch geld, zonder eenige korting, aan handen van de verkoopster, ten kantore van ons notaris, op den tweeden Januarij achttien honderd acht en zeventig, op straffe dat de kooper tien percent van zijn verschuldigde voor opgeld zal moeten voldoen, zonder daarvoor uitstel te kunnen vorderen.

Artikel drie. De bieders, mijners en koopers moeten tot zekerheid voor de kooppenningen en te bedingen kosten, zoomede voor de getrouwe nakoming van alle conditin voldoende borgen stellen ten genoegen van ons notaris, welke borgen verbonden zullen zijn solidair en onder afstand van alle exceptin.

Artikel vier. Binnen acht dagen na de koopgunning moeten de koopers betalen de kosten van registratie, transcribtie en alle verdere kosten, tot deze verkooping betrekking hebbende, wordende die verdere kosten voor de berekening van het regt van registratie geraamd op drie percent van /

fol. 2.

den koopprijs, bovendien moeten de koopers betalen tien percent van elke op hun perceel gedane hooging, den vasten onraad hierna op te geven, en een afschrift of uittreksel der acten van veiling en toewijzing.

Artikel vijf. Die in commissie koopt, zal gehouden zijn dat dadelijk bij de toewijzing op te geven en onmiddellijk of binnen vier en twintig uren daarna zijn lastgever te noemen, dezen den koop te doen accepteren en daarvoor de geeischte borgtocht te doen stellen, bij gebreke waarvan hij zal worden geacht voor zich zelven te hebben gekocht.

Artikel zes. De bieders en mijners, aan de gedane vordering tot borgstelling niet voldoende, zullen niet als koopers worden aangenomen en indien de koopers met het stellen van borgen of met de betaling van kooppenningen of kosten in gebreke mogten blijven, zal het de verkoopster vrijstaan de goederen weder te verkoopen op dezelfde voorwaarden als de tegenwoordige doch met zoodanige betaaltijd als zij zal goedvinden, wanneer het verkochte dan minder mogt gelden, zal de gebrekige dat mindere dadelijk aan de verkoopster moeten voldoen, zonder ingeval van meerdere opbrengst op dat meerdere regt of aanspraak te hebben, en zal hij in beide gevallen tot vergoeding van kosten en schaden gehouden zijn.

Artikel zeven. De koopers kunnen de goederen in gebruik nemen den elfden November dezes jaars, voor zoo ver hierna geen anderen tijd daarvoor bepaald is, doch moeten toestaan dat de te reserveren boomen en houtgewassen worden gehakt en vervoerd het weekhout voor den zestienden Maart en het eikenhout voor den zestienden Mei van het volgende jaar en alle lasten en belastingen der goederen zullen voor hunne rekening loopen sedert den eersten Januarij achttien honderd acht en zeventig.


Genealog IV - n NA blad 30.

Artikel acht. De verkoopster behoudt zich het regt voor om de goederen in koop af te staan of op- en aan te houden, zonder in het laatste geval tot iets verpligt te zijn, en zal zich daaromtrent eerst twee uren na de laatste veiling behoeven te verklaren, gedurende welken tijd de bieders en mijners zullen moeten vaststaan, zoo ook daarna, totdat zij finaal zullen zijn ontslagen.

Artikel negen. De verkoopster is bevoegd de goederen na veiling in perceelen in kolommen en massa te veilen, en alle vergissingen of verschillen, welke bij en ter zake van deze verkooping mogten ontstaan, zullen door ons notaris worden beslist, terwijl koopers en borgen worden geacht van de /

fol. 3.

ten uitvoerlegging dezer en van hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ter plaatse waar deze verkooping wordt gehouden.

Artikel tien. De verkooping zal verder geschieden volgens plaatselijk gebruik bij schrijven en mijnen, de hoogste schrijvers of inzetters zullen eerst en daarna zal ieder mogen hoogen, bij de tweede veiling zullen de goederen op eene som boven de gebodene worden opgehangen, welke zal worden afgeteld totdat gemijnd wordt of totdat de goederen op slag loopen, en de hoogste bieders zullen ingeval van gunning koopers zijn.

Na voorlezing van de verkoopingsvoorwaarden is tot de eerste veiling overgegaan als volgt:

Eerste perceel. Een huis, schuur, bergen en verder getimmer met erf en hof, zamen groot twee en dertig aren, zestien centiaren en op het kadaster der gemeente Vaassen vermeld in Sectie H, nummers 774, 775, 782 en 826. Belast met een uitgang van veertig cent jaarlijks op den eersten November aan den Heer Jan Mulder te Vaassen, als eigenaar van een gedeelte van den grond, waarop de berg is geplaatst en met een tiendhoen, voor de berekening van het regt van registratie geschat op eene waarde van twintig cent per jaar.

Te aanvaarden den twee en twintigsten Februarij achttien honderd acht en zeventig met uitzondering van het bovengedeelte van de berg, waarvan de verkoopster zich het gebruik voorbehoudt tot den eersten Mei daaraanvolgende.

De gemerkte boomen, zijnde vier populieren en elf eiken worden gereserveerd en alzoo niet mede verkocht.

De vaste onraad is tien gulden, waarvan drie gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Danil Heering Westhof, papierfabrikant, te Vaassen, op zestien honderd gulden.

Op welk bod is gehoogd door denzelven tachtig gulden en door den Heer Jan Mulder, grondeigenaar en lid van den gemeenteraad, te Vaassen, nog honderd twintig gulden.

Te zamen achttien honderd gulden.

Tweede perceel. Het westelijke gedeelte van een kamp bouwland achter het huis, groot vijftig aren, tachtig centiaren en op het kadaster der gemeente Vaassen vermeld in Sectie H, nummer 557.

De vaste onraad is drie gulden, waarvan een gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Danil Heering Westhof voor- /

fol. 4.

noemd, op twee honderd zestig gulden.

Op welk bod is gehoogd door denzelven dertig gulden en door Gerrit Huisman, koopman, te Vaassen, nog twintig gulden.

Te zamen drie honderd tien gulden.

Derde perceel. Het zuidelijk gedeelte van gemelde bouwkamp, groot ongeveer acht en vijftig aren, vijftig centiaren en op het kadaster der gemeente Vaasen vermeld in Sectie H, nummers 465 en 554 gedeeltelijk. Het akker en weekhout langs de oostzijde wordt gereserveerd.

De vaste onraad is drie gulden, waarvan een gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Gerrit Huisman, voornoemd, op twee honderd negentig gulden.

Op welk bod door hem is gehoogd dertig gulden en nog twintig gulden.

Te zamen bedragende drie honderd en veertig gulden.

 

 


Genealog IV - n NA blad 31.

Vierde perceel. Het noordoostelijke gedeelte van gemelde bouwkamp, groot ongeveer zes en zestig aren, negentig centiaren en op het kadaster der gemeente Vaasen vermeld in Sectie H, nummers 465 en554 gedeeltelijk.

Het akker en weekhout langs de oostzijde wordt gereserveerd.

De vaste onraad is drie gulden, waarvan een gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Jan Mulder voornoemd, op drie honderd gulden.

Op welk bod is gehoogd door denzelven zestig gulden en door Johannes Huis in t Veld, klompenmaker, te Vaassen, veertig gulden, te zamen vier honderd gulden.

Vijfde perceel. Eene weide aldaar, groot twee hectaren, twaalf aren, tachtig centiaren en op het kadaster der gemeente Vaasen vermeld in Sectie H, nummers 5 en 6.

De gemerkte boomen, zijnde dertien peppelen, een beuk, een els en vijf en twintig eiken, zoomede het opgaande hout achter de eikenboomen aan de zuidzijde worden gereserveerd.

De vaste onraad is vijf gulden, waarvan twee gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Harmen Overbosch, bouwman, te Vaassen, op vijftien honderd vijftig gulden.

Op welk bod is gehoogd door denzelven zestig gulden en door Willem Smit Dewiszoon, bouwman, te Vaassen, nog negentig gulden. /

fol. 5.

Te zamen zeventien honderd gulden.

Zesde perceel. Hooiland kort bij het huis van Gerrit van Eek, groot een hectare, veertien aren en op het kadaster der gemeente Vaasen vermeld in Sectie H, nummer 13.

Een gemerkte eikenboom en het weekhout langs de noordzijde wordt gereserveerd.

De vaste onraad is vijf gulden, waarvan twee gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Willem Smit voornoemd, op duizend gulden.

Op welk bod is gehoogd door denzelven vijf en zeventig gulden en door Hendrik Veldhuis,

bouwman, te Vaassen, vijf en twintig gulden.

Te zamen elf honderd gulden.

Zevende perceel. Ongeveer het noordelijke een derde gedeelte van en kamp bouwland in de Heggerenk, geheel groot een hectare, achttien aren, tien centiaren en op het kadaster der gemeente Vaasen vermeld in Sectie H, nummer 214.

Te aanvaarden nadat de huurder Christiaan Wijnbergen de rogge, waarmede hij dat land in den aanstaanden herfst of winter mag toezaaijen, zal hebben ingeoogst en van welk gewas de kooper niets genieten zal.

De vaste onraad is drie gulden, waarvan een gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Gerrit Huisman voornoemd, op honderd tachtig gulden, op welk bod is gehoogd door denzelven tiengulden en door Hendrik Veldsman, koopman, te Epe, nog tien gulden.

Te zamen twee honderd gulden.

Achtste perceel. Ongeveer het middelste een derde gedeelte van die kamp bouwland.

Te aanvaarden als het vorige perceel.

De vaste onraad is drie gulden, waarvan een gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Derk Veldhuis, bouwman, te Vaassen, op honderd tachtig gulden, op welk bod is gehoogd door denzelven tien gulden en door Hendrik Veldman voornoemd nog tien gulden., te zamen twee honderd gulden.

Negende perceel. Ongeveer het zuidelijk een derde gedeelte van de kamp bouwland, bij het zevende perceel beschreven.

Te aanvaarden als perceel zeven.

De vaste onraad is drie gulden, waarvan een gul- /

fol. 6.

den voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Hendrik Veldman voornoemd, op honderd negentig gulden.

Op welk bod door hem is gehoogd tien gulden.

Te zamen uitmakende eene som van twee honderd gulden.


Genealog IV - n NA blad 32.

Tiende perceel. Bouwland in de Heggerenk, groot zeven en zestig aren, zestig centiaren en op het kadaster der gemeente Vaasen vermeld in Sectie H, nummer 219.

Te aanvaarden als het zevende perceel.

De vaste onraad is drie gulden, waarvan een gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Gerrit Huisman voornoemd, op drie honderd veertig gulden, op

welk bod is gehoogd door denzelven twintig gulden en door Derk Veldhuis voornoemd nog

twintig gulden, te zamen drie honder en tachtig gulden.

Elfde perceel. Heidegrond, zijnde gedeeltelijk ontgonnen, achter de weduwe Sombeek, groot vijf en veertig aren, dertig centiaren en op het kadaster der gemeente Vaasen vermeld in Sectie H, nummer 660.

De vaste onraad is twee gulden, waarvan een gulden voor den inzetter.

Het perceel is ingezet door Danil Heering Westhof, voornoemd, op vijf en zestig gulden.

Op welk bod door hem is gehoogd vijf gulden.

Te zamen een bedrag van zeventig gulden.

De geveilde goederen zijn aan de verkoopster toebedeeld bij acte van scheiding, verleden voor ons notaris, den achtsten Augustus achttien honderd een en zeventig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem, den vierden Januarij volgende, deel 557, nummer 29, behalve het laatste perceel, dat zij heeft aangekocht bij acte van finale toewijzing, verleden voor ons notaris, den tweeden Junij achttien honderd acht en vijftig en overgeschreven ten gemelden kantore van hypotheken den negen en twintigsten November van dat jaar, in deel 349, nummer 75.

Waarvan acte. Gedaan en verleden op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van den Heer Pieter Crezee, candidaatnotaris, en Johannes Bunter, fabrieksarbeider en /

fol. 7.

afslager, beiden te Vaassen wonende, als getuigen, met de comparanten aan ons notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den gemagtigden van de verkoopster, de hoogste bieders, de getuigen en ons notaris.

C Wijnbergen J Mulder G Huisman W. Smit

J Huis int veld H Veldhuis H Veldman

D Veldhuis D H Westhoff J Bunter

P.Crezee vDielen

Not

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den Veertienden Augustus 1800 zeven en zeventig, deel 75, folio 176 verso, vak 3, vier bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht - , 80, voor 38 opcenten

- , 30 te zamen Een gulden tien en een halve cent.

1,10 De Ontvanger

AVerkouteren

 

En op den drie en twintigsten Augustus achttien honderd zeven en zeventig, des middags twaalf uur, ten huize van Herberts, in de Kroon te Vaassen, compareerde voor ons Johannes van Dielen, notaris, residerende te Vaassen, provincie Gelderland, in

tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

Aaltje Keurhorst, weduwe van Elias Montizaan, zonder beroep, wonende te Vaassen.

Welke verklaarde op heden ter dezer plaatse, ten onzen overstaan te willen overgaan tot de

N 6252. tweede veiling en toewijzing van de bouwplaats, waarvan de eerste veiling heeft plaats gehad op den negenden van deze maand, blijkens vorenstaande daarvan door ons notaris opgemaakte acte, en zulks op de voorwaarden, in die acte vervat.

Vooraf is op het bod, voor de perceelen bij inzet gedaan, nog gehoogd als volgt, op het vierde perceel door Daniel Heering Westhof, papierfabrikant, te Vaassen, vijf en dertig gulden, door Johannes Huis in t Veld, klom- /

fol. 8.

 


Genealog IV - n NA blad 33.

pemaker aldaar, nog zestig gulden en door Gerrit Huisman, koopman aldaar, nog twintig gulden, op het zesde perceel door Christiaan Wijnbergen, bouwman, te Vaassen, vijftig gulden, op het zevende perceel door Derk Veldhuis, bouwman, te Vaassen, tien gulden, op het achtste perceel door denzelven mede tien gulden, op het negende perceel door denzelven insgelijks tien gulden en op het tiende perceel door Gerrit Huisman voornoemd twintig gulden.

Na voorlezing van het bovenstaande en de verkoopingsvoorwaarden is tot de tweede veiling van de bouwplaats in perceelen overgegaan en is gemijnd:

Het derde perceel door Danil Heering Westhof, voornoemd, op vijf gulden.

Het vijfde perceel door Harmen Overbosch, bouwman, te Vaassen, op honderd twintig gulden.

Het zesde perceel door Hendrik Veldhuis, bouwman, te Vaassen, op tien gulden en

Het achtste perceel door Gerrit Huisman, voornoemd, op vijf gulden.

Vervolgens is de bouwplaats in verschillende kolommen van eene som boven de gebodene bij afslag geveild en is gemijnd de kolom van het tweede, derde en vierde perceel door Gerrit Huisman voornoemd op tien gulden.

En eindelijk is de geheele bouwplaats in massa van eene som boven de gebodene, ad zeven duizend vijf en zestig gulden, bij afslag geveild en gemijnd door Danil Heering Westhof voornoemd op twee honderd tien gulden, te zamen zeven duizend twee honderd vijf en zeventig gulden.

De verkoopster verklaarde de geveilde bouwplaats aan den mijner Danil Heering Westhof voor de door deze geboden som van zeven duizend twee honderd vijf en zeventig gulden in koop toe te wijzen. Waarop de mijner Westhof heeft verklaard te hebben gekocht:

Het zesde en elfde perceel voor zichzelven voor twaalf honderd dertig gulden en

Het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zevende, achtste, negende en tiende perceel ten behoeve en als gemagtigde bij monde van Gerrit van Eek Graduszoon, bouwman te Vaassen, voor zes duizend vijf en veertig gul- /

fol. 9.

den, welke Gerrit van Eek, die mede compareerde, verklaarde de goederen, in die negen perceelen vervat, voor gemelde som en op de gestelde voorwaarden in koop aan te nemen.

Waarvan acte. Gedaan en verleden op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van den Heer Pieter Crezee, candidaatnotaris, en Johannes Bunte, fabriekarbeider en afslager, beiden te Vaassen wonende, als getuigen, met de comparanten aan ons notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de verkoopster, de koopers, de getuigen en ons notaris. P. Crezee

A: Keurhorst G van Eek Gz. J Bunte

D H Westhof v. Dielen

Not.

 

Geregistreerd te Apeldoorn den derden September 1800 zeven en zeventig Deel 75 folio 188 recto vak 6. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 perceel

254, - , 6 en 11 perceel 51,60 te zamen 305,60 met de 38 opcenten 116,13 uitmakende vier honderd een en twintig gulden drie en zeventig cent.

421,73 De Ontvanger

A Verkouteren

afschrift en extract af

 

 


Genealog IV - n NA blad 34.

Verkooping Inv. nr. 4523/ 6299.

d.d. 04-02-1878.

Verkooping van diverse houtgewassen ten verzoeke van Aaltje Keurhorst, weduwe Elias Montizaan, zonder beroep te Vaassen.

Namens de weduwe Montizaan

Eikenboomen op hare bouwplaats aan de Hegge te Vaassen, te vervoeren voor den 16e Mei dezes jaars.

Eerste perceel bij Gerrit van t Zandt, wagenmaker te Vaassen voor 44,-

Tweede - daarvoor geboden 33,-

Derde - daarvoor geboden 28,-

Kolom van het tweede en derde bij Richard Smit en Dervis Smit voornoemd, voor 63,-

Peppelenboomen aldaar, te vervoeren voor den 16e Maart dezes jaars.

Eerste perceel aangehouden.

Tweede bij Frederik van Overbeek, Egbertus Huis in t Veld en

Johannes Ellebroek allen voornoemd voor 31,-

Derde - bij dezelven, voor 15,-

Te zamen 153,-

 

 


Genealog IV - n NA blad 35.

GA Epe 1997.11.13.

Inv. nr. 4528. fol. 1.

Op heden den een en dertigsten October achttien honderd twee en tachtig.

Verscheen voor mij Adriaan Huender, Notaris te Vaassen, Arrondissement Zutphen, in

1882 tegenwoordigheid der na te noemene getuigen

N 132 Aaltje Keurhorst, zonder beroep wonende te Vaassen weduwe van Elias Montizaan

Testament Welke Comparante, buiten de tegenwoordigheid der getuigen, aan den ondergeteekenden

A. Keurhorst notaris, haren uitersten wil zakelijk heeft opgegeven, waarna de ondergeteekende Notaris

Wed. E. Mon- daarvan het volgende opstel heeft gereed gemaakt.

tizaan Ik herroep alle testamenten of beschikkingen te zake des doods, welke ik vroeger heb

gemaakt. Het is mijn verlangen dat mijne nalatenschap gelijkelijk zal worden genoten door de

afkomelingen van mijn nu reeds overleden kind, Maria Montizaan, gehuwd geweest met

Christiaan Wijnbergen, metselaar te Vaassen, behoudens echter vijftiog gulden, welke ik mijn

genoemden schoonzoon Christiaan Wijnbergen legateer vrij van Successierechten.

Ik begeer echter dat mijn kleindochter Jannetje Wijnbergen in haar aandeel zal ontvangen

mijne kleederen, mijn linnen en beddegoed en mijne andere meubilaire goederen, tegen eene

waarde van veertig gulden. Ik draag den toezienden voogd over boven bedoelde minderjarige

kinderen op, te zorgen over eenkomstig zijne wettelijke verplichting dat de nu uitgezette

gelden, zooveel mogelijk verzekerd worden, door Solide hypotheek, althans voor het aandeel

van de twee jongste kinderen Leendert en Johanna Willemina Wijnbergen.

Alvorens de voorlezing daarvan is geschied, heeft de erflaatster haren uitersten wil, nader zakelijk, in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven. Daarna is, in tegenwoordigheid der getuigen de uiterste wil, door den Notaris aan de testatrice /

fol. 2.

voorgelezenen en na die voorlezing is door den notaris, in tegenwoordigheid der getuigen, aan haar afgevraagd, of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, hetgeen zij toestemmend heeft beantwoord.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden ten huize der comparante te Vaassen, in tegenwoordigheid van Johannes Huis in t Veld Arendszoon, klompenmaker en Frederik Voortman, dienstknecht, beide wonende te Vaassen, als getuigen, die met de comparante aan den notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebbende comparante, de Notaris en de getuigen onderteekend deze minute.

A Keurhorst Adr. Huender

J Huis int veld Az Notaris

F Voortman

 

afschrift klaar

overleden Geregistreerd te Apeldoorn den Negentienden Januari 1800 drie en tachtig deel 82 folio 28

Jan. 1883 recto vak 3. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht 2,40, voor 38 opcenten - , 91. te zamen Drie gulden een en dertig en een halve cent.

3,31 De Ontvanger

A Verkouteren

 

 


Genealog IV - n M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.22.

Memories van Successie Kantoor Apeldoorn Film 825 Inv. nr. 68. blad 2243 en 2344.

N 3042. fol. 400.

Ingediend den 9

Januarij 1854 dag Memorie van Aangifte

regist. deel 13. N 2025. der nalatenschap van

Regr. 50. art. 3078. Elias Montizaan

De ontvanger.

 

De ondergeteekenden Johannes Montizaan, bouwman te Vaasen en Aaltje Keurhorst, weduwe van Elias Montizaan, zonder beroep mede te Vaassen wonende, deze als wettige voogdesse over hare minderjarige dochter Maria Montizaan, zonder beroep, bij haar domicilierende, kiezende ten dezen domicilie ten kantore van den notaris van Dielen te Vaassen, verklaren dat Elias Montizaan gewoond hebbende te Vaassen aldaar is overleden den negenden October Achttien honderd drie en vijftig, nalatende tot zijne eenige erfgenamen zijne twee voornoemde kinderen Johannes Montizaan en Maria Montizaan, ieder voor de geregte helft.

Dat tot die nalatenschap behoren de navolgende onroerende goederen allen in de gemeente Vaassen gelegen: Twee huizen en erven met tuinen, bouw- en weilanden, voorts nieuw gecultiveerde en boschgrond, alles aan de Hegge te Vaassen gelegen, zijnde te zamen groot zeven bunders, zeven en tachtig roeden, twee en zestig ellen, ten kadaster vermeld in Sectie H sub numeris 5, 6, 13, 214, 219, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 465, 468, 494, 554, 557 en 564 en dat wel voor de helft.

Dat door dit overlijden geen fideicommis is /

fol. 400 vo.

gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen, dat de overledene bij huwelijkse voorwaarden, waarvan de dagteekening en registratie onbekend is, aan zijne vrouw, de aangeefster Aaltje Keurhorst heeft bemaakt het beschikbare gedeelte zijner nalatenschap en dat niemand buiten de gemelde erfgenamen iets uit de nalatenschap wordt genoten als zijn de overledene afgestorven zonder testamentaire dispositie na te laten.

Vaassen den zevenden Januarij 1800 vier en vijftig.

J. Montizaan

Het is abusief A: Keurhorst

Zie de Supplt. memorie

ingediend den 4 Mei 1854

dag reg. deel 13. N 2133.

De ontvanger

 

Ingediend den 4 Mei fol. 401.

1854 dag reg. deel 13. Suppletoire Memorie van

N. 2133. Aangifte betreffende de nalatenschap

Reg. 50 art. 3078. van Elias Montizaan

 

De ondergeteekenden Johannes Montizaan, bouwman te Vaasen en Aaltje Keurhorst, weduwe van Elias Montizaan, zonder beroep mede te Vaassen wonende, deze als wettige voogdesse over hare minderjarige dochter Maria Montizaan, zonder beroep, bij haar domicilierende, kiezende even als bij na te noemen memorie domicilie ten kantore van den Notaris van Dielen te Vaassen.

Verklaren dat zij op den negenden Januarij dezes jaars ten Kantore van Succesie te Apeldoorn hebben ingediend eene memorie van de nalatenschap en van de Erven van Elias Montizaan gewoond hebbende en overleden te Vaassen den negenden october achttien honderd drie en vijftig en dat zij daarbij abusief hebben opgegeven dat de overledene bij Huwelijkse voorwaarden waarvan de dagteekening en registratie onbekend is aan zijne vrouw de aangeefster Aaltje Keurhorst heeft bemaakt het beschikbare gedeelte zijner nalatenschap


Genealog IV - n M.v.S. blad 2.

Dat het haar later echter is bekend geworden dat de beschikking van gemelden Elias Montizaan niet bij huwelijkschen voorwaarden is gedaan, maar bij Testament verleden ten overstaan van den te Epe residerende Notaris van der Feltz den zestienden Junij achttien honderd een en twintig, geregistreerd te Apeldoorn den derden Maart dezes jaars achttien honderd vier en vijftig en dat hij daarbij heeft gelegateerd aan zijne huivrouw Aaltje Keurhorst hiervoor genoemd het levenslange vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap met dispensering om daarvoor borg te stellen mits inventaris makende en dat ingeval er kinderen uit dit zijn huwelijk geboren bij zijn overlijden mogetn bestaan, hetwelk heden het geval is, dat vruchtgebruik tot op de helft zijner nalatenschap zal verminderd worden.

Aldus gedaan en geteekend te Vaassen

Aaltje Keurhorst

weduwe van E. Montizaan

Johannes Montizaan

 

 

 


Genealog IV - n M.v.S. blad 3.

RA Gelderland te Arnhem 1998.02.10.

Memories van Successie Kantoor Apeldoorn Film 16 (832) Inv. nr. 103. blad 1569 t/m 1573.

Opgave van den Staat des boedels

1 Baten 4368,08

2 Lasten en schulden 127,69

3 Saldo 4240,39

fol. 65.

Reg. 4. N 3/8395 Memorie van aangifte betreffende

Geboekt dag reg. de nalatenschap van Aaltjen Keur-

dl. 16. fol. 65. N 2/1433 horst, weduwe van Elias Montizaan,

den 7 febr. 1883 overleden te Vaassen den 11 Januari 1883

 

De ondergeteekenden

1. Christiaan Wijnbergen, metselaar te Vaassen, in hoedanigheid van vader en wettigen voogd over zijne minderjarige kinderen, geboren uit zijn huwelijk met wijlen zijne vrouw Maria Montizaan met namen: Leendert en Johanna Wilhelmina.

2. Jannetje Wijnbergen, zonder beroep te Vaassen.

Welke Jannetje, Leendert en Johanna Wilhelmina zijn eenige kinderen van voornoemde

Maria Montizaan, welke laatst genoemde was eenig kind van de overledene, zoodat voormelde drie kinderen de eenige erfgenamen zijn hunner grootmoeder.

verklaren ten deze domicilie kiezende ten kantore van den tijdelijken notaris te Vaassen,

- dat Aaltjen Keurhorst, weduwe Elias Montizaan den 11 Januari 1883 te Vaassen is overleden.

- dat zij bij haar testament den 31 October 1882 voor den te Vaassen residerenden notaris

Conform testa-Huender verleden, onder meer de volgende beschikkinge heeft gemaakt:

ment geregt den Het is mijn verlangen dat mijne nalatenschap gelijkelijk zal worden genoten door de

19 Januari 1883 afkomelingen van mijn nu reeds overleden kind Maria Montizaan, gehuwd geweest met

deel 82 fo 28vo Christiaan Wijnbergen, metselaar te Vaassen, behoudens echter vijftig gulden welke ik mijn

vak 3. genoemden schoonzoon Christiaan Wijnbergen, legateer, vrij van successierechten.

Ik begeer echter dat mijne kleindochter Jannetje Wijnbergen, in haar aandeel zal ontvangen

mijne kleederen, mijne linnen en beddegoed en mijne andere meubilaire goederen tegen een

waarde van veertig gulden

- dat de nalatenschap der overledene bestaat uit:

actief

====

1. Een vordering wegens geleend geld ten laste van /

fol. 65 vo.

Gerrit van Eek te Vaassen groot 3500, -

2. rente sedert 1 Januari 1883 tot en met den dag van overlijden 4 percent 4,81

3. een dito ten laste van den Heer Jan Mulder te Vaassen, groot 600, -

4. rente 4% van af 22 Januari 1882 tot als boven 23,28

5. de kleederen en andere meubilaire goederen der overledene, waardig geschat 40, -

6. contante gelden 199,99

Te zamen, dus 4368,08

passief

=====

doodschulden en begrafeniskosten ten bedrage van 83,64

aan den arts ten Kate te Vaassen, voor geneeskundige hulp en

medicijnen, gedurende de laatste ziekte 26,05

aan Christiaan Wijnbergen voormeld voor kostgeld sedert

1 December 1882 tot en met den dag van overlijden

156, - s jaars 18, -

Totaal der schulden 127,69

Blijft over 4240,39


Genealog IV - n M.v.S. blad 4.

Echter nog bezwaard met het legaat ad 50, -

aan den eersten aangever

Zoodat de zuivere nalatenschap bedraagt

vier duizend een honderd negentig gulden negenen dertig cents 4190,39

Waarin ieder der drie kinderen is gerechtigd voor een derde gedeelte

of ieder voor een duizend drie honderd zes en negentig gulden

negen en zeventig twee derde cent 1396,792/3

- dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgename of in

vruchtgebruik bezat en dat door dit overlijden geene periodieke uitkeeringen bij erfopvolging zijn overgegaan of vervallen.

Gedaan en geteekend te Vaassen 1 Februari 1883

C. Wijnbergen

J. Wijnbergen

 

Tot het afleggen van den Eed is door mij aangewezen Christiaan Wijnbergen en daar van de kennisgeving verzonden den 8 febr. 1883. De Ontvanger

 

Op deze nalatenschap is verschuldigd voor recht van Successie een en dertig gulden een en negentig cents, voor 38 opcenten Twaalf gulden twaalf en een halve cent, te zamen Vier en veertig gulden drie en een halve cent, waarvan de specifieke nota verzonden is den 8 februari 1883. De Ontvanger

 

In ontvang gebracht bevonden den Drie en twintigsten februari 1800 drie en tachtig, deel 15

No 60, de som van een en dertig gulden een en negentig cents voor recht van successie.

Apeldoorn den 15 Mei 1883

Den Inspecteur

 

fol. 66.

Berekening der rechten verschuldigd op de nalatenschap van wijlen Aaltjen Keurhorst, overleden te Vaassen den 11 Januari 1883, ingevolge memorie van aangifte geboekt dag register deel 16. N. 2/1433 den 7 februari 1883.

Het saldo bedraagt volgens aangifte 4240,39

=======

Hiertoe zouden m.i. gerechtigd zijn hare kleinkinderen Leendert - Johanna Wilhelmina - en Jannetje Wijnbergen, ieder voor 1/3 of 1413,461/3

=======

krachtens testament wordt verkregen door haren schoonzoon Christiaan Wijnbergen,

legaat 50, -

en door genoemde hare kleinkinderen elk 1/3 in de rest 4190,39

dus ieder hunner 1396,792/3

Er is alzoo recht van Successie schuldig door C. Wijnbergen, 10% van 50, - 5, -

elk der kleinkinderen 1% van 896,792/3 = 8,79 x 3 = 26,91

te zamen 31,91

38 opcenten 12,12

Totaal 44,03

======