Genealog IV - l - 3 blad 1.

Notarile akten, waarbij Johannes Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen.

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J. H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.


Inv. nr.

3317/ 2958

 

 

3324/ 4695

 

Datum

11-09-1854

 

 

28-02-1863

 

Omschrijving

Verkoop van een huis door Johanna Born, weduwe van Derk Montizaan aan Joachim en Johannes Montizaan.

Verkoop van de Oostelijke helft van een kamp weiland door Joachim Montizaan en Johannes Montizaan.

 

 

1

 

 

5

 

Vindplaats

IV - l

 

 

V - q

3325/ 4926

 

15-06-1864

 

Eerste veiling van diverse percelen bouwland.

 

3

 

IV - l - 3

3325/ 4933

 

29-06-1864

 

Tweede veiling en toewijzing o.a. aan Johannes, Albertus en Joachim Montizaan.

 

3

 

IV - l - 3

3327/ 5442

 

02-05-1867

 

Koop van een stukje tuingrond door Joachim Montizaan en Johannes Montizaan.

 

5

 

 

V - q

3328/ 5832

 

05-07-1869

 

Inzet.

 

4

 

-

3328/ 5844

 

19-07-1869

 

Verkoop o.a. aan Joachim en Johannes Montizaan.

 

4

 

-

3331/ 6959

 

08-01-1875

 

Koop van een gedeelte van een kamp weiland door Johannes Montizaan, Janna Prins en Joachima Johanna Montizaan.

 

1

 

IV - l - 3

3332/ 7221

 

11-04-1876

 

Verkoop van een deel van een huis met tuingrond door Johannes Montizaan, Janna Prins en Joachima Johanna Montizaan.

 

1

 

IV - l -3

3332/ 7222

 

3336/ 8053

 

11-04-1876

 

17-03-1880

 

Verkoop van tuingrond en weiland door Johannes Montizaan, Janna Prins en Joachima J. Montizaan.

Obligatie van o.a. Johannes Montizaan.

 

1

 

5

 

IV - l - 3

 

V - n

3336/ 8299

 

07-03-1881

 

Obligatie met hypotheek. Crediteur Johannes Montizaan.

 

1

 

IV - l - 3

 

2. Notaris

 

 

 

 

P. Creze te Heerde van 1881 t/m 1913.

 

 

 

 

3340/ 195

 

21-10-1882

 

Testament van Johannes Montizaan.

 

1

 

IV - l - 3

3346/ 64

 

02-05-1889

 

Obligatie met hypotheek. Crediteur Johannes Montizaan.

 

1

 

IV - l - 3

3346/ 199

 

20-11-1889

 

Roijement o.a.Johannes Montizaan t.b.v.Annatjan Heeres.

 

4

 

-

3347/ 72

 

19-04-1890

 

Testament van Johannes Montizaan.

 

1

 

IV - l - 3

3348/ 98

 

02-05-1891

 

Obligatie met hypotheek. Crediteur Johannes Montizaan.

 

1

 

IV - l - 3

3348/ 182

 

06-08-1891

 

Eerste veiling van een huis met erf door Johannes Montizaan en Janna Prins.

 

1

 

IV - l - 3

3348/ 191

 

20-08-1891

 

Tweede veiling en toewijzing.

 

1

 

IV - l - 3

3349/ 19

 

01-02-1892

 

Roijement o.a. Johannes Montizaan t.b.v. Gerrit Lammers.

 

4

 

-


Genealog Inv. nr.

3349/ 20

 

 

IV - l - 3

Datum

01-02-1892

 

 

 

Omschrijving

Obligatie met hypotheek. Crediteuren Johannes Montizaan en Janna Prins.

 

 

 

 

1

 

blad 2.

Vindplaats

IV - l - 3

5645/ 191

 

05-11-1898

 

Royement o.a. Johannes Montizaan t.b.v. Evert van de Vrugt.

 

4

 

-

5646/ 29

 

 

09-02-1899

 

Verkoop van een huis met erf en tuin door Johannes Montizaan ook namens Joachima J. Montizaan.

 

1

 

IV - l - 3


 


5648/ 208

 

12-11-1901

 

Royement Johannes Montizaan te Epe gedeeltelijk t.b.v. Hendrik Draaijer te Heerde.

 

4

 

-

5650/ 31

 

01-02-1904

 

Royement Johannes Montizaan te Epe t.b.v. Hendrik Draaijer Janszoon te Heerde.

 

4

 

-

H 100/ 30

 

30-01-1909

 

Verkoop van een kamp weiland door Johannes Montizaan, Janna Prins en Joachima J. Montizaan.

 

1

 

IV - l - 3

 

3. Notaris

 

 

 

 

W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 - 1915.

 

 

 

 

5544/ 3274

 

12-08-1898

 

Testament van Johannes Montizaan.

 

1

 

IV - l - 3


 

4. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4532/ 113

 

07-11-1889

 

Roiement Hendrika Montizaan te Epe als lasthebber van o.a. Johannes Montizaan.

 

5

 

V - m - 3

 


 

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.10.

BS Epe Overlijden Acte nr. 30. d.d. 21 februari 1911.

Gerrit van Egteren, oud 71 jaar, van beroep doodgraver en Berend Mulder, oud 35 jaar, van beroep meubelmaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op19 februari 1911 om voormiddag twee uur is overleden Johannes Montizaan, zonder beroep, oud 88 jaar, geboren te Boxtel en wonende te Epe, zoon van Dirk Montijsaan en Johanna Born, beide overleden, ongehuwd. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

 


Genealog IV - l - 3 blad NA. 1.

Notaris J.H. van Meurs te Heerde

Inzet. Inv. nr. 3325/ 4926.

Perceel 16 d.d. 15-06-1864.

Een stuk bouwland op Kootjeskamp gelegen

Sectie B B R E

809 23

810 37 20

Te zamen 60 20

Perceel 19

Een akker-bouwland en hakhout aan de Grindweg

Sectie H B R E

447 Hakhout aan het Molenpad 3 20

1084 Bouwland 28 20

420 Bouwland 8 40

Te zamen 39 80

Verhuurd aan Gerrit voor de Poorte tot den 22 februarij 1867 voor een en een half mud boekweit jaarlijks.

Perceel 58

Bouwland, de Zuveakker, aan het hooge pad.

Sectie K B R E

496 37 30

Verhuurd aan Gerrit voor de Poorte voor een en een half mud boekweit jaarlijks tot

den 22 februarij 1867.

Perceel 65

Bouwland, de Dooven, aldaar gelegen.

Sectie K B R E

467 25 90

Verhuurd aan Jan van Ommen tot den 22 februarij 1867, voor een mud boekweit jaarlijks.

Perceel 68

Een boschje aan den grindweg.

Sectie K B R E

1078 Hakhout, het Muisboschje 15 20

Te aanvaarden den eersten November 1864.

Perceel 85

Heide grond in het Veen gelegen.

Sectie H B R E

39 1 69 50

Te aanvaarden den eerste November 1864.

Perceel 88

Een kamp rundvrij wei of hooiland in het lage gulbroek, aan de Zuidzijde van de Leigraaf.

Sectie F B R E

224 1 54 00

Verhuurd aan Jan van Ommen tot den 222 februarij 1867 voor drie gulden jaarlijks.

 

 


Genealog IV - l - 3 blad NA. 2.

Tweede veiling en toewijzing. Inv. nr. 3325/ 4933.

Het zestiende perceel. d.d. 29-06-1864.

Bij inzet en hooging gebragt door Willem Rakkert Wesselszoon, molenaar, wonende te Heerde op 296,-

En nog verhoogd door den Heer Peter Winterink, gemeente-ontvanger,

wonende te Heerde 54,-

Op een hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde is gemijnd door

Johannes Montizaan, klompenmaker, wonende te Heerde op 360,-

 

Het negentiende perceel.

Bij inzet en hooging gebragt door Hendrik ten Have, timmerman, wonende te Heerde 250,-

En nog verhoogd door Albertus Montizaan, horlogemaker, wonende te Heerde 30,-

Op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde is gemijnd door

Johannes Montizaan, voornoemd op 300,-

Het acht en vijftigste perceel.

Bij inzet en hooging gebragt door Hendrik Bagerman, winkelier, wonende te Heerde op 250,-

Op eene hoogere som opgehangen en daarna afgeslagen zijnde is gemijnd door

Johannes Montizaan, voornoemd, op 255,-

 

Het vijf en zestigste perceel.

Bij inzet en hooging gebragt door Timen van Ark, bakker, wonende te Heerde 150,-

En nog door den zelfde verhoogd met 10,-

Op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde is gemijnd door

Johannes Montizaan, voornoemd, op 195,-

 

Het acht en zestigste perceel.

Ingezet door Johannes Montizaan, klompenmaker, wonende te Heerde op 65,-

Die dit bod verhoogt met 20,-

Bij inzet en hooging gebragt door Johannes Montizaan, voornoemd, op 85,-

En nog verhoogd door den zelfde met 15,-

Op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde is gemijnd door

Johannes Montizaan, voornoemd, op 110,-

 

Het vijf en tachtigste perceel.

Ingezet door Johannes Montizaan, voornoemd, op 45,-

die dit bod verhoogd met 20,-

 

Het acht en tachtigste perceel.

Bij inzet en hooging gebragt door den Heer Karel Christiaan Bischoff Tulleken,

landeigenaar, wonende te Heerde op 810,-

Op eene hoogere somopgehangen en afgeslagen zijnde is gemijnd door

Albertus Montizaan, horlogiemaker, wonende te Heerde op 830,-

 

15. Johannes Montizaan, voornoemd, die verklaarde de acht en vijftigste, vijf en zestigste en acht en zestigste perceelen voor de helft voor zich zelf en voor de wederhelft in Commissie te hebben gekocht voor en ten behoeve van Joachim Montizaan, horlogiemaker, wonende te Heerde, die mede alhier tegenwoordig deze koop aanneemt.


Genealog IV - l - 3 NA blad 3.

GA Heerde 1998.01.19. fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons

N 6959. bekende getuigen is verschenen:

Jannes Vijge, landbouwer wonende te Epe, bij ons Notaris bekend, die verklaarde verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Johannes Montizaan, landbouwer wonende te Heerde voor de helft en aan Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan, zonder beroep wonende te Heerde en hare minderjarige dochter Joachima Johanna Montizaan bij genoemden haar man in echte verwekt, tezamen voor de wederhelft.

Vier negende gedeelten van Een kamp weiland in de Maten onder Heerde, bij het kadaster bekend in Sectie D Numero 286 geheel groot een Hectare twee en dertig Aren zestig centiaren, waarvan de koopers de overige vijf negende gedeelten reeds toebehooren.

De comparant verkooper verklaart het verkochte die reeks van jaren in eigendom te hebben bezeten waardoor het regt van verjarig verkregen is en geene bewijzen van eigendom te bezitten en dat hem ook geene overschrijving ten kantore van hypotheken bekend is.

Deze koop en verkoop is aangegaan voor eene Som van Acht honderd en vijftig gulden, welke som de comparant verkooper verklaart ontvangen te hebben en daarvoor te kwiteren bij deze en uit dien hoofde voorschreven land aan de koopers te cederen en over te dragen om dadelijk in eigen gebruik te aanvaardenmet alle daartoe behoorende lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, zonder daarvan iets uit te zonderen of zich voor te behouden en met belofte om dezen verkoop te zullen vrijwaren voor evictie onder verband als volgens de wet.

Partijen zullen terzake van over of ondermaat geene regtsvordering tegen elkander hebben ingeval het verkochte later bevonden mogt worden grooter of kleiner te wezen, dan hierboven naar aanleiding der kadastrale registers is opgegeven.

En is mede verschenen Johannes Montizaan voornoemd die verklaarde de voorschreven grond, zoo voor zich zelven als in hoedanigheid van mondeling gemagtigde van Janna Prins weduwe van Joachim Montizaan voor zich en in betrekking van moeder en wettige voogdes voor hare /

fol. 2.

genoemde dochter in koop aan te nemen, zijnde de comparant bij ons Notaris bekend.

De comparanten verklaren ter executie dezes domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den Achtsten Januarij achttien honderd vijf en zeventig, in tegenwoordigheid van Daniel Docter, arbeider en Willem van Vreden, sluiswachter, beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de comparanten hebben geteekend.

ivijge

J Montizaan

D Docter

W. van Vreden

JHvanMeurs

Notaris

Geregistreerd te Elburg den twaalfden januarij 1800 vijf en zeventig, deel 64 folio 42 recto

vak 1 een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt van verkoop 34,-

voor 38 opcenten 12,92

Zamen zes en veertig gulden twee en negentig cent 46,92

De ontvanger

Een afschrift uitgegeven aan de koopers den twintigsten Februarij achttienhonderd vijf en zeventig.

JHvanMeurs

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 4.

GA Heerde 1998.01.19. fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs, Notaris, residerende te Heerde, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons

N 7221. bekende getuigen is verschenen:

Johannes Montizaan, landbouwer en Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan, zonder beroep, beide wonende te Heerde, de laatste zoo voor zich zelve als in betrekking van moeder en wettige voogdes over hare minderjarige dochter Joachima Johanna Montizaan bij genoemden haar man in echte verwekt, die verklaren na bekomen regterlijke magtiging van de Arrondisemts Regtbank te Arnhem verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Gerrit Lammers, koperslager, wonende te Heerde, die mede alhier tegenwoordig verklaart in koop aan te nemen.

Het Zuidwestelijk gedeelte van een huis met een stuk tuingrond langs den tui van de weduwe Rakhorst te Heerde ter breedte van ongeveer twaalf Meters gezamenlijk groot ongeveer negen Aren, zooals dit op het terrein is uitgebakend, staande en gelegen in het dorp Heerde en zijnde een gedeelte van de kadfastrale Nummers 1545 en 1547 van sectie K der Gemeente Heerde.

Onder dezen verkoop is niet begrepen de deel of het achterhuis dat eigendom van de verkoopers blijft, zullende de kooper de afscheiding daarvan tot in de nok van het dak voor zijne rekening moeten maken en onderhouden.

De verkoopers behouden het regt aan zich van het vrije gebruik der pomp, zoolang als zij het huis bij het kadaster bekend in Sectie K Numero 1546 bewonen.

Deze koop en verkoop is geschied voor eene som van twee duizend gulden, in mindering waarvan de kooper aanneemt te betalen aan handen van de verkoopers vr of op den twee en twintigsten Februarij aanstaande eene som van vijf honder gulden, terwijl hij verklaart het resterende bedrag ad een duizend vijf honderd gulden aan de verkoopers verschuldigd te blijven en daarvan alle jaren op den twee en twintigsten Februarij voor het eerst in achttien honderd acht en zeventig eene rente van vier en een half percent te zullen betalen en daarmede te zullen voortgaan tot aan de aflossing die ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden wanneer drie maanden te voren aan eene of andere zijde behoorlijke afzegging gedaan worde, waarvan de kosten voor rekening van den Schuldenaar zijn, die tevens verklaart met de verkoopers te zijn overeengekomen dat hij het huis in eene gevestigde Nederlandsche Brandwaarborg Maatschappij tegen brandschade zal doen verzekerd /

fol. 2.

houden en dat ingeval van brand de assurantie penningen in de plaats der onderzetting zullen treden, voorts dat hij de verbondene goederen buiten schriftelijke toestemming van de schuldeischers voor geen langere tijd dan voor een jaar zal mogen verhuren en geene vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen bedingen of aannemen en dat ingeval van willige verkooping geene zuivering van hypotheken zal kunnen worden gevorderd, terwijl hij voorts de Crediteuren (als eerste hypothecaire schuldeischers) onherroepelijk magtigt om indien het kapitaal van hem mogt worden opgeischt en hij in gebreke mogt blijven het terug te geven of wanneer de verschuldigde rente jaarlijks niet op den tijd mogt worden betaald of ook ingeval de verbondene goederen door anderen in executoriaal beslag genomen of daarmede bedreigd mogten worden, die goederen in het openbaar volgens de plaatselijke gebruiken ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar te doen verkoopen, ten einde uit den opbrengst de hoofdsom, rente en kosten te kunnen verhalen.

En is overigens deze verkoop aangegaan op voorwaarde dat de kooper het gekochte den twee en twintigsten Februarij aanstaande in eigen gebruik zal kunnen aanvaarden en dat van dien dag af ook de lasten, bestaande in de gewone grondlasten en eene jaarlijksche uitgang van een gulden negentig centen aan de kosterij der Hervormde Gemeente van Heerde voor zijne rekening zijn en dat partijen terzake van over of ondermaat, indien het verkochte grooter of kleiner mogt blijken te wezen dan hierboven is opgegeven geene regtsvordering tegen elkander zullen hebben.

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 5.

Het gekochte is door den eersten Comparant en nu wijlen Joachim Montizaan aangekocht bij acte verleden voor ons Notaris in bijzijn van getuigen den elfden September achttien honderd vier en vijftig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den dertigsten September daaraanvolgende in deel twee honderd zestig, blad een en veertig Numero twaalf. Door het huwelijk van Joachim Montizaan en zijn opgevolgd overlijden is de helft van het verkochte in eigendom overgegaan op de tweede Comparante en haar minderjarig kind.

De verkoopers verklaren dezen verkoop te zullen vrijwaren voor evictie onder verband als naar regten, terwijl de Comparanten die allen bij ons Notaris bekend zijn, ter executie dezer domicilie kiezen ten kantore van den Notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den elfden April achttien honderd /

fol. 3.

zes en zeventig, in tegenwoordigheid van Timen van Ark bakker en Willem Frederik de Rooij, tuinman, beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend.

J Montizaan

J Prins

G Lammers

T van Ark

W F de Rooij

JHvanMeurs

Notaris

 

Geregistreerd te Elburg den achttienden April 1800 zes en zeventig deel 65, folio 26 recto,

vak 2, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor regt van Verkoop 81,60

voor 38 opcenten 31,01

Zamen honderd twaalf gulden een en zestig cent 112,61

De ontvanger

Rambonnet

 

De Eerste Grosse uitgegeven aan en ten verzoeke van den Verkoopers den vijf en twintigsten April achttienhonderd zes en zeventig.

JHvanMeurs

 

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 6.

GA Heerde 1998.01.19. fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs, Notaris, residerende te Heerde, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons

N 7222. bekende getuigen is verschenen:

Johannes Montizaan, landbouwer en Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan, zonder beroep, beide wonende te Heerde, de laatste zoo voor zich zelve als in betrekking van moeder en wettige voogdes over hare minderjarige dochter Joachima Johanna Montizaan, bij genoemden haar man in echte verwekt, die verklaren na bekomen regterlijke magtiging van de Arrondisemts Regtbank te Arnhem verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Albertus Montizaan, horologemaker, wonende te Heerde, die mede alhier tegenwoordig verklaart in koop aan te nemen.

Een stuk tuingrond gelegen langs den grindweg in het dorp Heerde, tusschen de grond van de verkoopers en van den Heer Brederode, zooals dit op het terrein uitgebakend is, ter grootte van ongeveer negen Aren, zijnde een gedeelte van de Nummers 1158 en 1547 der Sectie K van de Gemeente Heerde, en

Een kamp weiland gelegen in de Zuppelt te Heerde, kadaster Sectie K Numero 1290 groot twee en negentig Aren dertig centiaren, door den eersten Comparant en nu wijlen Joachim Montizaan aangekocht bij actes verleden voor ons Notaris in bijzijn van getuigen den elfden September achttien honderd vier en vijftig, den twaalfden Januatij achttien honderd negen en vijftig en den tweeden Mei achttien honderd zeven en zestug, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den dertigsten September achttien honderd vier en vijftig in deel twee honderd zestig, blad een en veertig, numero twaalf, den zeventienden Maart achttien honderd negen en vijftig in deel drie honderd zes en vijftig, blad honderd twee, numero twee en dertig, en den vijf en twintigsten Mei achttien honderd zeven en zestig in deel vier honderd zeven en tachtig, blad honderd drie en zestig, numero drie en zestig; door het huwelijk van Joachim Montizaan en zijn opgevolgd overlijden is de helft der goederen in eigendom overgegaan op de tweede Comparante en haar minderjarig kind.

Deze koop en verkoop is geschied voor eene som van Een duizend zes honderd gulden, welke som de kooper aanneemt te betalen aan handen van de verkoopers vr of op de twee en twintigsten Februarij achttien honderd zeven en zeventig, op welke dag het gekochte door den kooper /

fol.2.

in eigen gebruik kan worden aanvaard met al de daarbij behoorende lusten en lasten.

Partijen zullen terzake van over of ondermaat geene regtsvordering tegen elkander hebben indien het gekochte later blijken mogt worden grooter of kleiner te wezen als hierboven is opgegeven.

De verkoopers verklaren dezen verkoop te zullen vrijwaren voor evictie onder verband als naar regten.

Eindelijk verklaren de Comparanten die allen bij ons Notaris bekend zijn, ter executie dezer domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den elfden April achttien honderd zes en zeventig, in tegenwoordigheid van Timen van Ark, bakker en Willem Frederik de Rooij, tuinman, beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend.

J Montizaan

J Prins

G Lammers

T van Ark

W F de Rooij

JHvanMeurs

Notaris


Genealog IV - l - 3 NA blad 7.

Geregistreerd te Elburg den achttienden April 1800 zes en zeventig deel 65, folio 26 recto,

vak 7, een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt van Verkoop 64, -

voor 38 opcenten 24,32

Zamen acht en tachtig gulden twee en dertig cent 88,32

De ontvanger

Rambonnet

 

Een afschrift uitgegeven aan den kooper den tienden Mei achttienhonderd zes en zeventig.

JHvanMeurs

 

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 8.

GA Heerde 1998.01.19. fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs, Notaris, residerende te Heerde, Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

N 8299. Gerrit Lammers, koperslager, wonende te Heerde, bij ons Notaris bekend, die verklaarde

ter leen te hebben ontvangen van en dus wel en wettig schuldig te zijn aan Johannes Montizaan, landbouwer, wonende te Heerde, alhier tegenwoordig, bij ons Notaris bekend en dit accepterende.

Eene som van Vijf honderd gulden, waarvan de debiteur belooft en aanneemt alle jaren op den derden Maart, voor het eerst in achttien honderd twee en tachtig, eene rente van vier en een half percent te zullen betalen en daarmede te zullen voortgaan tot aan de aflossing, die ten alle tijde zal kunnen en moeten geschieden wanneer drie maanden tevoren aan eene of andere zijde behoorlijke afvrage gedaan worde, waarvan de kosten voor rekening van de debiteur zullen zijn, terwijl het kapitaal terstond en zonder eenige voorafgaande afvrage opvorderbaar is, indien de rente niet binnen eene maand na den verschijndag is betaald, zullende de debiteur door het enkel verloop van den bepaalden termijn in gebreke zijn, zonder dat eene acte van inverzuimstelling noodig is.

Tot zekerheid van voorschreven kapitaal, rente en kosten verklaart de debiteur hypothecair te verbinden:

Een huis, erf en tuin, staande en gelegen in het dorp Heerde, bij het kadaster der gemeente Heerde bekend in sectie K, numero 1764, groot negen aren, vijftig centiaren, welke goederen volgens verklaring van den debiteur met geene andere hypotheken zijn bezwaard, dan eene ten behoeve van den Crediteur met Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan en hare minderjarige dochter Joachima Johanna Montizaan groot in kapitaal een duizend vijf honderd gulden.

En verklaarden de Comparanten met elkander te zijn overeengekomen dat de debiteur het in deze vermelde huis in eene gevestigde Nederlandsche brandwaarborg Maatschappij tegen brandschade zal doen verzekeren en verzekerd houden, dat ingeval van brandschade de assurantie penningen in de plaats der onderzetting zullen treden en dat bij de verbondene goederen buiten schriftelijke toestemming van den Crediteur voor geen langere tijd dan voor n jaar zal mogen verhuren en geene vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen bedingen of aannemen.

Eindelijk verklaren de Comparanten ter executie dezer domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten kantore van /

fol.2.

ons Notaris op heden den Zevenden Maart achttien honderd een en tachtig, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk, en Hermanus Stittelaar, tuinman, beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing, deze in bewaring verblevene minute, benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend.

G Lammers

J Montizaan

J Hendriks

H Sittelaar

JHvanMeurs

Notaris

Geregistreerd te Elburg den twaalfden Maart 1800 een en tachtig deel 68, folio 157 recto,

vak 2, een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht 5,- voor 38 opcenten 1,90 te zamen

zes gulden negentig cent. De Ontvanger

Immink

De Eerste Grosse uitgegeven aan en ten verzoeke van den Crediteur den veertienden Maart achttienhonderd een en tachtig.

JHvanMeurs


Genealog IV - l - 3 NA blad 9.

GA Heerde 1998.02.02. fol. 1.

Op den een en twintigsten October achttien honderd twee en tachtig is voor mij Pieter

1882 Creze, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na

21 October te noemen getuigen verschenen:

N 195. Johannes Montizaan, landbouwer, wonende te Heerde, welke genegen zijnde om bij uitersten wil te beschikken, bij eene tot dat einde aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane zakelijke opgave heeft verklaard:

1e Ik herroep alle beschikkingen van uitersten wil door mij vr deze gemaakt.

2e Ik geef en legateer aan mijne behuwdzuster Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan te Heerde, het vruchtgebruik van mijne gansche nalatenschap gedurende haar leven, met vrijstelling van de verpligting om voor dat vruchtgebruik zekerheid te stellen.

3e Ik geef en legateer aan de gezamenlijke kinderen van mijn broeder Jan Willem Montizaan te Oene, eene som van vijf honderd gulden vrij van het regt van successie en van alle andere regten en kosten, aan hen uit te keeren na ophouding van het bovengemelde vruchtgebruik.

4e Ik benoem en stel tot universeele erfgename mijner nalatenschap, bezwaard als voren, mijne nicht Joachima Johanna Montizaan, dochter van de echtelieden Joachim Montizaan en Janna Prins voornoemd.

Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil des erflaters aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven zooals die zakelijk door hem aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, zijne wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarvan heb ik notaris mede in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil aan den erflater voorgelezen en heb ik notaris na die voorlezing in dezelfde tegenwoordigheid aan hem erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk en Timen van Ark, bakker en winkelier, beide wonende te Heerde, als getuigen, met den comparant testateur aan mij notaris bekend. /

fol.2.

En is deze minute onmiddelijk na hare geheele voorlezing onderteekend door den comparant testateur, de getuigen en mij notaris.

J. Montizaan

J. Hendriks

T. van Ark

P. Creze

Nots

 

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 10.

GA Heerde 1998.02.16. fol. 1.

Heden den tweeden Mei achttien honderd negen en tachtig is voor mij Pieter Creze,

1889 notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te

2 Mei noemen getuigen verschenen:

N 64. Evert van de Vrugt, vrachtrijder, wonende te Heerde, die verklaarde:

a wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Johannes Montizaan, landbouwer, wonende aldaar, eene som van vijf honderd gulden 500.=

b zich te hebben verbonden om die som ten allen tijde drie maanden na aanzegging, door hem of na opeisching door den schuldeischer terug te geven.

Om er elk jaar op den eersten Mei, voor het eerst in het volgend jaar eene rente van vier en een half percent van te betalen, en

om alle betalingen van kapitaal zoowel als van rente, franco te doen aan handen en ten woonhuize van den schuldeischer, in gangbaar Nederlandsch geld, zonder eenige korting.

c tot zekerheid van de teruggave van het kapitaal en de voldoening van de rente ervan recht van hypotheek te hebben verleend op:

Een huis, erf en tuin aan de Keuterstraat te Heerde, samen groot achttien aren, acht en tachtig centiaren, kadastraal bekend gemeente Heerde, Sectie K nummers 1610 en 1611, volgens zijne verklaring hem toebehoorende en met geene hypotheken bezwaard.

d toestemming te geven tot de inschrijving dezer hypotheek in de openbare registers en zich te verbinden tot betaling van alle kosten en rechten, die uit deze geldleening zullen ontstaan, die van opzegging en roiement daar onder begrepen.

e verder het volgende met den schuldeischer te zijn overeengekomen:

Het verbonden getimmerte moet zoolang deze hypotheek erop rust door den schuldenaar tegen brandschade verzekerd zijn in eene soliede, inlandsche maatschappij ten genoegen van den schuldeischer, die van deze hypotheek bij die maatschappij aanteekening zal kunnen doen maken, opdat ingeval van brand de schadevergoeding aan hem worde /

fol.2.

uitbetaald, ten einde die met het hem dan verschuldigde te verrekenen.

Het kapitaal zal terstond kunnen worden opgeischt en moet dan dadelijk worden voldaan, zoodra het verbondenen getimmerte geheel of gedeeltelijk mocht afbranden, het verbondene verkocht of door derden in executoriaal beslag genomen worden, of de schuldenaar de rente niet op den tijd betalen of eenige andere bepaling dezer overeenkomst niet stipt nakomen mocht.

Bij vrijwillige verkooping van het verbondene zal geene zuivering dezer hypotheek mogen plaats hebben.

Het verbondene mag zonder schriftelijke toestemming van den schuldeischer worden verhuurd noch in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling van huurpenningen mag worden bedongen of aangenomen.

En bij wanvoldoening van kapitaal of rente zoodra de schuldenaar tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, zal de schuldeischer onherroepelijk gemachtigd zijn met de macht van substitutie, om het verbondene in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik te doen verkoopen op voorwaarden en plaats, als hij raadzaam zal oordeelen en ten overstaan van een ambtenaar te zijner keuze, de kooper in het bezit te stellen, desnoods door de executie der grosse der veilingsacte, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit hoofdsom, rente en kosten te verhalen.

en f ter executie dezer acte domicilie te hebben gekozen ten kantore van den tijdelijken notaris te Heerde.

Mede is verschenen de schuldeischer Johannes Montizaan, die verklaarde al het vorenstaande te accepteeren.

Waarvan acte, verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk, en Jan Jacob van Ark Timenszoon, bakker en winkelier, beide wonende aldaar, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 11.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

E van de Vrugt J Montizaan

J J van Ark JHendriks P. Creze

Nots

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 12.

GA Heerde 1998.02.16. fol. 1.

Heden den negentienden April achttien honderd negentig is voor mij Pieter Creze,

1890 notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na

19 April te noemen getuigen verschenen:

N 72. Johannes Montizaan, landbouwer, wonende te Heerde, welke genegen zijnde om bij uitersten wil te beschikken, bij eene tot dat einde aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane zakelijke opgave heeft verklaard:

1e Ik herroep alle beschikkingen van uitersten wil door mij vr deze gemaakt.

2e Ik legateer aan mijne behuwdzuster Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan te Heerde, het vruchtgebruik van mijne geheele nalatenschap tot hertrouwen toe en niet hertrouwende levenslang en met vrijstelling van de verpligting om voor dat vruchtgebruik zekerheid te stellen.

3e Ik legateer aan mijne nicht Joachima Johanna Montizaan, dochter van de echtelieden Joachim Montizaan en Janna Prins voornoemd vrij van het recht van successie en van allen anderen regten en kosten en aan haar uit keeren na ophouding van bovengemeld vruchtgebruik

a de mij toebehoorende onverdeelde helft van een huis met erf en tuin in het dorp Heerde, tezamen groot negen aren, negentig centiaren, kadastraal bekend gemeente Heerde Sectie K nummers 1785 en 1786, b alle mijne ligchamelijke roerende goederen, met inbegrip van kleederen, lijfsbehooren en lijfsieradien.

Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil des erflaters aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven, zooals die zakelijk door hem aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna heb ik notaris mede in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in dezelfde tegenwoordigheid aan hem erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan acte, verleden ten kantore van mij notaris te Heerde, in tegenwoordigheid van

Timen van Ark, zonder beroep en Johannes Hendriks, klerk, beide wonende te Heerde, als getuigen, met den comparant aan mij /

fol. 2.

notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na hare geheele voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

J. Montizaan

T. van Ark

J. Hendriks

P. Creze

Nots

overleden 19 febr. 1911

te Epe

Afschrift af: herroepen 1898

test: Nots.Verkouteren

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 13.

GA Heerde 1998.02.16. fol. 1.

Op heden den tweeden Mei achttien honderd een en negentig verscheen voor mij Pieter Creze notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te

1891 noemen getuigen:

2 Mei Hendrik Draaijer Janszoon arbeider wonende te Heerde.

N 98. Die verklaarde wegens op heden ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Johannes Montizaan, landbouwer te Heerde, alhier mede verschenen, die zulks accepteerde. Eene som van drie honderd gulden.

De schuldenaar verklaarde zich te verbinden om die som ten allen tijde, drie maanden na opzegging zoowel van zijne als van des schuldeischers zijde, terug te zullen geven.

Om daarvan ieder jaar op den eersten Mei, voor het eerst in het volgend jaar, eene rente te zullen betalen ad vier en een kwart percent sjaars.

Om die betalingen van kapitaal zoowel als van rente franco te doen aan handen en ten woonhuize van den Crediteur, in gangbaar Nederlandsch geld, zonder eenige korting.

Tot meerdere zekerheid van de nakoming dezer verbintenissen en van de rente van het kapitaal, verklaarde de schuldenaar hypothecair te verbinden.

Zijn huis met bouwland gelegen te Heerde, groot vier en twintig aren kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie H nummer 1674.

En is ten deze mede verschenen Jan Draaijer Egbertszoon dekker te Heerde:

Die verklaarde tot meerdere zekerheid van de nakoming der door de schuldenaar op zich genomen verpligtingen en alle gevolgen vandien, hypothecair te verbinden.

Zijn huis met bouwland te Heerde, groot zes en zestig aren, veertig centiaren, kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie K nummers 2115 en 2116.

De comparanten verklaren dat die goederen hun eigendom zijn en dat zij toestemming geven tot de inschrijving dezer hypotheek in de daartoe bestemde openbare registers tevoren de schuldenaar zich verklarde te verbinden tot betaling van alle kosten en rechten, die uit deze geldleening zullen voortvloeien, die van opzegging en roiement daar onder begrepen. /

fol.2.

Voorts verklaarden de comparanten met den crediteur te zijn overeengekomen als volgt:

De verbondene goederen mogen zonder schriftelijke toestemming van de crediteur niet worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen geschieden.

Het verbonden getimmerte moet zoolang deze hypotheek erop rust door den schuldenaar en de mede hypotheekgever tegen brandschade verzekerd zijn in eene soliede, inlandsche maatschappij ten genoegen van den crediteur, die van deze geldleening bij de verzekerd hebbende Maatschappij aanteekening zal kunnen laten doen, opdat ingeval van brand, de schadevergoeding aan hem worde uitbetaald, ten einde die of te doen strekken tot herbouw van het afgebrande of wel tot voldoening van het dan verschuldigde aan te wenden.

Bij willige verkooping der goederen mag geene zuivering dezer hypotheek plaats hebben.

Ingeval van brand aan het verbonden getimmerte, van beslag door derden op- of verkoop van de goederen, of van niet nakoming door den schuldenaar van eenige bepaling dezer overeenkomst, in het bijzonder van niet betaling der rente op den bepaalden tijd, moet het kapitaal dadelijk bij opeisching worden teruggegeven.

En bij wanvoldoening van kapitaal of rente, zoodra de schuldenaar tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, zal de crediteur onherroepelijk gemachtigd zijn om de verbonden goederen in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik ten overstaan van een ambtenaar te zijner keuze te doen verkoopen op voorwaarden en plaats, als hij raadzaam zal oordeelen, de kooper te stellen in het bezit, desnoods door de executie eener grosse der veilingsacte, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit het dan verschuldigde te verhalen.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden ter executie dezer acte en alle gevolgen vandien domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan acte.


Genealog IV - l - 3 NA blad 14.

Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van mij notaris ten dage, maand en jaar als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de Heer Jan Reint Romijn, notarisklerk, en Jan van Lohuizen, zonder beroep, beide wonende te Heerde, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend, nadat de comparant Jan Draaijer Egbertszoon verklaarde zulks niet te kunnen, daar hij niet kan schrijven of zijne naam teekenen, als hebbende zulks niet geleerd.

J Montizaan JRRomijn

H Draaijer J van Lohuizen

P. Creze

Nots

 

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 15.

GA Heerde 1998.02.16. fol. 1.

Op heden Donderdag den zesden Augustus achttien honderd een en negentig verscheen voor mij Pieter Creze notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1891 Johannes Montizaan landbouwer te Heerde, a uit eigen hoofde en b als mondeling gemachtigde

en 20 6 van Janna Prins weduwe van Joachim Montizaan, zonder beroep, wonende te Heer de a uit Augustus eigen hoofde en b als van rechtswege voogdes over hare uit dat huwelijk geboren dochter

Joachima Johanna Montizaan.

Nos 182 en Welke comparant verklaarde dat hij zoowel als zijne lastgevers bij acte den elfden april

191. achttien honderd zes en zeventig voor notaris van Meurs te Heerde verleden en welke acte

berust onder de minuten van mij notaris, verkocht te hebben aan Gerrit Lammers, koperslager, wonende te Heerde, een huis, schuur en erf, thans kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie K numero 1764, groot negen aren, vijftig centiaren.

Bij diezelfde acte heeft de kooper voor resterende onbetaalde kooppenningen van voormeld goed, ten bedrage van een duizend vijf honderd gulden aan de genoemde verkoopen op het gekochte hypotheek verleend, waarvan het borderel van inschrijving bij vernieuwing is ingeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem den eersten Julij achttien honderd negenen zeventig in deel 19 nummer 66.

Bij die acte van koop en verkoop met hypotheekstelling is onder meer bedongen dat de crediteuren als eerste hypothecaire schuldeischers onherroepelijk zullen zijn gemachtigd om indien het kapitaal van den debiteur Lammers mocht worden opgeeischt of hij in gebreke mocht blijven het terug te geven, of wanneer de verschuldigde rente jaarlijks niet op tijd mocht worden betaald, of ook ingeval de verbondene goederen door anderen in executoriaal beslag genomen og daarmede bedreigd mochten worden, die goederen in het openbaar, volgens plaatselijke gebruiken, ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar te doen verkoopen, ten einde uit de opbrengst de koopsom, rente en kosten te kunnen verhalen.

Dat bij proces verbaal van den elfden Juli achttin honderd een en negentig voormeld goed ten verzoeke van de Handelvennootschap onder de firma de Joncheere en Zoon, kooplieden gevestigd te Dordrecht, door den Deurwaarder bij den Arrondissements Rechtbank te Zutphen Coenraad Arnoldus van der Stroom is in beslag genomen en welk /

fol. 2.

proces verbaal van inbeslagneming is overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem den vijftienden Juli achttien honderd een en negentig des namiddags ten een ure in deel 902 nummer 1.

Tengevolge deze inbeslagneming verklaarde de comparant als onherroepelijk gemachtigde van Gerrit Lammers voornoemd in priv als in kwaliteit, heden te willen overgaan tot de veiling ter voorloopige en heden over acht dagen tot die ter uiterlijke toewijzing van:

Een huis met erf, gelegen te Heerde in het dorp, groot negen aren, vijftig centiaren, in welk perceel uitgeoefend wordt eene koperslagerij met winkel en kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie K nummer 1764.

Het laatste bewijs van eigendom is boven vermelde acte van koop en verkoop den elfden april achttien honderd zes en zeventig voor notaris van Meurs te Heerde verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem den elfden Mei achttien honder zes en zeventig in deel 634 nummer 45.

Hij verklaarde het goed te willen veilen op de wijze en met de bepalingen als volgt:

Bij de eerste veiling wordt het onroerende goed op eene zekere som opgehangen en van die som wordt afgeteld totdat iemand mijn zegt. Deze is dan inzetter,,verdient daaraan een premie van een half percent der inzetsom en heeft recht voor alle anderen te hoogen. Daarna kan ieder hoogen tot het uur der tweede veiling, Van iedere hooging wordt tien percent als premie genoten.

Bij de tweede veiling wordt het onroerend goed weer opgehangen dan op eene som hooger dan de gebodene.

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 16.

Die bij afslag dan het eerst mijnt, is kooper en zoo niemand mijnen mocht, wordt het onroerend goed aan den hoogsten bieder toegewezen.

Elk bieder moet zijn bod gestand doen totdat een ander als kooper is aangenomen en is desgevorderd verplicht twee borgen te stellen ten genoege van de verkooper, ook de koper, die niet gemijnd heeft, is daartoe gehouden.

De borgen moeten zich met afstanddoening der voorrechten van eerste uitwinning en schuldsplitsing verbinden voor al het krachtens deze verkooping door den bieder of kooper verschuldigde.

Zoo de kooper geene zoodanige borgen mochten kunnen stellen of ook indien zij met eenige betaling in gebreke mochten blijven dan zal de verkooper het recht hebben die goederen aan die kooper toe te wijzen of wel ze dadelijk of later voor hunne rekening te herveilen, op dezelfde of andere door hem vast te stellen voorwaarden, zoo het goed dan minder opbrengt, moeten /

fol. 3.

de koopers het verschil en bovendien de kosten betalen, zoo de opbrengst meer bedraagt, komt dat meerdere ten voordeele van den verkooper.

Inzetters, hoogers, koopers en borgen worden geacht te dezer zake domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder deze minuut.

De Kooppenningen moeten worden betaald ten kantore van mij notaris te Heerde, aan handen van de verkooper, vr of op den eersten Januari achttien honderd twee en negentig, bij latere betaling is voor elke ingegane maand verzuim vijf percent verhooging verschuldigd.

Binnen acht dagen na de tweede veiling moeten de koopers betalen de kosten van zegel, registratie, publiceeren, enzovoorts een half percent van de inzetsom, als premie van inzet voor de inzetters, tien percent van de hoogingen voor dehoogers en zes gulden voor gelag en afslager; bovendien blijven voor hunne rekening de kosten van het afschrift der acten van eerste en tweede veiling, die der overschrijving ten hypotheekkantore en het salaris van den notaris.

De goederen worden verkocht zooals ze den eigenaar toebehooren en dus met all heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, lusten en lasten, zoodat de verkooper ten dien opzichte tot geene vrijwaring gehouden is.

De hypothecaire crediteuren hebben het recht van het gebruik der pomp, zoolang zij het huis bewonen kadastraal bekend Sectie K nummer 1786.

Het goed is door den kooper in genot te aanvaarden den twee en twintigsten februari aanstaande.

De belastingen van de goederen geheven wordende, zijn van af den eersten Januari aanstaande voor rekening van den kooper, van die dag af is ook voor zijne rekening eene jaarlijksche uitgang van een gulden negentig cent aan de Kosterij der Hervormde Gemeente van Heerde rustende op het verkocht wordende perceel.

Onder de verkooping is niet begrepen de werkbank en de blaasbalg, die aan den eigenaar verblijft evenals zijn uitbedingen, het kippehok, dat door den eigenaar voor den twee en twintigsten februari moet zijn weggebroken.

Na voorlezing hiervan is toto den inzet overgegaan en is het perceel ingezet door Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde op dertien honderd vijf en zeventig gulden,

die dat bod verhoogde met vijf en zeventig gulden.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten huize van Jan Boeve, ten dage, maand en jaar als boven gemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn, notarisklerk en Jan Boeve, logementhouder, beide wonende te Heerde, als getuigen, met /

fol. 4.

de comparanten, mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 17.

J Montizaan J R Romijn

A Montizaan J Boeve

P. Creze

Nots

Geregistreerd te Elburg twaalf augustus 1800 een en negentig deel 76 folio 78 recto vak 7.

Twee bladen, n renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger

H. Meedina

 

Op heden den twintigsten Augustus achttien honderd een en negentig verschenen voor mij Pieter Creze notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

N 191. 1 Johannes Montizaan landbouwer te Heerde en 2 Janna Prins weduwe van Joachim Montizaan, zonder beroep, wonende te Heerde uit eigen hoofde en als van rechtswege voogdes over hare uit dat huwelijk geboren dochter Joachima Johanna Montizaan.

Die verklaarden heden in kwaliteit als in vorenstaand proces verbaal van eerste veiling is omschreven, over te willen gaan tot de veiling ter uiterlijke toewijzing van het onroerend goed van Gerrit Lammers aldaar omschreven op de voorwaarden en met de bepalingen als daarin vervat, welke wederom aan de hier aanwezigen zullen worden voorgelezen.

Na voorlezing hiervan tot de veiling ter uiterlijke toewijzing overgegaan en is het perceel gemijnd door Hendrik Mondria kuiper te Heerde op zestien honderd gulden aan wien dit perceel voor gemelde som is toegewezen, waarop is gecompareerd die zelfde Hendrik Mondria die verklaarde dit perceel te hebben gekocht voor en als mondeling gemachtigde van Lambert Meijer kleermaker te Heerde, alhier mede verschenen, die zulks accepteert.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten huize van Jan Boeve, ten dage, maand en jaar als boven gemeld, in tegenwoordigheid van dien zelfden Jan Boeve, logementhouder en den Heer Jan Reint Romijn, notarisklerk, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

J Montizaan

J Prins

H Mondria

L Meijer

JRRomijn

J Boeve P. Creze

Nots

Geregistreerd te Elburg vijf en twintig Augustus 1800 een en negentig deel 76 folio 81 recto vak 8.Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht 67,20 voor 38 opcenten 25,54 samen twee en negentig gulden vier en zeventig cent. De ontvanger

92,74 H. Meedina

 

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 18.

GA Heerde 1998.02.16. fol. 1.

Op heden den eersten februari achttien honderd twee en negentig verscheen voor mij Pieter

1892 Creze notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te

1 Februarij noemen getuigen:

N 20. Lambert Meijer, kleermaker, wonende te Heerde,

Die verklaarde:

a wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Johannes Montizaan, landbouwer, Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan, zonder beroep, beide wonende te Heerde en de minderjarige Joachima Johanna Montizaan, dochter van voormelde echtelieden Janna Prins en haar overleden echtgenoot Joachim Montizaan welke crediteuren hier mede verschenen zijn en zulks accepteren, Janna Prins mede als voogdesse namens hare vermelde minderjarige dochter.

Eene som van vijftien honderd gulden.

b zich te hebben verbonden

om die som ten allen tijde, drie maanden na opeisching of na aanzegging terug te zullen geven.

om daarvan ieder jaar op den eersten Maart, voor het eerst een Maart achttien honderd drie en negentig eene rente te zullen betalen ad vier en een vierde percent sjaars.

Voor die betalingen van kapitaal zoowel als van rente, franco te doen aan handen en ten woonhuize van de crediteuren, in gangbaar Nederlandsch geld, zonder eenige korting.

c tot zekerheid van de teruggave van dat kapitaal en van de voldoening van de rente ervan recht van hypotheek te hebben verleend op:

Een huis met erf, gelegen te Heerde in het Dorp, groot negen aren, vijftig centiaren, Kadastraal bekend Gemeente Heerde, Sectie K nummer 1764.

d toestemming te geven tot de inschrijving dezer hypotheek in de daartoe bestemde registers en zich te hebben verbonden tot betaling van alle kosten en rechten, die uit deze geldleening zullen voortvloeien, die van opzegging en roiement daar onder begrepen.

e Dat hij verder met de crediteuren is overeengekomen als volgt:

Het verbonden getimmerte moet, zoolang deze hypotheek erop rust door den schuldenaar tegen brandschade verzekerd zijn in eene soliede /

fol. 2.

inlandsche Maatschappij ten genoegen van de crediteuren, die van deze geldlening bij de verzekerd hebbende Maatschappij aanteekening zal kunnen laten doen, opdat ingeval van brand de schadevergoeding aan hen worde uitbetaald, ten einde die of te doen strekken tot herbouw van het afgebrande of wel tot voldoening van het dan verschuldigde aan te wenden.

De goederen mogen zonder schriftelijke toestemming van de crediteuren niet worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling van de huurpenningen mag worden bedongen of aangenomen.

Bij willige verkooping der goederen mag geene zuivering dezer hypotheek plaats hebben.

In geval van brand aan het verbondenen getimmerte, van beslag door derden op of verkoop van de goederen of van niet nakoming door den schuldenaar van eenige bepaling dezer overeenkomst, in het bijzonder van niet betaling der rente op den bepaalden tijd, moet het kapitaal dadelijk bij opeisching worden teruggegeven.

En bij wanvoldoening van kapitaal of rente zoodra de schuldenaar tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, zullen de crediteuren onherroepelijk gemachtigd zijn, om de verbonden goederen in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik, ten overstaan van een ambtenaar te hunner keuze te doen verkoopen op voorwaarden en plaats, als zij raadzaam zullen oordeelen, de kooper te stellen in het bezit, desnoods door de executie eener grosse der veilingsacte, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit het dan verschuldigde te verhalen.

en f ter executie dezes domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut

Gedaan en verleden te Heerde ten huize van den comparant Montizaan ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn, notarisklerk te Heerde en Jannes Gerrit Brouwer Durand, verwer te Epe, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.


Genealog IV - l - 3 NA blad 19.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend. L Meijer

J R Romijn J Montizaan

J Prins

J. G. Brouwer Durand P. Creze

Nots

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 20.

GA Heerde 1998.03.02. fol. 1.

Op heden den negenden Februari achttien honderd negen en negentig verscheen voor mij Pieter

1899 Creze, notaris ter standplaats Heerde, Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

9 Februarij Johannes Montizaan, zonder beroep, wonende te Epe, voorzich zelf en in hoedanigheid van gemachtigde van a Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan, eveneens zonder beroep, te N 29. Epe en b Hermanus van Haselen, koopman te Amersfoort, gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met Joachima Johanna Montizaan, blijkens eene onderhandsche acte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

die verklaarde te hebben verkocht aan Bernardus Lodewijk Zimmerman, schilder, te Heerde, mede voor mij verschenen, die verklaarde te hebben gekocht,

Een huis met erf en tuin te Heerde, op het Dorp, groot negen aren, negentig centiaren, kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie K nummers 1785 en 1786.

Waarvan de comparanten verklaarden dat bij hen noch bij den lastgevers bewijzen van eigendom, titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantore niet voorhanden of bekend zijn.

Deze koop en verkoop is gesloten voor eene som van Twee duizend gulden, waarvan de comparant verkooper verklaarde twee honderd vijftig gulden van den kooper te hebben ontvangen, terwijl deze laatste aanneemt om de resteerende zeventien honderd vijftig gulden te zullen voldoen den eersten Maart aanstaande.

Verder zijn de volgende bepalingen gemaakt:

De kooper kan het gekochte van heden af in gebruik en genot aanvaarden.

Alle lasten en belastingen daarvan geheven wordende, zijn sedert den eersten Januari laatstleden voor zijne rekening.

Meerder of minder grootte dan de opgegevene zal geen invloed op den koopprijs hebben en evenmin eene rechtsvordering geven tot ontbinding dezer overeenkomst. /

fol. 2.

Het verkochte wordt den kooper overgedragen met alle lusten en lasten, heerschende en lijdende, erfdienstbaarheden geheel zooals het den verkooper heeft toebehoord, die tot geene andere vrijwaring dan die voor uitwinning gehouden zijn.

De comparanten verklaarden ter executie dezer en alle gevolgen van dien, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven gemeld in tegenwoordigheid van den Heer Jan Anthonie Biermasz, kandidaat-notaris en Steven Kroeze, arbeider, beide wonende te Heerde, als getuigen met de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

J Montizaan J.A.Biermasz

B L Zimmerman S. Kroeze

P. Creze

Nots

 

Geregisteerd te Elburg achttien Februari 1800 negen en negentig, deel 81, folio 61, recto

vak 3, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht veertig gulden

40,- De Ontvanger

J Berlekom

Overgeschreven te hyp kantore te Arnhem de 3 Maart 1899 in deel 1032 nummer 53.

 

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 21.

De ondergeteekenden

1. Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan, zonder beroep te Epe en 2. Hermanus van Haselen, koopman te Amersfoort, gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met Joachima Johanna Montizaan.

Verklaren te machtigen Johannes Montizaan, zonder beroep, te Epe,

om, voor zoover betreft hun aandeel, namens hen te verkoopen en in eigendom over te dragen

aan Bernardus Lodewijk Zimmerman, schilder, te Heerde, een huis met erf en tuin te Heerde, op het Dorp, groot 9 aren 90 centiaren kadastraal bekend Gemeente Heerde Sectie K nummers 1785 en 1786, zulks tegen betaling eener som van Twee duizend gulden en verder onder bepalingen als de gemachtigde zal raadzaam oordeelen, de daartoe noodige acte te doen opmaken en die te teekenen, alles met belofte van goedkeuring, de macht van substitutie en onder verband als naar rechten.

Geteekend ter respectieve staanplaatsen

Februari 1800 negen en negentig.

H v Haselen

Voor echt erkend: J Prins

J Montizaan Geregistreerd te Elburg achttien

S. Kroeze Februari 1800 negen en negentig.

J.A.Biermasz deel 40, folio 1, recto vak 8,

P. Creze een blad, geen renvooi. Ontvangen

Nots voor recht een gulden twintig cent.

1,20 De Ontvanger

J Berlekom

 

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 22.

GA Heerde 1998.03.09. fol. 1.

Op heden den dertigsten Januari negentien honderd en negen verschenen voor mij Pieter

1909 Creze, notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

30 Januarij 1.Johannes Montizaan, zonder beroep, wonende te Epe,

2. Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan, zonder beroep, wonende aldaar, en

N 30. 3.Hermanus van Haselen, graanhandelaar te Amersfoort, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Joachima Johanna Montizaan.

De comparanten verklarden te hebben verkocht aan Jan Boeve, hotelhouder te Heerde, mede voor mij verschenen, die verklaarde van hen te hebben gekocht:

Een kamp weiland in de Maten, kadaster gemeente Heerde Sectie D nummer 286, groot een hectare, twee en derig aren en zestig centiaren.

De comparanten deze koop en verkoop te hebben gesloten voor eene som van een duizend vijf honderd gulden te betalen den zeventienden Februari aanstaande, en verder onder de volgende bepalingen:

Het gekochte kan dadelijk door den kooper in genot en in gebruik worden aanvaard.

Alle lasten en belastingen daarvan sedert den eersten Januari jongstleden geheven wordende komen voor rekening van den kooper.

Meerdere of mindere grootte dan de opgegevene zal geen invloed op den koopprijs hebben en evenmin eene rechtsvordering geven tot ontbinding dezer overeenkomst, en

Het verkochte wordt de kooper overgedragen met lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, geheel zooals het den verkooper heeft toebehoord, die tot geene andere vrijwaring dan die voor uitwinning gehouden zijn.

Tenslotte verklaarden de partijen dat bij hen behalve erfopvolging bij versterf en verkrijging krachtens huwelijksgemeenschap geene andere eigendomsbewijzen, titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend zijn dan: processen-verbaal van eerste en tweede veiling, verleden voor notaris van Meurs te Heerde den vijfden en negentienden Juli achttien honderd negen en zestig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem den vier en twintigsten Augustus van dat jaar in deel 521 nummer 86, en een acte van koop, verleden voor denzelfden notaris den achsten Januari achttien honderd vijf en zeventig overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den twee en twintigsten Ferbruari van dat jaar in deel 611 nummer 42. /

fol. 2.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven gemeld in tegenwoordigheid van Jacob Verdenius, candidaat-notaris te Heerde en Berend Wonink, notaris klerk te Veessen, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

J Montizaan 

J Prins

H v Haselen B Wonink

J Boeve P. Creze

J Verdenius Nots

 

Geregistreerd te Elburg negen Februari 1900 negen, deel 87 folio 19 verso vak 8.

Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht dertig gulden. De Ontvanger

30, -

 

Overgeschreven 25 Maart 1909 deel 1242 nr. 140.

 

 


Genealog IV - l - 3 NA blad 23.

GA Epe 1997.06.05. fol. 1.

Op den twaalfden augustus des jaars acht tien honderd acht en negentig is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren Notaris in het Arrondissement Zutphen standplaats hebbende N 3274. te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen

Johannes Montizaan, buiten beroep wonende te Heerde.

Welke comparant ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik , zooals die zakelijk aan mij Notaris door den erflater is opgegeven in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

Ik herroep en vernietig alle uiterste wilsbeschikkingen en andere acten ter zake des doods

door mij vr den dag van heden gemaakt of verleden.

Ik geef en legateer aan Janna Prins, buiten beroep te Heerde, weduwe van Joachim

Montizaan het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap met vrijstelling van de verplichting

om daarvoor borg of zekerheid te stellen. En stel en benoem tot mijne eenige en algeheele

erfgename mijne nicht Joachima Johanna Montizaan echtgenoote van Herman van Hazelen,

graanhandelaar te Amersfoort en in geval van vooroverlijden als dan hare wettige kinderen en

afkomelingen in hare plaats bij plaatsvervulling.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid van de getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen aan den erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die zoowel als de comparant erflater aan mij Notaris bekend zijn.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe op dato als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van Hendrik van Egteren, tuinman en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notarisklerk beide te Epe als getuigen.

Onmiddelijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande is deze acte onderteekend door den comparant erflater, mij Notaris en de getuigen.

H. van Egteren  J Montizaan

H.J.L. Blankhart W. Verkouteren

 

overleden 19 Febr. 1911

 

 


Genealog IV - l - 3 M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memorie s van Successie Kantoor Apeldoorn fol. 1.

Reg. IV Memorie van Aangifte

no 6/6849 der nalatenschap van

den Heer

Johannes Montizaan

 

De ondergeteekende Hermanus van Haselen, koopman, wonende te Amersfoort Groote Koppel 5 als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Joachima Johanna Montizaan te dezer zake domicilie kiezende ten sterfhuize van na te noemen erflater verklaart dat op den 19 Februari 1911 te Epe, alwaar hij zijn laatste woonplaats had, is overleden den cf testament Heer Johannes Montizaan die bij zijn testament den 12 Augustus 1898 verleden voor notaris

Geregstr Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren gevestigd te Epe na herroeping van alle vroegere 25 febr. uiterste wilsbeschikkingen heeft gelegateerd aan zijne schoonzuster Mejufvrouw Janna Prins

1911 weduwe van Joachim Montizaan wonende te Epe het vruchtgebruik zijner geheele

Reg.III/123 nalatenschap en tot zijn eenige erfgename heeft benoemd zijne nicht (eenig kind en afstammelinge van zijn overleden broeder Joachim Montizaan) Joachima Johanna Montizaan echtgenoote van den ondergeteekenden; dat bij ab-intestato overlijden des erflaters tot zijne nalatenschap zouden gerechtigd zijn Joachima Johanna Montizaan voornoemd voor 1/5 de kinderen van wijlen des erflaters zuster Jansje Montizaan, in leven gehuwd geweest met Sieble Heeres voor 1/5 de kinderen van wijlen des erflaters broeder Hendrikus Montizaan voor 1/5 /

fol. 2.

de kinderen van wijlen des erflaters broeder Albertus Montizaan voor 1/5 en des erflaters broeder Jan Montizaan voor 1/5, dat voornoemde Janna Prins weduwe van Joachim Montizaan is geboren te Epe den 13 November 1836 blijkens hierbij overlegd geboorte-extract.

dat de nalatenschap des erflaters bestaat uit

Actief

Roerend goed geschat op 87, -

1/3 in de Hypothecaire vordering ten laste van Lambert Meijer te Heerde

groot 1500 gulden rentende 4 percent verschijndag 1 Maart in dato

1 Februari 1892 waarvan 1/3 aldus bedraagt 500, -

loopende rente dezer vordering voor 1/3 20,75

Totaal van het actief 607,75

Passief

Begrafeniskosten 83,50

Loeff, Arts voor geneeskundige diensten over 1911 24,80 108,30

t/m den sterfdag _______ _________

Zuiver Saldo der nalatenschap 499,45

_________

Ten slotte verklaart de ondergeteekende dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geen periodieke uitkeering bij opvolging is overgegaan of vervallen is.

Amersfoort Augustus 1911

H. van Haselen

Volgens toelichting geen kontant.

 

(In de kantlijn is aangetekend)

Blijkens aangehechte berekening is alzoo op deze nalatenschap verschuldigd voor recht van successie, recht van overgang en 38 opcenten, alles tezamen zeven en zeventig gulden een en twintig cent Nota verzonden 9 augs 1911. De Ontvanger

 

roiement renv. 3/7236


Genealog IV - l - 3 M.v.S. blad 2.

In ontvang gebracht bevonden den 6 September 1911 dl. 30 no 127 vijf en vijftig gulden vijf en negentig cent. De inspecteur

Apeldoorn den 24 Oct. 1911 S. 45,95

Ov. 10, - 55,95 /

fol. 3.

Reg. IV 6/6849

Ges.

In de memorie Johs 131/27 is ingeschreven hyp. groot

Montizaan komt voor een 1500,- ten behoeve Johs Montizaan

hyp. vordering ten laste landb. en Janna Prins wed.

Lambert Meijer gr. 1500,- Joachim Montizaan zonder beroep

4 %, waarin erflater a) uit eigen hoofde b) als voogdesse

1/3 zou hebben nagelaten over hare dochter JJ Montizaan, ten

mag ik u beleefd verzoeken laste Lambert Meijer kleermaker te Heerde

om zo mogelijk te willen akte 1 febr.1892 nots Creze te

nagaan of deze hypotheek Heerde

werkelijk voor 1/3 stond ten name Volgens de akte heeft Johs Mon

van dien crediteur of voor tizaan dus 1/3

t geheel ? Nadere bijzonder-

heden zijn mij niet bekend. Arnhem 14/2 1911

12 Aug. 1911 Bewaarder

De Ontvanger der Registratie

en Domeinen te Apeldoorn /

fol. 4.

Reg. IV 6/6849

Berekening, behoorende bij de

mem. van aang. der nal. van

Johannes Montizaan

overl. te Epe 19 februari 1911.

 

Saldo 499,45

waarvan t vruchtgebruik is gelegd aan -

eene schoonzuster, oud 74 jaar 16 % = - 79,91

rest voor den erfgen. (broerskind) 419,54

die a.i. gerechtigd was voor 1/5 99,89

mr 319,65

aan R. v. O. onderworpen 500,-

Schuldig door:

de vruchtgebrster (n.v.) R v S. R v O. Samen 38 opc. Totaal

79,91 - 10 % 7,99 - 7,99 3,035 11,025

broerskind 99,89 - 6 % 5,995 10, - 47,96 18,225 66,185

319,65 - 10 % 31,965

______ ______ _____ ______ ______

45,95 10, - 55,95 21,26 77,21

________________________________________

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd

voor recht van successie vijf en veertig gulden

vijf en negentig cent, voor recht van overgang

tien gulden, samen vijf en vijftig gulden

vijf en negentig cent.

De Ontvanger,