Genealog IV - l blad 1.

RA Gelderland 2002.01.11.

Beekbergen Doopboek DTB 65

1797 p. 73.

Den 4 Februarij is gebooren en den 5 dito gedoopt Anneke

Dogter van Joachim Borren en Louisa Schuilenburg.

 

GA Heerde 1996.11.11.

Kerkenboek van de Aangenomene en Ingekomene Ledematen te Heerde, aanvang nemende met den Jare 1772.

blad 74. In de maanden Maart en April zijn met attestatien ingekomen de volgende personen:

1832 Dirk Montisant en Johanna Borren E:L: van Boxtel. op 18 Julij 1859 naar Epe vertrokken.

 

GA Hattem 1994.12.20.

Bevolkingsregister Heerde 1839 - 1448 boek 356. blad 228. B 38.

Derk Montizaan arbeider 08-03-1790 Vaassen H

Johanna Boeren 13-04-1797 Beekbergen H

Barta Montizaan 04-08-1827 Boxtel O

Hendrik arbeider 03-03-1832 Heerde O

Albert 13-04-1838 O

Louisa Christina 13-12-1836 O + 1842

 

Idem blad 237 B46.

Lodewijk Montizaan knegt 03-07-1816 Heerde O

Annige Prins meid 03-01-1816 O

Egbert uit den Bogaart papiermaker 07-01-1796 H

 

Idem blad 4 A 2.

Derk Montizaan arbeider 1789 Vaassen H hervormd Inschrijving 1843 + 1847.

Johanna Born H

 

RA Noord-Brabant te s-Hertogenbosch 1994.02.04.

BS Boxtel Huwelijk Acte nr. 17. d.d. 24 november 1816.

Dirk Montisaan, oud 26 jaar, van beroep papiermaker, geboren te Vasen (Gelderland) en wonende te Boxtel, zoon van Johannes Montisaan, overleden en Jannetje Wilbrink, overleden

en Anneke Borren, oud 19 jaar, zonder beroep, geboren te Beekbergen (Gelderland) en wonende te Boxtel, dochter van Joachim Borren, wonende binnen deze gemeente en van Louisa Schuilenburg, mede alhier woonachtig,

welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrik van den Aam, oud 40 jaar, van beroep notaris

2. Gerard Rudolph Buddemeijer, oud 50 jaar, van beroep deurwaarder

3. Johannes Klee, oud 50 jaar, van beroep veldwagter

4. Francis Mandos, ou d 50 jaar, van beroep kleermaker

allen wonende te Boxtel. Onder de acte staan de handtekeningen van de bruidegom en de vier getuigen, de bruid kon niet schrijven.

Bijlagen:

1. Doodextract van de vader van de bruidegom.

2. Idem van de moeder van de bruidegom.

3. Doopextract van de bruid.

4. Doopextract van de bruidegom.

 

 


Genealog IV - l blad 2.

5. Ik ondergetekende Joachim Borren papiermaker wonende te Boxtel verklaart bij deze toe te stemmen in het huwelijk welke mijne dogter genaamd Anneke Born, oud 19 jaaren wonende te Boxtel voornemens is aan te gaan met Dirk Montisaan, oud 26 jaaren, papiermaker wonende te Boxtel. Boxtel 16 november 1816.

Dit handmerk heeft gesteld Joachim Born verklarende niet te kunnen schrijven.

 

fol. 1.

6. Voor mij Gerhardus Tullekens Openbaar Notaris residerende te Epe Kanton van Vaassen Kwartier van Arnhem Provintie Gelderland behoorlijk gepatenteerd in de Vijfde Classe blijkens Patent door het plaatselijk bestuur van Epe op den Zeventienden September Agtien hondert Zestien onder No. 1 afgegeven en in tegenwoordigheid van de twee hierna omschreven getuigens zijn verschenen Arnoldus Meulman, dagloner, oud vier en zeventig jaren benevens Aalt van Saar, dagloner, oud Taggentig jaren, beide wonende te Vaassen. Dewelke verklaarden te weten dat Jan Montizaan Papiermaker en zijne vrouw Teunisje Hendriks gewoond hebbende te Vaassen, Grootouders van vaderskant. Voorts Derk Wolbrink, Boer en zijne vrouw Heiltje Wijnbergen mede gewoond hebbende te Vaassen, grootouders van Moederskant van Derk Montizaan, Papiermakersknegt te Boxtel wonende, meer dan Veertig jaren zijn overleden, waarvan in de doodregisters geen aanteekeningen gevonden worden, waarom zij in formiteit van Artikel Zes en Veertig van het burgerlijk Wetboek deze Verklaring hebben afgelegt.

Aldus gedaan en gepasseert te Epe ten kantore van den gemelde Notaris den Elfden October Agtien hondert Zestien in presentie van Jacob Jonker, /

fol. 2.

spekslager, en Marten van Apeldoorn, Schoemaker, wonende beijde te Epe, getuigens ten deze Expres verzogt, die na gedane Voorlezing op verklaring van den tweede comparant als niet te kunnen schrijven, met de Eersten comparant en Notaris op deze minute geteekend hebben, die gebleven is in het bezit der gezegde Notaris. Was geteekend:

A. Meueleman J. Jonker M. van Apeldoorn

Gerard Tullekens Nots.

Regt Frank 1 - Geregistreerd te Hattem den Elfden

10/25 - 25 October 1816 Deel 2 f. 121 R.C. 8

1,25 Ontvangen Twaalf Stuivers getek:

12 St: van Braam

 

BS Boxtel Geboorten Acte nr. 15. d.d. 25 maart 1818.

Dirk Montisaan, wonende te Boxtel welke ons verklaard heeft dat Anna Born, zijn huisvrouw mede wonende te Boxtel, alhier op 24 maart 1818 des middags ten twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jannetje gevende.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Jan Schaap, oud 36 jaar

2. Piet Koster, oud 32 jaar, beide wonende te Boxtel. Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Boxtel Geboorten Acte nr. 7. d.d. 31 januari 1820.

Dirk Montisaan, oud 29 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Boxtel welke ons verklaard heeft dat Johanna Born, zijn huisvrouw, oud 23 jaar, mede wonende te Boxtel, alhier op zondag 30 januari 1820 des morgens ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Joachimus gevende.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Egbertus Woudenberg, oud 36 jaar, van beroep papiermaker

2. Hermanus van Kroon, oud 34 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende te Boxtel. Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog IV - l blad 3.

BS Boxtel Geboorten Acte nr. 52. d.d. 25 mei 1822.

Dirck Montijsaan, oud 30 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Boxtel welke ons verklaard heeft dat Johanna Born, zijne huisvrouw, oud 24 jaar, wonende te Boxtel, alhier op vrijdag 24 mei 1822 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johannes gevende.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Peter van der Krabben, oud 32 jaar, van beroep molenaar

2. Cornelis van Erp, oud 41 jaar, van beroep arbeider, beide wonende te Boxtel. Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Boxtel Geboorten Acte nr. 7. d.d. 24 januari 1825.

Dirk Montisaan, oud 35 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Boxtel welke ons verklaard heeft dat Johanna Born, zijne huisvrouw, oud 28 jaar, wonende te Boxtel, alhier op zaterdag 22 januari 1825 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Lodevikus gevende.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Hendrik van Rooij, oud 56 jaar, van beroep schoenmaker

2. Anton Booren, oud 30 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende te Boxtel.

Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Boxtel Geboorten Acte nr. 95. d.d. 2 october 1827.

Dirk Montisaan, oud 38 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Boxtel welke ons verklaard heeft dat Johanna Borren, zijne huisvrouw, oud 33 jaar, wonende te Boxtel, alhier op maandag 1 october 1827 des namiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Clara Alberta gevende.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Gijsbertus Borren, oud 28 jaar, van beroep papiermaker

2. Francis Bax, oud 37 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende te Boxtel.

Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Heerde Geboorten Acte nr. 96. d.d. 19 december 1831.

Derk Montizaan, oud 41 jaar, van beroep dagloner, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw, Johanna Born, oud 36 jaar, alhier op zondag 18 december 1831 des morgens ten zes uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrikus gevende.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Gerrit van Essen, oud 38 jaar, van beroep timmerman

2. Jan Bredewout, oud 53 jaar, van beroep dagloner, beide wonende te Heerde.

Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Heerde Geboorten Acte nr. 56. d.d. 8 augustus 1834.

Derk Montizaan, oud 43 jaar, van beroep boerenknegt, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw, Johanna Born, oud 38 jaar, alhier op vrijdag 8 augustus 1834 des nachts ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Albertus gevende.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Gerrit van Essen, oud 40 jaar, van beroep timmerman

2. Gerrit van Tongeren, oud 77 jaar, van beroep gepensioneerde, beide wonende te Heerde.

Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 


Genealog IV - l blad 4.

BS Heerde Geboorten Acte nr. 127. d.d. 13 december 1836.

Derk Montizaan, oud 46 jaar, van beroep arbeider, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw, Johanna Borren, oud 42 jaar, alhier op dinsdag 13 december 1836 des morgens ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Louisa Christina gevende.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Jan van Ark, oud 58 jaar, van beroep bakker

2. Arie Dalhuijs Scholten, oud 31 jaar, van beroep winkelier, beide wonende te Heerde.

Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Heerde Overlijden Acte nr. 54. d.d. 30 juni 1840.

Jan van Lohuizen, oud 37 jaar, van beroep schoenmaker, en Jannes Kruidweg, oud 40 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op maandag 29 juni 1840 om des middags een uur is overleden Louisa Montizaan, zonder beroep, oud 3 jaar en 6 maanden, geboren en wonende te Heerde in het dorp, dochter van Derk Montizaan en Johanna Borren. Onder de akte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Heerde Geboorten Acte nr. 4. d.d. 14 januari 1839.

Derk Montizaan, oud 48 jaar, van beroep arbeider, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw, Hannigje Born, oud 42 jaar, alhier op zaterdag 12 januari 1839 des middags ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Jan Willem gevende.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Willem Tesebeld, oud 42 jaar, van beroep arbeider

2. Heimen Kamphuis, oud 76 jaar, van beroep arbeider, beide wonende te Heerde.

Onder de acte staat de handtekening van de eerste getuige, de vader en de tweede getuige konden niet schrijven.

 

BS Heerde Overlijden Acte nr. 69. d.d. 30 juni 1847.

Bert Bijsterbosch, oud 27 jaar, van beroep arbeider, en Gerrit Beltman, oud 36 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier, die verklaren dat op woensdag 30 juni 1840 om des morgens vijf uur is overleden Derk Montizaan, van beroep arbeider, oud 56 jaar, geboren te Vaassen en wonende te Heerde aan de Beek, zoon van Johannes Montizaan en Jannigje Wolbrink, gehuwd met Johanna Born. Onder de akte staat de handtekening van de tweede aangever, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 118. d.d. 14 augustus 1873.

Christiaan Kelder, oud 50 jaar, van beroep schoenmaker, en Gerrit Jan Jonker, oud 26 jaar, van beroep smit, beide wonende alhier, die verklaren dat op woensdag 13 augustus 1873 om des avonds negen uur is overleden Johanna Boren, zonder beroep, oud 76 jaar, geboren te Apeldoorn en wonende te Epe, dochter van wijlen de echtelieden Joachim Borren en Louisa Schuilenburg, beide te Boxtel overleden, weduwe van Derk Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

 


Genealog IV - l NA blad 1.

Notarile akten, waarbij Derk Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen.

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

 

1. Notaris J.J. Bricheau te Vaassen van 1811 t/m 1813.


Inv. nr.

1401/ 48

 

Datum

28-09-1812

 

Omschrijving

Boedel-inventaris van Jannetje Wolbrink.

 

 

5

 

Vindplaats

III - g


 

2. Notaris J. H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.


3308/ 1072

 

 

16-07-1844

 

Consent van Derk Montizaan en Johanna Borren, echtelieden tot het huwelijk hunner dochter met Sibble Heeres.

 

5

 

V-p, blad 1

 

 

3317/ 2958

 

11-09-1854

 

Verkoop van een huis door Anneke Born, weduwe Derk Montizaan aan Joachim en Johannes Montizaan.

 

1

 

IV - l

3092

 

11-04-1855

 

Volmagt Anneke Born, weduwe Derk Montizaan op Clara Alberta Born, de laatste vertegenwoordiger in de nalatenschap van Clara van Scherpenzeel, weduwe Karel Keijzer.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Genealog IV - l NA blad 2.

GA Heerde 1997.12.08. fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde Arrondissement Arnhem

N 2958. Provincie Gelderland in tegenwoordigheid der beide na te noemenen en bij ons bekende getuigen is verschenen Johanna Born weduwe van Derk Montizaan zonder beroep wonende te Heerde bij ons Notaris bekend, welke verklaarde verkocht te hebben en mitsdien in vollen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Joachim Montizaan en Johannes Montizaan, de eerste horologemaker, de tweede klompenmaker van beroep beide wonende te Heerde alhier tegenwoordig bij ons Notaris bekend en in koop aanneemende Een huis en Erf en tuin staande en gelegen in het dorp Heerde, bekend op den kadastralen legger der Gemeente onder Sectie K Numero 857 groot zes Roeden tien Ellen en 1159 groot dertien Roeden vijftig Ellen, waarvan de comparante Verkoopster den eigendom heeft verkregen door erfenis van haar zoon wijlen Lodewijk Montizaan gewoond hebbende en overleden te Heerde den tweeden December achttienhonderd drie en vijftig, krachtens diens testament op den zes en twintigsten November achttienhonderd drie en vijftig voor ons Notaris in bijzijn van getuigen verleden behoorlijk geregistreerd doch niet ten kantore hypotheken overgeschreven zijn de de goederen door de overledene aangekocht van Harmen Post en Aaltje Boene Echtelieden blijkens acte op den zestienden December achttienhonderd een en vijftig voor ons Notaris in bijzijn van getuigen verleden, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den zevenden februarij achttienhonderd twee en vijftig deel twee honder zeven blad honderd twintig, Numero twee en veertig.

Deze koop is aangegaan voor eene som van twee duizend gulden welke som de Verkoopster verklaart ontvangen te hebben en daarvoor te kwiteren bij deze en uit dien hoofde voorschreven goederen aan de koopers te cederen en over te dragen om daarover met den dag van heden als hun wel en wettig eigendom /

fol. 2.

te beschikken en zulks met alle de lusten en lasten welke daarbij van ouds en met regt behooren, en welke laatste bestaan in de gewone grondlasten en eene jaarlijksche uitgang aan de Pastorie der Hervormde Gemeente van Heerde ten bedrage van eene gulden negentig centen; belovende de comparante Verkoopster deze verkoop te zullen vrijwaren voor evictie onder verband als naar regten.

En verklaren de comparanten ter executie dezer domicilium te kiezen ter hunner tegenwoordige woonplaatsen. Waarvan deze Acte.

Gedaan en verleden in de Gemeentekamer te Heerde den elfden September achttienhonderd vier en vijftig in tegenwoordigheid van Peter Winterink klerk en Wijne de Wolf landbouwer beide wonende te Heerde als getuigen, welke na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de koopers hebben geteekend, verklarende de Verkoopster de schrijfkunst niet te verstaan en dus deze niet te kunnen onderteekenen.

Joachim Montizaan

Johannes montizaan

P Winterink

W. De Wolf

JHvanMeurs


Notaris

Geregistreerd zonder Renvooij te Elburg den Dertienden September 1800 vier en vijftig Deel drie en veertig, folio honderd acht en negentig verso, vak vijf en volgenden. Ontvangen voor regt van Verkoop een en tachtig Gulden zestig cent, makende met de 38 opcenten Een honderd twaalf gulden Een en zestig cent.

De ontvanger

Koopsom 2000,-

Jaarl: uitg: 1,90 in 20 maanden = 38,-

2038.- ~ 2040,- 4 % = 81,60

38 opc 31,01

112,61