Genealog IV - g - 3 blad 1.

GA Groningen 1994.12.01.

Bevolkingsregister Groningen 1850 deel 17 blad 592 Wijk R Heerestraat 506 (505 a)

1. Spilger Geert 1792 Vries (Drenthe) H NH tandmeester

2. Montezan Hinderkje 1809 Groningen H

3. Spilger Jan 1822 Haren O kleermaker

4. Jantien 1826 O

5. Montesaan Wouter 11-01-1813 Groningen O Gepensioneerd militair

 

1,2 en 4 verhuizen naar F 298. 3 vertrekt op 29-01-1852 naar Hoogkerk.

5. komt op 31-03-1851 uit Oost Indien en gaat naar D 4a.

 

Bevolkingsregister Groningen 1860 deel 6 blad 469 Wijk F Heerestraat 298 c.

1. Spilger Geert M hoofd 07-05-1792 Vries H NH tandmeester

2. Montezan Hinderkje V vrouw 23-03-1809 Groningen H

3. Spilger Jantje V dochter 22-12-1826 Haren O

4. Montesaan Hinderika ` V 23-03-1809 Groningen W

5. Jan Willem M zwager 01-09-1815 O

 

1 overlijdt op 11-01-1860. 2. vertrekt op 30-03-1860 naar Hellevoetsluis.

4 keert op 01-07-1860 terug van Hellevoetsluis.

5 komt op 01-10-1861 van Nijmegen en vertrekt op 17-04-1862 naar Peize (Drenthe).

 

Bevolkingsregister Groningen 1870 deel 15 blad 348 Wijk P St Jans park 95 (34) 314.

1. Montersaan Hendrika V hoofd 23-03-1809 Groningen W NH werkster

 

Bevolkingsregister Groningen 1880 deel 18 blad 364 Wijk J Driemolendrift in de tuin 2372.

1. Montesan Hendrikje V 23-03-1809 Groningen W NH werkvrouw + 07-05-1883.

 

BS Groningen Huwelijk Acte d.d 15 juli 1841.

Geert Spilger, weduwnaar van Leentje Hofkamp, oud 49 jaar, van beroep kies- en tandmeester

geboren te Vries, en wonende te Groningen, meerderjarige zoon van wijlen Mechiel Spilger in leven van beroep wever en van Jantien Geerts, zonder beroep, wonende te Haren

en Hinderkje Montezan, oud 32 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Groningen, meerderjarige dochter van wijlen Willem Montezan, in leven van beroep koopmansbediende en van wijlen Harmpje Jans, overleden te Groningen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hindrik van Bruggen, oud 64 jaar, van beroep kroeghouder

2. Ludolf Oostmeijer, oud 38 jaar, van beroep kleermaker

3. Jacob Willems Brink, oud 54 jaar, van beroep visscher

4. Johannes van Prooijen, oud 40 jaar, van beroep verwer

Allen wonende te Groningen. Onderteekend door bruidegom, bruid en de viergetuigen.

 

BS Groningen Overlijden Acte nr. 538. d.d. 7 mei 1883.

Willem Lagro, oud 36 jaar, van beroep controleur van het academisch ziekenhuis, en Paul Johann Leonard Meder, oud 47 jaar, van beroep klerk, beide wonende alhier, die verklaren dat op 7 mei 1883 om des morgens half tien uur is overleden in voornoemd gesticht Hinderkje Montezan, zonder beroep, oud 74 jaar, geboren en wonende alhier, dochter van wijlen Willem Montezan, in leven pakhuisknecht, en van wijlen Harmpje Jans, in leven zonder beroep, overleden alhier; weduwe van Geert Spilger.

Onderteekend door de twee aangevers.

 

Genealog IV - g - 3 blad 2.

BS Groningen Overlijden Acte nr. 58. d.d. 12 januari 1860.

Coenraadt Friese, oud 43 jaar, van beroep leedaanzegger, en Albertus Jacobus Valkema, oud 48 jaar, van beroep klerk, beide wonende alhier, die verklaren dat op 11 januari 1860 om des nachts te half twee uur is overleden Geert Spilger,kies- en tandmeester, oud 68 jaar, geboren te Vries en wonende alhier Heerestraat F nr. 298, zoon van wijlen Mechiel Spilger, in leven van beroep wever, overleden te Vries en van wijlen Jantien Geerts, overleden te Haren; gehuwd met Hinderkje Montezan, eerst weduwnaar van Leentje Hofkamp.

Onderteekend door de twee aangevers.