Genealog III - i blad 1.
RA Arnhem 1997.03.07.
Nederduits Gereformeerde Gemeente Apeldoorn Doopboek
1722 - 1771 DTB 43.
den 7 April 1737
Vader: Hendrik Verink. Moeder: Maria Stevens. Dopeling: Hilletje.
Trouwboek Elburg 1727 - 1789. DTB 628.2.
Den 10 April 1768
Eijbert Montezan J:M: van Elburg en Hilletje Ferings J:D: van Apeldoorn, beide te Elburg.
den 5 Maij alhier getrouwt.
Doopboek Elburg 1727 - 1789 DTB 628.1.
11 Maart 1770
Maria Dogter van Eibert Montezan en Hilletje Ferings.
den 4 Maart 1773
Peter zoon vann Eibert Montasan en Hilletje Vering
25 Februarij 1776
Eibertje dogter van Eibert Montesan (voor de doop van dit kind overleden) en Hilletje Vering.
Trouwboek Elburg 1727 - 1789 DTB 628.2.
den23 Junij 1776
Teunis Leuwering J:M: te Elburg, onlangs gewoond hebbende te Campen en
Hilletje Ferings, weduwe te Elburg.
Na 3 Zondaagse proclamatien zo hier als te Campen op attestatie getrouwt den 14 Julij.
Doopboek Elburg 1727 - 1789 DTB 628.1.
8 Januarij 1778
Janna dogter van Teunis Leuwering en Hilletje Ferings.
16 September 1781
Hillebartus zoon van Teunis Leuwering en Hilletje Ferings (reeds overleden).