Genealogie   III - h                                                                                 blad 1.

RA Arnhem 1997.03.07.

Doopboek Elburg 1635 - 1727   DTB 627.

                                                              21 October 1703

Jacob Isbrants     zoon van Willem Fidder en Annitien Jacobs.

 

Nederduits Gereformeerde Gemeente Elburg   Trouwboek 1727 - 1789   DTB 628.2,

                                                        den 17e November 1748

Jacob Fidder en Margarite Montezan.                                         Alhier getrouwd den 5e December. 

 

Doopboek Elburg 1727 - 1789    DTB 628.1.

                                                              8 December 1748

Willem         zoon van Jacob Willemsen Fidder en Margarita Montezan.

 

                                                                22 Maart 1752

Teuntje        dogter van Jacob Fidder en Margrietha Montezan.

 

                                                                 12 Maij 1754

Hendrik        zoon van Jacob Vidder en Margrieta Montezan.

 

                                                               8 Januarius 1756

Teuntje        dogter van Jacob Fidder en Margrietha Montezan.

 

                                                              12 October 1758

Hendrik        zoon van Jacob Fidder en Margrietha Montezan.

 

                                                                 4 Maert 1761

Anna            Dogter van Jacob Fidder en Margarita Montezan.

 

                                                                  5 Maij 1763

Anna            Dogter van Jacob Fidder en Margaritha Montezan.

 

                                                                 28 April 1765

Jan               zoon van Jacob Fidder en Margarita Montezan.

 

                                                                 12 April 1767

Jan               zoon van Jacob Fidder en Margarita Montezan.

                                                                                                                                                          

RA Overijssel te Zwolle 2003.03.18.

BS Kampen Overlijden Acte 121. d.d. 15 september 1818.

Dirk Gerrit Engelen, oud 34 jaar, van beroep bakker en Johannes Wouters, oud 50 jaar, van beroep klompenmaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 15 september 1818 om des morgens zes uur is overleden Margrita Montizan, oud 94 jaar, zonder beroep, wonende te Kampen ten huize van haar zoon in de Oudestraat no. 239 wijk 2, weduwe van  Jacob Feeder. Onder de akte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 

 


Genealogie  III - h                                                                                  blad 2.

Het volgende is ontleend aan het boek “Genealogie Fidder” door M. Martens-Niemeijer, Enschede 1996. 298 blz. ill. index.

Jacob Isebrants Fidder is timmerman en koopman, lid van het Sint Jozefsgilde te Elburg.

Gildeboek 1746: Betaald aan Jacob Fidder voor het maken van een nieuwe liggende brug

¦ 15 - 10 - 0.

Op 5 - 5 - 1772 heeft Jacob Fidder zijn zoon Hendrik (3) als leerknecht voor 2 jaar laten aantekenen.

Overleden vóór 15 - 5- 1780 te Elburg.

Gehuwd met Margarite Hendriks Montezan.

Zoon Willem Fidder (1) timmermansbaas wordt samen met Drees Ponsteen op 27 - 4 1776 aangesteld tot voogd over de drie onmondige kinderen van Eijbert Montezan (overleden) en Hilligje Vrericks.

Willem woonde aan de Oudestraat 239 te Kampen en overleed aldaar op 14 - 11 - 1822.

Hendrik overleed op 20 - 11 - 1812 te Kampen.