Genealog III - f blad 1.
RA Arnhem 1996.03.20.
Lidmatenboek Ermelo
DTB 683
Reijer Montezaan - met Attestatie van Vaassen den 15 November 1758.
vertrokken met attestatie na Putten 1763.

RA Arnhem 1994.03.11.
Trouw- en doopboek Putten
DTB 1311.1 Dopen 1742 - 1771; Trouwen 1742 - 1771.
3 Maij 1765 Trouw
Reijer van Montisaen J:M: van Vaassen en thans wonende onder Putten en
Hendrikje Wouters J:D: van Putten. Bevestigd 19 Maij.

Doop

KinderenOudersWoonplaats
1766 den 23 maartJan Reijer van Montezaan
Hendrikje Wouters
Norden
1767 den 2 Augustus Aenikje Reijer van Montesaan
Hendrikje Wouters
Norden
1769 den 2 April TheunisjeReijer van Montezaan
Hendrikje Wouters
op de papiermolen
1770 den 6 Maij Woutertje Reijer van Montezaan
Hendrikje Wouters
Norden op de papiermeule
1771 den 9 Junij Wouter Reijer van Montezaan
Hendrikje Wouters
Papiermolen

Nederduits Gereformeerde Gemeente Putten Doopboek 1772 - 1801 DTB 1312.
GeborenAangegeven Gedoopt Kinderen Ouders Woonplaats
den 8e Augustus 1773 den 14e dito den 15e dito Willem Reijer Montisaan
Hendrikje Wouters
aan de papiermolen
den 28 September 1776 den 5 October den 6 October Gerritje Reier Montisaan
Hendrikje Wouters
op de papiermolen
16 Februarij 1778 den 21 dito den 22 dito Elisabet Reier Montizaan
Hendrikje Wouters
aan de papiermolen

Putten Lidmaten 1772 - 1861 DTB 1314.3
Naamen der Ledematen, welke den 1 ste Januarij 1772 in de Buurtschap Norden in den Ampt
van Putten gevonden wierden.
Reijer van Montizaan obiit.
Hendriklje Wouters Ehel:
Aangenomen den 28 Maart 1804 Wouter Montezaan dorp.
Putten Overledenen 1769 - 1772 RBS 1315.
1770 Junij 8 Gestorven t kind van Reijer Montisaan onder t dorp.
" 12 Begraven betaald met - 16 -.
Putten Overlijden 1773 - 1805 DTB 1316.
Maij 1783 p. 69.
d. 24 Gestorven Reier Montizaan in t Dorp
d. 28 Begraven betaald met 1 - 9 -
1784 April 13 Gestorven Enik Montisaan in t dorp.
" 17 begraven, laat moeder na, betaald met 1 - 8 -
1790 Junij 30 Gestorven Elisabeth Montizaan in t Dorp.
Julij 5 Begraven Elisabeth Montizaan uit dorp, betaald 2 - 6 -
1805 Februarij 23 Gestorven Gerritje Montisaan te Huinderwal
" 28 Begraven van den armen.
Putten Overledenen 1806 - 1811 DTB 1317 RBS 1321.2
1808 Januarij 22 Gestorven Wouter Montisaan ong: in t dorp.
" 26 Begraven, betaald
Putten Doopboek DTB 1310.4. 1706 - 1742.
A 1739
Hendrikje d. 5 Julij
v. Wouter Cornelisze
m. Ennitje Peterse