Genealog III - e blad 1.
GA Amsterdam 1994.03.15.
Trouwboek Amsterdam
DTB 595
Vrijdagh den 24 Maart 1752 f. 280.
hij Vaders Consent goet ingebragt
Lourens Montijsaan van Armel, oud 27 jaar in de Bloedtstraat, sijn
vader Jan Montesaan te Vaasen en
Dirkje Luitingh van Amsterdam, oud 39 jaar in de Lauwerstraat geassisteert met haar Oom Barent Broekhuisen.
Louwerens Montijzaan
Dirkie Luijtingh
Doopboek Zuiderkerk Amsterdam DTB 100
Ds. Kramer den 1 julij 1714 f. 161.
Dirckien
v. Adam Luijtinck
m. Maergrietie van Broekhuijsen
g. Barent van Broekhuijsen en Swaantie de Ridder
Begraafboek Westerkerkhof Amsterdam DTB 1114
Sondag den 26 maart 1752 fol. 35 vs.
tkind van Laurens Montesaan genaamt Johannes in de straat bij de eerste dwarsstraat.
Poorterboek Amsterdam 1751 - 1811 Deel 21 blad 368.
18 april 1752
Laurens Montezaan van Armeloo Silversmitsknegt, heeft als getrout hebbende Dirkje Luijting, dogter van Adam Luijting, in leven Schoenmaker en poorter.
Doopboek Amstelkerk Amsterdam DTB 125
den 24 October 1754 p. 132 vs.
Cornelis
dev. Laurens Montizaan
dem. Dirkje Luijting
deg. Cornelis Wijkveen en Sophia Luijting
eerste donderdagse predikant Ds. Penisonius
Begraafboek Karthuizerkerkhof DTB 1179
Op Saterdag den 19 augustus 1758 f. 225 vs.
Dirkie Luijting, huijsvrouw van Lourens Montuzaan op de egelantiersgragt Oostzij bij de derde Lelidwarsstraat. Laat 1 kind na.
Trouwboek Amsterdam DTB 602
den 9 Maart 1759 p. 345.
Hij Vrouws dood goet ingebragt
Compareerden als vooren Lourens Montisaan van Armelo, gereformeert,
Weduwnaar Dirkje Luijting op den Negelantiersgragt en
Anna van der Haegen van Amsterdam, gereformeert, oud 28 jaar, woont
als voorn. haer vader Barent Pieters van den Hagen in Oostindigen
Hij Weeskamer voldaen 13 maart volgens declaration aan de heer Bakker in dato 10 maart 1759.
1759
Hij declatoin goet ingebragt
Louwerens Montezaan
anna van den Haagen
 
Genealog III - e blad 2.
Doopboek Zuiderkerk Amsterdam DTB 102
Woensdag 23 Januarij 1760 fol. 72.
Anna
v. Louwerens Montizaan
m. Anna van den Haagen
g. Breunes Montizaan en Maria Montizaan
Doopboek Nieuwe Kerk Amsterdam DTB 56
Woensdag 9 december 1761 fol. 16.
Louwerens
v. Louwerens Montizaan
m. Anna van der Haagen
g. Jan Montizaan en Silia Montizaan
Doopboek Noorderkerk Amsterdam DTB 83
12 October 1763 Ds. Boscoop fol. 20.
Anna
v. Louwerens Montizaan
m. Anna van der Hagen
g. Breunes Montizaan en Maria Hoffelingh
Doopboek Westerkerk Amsterdam DTB 111
Sondagh den 11e Augustus 1765 fol. 338.
Ds. van Meijden
Louwerens
v. Louwerens Montezaan
m. Anna van der Haagen
g. Reijer Montizaan en Hentien Montizaan
Doopboek Noorderkerk Amsterdam DTB 83
Gedoopt 25 Maart 1767 fol. 113.
Johannes
v. Louwrens Montizaan
m. Anna van der Haagen
g. Reijer Montizaan en Hendrikje Wouters
Doopboek Nieuwe Kerk Amsterdam DTB 57
Sondag 20 augustus 1769 fol. 23.
Henderik
v. Louwerens Montizaan Ds. Budde
m. Anna van der Haagen
g. Hendrik Montizaan en Silia Montizaan
Sondag 3 februarij 1771 fol. 65.
Anna
v. Lourens Montizaan
m. Anna van der Haagen
g. Bruines Montizaan en Maria Hoffelingh
Begraafboek Westerkerkhof Amsterdam DTB 1115
Vrijdag den 5 november 1762 fol. 14 vs.
t kind van Lauwerens Montisaan, genaamt Anna in de nieuwe Lelijstraat.
Dinsdag den 23 November 1762 fol. 15.
t kind van Andries Montisaan, genaamt Laurens in de nieuwe Lelijstraat.
Genealog III - e blad 3.
Begraafboek Westerkerkhof Amsterdam DTB 1116
23 februarij 1773 fol. 10 vs.
t kind van Louwerens Montezaan genaamt Anna in de Nieuwe lelistraat met een slee 1-8-.
Poorterboek Amsterdam deel 27 blad 251
1782 Montzaan (Joh.) zoon van Laurens Montezaan Zilversmitsknegt.
Julij 18
Noorderkerk en Kerkhof Amsterdam DTB 1076
Vrijdag 14 september 1787 fol. 74.
Anna van der Haagen huijsvrouw van Lourens Montizaan in de nieuwe Lelijstraat tusschen de 1 en 2 dwarsstraat. 14 voet baar. W 79 K.
18 november 1791 fol. 127.
3 St. Zeegel Johannes Montizaan , Jongste zoon van Louwrens Montizaan in de Nieuwe Lelijstraat tusschen de Eerste en Tweede dwarsstraat. NQV 5 K.
v. Kerkbaar - 45 -
Harmen Petersen
29 September 1797 fol. 216.
29 KG 3 St. v. Zegel Lourens Montizaan in de Nieuwe Lelijstraat voorbij de eerste dwarsstraaat. Z 4 N 5 K