Genealog II - c blad 1.
RA Arnhem 1997.03.07.
Nederduits Gereformeerde Gemeente Elburg Trouwboek
1666 - 1726 RBS 631.1.
den 30 ste April 1724
Peter Laurentz J:M: van Nunspeet inde Vrijhz van Elburg met
Geisje Harmens J:D: inde Vrijhz van Elburg. Alhier getrouwt den 13 Maij.
Doopboek Elburg 1635 - 1727 DTB 627.
31 December 1724
Hermen zoon van Peter Lauwrensz en Geijsje Hermens.
den 23 Februarij 1727
Grietjen dogter van Peter Lourensen en Geisje Herms.
Doopboek Elburg 1727 - 1789 DTB 628.1.
12 december 1728
Hendrick zoon van Peter Laurentz en Geesje Harmens.
1 Junius 1730
Eibert soon van Pieter Laurenze en Geisje Herms.
7 October 1731
Judith en Wichertje tweelingen van Peter Laurensze en Geisje Hermanus.
18 Januarius 1735
Eimert zoon van Peter Laurensen en Geisje Hermans.
23 Februarij 1736
Woltertje dogter van Peter Lourensz en Geisje Hermannusse.
9 October 1740
Woltertje dogter van Peter Laurense en Geisje Hermannus.
12 Maij 1742
Eijbert zoon van Peter Laurensz en Geijsje Harmse.
Trouwboek Elburg 1727 - 1789 DTB 628.2.
4 September 1763
Jan van den Berg, weduwnaar en Geisje Harmes, weduwe, beide te Elburg.
Alhier getrouwt den 22 September.