Genealog II - b - 2 blad 1.
RA Arnhem 1996.03.20.
Lidmatenboek Ermelo
DTB 687.1
Hendrik Jansen Montesaan Kerstmis 1743 p. 17.
Trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Ermelo RBS 686 1772 - 1807
Ingeschreven 1774 Getrouwt
den 16 September Hendrik van Montuzaan J:M: van Ermello en na 3 rond.
Custos aldaar met proclamatien
Jannetje Willems, weduwe van Cootwijk, den 2 October
wonende alhier.
Lidmatenboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Ermelo DTB 687.2
1772 Hendrik van Montuzaan, Custos obiit. p. 1.
Begraafboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Ermelo DTB 687
Den 15 Desember 1795 p. 94.
begrave Hindrik van Montusaan, coster tot Ermelo, sonder luijen.
1805
den 19 Meij overleden Jannetje Jans, vrouw van H. Montuzaan in Ermello. p. 120.
den 19 meij overleden Jannetje Willems, weduwe van Hendrik Montusaan te Ermelo p. 122 .