Genealog II - b blad 1.
RA Arnhem 1994.03.11.
Trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Vaassen
RBS 674.2 1709 - 1770
den 28 April 1715 blad 17.
1 Jan Laurents J:M: van Nunspeet
2 en
3 confirm: Willemtje Gerrits J:D: van Eepe nu Vaessen
Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Vaassen DTB 672 1673 - 1771
Den 19 April 1716 blad 68.
een kind van Jan Lauwerens en Neeltje Gerrits Genaamt Geertje
Doopboek Ermelo DTB 684 1653 - 1748
Anno 1718 den 15 Meij p. 118.
Henrik, soon van Jan Laurens Montusaan op de papiermeul in het Zant tot Leuvenem.
Lidmaten Nederduits Gereformeerde Gemeente Ermelo DTB 687.1
Jan Laurens, uxor Willempje Gerrits op de papiermeul in t Sant met attestatie van Vaassen
H. 1716 p.32.
Theunisje Breunissen, Jan Laurens voor op de Santmeul met Attestatie van Cootwijk
H. 1720 p. 32.
Nederduits Gereformeerde Gemeente Kootwijk DTB 261
Trouwen
Anno 1720 den 8 Junij 1 2 3
Jan Laurentsz, Weduwnaar, papiermaeker tot Leuvren
en
Theunisjen Breunis J:D: tot Kootwijk
Copulati den 23 dito
Gedoopten
Majus 1695 den 26 dito
Toenisjen
doghter van Breunis Janssen
en Janneken Breunis van Cootwijk
Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Ermelo DTB 684 1653 - 1748
den 4 Meij 1721 p.122.
Willempjen, dogter van Jan Laurens, papiermaker in het Sant tot Leuvenum.
Anno 1722 den 2 Augustus p.125.
Breunis, soon van Jan Laurensen ende Theunisje Breunis op de papiermeul tot Leuvenum.
den 26 December 1723 p.128.
Laurens, soon van Johannes Laurens, papiermaker ende Theunisje Breunis tot Leuvenum.
Anno 1726 den 1 Januarij p. 133.
Grietje, dogter van Johannes Laurensen en Theunisje Breunis tot Leuvenum

Genealog II - b blad 2.
RA Arnhem 1995.05.16.
Lidmatenboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Vaassen
RBS 674.4 1680 - 1771
14 - 8- 1726
Jan Laurents Montesaen, Theunisjen Breunissen
Na Amsterdam, Eheluiden met attestatie
van Ermelo.

RA Arnhem 1994.02.18
Doopboek Vaassen
DTB 672 1673 - 1771
den 25 Februarij 1728 blad 83 r. 1.
een kind gedoopt van Jan Laurens Montesaen en Teunisjen Breunis, genaamt Geertjen
den 7 September 1732 blad 91 r. 1.
een van Jan Laurents Montisaen en Teunisje Breunis, genaamt Willem
den 27 Maij 1736 blad 98 r. 8.
een van Jan Montisaen en Teunisje Breunis, genaamt Johannes

RA Arnhem 1996.03.20.
Lidmatenboek Ermelo
DTB 683
1762 Jan van Montuzaan obiit.
Begraafboek Ermelo DTB 687
Den 1st Maart 1768 is begraven Jan Montuzaan te Ermel, 2 klocken p. 21.