Genealogie II - a - 9 blad 1.
GA Amsterdam 1996.12.04.
Lidmaten
Film 868.
IM 1777
1780 Attest na Johanna Montesaan Heregraft per belijdenis 20 October
Bennebroek
IM 1784
Na Rotterdam Johanna Montesaan Nieuwe Lelijstraat voor belijdenis 21 April

RA Haarlem 1996.11.21.
Trouwboek Bennebroek
1782 - 1816 DTB nr.4
1785 Na vertooning van behoorlijk blijken, dat het recht op het trouwen geemaneerd wederzijds zo ter Secretarij alhier als te Amsterdam voldaan was, zijn bij ons onder de
Classis van de onvermogenden op den vierden November in wettigen ondertrouw opgenomen
Ruth Ket
weduwnaar van Aagje Arendse Reedam, woonende alhier
met
Johanna Montezaan
J:D: woonende te Amsterdam
L.T.N.S.
Bennebroek 4 November 1785 M. den Appel
Eccl. ibid.
Deze persoonen zijn den 19 November onverhinderd in den echt bevestigd.
Gaardersarchief Bennebroek DTB nr. 12.
Register van aangifte voor de impost op het trouwen. 1745 september 5 - 1793 april 12
den 30 October 1785 p. 71.
Ruth Ket weduwnaar van Agie Arendse Reedam woonende te Bennebroek zullende trouwen met Johanna Monta J:D: woonende tot Amsteldam gehoorende onder 4 Classe der Onvermogenden.
Hervormd lidmaten register Bennebroek 1732 - 1829
Lijst van 1785
p.14. Ruth Ket Agie Rijsdam d.d. 9 - 7 - 1782
p. 17 Ruth Keth Maria Montezaan
Doodregister van Bennebruck 1748 - 1811 DTB nr.5.
Fol. 133. Aagje Rijsdam Huisvrouw van Ruth Ket 23 October 1784
Fol. 135 Ruth Ket 30 November 1787
Fol. 146 Johanna Montezaan Wed: Ruth Ket den 14 April 1810
 
Genealogie II - a - 9 blad 2.
GA Amsterdam 1994.03.15.
Ondertrouwboek Amsterdam DTB 630.
Acte den 4 November 1785
Bennenbroek Compareerden als vooren Ruth Ket van Alphen
Gereformeerd Weduwnaar van Aagje Arendse Reijsdam te Bennebroek
bij vrous doot
goet in gebragt Johanna Montezaan van Epe Gereformeerd, oud 47 jaar op de Heeregragt, Ouders doot, geadsisteert met haar suster Geertruij Montezaan op de Roosegragt.