Genealogie II - a blad 1.
RA Gelderland Arnhem 1995.05.16.
Trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Vaassen RBS 674.2 1709 - 1770 blad 19.
den 7 september 1715
1 Jan Laurentse Montizaan J:M: woonagtig tot Vaess:
2 en
3 Geertjen Dirks J:D: onder ter Wolde. confirm: Vaess:
Doopboek Nederduits gereformeerde Gemeente Vaassen DTB 672 1673 - 1771 blad 69.
Den 11 October 1716
Een van Jan Laurens en Neeltje Derks, genaamt Geertruid
Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Epe DTB 662.3 1675 - 1729
den 30 Julij 1724 blad 152.
presenteert Jan Lauwerens, mr. papiermaker en Neeltjen zijn huisvrouw een kind te doopen en is geheten Berendina.
den 9 November 1727 blad 166.
Jan Laurens Montesaan en Neeltje Dirks, echteluijden, een kind ten doop en hiet Maria.
Doopboek der Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Epe DTB 662.4 1730 - 1771
den 30 September 1731 blad 91.
Jan Laurens Montezaen en Neeltjen Derks een kind gedoopt genaemt Dirk
Kerckeboek met Lidmaatschap inschrijvingen 1675 - 1729 Epe DTB 662.3
Op Kerstijd 1721 blad 209.
Jan Lauwrens, papiermaker en sijn huisvrouw Neeltjen Dirks met attestatie van Vaassen
Lidmaten der Nederduits Gereformeerde Gemeente Epe 1730 - 1771 DTB 662.4
Año 1744 op Paeschen blad 16.
Maria Montezaen
Berendina Montezaen met attestatie na de Sijp .
Nederduits Gereformeerde Gemeente Vaassen Overledenen 1760 - 1811 DTB 675 - 676
den 4 April 1778 is Berendina Montisaan overleeden en den 8 dito begraven. betaalt p. 119.

GA Amsterdam 1996.12.04.
Lidmatenregisters Film 867 B M 1756
na Vaasen 29 - 5 - 1777 Berendina Montezaan in t Lazarushuijs
per att. van Medemblik 17 Junij